THEO MAASSEN’S GOEDE VOORBEELD

“De PvdA gevaarlijk voor Nederland??? Heel vreemd om dat uit de mond te horen komen van de man, die met de PVV in zee is gegaan”.

“OK, ga je gang, maak je riedeltje maar weer.”

“Hoe is die crisis ook alweer ontstaan?”

“Op wie stemmen die bankiers eigenlijk?”

“De VVD krijgt stemmen van mensen, die iets van hun leven willen maken? Ah, dus de stemmers op andere partijen willen niet iets van hun leven maken?”

Een willekeurige bloemlezing uit het boeket, waarmee Theo Maassen de lijsttrekker van de VVD afgelopen zaterdag in “1 voor de verkiezingen” van repliek diende. En Maassen slaagde er regelmatig in om door de teflonlaag van de sprekende pop, die alle teksten die hem maar in geprogrammeerd zijn afdraait om prolongatie van zijn premierschap mogelijk te maken, heen te komen. De grimassen op het gezicht van Rutte spraken wat dat betreft boekdelen.

Rutte, die het onderscheid tussen Joling + Smit [waar hij graag mee aan tafel schoof] aan de ene kant en Freek de Jonge aan de andere kant volstrekt respectloos typeerde met “Freek is iemand van gisteren”. Zoals hij de ouderen van vandaag ook beschouwt als “van gisteren”. Ouderen van vandaag hebben immers geen positieve invloed op het BNP, bevorderen de economische groei niet, zijn niet bruikbaar meer als werkmieren.

Of het nervositeit was of pure onzekerheid, duidelijk zichtbaar en vooral ook hoorbaar was dat Rutte de tijd rijp achtte om tot “playing dirty” over te gaan.
Zelfs in staat van nervositeit en/of onzekerheid zegt deze kille dienaar van het grote geld de meest beschamende dingen en liegt hij er op los.
“De hypotheekrenteaftrek moet je niet aankomen, want dat zou funest zijn voor het vertrouwen van de burger in de overheid. Afspraak is afspraak moet hier gelden.”
Omdat niemand anders het zei brulde ik tegen die kop op het scherm: “Er is met een heleboel mensen afgesproken, dat ze op hun 65e jaar van een pensioen mochten gaan genieten. Daar hebben die mensen 30-40 jaar lang fors AOW-premie voor betaald. Het is zelfs een afspraak, die anders dan een afgesloten hypotheek, wettelijk is vastgelegd.”

Waarmee ik bij mijn laatste punt kom en dat betreft het uit de wereld helpen van een leugen, van een drogargument wat politiek breed wordt gebruikt om lappen huid van u en mij af te schaven. En als het kan ook nog wat vlees weg te snijden.
“Wij kunnen het niet maken, dat onze kinderen straks moeten opdraaien voor ons onverantwoord gedrag.”
Nogal logisch, want onze samenleving is gebaseerd op het omgekeerde: ouders draaien op voor het gedrag van hun kinderen. En daar is niets verkeerd aan.
Maar die “wij van nu”, dat zijn mensen zoals u en ik, die ook de verschillende levensfases hebben doorlopen en dus ook kind, jongvolwassene, volwassene zijn geweest, voordat ze hun huidige verbruikstermijn bereikten.
Al die “kinderen” van toen hebben enorme bedragen opgehoest [heeft u voor de lol weleens becijferd welk totaalbedrag u in pakweg 40 jaar aan belasting, sociale premies en premies voor andere regelingen, pensioenpremie enzovoort  heeft betaald?] om de financiering van allerlei uitgaven t.b.v mensen, die er op grond van sociaal denken en solidariteit koesteren het volste recht op mochten claimen.
Voor verreweg het grootste deel is onze samenleving qua financiering gebaseerd op het uitgangspunt , dat “kinderen” voor hun “ouders” betalen, zoals die “ouders” dat voor hun “ouders” hebben gedaan.
En Rutte c.s. beweren nu met een stalen gezicht, dat ik me gepakt zou moeten voelen [zoals ook voor u geldt] omdat ik heb [“moeten”] betalen voor de AOW-uitkering van mijn vader en moeder? Dat ik me bijkans bestolen “moet” voelen, omdat alle sociale premies die ik betaalde voor sociale regelingen waar ik zelf geen gebruik van heb hoeven maken zijn gebruikt om mensen, die wel behoefte hadden aan die ondersteuning die ook te geven? Dat ik me genaaid zou “moeten” voelen, omdat alle ziektekosten premies die ik betaalde, waarvan minder dan1% tot mijn groot geluk aan mijzelf werd besteed [nog geen dag in mijn leven bracht ik door in een ziekenhuis [even afkloppen] ] , zijn uitgegeven om andere mensen, die niet het geluk hebben gehad wat mij wel ten deel viel, de medische begeleiding te geven die nodig, nee uit menselijk oogpunt zelfs vereist was?
Hou toch op met die even schofterige als a-sociale praatjes, man. Want je verdient inmiddels een punter onder die kin van je, want er zijn grenzen wat zelfs een premier , omhoog gevallen of niet, kan zeggen.
Te meer in de wetenschap, dat de politiek en de overheid het zijn geweest, die het systeem gebaseerd op het uitgangspunt “jong betaalt voor oud” hebben gecultiveerd.
En nog niet eens sec om “jong” voor “oud” te laten betalen, maar in hoofdzaak voor het doen ontstaan van enorme potten vol gemeenschapsgeld, waar vervolgens driftig de spilzucht van die overheid zelf mee werd en wordt bevredigd. Zie de Brede Herwaardering, zie de pensioenpotten van nu.
Hou op met liegen, Rutte, Pechtold maar ook Samsom, of ga anders iets lulligs doen in Brussel. Op enig moment hopen jullie daar toch al terecht te komen immers?

Advertenties