GEMAK DIENT DE KIEZER


Een smaakvolle opener, die bij deze “smaakvolle” verkiezingsdag past

Als één ding de bijna tot zijn einde gekomen verkiezingscampagne EP aan het licht heeft gebracht, dan is het wel dat het voor de kiezer als het om Europa gaat lang niet zo ingewikkeld is als het vaak bij nationale verkiezingen lijkt en wordt gemaakt.
Zo werd ons ongevraagd medegedeeld, dat vrijwel alle partijen van enige betekenis consequent hetzelfde stemgedrag vertonen in Brussel [of Straatsbourg].
Enige uitzondering daarop zijn blijkbaar de PVV en de SP.

De verklaring daarvoor is niet zo moeilijk te vinden. De “grote” partijen [eigenlijk kun je rustig spreken van “middenpartijen”] bevinden zich in de kunstmatig en gekunsteld geformeerde fracties, die de macht uitmaken in het EP.
Het CDA is met 5 zetels een miniscule factor in de door het CDU [34] ,de UMP [29], de Poolse PO [25] en de Spaanse PP [23] gedomineerde EVP-fractie.
Als het CDA tijdens de huidige campagne mooie dingen aan u beloofd heeft dan kunt u zelf wel inschatten hoe groot de kans is dat daar ooit iets van uitkomt.
De PvdA heeft 3 schamele zetels in de PASD-fractie. De partij kan dus schreeuwen wat zij wil aangaande een sociaal en sterk Europa, maar zal toch eerst moeten luisteren naar wat de PS [14], SPD [23], de Italiaanse DP [21], Labour [13], de Spaanse PSOE [21] en de Roemeense PSD [11] daarvan vinden. Dus adviseer ik het gebral van Samsom en het gezwets van Tang op waarde te schatten.
De eeneiïge tweeling VVD en D66 [elk 3 zetels] leggen ook al niet veel gewicht [behalve letterlijk waar het van Baalen betreft] in de schaal. Tenzij men, net als de collega’s van CDA en PvdA, goed luistert naar wat de grote jongens uit de ALDE [Europese liberalen], zoals daar zijn FDP [12] en LibDem[12], vinden.
Overigens moet meteen een niet onbelangrijke kanttekening worden gemaakt bij ALDE.  Met 85 zetels totaal is zij in grootte de 3e fractie binnen het EP. Vraag: Hoe kan het dan toch zijn, dat Europa langs de neo liberale leest wordt gevormd? Het antwoord kan zijn, dat de EVP en de PASD uit louter slappelingen bestaan, die tegen een redelijk bod bereid zijn de [neo] liberale lijn te volgen. Het zou kunnen, maar toch neig ik zelf naar een ander antwoord, waar u wellicht als u kijkt naar wat we de afgelopen 20 jaar nationaal hebben ervaren, het een en ander in herkent. Dat antwoord is, dat er in de EVP zowel als de PASD [en waarschijnlijk ook nog andere EP-fracties] lieden onder een valse vlag varen. Lieden die zich socialist noemen, maar in werkelijkheid neo liberaal bloed door de aderen hebben vloeien. Of lieden, die zich confessionele volkspartij noemen, maar net zo neo liberaal zijn als hun “sociale” tegenvoeters.
Overigens, het enige echte antwoord is een ander, maar ik laat het graag aan uzelf over om daarop te komen.

Stemmen op 22 mei is dus geen enkel probleem [als u dat gaat doen tenminste].
U kunt op elke van de 4 genoemde partijen stemmen, het resultaat is per saldo hetzelfde, zo bewijst de praktijk. En denk nu niet, dat u D66 een zetel meer kunt bezorgen en uzelf daarmee beter vertegenwoordigd acht. Want D66 zal, evenmin als elk van de andere partijen ooit enig echt gewicht in de schaal kunnen brengen. Sterker nog: 1 EP-er van D66 of VVD of PvdA of CDA is al genoeg, want al wat hij/zij hoeft te doen is ja knikken tegen de grote jongens.

Neen, dan is het objectief gezien beter om uw stem te geven aan een partij, die geen deel uitmaakt van de grote 3 fracties in het EP. Keus genoeg, want er zijn er nog 5. Zoals:
– de Groenen, waarin  GL 3 zetels van de 58 heeft
– de Europese Amish, waarin de CU met 1 van de 56 zetels vegeteert
– de echt Linksen met 1 SP-zetel op een totaal van 35
– de “eurosceptici”, met daarin naast UKIP [de grote winnaar in de UK straks] tot algemeen vermaak ook de SGP, de ware Nederlandse Amish, met 1 zetel
– de “niet fractiegebonden leden” met daarin zowel de PVV [3] als de ex-PVV [2]
Een stem aan deze fracties/partijen wekt in ieder geval de verwachting, dat het neo liberale van Europa/de EU van wat scherpe kantjes wordt ontdaan. Iets wat u bij de eerdergenoemde “grote 4” wel kunt vergeten. En zijn we in meerderheid de kanker die neo liberaal heet inmiddels niet goed zat?

Laat ik eindigen met waar ik mee begon, dat gemak wat de kiezer dient.
Als u het huidige Europa prima vindt bevallen en in de neo liberale samenleving veel goeds ontdekt, stem dan gerust CDA of PvdA of VVD of D66. Dat gezwam van die marionetten over het onderscheid tussen elk van de vier, vertrouw me, u kunt dat gevoeglijk vergeten.
Als Europa u minder bevalt in haar huidige vorm dan is het eigenlijk al even simpel. Stem dan PVV of SP [ik beïnvloed u niet door mijn persoonlijke voorkeur aan u op te dringen]. En nee, die Amish zitten dan wel in fracties die op het oog ook geen vriendjes zijn van Europa, maar dat is slechts schijn[heiligheid]. Ze zijn echt voor geen meter te vertrouwen.
Eigenlijk heel simpel allemaal. Nu mag u zelf gaan uitvogelen of een gang naar de stembus om op die Europese poppenkast te stemmen de moeite waard is. Ik wens u daar veel succes en sterkte bij.

Advertenties

SNEL TOETSEN [6]

De economie “gaat als een speer”, zo schijnt het. Vooral de export naar Amerika zit in de lift. En dat blijkt te danken aan het product Jillert Anema, wat in de States met de snelheid van rondjes van 29.2 gaat als een trein.
0AnemaOverigens mag ik die Anema wel, zijn in de ogen van de bobo’s van NOC/NSF rebelse gedrag schudt het volgevreten medaillegeile schaatsuniversum, wat extreem veel zwarte gaten bevat, lekker op.
Bewijs van die in sneltreinvaart verbeterende economie is ook, dat de 5 ton medaillebonussen, die aan onze “Stars of the Oval” wordt uitbetaald, geen aanleiding is om nieuwe bezuinigingen voor 2015 te gaan doorvoeren.
Althans, dat wordt nu gezegd.Vast staat in ieder geval wel, dat als de komende verkiezingen niet de gehoopte spanning zouden opleveren, die spanning zeker wel aan de orde zal zijn bij de verkiezing van “de sportvrouw 2014”. Queen Irene, Miss Shorttrack Jorien, Mama Kleibeuker: kies daar maar eens tussen. A hell of a job. En dan noem ik nog niet eens “demolition woman” Marianne V. Voordeel is wel, dat Nederland nog zo’n 9 maanden de tijd heeft om zich met die kwestie bezig te houden. En in de tussentijd zullen er nauwelijks nieuwe concurrenten voor de dames opdoemen. Want na maart schaatsen we over het algemeen niet, dus winnen we ook niet zo gek veel meer. Ja, The Voice, ik weet het, maar dat is geen sport, dat is martelen.

Natuurlijk is het niet op voorhand zo, dat die 2 komende verkiezingsrondes saai zullen zijn. 0AafBCWellicht overvleugelen ze wel geheel die Soitsji Skating Games. Waar ze trouwens, zo vernam ik uit het circuit, een speelfilm van schijnen te willen maken á la The Hunger Games. Met Aaf Brandt Corstius in de hoofdrol als de Molness. Yvonne Jaspers heeft geweigerd, wat verrassend is te noemen, want het scenario voorziet in een aantal rollen voor schaatsende boeren.
Spannende verkiezingen, het is niet geheel uitgesloten. Neem nu die 467 Amsterdammers, die eerder deze week werden gepeild en de schrijvende pers in extase brachten. Het bleek, dat EU66 in het Amsterdam van die 467 door Fred Teef van illegaliteit verdachte mensen groter wordt dan de PvdA.
Die 467 en die peilers verdienen een vet compliment. En ik adviseer ze op tijd de kuierlatten te nemen, want de Teef staat op het punt om hen het stempel “misdadiger” te geven.
Het wachten is dus op het bericht dat de PvdA “in turmoil” is komen te verkeren. Want Amsterdam kwijt en ook nog eens Rotterdam “in danger”, het bestaansrecht van de PvdA ligt onder vuur!

Het gaat om lokale verkiezingen op 19 maart. De dames en heren putten zich uit om ons dat op het hart te drukken. Ik hoorde de afgelopen dagen dan ook het nodige aan spotjes en meer van dergelijke boodschappen langskomen.
0SlobDe prijs voor de saaiste wordt moeiteloos gewonnen door Arie Slob, die als een nichterige prediker in de kerk van Urk klonk.  Mijn God, wat is die man saai!!! Zelfs zo saai, dat het dreigement wat hij inmiddels heeft losgelaten richting “de meest gewaardeerde regeringspartijen” over de al aangehaalde strafbaarstelling van illegaliteit, klonk als psalm 13 Vers 9 Boek 6.
Met dat dreigement haalde Arie wel zijn eigen stelling, dat het sec om lokale issues handelt bij de verkiezingen van 19 maart meteen flink onderuit. Maar die wandaad is ongetwijfeld met een handjevol wees gegroetjes weg te poetsen.

Nog een laatste nieuwtje even. Ronald Plasterk heeft Rutte inmiddels geleerd hoe je met Telegramm moet omgaan. [Rutte horen we nooit meer “What’s Up?” vragen dus].Met dat Telegramm is Markje inmiddels bij Angela M. binnen gekomen om te vragen hoeveel wij straks moeten lappen voor de steun aan de Oekraïnse oligarchen. Wij horen nog.

KOMT HET REFERENDUM ECHT TERUG?

De heren Baudet en Engelen breng ik graag mijn felicitaties over. Want hun geslaagde poging om het burgerinitiatief op de agenda van de 2e Kamer te krijgen heeft een verrassende uitkomst opgeleverd. Een [krappe] meerderheid schaarde zich achter het iniatief, wat het referendum als middel een forse stap dichterbij heeft gebracht. De Eerste Kamer buigt zich al over een ontwerp van wet, wat een Raadgevend Referendum [afhankelijk van die volume-eis van 300.000 ondersteunende burgers] werkelijkheid moet maken. Verwachting is, dat er in de Senaat een forse meerderheid vóór  zal zijn.
0Burgerinitiatief
Een tweede niet onbelangrijk winstpunt uit die actie van Baudet’s en Engelen’s Burgerforum EU is geweest, dat alle partijen uit de 2e Kamer met hun billen bloot moesten. Zij  moesten laten zien waar zij staan als het gaat om dat democratische Europa van hen, voor zover het om inspraak van de burger gaat bij beslissingen, die in Brussel en niet door Brussel, maar door de Raad van Regeringsleiders [zeg maar alle “Rutte’s” bij elkaar] tot op vandaag worden genomen, zonder zich iets aan de mening van die burger gelegen te laten liggen.
“De Sluipende Overdracht van Onze Soevereiniteit” stoppen, dat was het speerpunt. En zo nodig al door de Rutte’s en Balkenende’s van Nederland reeds stiekem weggegeven soevereiniteit terughalen. De burger zelf op nationaal niveau de keus laten over zijn kromme of rechte komkommer, zijn eigen aantal treden van zijn huishoudtrapje en al dat fraais meer. Maar ook over ja of neen overdragen van begrotingsmacht en – verantwoordelijkheid. En nog veel meer zaken, die in Brussel door onze leiders worden bekokstoofd.
Ik schets de toekomst, want zo ver zijn we op dit moment nog lang niet. Maar de realistische kans erop is zeker sterk gegroeid.

Een meerderheid was voor, dus was er ook een minderheid tegen.
De VVD, die zich zo graag aan ons presenteert als de partij, die eerder minder dan meer Europa wil. Maar dus het alleenrecht wil behouden over wat precies minder. Wat duidelijk wijst op een behoefte om in ieder geval de eigen zaakjes wel zelf te kunnen blijven regelen. Minder steun bijvoorbeeld voor de kleine burger, niet voor de grote multinational. De blote billen van de VVD zijn nog steeds onsmakelijk om te zien dus.
Het CDA, maar dat was in 2005 al tegen een referendum. En conservatief als die partij is geldt ook nu nog dat tegen. CDA-stemmers zijn per definitie dom, dus leggen zij ook hun Europse lot maar in handen van God. Die zich perfect vertegenwoordigd weet door het CDA.
Het SGP was ook tegen, niet tegen minder Europa haastte die zwarte sok uit de fractie [de man heette, hoe kon het toepasselijker, Bisschop] zich te verklaren, maar tegen referenda.
0pechtoldEn weet u welke partij ook tegen was? De partij die ooit als voorvechter van het referendum gold. Maar nu even niet: D66, inmiddels omgedoopt tot EU66!
De tegenstem werd onderbouwd met de opmerking, dat er een ernstige vervuiling van referenda zou kunnen gaan optreden. Zo af en toe een referendum wat simpel in de prullenbak te gooien is, geen punt.  Maar referenda over zaken, die momenteel even schielijk als gemakkelijk aan Europa worden verkocht in ruil voor een leuk baantje in een commissie of iets dergelijks, dat gaat EU66 te ver. Tot zover democratie de EU66-stijl.

De PvdA schaarde zich onder de voor-partijen. Blijkbaar heeft men ingeschat, dat “voor” met 2 naderende verkiezingen het meest oplevert. En laten we niet vergeten dat voor stemmen nu natuurlijk geen enkele garantie voor de toekomst biedt. Maar binnen is binnen zullen we maar denken.
Nu maar hopen, dat die referendumwet er een beetje snel komt. In ieder geval voor Rutte ons helemaal aan Europa heeft verkocht. Want dat referendum gaat wel voorzien in terugdraaimogelijkheden, maar de voorkeur moet toch nadrukkelijk liggen bij inspraak vooraf. Want inspraak achteraf, dat werkt niet zo goed. Zouden we moeten weten.

SNEL TOETSEN [4]

Consumentenvertrouwen stijgt weer een beetje

Huishoudens krijgen er echt iets bij dit jaar

Ouderen leveren wel weer in maar minder

Economie kan op termijn weer naar groeiniveau van voor de crisis.

Die “mooi weer” berichten pikte ik meteen op, toen ik mijn scan van het “verkiezingsgerelateerde nieuws” van vandaag maakte. En ontegenzeggelijk gaat de boel in een hogere versnelling. 4 treffers bij zo’n eerste oppervlakkige scan, dat is een productie die Messi beelden doet opkomen.
Eigenlijk is het hosanna “all over the place” in Nederland, het gaat gewoon prima!! Even denken, aan wie hebben we dat ook al weer te danken? O ja, Rutte en zijn VVD, Samsom en zijn PvdA natuurlijk [sociaal samen sterker, weet u nog?]. En niet te vergeten EU66, laat ik die vooral ook noemen.
Wat houdt ons tegen om die partijen over 6 weken te belonen via veel van onze stemmetjes. De echte “Toppers” staan niet in de Amsterdam Arena, maar in de politieke arena.

Wat zegt u? Dat gat in de begroting van ruim een miljard, wat gekscherend al “het Gat van Groningen” wordt genoemd [een enkeling was ondeugend en maakte er “het Gat van het Peerd van Ome Loeks” van] ? De meest creatieve geesten bij de overheid zijn al in vergevorderd stadium met het zelfs dat gat vertalen in een positieve boodschap. Het zal wel weer iets worden als Wouter Bos in 2009 ophoestte, toen hij ons liet weten, dat Nederland niet zo geraakt zou worden door de crisis”Wij kunnen wel tegen een stootje”. Of iets dergelijks.
Dat vanaf 2013 mensen steeds sterker het gevoel hebben gekregen in een soort Griekenland of Portugal achter de dijken te zijn terecht gekomen heeft louter en alleen te maken met die [nog] zachte winter 13/14. Dat schept verwarring, vertekent het beeld.

Het gros van de landelijke politieke kopstukken heeft het spetterend druk met campagne voeren.  Tijd om over de opvulling van dat gat van ruim 1 miljard te praten, laat staan een oplossing te zoeken, is er dus even niet. Dat wordt wel juni, schat ik in. Men kan zich dus vrijelijk bewegen tussen de  dolenthousiaste kiezersscharen, handen schudden en rozen uitdelen in plaats van snel te bukken voor de muilpeer, die hun richting op kan komen.
En voor de Nederlander geldt ook dat er een mooie cluster weken aankomt.
Zowel op de buis als in de straten mag en kan hij genieten van Utopia.
In juni of vlak daarna komt, terwijl hij nog niet eens straalbezopen in Benidorm of Blanès of Sitges zit, voor hem de ontnuchtering al.
Zodat rond september het kankeren weer kan beginnen. Wat is het toch mooi, een voorRecht bijna, om dat allemaal weer te gaan mogen meemaken.

Zullen we nog een gokje wagen? Waar gaat het volgende “mooi weer” bericht over? Het wordt zo langzamerhand tijd voor iets over “verder afvlakkende werkloosheid” lijkt mij. Doe “een lichte groei in het aantal vacatures” er ook maar bij. En zeg er vooral ook bij, dat dit vooral te maken heeft met Europa. Zodat het bericht ook doorweegt in mei a.s.