DE STRATEGIE VAN DE OMGEKEERDE LEUGEN

Het lijkt niet anders dan verbijsterend hoe Jetta Klijnsma elke keer weer met de gebruikelijke zalf in haar stem en de al net zo gebruikelijke opgeruimdheid komt vertellen, dat “men er uit is” en “dat ze hard aan het werk gaat om het nodige op papier te krijgen”.
Ga maar na: het elke keer dat ik ze zie flinke jeuk bij mij veroorzakende “tenenkrommende trio” van Rutte’s favoriete oppositiepartijen heeft de afgelopen tijd zoveel geschrapt, veranderd en doorgescheurd, dat Klijnsma’s plannen inmiddels van de plakband aan elkaar zitten. Maar Klijnsma blijft een blijheid uitstralen, die voor de objectieve toeschouwer merkwaardig aandoet.

Dat toneelspel van Klijnsma [want dat is het], daar zijn vrij eenvoudig 2 verklaringen voor te geven.
1. We hebben een staaltje te zien gekregen van wat men in het politieke bedrijf “de strategie van de omgekeerde leugen” noemt.
U en ik kennen heel goed de strategie van de rechtstreekse leugen. Ontworpen voor landelijke verkiezingstijd. Daarin wordt er onverholen op los gelogen om de kiezers over de streep te trekken. 2012, Rutte, Samsom zijn de drie steekwoorden, die verdere toelichting bijna overbodig maken. De rechtstreekse leugen is niets anders dan kiezers hele mooie beloften doen, waarvan men al weet dat ze nooit bewaarheid zullen worden.
Dan die “omgekeerde leugen” , uitstekend geschikt om als regerende partij een goede indruk bij de inmiddels weer lijdende burger geworden kiezer te maken. Toepasbaar bij lokale en andere niet-parlementaire verkiezingen, zoals de Europese.
Bij  “de omgekeerde leugen” kiest men ervoor juist niet mooie beloftes te doen, maar het tegengestelde: een doemverhaal ophangen.[Denk maar aan 2005, die mooie periode van dat referendum over de Europese Grondwet, waarin mannen als Laurens Jan Brinckhorst en Jan-Hein Donner ons verwenden met verhalen over lichten die definitief zouden uitgaan en oorlogen, die zeker zouden uitbreken. Alleen ziektes als de Groene Pest en een ongeneeslijke vorm van kalknagels ontbrak er nog aan.] Zoals dus bij de oorspronkelijke plannen van Klijnsma aan de orde was. Weloverwogen rekent men erop, dat zo’n doemverhaal de nodige onrust zal veroorzaken. Waarna regeringspartijen + in dit geval de “gedogers” stapje voor stapje en met een scherp oog op de eigen kiezerspopulatie de plannen gaan ontdoen van bewust geschapen ballast en uiteindelijk overblijft wat bij aanvang al de bedoeling was.
Het klinkt allemaal omslachtig, maar onderschat niet de betekenis van een dergelijk spel en de winst die er mee kan worden behaald.
Elk van de betrokken partijen kan immers met een stalen gezicht de burger vertellen, dat men hard gevochten heeft om de “te harde maatregelen van tafel te krijgen” en daar aantoonbaar in is geslaagd. En er zijn nu eenmaal altijd hordes kiezers, die maar al te graag niet alleen in de rechtstreekse leugen trappen, maar dat even hartstochtelijk ook doen bij de omgekeerde leugen.
PvdA en VVD lijken ineens iets minder a-sociaal, EU66, CU en SGP zijn ineens partijen, die echt iets voor die arme burger lijken te doen. Tel uit je winst.
2. Die 2e verklaring kan kort zijn. Wie de inhoud van het aangepaste pakket plannen van Klijnsma doorloopt kan niet om de conclusie heen, dat er nog steeds sprake is van een ingrijpende wijziging van de Bijstandswet. Een ingrijpende wijziging, waar veel mensen het nodige van gaan merken.
Klijnsma heeft via de al omschreven omweg van de omgekeerde leugen gewoon haar doel bereikt. En wellicht lacht ze in haar rimpelige vuistje in de wetenschap, dat er burgers zijn die heel tevreden zijn. Zoals schapen die vrolijk blatend het slachthuis binnen rennen. Zoals soldaten, die uit volle borst zingend naar het front vertrekken.

Advertenties

SNEL TOETSEN [5]

Het CDA, wat in het Burgerforum-debat nog maar eens duidelijk laat blijken niets te voelen voor een referendum voor de burger. Het CDA ,wat geschrokken beseft dat zo’n standpunt niet lekker valt bij een groot deel van die burgers. En zich haast een volgend konijn uit de hoge hoed te toveren, door zich ineens voorstander van de gekozen burgemeester te verklaren.
Draaien, draaien, tot de kiezer compleet duizelig is.

De PvdA stuurt Samsom naar Groningen om die stuurse, verontwaardigde Noorderlingen met een vlotte babbel pseudo gerust te stellen. Het werkt 14 dagen, maar dan komen de nog altijd boze Groningers alsnog met een schriftelijke eis om waar te maken, wat Samsom al babbelend toezegde.
Samsom reageert als door een mug gestoken en verklaart, dat hij “zijn ministers [????] aan het werk heeft gezet”. Er moet een “allesomvattend plan” worden ontworpen om “Groningen te revitaliseren”.
Vertragen, vertragen, in ieder geval tot na 19 maart.

Terwijl Frau Klijnsma driftig blijft rolstoelen door de gangen van de parlementsgebouwen, voortdurend de indruk wekkend, dat zij nog steeds volledig snapt wat precies die nieuwe bijstandswet gaat inhouden zijn anderen er inmiddels ook van overtuigd, dat we met een echte heks te maken hebben. Zij knabbelen driftig aan het huisje van Jetta. Amish Kees regelde, dat bijstandsmoeders met kinderen van 5 jaar en jonger niet verplicht worden te soliciteren. EU66’s Alex de Grote wil dat echter wel, die gaat dus “om te compenseren” een stukje koek van Jetta’s huisje slopen, wat Amish Kees juist wilde bewaren.
En inmiddels wordt er hardop gefluisterd, dat Jetta’s nieuwe bijstandswet een half jaar later zal ingaan dan was beoogd. Uitstel wat vermoed ik nodig is om het door de “gedogers” gestolen snoepgoed te vervangen, zodat het huisje van heks Jetta overeind blijft staan.
Wat waarschijnlijk betekent, dat burgers met een voorkeur voor CDA,PVV, SP, GL en 50+ hun borst nat kunnen maken. Oppassen dus.
Rommelen, rotzooien, aanklooien tot de veilige haven van het 2e halfjaar is bereikt en vervolgens de zweep erover.

Merel van Vroonhoven is benoemd tot de nieuwe voorzitter van de AFM. Merel is nog maar net weggemoffeld bij de NS, waar zij bestuurder was. Zij was verantwoordelijk voor het FYRA-project.
“Zowel ervaring met bestuursfuncties in de private [ING] als de semi-publieke sector [NS], dus een prima keus” waren de woorden van Dijsselbloem.
Frans Weekers kan gerust zijn; het komt allemaal goed.

KOMT HET REFERENDUM ECHT TERUG?

De heren Baudet en Engelen breng ik graag mijn felicitaties over. Want hun geslaagde poging om het burgerinitiatief op de agenda van de 2e Kamer te krijgen heeft een verrassende uitkomst opgeleverd. Een [krappe] meerderheid schaarde zich achter het iniatief, wat het referendum als middel een forse stap dichterbij heeft gebracht. De Eerste Kamer buigt zich al over een ontwerp van wet, wat een Raadgevend Referendum [afhankelijk van die volume-eis van 300.000 ondersteunende burgers] werkelijkheid moet maken. Verwachting is, dat er in de Senaat een forse meerderheid vóór  zal zijn.
0Burgerinitiatief
Een tweede niet onbelangrijk winstpunt uit die actie van Baudet’s en Engelen’s Burgerforum EU is geweest, dat alle partijen uit de 2e Kamer met hun billen bloot moesten. Zij  moesten laten zien waar zij staan als het gaat om dat democratische Europa van hen, voor zover het om inspraak van de burger gaat bij beslissingen, die in Brussel en niet door Brussel, maar door de Raad van Regeringsleiders [zeg maar alle “Rutte’s” bij elkaar] tot op vandaag worden genomen, zonder zich iets aan de mening van die burger gelegen te laten liggen.
“De Sluipende Overdracht van Onze Soevereiniteit” stoppen, dat was het speerpunt. En zo nodig al door de Rutte’s en Balkenende’s van Nederland reeds stiekem weggegeven soevereiniteit terughalen. De burger zelf op nationaal niveau de keus laten over zijn kromme of rechte komkommer, zijn eigen aantal treden van zijn huishoudtrapje en al dat fraais meer. Maar ook over ja of neen overdragen van begrotingsmacht en – verantwoordelijkheid. En nog veel meer zaken, die in Brussel door onze leiders worden bekokstoofd.
Ik schets de toekomst, want zo ver zijn we op dit moment nog lang niet. Maar de realistische kans erop is zeker sterk gegroeid.

Een meerderheid was voor, dus was er ook een minderheid tegen.
De VVD, die zich zo graag aan ons presenteert als de partij, die eerder minder dan meer Europa wil. Maar dus het alleenrecht wil behouden over wat precies minder. Wat duidelijk wijst op een behoefte om in ieder geval de eigen zaakjes wel zelf te kunnen blijven regelen. Minder steun bijvoorbeeld voor de kleine burger, niet voor de grote multinational. De blote billen van de VVD zijn nog steeds onsmakelijk om te zien dus.
Het CDA, maar dat was in 2005 al tegen een referendum. En conservatief als die partij is geldt ook nu nog dat tegen. CDA-stemmers zijn per definitie dom, dus leggen zij ook hun Europse lot maar in handen van God. Die zich perfect vertegenwoordigd weet door het CDA.
Het SGP was ook tegen, niet tegen minder Europa haastte die zwarte sok uit de fractie [de man heette, hoe kon het toepasselijker, Bisschop] zich te verklaren, maar tegen referenda.
0pechtoldEn weet u welke partij ook tegen was? De partij die ooit als voorvechter van het referendum gold. Maar nu even niet: D66, inmiddels omgedoopt tot EU66!
De tegenstem werd onderbouwd met de opmerking, dat er een ernstige vervuiling van referenda zou kunnen gaan optreden. Zo af en toe een referendum wat simpel in de prullenbak te gooien is, geen punt.  Maar referenda over zaken, die momenteel even schielijk als gemakkelijk aan Europa worden verkocht in ruil voor een leuk baantje in een commissie of iets dergelijks, dat gaat EU66 te ver. Tot zover democratie de EU66-stijl.

De PvdA schaarde zich onder de voor-partijen. Blijkbaar heeft men ingeschat, dat “voor” met 2 naderende verkiezingen het meest oplevert. En laten we niet vergeten dat voor stemmen nu natuurlijk geen enkele garantie voor de toekomst biedt. Maar binnen is binnen zullen we maar denken.
Nu maar hopen, dat die referendumwet er een beetje snel komt. In ieder geval voor Rutte ons helemaal aan Europa heeft verkocht. Want dat referendum gaat wel voorzien in terugdraaimogelijkheden, maar de voorkeur moet toch nadrukkelijk liggen bij inspraak vooraf. Want inspraak achteraf, dat werkt niet zo goed. Zouden we moeten weten.

[RAZEND]SNEL TOETSEN [3]

Kamp komt kijken. Kamp komt luisteren. Kamp denkt na. Kamp werkt aan voorstel. Kamp niet voor verlaging gasproductie. Samsom wil dat Kamp ruimhartig is. VVD ook voor vermindering gasproductie. Kamp overweegt hernieuwd onderzoek. Gronings protest. Groningers woedend. Groningers liggen dwars en eisen iets. Kamp steekt vinger in diepste Groningse scheur.[en Imca Marina heeft orgasme].
Behalve dat laatste [kwam van mijn dirty mind] is al het vorenstaande in de afgelopen week via vrijwel alle media aan ons voorbij gegleden.
Plus nog de nadrukkelijke opmerking, dat de rest van Nederland wel heel erg dankbaar moet zijn voor het gas, wat de Groningers ons gaven en nog steeds geven. Want dat gas hebben zij zelf gemaakt [de manier waarop blijft even onbesproken]. Dus, kleiboeren, thanks man, you’re the greatest. Zodra wij goud vinden in het Westen zitten jullie ook gebakken. Promis!!!
Zonder dollen, wat ik hierboven beschreef is de manier, waarop de landelijke politiek [want ook Alex de Kippenborst heeft inmiddels ook een duitje in het zakje gedaan of beter zijn graantje meegepikt] met PvdA en VVD voorop [hoewel Arie Slob [CU] ook heel tobberig keek toen het gas aan de orde kwam, maar Arie kijkt altijd tobberig, die is zo geboren; eigenlijk is het alleen nog wachten op “zwarte kousen”-Kees om in zijn eigen Keesmobiel het Groningse gas te komen zegenen [van Groningse scheuren blijft Kees altijd ver vandaan]]  die uitloper van Drenthe, het zo gezellige Groningen tot de speerpunt van de Gemeenteraadsverkiezingen probeert te maken. Wilders kan moeilijk iets over gas zeggen, want dan krijgt hij wagonladingen shit over zich heen. En Geert wil juist straks in mei bij de EU-verkiezingen vet scoren. Dus kijkt hij even de andere kant op.

De VVD ziet dat gas als verdienmodel, als geld. De PvdA ziet echter Groningen als ander verdienmodel, als kiezerstemmen. En dat wrikt een beetje.
De PvdA, om onbegrijpelijke redenen [anders als historisch gegroeid kan ik niet verzinnen] nogal gewild bij de Greuningers, zoekt wanhopig naar een manier om de VVD niet boos te maken en toch de Groningers het gevoel te geven [al was het maar tot eind maart] dat hun belangen bij de PvdA in goede handen zijn. Vandaar die opmerking van Samsom richting Kamp om ruimhartig te zijn. Zonder uiteraard aan te geven wat ruimhartig precies is.
En als gebaar richting VVD komt Samsom vervolgens met iets totaal anders: de JSF, waarvan de 2e Kamer al had bedongen, dat het ding geen atoomwapens mag dragen, mag wel atoomwapens dragen, maar ze niet afwerpen. Wie verzint er zoiets, hoor ik u denken; wel, Samsom dus. Die niet lijkt te beseffen, dat ons vliegende speelgoed zeer regelmatig in Groningens nabijheid oefent. Nog meer Groningers de straat op straks? Wie zal het zeggen. En dan is er Kamp die een fraai uitgedachte strategie hanteert, waardoor de  Groningers lang in het onzekere zullen blijven, wat de PvdA niet lekker uitkomt. [Bent u er nog? ] Volgens de laatste berichten [vers van de pers] zouden VVD, Kamp en Pvda inmiddels bijnaaaaaaa een oplossing hebben gevonden. Wat nog verser van de pers door partijen weer is ontkend. 0samsomgasWaar de Groningers, zo mag worden vermoed, niet geheel tevreden mee zullen zijn.En zojuist las ik dat Samsom, spoorslags naar Groningen vertrokken [het schilderachtige Middelstum], aldaar tot zijn volgertjes [“friends”] heeft gezegd, dat de gaswinning moet worden aangepast. “Niet teruggeschroefd, dat is heel wat anders” haastte hij zich er aan toe te voegen. Als ik Groninger was zou ik nu duizelig over straat zwalken.
Enfin, Groningen is politiek hot momenteel en is uitermate geschikt [voor de politieke partijen] om tot de verkiezingen hot te blijven.Nog zo’n 8 weken moetende spelers het volhouden en de praktijk leert, dat ze dat moeiteloos gaat lukken. Zolang Groningers ’s morgens maar boos wakker blijven worden om zich ’s middags en ’s avonds door die Haagse professionals om te laten lullen. En dat kunnen de Groningers best. Er is maar één partij, die de oplossing al weet: de ROWB. Maar die doet niet mee aan de Groningse verkiezingen, dus die zwijgt.

FAILLIET!!!!! ALLEEN SCHULDEN, GEEN BATEN.

Als een dergelijk proces zich zou voordoen bij een grootwinkelbedrijf of een populair en hoog aangeschreven restaurant zouden klanten bij bosjes weglopen en nooit meer terugkomen. V&D, wat ook hardware uit de porno-industrie gaat verkopen, weinig klanten zouden daar van gediend zijn.
Uw 4 of 5 sterren restaurant, wat slechts hoofdgerechten gaat serveren waarbij bami- en nasischijven, frikandellen, berenklauwen en meer van dat fraais het hoofdbestanddeel vormen, u zou hun deur voortaan voorbijlopen.
Dergelijke keuzes zouden vrijwel zeker het faillissement voor dergelijke ondernemingen betekenen.
Bedrijven als V&D of restaurants hebben ook hun “bedrijfseer” en worden daarvoor in zekere mate ook gerespecteerd.

Een branche die zich in het geheel niet laat hinderen door wat de klanten acceptabel vinden en waarbinnen het begrip “bedrijfseer” volstrekt onbekend is kennen wij als de politiek.
Al bijna 2 weken speelt zich in Den Haag iets af wat het best kan worden omschreven als een uiterst beroerd geregisseerd en nog slechter geacteerd drama. Het is zelfs zo erg, dat het regie en acteurs hoegenaamd niet meer interesseert of er nog publiek in de zaal zit en wat men van het drama vindt.
[V&D zet de verkoop van porno hardware gewoon door, het restaurant komt met 0snacksonsmakelijke snacks als hoofdgerecht en trekt zich geen fluit aan van de klanten. Om bij het eerder aangedragen voorbeeld te blijven.]
Men lijkt dus te kiezen voor “the suicidal approach” zou je kunnen zeggen.
Maar daar lopen beide situaties echter uiteen. Niet meer kopen en niet meer gaan eten geeft klanten in het eerste voorbeeld het ultieme middel om van hun mening te laten blijken. V&D en restaurant Mon Repas gaan er simpelweg onderdoor. Kruis erover, eigen schuld dikke bult.
Hoe anders ligt dat  in het politieke metier. Daar kan men door grove nalatigheid en dus bot negeren van de klanten zelfmoordneigingen lijken te veinzen , maar in werkelijkheid komt het nooit zo ver. Omdat men zich in die bedrijfstak een positie heeft weten te verwerven, waarbij sterk negatieve reacties van klanten er in het geheel niet toe doen. Die klanten hebben geen enkel middel voorhanden om negatieve meningen door te vertalen naar afdoende acties.
En dat is in feite het meest kromme wat we ons maar kunnen voorstellen. Want waar we V&D bestuurders en die eigenaar van Mon Repas niet zelf hebben gekozen maar wel het middel hebben om onze afkeer te laten blijken, geldt dat niet bij wél zelf gekozen politici.
Want ik mag toch hopen, dat u de farce van de wekelijkse peilingen niet ziet als een afdoende middel. Er is nog nooit daadwerkelijk gebleken, dat tussentijdse peilingen werkelijk tot aantoonbaar ander beleid in die politieke fabriek heeft geleid. Het belangrijkste waarneembare was wel, dat politici alleen maar harder begonnen te liegen. [Samsom, Rutte, Wilders om maar wat praktijkvoorbeelden te noemen].

Wat momenteel duidelijker dan ooit tevoren zichtbaar is mag en kan zonder overdrijving het definitieve faillissement van de politiek en het politieke systeem in Nederland worden genoemd. Wat feiten op een rijtje:
– er zit een kabinet, waarvan ca. 80% van haar “klanten” heeft aangegeven “daar koop ik nooit meer”.
Dat kabinet onderhandelt om te overleven met:
00Pechtold– een partij [D66], die tegen de klantenopinie in haar slaafse aanbidding voor Europa blijft tonen en te pas en te onpas likt naar boven en bijt naar onder. Een partij ook, die het tot haar belangrijkste speerpunt heeft gemaakt om onder de noemer “versnelde flexibilisering arbeidsmarkt” het restje zekerheid, wat werknemers nog hebben momenteel, ook af te pakken. Terwijl nog maar net duidelijk is geworden, dat flexibilisering werknemers tot slaven van de markt maakt. Vraag het mensen in de zorg, vrachtwagenchauffeurs, bouwvakkers, postbestellers enzovoort, enzovoort.
00VdStaay– een partij [SGP], die niet alleen te klein en onbeduidend is voor het tafellaken, maar ook voor het servet.
En de afgelopen jaren [Rutte 1] heeft bewezen, dat haar religieuze grondslag gelijk blijkt aan schijnheiligheid en de duidelijke bereidheid om de ziel van andersdenkenden te verkopen  ten faveure van de eigen kippenneukers in de Bible Belt;
00Slob
– een partij [CU], die eerder als deelnemer in een kabinet al meer dan duidelijk maakte niet over de potentie te beschikken [Middelkoop bij Defensie] die het aantrekken van de grote akkoordenbroek rechtvaardigt en slechts via windvaangedrag en het bidden tot de Allmighty zichzelf in het spotlicht weet te draaien;

00Ojik– een partij [GL], die altijd al een karikatuur van zichzelf was en niet door deskundigheid of sterke programma’s, maar slechts door de “charme” van een in de vergetelheid weggezakte vrouw ooit bijna 10 [!!!] zetels bezat.
Een partij ook, die zich via het Kunduz-akkoord volstrekt belachelijk, maar ook onbetrouwbaar maakte.

Zes partijen, die de meesten van ons nadrukkelijk de strot uit komen, zes partijen ook waarop de kiezer/burger al meerdere malen in verschillende situaties het stempel “uiterst onbetrouwbaar” moest drukken. Juist die zes partijen zijn bezig, volkomen buiten ons gezichtsveld, om onze toekomst te regelen. Via handjeklap, via optel- en aftreksommetjes, via manipulaties en gemarchandeer.
Is er een beter voorbeeld te verzinnen van een volstrekt achterhaald, zichzelf overleefd hebbend en dus vermolmd, geërodeerd en verrot systeem? En men heeft nog het lef dat zelf als het bewijs te noemen van “hoe prima democratie in Nederland functioneert’.
Maak  a.u.b. niet de vergissing aan te nemen, dat partijen die ik niet noemde, omdat ze niet aan tafel  bij Snackbar Rutte zitten, niet onder de strekking van mijn verhaal vallen. Want PVV, SP en vooral CDA tonen zich of zijn geen haar beter.

THE DUTCH AMISH

“Deze kippen zijn niet van mij. God heeft ze mij in bruikleen gegeven, zodat ik er voor kan zorgen, dat ze tot een belangrijk onderdeel van de schepping kunnen worden gemaakt: de schepping, die we allemaal regelmatig uitvoeren, vanuit de braadpan, oven of zelfs in sommige gevallen de magnetron naar ons bord.
0AmishDeze kippen heeft God mij toevertrouwd, mij is opgedragen goed voor ze te zorgen. Dus spuit ik ze vol met anti-biotica, zodat ze ook werkelijk hun door God opgedragen taak kunnen volbrengen: als drumstick, vleugeltje of filet op het bord van de te voeden  landgenoten belanden. En ik dank God, dat hij mij die taak heeft opgedragen. Het stemt mij tevree en gelukkig, dat het cijfer van voortijdig stervende kippen onder God’s norm is en ik en mijn 12 zonen en 6 dochters gaan er samen met mijn Nienke [mijn eigen trouwe legkip] alles aan doen om dat zo te houden.
Ik groet u en ik zeg “de mazzelen”.

Aldus Gait Jan Bokkenpoot, trouw lid van de Nederlandse Amish en vooraanstaand lid van de gemeenschap in het reine Barneveld.

POLITIEKE PROSTITUTIE

Kwartetten
Nog maar net 3 maanden geleden was het in de oorspronkelijke opzet een resultaat van een spelletje kwartetten voor 5 heren en werd het vervolgens onderdeel van het VVD-PvdA regeerakkoord. En bracht de nog officieel te benoemen minister van Wonen Aasgier Blok het naar buiten als dé oplossing voor de muurvast zittende woningmarkt. En als de nare koppen van het kersvers gesmede kabinet deden Rutte en Samsom ook nog even een duit in het zakje. Hun “stabiele” coalitie had dé oplossing voor alles, dus ook voor de woningmarkt.

Prostitutie
Inmiddels zijn 3 maanden verstreken, waarin Blok vooral bezig moet zijn geweest met zijn Chinese telraampje. En hoe hij dag na dag, week na week ook telde, hij kwam elke keer onder het gewenste aantal van 38 uit. 38 zetels welteverstaan, nodig om dé oplossing voor de woningmarkt door de 1e Kamer te slepen.
Hoezeer het hem tegen de borst stuitte, hoezeer ook de vlagen van misselijkheid zijn schrale lange lijf teisterden, Blok moest wel zijn Kamer uit komen.
En zocht zijn toevlucht eerst bij oude kameraad van Haarsma Buma, die een kans zag zijn CDA weer het allure van de macht te kunnen geven.
Maar zoals tijdens de formatie die 5 heren met kwartetten al hun hand bleken te hebben overspeeld ging ook Buma’s boerenhandjeklap de mist in.
Dus werd Blok uitgenodigd om de politieke hobby bij uitstek, zichzelf prostitueren, nog openlijker te bedrijven. Onbekend is of het Blok’s sexy uitstraling dan wel de man’s heerlijke kontje is geweest, feit is dat Alex de Kakelende Kip en 2 Godenzonen voor hem vielen.
En zo zagen we vandaag nota bene de kop van Kees v.d. Staaij alweer prominent in beeld als een in ieder geval in de Rutte-periode niet meer uit te vlakken machtsfactor.

Het trackrecord van Alex de Kakelende Kip.
Begrijp me niet verkeerd: er moest iets aan de woningmarkt gebeuren. Omdat daarmee ook een belangrijke bedrijfstak als de Bouwnijverheid, waar de werkloosheid inmiddels zo hoog is opgelopen en de omzet zo is gedaald, dat werkgevers de aloude truc van het frauderen met vorstverlet weer van stal hebben moeten halen om de neus nog net boven water te kunnen houden, een impuls ten positieve zou kunnen krijgen.
Wat weer niet betekent, dat het nu gesloten akkoord zal gaan opleveren wat wordt voorgespiegeld. O, die huursverhogingen en die verhuurdersheffingen dat gaat zeker lukken. Dat is aan dit geld-beluste schrapersclubje best toevertrouwd.
Maar gedachtig eerdere akkoorden onder een VVD-premier  [Kunduz-akkoord, Lenteakkoord] is de kans levensgroot, dat er opnieuw “ongewenste” bij-effecten zullen optreden. En de burger dus veel meer het “lul” zal blijken te worden zonder dat de targets, die onder de noemer “openbreken woningmarkt” bij elkaar werden geveegd ook maar bij benadering gehaald zullen worden.
Alex de Kakelende Kip heeft niet echt een goed trackrecord opgebouwd als het om de financiële onderbouwing van akkoorden gaat. En Kees v.d. Staaij vindt alles prima zolang Rutte ook dit jaar weer op de partijdag van de SGP verschijnt. Naar verluidt heeft de andere Godenzoon Slob inmiddels een zelfde eis bij Rutte neergelegd. Het wordt dus ook al heel gezellig op de CU Jaardag 2013.
En dan is er ook nog dat gaatje van 200 miljoen, wat het nieuwe akkoord in de oorspronkelijke begroting slaat. Waarvoor de burger en passant ook nog even extra mag opdraaien. Het nieuwe akkoord is in die zin mooi op tijd in elkaar geflanst, want het CPB kan die 200 miljoen nog even meenemen in haar modelletjes, waar ook al die 3,7 miljard van SNS ligt te sudderen.