NOOITNOOITELIJKS

Frans Weekers gebruikte het woord bij mijn weten voor het eerst openbaar tijdens zijn onvergetelijk gestuntel over de manier waarop de fiscus gemeenschapsgeld met gigantische bakken tegelijk over de schutting gooide. Frans moest er destijds enorm van stotteren, dus kwam het woord er enigszins verminkt uit.
“Ik uh. . ik  heb uh… de dag uh…. de dagdagelijkse cijfers nu niet paraat”.
Het betekende meteen “the political exile” voor oliekontje Weekers.
Maar geen zorg: zijn VVD-vriendjes hebben allang wat leuke klusjes voor Fransje gevonden. O, en voor ik het vergeet, de fiscus klooit bijna een jaar later nog gewoon door. Want Weekers opvolger, een zekere Kwiebes van ook al de VVD, heeft al enige tijd terug gerapporteerd, dat er miljarden aan mislukte ICT-projecten konden worden gemeld.

kramersIk was dat woord dagdagelijks alweer vergeten, omdat destijds bij naslaan van mijn woordenboek [wat nog geheel gevrijwaard is van al die vondsten van de laatste jaren, die als een verkrachting van de Nederlandse taal gelden] dagdagelijks niet werd aangetroffen. Net zo min als weekwekelijks, maandmaandelijks, jaarjaarlijks e.d.
Wist u trouwens, dat dagelijks en dagdagelijks verkracht worden precies hetzelfde betekenen? Net als dagelijks en dagdagelijks liegen, uit je nek lullen?
Bij het koffie zetten ving ik het woord ineens weer op. Omdat ik minuutminutelijks moest opletten, dat de koffie goed doorliep ontging mij in welk verband het woord werd gebruikt, maar bij het horen er van reageerde ik als door een adder gebeten. Het bestond dus nog en dat terwijl het feitelijk niet bestaat.
Wat zijn “ze” toch kopkoppiglijks in het blijven uitkramen van onzin!! En vrijwel altijd gaat het om zgn. modewoorden. Zo herinner ik van de jaren 80, dat dankzij de stormachtige groei van het aantal clowns, die als organisatieadviseurs bedrijven bestormden, ineens het woord terugkoppelen erg populair werd. Iedereen koppelde van feedbackalles terug. Gelukkig bestond toen dagdagelijks nog niet. Dus je mocht zelf kiezen wanneer en met welke frequentie je aan het terugkoppelen sloeg. En je was hot als je de Engelse variant [feedback] gebruikte.
Het verschil was wel, dat terugkoppelen wel keurig in het woordenboek voorkwam, zij het in een definitie die niet helemaal klopte met het praktisch gebruik. Maar in die jaren 80 was modewoord niet synoniem aan lulkoek en onzin. Die hobby is men pas later gaan beoefenen en cultiveren.
En ik heb me toen ik die lulkoekbui zag hangen vanaf aanvang al voorgenomen nooitnooitelijks daaraan mee te gaan doen.

Advertenties