ELK NADEEL HEP ZE VOORDEEL

De EP-verkiezingen in Nederland blijken uiteindelijk niet meer dan een soort “Hans van Baalen-verkiezingen” te zijn geworden. Veel kouwe drukte, veel valse gierput-lucht. En uiteindelijk was er die plas en blijkt alles vrijwel te zijn gebleven zoals het was.
Nederland deed in 2014 vrijwel alles op de zelfde wijze als 5 jaar geleden. Opkomst gelijk aan 2009,  politieke voorkeur in zetels vrijwel gelijk aan 2009. Alleen het toch al een beetje zielige GL verloor een zetel en het irritante EU66 won een zetel.
0 drolWaar in Frankrijk, Duitsland, Denemarken, Engeland en zelfs Griekenland politieke aardverschuivingen optraden, schoof Nederland  een naar niks smakende kouwe hap in de verkiezingsmagnetron. En kwam er een laffe maaltijd uit, die geen traktatie voor de maag is en al snel de weg naar de riolen zal vinden.
Een paar specifieke constateringen wil ik even met u delen.

Als er is opgelet dan moet duidelijk zijn geworden, dat de dienst in het EP al sinds het EP bestaat wordt uitgemaakt door de Christen-Democraten [EVP], de Sociaal-Democraten [SD] en de Liberalen [ALDE].
Ondanks de al jarenlang gehoorde onvrede [ook Europabreed] over de prestaties en het gedrag van dat EP gaven de Nederlandse kiezers vrijwel 50% van hun stemmen ook in 2014 aan die drie partijen. De afgelopen dagen hoorde en las ik vrijwel constant, dat mensen die niet zijn gaan stemmen hun democratisch recht niet hadden gebruikt en daarmee het recht hadden  verspeeld om kritiek uit te oefenen.
Waarmee direct de vraag opdoemt of voor kiezers, die op hun beurt net zo goed met grote regelmaat hun grote ontevredenheid spuien over dat EP maar het desondanks met hun stemgedrag ook nu weer in stand houden, niet hetzelfde geldt. Want niet stemmen is onverstandig, maar dom en laf stemmen is dat ook. Of misschien zelfs wel erger.

00OjikNederland lijkt zich politiek alleen nog maar te lenen voor het scheppen van kolderieke toestanden. Want alleen hier [ok, misschien ook in België] kan het voor komen, dat een partij, die 1/4 van haar stemmen verliest [CDA] en slechts via lijstverbinding met die lulletjes van 50+ haar zetelaantal gelijk weet te houden, tot winnaar van de verkiezingen wordt uitgeroepen.

De al eerder hier aangekondigde monsternederlaag van de Liberalen in de twee grote lidstaten is bewaarheid geworden. In Duitsland werd de FDP tot kruimeldief gemaakt, in de UK werd LibDem [11 van de 12 Europese zetels weg en een vrijwel onhoudbare positie in de UK-coalitie] met de grond gelijk gemaakt.
0EUverk14Tel daarbij op de meer dan spectaculaire winst van Front National in Frankrijk [je kunt veel van ze zeggen, maar als Fransen boos zijn dan kroppen ze dat niet op en gedragen zich op een daarmee sporende wijze. Daar zouden wij als laffe kaaskoppen niet voor de eerste keer een voorbeeld aan kunnen nemen.] de ontwikkelingen in Denemarken, Griekenland, maar ook Spanje waar de grote partijen ook om de oren zijn geslagen, dan tekent zich een trend af, die aan het calvinistische, niet snuggere Nederland geheel is voorbijgegaan.
Als er dan toch gezocht moet worden naar iets opvallends aan de EP-verkiezingen in Nederland dan kan dat slechts zijn, dat Nederland qua stemgedrag totaal niet lijkt te passen  bij het overgrote deel van de EU-lidstaten. Misschien iets cultureels?
Gelukkig passen we nog wel bij België. Dus de Benelux blijft een realistische optie. En we kunnen probleemloos de komende 10-20 jaar doorkomen als het meest conservatieve landje van Europa. Elk nadeel hep ze voordeel, nietwaar?
En kom op, nu maar rap de oranje slingers en verf te voorschijn halen. Lang leve de calvinistische lol!!! Denk maar aan het CDA, dat bij de koffie “overwinningsgebak” in de onverzadigbare bekken propt. Misschien een idee voor straks als de uitschakeling van Oranje als een overwinning moet worden gevierd? RIIIIIIIIIIOOOOOOOOOWWWWWW.

Advertenties

GEMAK DIENT DE KIEZER


Een smaakvolle opener, die bij deze “smaakvolle” verkiezingsdag past

Als één ding de bijna tot zijn einde gekomen verkiezingscampagne EP aan het licht heeft gebracht, dan is het wel dat het voor de kiezer als het om Europa gaat lang niet zo ingewikkeld is als het vaak bij nationale verkiezingen lijkt en wordt gemaakt.
Zo werd ons ongevraagd medegedeeld, dat vrijwel alle partijen van enige betekenis consequent hetzelfde stemgedrag vertonen in Brussel [of Straatsbourg].
Enige uitzondering daarop zijn blijkbaar de PVV en de SP.

De verklaring daarvoor is niet zo moeilijk te vinden. De “grote” partijen [eigenlijk kun je rustig spreken van “middenpartijen”] bevinden zich in de kunstmatig en gekunsteld geformeerde fracties, die de macht uitmaken in het EP.
Het CDA is met 5 zetels een miniscule factor in de door het CDU [34] ,de UMP [29], de Poolse PO [25] en de Spaanse PP [23] gedomineerde EVP-fractie.
Als het CDA tijdens de huidige campagne mooie dingen aan u beloofd heeft dan kunt u zelf wel inschatten hoe groot de kans is dat daar ooit iets van uitkomt.
De PvdA heeft 3 schamele zetels in de PASD-fractie. De partij kan dus schreeuwen wat zij wil aangaande een sociaal en sterk Europa, maar zal toch eerst moeten luisteren naar wat de PS [14], SPD [23], de Italiaanse DP [21], Labour [13], de Spaanse PSOE [21] en de Roemeense PSD [11] daarvan vinden. Dus adviseer ik het gebral van Samsom en het gezwets van Tang op waarde te schatten.
De eeneiïge tweeling VVD en D66 [elk 3 zetels] leggen ook al niet veel gewicht [behalve letterlijk waar het van Baalen betreft] in de schaal. Tenzij men, net als de collega’s van CDA en PvdA, goed luistert naar wat de grote jongens uit de ALDE [Europese liberalen], zoals daar zijn FDP [12] en LibDem[12], vinden.
Overigens moet meteen een niet onbelangrijke kanttekening worden gemaakt bij ALDE.  Met 85 zetels totaal is zij in grootte de 3e fractie binnen het EP. Vraag: Hoe kan het dan toch zijn, dat Europa langs de neo liberale leest wordt gevormd? Het antwoord kan zijn, dat de EVP en de PASD uit louter slappelingen bestaan, die tegen een redelijk bod bereid zijn de [neo] liberale lijn te volgen. Het zou kunnen, maar toch neig ik zelf naar een ander antwoord, waar u wellicht als u kijkt naar wat we de afgelopen 20 jaar nationaal hebben ervaren, het een en ander in herkent. Dat antwoord is, dat er in de EVP zowel als de PASD [en waarschijnlijk ook nog andere EP-fracties] lieden onder een valse vlag varen. Lieden die zich socialist noemen, maar in werkelijkheid neo liberaal bloed door de aderen hebben vloeien. Of lieden, die zich confessionele volkspartij noemen, maar net zo neo liberaal zijn als hun “sociale” tegenvoeters.
Overigens, het enige echte antwoord is een ander, maar ik laat het graag aan uzelf over om daarop te komen.

Stemmen op 22 mei is dus geen enkel probleem [als u dat gaat doen tenminste].
U kunt op elke van de 4 genoemde partijen stemmen, het resultaat is per saldo hetzelfde, zo bewijst de praktijk. En denk nu niet, dat u D66 een zetel meer kunt bezorgen en uzelf daarmee beter vertegenwoordigd acht. Want D66 zal, evenmin als elk van de andere partijen ooit enig echt gewicht in de schaal kunnen brengen. Sterker nog: 1 EP-er van D66 of VVD of PvdA of CDA is al genoeg, want al wat hij/zij hoeft te doen is ja knikken tegen de grote jongens.

Neen, dan is het objectief gezien beter om uw stem te geven aan een partij, die geen deel uitmaakt van de grote 3 fracties in het EP. Keus genoeg, want er zijn er nog 5. Zoals:
– de Groenen, waarin  GL 3 zetels van de 58 heeft
– de Europese Amish, waarin de CU met 1 van de 56 zetels vegeteert
– de echt Linksen met 1 SP-zetel op een totaal van 35
– de “eurosceptici”, met daarin naast UKIP [de grote winnaar in de UK straks] tot algemeen vermaak ook de SGP, de ware Nederlandse Amish, met 1 zetel
– de “niet fractiegebonden leden” met daarin zowel de PVV [3] als de ex-PVV [2]
Een stem aan deze fracties/partijen wekt in ieder geval de verwachting, dat het neo liberale van Europa/de EU van wat scherpe kantjes wordt ontdaan. Iets wat u bij de eerdergenoemde “grote 4” wel kunt vergeten. En zijn we in meerderheid de kanker die neo liberaal heet inmiddels niet goed zat?

Laat ik eindigen met waar ik mee begon, dat gemak wat de kiezer dient.
Als u het huidige Europa prima vindt bevallen en in de neo liberale samenleving veel goeds ontdekt, stem dan gerust CDA of PvdA of VVD of D66. Dat gezwam van die marionetten over het onderscheid tussen elk van de vier, vertrouw me, u kunt dat gevoeglijk vergeten.
Als Europa u minder bevalt in haar huidige vorm dan is het eigenlijk al even simpel. Stem dan PVV of SP [ik beïnvloed u niet door mijn persoonlijke voorkeur aan u op te dringen]. En nee, die Amish zitten dan wel in fracties die op het oog ook geen vriendjes zijn van Europa, maar dat is slechts schijn[heiligheid]. Ze zijn echt voor geen meter te vertrouwen.
Eigenlijk heel simpel allemaal. Nu mag u zelf gaan uitvogelen of een gang naar de stembus om op die Europese poppenkast te stemmen de moeite waard is. Ik wens u daar veel succes en sterkte bij.

MAASTRICHT REVISITED

Was Maastricht een soort pesterij, een hobby die net zo goed in  Brussel wordt bedreven als op de school van uw poppetje of puistenkopje? Een pesterij om ons in te wrijven, dat Maastricht in 1992 de stad was, waar wij de EU in werden gerommeld.
Of was Maastricht “a safe house”, waar een zaal vol geselecteerde studenten het risico op recalcitrant gedrag tot het minimum beperkte? Kiezen voor steden als Utrecht, Den Haag e.d. zou dat risico immers wel in zich dragen?
Gisteren debatteerden 3 Europese mannen + 1 Europees groen kindvrouwtje om zich te profileren voor de positie van de eindelijk van zijn stoel losgeweekte Barroso. Een positie die geen van de vier zal krijgen, want de Raad van Regeringsleiders [de Rutte’s van Europa] komt 2 dagen, nadat wij onze stem [eventueel] hebben uitgebracht, met een geheel eigen voordracht van een kandidaat. En volgens kenners uit de media zou die kandidaat best weleens Christine Lagarde kunnen  zijn. U weet wel, die supertanige  Franse tante, die nu nog het IMF leidt.

Maar wij worden geacht, net als die vier van hierboven, net te doen alsof het om een echte verkiezing gaat, dus leg ik even de verbanden vanuit die 4 [een Duitser, een Luxemburger, een Belg en een Duitse] naar de Nederlandse politiek. Want wij kunnen uiteraard niet op 1 van dat viertal stemmen; net als nationaal het geval is moeten we op partijen stemmen. Het is maar goed, dat de uitstraling van mannetjes [Rutte, Pechtold,Samsom] of vrouwtjes [ Jorritsma, Hennis, Schipper, Bolle Sharon of Fyra Mansveld] bij ons nationaal nooit enige rol speelt bij verkiezingen.

Herr Schulz is kandidaat namens “die Sozial Demokraten; om deze gladjanus, die al de nodige bekendheid verwierf met vakkundig geritsel, aan de macht te helpen moet u het op het stembiljet bij Samsom’s PvdA zoeken. Viel vergnügen zou ik willen zeggen.

Herr Juncker heeft door veel omhoog likken de status van Europa-veteraan bereikt en spreidde in het debat de logische houding van “geen zorg, papa of opa Juncker gaat het doen” ten toon. De “Juncker’s” [ vermaard Duits jachtvliegtuig uit WOII, dat krijgt u er gratis van me bij met 4 mei voor de deur] zijn verzameld in de partij met de nogal lachwekkende naam Europese Volks Partij. Dat betekent op het stembiljet zoeken naar de SGP en de CU [heel constructieve oppositiepartijen, behalve in Europa] en het CDA.
Ook hier ontkom ik er niet aan u veel plezier te wensen.

Herr Verhofstadt [die hoeft geen verdere introductie neem ik aan] is kopvlees van de  Europese Liberalen. Met het noemen van de namen Rutte en Pechtold [hun beider partijen zitten in Europa al in één  fractie] komt u er wel uit, vermoed ik.
Overigens: Rutte als VVD-er steunt Guy de Eurofiel volledig, Rutte als lid van de Raad van Regeringsleiders gaat Christine Lagarde [moet van Merkel] voordragen.
Het is en blijft nu eenmaal politiek, nietwaar?

[franci]Ska Keller is de  Femke Halsema van Duitsland en dus net zo kansloos als Ieltje en Weelon op het Eurodingesfestival. Maar ze vond het leuk om mee te debatteren.
Ska is te bereiken via op het stembiljet naar Groen Links zoeken.

Ik hoop, dat u het allemaal wat overzichtelijker vindt. Vergeet niet, dat het allemaal nog veel duidelijker wordt als op 1 mei a.s. [geen feestdag] de nationale politieke kopstukken met een “groot Europa debat” het verkiezingscircus officieel in beweging gaan brengen. Waardoor het moeilijk wordt om niet op scherp te staan op 22 mei.

DOOR JE HOEVEN GAAN VAN HET LACHEN, HEERLIJK!!!

Gelukkig, ze zijn er nog. Die momenten, waarop je door je hoeven zakt van het lachen. Laat me jullie even bijpraten.
In mijn nog brandnieuwe en vrijwel maagdelijk lege agenda voor 2014 heb ik bij 31 januari gekrabbeld “kijken welke trucs ze proberen uit te halen”.
0HKlokNeen, er is geen verband met een goochelaar of Hans Klok. Hoewel  ik zeg nu wel neen, maar bedenk me ineens dat het om lieden gaat die in hun eigen professie ook bekend staan als goochelaars.
Die datum 31 januari is gekozen, omdat ik dacht dat ze dan nog voldoende tijd zouden hebben om die trucs uit te halen. En het plaatsen van die krabbel heeft er alles mee te maken, dat ik me heb voorgenomen tussen maart en mei 2014 feller dan ooit van leer te trekken om wie het maar wil horen of lezen zo ver te krijgen om de trucs op tijd te doorzien.
Maar waarom ging ik dan door mijn hoeven van het lachen. Wel, dat zal ik u uitleggen.
Het blijkt, dat de angst of paniek zo hoog is opgelopen, dat ze nu al [een half jaar voorafgaand aan D-day] zijn begonnen met hun trucs. En ze denken naar alle waarschijnlijkheid “de onnozelaars zijn aan de ene kant nog aan het nasudderen van de Filipijnenactie en aan de andere kant al druk met Sinterklaas, de Kerst en het illegale vuurwerk inslaan. Dus letten ze nog minder op dan gebruikelijk, denken nog minder na dan anders en lezen alleen maar krantenkoppen”. Op een dergelijke manier denken behoort gewoon tot de standaard marketing-leer. Onder het hoofdstuk “Ken uw slachtoffers: bevallen ze u niet zoals ze zijn kneed ze dan in de gewenste vorm”. Kortom, u en ik zijn dus in het vakje “gepreoccupeerd en afgeleid” beland. Een ideale situatie voor het uithalen van trucs, dus gaan ze eerder dan ooit los.
Zo passeerden in hoog tempo de volgende zaken de revu:
– de PvdA deed haar JSF-draai volgen door de “keiharde” voorwaarde, dat dat vliegtuig 0jsfgeen nucleair wapentuig mag vervoeren. En geloof het of niet, maar daar is het peperdure kreng juist voor ontwikkeld. Maar de kop “keiharde eis PvdA” zou het beoogde resultaat moeten hebben;
– de PvdA wil nadrukkelijk dat de inkomengrens om in aanmerking te komen voor een woning in de sociale sector wordt verhoogd, zodat veel mensen die nu nog gedwongen in de vrije sector zitten tegen hoge huren alsnog een uitweg vinden. Prima kop alweer. Inmiddels is er al fluisterend afgesproken, dat het voorstel wordt aangepast. Geen krantekop nodig. Maak ze vooral niet wakker
– de VVD [ en dit vind persoonlijk de mooiste tot nu toe maar er zijn nog maanden te gaan] heeft in de publiciteit gebracht, dat er binnen de partij een discussie moet worden gevoerd over de opstelling naar Europa/EU/Brussel.
Eurokritischer? Of vol voor Europa gaan? En dat zegt de partij wiens leider in de gedaante van premier als de ja-knikkende, zeer slecht rekenende Sinterklaas wordt gezien. [Kijk jongens, daar heb je die “vreemdeling zeker die hier altijd verdwaald is” weer met zijn zak geld op zijn rug]. Alleen daarom moest ik al erg lachen, maar we zijn er nog niet.
0CorpulentWant je kunt veel zeggen van die dikbuikers van de VVD, maar ze zijn slimmer dan die ernstig verkleurde salonsocialisten.
Die voorstellen van de PvdA, daar gaat weinig tot niets van terecht komen. Dat snapt/weet iedereen, omdat  zulks al jaren aan de orde is. Lang voor D-day. Maar die VVD-ers kunnen gerust die discussie over de houding tegenover Europa maanden rekken. Zelfs tot op D-day zelf. En daarmee de licht beInvloedbare groep Nederlanders toch naar binnen halen
Dus ik moest gieren van de lach om de traditioneel stuntelige manier van de een en de 0EUverk14smerig slimme manier van de ander om de campagne voor de verkiezingen in het voorjaar 2014 af te trappen. Die rakkers toch.
Minder leuk is, dat ik toch nog een gaatje in mijn grotendeels afgedragen agenda 2013 moet zien te vinden waar “Het wordt een lange wacht” in kan worden gekrabbeld.