ELK NADEEL HEP ZE VOORDEEL

De EP-verkiezingen in Nederland blijken uiteindelijk niet meer dan een soort “Hans van Baalen-verkiezingen” te zijn geworden. Veel kouwe drukte, veel valse gierput-lucht. En uiteindelijk was er die plas en blijkt alles vrijwel te zijn gebleven zoals het was.
Nederland deed in 2014 vrijwel alles op de zelfde wijze als 5 jaar geleden. Opkomst gelijk aan 2009,  politieke voorkeur in zetels vrijwel gelijk aan 2009. Alleen het toch al een beetje zielige GL verloor een zetel en het irritante EU66 won een zetel.
0 drolWaar in Frankrijk, Duitsland, Denemarken, Engeland en zelfs Griekenland politieke aardverschuivingen optraden, schoof Nederland  een naar niks smakende kouwe hap in de verkiezingsmagnetron. En kwam er een laffe maaltijd uit, die geen traktatie voor de maag is en al snel de weg naar de riolen zal vinden.
Een paar specifieke constateringen wil ik even met u delen.

Als er is opgelet dan moet duidelijk zijn geworden, dat de dienst in het EP al sinds het EP bestaat wordt uitgemaakt door de Christen-Democraten [EVP], de Sociaal-Democraten [SD] en de Liberalen [ALDE].
Ondanks de al jarenlang gehoorde onvrede [ook Europabreed] over de prestaties en het gedrag van dat EP gaven de Nederlandse kiezers vrijwel 50% van hun stemmen ook in 2014 aan die drie partijen. De afgelopen dagen hoorde en las ik vrijwel constant, dat mensen die niet zijn gaan stemmen hun democratisch recht niet hadden gebruikt en daarmee het recht hadden  verspeeld om kritiek uit te oefenen.
Waarmee direct de vraag opdoemt of voor kiezers, die op hun beurt net zo goed met grote regelmaat hun grote ontevredenheid spuien over dat EP maar het desondanks met hun stemgedrag ook nu weer in stand houden, niet hetzelfde geldt. Want niet stemmen is onverstandig, maar dom en laf stemmen is dat ook. Of misschien zelfs wel erger.

00OjikNederland lijkt zich politiek alleen nog maar te lenen voor het scheppen van kolderieke toestanden. Want alleen hier [ok, misschien ook in België] kan het voor komen, dat een partij, die 1/4 van haar stemmen verliest [CDA] en slechts via lijstverbinding met die lulletjes van 50+ haar zetelaantal gelijk weet te houden, tot winnaar van de verkiezingen wordt uitgeroepen.

De al eerder hier aangekondigde monsternederlaag van de Liberalen in de twee grote lidstaten is bewaarheid geworden. In Duitsland werd de FDP tot kruimeldief gemaakt, in de UK werd LibDem [11 van de 12 Europese zetels weg en een vrijwel onhoudbare positie in de UK-coalitie] met de grond gelijk gemaakt.
0EUverk14Tel daarbij op de meer dan spectaculaire winst van Front National in Frankrijk [je kunt veel van ze zeggen, maar als Fransen boos zijn dan kroppen ze dat niet op en gedragen zich op een daarmee sporende wijze. Daar zouden wij als laffe kaaskoppen niet voor de eerste keer een voorbeeld aan kunnen nemen.] de ontwikkelingen in Denemarken, Griekenland, maar ook Spanje waar de grote partijen ook om de oren zijn geslagen, dan tekent zich een trend af, die aan het calvinistische, niet snuggere Nederland geheel is voorbijgegaan.
Als er dan toch gezocht moet worden naar iets opvallends aan de EP-verkiezingen in Nederland dan kan dat slechts zijn, dat Nederland qua stemgedrag totaal niet lijkt te passen  bij het overgrote deel van de EU-lidstaten. Misschien iets cultureels?
Gelukkig passen we nog wel bij België. Dus de Benelux blijft een realistische optie. En we kunnen probleemloos de komende 10-20 jaar doorkomen als het meest conservatieve landje van Europa. Elk nadeel hep ze voordeel, nietwaar?
En kom op, nu maar rap de oranje slingers en verf te voorschijn halen. Lang leve de calvinistische lol!!! Denk maar aan het CDA, dat bij de koffie “overwinningsgebak” in de onverzadigbare bekken propt. Misschien een idee voor straks als de uitschakeling van Oranje als een overwinning moet worden gevierd? RIIIIIIIIIIOOOOOOOOOWWWWWW.

Advertenties

OPMERKELIJKE CULTUUR

Het was louter toeval, dat mijn oog erop viel. Maar toen het er eenmaal op was gevallen was het te laat. 2 vlak naast elkaar geplaatste berichten, die onder de noemer “verwijderen” [of “delete” zo u wilt] kunnen worden gerangschikt.
De redactie van mijn krant had beide berichten onder een bij de krant gebruikte categorie geplaatst: het ene onder “Opmerkelijk”, het andere onder “Cultuur”.

Bericht 1 luidde: “Een aannemer in het midden-amerikaanse land Belize heeft een Mayatempel gesloopt, die ouder was dan onze jaartelling.”

Bericht 2 luidde: “Angela Jolie heeft preventief haar borsten laten verwijderen”.

Beide berichten dragen de eigen tragiek in zich. Daar moet zeker niet lollig over worden 00Joliegedaan. Wie de beide Lara Croft-films heeft gezien weet hoe fraai die borsten van La Jolie waren geboetseerd. Twee pronte, trots en fier recht voor zich uitkijkende jongedames, die in combinatie met het pruillipje van Angelina haar verschijning tot een opmerkelijke maakten.
Het hoeft hoop ik geen verder betoog, dat het slopen van zo’n eeuwenoud monument van een belangrijke cultuur als die van de Maya’s een doodzonde is. Een culturele doodzonde. Zoiets als Bouwbedrijf Jorritsma, dat de Ridderzaal sloopt.

Mocht u vanochtend uw Volkskrant openslaan en beide berichten even willen nalezen dan kunt u ze vinden onder Cultuur [de ex-borsten van La Jolie] en Opmerkelijk [de gesloopte Maya-tempel].

Overigens schijnt er inmiddels een tweet van Andre Kuipers rond te zweven. Daarin betuigt hij zijn spijt voor het feit, dat hij bij zijn vertrek uit het ruimtestation vorig jaar heeft nagelaten een space-uitvoering van Bloed, Zweet en Tranen ten beste te geven. Hij had er toen de kracht niet meer voor.
Mocht Kuipers tegen allle verwachtigingen in toch nog een 3e keer omhoog gaan, zo zegt hij in een vervolgtweet, dan zal hij het goed maken. Er wordt dan een “The Voice of Space” geregeld, waarbij u mede mag bepalen wat Kuipers zal gaan zingen. Een spaceversie van het Koningslied ligt goed in de markt, zo stelt de nog altijd innemende ruimtereiziger.

En ter afsluiting van mijn bijdrage vandaag nog de mededeling, dat de wedkantoren geen 00weekdiernieuwe weddenschappen meer aannemen. Want onze nationale Weertse zwetsnek Weekers [zijn naam komt, zo is inmiddels bekend van “Week – Weker – Weekers” en mag straffeloos worden verbonden met de uit meer dan 200.000 soorten bestaande “Mollusca” of zoals wij ze noemen Weekdieren] blijft gewoon, ondanks de paar 100 miljoen die hij heeft laten weglekken, zitten en mag dus gewoon door gaan met rotzooien.
Dat is toch een hele geruststelling, want een andere uitkomst zou een politieke trendbreuk hebben betekend. En van  trendbreuken wordt Nederland altijd heel nerveus.

POSITIVO’s

Voor de zoveelste keer in de afgelopen 12 maanden verscheen het bericht, dat ik en veel andere Nederlanders:
– weinig vertrouwen in de politiek hebben [61%] [what’s new?]
– ons eigen situatie als overwegend positief beschouwen [75%] [huh????]
Alleen al deze resultaten tegen elkaar afzetten doet de wenkbrauwen fors omhoog gaan. Want ligt de conclusie niet voor de hand, dat hoe slechter de politiek presteert hoe beter wij ons blijkbaar voelen?
Maar er is meer dan alleen deze boodschap, gebracht door de genetisch zo gebouwde jongens van het Sociaal Cultureel Planbureau [zeg maar het softe zusje van het CPB].
Laten we die 75% positivo’s eens tegen het licht houden. Overigens een cijfer, waar je internationaal op allerlei ranglijsten, bijgehouden door via de politiek zelf aangestuurde organisaties, prima mee scoort.
Ik zet tegenover die 75% bijvoorbeeld het volgende bericht, wat ook vandaag in de media verscheen:
Ondanks het reddingsplan voor de pensioenfondsen leveren 5,6 miljoen deelnemers waarschijnlijk gemiddeld 6 procent spaargeld in. Zonder het reddingsplan zou dit nog 8,2 procent zijn.
5,6 miljoen deelnemers, dat is ruim 1/3 van alle Nederlanders. Zo’n 35% om precies te zijn. Waarvan dus blijkbaar relatief weer 1/3 [of absoluut 10 procentpunt] die korting op hun lopende pensioenuitkering dan wel de opbouw van hun pensioenrechten met gemiddeld 6% [maar er zijn mensen, die een veel hogere korting wacht] geen reden vinden om het optimisme t.a.v. hun eigen situatie bij te stellen. Want alleen dan klopt de 75% die het SCP ons meldt.
Maar er zijn nog andere groepen in Nederland, die, verkerend in de situatie van dit moment, toch weinig reden kunnen hebben om een positief verwachtingspatroon voor zichzelf te kunnen hebben. Hoogstens gematigd positief of neutraal.
Denk aan de 500.000 werklozen, denk aan de ruim 1 miljoen bijstandstrekkers, denk aan de Voedselbank-klanten.
Natuurlijk, je mag al die aantallen niet zo maar bij elkaar optellen, want er zit een zekere mate van dubbelloop in. Er zijn werklozen, die ook een korting van hun pensioen over zich heen gaan krijgen; er zijn bijstandstrekkers, die vaste klant bij de Voedselbank zijn.
Maar desondanks is het verantwoord te stellen, dat er tussen de 7 en 8 miljoen Nederlanders [45-50%] zijn, die puur objectief bezien weinig tot geen reden zullen of kunnen hebben om hun eigen situatie als positief aan te merken.
Of het bewust dan wel onopzettelijk gebeurt laat ik graag aan jullie ter weging over; maar ik kan me [understatement] niet aan de indruk onttrekken, dat het SCP het maar niet kan laten om sprookjes te blijven vertellen. En daaraan de boodschap koppelt “blijven lachen, Nederlanders, zelfs als uw persoonlijke schip op het punt staat om ook met de boeg onder water te verdwijnen.”
De ooit door Koot en Bie geïntroduceerde Positivo’s bestaan echt. Ze werken bij het SCP.

DE PSEUDO-SINTERKLAZEN

Ze kochten de sport en kregen ons bijna collectief zover, dat we dagen en dagen naar steeds voorspelbaarder wordend geschop, geren en gespring zitten te kijken.
En passant maakten zij veel nobody’s multimiljonair.
Ze kochten de media en kregen ons bijna collectief zover, dat we week na week naar dezelfde “talentenshows” kijken. En passant maakten zij heel veel nobody’s “one-hit-wonders”, die steeds weer door nieuwe, nog armzaliger exemplaren worden opgevolgd.
Ze kochten de “kunst en cultuur” en verplatten die tot musicals, pleinfeesten en stadionconcerten, waar ze ons bijna collectief naar toe wisten te lokken.
Ze veranderden een ooit als onwrikbaar beschouwd goed als het vaste dienstverband in een flex-contract en pleiten steeds nadrukkelijker voor de afschaffing van de collectieve arbeidsovereenkomst, van de ontslagbescherming. Om de door jaren van plat vermaak tot een simpel aftreksel van wat ooit een normaal mens was verworden werknemers nog meer speelbal van hun nukken en grillen te maken dan nu al het geval is.
Van de enorme hoeveelheid geld, die ze aan u verdienen, financiert het grote bedrijfsleven de sport, de media, de “kunst en cultuur”. Maar houdt desondanks meer dan voldoende over om binnen eigen kring de bonuscultuur tot ongekende omvang te laten groeien. De overheid helpt hen graag een handje door:
– benodigde wetgeving en -aanpassing te faciliteren;
– een fiscaal regime voor dat bedrijfsleven te hanteren, wat liefdadigheid naar de kroon steekt..
Die “pseudo Sinterklazen” komen nu met een eigen “liefdadigheids-initiatief”. Omdat de stapels euro-biljetten de kluizen uitpuilen hebben ze zich bereid verklaard een “miljardairs-tax” vrijwillig te accepteren.
Ik ben daar fel tegenstander van en ik zal proberen uit te leggen waarom.
Belastingheffing behoort niet voort te komen uit de koker van de belastingsplichtige, maar is strikt voorbehouden aan de staat.  M.a.w. de staat zal, nu zo overduidelijk is, dat het geldende fiscale regime tot exhorbitante verrijking aan slechts één kant van de maatschappij leidt, dat fiscale regime grondig moeten herzien. Vermogensbelasting, winstbelasting, vennootschapsbelasting: ze moeten simpelweg flink omhoog. En niet eenmalig of voor een beperkte periode. Neen, in ieder geval voor de periode dat de belastingbetaler moet opdraaien voor de schulden in mede-euro-landen. [schatting dus voor minimaal 10 jaar]
Als deze centrum-rechtse regering daar niets aan zou doen [en wie denkt dat dat wel het geval is hij steke zijn vinger op] dan wordt het hoog tijd dat er heel snel een andere komt.
Belastingheffing op charitatieve grondslag [de miljardairstax] is een fopspeen.
Als ergens de cultuur van voor-wat-hoort-wat heerst dan is het wel bij die bonusjagers en winstverslaafden. Waarom denkt u dat we bij elk sport-, media- en kunst & cultuurevent worden doodgegooid met die nimmer aflatende commercials? Een vrijwillige miljardairstax zou er best weleens toe kunnen leiden,dat de jaarlijks door ons te ontvangen belastingaanslagen voortaan moeten worden opgevrolijkt met reclameboodschappen van Albert Heijn, Shell, Unilever e.d.
Maar natuurlijk zal dit niet de enige tegenprestatie zijn, die van de overheid wordt verwacht. Er zal een constructie moeten worden gevonden, waarbij:
– de simpele burger het idee heeft, dat de miljardairstax aan het algemeen belang ten goede komt;
– de compenserende buiten beeld te blijven maatregelen zodanig zullen zijn, dat de miljardairstax uiteindelijk toch winst oplevert voor hen, die daaraan verslaafd zijn: de miljardairs zelf.
Ja, laat ze maar schuiven, die “pseudo-Sinterklazen”.