HANDEL IS HANDEL

Ik begin maar eens met een mooi en voor velen onder jullie veronderstel ik aansprekend rijtje:

– afschaffen bonussen
– splitsen banken in nuts en zakelijke poten
– verplichte hogere kapitaalbuffers voor banken
– meer ethiek in de financiële sector
– de financiële sector moet veiliger, simpeler en soberder
– korte termijn denken moet worden uitgebannen

Een paar van de aanbevelingen, die de denktank onder leiding van Herman Wijffels heeft opgesteld om te bereiken, dat de financiële sector definitief zal veranderen.
“Ik vind het belangrijk, dat de vertrouwenskloof tussen banken en consumenten drastisch wordt verkleind.” En “De belastingbetaler moet niet opdraaien voor de kosten als banken door eigen toedoen in moeilijkheden komen.” Argumenten die ook al aanspreken. me dunkt.
Die aanbevelingen zijn natuurlijk feitelijk een opsomming van wat er allemaal mis is op dit moment en al gedurende jaren en jaren binnen die financiële sector. Mochten er onder u zijn, die om wat voor redenen dan ook nog twijfelden aan de staat van verrotting, die binnen de sector en onder vrijwel geheel het personeel, wat er zijn zakken vult, woekert dan kunt u die twijfel wel laten varen.
Ja, ook onder het personeel woekert die verrotting, zeg ik met opzet. Want ook dat staat nu wel vast, nu Joris Luyendijk op zijn blog bij The Guardian met hoge frequentie onder de titel “Voices of finance” werknemers uit de sector de gelegenheid geeft [uiteraard anoniem] te vertellen, wat er zo op de gemiddelde werkdag bij een beurshandelaarsburo, een beursadviesburo, beleggingsadviesburo’s, hedgefunds en investeringsbanken wordt uitgevreten.
Als u wat tijd over heeft moet u echt eens bij Joris gaan lezen. Een eyeopener zou ik het niet willen noemen, want de ogen moeten allang open zijn gegaan, maar verhelderend is het desondanks wel.
Luyendijk doet goed werk. Wijffels met zijn denktank over de herordening en heropvoeding van de financiële sector ook. Ik hoop, dat er binnenkort iemand opstaat, die de voedselmarkt eens onder de loep gaat nemen. Want wie afgelopen maandag naar Tegenlicht heeft gekeken zal zich ook dienaangaande rot zijn geschrokken. Vanwege het simpele feit, dat ons voedsel op een geheel identieke wijze speelbal is geworden van exact dezelfde aasgieren als die de financiële wereld beheersen. Ook op de voedselmarkt zijn Goldman Sachs, JP Morgan e.d. de heersende spelers.
Ook voedsel komt in derivatenvorm voor, ook voedsel komt in digitale vorm opduiken, sterker nog men handelt in voedsel wat nog moet groeien [de welbekende futures, die in de financiële markt ook zo’n casinorol spelen].
Ook de handel van voedsel verloopt via een “blackbox” waarvan niemand dan die weinigen, die hem bezitten, weet wat er in gebeurt.
Daarom, als er toch schoon schip moet worden gemaakt, moet ook die voedselhandel worden aangepakt. Want het is toch niet alleen onvoorstelbaar maar meer nog mensonterend, dat, net als al jaren met olietankers gebeurt, er Panamax-schepen over de oceanen zwerven, uitpuilend van voedselgrondstoffen, wachtend op het moment waarop de lading voor de hoogste prijs, die via de blackbox wordt gefabriceerd, kan worden afgezet. Terwijl elders in de wereld miljoenen mensen schreeuwen om een handje rijst of een kommetje graan om de honger even te stillen.
De verrotting zit overal. Omdat het steevast om dezelfde verrotte geesten gaat, die er sturing aangeven. En over zoveel macht beschikken, dat er geen overheid in de wereld bestaat, die er iets aan durft te doen. Dus moet het blootgelegd worden, getoond worden aan iedereen, die elke dag goedgehumeurd zijn bruine boterham met kaas naar binnen schuift. Geen beter effect dan een schrikeffect.

Advertenties