DE GROTE LIJNEN VAN DE VRIJHEID BLIJHEID LEER

Misschien is domineren een te sterk aangezette woordkeus, maar het is zeker niet overdreven te zeggen, dat berichten m.b.t. de over 3 maanden plaatsvindende transitie c.q. decentralisatie c.q. monsterbezuiniging op de zorg de media steeds meer beginnen te beheersen.
Niet zo vreemd natuurlijk, want al maanden wordt er door onafhankelijke deskundigen, pubieke en commerciële partijen gewaarschuwd voor een dreigende naderende chaos vanaf januari 2015. En nu ook de verantwoordelijke politiek via de Algemene beschouwingen de “nieuwe zorg” duidelijker dan voorheen heeft geschetst is er een situatie aan het ontstaan, waarin de directe slachtoffers van straks meer en meer er in slagen om de gevolgen helder op het netvlies te krijgen.
Met als gevolg, dat de onrust, verontwaardiging en het verzet [eindelijk] echte vorm beginnen aan te nemen. Vooral omdat uit veel blijkt, dat Martin van Rijn en zijn ambtenaren en adviesorganen niet de zorgvuldigheid  in acht lijken te hebben genomen, die bij een onderwerp als de zorg vereist is.
Wie maandag de nieuwsrubrieken volgde zal met mij hebben kunnen constateren, dat er bij meerdere deelgebieden grote gaten dreigen te ontstaan, die voor specifieke groepen verregaande gevolgen zullen hebben.
zorgZZPMijn indruk is, dat van Rijn c.s. de grote deelgebieden, zoals jeugdzorg, ouderenzorg, langdurige zorg, thuiszorg e.d. best in het vizier hebben, maar om duistere redenen niet of onvoldoende hebben onderkend dat zich binnen al die deelgebieden meerdere subdeelgebieden bevinden met ook hun eigen kenmerken en behoeften en zorgbehoeftigen [zie ZZP-ers, die niet langer toestemming hebben om terminale zorg te verstrekken, want de fiscus, hoe vreemd het wellicht zal klinken de ideale Cerberus voor de VVD, weerhoudt de zorgZZP-er om te doen wat als hoogst noodzakelijk moet worden beschouwd: terminale zorg verlenen aan MENSEN in de allerlaatste fase van hun leven].
Zo werd inmiddels ook onthutsend duidelijk, dat de Jeugdzorg nieuwe stijl een krakend vehikel wordt als er niet tijdig aanvullende plannen komen. Over de problemen t.a.v. de thuiszorg werd eerder al genoeg kritiek gespuid.
Ik vertel nieuws noch onwaarheid als ik zeg, dat sinds jaar en dag de VVD de partij is, die het “in grote lijnen” denken aanhangt en praktiseert. Het past perfect bij de liberale leer, die vrijheid blijheid predikt en er niet tegen op ziet om tegenstanders van die leer afhankelijk van de situatie met snoepjes te verleiden [ hypotheekaftrek] dan wel met de Zijlstrazweep te dwingen [sloop sociale stelsel] de route van “vrijheid blijheid” te volgen.
In dat opzicht past de even laconieke als schofterige uitlating van de kilste Fries van Nederland, Halfje Zijlstra [moge hij bij de eerstvolgende 11 Stedentocht in een wak rijden, waar hij nooit meer uit komt], perfect in het plaatje. Zijlstra liet weten te beseffen, dat er bij en na de zorgtransitie per 1-1-2015 best “het een en ander mis zal gaan”. Maar, zo zei hij daar meteen bij, “dan lossen we dat gewoon op”. En voor een systeemdenker [het spiegelbeeld van de MENSdenker] als Halfje betekent dat vrijwel altijd, dat wat wórdt gemist blijkbaar ook gemist kán worden. Want dat systeem laat er immers geen ruimte voor toe? MENSEN willen nu eenmaal altijd maar meer, maar zo werkt het niet in de VVD-wereld van vrijheid en blijheid. En je moet de VVD nageven, dat zij [veel beter en slimmer dan welke andere politieke partij ook, hoewel D66 het ook begint te leren als VVD “light”] door de decenia heen altijd de juiste mensen in voorraad hadden en hebben, die het verhaal op de meest succesvolle manier [voor de partij, zeker niet voor de samenleving] kunnen brengen. Nu is dat Rutte, hij werd voorafgegaan door “iconen” als Wiegel, Bolkestein en Zalm. En inmiddels is in de media Halfje Zijlstra tot opvolger van Rutte gebombardeerd. Dus als de kiezer het wil [en uiteraard wil hij dat, zo wijzen cijfers uit] kan hij nog 25 jaar door blijven genieten van het “grote lijnen denken” van de VVD.
En onderhand zal er best wel een instantie worden gevonden, die ondertussen keurig tabelletjes vult met aantallen slachtoffers van de vrijheid-blijheid leer.
Zoals een andere “hard liner” van de VVD, Fredje Teeven, het een na het ander onzinnig voorstel verzint om het gevangeniswezen te ontmantelen en daarmee klaar te maken voor privatisering, zo mag niet worden uitgesloten, dat Halfje Zijlstra, kijkend naar de tabellen met groeiende aantallen slachtoffers van zijn vrijheid blijheid leer, op pijphet idee komt te laten onderzoeken of de uitvaartbranche aan een transmissie kan worden onderworpen, waardoor zij de groeiende markt op de meest winstgevende wijze zal kunnen bedienen. En de mantra kan probleemloos hetzelfde blijven: “er gaan dingen mis, maar die lossen we dan gewoon op”. En de VVD-pijp zal meer rook spuwen dan ooit te voren.

Advertenties

NOOITNOOITELIJKS

Frans Weekers gebruikte het woord bij mijn weten voor het eerst openbaar tijdens zijn onvergetelijk gestuntel over de manier waarop de fiscus gemeenschapsgeld met gigantische bakken tegelijk over de schutting gooide. Frans moest er destijds enorm van stotteren, dus kwam het woord er enigszins verminkt uit.
“Ik uh. . ik  heb uh… de dag uh…. de dagdagelijkse cijfers nu niet paraat”.
Het betekende meteen “the political exile” voor oliekontje Weekers.
Maar geen zorg: zijn VVD-vriendjes hebben allang wat leuke klusjes voor Fransje gevonden. O, en voor ik het vergeet, de fiscus klooit bijna een jaar later nog gewoon door. Want Weekers opvolger, een zekere Kwiebes van ook al de VVD, heeft al enige tijd terug gerapporteerd, dat er miljarden aan mislukte ICT-projecten konden worden gemeld.

kramersIk was dat woord dagdagelijks alweer vergeten, omdat destijds bij naslaan van mijn woordenboek [wat nog geheel gevrijwaard is van al die vondsten van de laatste jaren, die als een verkrachting van de Nederlandse taal gelden] dagdagelijks niet werd aangetroffen. Net zo min als weekwekelijks, maandmaandelijks, jaarjaarlijks e.d.
Wist u trouwens, dat dagelijks en dagdagelijks verkracht worden precies hetzelfde betekenen? Net als dagelijks en dagdagelijks liegen, uit je nek lullen?
Bij het koffie zetten ving ik het woord ineens weer op. Omdat ik minuutminutelijks moest opletten, dat de koffie goed doorliep ontging mij in welk verband het woord werd gebruikt, maar bij het horen er van reageerde ik als door een adder gebeten. Het bestond dus nog en dat terwijl het feitelijk niet bestaat.
Wat zijn “ze” toch kopkoppiglijks in het blijven uitkramen van onzin!! En vrijwel altijd gaat het om zgn. modewoorden. Zo herinner ik van de jaren 80, dat dankzij de stormachtige groei van het aantal clowns, die als organisatieadviseurs bedrijven bestormden, ineens het woord terugkoppelen erg populair werd. Iedereen koppelde van feedbackalles terug. Gelukkig bestond toen dagdagelijks nog niet. Dus je mocht zelf kiezen wanneer en met welke frequentie je aan het terugkoppelen sloeg. En je was hot als je de Engelse variant [feedback] gebruikte.
Het verschil was wel, dat terugkoppelen wel keurig in het woordenboek voorkwam, zij het in een definitie die niet helemaal klopte met het praktisch gebruik. Maar in die jaren 80 was modewoord niet synoniem aan lulkoek en onzin. Die hobby is men pas later gaan beoefenen en cultiveren.
En ik heb me toen ik die lulkoekbui zag hangen vanaf aanvang al voorgenomen nooitnooitelijks daaraan mee te gaan doen.