GEMAK DIENT DE KIEZER


Een smaakvolle opener, die bij deze “smaakvolle” verkiezingsdag past

Als één ding de bijna tot zijn einde gekomen verkiezingscampagne EP aan het licht heeft gebracht, dan is het wel dat het voor de kiezer als het om Europa gaat lang niet zo ingewikkeld is als het vaak bij nationale verkiezingen lijkt en wordt gemaakt.
Zo werd ons ongevraagd medegedeeld, dat vrijwel alle partijen van enige betekenis consequent hetzelfde stemgedrag vertonen in Brussel [of Straatsbourg].
Enige uitzondering daarop zijn blijkbaar de PVV en de SP.

De verklaring daarvoor is niet zo moeilijk te vinden. De “grote” partijen [eigenlijk kun je rustig spreken van “middenpartijen”] bevinden zich in de kunstmatig en gekunsteld geformeerde fracties, die de macht uitmaken in het EP.
Het CDA is met 5 zetels een miniscule factor in de door het CDU [34] ,de UMP [29], de Poolse PO [25] en de Spaanse PP [23] gedomineerde EVP-fractie.
Als het CDA tijdens de huidige campagne mooie dingen aan u beloofd heeft dan kunt u zelf wel inschatten hoe groot de kans is dat daar ooit iets van uitkomt.
De PvdA heeft 3 schamele zetels in de PASD-fractie. De partij kan dus schreeuwen wat zij wil aangaande een sociaal en sterk Europa, maar zal toch eerst moeten luisteren naar wat de PS [14], SPD [23], de Italiaanse DP [21], Labour [13], de Spaanse PSOE [21] en de Roemeense PSD [11] daarvan vinden. Dus adviseer ik het gebral van Samsom en het gezwets van Tang op waarde te schatten.
De eeneiïge tweeling VVD en D66 [elk 3 zetels] leggen ook al niet veel gewicht [behalve letterlijk waar het van Baalen betreft] in de schaal. Tenzij men, net als de collega’s van CDA en PvdA, goed luistert naar wat de grote jongens uit de ALDE [Europese liberalen], zoals daar zijn FDP [12] en LibDem[12], vinden.
Overigens moet meteen een niet onbelangrijke kanttekening worden gemaakt bij ALDE.  Met 85 zetels totaal is zij in grootte de 3e fractie binnen het EP. Vraag: Hoe kan het dan toch zijn, dat Europa langs de neo liberale leest wordt gevormd? Het antwoord kan zijn, dat de EVP en de PASD uit louter slappelingen bestaan, die tegen een redelijk bod bereid zijn de [neo] liberale lijn te volgen. Het zou kunnen, maar toch neig ik zelf naar een ander antwoord, waar u wellicht als u kijkt naar wat we de afgelopen 20 jaar nationaal hebben ervaren, het een en ander in herkent. Dat antwoord is, dat er in de EVP zowel als de PASD [en waarschijnlijk ook nog andere EP-fracties] lieden onder een valse vlag varen. Lieden die zich socialist noemen, maar in werkelijkheid neo liberaal bloed door de aderen hebben vloeien. Of lieden, die zich confessionele volkspartij noemen, maar net zo neo liberaal zijn als hun “sociale” tegenvoeters.
Overigens, het enige echte antwoord is een ander, maar ik laat het graag aan uzelf over om daarop te komen.

Stemmen op 22 mei is dus geen enkel probleem [als u dat gaat doen tenminste].
U kunt op elke van de 4 genoemde partijen stemmen, het resultaat is per saldo hetzelfde, zo bewijst de praktijk. En denk nu niet, dat u D66 een zetel meer kunt bezorgen en uzelf daarmee beter vertegenwoordigd acht. Want D66 zal, evenmin als elk van de andere partijen ooit enig echt gewicht in de schaal kunnen brengen. Sterker nog: 1 EP-er van D66 of VVD of PvdA of CDA is al genoeg, want al wat hij/zij hoeft te doen is ja knikken tegen de grote jongens.

Neen, dan is het objectief gezien beter om uw stem te geven aan een partij, die geen deel uitmaakt van de grote 3 fracties in het EP. Keus genoeg, want er zijn er nog 5. Zoals:
– de Groenen, waarin  GL 3 zetels van de 58 heeft
– de Europese Amish, waarin de CU met 1 van de 56 zetels vegeteert
– de echt Linksen met 1 SP-zetel op een totaal van 35
– de “eurosceptici”, met daarin naast UKIP [de grote winnaar in de UK straks] tot algemeen vermaak ook de SGP, de ware Nederlandse Amish, met 1 zetel
– de “niet fractiegebonden leden” met daarin zowel de PVV [3] als de ex-PVV [2]
Een stem aan deze fracties/partijen wekt in ieder geval de verwachting, dat het neo liberale van Europa/de EU van wat scherpe kantjes wordt ontdaan. Iets wat u bij de eerdergenoemde “grote 4” wel kunt vergeten. En zijn we in meerderheid de kanker die neo liberaal heet inmiddels niet goed zat?

Laat ik eindigen met waar ik mee begon, dat gemak wat de kiezer dient.
Als u het huidige Europa prima vindt bevallen en in de neo liberale samenleving veel goeds ontdekt, stem dan gerust CDA of PvdA of VVD of D66. Dat gezwam van die marionetten over het onderscheid tussen elk van de vier, vertrouw me, u kunt dat gevoeglijk vergeten.
Als Europa u minder bevalt in haar huidige vorm dan is het eigenlijk al even simpel. Stem dan PVV of SP [ik beïnvloed u niet door mijn persoonlijke voorkeur aan u op te dringen]. En nee, die Amish zitten dan wel in fracties die op het oog ook geen vriendjes zijn van Europa, maar dat is slechts schijn[heiligheid]. Ze zijn echt voor geen meter te vertrouwen.
Eigenlijk heel simpel allemaal. Nu mag u zelf gaan uitvogelen of een gang naar de stembus om op die Europese poppenkast te stemmen de moeite waard is. Ik wens u daar veel succes en sterkte bij.

Advertenties

DE PENSIOENSLOOP WORDT STOÏCIJNS VOORTGEZET

Het kabinet komt met de al eerder voorspelde volgende stap in het drama rond de sloop van vooral al lopende pensioenuitkeringen.
Stap 1 was, zoals bekend, de gefaseerde verhoging van de pensioenleeftijd.
Stap2 is de verlaging van de pensioenpremies.
Omdat we het hier met regelmaat over de pensioenkwestie hebben gehad volsta ik met een korte weergave van de effecten [al in de praktijk aanwezig] van stap 1 en de beoogde effecten van stap 2.
De verhoging van de pensioenleeftijd werkt uiteindelijk door naar elke Nederlander. Maar het hoeft geen uitgebreid betoog om duidelijk te maken, dat er soms tenhemelschreiende verschillen in die effecten aanwezig zijn.
Iemand die in de kracht van zijn leven [laten we zeggen 35 jaar] te horen krijgt, dat hij niet op zijn 65e maar 70e van zijn pensioen mag genieten wordt wel degelijk geraakt, maar heeft ruim de tijd [aanvullende pensioenverzekering e.d.] via een vorm van sparen die effecten te minimaliseren.
Iemand die al meer dan 30 jaar gewerkt heeft én premie heeft betaald en als midden vijftiger uitkijkt naar zijn pensioen heeft die mogelijkheid tot reparatie niet of in ieder geval veel minder. Onder de 60-ers in Nederland zijn er velen, die door stap 1 acuut met een pensioengat geconfronteerd werden, wat kan oplopen van een paar maanden tot enkele jaren. Dit kabinet had wel 4,5 miljard beschikbaar om 37 door weinigen onder ons gewenste vliegtuigen te kopen op basis van verplichte winkelnering in de USA, maar geld voor compensatie ter dichting van het pensioengat is er nauwelijks. Genoeg aanleiding voor mij om erg boos te zijn.

Nu werkt men aan stap 2. Vooral de koppige houding van de Europa aanbidders vanuit de grachtengordel en de Amish van Urk en omstreken [inderdaad: D66 en SGP] heeft het kabinet doen besluiten, dat de pensioenpremies omlaag moeten als gevolg van dat andere bizarre plan de opbouw van het pensioen te verlagen naar 1,75% per arbeidsjaar. Dat betekent, dat de jongere van nu als hij zoals altijd het geval was 100% aanvullend pensioen wil opbouwen zo’n 57 jaar daar voor nodig zal hebben.
Vergelijk dat eens met bijvoorbeeld bankjongens als Piet Moerland [net weg bij de Rabo na het Libor-schandaal] of Rijkman Groenink [heel Nederland moet hem inmiddels kennen]. Of vergelijk het desnoods met de man of vrouw, die bij u in het gebouw ergens boven zijn of haar tricks en trucs uithaalt.
Verlaging van de pensioenpremies kan op dit moment niet worden afgedwongen door de overheid. Vaststelling van die premies geschiedt namelijk onder verantwoordelijkheid van CAO-partijen [werkgevers en werknemers]. Maar het kabinet werkt aan regelgeving, die het mogelijk moet maken alsnog in te grijpen in dat premievaststellingsproces. Lees: pensioenfondsen c.q. partijen te dwingen die lagere premie te gaan heffen. En u hoeft werkelijk niet te rekenen op al te heftig verzet van werkgevers en vakbonden, want die hebben hun eigen andere belangen. U hoeft ook niet te rekenen  op de politiek, want die nieuwe coalitie , inclusief EU66 en de Amish hebben ook al hun eigen belangen.

Verlaging van de pensioenpremies levert voordeel op voor het aasgierenkabinet [meer brutoloon om belasting over te heffen, wat zo schat men 3+ miljard moet opleveren. Een forse plak van ons pensioenspaargeld, meent u niet?] Het levert ook de werkenden in Nederland een voordeel op [meer brutoloon = meer nettoloon]. De werkenden krijgen dus wel iets terug voor hun lagere pensioenopbouw. En dat gun ik hen van harte, laat dat duidelijk zijn. Want elke euro die naar werkende Nederlanders gaat is 1 euro minder speelgeld voor dat kluitje ellende in de top om in het casino te vergokken.
Maar, zo stelt dat kabinet, dat voordeeltje moeten de werkenden niet oppotten, maar onmiddellijk gaan uitgeven. Want doen ze dat niet dan zijn er andere wegen om dat af te 0tampondwingen. [Zoals een extra-heffing langs fiscale weg als inmiddels die via drinkwater]. Het kabinet denkt  aan een heffing op WC-papier. Eventueel gevolgd door heffingen  op tampons, maandverband e.d.
Waar winnaars zijn zijn er uiteraard ook verliezers. En die verliezers zijn de gepensioneerden. En dat is simpel te verklaren. Minder premie betekent minder geld in de pensioenpotten. Die colonne nerds, die bij de pensioenfondsen al die steeds helsere uitkomsten opleverende berekeningen maken over toekomstige pensioenen, moeten opnieuw aan het rekenen. Met een gegarandeerd negatieve uitkomst tot gevolg. Voor de gepensioneerden.
Tenzij men wakker schrikt, de stramme spieren spant, de kromme rug recht en laat horen en zien, dat men het niet meer pikt.
Het kabinet gaat haar plannen doorzetten, daar kan van worden uitgegaan. Slechts een verwoestende lokale superstorm rond het Binnenhof zou roet in het eten kunnen gooien. Maar daar op rekenen zou ik niet doen.
Veel eenvoudiger is het om de afkeer van en weerstand tegen de rooftocht van dit paarse kabinet duidelijk te maken via de stembus. Zij slopen uw en mijn pensioen steentje voor steentje, laten wij dit kabinet en haar volstrekt onbetrouwbare volgers in één keer slopen. In het voorjaar van 2014. Voor wat hoort wat, nietwaar?.