DE BUMA-KIP ZONDER KOP

Hoewel we het allemaal [zouden moeten] weten op basis van jarenlange ervaringen, blijft het elke keer weer ook bij mij verbazing wekken hoe dik de plaat voor de kop van vooral politici blijkt te kunnen zijn.
bumaHet bewijs daarvan levert CDA-nerd Sybrand Buma in een opiniestuk in de Volkskrant van 28-08 jl. , getiteld “Word eindelijk wakker voor de dreiging van buitenaf”. Ja, dat is even schrikken!
Het roept het beeld op van [om er maar een paar te noemen] de kleine Bush en zijn puppet Colin Powell, die de As van het Kwaad voor ons uittekenden. Andere”puppets”, waaronder de momenteel zakken tekort komende om te vullen Balkenende deden dat ook door op de Tony Blair-manier Nederland de Irak-oorlog in te loodsen en Afghanistan deed leren kennen en proeven.
Het “toeval” wil, dat Balkenende van dezelfde politieke religie was als Buma  is. In dat opzicht is het nauwelijks verrassend, dat Buma een verhaal afsteekt wat in grote lijnen past op dat van Jan-Peter Onbenul. Je zou het iets als “oude kogels in nieuwe lopen” kunnen noemen.
Er is, zo viel mij op, zowel bij politiek als journalistiek een trend ontstaan, waarin krijgshaftig Nederlands wordt gesproken en geschreven. Net alsof we langzaam doch gestaag op iets worden voorbereid. Op die manier wordt het spel al heel lang gespeeld.
Wat Buma uiteraard niet aan de orde stelt is wie hoe en waarom verantwoordelijk zijn voor die dreiging van buitenaf. Zeker is in ieder geval, dat u en ik dat niet zijn. Want het is noch mijn noch uw [ben ik zo vrij aan te nemen] levensdoel  om anderen onder dreiging te plaatsen. Wij worden slechts gebruikt om die dreiging in de praktijk van meestal een grote zandbak in op bevelen gebaseerde daden om te zetten.
Die bevelen komen vrijwel altijd van mensen als Balkenende en dus ook Buma. Zij creëren het benodigde beeld, zoals Buma ook nu weer doet in zijn “opiniestuk”. En daar zijn vele kritische opmerkingen bij te plaatsen, waarvan ik er twee wil uitpikken.
1. Wat is er overgebleven van de mantra, dat een EU[ropa] de garantie was voor vrede en voorspoed? Hoe kan onder een dergelijke garantie toch een situatie ontstaan van significante dreiging van buitenaf? Wie heeft er zitten slapen? Of misschien nog beter: wie heeft er over EU[ropa] gelogen?
2. Buma’s verhaal eindigt nauwelijks onverwacht met een pleidooi voor versterking van onze defensiecapaciteit. Zinloos uiteraard, maar Buma zegt ook maar wat hem van hogerhand wordt opgedragen. Zoals Jan-Peter Onbenul deed.
Veel opvallender is echter, dat het CDA als partner in de As van het Kwaad die Rutte 1 heette, in de persoon van drankorgel Hans Hillen [minister van Defensie] maar liefst 1 miljard bezuinigingen op Defensie doorvoerde.
En dan nu pleiten voor extra-inspanningen ter opvoering van het defensiebudget? Dan lijk je wat mij betreft de weg kwijt.
Nu is algemeen bekend, dat politici collectief lijden aan een chronische ziekte, die “voortschrijdend inzicht” heet. Balkenende was de eerste, die dat in de Irak-kwestie openlijk toegaf [en begrip bij zijn collega’s ontmoette… een kwestie van herkenning].
kipkopDoor de jaren heen wijzer geworden ben ik inmiddels van mening, dat “voortschrijdend inzicht” feitelijk niets anders is dan grootschalig lullen als die bekende kip zonder kop. En dat doet Buma in de Volkskrant gewoon ook.  En als u niet oppast [zelf sta ik al op scherp; het eerste wat ik doe als ik een stembiljet ontvang is altijd meteen een groot vet kruis zetten over de CDA-kandidaten] stinkt u er gewoon weer in.

Advertenties

ONDERTUSSEN IN DE ECHTE WERELD

Het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Daarom, terwijl het langverwachte verschijnen messivan waarschijnlijk dé ster van het WK, King Lionel, eindelijk realiteit werd [een beetje dunnetjes, ondanks een goede goal heb ik begrepen], vroeg ik me af of men in dit land nog wel zou weten wat zich “ondertussen in de echte wereld” afspeelt.
Als mijn [subjectieve] ervaringen kloppen, dan leveren de audio-visuele media nauwelijks een serieus aandeel in het bieden van de mogelijkheid om voeling te houden met die “echte wereld”.
Na een aantal uitzendingen van de eerder al als Oranjeriolen aangeduide programma’s te hebben bekeken [toetsing heet dat] is wel duidelijk, dat die echte wereld volkomen ondergesneeuwd raakt bij de niet-aflatende stroom “nieuws” over het WK. Je zou kunnen zeggen, dat de normvervaging in de nieuwsverstrekking weer keihard heeft toegeslagen. Voorbeelden? In “Zomerochtend”, op een tenenkrommende manier gepresenteerd door de immer breder groeiende Astrid en de al even tenenkrommend simpele Sjoerd, flitsen in een ultra-hoog tempo beelden langs van moordpartijen van ISIS in Irak, branden in den lande e.d., waarna de hoofdmoot van de tijd wordt besteed aan het tonen van tweets + foto’s van “stars in Brasil”, het tonen van sfeerbeelden in den lande, gemaakt door een al of niet kale vliegende reporter, het stellen van de stereotype stupide vragen aan een studiogast. In “Studio Brasil”, met Hugo Borst vrijwel borstbrasilconstant in lotushouding, beschrijft de enigszins onderkoeld overkomende Henri een praatje voor de vaak met Wilfred en Matthijs over hun inmiddels lang ter ziele zijnde sportprogramma als ware het een hoogstandje in de sportjournalistiek. Terwijl elke zin, die wordt uitgesproken onmiddellijk wordt onderbroken door sfeerbeelden rechtstreeks uit Brasil,  waar Tommie dag na dag een trosje trainende Oranjespelers nauwlettend in de gaten houdt om spannende dingen te ontdekken. En Kees Jansma, uiteraard in samenspraak met Lowie, om de paar dagen via loting een speler aanwijst, die zich duidelijk waarneembaar anders moet gedragen dan de groep. Beetje met het been trekken, niet sjokken maar fietsen, een vieze mop vertellen aan de fysio terwijl Tommie meteen aanslaat en aan de op een bank hangende heren in Nederland rapporteert, dat er iets niet goed lijkt te zitten. Met Blind ditmaal, want die was bij loting aangewezen. Waarna op de bank de heren 10 minuten gaan filosoferen over de “ingrijpende gevolgen” van een geblesseerde Blind.
En vervolgens via Tommie beelden binnenkomen van diezelfde Blind, die in een “persconferentie” meldt, dat er geen reden tot zorg is.
hamstersEn dat geheel aan oeverloos en normloos gebabbel voor gevorderden wordt ook nog eens rijkelijk bestrooid met STER-blokken, soms speciaal voor de gelegenheid gemaakt, die dat kleine deel van de hersenen van de kijker wat nog normaal functioneert de finale spoelbeurt [koop een nieuwe TV, haal een juichpet, spaar hamsters] geven.
U mag gerust weten, dat ik er niet uit ben hoe ik me moet opstellen naar mensen, die uit een soort “beroepsvervorming” dat normvervagende voedsel elke dag tot zich nemen. Moet ik ze bewonderen om hun uithoudingsvermogen? Of beklagen om hun verslaafdheid aan de afstomping? Heeft

Wat "mugshots" vanuit de werkelijkheid. 2 spelers van de club NZa.

Wat “mugshots” vanuit de werkelijkheid. 2 spelers van de club NZa.

het zin om “de echte wereld”[ die staat immers niet stil, al wil men ons graag anders doen geloven] onder hun aandacht te brengen? De professionele media denken in ieder geval van niet. Zelf denk ik er nog even over na. Onder het genot van een Westmalle.

ABN18-6-2014 Een bericht over een eigen werkelijkheid in de bankenwereld.  ABN/AMRO, u weet wel, die bank die “van ons” zou zijn, heeft m.i.v. begin 2014 het vaste salaris van het management direct onder de top verhoogd met 20%. Dat vond men nodig, omdat straks over een paar jaar de bonussen worden begrensd tot “maar” 20% van het jaarsalaris. En daar komen die managers uiteraard nooit mee uit.Dat begrijpt u!
Heet van de naald wat reacties vanuit de politiek: “De PvdA vindt dat een ‘onwenselijk en verkeerd signaal’, de SP noemt het onacceptabel en volgens GroenLinks is de bank blijven hangen in de jaren 90. Het CDA, dat de verhoging een ‘buitengewoon slecht signaal’ noemt, wil zo snel mogelijk een Kamerdebat met minister Dijsselbloem.”
U mist reacties van de VVD en D66??? Ik ook.
Mochten er onder u zijn, die de behoefte voelen om Gerrit Zalm een flipperkast over zijn hoofd te trekken, u kunt zich aanmelden bij de Burgerbeweging “In je mand , Gerrit”.