DRIE NIEUWE KANSEN

In januari 2014 vroeg ik me hier  af of de Nederlander een keer wakker zou schieten. En wanneer!!! Terugkijkend op het tweetal verkiezingen, dat we achter de rug hebben, mag je gerust stellen, dat van wakker nog weinig sprake is. Met 1 uitzondering: de pijnlijke combinatie Oranje+Brasil.
Maar daar gaan we het dus niet over hebben.

Niet voor de eerste keer moet ik vaststellen, dat na 6 jaar crises [zoekt u maar zelf uit, welke uw voorkeur heeft: schulden, financiële, euro, landen, banken, vastgoed ………. het boeket aan crises is rijk geschakeerd] er nog steeds moet worden gewacht op de eerste snelle jongen of meid [u kent ze als CEO, CFO, commissaris, voorzittters van Raden van Bestuur of Raden van Toezicht en de andere prachtige functienamen, met bijbehorend aantrekkelijke vergoeding, die ze als bestuurders bezaten en nog steeds bezitten] uit die verzameling “Bloemen van Nederland”, die na bewezen , overduidelijke malversaties in de gevangenis is beland om daar een paar jaar over zijn zonden na te denken. Mocht u er wel één weten dan hoor ik dat graag. [Sjoerd Kuipers [SNS] zal het niet zijn].

Ik kom op het vorenstaande om de volgende reden. Vanaf vandaag doen zich maar liefst 3 [DRIE] nieuwe mogelijkheden voor om wat leden uit dat keurkorps “Bloemen van Nederland” in het spinhuis te doen belanden. Laat me ze even heel kort met u doornemen.
1. de parlementaire enquete “Wooncorporaties”.
Wie naast die onafzienbare horde realityshows de afgelopen jaren het nieuws nog een beetje heeft gevolgd zal namen als Rochdale, Woonbron en Vestia zijn tegengekomen. 1vinexEr zijn er meer dan genoemde drie, maar die spannen vooral de kroon als “vermarkte”, ooit semi-publieke organisaties. Met elk een narcistische hedonistische autist aan de leiding. De één reed in een bolide van een half miljoen, de ander kocht de SS Rotterdam en weer een ander bezorgde zijn corporatie een miljardenverlies.
Onder leiding van v. Vliet [die dikke PVV-er die liever VVD-er zou zijn] gaat de PE-commissie graven in die stinkende hoop, die is achtergelaten door die autisten. En waar u en ik elk ons deel van de prijs voor betalen in de vorm van huurverhoging of schier onbetaalbare huurwoning.
2. het faillissement van thuiszorg kolos Meavita.
Daar kan ik kort over zijn. In het log waar ik eerder hierboven naar linkte heb ik de kernpunten van “het dossier Meavita” al benoemd. Wilt u meer details weten dan kunt u bij Nieuwsuur terecht.
0HermansVandaag en morgen behandelt de Ondernemingskamer [geen rechtbank] een aanklacht wegens wanbestuur tegen één van dé baantjesverzamelaars van Nederland, Loek Hermans. Indien die klacht wordt toegewezen zou de logische volgende stap moeten zijn een strafrechtelijk proces tegen diezelfde Hermans. Want de 80 miljoen schade en de uit het faillissement voorkomende schade én de persoonlijke schade van personeel [verlies van baan en inkomen] zal Hermans nooit hoeven voldoen. Het hek om hem heen is daarvoor hoog genoeg. Maar strafrechtelijk liggen er wel degelijk mogelijkheden.
3. het immer voortwoekerende Libor-schandaal bij de Rabobank.
Na een boete van 790 miljoen vanuit de US en nog geen 100 miljoen vanuit Nederland [in die periode werd de naam Sipko Schat trending topic] leek de kous af voor die bank. 0 lommerdMaar dat is niet zo. Diverse banken hebben in die “mooie jaren” van de “bonusincentives” een deel van klein ondernemend Nederland volgepropt met de zgn. rente-swaps, behorend tot het mooie maar tegelijk dodelijk ras van de derivaten. [Een woord, wat we sinds Inside Job en de grootschalige bankensteun aan o.a. ING niet veel meer hoorden]. En via bewust selectieve voorlichting van de zijde van de banken is klein ondernemend Nederland er flink ingestonken. Die rente-swaps, verkocht als een bescherming tegen onverwachte stijging van de rente op gesloten leningen, blijken op zich gezonde bedrijven tienduizenden euro’s aan boetes te hebben gekost. Omdat de rente op hun leningen onder dat van de swaprente dook, wat naar inmiddels is gebleken is veroorzaakt door het manipuleren van die rente door de banken [Libor resp. Euribor].
Eigenaardig, niet? De sector, waarvan Dijsselbloem blijft vohouden dat zij bestaat o.a. om ondernemingen van geld te voorzien en zo de motor van de economie tot het gewenste toerental op te voeren, diezelfde sector heeft, overigens nauwelijks verrassend,  ondernemend Nederland niet alleen genaaid maar ook als belangrijk onderdeel van het verdienmodel …..neen, graaimodel gebruikt.
Veel ondernemers ten lande hebben inmiddels ontdekt hoe ze zijn genaaid. En hebben zich verenigd in een collectief en inmiddels een klacht bij de rechtbank ingediend. Het is zeer interessant te  volgen hoe dat verder gaat verlopen.

Tot slot nog dit. Ik ben geen dromer, eerder een realist. En dat doet me beseffen [de ons kent ons cultuur in dit corrupte landje kennende], dat in de aangevoerde 3 gevallen de kans groot is, dat er wel een financiële en geen  strafrechtelijke oplossing zal volgen.
Het is daarom dat ik voorstel, dat elke uitkeringsfraudeur bij wet geregeld zal worden ontslagen van elke vorm van rechtsvervolging. Gelijke monniken etc. Waarom wel Hermien of Gerrit dubbel pakken [terugbetalen én zitten] als Loek, Sipko en dat zooitje andere laaielichters per definitie de dans ontspringen.
Maar ergens in een klein hoekje schemert wel degelijk de hoop, dat de Staal’n en Hermans’ van deze wereld toch hun straf niet zullen ontlopen. Al was het maar om te voorkomen, dat we straks zelf het schandblok of het vierendelen weer moeten invoeren via een burgerinitiatief.

Advertenties

GEMAK DIENT DE KIEZER


Een smaakvolle opener, die bij deze “smaakvolle” verkiezingsdag past

Als één ding de bijna tot zijn einde gekomen verkiezingscampagne EP aan het licht heeft gebracht, dan is het wel dat het voor de kiezer als het om Europa gaat lang niet zo ingewikkeld is als het vaak bij nationale verkiezingen lijkt en wordt gemaakt.
Zo werd ons ongevraagd medegedeeld, dat vrijwel alle partijen van enige betekenis consequent hetzelfde stemgedrag vertonen in Brussel [of Straatsbourg].
Enige uitzondering daarop zijn blijkbaar de PVV en de SP.

De verklaring daarvoor is niet zo moeilijk te vinden. De “grote” partijen [eigenlijk kun je rustig spreken van “middenpartijen”] bevinden zich in de kunstmatig en gekunsteld geformeerde fracties, die de macht uitmaken in het EP.
Het CDA is met 5 zetels een miniscule factor in de door het CDU [34] ,de UMP [29], de Poolse PO [25] en de Spaanse PP [23] gedomineerde EVP-fractie.
Als het CDA tijdens de huidige campagne mooie dingen aan u beloofd heeft dan kunt u zelf wel inschatten hoe groot de kans is dat daar ooit iets van uitkomt.
De PvdA heeft 3 schamele zetels in de PASD-fractie. De partij kan dus schreeuwen wat zij wil aangaande een sociaal en sterk Europa, maar zal toch eerst moeten luisteren naar wat de PS [14], SPD [23], de Italiaanse DP [21], Labour [13], de Spaanse PSOE [21] en de Roemeense PSD [11] daarvan vinden. Dus adviseer ik het gebral van Samsom en het gezwets van Tang op waarde te schatten.
De eeneiïge tweeling VVD en D66 [elk 3 zetels] leggen ook al niet veel gewicht [behalve letterlijk waar het van Baalen betreft] in de schaal. Tenzij men, net als de collega’s van CDA en PvdA, goed luistert naar wat de grote jongens uit de ALDE [Europese liberalen], zoals daar zijn FDP [12] en LibDem[12], vinden.
Overigens moet meteen een niet onbelangrijke kanttekening worden gemaakt bij ALDE.  Met 85 zetels totaal is zij in grootte de 3e fractie binnen het EP. Vraag: Hoe kan het dan toch zijn, dat Europa langs de neo liberale leest wordt gevormd? Het antwoord kan zijn, dat de EVP en de PASD uit louter slappelingen bestaan, die tegen een redelijk bod bereid zijn de [neo] liberale lijn te volgen. Het zou kunnen, maar toch neig ik zelf naar een ander antwoord, waar u wellicht als u kijkt naar wat we de afgelopen 20 jaar nationaal hebben ervaren, het een en ander in herkent. Dat antwoord is, dat er in de EVP zowel als de PASD [en waarschijnlijk ook nog andere EP-fracties] lieden onder een valse vlag varen. Lieden die zich socialist noemen, maar in werkelijkheid neo liberaal bloed door de aderen hebben vloeien. Of lieden, die zich confessionele volkspartij noemen, maar net zo neo liberaal zijn als hun “sociale” tegenvoeters.
Overigens, het enige echte antwoord is een ander, maar ik laat het graag aan uzelf over om daarop te komen.

Stemmen op 22 mei is dus geen enkel probleem [als u dat gaat doen tenminste].
U kunt op elke van de 4 genoemde partijen stemmen, het resultaat is per saldo hetzelfde, zo bewijst de praktijk. En denk nu niet, dat u D66 een zetel meer kunt bezorgen en uzelf daarmee beter vertegenwoordigd acht. Want D66 zal, evenmin als elk van de andere partijen ooit enig echt gewicht in de schaal kunnen brengen. Sterker nog: 1 EP-er van D66 of VVD of PvdA of CDA is al genoeg, want al wat hij/zij hoeft te doen is ja knikken tegen de grote jongens.

Neen, dan is het objectief gezien beter om uw stem te geven aan een partij, die geen deel uitmaakt van de grote 3 fracties in het EP. Keus genoeg, want er zijn er nog 5. Zoals:
– de Groenen, waarin  GL 3 zetels van de 58 heeft
– de Europese Amish, waarin de CU met 1 van de 56 zetels vegeteert
– de echt Linksen met 1 SP-zetel op een totaal van 35
– de “eurosceptici”, met daarin naast UKIP [de grote winnaar in de UK straks] tot algemeen vermaak ook de SGP, de ware Nederlandse Amish, met 1 zetel
– de “niet fractiegebonden leden” met daarin zowel de PVV [3] als de ex-PVV [2]
Een stem aan deze fracties/partijen wekt in ieder geval de verwachting, dat het neo liberale van Europa/de EU van wat scherpe kantjes wordt ontdaan. Iets wat u bij de eerdergenoemde “grote 4” wel kunt vergeten. En zijn we in meerderheid de kanker die neo liberaal heet inmiddels niet goed zat?

Laat ik eindigen met waar ik mee begon, dat gemak wat de kiezer dient.
Als u het huidige Europa prima vindt bevallen en in de neo liberale samenleving veel goeds ontdekt, stem dan gerust CDA of PvdA of VVD of D66. Dat gezwam van die marionetten over het onderscheid tussen elk van de vier, vertrouw me, u kunt dat gevoeglijk vergeten.
Als Europa u minder bevalt in haar huidige vorm dan is het eigenlijk al even simpel. Stem dan PVV of SP [ik beïnvloed u niet door mijn persoonlijke voorkeur aan u op te dringen]. En nee, die Amish zitten dan wel in fracties die op het oog ook geen vriendjes zijn van Europa, maar dat is slechts schijn[heiligheid]. Ze zijn echt voor geen meter te vertrouwen.
Eigenlijk heel simpel allemaal. Nu mag u zelf gaan uitvogelen of een gang naar de stembus om op die Europese poppenkast te stemmen de moeite waard is. Ik wens u daar veel succes en sterkte bij.

RUGGENGRAAT.

Verwacht van mij geen logje over “het geval Wilders”. Om de [belangrijkste] reden, dat ik mij, in tegenstelling tot politici, wel aan mijn eigen uitgangspunten en gedragsregels houd.
En met de komst van Blondie en de vrijwel onmiddellijk oplaaiende geilheid bij de media om u en mij van het bestaan en de idiote bokkensprongen van die man om het uur op de hoogte te brengen, koos ik voor “het cordon sanitaire”. En het verbaast mij niets dat ik mezelf daar moeiteloos aan heb weten te houden, en dat vandaag ook doe.
Alle mensen om mij heen van enig belang zijn op de hoogte van wat ik van blondie vind. En dat is meer dan genoeg.
In plaats van op het “fenomeen” zelf richt ik me bij voorkeur op die zogenaamd keurige heren in de wereld van de politiek. Daar zou m.i. namelijk de oplossing van het probleem van moeten komen.
0 EberhardIk hoorde zojuist Eberhard van der Laan, burgemeester van D66-city sinds gisteren, moeiteloos beweren, dat hij nadrukkelijk met mij van mening verschilt. Eberhard vindt, dat wij, de samenleving, onze kracht moeten tonen en Wilders moeten “demoniseren”.
Een even utopische als idiote stelling wat mij betreft. Omdat v.d. Laan van een samenleving, waarvan het grootste deel door de overgrote meerderheid van de politieke partijen vrijwel constant wordt voorgelogen en misleid, zo ver probeert te krijgen één hem en zijn gelijken onwelgevallige politieke partij in de ban te doen. V.d. Laan wil van ons wat de politiek bij voortduring zelf niet durft.
Het meest onwelriekende voorbeeld is wel Mark Rutte. Die maar al te graag voor de camera mededeling doet van de vieze smaak in zijn mond, die de uitlatingen  van Wilders  teweeg brengen. Of hoe verschrikkelijk hij die uitlatingen vindt.0 blondie
Maar nooit nalaat om daar vervolgens aan toe te voegen, dat hij politieke samenwerking met Wilders nooit uitsluit.
Voor de Rutte’s, maar ook van der Laan’s van dit land is politieke macht per definitie belangrijker dan fatsoen en integriteit.
Dus probeert men op een slinkse manier de aanhang van Wilders terug te krijgen op het rechte [VVD of PvdA] pad. En wil men daar graag ons als samenleving voor gebruiken. De eigen lafheid en machtsgeilheid verbergen achter de brede rug van die samenleving vol mensen, die zich al jaren heeft laten manipuleren. Dus waarom niet deze keer?
De politiek lijdt al jaren aan een chronisch gebrek aan ruggengraat. Vandaar ook dat het nooit lukt de rug een keer recht te houden. In plaats van empathie roept dat bij mij alleen maar onpasselijkheid op.

OFF TOPIC voor de vaste bezoekers:

Vooropgesteld, jullie zijn weer voortreffelijk bezig. Objectief en met humor, waar vind je dat nog tegenwoordig? Zeker niet bij de leden van het kabinet, die bezig lijken met een gecombineerde aanval op “arme blondie”.
Waarom even deze inbreuk? Wel, heel simpel, het moment waarop ik even off line moet en dus minder dan gebruikelijk aan het log kan besteden nadert met rasse schreden.
Dus heb ik een ‘overbruggingspresentje” voor vooral jullie klaar gezet op de Catchwebsite.
Muziek dus, t,w,:
een al eerder richting Willem toegezegde clip van The Alman Brothers met daarop een monumentale 2013 liveuitvoering van waar Wilders momenteel door een stel fijne PvdA-collega’s aan wordt gespijkerd, de schandpaal c.q Whipping post;

een tweetal clipjes van Enigma, waarvan ik weet dat ik Lottie een groot plezier mee doe. Maar jullie mogen gewoon meegenieten 🙂

een tweetal clips van de man, die in mijn ogen vrijwel de enige is, die muziek van Nederlandse bodem van niveau produceerde de afgelopen 15-20 jaar:  Arjen Lucassen c.q. Ayreon.

een clipje van een mooi brandje.

Maar laat ik jullie niet verder afleiden 😀

DE DIKKE EN DE KALE FLIKKEN HET GEWOON WEER!!

Eigenlijk is het gewoon lachwekkend. Dat ze het gewoon weer flikken, bedoel ik. Speelden Rutte en Samsom in 2012 het speciaal voor minder slimme en minder opgeleide kiezers ontwikkelde spelletje “Hij is vies en ik ben lekker, stem op mij” , koud een paar maanden later ontdekten we, dat beide heren feitelijk dol op lekker vies bleken te zijn en daarom in elkaars armen waren gevallen. Waarbij arrogant werd aangenomen, dat de wederzijdse achterbannen dat ook wel zouden doen.
Wel, beide partijen weten bij benadering weer hoe groot de omvang van hun werkelijke achterbannen is, nu zo’n 50 kamerzetels aan meelopende onderontwikkelden na 1,5 jaar afzien ontdekt hebben dat ze “vies” bij de neus zijn genomen. 25 zetels VVD [wat mij betreft nog altijd 10 teveel], omdat er nu eenmaal zoveel rechtse ballen in Nederland  worden getolereerd blijkbaar.
12 [!!] zetels PvdA, omdat er ook nog steeds idioten bestaan, die, al noemt de partij zich sociaal liberaal of zelfs sociaal -reformatorisch of sociaal-frauduleus, het allemaal niets uit maakt. De PvdA blijft hun partij. Eens dacht ik dan quasi gekscherend “veel plezier ermee” , maar die tijd is echt wel over.
Nu denk ik eerder in termen van “zielepoten” en “losers”.

Maar wat flikken ze gewoon weer vraagt u zich wellicht af. Kijk eerst even naar het 0SpekSam“koningskoppel” Samsom en v.d. Speklapje in volle glorie. Echte winnaars, vindt u ook niet? Die kale rechts zou je zo een paar euro geven om een masker te kopen. Ik kan die lachende knar niet meer zien.
Die dikke links zou je zo een participatiebaantje bij de Gemeentereiniging willen geven. Hem vuilnis laten ophalen i.p.v. vuilnis te spuien. Want dat doen de dikke en de kale namelijk, net als in 2012.
“PvdA-partijvoorzitter Hans Spekman heeft zaterdag op het congres van zijn partij in Breda uitgehaald naar VVD en D66, twee partijen waarmee de sociaal-democraten landelijk samenwerken. Maar in de gemeenten verwacht Spekman weinig heil van deze twee partijen.”
En:
“Volgens Spekman maken de PVV en de Leefbaar-partijen onderscheid tussen mensen op grond van hun afkomst, maar VVD en D66 op grond van hun portemonnee en postcode omdat bijvoorbeeld door bezuinigingen op sociale woningbouw weer meer arme en rijkere wijken in een stad ontstaan.”
De dikke heeft gewoon het gore lef om ons te vertellen, dat er per saldo maar één partij is waar we lokaal op kunnen vertrouwen. En inderdaad,  dat is de PvdA. En dat is, zo weten we bijna allemaal inmiddels , enorm lachwekkend.
Veelbetekenend is daarnaast, dat de dikke en de kale zo wild als maar kan om zich heen blijken te schoppen om maar gehoord te kunnen worden.
“Dat is zeker niet vreemd”, aldus weer Spekman, “want op nationaal niveau samenwerken kan heel goed, ondanks lokaal immense verschillen”.
Klinkt als de man, die zijn vrouw lief heeft zolang zij in de keuken zuurkool met worst staat te stampen, maar die niets meer van haar moet hebben zodra de slaapkamer in zicht komt. Politiek is dat probleemloos mogelijk, vinden de dikke en de kale. “Echt waar” voegt Spekman er nog aan toe.”Geloof me nou toch”.

DOE MEE AAN GRATIS CURSUS ONTLEDEN

Het onderstaande bericht kopieerde ik letterlijk uit de Volkskrant van vandaag. We doen vandaag niet “Zoek de verschillen” maar voor de verandering “Scheidt de zin van de onzin” [of is het waanzin?] .

De lastenverzwaringen van de afgelopen jaren hebben slechts beperkt negatief effect gehad op de economie. Debet aan de krimp zijn vooral de terugvallende consumptie en de afnemende bedrijfsinvesteringen. Dat zei CBS-hoofdeconoom Pieter Hein van Mulligen maandag tijdens een persconferentie over de staat van de economie.

Van Mulligen wees expliciet de suggestie van de hand dat bezuinigingen en lastenverzwaringen de economie hebben beschadigd. Als open economie moet Nederland het vooral hebben van het aantrekken van de export, aldus de CBS-econoom. De Nederlandse economie kromp in 2012 met 1,2 procent en de consumptie daalde zelfs met 1,6 procent.

Volgens Van Mulligen is het niet met cijfers te staven dat de economie zou worden ‘kapotbezuinigd’, zoals het kabinet wordt verweten door onder meer PVV-leider Geert Wilders. Van Mulligen wees erop dat Nederland weliswaar last heeft van een daling van het besteedbaar inkomen, maar dat dit vooral komt door dalende bedrijfsinvesteringen, een stagnerende bouw en de dalende consumptie, aangezwengeld door de crisis op de woningmarkt.

‘De tegenvallende economische groei heeft meer te maken met die langlopende ontwikkelingen dan met lastenverzwaringen van de laatste één, twee jaar’, aldus de hoofdeconoom. Topambtenaar Manon Leijten van het ministerie van Financiën rekende uit dat in één van de crisisjaren het verlies van consumptie voor de helft het gevolg was van de ingezonken woningmarkt.

Zorgen van consumenten
Het CBS vergeleek de economie van Nederland met die van Duitsland en België. Opvallend is dat de consumptie in de buurlanden steeg, maar in Nederland fors daalde. In de periode na het uitbreken van de kredietcrisis in 2008 tot en met 2012, daalde de consumptie van huishoudens met 4,4 procent. In dezelfde periode groeide deze in België met 3,2 procent en in Duitsland met 4,3 procent.

De oorzaken zijn volgens het CBS duidelijk: het besteedbaar inkomen daalde hier fors (3,8 procent) en de zorgen van consumenten over hun financiële toekomst namen toe. De crisis op de woningmarkt speelt ook een grote rol.

Uit de analyse bleek ook dat Nederland maar beperkt meelift met stijgende Duitse export naar opkomende economieën, zoals China.

SCOREN

De stand is [nog] 1-1. In het nog korte [en op het oog door recessen gedomineerde] bestaan van  Rutte II. De PvdA opende al snel de score, toen Daas, terwijl de afdrukken van zijn platte billen nog niet eens in zijn staatssecretarisstoel stonden, vertrok. Een PvdA-goal met een zekere integriteitswaarde zou je mogen zeggen. Beschaafd en vooral netjes binnen getikt.
Wat volgde was een doelpunt met een luchtje van de VVD. Hoewel overduidelijk een overtreding werd gemaakt op een Russische gastspeler mocht de VVD gewoon doorspelen en de counter afronden. Fred Teeven kon keurig op zijn gezicht [of was het toch gewoon zijn kont? Ik blijf moeite houden die twee lichaamsdelen van die man van elkaar te onderscheiden] blijven zitten.
Nog voor het laatste reces werd een volgende VVD-er tijdens een vriendschappelijk potje tegen wat Bulgaren in de bungelpositie gebracht; er hangt dus weer een Rutte-goal in de lucht.  Franske Weekers maakte [ kan ik dat zeggen? Ja, dat kan ik zeggen!] een bungelreces mee. Wat hij voornamelijk besteedde aan het doornemen van hem aangereikte verdedigingstactieken.
Die hij inmiddels via een fors aantal briefjes aan de wereld bekend maakte en a.s. dinsdag met het voorgeschreven “ich habe es nicht gewusst” gezicht mag komen toelichten.
Dinsdag scoort de VVD dus gewoon 1-2, noteer dat maar alvast op uw Toto-formulier.
De politiek lijkt bevangen door een onstilbare honger naar doelpunten. Wat er tot nog toe nog ontbreekt is het altijd vermakelijke eigen doelpunt, maar vrees niet, daar wordt keihard aan gewerkt. En wel door de PvdA en in de persoon van Diederik Samsom. Samsom is een spelertje, die overduidelijk met het hoofd erbij speelt. En hij produceert dermate veel schijnbewegingen, dat hij niet alleen toeschouwers maar ook zichzelf regelmatig compleet dronken speelt.
Na een eerste poging [“ik bepaal de tactiek!”], die niet in goede aarde viel [het publiek vond die tactiek maar laf en begon te fluiten en joelen] heeft Samsom iets anders verzonnen. Noem het maar meer achteruit voetballen, de bal in de ploeg houden en het druk zetten  op de 2e bal. Een nieuwe tactiek impliceert ook een andere benaming van taken in het veld. Zoiets als de inschuivende centrale verdediger, die ineens achter de verdediging hangende gatendichter wordt.
Samsom beseft wel degelijk, dat er risico’s  kunnen optreden bij die speelwijze. Het publiek zal al snel spreken van een puur negatieve spelopvatting, een club als de PvdA van vroeger onwaardig. Er zullen zelfs stemmen opklinken uit monden van critici, dat de PvdA niet langer hoeft te zoeken naar een nieuwe outfit voor de club om het volkomen verbleekte rood te gaan vervangen. Men zal voorstellen om het rood-wit-blauw van de PVV als nieuwe kleuren over te nemen. Met een witte haan erop in plaats van de witte duif uiteraard.
Samsom zal al die kritiek met het gebruikelijk gemak en de al net zo gebruikelijke arrogantie ter zijde schuiven. Hij zal er op wijzen, dat zijn club nog altijd een topclub is met hetzelfde formidabele spelerspotentieel als voorheen. En onderstrepen, dat het wijzigen van de tactiek ook een route naar succes kan blijken te zijn.
Om vervolgens de bal in de bovenhoek van het eigen doel te poeieren.

MELD UW PUNT

Het lijkt haast wel of de boel in een hogere versnelling is gezet. Die hogere versnelling lijkt gekozen om het niet echt memorabele jaar 2012 [ik bekijk dat in breed perspectief] nog enige glans te geven. Want er is altijd wel behoefte om straks, als we ons door 2013 aan het ploeteren zijn, te kunnen zeggen “2012? Dat was het jaar van ………”.
Begrijp me niet verkeerd, vraag de individuele man of vrouw in de straat er naar en er komt zeker iets naar boven borrelen. Jaar van Boer Arie, Jaar van Frank de Boer, Jaar van The Voice en zo verder en verder. Maar dat zijn subjectieve hoogtepunten, die tegelijkertijd voor anderen dieptepunten kunnen zijn.
Neen, de Jaar van-titel heeft alleen maar waarde als de houdbaarheid langer is dan die van een seizoen Boer Zoekt Vrouw of The Voice en als zodanig gedragen c.q. herkend wordt door brede lagen onder de bevolking.

Dus is door besturend Nederland, wat bekend staat om zijn manhaftigheid en besluitvaardigheid, een besluit genomen. En die zijn vermaard om hun hoogwaardige kwaliteit. Althans, zo meent besturend Nederland zelf.
2012 zal de geschiedenis ingaan als het jaar, waarin tegen ons is gezegd “Meld uw Punt”. Men heeft nog even gedacht aan “Zet Uw Punt” maar uit onderzoek is gebleken, dat die titel voor meer uitleg dan 1 vatbaar is. Aanvullend onderzoek in 2013 [waarschijnlijk door een commissie o.l.v. Maxime Verhagen want eerste keus Cohen zit nog midden in zijn cursus Facebook voor Dummies] moet duidelijk maken wat die meerdere betekenissen zijn.
Het werd dus het Jaar van “Meld Uw Punt”.

Om misverstanden te voorkomen: het gaat duidelijk niet om het melden van “uw punt” over Europa, de euro en dat soort onbelangrijke zaken. Neen, neen en nog eens neen! Het gaat om zaken, die u en mij direct raken en waarvan besturend Nederland, of het nu de campus op het Binnenhof is of de kliek bobo’s in Zeist, werkelijk waar wil weten welke ervaringen u daarmee heeft.
Geert Wilders bracht ze op het idee, toen hij zijn Polen-Meldpunt introduceerde.
Zoveel publiciteit dat genereerde,  dat willden anderen ook wel. Maar ja Nederland barst al van de “Meld uw Punt”-punten. Vind maar eens een nieuw, die de sociale media opnieuw op hol doen slaan. Na veel moeite lukte dat uiteindelijk en Groen Links, waar men sinds september niet zo erg veel meer te doen heeft, was de eerste. “Meld uw vuurwerkoverlast” was het verzoek. En hoppa, het idee ging bijna aan zijn eigen succes ten onder. Want gedrild als we zijn begon Nederland zich te pletter te melden.
En vanaf vandaag is er meldpuntvoetbalgeweld.eu. Daar zitten mensen achter, die het groot denken in het bloed hebben. Want waarom anders gekozen voor het domein EU?

Om 2012 nu met opgeheven hoofd de titel van “Jaar van  Meld Uw Punt” te kunnen laten dragen moet u natuurlijk wel in 2013 fors aan het melden slaan. Niet vergeten, hoor. Als u het komende jaar:
– een man, vrouw, kind, paard, hond of kat ziet waar iets niet aan klopt
– een voetballer met gestrekt been ziet inkomen
– een boer Govert in de nieuwe BZV binnensmonds grof hoort vloeken
– de slager u niet bedankt nadat u een pondje speklapjes hebt gekocht
– een auto verkeerd geparkeerd ziet staan
– een fietser zonder zijn hand uit te steken rechtsaf ziet slaan
– een, een, een, een ………
onmiddellijk melden, mensen. De meldpunten wachten hongerig op u!

Één geruststelling nog voor u: besturend Nederland is totaal niet geïnteresseerd in wat u verder nog te melden heeft. En dat scheelt gelukkig.