BEURS EN BLAUW

Nu naast de coalitiepartijen VVD-PvdA en constructieve “oppositiepartijen” D66-CU-SGP ook de “zwalk” oppositiepartij Groen Links zich achter de nieuwe pensioenregels hebben geschaard, is de parlementaire steun [de steun op straat is compleet 0 lommerdonbelangrijk geworden] in beide Kamers zo breed geworden, dat weinig tot niets de invoering van die nieuwe regels nog kan tegenhouden.
Ik meen, dat er vandaag in de 2e Kamer voor de vorm nog over gedebatteerd gaat worden, maar dat is de bekende wassen neus.
Hoewel ik zeker niet “zwartgallig”wil klinken [zwart is de komende weken niet echt een modekleur, aldus een aantal BN-ers, die naarstig naar een nieuw item zochten om zichzelf in een clipje te kunnen horen zwammen] kan ik niet nalaten even te wijzen op wat er van die nieuwe regels gemerkt gaat worden.
Mochten er pensioenverzekerden zijn, die per 1-1-2015 op een hoe gering ook indexatie van hun pensioenopbouw resp. -uitkering hoopten te kunnen rekenen, dan kan dat gevoeglijk worden vergeten. Vanaf 1-1-2015 maken die nieuwe regels dat voorlopig meer dan twijfelachtig.
En inmiddels is er een 2e reden opgedoken, die dezelfde negatieve uitwerking heeft: in pakweg 2 weken hebben de beurzen een zodanige knieval gemaakt [AEX van 425 naar 380, i.c. >10%], dat de dekkingsgraad  van ook de grote fondsen te laag is geworden om indexatie serieus als mogelijkheid te mogen zien.
Op de beurzen is precies gebeurd wat het kabinet nodig had om haar nieuwe pensioenregels er door te krijgen. Regie van bovenaf noemt men dat geloof ik.
Overigens is die knieval van de beurskoersen elders in Europa ook aan de orde. Wat te denken van Griekenland, waar aandelenkoersen van de belangrijkste banken tussen 10 0prisonen 20% daalden? En u weet het vast nog wel, Griekenland is dat land met nog steeds een staatsschuld van zo’n 177%, waardoor het land onder curatele van de “trojka” IMF/ECB/EU staat. Waardoor er openlijk weer de eerder opgetreden weerstand van vooral het linkse Syriza de kop opsteekt. Terwijl wij straks alhier elkaar de tent uitvechten over een kaas- en stroopwafelknecht van een in Engelse drop uitgevoerde Sinterklaas kan het zo maar zijn, dat in Athene hele andere dingen de kop op gaan steken.
Het woord “beurs” is gevallen en laat ik het dan maar meteen gebruiken om een ander soort tuimeling te benoemen, namelijk die van ooit “boy Wonder van het CDA” tot “erg wonderlijke flop van KLM”.
Gevreesd mag worden, dat “us Camieleke Uierlings” minstens een jaartje binnen de warme moederschoot van het CDA gaat gebruiken om zijn beurse plekken te laten wegtrekken. En omdat zijn hoofd inmiddels de sporen van zijn flaters begint te tonen zal het vaker zien van dat platte rijstevlaai gezicht niet door een ieder als prettig worden ervaren.

Tot slot: wellicht overbodig, maar ik zeg het toch nog maar even: vanavond mag u weer stemmen op de “absolute top van de vaderlandse TV”. En dat betekent, dat u niet stemt op Rutte, Samsom,Pechtold en meer van die kanjers. Ik zeg het maar om verwarring te voorkomen.

Advertenties

150 TINTEN GRIJS

Plasterk zegt eerst “de Yanks hebben het gedaan, wij doen zulke dingen nooit”.
Plasterk krijgt vervolgens een telefoontje met de boodschap “what the fuck are you doing, man? You know the deal don’t ya? Even if we did it you never tell anyone we did!!! Correct this complete mess up!!”.
Plasterk zegt vervolgens “het klopt, we waren het zelf. Maar we deden het voor de Yanks en hebben de metadata [klinkt als een hoempapa-orkest “me ta da ta da ta da ta “] ook aan de Yanks gegeven. Kijk maar, hier [haalt keurig opgevouwen papier uit de binnenzak] is de bevestiging van de Yanks” [papier verdwijnt weer schielijk in de binnenzak].
Toine Huys zegt keurig “dank u wel, minister” en Plasterk zorgt dat hij bliksemsnel weg komt om minstens een dag onvindbaar te blijven.

Vervolgens zien we media en politieke duiders zich breedsprakig gaan bezighouden met de vraag of Plasterk nu wel of niet gelogen heeft.
“Hij zei eerst toch wit en nu toch zwart?” probeerde men de kwestie te vereenvoudigen. “Nou, dat is te zwart/wit gesteld; volgens mij heeft de minister beide keren gezegd, dat het noch wit noch zwart was”. En “als dat zo is kan niet overeind worden gehouden, dat Plasterk heeft gelogen. Hoogstens dat er sprake is van onduidelijkheid in de informatieverstrekking.”
Vervolgens “kunnen we dan concluderen, dat de minister een waas van mist heeft laten hangen?”.
“Dat is een hele scherpe conclusie, waar ik aan toevoeg, dat de minister dus
bewust of onbewust voor de kleur grijs heeft gekozen. En laten we niet vergeten, er zijn onnoemelijke aantallen grijstinten.”

Grijs is de enige kleur die politici doet schitteren. Wie de moeite neemt om het debat over de Bijstand nieuwe stijl te volgen [op het moment van schrijven in “volle gang”] zal het bewijs van voornoemde stelling in naar keuze donker zwart of helder wit kunnen aanschouwen. En moet er rekening mee houden, dat het hem of haar de rest van de dag grijs voor de ogen zal blijven.