EEN MOOIE, SPECIALE DAG

We gaan er maar eens een speciaal dagje van maken. Zo’n dagje wat ook wel enigszins gekscherend als de “first day of the rest of our lives” kan worden gezien.
Persoonlijk weten wij nog niet hoe er nu precies echt mee om te gaan. We zijn al jarenlang gewend, dat het feit dat je voor het eerst iets meemaakt als iets buitengewoons moet worden ervaren. Wat zijn vertaling meestal krijgt naar het op je stoep verschijnen van een hijgerig cameraploegje van een of ander plat actualiteitenprogramma, wat die bijzondere gebeurtenis lekker vet wil verslaan. De enige uitzondering op die regel tot nu toe voor ons was de ervaring van het voor het eerst aantreden van een VVD-premier, die zich ook nog eens laat gedogen door straatschoffie numero uno van Nederland. Dat vonden wij niet buitengewoon, maar eerder een teken aan de wand van het verval van Nederland.
Maar nu …… we voelen ons onzeker. Wat weegt er zwaarder? Dat wij door de aangekondigde “dood” van ons pensioen[stelsel] ons erin moeten verheugen bij te dragen aan de redding van onbetrouwbare winst- en bonusgeile banken? Dat wij een steentje bijdragen om Rutte c.s. de miljarden met tientallen gelijk in de bodemloze put die Europa heet te doen laten verdwijnen?
Dat wij ons aandeel mogen leveren in het “investeren in een mooie toekomst” voor de eurozone en daarmee, zo wil men ons graag doen geloven, een mooie toekomst voor onze kinderen? Die overigens denken wij niet meer dan een fata morgana zal blijken.
Dat wij de eerste generatie zijn sinds de invoering van het pensioenstelsel, die mogen meemaken, dat ons pensioen na al jaren te zijn geamputeerd via het schrappen van de indexatie een volgende nekslag krijgt? Waarmee het inkomensverlies c.q. koopkrachtverlies sinds het uitbreken van de crisis in 2008 inmiddels op zo’n 20% gaat uitkomen?
Kunnen wij ons verheugen op een gebaar van solidariteit bij de bestuurders en uitvoerders van ons pensioenfonds? Die hun eigen salaris met een zelfde percentage als de pensioenafstempeling verlagen, omdat ze inzien dat ze hebben gefaald? Want dat doen ze best, ze beseffen immers dat het niet recht te lullen valt, dat nog in 2006 [net 5 jaar geleden] de onder hun beheer gegeven fondsen floreerden om in 2010 een steile val in te zetten, die al meer dan 2 jaar aanhoudt.
Mixed emotions, lieve mensen, mixed emotions everywhere! En om al die conflicterende gevoelens even een plekje te kunnen geven gaan we dus er dat speciale dagje van maken. Koffie met  moorkop bij V&D, daarna even een balletje stoten in de snookerclub, uitzoeken of een afgestempeld biertje anders smaakt dan het gewone exemplaar en tenslotte in Hotel des Indes lekker copieus schranzen.
En als wij dan na een goede nachtrust morgen weer tot de harde werkelijkheid terugkeren is het vroeg genoeg om eens uit te vogelen hoevelen van ons inmiddels de barricades hebben beklommen en de molotovcocktails in massaproductie hebben genomen.

Groetjes en have a nice day

Peter Pensioentrekker
Piet Pensioenopbouwer

Advertenties

HANDEL IS HANDEL

Ik begin maar eens met een mooi en voor velen onder jullie veronderstel ik aansprekend rijtje:

– afschaffen bonussen
– splitsen banken in nuts en zakelijke poten
– verplichte hogere kapitaalbuffers voor banken
– meer ethiek in de financiële sector
– de financiële sector moet veiliger, simpeler en soberder
– korte termijn denken moet worden uitgebannen

Een paar van de aanbevelingen, die de denktank onder leiding van Herman Wijffels heeft opgesteld om te bereiken, dat de financiële sector definitief zal veranderen.
“Ik vind het belangrijk, dat de vertrouwenskloof tussen banken en consumenten drastisch wordt verkleind.” En “De belastingbetaler moet niet opdraaien voor de kosten als banken door eigen toedoen in moeilijkheden komen.” Argumenten die ook al aanspreken. me dunkt.
Die aanbevelingen zijn natuurlijk feitelijk een opsomming van wat er allemaal mis is op dit moment en al gedurende jaren en jaren binnen die financiële sector. Mochten er onder u zijn, die om wat voor redenen dan ook nog twijfelden aan de staat van verrotting, die binnen de sector en onder vrijwel geheel het personeel, wat er zijn zakken vult, woekert dan kunt u die twijfel wel laten varen.
Ja, ook onder het personeel woekert die verrotting, zeg ik met opzet. Want ook dat staat nu wel vast, nu Joris Luyendijk op zijn blog bij The Guardian met hoge frequentie onder de titel “Voices of finance” werknemers uit de sector de gelegenheid geeft [uiteraard anoniem] te vertellen, wat er zo op de gemiddelde werkdag bij een beurshandelaarsburo, een beursadviesburo, beleggingsadviesburo’s, hedgefunds en investeringsbanken wordt uitgevreten.
Als u wat tijd over heeft moet u echt eens bij Joris gaan lezen. Een eyeopener zou ik het niet willen noemen, want de ogen moeten allang open zijn gegaan, maar verhelderend is het desondanks wel.
Luyendijk doet goed werk. Wijffels met zijn denktank over de herordening en heropvoeding van de financiële sector ook. Ik hoop, dat er binnenkort iemand opstaat, die de voedselmarkt eens onder de loep gaat nemen. Want wie afgelopen maandag naar Tegenlicht heeft gekeken zal zich ook dienaangaande rot zijn geschrokken. Vanwege het simpele feit, dat ons voedsel op een geheel identieke wijze speelbal is geworden van exact dezelfde aasgieren als die de financiële wereld beheersen. Ook op de voedselmarkt zijn Goldman Sachs, JP Morgan e.d. de heersende spelers.
Ook voedsel komt in derivatenvorm voor, ook voedsel komt in digitale vorm opduiken, sterker nog men handelt in voedsel wat nog moet groeien [de welbekende futures, die in de financiële markt ook zo’n casinorol spelen].
Ook de handel van voedsel verloopt via een “blackbox” waarvan niemand dan die weinigen, die hem bezitten, weet wat er in gebeurt.
Daarom, als er toch schoon schip moet worden gemaakt, moet ook die voedselhandel worden aangepakt. Want het is toch niet alleen onvoorstelbaar maar meer nog mensonterend, dat, net als al jaren met olietankers gebeurt, er Panamax-schepen over de oceanen zwerven, uitpuilend van voedselgrondstoffen, wachtend op het moment waarop de lading voor de hoogste prijs, die via de blackbox wordt gefabriceerd, kan worden afgezet. Terwijl elders in de wereld miljoenen mensen schreeuwen om een handje rijst of een kommetje graan om de honger even te stillen.
De verrotting zit overal. Omdat het steevast om dezelfde verrotte geesten gaat, die er sturing aangeven. En over zoveel macht beschikken, dat er geen overheid in de wereld bestaat, die er iets aan durft te doen. Dus moet het blootgelegd worden, getoond worden aan iedereen, die elke dag goedgehumeurd zijn bruine boterham met kaas naar binnen schuift. Geen beter effect dan een schrikeffect.