VERDWAASD

Het begint er nu toch echt op te lijken, dat Nederland zijn mogelijkheden overschat. Als het om hypen, bang zijn, tochten, condoleances plaatsen, herdenkingen organiseren e.d. gaat. Rek en ruimte lijken er uit, waardoor er dubbelloop gaat ontstaan. En dan gaan betrokkenen in Nederland aan het kiften. Wat gaat er voor op 10 november a.s.? In Heerlen is op 10-11 de start van het pré-Hosseizoen geprogrammeerd en inmiddels is men er in het bronsgroen eikenhout achter, dat de elite in Den Haag op die datum iets anders heeft geagendeerd. Ik ruik al van ver een Facebookpagina “Handen af van ons Carnaval”, die “likes” moet gaan slurpen.
Ander signaal dat de gemiddelde Nederlander het allemaal niet zo meer uit elkaar kan houden ving ik zojuist op bij mijn bakker. Iemand bracht Monster Truck Madness [ trouwens een heel vermakelijke videogame, die Microsoft ooit uitbracht eind jaren 90, waarin je zonder risico door wereldsteden kon razen, ondertussen alles en iedereen aan barrels rijdend] in Haaksbergen onder de aandacht.

Het vrouwtje, met een duidelijke angstblik in haar [blauwe] ogen, stelde plompverloren de vraag “denken jullie dat het zo’n aanslag van zo’n Johad-figuur is geweest?” Als dat geen bewijs is, dat mensen dingen door elkaar beginnen te halen!
De bakker, goedgemutst als altijd, stelde haar gerust. “Dan zou Rutte of Opstelten al op TV zijn geweest om ons gerust te stellen en om waakzaamheid hebben verzocht. Neen, Haaksbergen was gewoon een lokaal feestje”.  Ik hoorde in de koffiehoek een stoel naar achter schuiven; een soort Ziggo-installateur type mompelde “Feestje? Volgens mij is Haaksbergen de eerste gemeente, die de stille tocht heeft vervangen door “een brullende tocht”. Sommige mensen kunnen dingen zo hard zeggen. “En voor Haaksbergen begint de nieuwe week met tot nu toe 3 doden en een condoleanceregister om te tekenen.” Tja, je zou dat er nog maar bij krijgen naast al dat andere gedoe.
Ik vroeg me af, of er inmiddels een condoleanceregister Top 100 zou bestaan. NPO 2 zou daar een mooi programma van kunnen maken. En het bedrijfsleven zal best bereid zijn daar een mooie award voor beschikbaar te stellen.

Nederland raast verdwaasd via bult, buil, vleeswond, geplet permanentje, duidelijke afdrukken van reuzebanden op het voorhoofd, al ingeslagen vaten Brandbier, angst oproepende tram- en metrostellen en bussen, door naar 10 november.  Een krappe 6 weken, waar nog zo veel in kan gebeuren. [Patty Brard zwanger, Jeroen Pauw ontkent, Heel Nederland Bakt aan, discussie over het dragen van een kogelvrij vest door de Sint, Nationale Monstertruckers Bond demonstreert tegen te harde sancties vanuit de politiek etc.].  En in die periode krijgt de Nederlander ook nog eens te maken met de nieuwe Zorgpolis. Om gek van te worden …. als we dat al niet waren.
Ik bied jullie dan ook graag de gelegenheid even tot rust te komen. [bij voorkeur in het donker te beluisteren bij een potje Lapsang-thee en volume op 10]

Advertenties

DE GROTE LIJNEN VAN DE VRIJHEID BLIJHEID LEER

Misschien is domineren een te sterk aangezette woordkeus, maar het is zeker niet overdreven te zeggen, dat berichten m.b.t. de over 3 maanden plaatsvindende transitie c.q. decentralisatie c.q. monsterbezuiniging op de zorg de media steeds meer beginnen te beheersen.
Niet zo vreemd natuurlijk, want al maanden wordt er door onafhankelijke deskundigen, pubieke en commerciële partijen gewaarschuwd voor een dreigende naderende chaos vanaf januari 2015. En nu ook de verantwoordelijke politiek via de Algemene beschouwingen de “nieuwe zorg” duidelijker dan voorheen heeft geschetst is er een situatie aan het ontstaan, waarin de directe slachtoffers van straks meer en meer er in slagen om de gevolgen helder op het netvlies te krijgen.
Met als gevolg, dat de onrust, verontwaardiging en het verzet [eindelijk] echte vorm beginnen aan te nemen. Vooral omdat uit veel blijkt, dat Martin van Rijn en zijn ambtenaren en adviesorganen niet de zorgvuldigheid  in acht lijken te hebben genomen, die bij een onderwerp als de zorg vereist is.
Wie maandag de nieuwsrubrieken volgde zal met mij hebben kunnen constateren, dat er bij meerdere deelgebieden grote gaten dreigen te ontstaan, die voor specifieke groepen verregaande gevolgen zullen hebben.
zorgZZPMijn indruk is, dat van Rijn c.s. de grote deelgebieden, zoals jeugdzorg, ouderenzorg, langdurige zorg, thuiszorg e.d. best in het vizier hebben, maar om duistere redenen niet of onvoldoende hebben onderkend dat zich binnen al die deelgebieden meerdere subdeelgebieden bevinden met ook hun eigen kenmerken en behoeften en zorgbehoeftigen [zie ZZP-ers, die niet langer toestemming hebben om terminale zorg te verstrekken, want de fiscus, hoe vreemd het wellicht zal klinken de ideale Cerberus voor de VVD, weerhoudt de zorgZZP-er om te doen wat als hoogst noodzakelijk moet worden beschouwd: terminale zorg verlenen aan MENSEN in de allerlaatste fase van hun leven].
Zo werd inmiddels ook onthutsend duidelijk, dat de Jeugdzorg nieuwe stijl een krakend vehikel wordt als er niet tijdig aanvullende plannen komen. Over de problemen t.a.v. de thuiszorg werd eerder al genoeg kritiek gespuid.
Ik vertel nieuws noch onwaarheid als ik zeg, dat sinds jaar en dag de VVD de partij is, die het “in grote lijnen” denken aanhangt en praktiseert. Het past perfect bij de liberale leer, die vrijheid blijheid predikt en er niet tegen op ziet om tegenstanders van die leer afhankelijk van de situatie met snoepjes te verleiden [ hypotheekaftrek] dan wel met de Zijlstrazweep te dwingen [sloop sociale stelsel] de route van “vrijheid blijheid” te volgen.
In dat opzicht past de even laconieke als schofterige uitlating van de kilste Fries van Nederland, Halfje Zijlstra [moge hij bij de eerstvolgende 11 Stedentocht in een wak rijden, waar hij nooit meer uit komt], perfect in het plaatje. Zijlstra liet weten te beseffen, dat er bij en na de zorgtransitie per 1-1-2015 best “het een en ander mis zal gaan”. Maar, zo zei hij daar meteen bij, “dan lossen we dat gewoon op”. En voor een systeemdenker [het spiegelbeeld van de MENSdenker] als Halfje betekent dat vrijwel altijd, dat wat wórdt gemist blijkbaar ook gemist kán worden. Want dat systeem laat er immers geen ruimte voor toe? MENSEN willen nu eenmaal altijd maar meer, maar zo werkt het niet in de VVD-wereld van vrijheid en blijheid. En je moet de VVD nageven, dat zij [veel beter en slimmer dan welke andere politieke partij ook, hoewel D66 het ook begint te leren als VVD “light”] door de decenia heen altijd de juiste mensen in voorraad hadden en hebben, die het verhaal op de meest succesvolle manier [voor de partij, zeker niet voor de samenleving] kunnen brengen. Nu is dat Rutte, hij werd voorafgegaan door “iconen” als Wiegel, Bolkestein en Zalm. En inmiddels is in de media Halfje Zijlstra tot opvolger van Rutte gebombardeerd. Dus als de kiezer het wil [en uiteraard wil hij dat, zo wijzen cijfers uit] kan hij nog 25 jaar door blijven genieten van het “grote lijnen denken” van de VVD.
En onderhand zal er best wel een instantie worden gevonden, die ondertussen keurig tabelletjes vult met aantallen slachtoffers van de vrijheid-blijheid leer.
Zoals een andere “hard liner” van de VVD, Fredje Teeven, het een na het ander onzinnig voorstel verzint om het gevangeniswezen te ontmantelen en daarmee klaar te maken voor privatisering, zo mag niet worden uitgesloten, dat Halfje Zijlstra, kijkend naar de tabellen met groeiende aantallen slachtoffers van zijn vrijheid blijheid leer, op pijphet idee komt te laten onderzoeken of de uitvaartbranche aan een transmissie kan worden onderworpen, waardoor zij de groeiende markt op de meest winstgevende wijze zal kunnen bedienen. En de mantra kan probleemloos hetzelfde blijven: “er gaan dingen mis, maar die lossen we dan gewoon op”. En de VVD-pijp zal meer rook spuwen dan ooit te voren.

ZORGELIJKE SMART

Hoewel staatssecretaris Martin van Rijn afgelopen week stevig werd geattaqueerd over de onduidelijkheid rond en zijn onwrikbaarheid t.a.v. het vasthouden aan 1-1-2015 als ingangsdatum voor de decentralisatie van én forse bezuinigingen op de zorg ,bleef hij, gesteund als het kabinet nu eenmaal wordt door “die meest constructieve oppositie”,  goed overeind.
Gisteren in Buitenhof was dat ook het geval, hoewel van Rijn meer dan in dat debat nu toch soms dooddoeners bij de hand had als “bij zulke massieve veranderingen worden mensen altijd onzeker” en “natuurlijk gaan er altijd dingen fout bij zulke grootschalige reorganisaties”. Een schepje meer sussen en een stukje meer indekken dus.
vanRijnOndanks van Rijn’s voldoende optreden bij die 2 gelegenheden blijft de onrust in werkvelden binnen de zorg, bij gemeentes en bij burgers onverminderd groot. 1-1-2015 komt steeds dichterbij en het lijkt er op, dat te verwachten problemen alleen maar groter en meer in aantal worden.
Deels heeft die onrust te maken met de partij van van Rijn, de PvdA. Die in peilingen qua zetelaantal steeds verder wegzinkt, inmiddels naar 11 [-/- 27].
En met de naderende Statenverkiezingen maakt dat de onrust zeker niet minder. Zoals de peilkaarten thans liggen zou de Zorgoperatie niet kunnen rekenen op de benodigde steun in de Eerste Kamer. Wat meteen ook verklaart waarom er zo hardnekkig aan 1-1-2015 wordt vastgehouden, want dan kan nog worden gerekend op de huidige verdeling in die eerste Kamer en is er qua invoering geen vuiltje aan de lucht.
Als dat in die peilingen herkenbare failliet van de PvdA er straks in maart 2015 ook  komt heeft dat geen consequenties meer voor van Rijn’s kruistocht door de Augiasstallen van de zorg.
Hoe je het ook bekijkt een merkwaardige situatie.  In het bedrijfsleven piekert er men niet over om een miljardentransactie aan te gaan met een virtueel failliete partner.
Maar ook in dit geval kent de politiek zijn eigen mores. Wat mij betreft zou het alleszins logisch en acceptabel zijn die immense zorgoperatie qua ingangsdatum te verplaatsen naar na die Statenverkiezingen [bijv. 1-4-2015 of 1-7-2015]. Omdat de burger middels zijn stem dan zal hebben kunnen laten horen wat hij van die operatie vindt.
Ik kan nauwelijks geloven, dat een partij, die genadeloos door de gehaktmolen zal worden gehaald [en alles wijst daar terecht op], dan nog zo hardnekkig achter het doldrieste zorgplan zal blijven staan. Te meer omdat die meerderheid in de Eerste Kamer zal zijn weggevallen [een draai van het CDA of de PVV daargelaten].
Het lijkt er veel op, dat van Rijn en zijn PvdA een zorgoperatie door willen drukken, die:
– voor veel problemen bij specifieke groepen burgers zal gaan zorgen;
– merkwaardig genoeg de strop rond de nek van zijn eigen partij zal aantrekken.
Een zeer vreemde variant op het “gedeelde smart is halve smart” spelletje.

APPELMOES VOOR DE ONNOZELEN

Ruwweg 1/3 van ons zal in lichtelijk opgewonden staat zijn ontwaakt vanochtend. Want tijdens de nachtelijke uurtjes is het beeld van die buitenaards spectaculaire vondst, die van de appelboom gaat vallen, niet van het geestesoog af geweest. Nog even en men kan zijn hartslag meten, apps gebruiken,liken of dissen, kijken hoe laat het is, de iwatchcreditcard gebruiken via de  I-Watch. Als men in het bezit is van een I-Phone 5 of nieuwer tenminste. En wel heel bijzonder is, dat de I-W kan worden voorzien van een bandje in een kleur naar wens.
Ja, als ik zeg buitenaards dan bedoel ik ook buitenaards. Een horloge van Appel, it almost makes your brains explode. Met digitale klok! En de gadget-boomgaard van Appel blijft maar nieuwe vruchten produceren om ons buiten de dampkring te houden. Hadden die duizenden parels der mensheid, die de Appel-meet&greet meemaakten, geweten dat heer Tim Cook hard werkt om rond de feestdagen de I-Vibrator in de markt te zetten, de “roar” zou nog oorverdovender zijn geweest.
En eerlijk is eerlijk, Appel had ook voor mij nog een cadeautje in petto. De meet&greet werd namelijk opgeluisterd door de Ierse band I2, welk gezelschap net het nieuwe album Songs of Innocence gereed had gekregen. En op kosten van Appel [lucratieve business, die I-handel] en tot groot genoegen van Bono, kon het I-volk voor een korte periode dat nagelnieuwe album gratis via I-Tunes opslurpen. En wie heeft er geen I-junkie in familie of kennissenkring? Dus pronken er nu in een vers mapje 11 nieuwe songs van I2 en op de eerste die ik beluisterd heb [Song for someone] ben ik spontaan deeply in love gevallen. Dank, Appeltje!
Ruwweg 1/2 van ons zal een slechte nacht hebben gehad, geplaagd als ze zullen zijnguus door de herinnering aan een Nederlandstalig plaatje wat zo goed past bij het beeld van gisteren van een duivelse coach Hiddink na de zeperd van Oranje in Tsjechië. Hoe heette dat plaatje ook alweer?
Ruwweg 1/6 van ons zal lekker geslapen hebben, wat ik ze van harte gun. Want zo groot is de groep onder ons bij benadering, die echt gelooft wat via RTL4 Nieuws is doorgelekt vanuit de Miljardennota 2015.
“Bijna iedereen gaat erop vooruit in 2015” kopten de kranten gisteren.
Emile Roemer meldde vanochtend niet zonder reden, dat wat er “gelekt”
is sec het goede nieuws is. En we kennen vriend Rutte en kaalkopje Samsom goed genoeg om te weten, dat het echte aapje pas uit de mouw komt op een moment, dat hen het beste uitkomt.
rijtoerMaar als 16% van ons rust in het hoofd wil houden tot de knollen weer schijtend van Noordeinde naar Ridderzaal galopperen, ik gun hen dat.
Ik heb zojuist genoten van een bewonderenswaardig betoog van zo’n 2 uur van Renske Leyten [SP] tijdens het debat over [het genadeloos hakken in] de langdurige zorg. Fleur Agema [PVV] doet nu haar best het niveau van Leyten te halen, maar dat trek ik niet.
Dus haast ik me om de 10 resterende appeltjes van I2 te gaan beluisteren. Er zit een song met de titel Volcano bij; zou na de “troonrede” zo maar een hit kunnen worden.

WMO = WACHTEN op MAATSCHAPPELIJKE ONRUST

De WMO [Wet Maatschappelijke Ondersteuning] is, terwijl u in uw Oranje babydoll hoogtepunt na hoogtepunt beleefde,  door SS van Rijn door de 1e Kamer gewrongen. En ondanks al de reuring, die er sinds het bekend worden van de plannen tot decentralisatie van gehandicapten-, welzijns-, mantelzorg was, verliep dat door de senaat wringen van de wet zelf eigenlijk soepeltjes. Van Rijn hoefde feitelijk slechts 10 euro per burger, die niet zonder huishoudelijke hulp zou kunnen, op tafel te leggen om de wakkere dames en heren in de senaat in voldoende mate mee te krijgen.
Ik houd mij verre van aan bangmakerij doen door met allerlei nu al zichtbare soms zee aan grote problemen rond de WMO te komen. Mij is gebleken, dat veel gemeentes op hun websites al de nodige informatie, voorzover deze al uitgekristalliseerd is, hebben opgenomen. Het verdient dan ook aanbeveling om op die website van uw gemeente te gaan kijken.
Dat is vooral belangrijk, omdat als kenmerk van die decentralisatie elke individuele gemeente de mogelijkheid heeft [en vooral door VVD bestuurde gemeentes zullen dat op hun specifieke wijze gaan invullen] om zijn eigen WMO-uitvoering te ontwikkelen. Tante Marie in Breda zal dus de kans lopen heel anders behandeld te gaan worden dan Ome Koos in Den Helder. Terwijl ze voorheen beiden identieke hulp en zorg hadden. Die “differentiatie” in beleid maakt het volgens mensen als van Rijn mogelijk “maatwerk” [het nieuwe synoniem voor “slopen wat te duur wordt gevonden”] te leveren.
Want hoe mooi de verhalen ook zijn, die vanuit het kabinet m.b.t. de WMO over ons worden uitgestort, bottom line is natuurlijk wel, dat het om een zoveelste ordinaire bezuinigingsoperatie gaat van eerder 9 nullen dan 6.
En dat is in een tijd, waarin we worden platgewalst met berichten over:
– heren met strakke pakken en harde koppen, die hun wooncorporatie en diens huurders voor miljarden hebben genaaid;
beelzebub– heren in  ook al strakke pakken, die hun baan hielden omdat ook al dit kabinet vond dat wij ze moesten steunen met 9 nullen, waarvan de Beëlzebub Zalm doodleuk vindt, dat zij 20% meer salaris verdienen
een opmerkelijk zuur feit.
Het is niet voor niets, dat van allerlei kanten nadrukkelijk wordt gewaarschuwd voor een opdoemend rampscenario. Dat leidde tot het dringende verzoek van veler kanten om de WMO niet per 1-1-2015 in te voeren, doch minimaal een jaar uit te stellen. Maar dat was tot dovemansoren [gebruikelijk] gericht, want Rutte II had haar bezuinigingsagenda uit te voeren.
Of er daadwerkelijk dat rampscenario gaat komen weet ik niet. Maar dat er veel mis zal gaan staat wel vast; zelfs van Rijn durft dat niet te ontkennen. Maar van Rijn belooft de ontwikkeling “van zeer nabij te gaan monitoren”. Wat zoveel betekent als veel ouwehoeren in het parlement, terwijl buiten mensen letterlijk gaan lijden onder de WMO.
Straks komt bij een zorgbehoevende een gemeenteambtenaar langs om een “keukentafelgesprek”met hem/haar te voeren. Vervolgens vertrekt die ambtenaar weer om 6 weken te gaan broeden op een besluit. En zoals gezegd, een gemeenteamtenaar in Breda heeft de vrijheid om heel anders te broeden op zijn ei dan zijn collega in Den Helder. Je hoeft geen Nijenrode VVD-er te zijn om te kunnen bedenken, dat brokken dan onvermijdelijk zijn. Veel en grote brokken!

WINSTZORG

Al eens eerder roerde ik het punt in het verleden aan. Toen de eerste geluiden naar buiten kwamen, dat de nog altijd aan marktdenken verslaafde en dus gebonden 0Schipperspolitieke kopstukken bij monde van minister Schippers voorzichtig wat aas uitgooiden om de sfeer te proeven.
Reacties waren over het algemeen lauw te noemen. En dus zagen Schippers c.s. de weg vrij om hun plannen te concretiseren. Na allereerst het toestaan van winst streven door de zorgverzekeraars via hen toegang tot dat jachtterein te gunnen. Inmiddels weten we, dat die zorgverzekeraars de 1 miljardgrens aan winst hebben overschreden.
Inmiddels is de 2e slag m.b.t. het introduceren van winstjacht in de zorg ook gemaakt. Na winst op de premie is nu winst op het verlenen van zorg werkelijkheid aan het worden.
Er gaat dus winst worden gegenereerd op wat wij betalen voor zorg én op het verlenen van die zorg zelf.
Wederom zijn de reacties op dat 2e plan zeer lauw. Het lijkt er op, dat velen van ons niet lijken te [willen] begrijpen, wat er de aankomende jaren gaat gebeuren. “Velen van ons”, dat zijn net als u en ik de mensen, die:
– al een zodanige hoge premie betalen, dat het de zorgverzekeraars prima mogelijk is hun beoogde winst binnen te halen;
– straks zorg behoeven, waarvan bij de leverancier het voornemen bestaat ook daar winst op te behalen.
Zouden mensen wel beseffen wat winst eigenlijk is [in materiële zin] en hoe het kan worden bevorderd en vervolgens binnengehaald? En waar winst grosso modo terecht komt?
Laat ik het met een eenvoudig voorbeeld proberen te verduidelijken.
Albert Heijn houdt zijn prijzen zo laag mogelijk en adverteert daar ook luidruchtig mee. Wat Heijn echter niet zegt, maar voor het bedrijf net zo logisch is als ademhalen voor ons is, dat er ook nadrukkelijk naar maximale winst wordt gestreefd. Die attitude zit het grote bedrijfsleven nu eenmaal al 20 jaar in het bloed. En Heijn haalt die maximale winst moeiteloos door vlees, groente, fruit met water vol te spuiten, door lendelappen als entrecôtes, taaie biefstuk als kogel te verkopen, jaren opgeslagen en ingevroren citrusvruchten met chemische smaakversterkers te “verversen” e.d.
mangoOok ik behoor tot de groep mensen, die diverse malen de aangeprezen “eetrijpe” mango kreeg geleverd om te constateren, dat er een betonnen vrucht [want keihard ingevroren] bij mij was aangeland. Het zijn maar kleine voorbeelden, maar ze staan wel voor de realiteit.
En ik vrees, dat het moment niet meer ver weg is, dat iets soortgelijks gaat plaatsvinden in een winstgedreven zorg. Want winstmaximalisatie is nu eenmaal slechts te behalen door “te rommelen” met de kwaliteit en/of de prijzen. Winst is het best te halen door de “klant” wijs te maken, dat hij iets goeds gaat krijgen om vervolgens, via een net zo oncontroleerbaar traject als Heijn met zijn vlees e.d. doorloopt, het produkt zodanig te manipuleren, dat die “klant” het gevoel krijgt tegen een schappelijke prijs prima te zijn bediend. Je zou dat het ABC-tje van het grootschalig ondernemen kunnen noemen.
Voor de zorg geldt nog een specifieke situatie. Wij zijn sinds 2006 gehersenspoeld, dat de zorg onbetaalbaar aan het worden is. Laat dat even inwerken en vrij snel komt dan de vraag boven “hoe kan het mogelijk zijn om op een onbetaalbare dienst [waar overigens elke burger altijd recht op zou moeten hebben, eerder dan op 37 JSF’s om maar iets te noemen] winst te genereren?” Op die onbetaalbare dienst winstopslag leggen zou alleen maar tot nog onbetaalbaarder leiden toch?
zustersDe oplossing is niet zo moeilijk te vinden. Die winst kan er alleen maar komen als een deel van die onbetaalbare zorg wordt omgezet [in geld] naar winst. En er daarmee een stuk van de zorg als produkt wordt verwijderd [10 miljard zorgdiensten worden 10 miljard winst]. M.a.w. het behalen van winst op de zorg zal in zijn geheel ten koste gaan van die zorg. Met alle voor de hand liggende consequenties van dien.
En, ook een nauwelijks herkend risico, zoals Heijn met zijn produkten rommelt zal de winstgedreven investeerder in de zorg ook als ondernemer naar die zorg laten kijken. Waar valt de meeste winst te behalen? In welke behandelingscategoriën? Bij welk soort mensen [rokers, drinkers, vreters] is er sprake van weggegooid geld?
Net als u zelf constateert, dat het oude Opeltje nieuw leven inblazen eigenlijk onverantwoord is, zal straks een winstgedreven zorgleverancier zeggen, dat een ander hart weinig tot geen soelaas gaat bieden. Vooral als de investeerder van die zorgleverancier een pensioenfonds is. Want laten we elkaar niets wijsmaken: een pensioenfonds is er geenszins bij gebaat, dat u de 100 gaat halen.
Tot slot nog de bijna stereotiepe opmerking van mijn kant: u wordt geacht te hebben geleerd de afgelopen 10 jaar, dat winst in de vorm van geld nooit het algemeen nut ten goede komt, maar altijd de investeerders. Het zou goed zijn als u in relatie tot het zoveelste vervloekte zorgplan van Schippers c.s. zich realiseert, dat een winstgedreven zorg totaal niets aan die situatie zal veranderen. En u voor minimaal dezelfde prijs als nu met water volgespoten zorg gaat ontvangen. Tenzij u lid en financieel ondersteuner van de VVD bent en zich “the real thing” kunt veroorloven.

EVEN OVER WAT CENTJES

Tot vervelens toe blijft de politiek er maar inhameren, dat wij teveel kosten aan zorg genereren. Cijferneukers hebben al de prognose gebracht, dat binnen afzienbare tijd de magische grens van 100 miljard [het bedrag slaat terug op alle zorgkosten, zoals die ook uit de AWBZ worden gefinancierd] zou kunnen worden overschreden.
Ik zal de laatste zijn, die de formidabele hoogte van die zorgkosten bestrijd. Wel degelijk doe ik dat waar het de reden ervan betreft.
Kosten pleeg je als verstandig beheerder van financiële middelen normaliter omlaag te brengen door een scala aan maatregelen. Die allemaal gemeen hebben dat ze daadwerkelijk tot die beoogde daling leiden.
In de praktijk loopt dat niet geheel verrassend echter anders. Kosten verlagen kun je ook gebruiken om “de winst op zorg” [ik word elke keer onpasselijk als ik die combinatie  neerschrijf; winst op zorg is voor mij hetzelfde als winst op andermans ellende] te optimaliseren of op zijn minst te verveelvoudigen.
vgzVGZ [4,2 miljoen verzekerden] is zo’n zorgverzekeraar en zeker niet de enige of laatste, die erin is geslaagd de verder exploderende zorgkosten hand in hand te laten gaan met meer winst. 510 miljoen in 2013, 3x zoveel als in 2012. Daarvan, zo beweert men, is 290 miljoen aan verzekerden teruggegeven middels premieverlaging; 210 miljoen is in de eigen pot gegaan met het label “versterken financiële positie onderneming”.
Het “grappige” is, dat VGZ als coöperatie geen winstoogmerk heeft!!! Maar toch is er extra geld nodig, bijvoorbeeld om vertrekkend bestuurder Rob Hillebrand boven op zijn “normale” beloning van 472.000 euro een vertrekpremie mee te geven van 330.000 euro. En dat allemaal volgens de speciale “Balkenende-norm” voor bestuurders van zorgverzekeraars.

800.000 euro voor Hillebrand, niets in verhouding tot die miljarden van onze zorgkosten. Maar Hillebrand is niet de enige, die zich mag koesteren in dat heerlijkje “beloningszonnetje”.
En de 210 miljoen, die in dat potje verdwijnt, dat tikt al wel aardig aan.
Maar VGZ is maar een druppel op de gloeiende plaat. Zoals er waarschijnlijk tientallen, zo niet meer, van dergelijke drupppels zijn.

Neem nu het Radboud Ziekenhuis uit Nijmegen. Daar werd het voor bij elkaar [inclusief opleidingskosten personeel] voor zo’n 6 miljoen aangeschafte Amerikaanse EPIC-systeem in huis gehaald en via de “big bang” gedachte ingevoerd. EPIC zou je kunnen betitelen als een verkapt EPD of EDS. Over de voor sommige zorgbehoeftigen schrikbarende gevolgen daarvan deed Zembla al eerder verslag. U kunt dat terugkijken.
6 miljoen, toch weer een bedrag wat aantikt.

overheidMaar de kroon spant natuurlijk de partij, die voor allerlei zaken, dus ook de zorg, de besluiten voor ons neemt: de overheid.  In het kader van het project “De Slager Keurt Zijn Eigen Bedorven Vlees” onderzoekt een commmissie onder leiding van deskundige bij uitstek Tom “Billie” Elias hoe het toch komt, dat ICT-projecten bij de overheid al sinds de introductie van de Atari altijd mislukken. Wat een gemiddelde jaarlijkse verspilling aan gemeenschapsgeld van 4 miljard [erg conservatieve schatting] met zich brengt.
Ja ja, now we’re talking. Het gaat om miljarden!! Elias

Het geld ligt en zit overal en wordt aan veel, maar liefst zo weinig mogelijk aan zorg besteedt.  Het is even waar als triest. En het meest trieste is nog wel, dat al die geldsmijters; -wegsluizers en -verspillers de zorgbehoeftigen vertellen, dat “het” zo niet langer kan doorgaan. Alsof wij dit niet begrijpen!!! Alleen de definitie van dat “het”, daar verschillen de meningen over.