WEER FOUT?

Als we de berichten mogen geloven gaat het weer goed in en met Nederland. Vooral de huizenprijzen en de huizenverkoop wordt met meer dan gewone regelmaat onder onze aandacht gebracht. Bijkomende positieve punten zijn de explosie aan advertentiecampagnes en commercials over auto’s [we worden er werkelijk mee murw citroëngebeukt, auto’s lijken wel Lego of gratis apps] en, dat vond ik vooral opvallend, indringende reclames om ons te bewegen onze webaankopen vooral met onze creditcard te doen.
Je hoeft geen superintellect te zijn om te ontdekken waar de overeenkomst tussen die 3 positieve pointers zit. Alle drie handelen voor  meer dan 90% om zaken, die te maken hebben met “je in de schuld steken”. De meeste huizen en auto’s worden op basis van financiering gekocht. En kopen met je creditcard is feitelijk ook al niets anders dan lenen, toch?
Zoiets zet mij aan het denken. Is er echt iets gebeurd, waardoor kopers van die goederen er overtuigd van zijn, dat zij die prijs in “the long run” zullen kunnen betalen, zelfs met rente? En denken creditcardgebruikers er idem over? Dat zou heel mooi zijn!opel Hoewel ik moet opmerken, dat ik niet direct zou weten waar die overtuiging vandaan zou moeten komen.
Zou er sprake zijn van een gevoel i.p.v. een overtuiging dan kan ik er in komen. Hoewel gevoel net zo vaak bedriegt als geruststelt. Er zit dus wel een risico aan.
Moeten wij allemaal achter het gevoel of die overtuiging van die anderen aan gaan lopen? De economie zou er wel bij varen, al was het maar tijdelijk.
Of moeten we even een stapje achteruit doen? creditcardEven diep ademhalen en dat vreemde gevoel in de maagstreek ons oor lenen? Want uit die maagstreek borrelt iets op als “Gaan we niet gewoon dezelfde fout maken als we eerder deden? Ons in de diverse malls begeven om onze te lang onbeantwoorde honger te stillen, om over een paar jaar in de identieke problemen te komen als we net nauwelijks achter de rug hebben?” Ik zou de moeite nemen om er minstens over na te denken, ondanks al die opnieuw aangejaagde verleidingen. Een mens wordt immers geacht van zijn fouten te leren? En het is een alom bekende uitdrukking, dat ten tweede male dezelfde fout maken dubbel zo hard aankomt.

NB:  Omdat onze gastheer zijn “break” o.a. in het land van “the green pastures” gaat doorbrengen maak ik graag van de gelegenheid gebruik om dat  te omlijsten met misschien wel de mooiste vocalen van Erin. Mary Black bezingt vol passie haar mooie vaderland. Ik beschouw dat als een mooi welkom. Voor onze gastheer welteverstaan 🙂

Advertenties

HET ENIGE MIDDEL: ANGST

Beargumenteren waarom het zaakje bij ABN/AMRO stinkt zonder weerga heeft nauwelijks zin. Het vindt toch geen plek waar het kan landen. Ik herinner me 2008 toen in Londen bankiers angstig door de straten van de City schoten, doodsbang als ze waren voor de volkswoede. Al weer jaren inmiddels is die angst weer veranderd in arrogantie en hoogmoed, ja zelfs verachting. “Mijn jongens hebben recht op +20%” zegt Gerrit.
“Maar we pakken ze wel straks hun bonus af”zegt Jeroen. Zijn wij echt zulke enorme lulletjes, dat bankiers en politici ons op die manier het bos in kunnen/mogen sturen? Zo ja, laten we dan stoppen met kankeren op misstanden als deze. Want het leidt immers nergens toe dan slechts groeiende frustatie. Zo neen, laten wij dan, omdat de Jeroentjes het verdommen, zelf de Gerrits van deze wereld weer angst aanjagen. Een andere oplossing is er vrees ik niet. Iedereen die de afgelopen jaren de zaken een beetje heeft gevolgd kan zonder probleem beredeneren waarom de doorsnee bankier [en de doorsnee politicus] gewoon weer doen wat ze tot en met 2006 deden. De angst is weg, bleek ongegrond, dus kwam het narcisme weer boven en werd weer standaard gedrag.
Waar wij, soms stomverbaasde toeschouwers om zo veel arrogantie, soms razende toekijkers bij zo veel gebrek aan empathie, in welvaart zo’n 15 jaar achteruit zijn gegaan, behoeven we “slechts” 6 jaar terug te gaan om dat gevoel van enorme woede van toen weer op te roepen; een woede, die bankiers en aan hun bedrijfstak gerelateerde economen, actuarieel rekenaars en blackbox-kunstenaars deed  verschrompelen tot angstige excuses prevelende losers.
In die 6 jaar is het velen van ons alleen maar slechter gegaan. Teruggang in inkomen, verlies van baan etc. Daarnaast werd  ons geld ook nog eens gebruikt om banken als die ABN/AMRO te redden, terwijl wij als burgers part noch deel hadden gehad aan de noodsituatie, waarin die banken terecht waren gekomen.
We hebben in die periode van 6 jaar de massieve fout gemaakt ons terug te trekken op ons eigen eilandje van persoonlijke misère. Voorstelbaar, maar desondanks fout! Want ondertussen werkten bankiers en hun volgelingen, gesponsord  door de politiek, naarstig aan plannen om de situatie zo snel mogelijk terug  te brengen naar wat tot 2006 gemeengoed was. Een situatie, waarin bonussen, wanstaltige salarissen, derivaten en vrij toegang tot de gemeenschapsgelden [zo gul door de politiek beschikbaar gesteld] even gewoon waren als voor ons het pinnen van 50 euro.

Dus moeten we die fout van de afgelopen jaren herstellen. Bankiers [en hun knechten] moeten simpelweg weer angstig worden gemaakt. Zo angstig, dat ze het niet meer in hun hoofd halen om , als ware het iets als kopen van een paar nieuwe schoenen, te melden, dat hun topmanagement 20% meer salaris krijgt. Omdat de bonussen worden afgetopt. Omdat ze het nog niet begrepen blijken te hebben zal ze te verstaan moeten worden gegeven, dat “de bonus” voorgoed tot de verleden tijd behoort. En dat via de rede, via argumentatie doen is, zo is gebleken, volstrekt zinloos. Het enige wat werkt is het aanjagen van Angst. In plaats van elkaar op straat op de bek te slaan of voor de kop te trappen [zie 15-jarig maatschappelijk en geestelijk volkomen ontspoord meisje] zou de focus of zo u wilt de “mindset” moeten zijn gericht op het in het gareel dwingen van de werkelijke onverbeterlijke lieden, die in de bankwereld figureren.
Natuurlijk is er de keus om niet voor die even rigoreuze als beproefde methode te kiezen. Dat staat iedereen vrij. Maar in dat geval doe ik een dringend beroep op u om te stoppen met het klagen over en kankeren op bankiers. En u gewoon te schikken in de rol, die diezelfde bankiers voor u en mij, maar ook voor onze kinderen hebben uitgetekend: de slaaf zijn van de Gerrit Zalm’s van deze én de toekomstige wereld.

DRIE NIEUWE KANSEN

In januari 2014 vroeg ik me hier  af of de Nederlander een keer wakker zou schieten. En wanneer!!! Terugkijkend op het tweetal verkiezingen, dat we achter de rug hebben, mag je gerust stellen, dat van wakker nog weinig sprake is. Met 1 uitzondering: de pijnlijke combinatie Oranje+Brasil.
Maar daar gaan we het dus niet over hebben.

Niet voor de eerste keer moet ik vaststellen, dat na 6 jaar crises [zoekt u maar zelf uit, welke uw voorkeur heeft: schulden, financiële, euro, landen, banken, vastgoed ………. het boeket aan crises is rijk geschakeerd] er nog steeds moet worden gewacht op de eerste snelle jongen of meid [u kent ze als CEO, CFO, commissaris, voorzittters van Raden van Bestuur of Raden van Toezicht en de andere prachtige functienamen, met bijbehorend aantrekkelijke vergoeding, die ze als bestuurders bezaten en nog steeds bezitten] uit die verzameling “Bloemen van Nederland”, die na bewezen , overduidelijke malversaties in de gevangenis is beland om daar een paar jaar over zijn zonden na te denken. Mocht u er wel één weten dan hoor ik dat graag. [Sjoerd Kuipers [SNS] zal het niet zijn].

Ik kom op het vorenstaande om de volgende reden. Vanaf vandaag doen zich maar liefst 3 [DRIE] nieuwe mogelijkheden voor om wat leden uit dat keurkorps “Bloemen van Nederland” in het spinhuis te doen belanden. Laat me ze even heel kort met u doornemen.
1. de parlementaire enquete “Wooncorporaties”.
Wie naast die onafzienbare horde realityshows de afgelopen jaren het nieuws nog een beetje heeft gevolgd zal namen als Rochdale, Woonbron en Vestia zijn tegengekomen. 1vinexEr zijn er meer dan genoemde drie, maar die spannen vooral de kroon als “vermarkte”, ooit semi-publieke organisaties. Met elk een narcistische hedonistische autist aan de leiding. De één reed in een bolide van een half miljoen, de ander kocht de SS Rotterdam en weer een ander bezorgde zijn corporatie een miljardenverlies.
Onder leiding van v. Vliet [die dikke PVV-er die liever VVD-er zou zijn] gaat de PE-commissie graven in die stinkende hoop, die is achtergelaten door die autisten. En waar u en ik elk ons deel van de prijs voor betalen in de vorm van huurverhoging of schier onbetaalbare huurwoning.
2. het faillissement van thuiszorg kolos Meavita.
Daar kan ik kort over zijn. In het log waar ik eerder hierboven naar linkte heb ik de kernpunten van “het dossier Meavita” al benoemd. Wilt u meer details weten dan kunt u bij Nieuwsuur terecht.
0HermansVandaag en morgen behandelt de Ondernemingskamer [geen rechtbank] een aanklacht wegens wanbestuur tegen één van dé baantjesverzamelaars van Nederland, Loek Hermans. Indien die klacht wordt toegewezen zou de logische volgende stap moeten zijn een strafrechtelijk proces tegen diezelfde Hermans. Want de 80 miljoen schade en de uit het faillissement voorkomende schade én de persoonlijke schade van personeel [verlies van baan en inkomen] zal Hermans nooit hoeven voldoen. Het hek om hem heen is daarvoor hoog genoeg. Maar strafrechtelijk liggen er wel degelijk mogelijkheden.
3. het immer voortwoekerende Libor-schandaal bij de Rabobank.
Na een boete van 790 miljoen vanuit de US en nog geen 100 miljoen vanuit Nederland [in die periode werd de naam Sipko Schat trending topic] leek de kous af voor die bank. 0 lommerdMaar dat is niet zo. Diverse banken hebben in die “mooie jaren” van de “bonusincentives” een deel van klein ondernemend Nederland volgepropt met de zgn. rente-swaps, behorend tot het mooie maar tegelijk dodelijk ras van de derivaten. [Een woord, wat we sinds Inside Job en de grootschalige bankensteun aan o.a. ING niet veel meer hoorden]. En via bewust selectieve voorlichting van de zijde van de banken is klein ondernemend Nederland er flink ingestonken. Die rente-swaps, verkocht als een bescherming tegen onverwachte stijging van de rente op gesloten leningen, blijken op zich gezonde bedrijven tienduizenden euro’s aan boetes te hebben gekost. Omdat de rente op hun leningen onder dat van de swaprente dook, wat naar inmiddels is gebleken is veroorzaakt door het manipuleren van die rente door de banken [Libor resp. Euribor].
Eigenaardig, niet? De sector, waarvan Dijsselbloem blijft vohouden dat zij bestaat o.a. om ondernemingen van geld te voorzien en zo de motor van de economie tot het gewenste toerental op te voeren, diezelfde sector heeft, overigens nauwelijks verrassend,  ondernemend Nederland niet alleen genaaid maar ook als belangrijk onderdeel van het verdienmodel …..neen, graaimodel gebruikt.
Veel ondernemers ten lande hebben inmiddels ontdekt hoe ze zijn genaaid. En hebben zich verenigd in een collectief en inmiddels een klacht bij de rechtbank ingediend. Het is zeer interessant te  volgen hoe dat verder gaat verlopen.

Tot slot nog dit. Ik ben geen dromer, eerder een realist. En dat doet me beseffen [de ons kent ons cultuur in dit corrupte landje kennende], dat in de aangevoerde 3 gevallen de kans groot is, dat er wel een financiële en geen  strafrechtelijke oplossing zal volgen.
Het is daarom dat ik voorstel, dat elke uitkeringsfraudeur bij wet geregeld zal worden ontslagen van elke vorm van rechtsvervolging. Gelijke monniken etc. Waarom wel Hermien of Gerrit dubbel pakken [terugbetalen én zitten] als Loek, Sipko en dat zooitje andere laaielichters per definitie de dans ontspringen.
Maar ergens in een klein hoekje schemert wel degelijk de hoop, dat de Staal’n en Hermans’ van deze wereld toch hun straf niet zullen ontlopen. Al was het maar om te voorkomen, dat we straks zelf het schandblok of het vierendelen weer moeten invoeren via een burgerinitiatief.

HOE NU VERDER EUROPA??????

Nu de expansiedrift van Brussel, in stand gehouden ondanks sterke en veelvuldige protesten van de burgers in de oorspronkelijke 17 lidstaten, door Rusland nadrukkelijk een halt is toegeroepen, is de vraag actueel “hoe nu verder?”.
Brussel [lees de Raad van Regeringsleiders] heeft vanaf het moment, dat de detente intrad, haar grijpgrage klauwen vooral naar het oosten uitgestrekt.
Voornaamste basis daarvoor was het feit, dat het Europa van Brussel zichzelf profileerde als in hoofdzaak een economische macht van betekenis.
Geen militaire macht, zoals bleek in de Balkanoorlog waar vooral de Amerikaanse steun het opknippen van voormalig Joegoslavië in een aantal mini-staatjes mogelijk maakte en de Brusselse familie deed groeien  tot 27.
In 2014 is het de Russische beer, die het “genoeg is genoeg” heeft laten horen.  De timing voor die houding is perfect gekozen, want anno 2014 is het Europa van  Brussel geen economische macht in de letterlijke betekenis van het woord meer. Poetin heeft volledig door waarom Europa toch zo krampachtig de schijn van “strenge sancties” probeert op te houden. En ondertussen gebeurt er gewoon niets.
Het Europa van Brussel is ook geen militaire macht, die serieus zou moeten worden genomen. Niet alleen Rusland, maar ook Ukraine zelf beseft dat inmiddels. Europa is een muis, die brult als een leeuw.
0 europa
Brussel is een vlekje, in de houdgreep tussen Moskou en Washington. En de Ukraine is de medaille voor de winnaar. In Kiev moet men inmiddels toch wel met zeer gemengde gevoelens terugdenken aan die 2 clowns [van Baalen en Verhofstad], die zo’n maand geleden hun holle retoriek kwamen verkondigen.

Het Europa van 2014 is een verzameling landen, waarvan het merendeel van de burgers de diepe wonden van de crisis van 2008 – heden likken.
De vlucht naar voren in de vorm van die al genoemde expansiedrift is voor decennia niet meer mogelijk, als we naar het oosten kijken.
En de andere drie windstreken bieden niet werkelijk uitzicht. Slechts in het zuiden hangt de mist van Turkije. Maar met de huidige houding van Erdogan in gedachten vallen in die richting weinig mooie dingen te verwachten. Alsof toetreding van Turkije tot de Europese familie überhaupt als iets moois zou mogen worden gezien.

Hoe nu verder, Europa/Brussel????? Misschien is het een uitgelezen moment om de leugen van een Verenigd Europa [als wereldmacht] voor eens en altijd door te prikken?
Voor de korte termijn heb ik wel wat zaken, die zonder Obama en Poetin te regelen zijn. Zoals:
– de idiote Straatsburg – Brussel navelstreng doorknippen
– het europarlement op een cursus “democratie in de praktijk” sturen voor de komende 10 jaar
– de eigen nationale parlementen weer een volwassen takenpakket geven.

0 guy verhofEn wie weet gaan we het  meemaken, dat uiteindelijk Brussel niet meer zal zijn geworden dan een tempelachtig museum, waar gratis een expositie kan worden bezocht met als onderwerp de E.E.G. plus, die werkelijkheid is geworden. Een expositie over het waanidee van een Verenigde Staten van Europa zal dan reeds zijn weggemoffeld.
Begrijp me niet verkeerd: Guy Verhofstadt mag zijn standbeeld als “supereurofiel” best krijgen. Zolang dat standbeeld dan maar op Nova Zembla wordt geplaatst.

SCOREN WAAR JE LIEVER HAD GEMIST

15 dagen exact voor 19 maart, in ons land kan nog wel iets keurig op schema worden afgeleverd. De medaillekandidaat voor deze prestatie is het CPB.
Het betreft dat boekwerk vol “verkenningen” [de CPB-drone heeft weer stiekem rondgevlogen], waarmee een “vinger” wordt gestoken in de Rutte-drol, die Nederland heet.
Vooropgesteld, het CPB trekt vrijwel per definitie altijd verkeerde conclusies, dus het staat welhaast vast, dat dit nu ook het geval is. Maar dat is al weer per definitie geen enkel bezwaar. Want elke keer weer wordt zo’n drolverkenning, vooral op dit specifieke tijdstip, met gejuich ontvangen, omdat de bevindingen altijd minder slecht [in laagconjunctuur] of beter [in hoogconjuctuur] zijn dan iedereen verwachtte.
Meer economische groei dan eerst werd aangenomen, aantrekkende werkgelegenheid waar onlangs nog van groeiende werkloosheid werd gesproken, een afnemend begrotingstekort, toename in hypotheekaanvragen zijn enkele van de onderdelen van de goed nieuws show van het CPB deze keer. De meeste onderdelen betreffen overigens niet 2014, maar 2015. Voordat u en ik zouden willen zeggen, dat van al dat moois nog zo verdraaid weinig te herkennen is. Nog een jaartje wachten, een periode. die het CPB doorgaans gebruikt om haar “verkenningen” bij te stellen, waardoor een aangepast lijstje ontstaat, waarmee het eerdere moois ietwat naar beneden wordt bijgesteld.
U hoeft slechts de periodieke CPB-oprispingen te volgen en u kunt het proces van nabij zich zien ontwikkelen.
Begrijp me niet verkeerd, ook ik ben ooit begonnen met die mooie verkenningen voor waar aan te zien. Maar sinds het enorm fout ging in 2008 en daarna louter onzinnige leugens werden verkocht ben ik van het pad mijner dwaling teruggekeerd.
Inmiddels weet ik en dat zou ook voor u kunnen gelden, dat CPB-verkenningen slechts één hoofddoel dienen: politieke retoriek, verpakt in leugens, in verkiezingstijd mogelijk maken. Ook daar zijn we zelf meerdere malen inmiddels getuige van geweest. En dus ook nu.
Neem Pechtold bijvoorbeeld, die ineens komt met de “eis” [houdbaarheidsduur maximaal 3 maanden] om belastingverlaging. Neem PvdA en VVD, die met de CPB-verkenningen onder de arm de kiezers weer van alles kunnen wijs maken, in de rug gedekt als zij zich weten door de CPB-cijfers, die ook al een houdbaarheidsdatum van zo’n 3 maanden zullen hebben.

Ik heb meerdere malen eerder een kritische noot gekraakt over het CPB en de dubbelhartige rol, die haar verkenningen spelen. En waar het CPB zelf een aantal  argumenten standaard voor in voorraad heeft om de zeker opdoemdende flaters weg te kunnen praten. En de echte harde cijfers, die over in dit geval de laatste 5-6 jaar ons burgers knap wat misère hebben bezorgd, vind ik zelf bewijs genoeg, dat die kritische noot niet ten onrechte is gekraakt. Al die verkenningen leiden in regel er toe, dat ons een handvol fraaie verpakkingen worden getoond, waar veel te vaak tegenvallend smakende snoepjes in blijken te zitten. Wat dat betreft zou je kunnen stellen, dat het CPB en Rutte vrij veel gemeen hebben.

Zelf scoorde ik trouwens wel een vol punt. waar ik u aankondigde, dat er nog voor 19 maart een positief CPB-verhaal zou verschijnen. Maar om eerlijk te zijn stemt me dat niet echt vrolijk. Misschien had ik liever gehad. dat mijn voorspelling van die CPB-voorspellingen een misser zou zijn gebleken.

SNOEIGROEI

Geen mooiere dag dan Knieval-entijnsdag om te “koppen” met berichten als
“Spectaculaire groei economie in 4e kwartaal”, zoals bijvoorbeeld de Volkskrant doet en zoals RTL-Z doet. Passend plaatje van een in de rekken van de Hema graaiende huismoeder erbij. Klaar is Kees.
Aan ons om jas en tas te pakken en aan consumptie te gaan doen.

De realiteit is echter, dat na 5 jaar van toenemende ellende en daaruit voortvloeiende krimp van in totaal zo’n 15% het niet zo spectaculair is, dat er weer wat groei opdoemt.  Blijvend krimpen zou immers betekenen, dat we als economisch powerhouse van weleer op enig moment vrijwel tot nul zouden zijn gekrompen en zouden oplossen.
Met een economie, die nog maar 85% van zijn omvang van 5 jaar geleden heeft betekent 0,7% groei in dat historisch perspectief immers dat de effectieve groei slechts zo’n 0,5% is. En dat is in vergelijking met het economisch verlies van de afgelopen 5 jaar niet meer dan een schijntje. We staan per saldo nog altijd op 14,5% krimp.
0snoeiHet gegoochel met cijfers waar ik al meer over sprak [nog geen maand geleden circuleerde het bericht, dat de Nederlandse economie het zelfs slechter deed als die van perifere rampgebieden zoals Spanje en Griekenland] kun je vergelijken met bijvoorbeeld het snoeien van een kamerplant. Helemaal terugsnoeien bedoel ik, tot er een zielig klein plantje is overgebleven. Als alles goed gaat komen er op een gegeven moment heel schuchter wat nieuwe blaadjes tevoorschijn. En kan met genoegen worden vastgesteld, dat de plant weer groeit. Maar diezelfde plant is uiteraard nog geen schaduw van wat hij ooit was. En u kunt er natuurlijk met uw Valentijn in stille verrukking naar kijken, maar de kans is groot dat dochterlief bij het zien van dat armzalige restant zich zal laten ontvallen “Hè, heb je de fuchsia vermoord?”

Kunst en vliegwerk zijn de tools waarmee positieve berichten over de economie worden verzonnen. En waarmee keiharde feiten als een verlies aan banen in dat 4e kwartaal 2013 van 141.000 worden ondergeschoffeld.
Henk Kamp is blij met de cijfers en dat bericht alleen al is meer dan voldoende reden tot argwaan en achterdocht. Kamp zegt: “Het bedrijfsleven heeft ons er doorheen getrokken. De groei is ingezet en zet door.”
Zal wel, maar die groei die is ingezet is hoofdzakelijk veroorzaakt door forse snijactiviteiten in het personeel. Nederland gaat steeds meer uit twee tegengestelde delen bestaan: groeiende bedrijven [omzet en winst] tegenover nog steeds krimpende burgers [banenverlies, inkomen]. Precies het soort Nederland, waar m.n de VVD met inmiddels in haar voetspoor de PvdA en Liberalen 66, naar streven.
0fuchsiaKunst en vliegwerk van het soort, waarop wij op zo’n roze dag als vandaag worden geprest om ons hart te laten spreken en even te vergeten hoe we elkaar een groot deel van een jaar het leven zuur proberen te maken.
Er zit nog leven in onze relaties en huwelijken, net zoals er nog leven in die kamerplant Fuchsia Economica zit.
Gewoon water blijven geven, desnoods troebel water.