BEURS EN BLAUW

Nu naast de coalitiepartijen VVD-PvdA en constructieve “oppositiepartijen” D66-CU-SGP ook de “zwalk” oppositiepartij Groen Links zich achter de nieuwe pensioenregels hebben geschaard, is de parlementaire steun [de steun op straat is compleet 0 lommerdonbelangrijk geworden] in beide Kamers zo breed geworden, dat weinig tot niets de invoering van die nieuwe regels nog kan tegenhouden.
Ik meen, dat er vandaag in de 2e Kamer voor de vorm nog over gedebatteerd gaat worden, maar dat is de bekende wassen neus.
Hoewel ik zeker niet “zwartgallig”wil klinken [zwart is de komende weken niet echt een modekleur, aldus een aantal BN-ers, die naarstig naar een nieuw item zochten om zichzelf in een clipje te kunnen horen zwammen] kan ik niet nalaten even te wijzen op wat er van die nieuwe regels gemerkt gaat worden.
Mochten er pensioenverzekerden zijn, die per 1-1-2015 op een hoe gering ook indexatie van hun pensioenopbouw resp. -uitkering hoopten te kunnen rekenen, dan kan dat gevoeglijk worden vergeten. Vanaf 1-1-2015 maken die nieuwe regels dat voorlopig meer dan twijfelachtig.
En inmiddels is er een 2e reden opgedoken, die dezelfde negatieve uitwerking heeft: in pakweg 2 weken hebben de beurzen een zodanige knieval gemaakt [AEX van 425 naar 380, i.c. >10%], dat de dekkingsgraad  van ook de grote fondsen te laag is geworden om indexatie serieus als mogelijkheid te mogen zien.
Op de beurzen is precies gebeurd wat het kabinet nodig had om haar nieuwe pensioenregels er door te krijgen. Regie van bovenaf noemt men dat geloof ik.
Overigens is die knieval van de beurskoersen elders in Europa ook aan de orde. Wat te denken van Griekenland, waar aandelenkoersen van de belangrijkste banken tussen 10 0prisonen 20% daalden? En u weet het vast nog wel, Griekenland is dat land met nog steeds een staatsschuld van zo’n 177%, waardoor het land onder curatele van de “trojka” IMF/ECB/EU staat. Waardoor er openlijk weer de eerder opgetreden weerstand van vooral het linkse Syriza de kop opsteekt. Terwijl wij straks alhier elkaar de tent uitvechten over een kaas- en stroopwafelknecht van een in Engelse drop uitgevoerde Sinterklaas kan het zo maar zijn, dat in Athene hele andere dingen de kop op gaan steken.
Het woord “beurs” is gevallen en laat ik het dan maar meteen gebruiken om een ander soort tuimeling te benoemen, namelijk die van ooit “boy Wonder van het CDA” tot “erg wonderlijke flop van KLM”.
Gevreesd mag worden, dat “us Camieleke Uierlings” minstens een jaartje binnen de warme moederschoot van het CDA gaat gebruiken om zijn beurse plekken te laten wegtrekken. En omdat zijn hoofd inmiddels de sporen van zijn flaters begint te tonen zal het vaker zien van dat platte rijstevlaai gezicht niet door een ieder als prettig worden ervaren.

Tot slot: wellicht overbodig, maar ik zeg het toch nog maar even: vanavond mag u weer stemmen op de “absolute top van de vaderlandse TV”. En dat betekent, dat u niet stemt op Rutte, Samsom,Pechtold en meer van die kanjers. Ik zeg het maar om verwarring te voorkomen.

Advertenties

DE GRIEKSE DEAL

Cijfers.
Al jaren een opvolgende krimp van de economie. In de afgelopen 5 jaar verloor het land reeds een kwart [25%] van haar BNP.
Een structureel begrotingstekort van 10% of meer.
Een staatsschuld van >180%. Het oplopen daarvan is te wijten aan beide hierboven genoemde ontwikkelingen.
Een werkloosheid, die effectief >30% is.

Dat zijn de meest actuele cijfers over Griekenland, die ik heb kunnen achterhalen.
Saillant detail: alle in de afgelopen jaren door het IMF en/of de “Trojka” gepresenteerde projecties. op basis waarvan de besluiten over Griekenland in Euroland werden genomen
[zie hier ] waren zo ontzettend veel positiever dat het haast belachelijk kan worden genoemd.

Griekenland was 2 jaar geleden feitelijk al failliet. Ik weet dat het niet echt kan, maar je zou haast kunnen stellen dat het land in 2012 alleen maar “faillieter” is.
En de reden is zonder al teveel omhaal van woorden heel duidelijk aan te wijzen: austerity.
Door de onmenselijke bezuinigingsdoctrine krimpt het nationaal produkt niet alleen in sneltreinvaart maar ook fors. [25% in 4-5 jaar].
Dat impliceert dat, al zouden de Grieken geen nieuwe schulden laten ontstaan, de relatieve staatsschuld eveneens hard oploopt. 400 miljard schuld uitgedrukt in 240 miljard BNP is 167%,
400 miljard uitgedrukt in 180 miljard [BNP -/- 25%] is 220%.
Maar de Grieken maken wel nieuwe schulden door dat structurele begrotingstekort, waardoor er nog een extra-component is waar de staatsschuld door stijgt.

Het nieuwste verzinsel, wat onderdeel van de vers afgesloten deal uitmaakt, is, dat Griekenland financieel in staat moet worden gesteld om een substantieel deel van de uitstaande schulden op te kopen [te beschouwen als aflossen].
Blijkbaar [cijfermatige bewijzen daarvan zijn nergens te vinden] wordt er momenteel in Griekse schulden gehandeld. Elke 3 euro schuld kun je voor 1 euro aankopen. Ook Griekenland zelf kan dat gaan doen. Met 10 miljard “zakgeld” uit de EU-pot kan Griekenland zo’n 30 of misschien wel 40 miljard van haar eigen schuld inlossen. Waarmee de totale staatsschuld met 10% kan worden verlaagd.
2 aspecten verdienen hier nader te worden genoemd.
Allereerst kun je het draaien, keren en wentelen zoals je wilt, feit blijft dat de Griekse staatsschuld met Europees belastinggeld deels wordt afgelost. En feit blijft ook, dat die 10 miljard of hoeveel het ook in werkelijkheid moge worden, waarschijnlijk nooit zal worden terugbetaald.
Ten tweede: het deels aflossen van die staatsschuld heeft alleen maar effect als er niet via een andere deur nieuwe schuld bijkomt. En ik noemde het al: er is dat structurele begrotingstekort, waardoor de Grieken meer blijven uitgeven dan er “binnenkomt”.
Dus heeft de “deal” een 2e truc nodig om de cijfers kloppend [lees: positief] te maken. En die truc ligt eigenlijk voor de hand. Zoals de staatsschuld relatief stijgt als de verhouding tussen BNP en die schuld in negatieve zin wijzigt, zal diezelfde schuld relatief dalen bij positieve wijziging van datzelfde beeld: het BNP moet omhoog. Of in andere woorden de Griekse economie moet groeien ipv krimpen. En na wat rekenwerk kwam men uit op het cijfer +4.
Brussel, de trojka incl. IMF beweren met een stalen gezicht, dat de Griekse economie tussen 2013 en 2022 jaarlijks met minimaal 4% zal groeien. Waardoor alles er ineens weer veelbelovend uit gaat zien.
Bij het begin van dit verhaal somde ik de situatie van Griekenland al op en vatte dat samen als “faillieter dan failliet”. En met die failliete inboedel verwacht de EU, dat Griekenland beginnend volgend jaar en de daarop volgende 9 jaar 4% economische groei per jaar gaat realiseren.
Dat brengt mij op een tweezijdige gedachte. Of ergens in oktober 2013 zitten dezelfde heren in Brussel weer aan tafel om alweer met een stalen gezicht te constateren, dat er iets niet goed is gegaan. Óf Griekenland krijgt van Brussel met onmiddelijke ingang toestemming om de zwarte pakken van Goldman Sachs weer binnen te halen, want er moet weer met de boeken worden “gefiddled”.

Nog een laatste kanttekening mijnerzijds betreft dat al behandelde deel over het zelf opkopen van haar schuld door Griekenland tegen dumpprijzen.
Je hoeft geen echt licht te zijn om te kunnen bedenken, dat wanneer je een aangegane schuld van 40 miljard terugkoopt voor 10 miljard er iemand of iets pijn moet lijden.
De heren uit Brussel blijven opvallend onduidelijk over welke schulden Griekenland waar en bij wie heeft. Gaat het om schulden aan banken? Of zijn het schulden aan andere landen?
Wie er dus pijn gaat lijden blijft in het ongewisse, maar dat er pijn gaat worden geleden staat wel vast. En de ervaring heeft inmidels geleerd de afgelopen 5 jaar, dat het vrijwel altijd de Europese belastingbetaler is, die de eer heeft de meeste zo niet alle pijn te mogen lijden.
Mij rest slechts nieuwsgierig af te wachten of er iemand zal zijn, die de vraag “welke schulden bij wie gaan de Grieken voor een prikje terugkopen” aan de orde zal stellen. Wat denkt u?

Parakalo …..Efcharisto, Europa.

Terwijl zelfs de akkoordbevinding door de Bundstag van de verhoging van het EU-noodfonds de beurzen nog niet on reverse [dus omhoog] kunnen duwen, spartelt de EU+ECB+IMF trojka stevig door met Griekenland. Ik weet, de ellende daar is groot, maar u moet het me maar vergeven dat ik zo af en toe toch onbedaarlijk in de lach schiet. Zoals zojuist weer gebeurde.
Al weken en weken is Papadinges overal in Europa bezig te verzekeren, dat Griekenland aan alle voorwaarden, die de strenge trojka stelt, zal voldoen.
Ik schreef elders al, dat hij deze week nog Duitse groot-industriëlen een fabeltje met die strekking mocht vertellen. En Heinz, Ditmar en Gundrud waren diep onder de indruk. En stemden snel ja. Om vervolgens glimmend voor de camera’s te verschijnen en een nooit eerder vertoonde eenheid uit te stralen. Prachtig om te zien en je kunt er uitstekend op slapen ook nog.

Efcharisto.

Onderdeel van de “austerity measures” van de trojka is o.m. het diep snijden op de overheidsuitgaven. Wat o.a. betekent, dat voor 2015 het ambtenarenkorps met 20% moet zijn gereduceerd. Papadinges knikt er allemaal vriendelijk bij, maar er is reden tot enige bedenkingen. Of Papadinges heeft geen idee hoe het in zijn land reilt en zeilt óf hij is een onbetrouwbare slimmerik, die nog steeds denkt dat die lui in Europa net als eerder bij de toetreding tot de euro-zone nog steeds een oor aan te naaien is.
Wat wil namelijk het geval? In Griekenland is in de Grondwet vastgelegd, dat ambtenaren voor het leven worden benoemd. Het zal duidelijk zijn, dat er daarmee wat forse hobbels op het pad naar reductie zijn verschenen. Je kunt mij niet wijs maken, dat de premier van onverschillig welk land [dus ook Griekenland] niet zou weten hoe de ontslagbescherming van zijn overheidsdienaren in elkaar steekt. Papadinges heeft hier dus gewoon zijn mondje over dicht gehouden.
Ook de trojka blinkt niet echt uit qua slimmigheid, want hoe kun je zo’n keiharde eis stellen als je had behoren te weten of beseft, dat de uitvoering of nakoming ervan op niet geringe hobbels zou stuiten?
Een hobbel wordt so-wie-so het enorme verzet vanuit de ambtenaren zelf. Een baan voor het leven moeten opgeven ….. dat doe je niet zo maar.
Maar de grootste hobbel is, dat er een Grondwetswijziging nodig zal zijn om de maatregel mogelijk te maken. Papadinges heeft eerder al in juni van dit jaar aangekondigd een referendum te willen uitschrijven over een mogelijke Grondwetswijziging. Komt deze wijziging er niet of niet in de gewenste vorm dan zal elke ontslagen ambtenaar zonder enig probleem bij de rechter een beroep op de GW-bepaling kunnen doen en zijn baan kunnen terugeisen.
Het schept alles bij elkaar een “vertederend” beeld van een land met leiders, die het gewoon in het bloed zit er een gezellig zooitje van te maken en dat liefst zolang mogelijk zo te houden. Een beetje liegen hier en een beetje bedriegen daar hoort er voor Papadinges gewoon bij. Dat die zure Noord-Europeanen dat nu toch niet snappen!