BEURS EN BLAUW

Nu naast de coalitiepartijen VVD-PvdA en constructieve “oppositiepartijen” D66-CU-SGP ook de “zwalk” oppositiepartij Groen Links zich achter de nieuwe pensioenregels hebben geschaard, is de parlementaire steun [de steun op straat is compleet 0 lommerdonbelangrijk geworden] in beide Kamers zo breed geworden, dat weinig tot niets de invoering van die nieuwe regels nog kan tegenhouden.
Ik meen, dat er vandaag in de 2e Kamer voor de vorm nog over gedebatteerd gaat worden, maar dat is de bekende wassen neus.
Hoewel ik zeker niet “zwartgallig”wil klinken [zwart is de komende weken niet echt een modekleur, aldus een aantal BN-ers, die naarstig naar een nieuw item zochten om zichzelf in een clipje te kunnen horen zwammen] kan ik niet nalaten even te wijzen op wat er van die nieuwe regels gemerkt gaat worden.
Mochten er pensioenverzekerden zijn, die per 1-1-2015 op een hoe gering ook indexatie van hun pensioenopbouw resp. -uitkering hoopten te kunnen rekenen, dan kan dat gevoeglijk worden vergeten. Vanaf 1-1-2015 maken die nieuwe regels dat voorlopig meer dan twijfelachtig.
En inmiddels is er een 2e reden opgedoken, die dezelfde negatieve uitwerking heeft: in pakweg 2 weken hebben de beurzen een zodanige knieval gemaakt [AEX van 425 naar 380, i.c. >10%], dat de dekkingsgraad  van ook de grote fondsen te laag is geworden om indexatie serieus als mogelijkheid te mogen zien.
Op de beurzen is precies gebeurd wat het kabinet nodig had om haar nieuwe pensioenregels er door te krijgen. Regie van bovenaf noemt men dat geloof ik.
Overigens is die knieval van de beurskoersen elders in Europa ook aan de orde. Wat te denken van Griekenland, waar aandelenkoersen van de belangrijkste banken tussen 10 0prisonen 20% daalden? En u weet het vast nog wel, Griekenland is dat land met nog steeds een staatsschuld van zo’n 177%, waardoor het land onder curatele van de “trojka” IMF/ECB/EU staat. Waardoor er openlijk weer de eerder opgetreden weerstand van vooral het linkse Syriza de kop opsteekt. Terwijl wij straks alhier elkaar de tent uitvechten over een kaas- en stroopwafelknecht van een in Engelse drop uitgevoerde Sinterklaas kan het zo maar zijn, dat in Athene hele andere dingen de kop op gaan steken.
Het woord “beurs” is gevallen en laat ik het dan maar meteen gebruiken om een ander soort tuimeling te benoemen, namelijk die van ooit “boy Wonder van het CDA” tot “erg wonderlijke flop van KLM”.
Gevreesd mag worden, dat “us Camieleke Uierlings” minstens een jaartje binnen de warme moederschoot van het CDA gaat gebruiken om zijn beurse plekken te laten wegtrekken. En omdat zijn hoofd inmiddels de sporen van zijn flaters begint te tonen zal het vaker zien van dat platte rijstevlaai gezicht niet door een ieder als prettig worden ervaren.

Tot slot: wellicht overbodig, maar ik zeg het toch nog maar even: vanavond mag u weer stemmen op de “absolute top van de vaderlandse TV”. En dat betekent, dat u niet stemt op Rutte, Samsom,Pechtold en meer van die kanjers. Ik zeg het maar om verwarring te voorkomen.

Advertenties

HET ENIGE MIDDEL: ANGST

Beargumenteren waarom het zaakje bij ABN/AMRO stinkt zonder weerga heeft nauwelijks zin. Het vindt toch geen plek waar het kan landen. Ik herinner me 2008 toen in Londen bankiers angstig door de straten van de City schoten, doodsbang als ze waren voor de volkswoede. Al weer jaren inmiddels is die angst weer veranderd in arrogantie en hoogmoed, ja zelfs verachting. “Mijn jongens hebben recht op +20%” zegt Gerrit.
“Maar we pakken ze wel straks hun bonus af”zegt Jeroen. Zijn wij echt zulke enorme lulletjes, dat bankiers en politici ons op die manier het bos in kunnen/mogen sturen? Zo ja, laten we dan stoppen met kankeren op misstanden als deze. Want het leidt immers nergens toe dan slechts groeiende frustatie. Zo neen, laten wij dan, omdat de Jeroentjes het verdommen, zelf de Gerrits van deze wereld weer angst aanjagen. Een andere oplossing is er vrees ik niet. Iedereen die de afgelopen jaren de zaken een beetje heeft gevolgd kan zonder probleem beredeneren waarom de doorsnee bankier [en de doorsnee politicus] gewoon weer doen wat ze tot en met 2006 deden. De angst is weg, bleek ongegrond, dus kwam het narcisme weer boven en werd weer standaard gedrag.
Waar wij, soms stomverbaasde toeschouwers om zo veel arrogantie, soms razende toekijkers bij zo veel gebrek aan empathie, in welvaart zo’n 15 jaar achteruit zijn gegaan, behoeven we “slechts” 6 jaar terug te gaan om dat gevoel van enorme woede van toen weer op te roepen; een woede, die bankiers en aan hun bedrijfstak gerelateerde economen, actuarieel rekenaars en blackbox-kunstenaars deed  verschrompelen tot angstige excuses prevelende losers.
In die 6 jaar is het velen van ons alleen maar slechter gegaan. Teruggang in inkomen, verlies van baan etc. Daarnaast werd  ons geld ook nog eens gebruikt om banken als die ABN/AMRO te redden, terwijl wij als burgers part noch deel hadden gehad aan de noodsituatie, waarin die banken terecht waren gekomen.
We hebben in die periode van 6 jaar de massieve fout gemaakt ons terug te trekken op ons eigen eilandje van persoonlijke misère. Voorstelbaar, maar desondanks fout! Want ondertussen werkten bankiers en hun volgelingen, gesponsord  door de politiek, naarstig aan plannen om de situatie zo snel mogelijk terug  te brengen naar wat tot 2006 gemeengoed was. Een situatie, waarin bonussen, wanstaltige salarissen, derivaten en vrij toegang tot de gemeenschapsgelden [zo gul door de politiek beschikbaar gesteld] even gewoon waren als voor ons het pinnen van 50 euro.

Dus moeten we die fout van de afgelopen jaren herstellen. Bankiers [en hun knechten] moeten simpelweg weer angstig worden gemaakt. Zo angstig, dat ze het niet meer in hun hoofd halen om , als ware het iets als kopen van een paar nieuwe schoenen, te melden, dat hun topmanagement 20% meer salaris krijgt. Omdat de bonussen worden afgetopt. Omdat ze het nog niet begrepen blijken te hebben zal ze te verstaan moeten worden gegeven, dat “de bonus” voorgoed tot de verleden tijd behoort. En dat via de rede, via argumentatie doen is, zo is gebleken, volstrekt zinloos. Het enige wat werkt is het aanjagen van Angst. In plaats van elkaar op straat op de bek te slaan of voor de kop te trappen [zie 15-jarig maatschappelijk en geestelijk volkomen ontspoord meisje] zou de focus of zo u wilt de “mindset” moeten zijn gericht op het in het gareel dwingen van de werkelijke onverbeterlijke lieden, die in de bankwereld figureren.
Natuurlijk is er de keus om niet voor die even rigoreuze als beproefde methode te kiezen. Dat staat iedereen vrij. Maar in dat geval doe ik een dringend beroep op u om te stoppen met het klagen over en kankeren op bankiers. En u gewoon te schikken in de rol, die diezelfde bankiers voor u en mij, maar ook voor onze kinderen hebben uitgetekend: de slaaf zijn van de Gerrit Zalm’s van deze én de toekomstige wereld.

DRIE NIEUWE KANSEN

In januari 2014 vroeg ik me hier  af of de Nederlander een keer wakker zou schieten. En wanneer!!! Terugkijkend op het tweetal verkiezingen, dat we achter de rug hebben, mag je gerust stellen, dat van wakker nog weinig sprake is. Met 1 uitzondering: de pijnlijke combinatie Oranje+Brasil.
Maar daar gaan we het dus niet over hebben.

Niet voor de eerste keer moet ik vaststellen, dat na 6 jaar crises [zoekt u maar zelf uit, welke uw voorkeur heeft: schulden, financiële, euro, landen, banken, vastgoed ………. het boeket aan crises is rijk geschakeerd] er nog steeds moet worden gewacht op de eerste snelle jongen of meid [u kent ze als CEO, CFO, commissaris, voorzittters van Raden van Bestuur of Raden van Toezicht en de andere prachtige functienamen, met bijbehorend aantrekkelijke vergoeding, die ze als bestuurders bezaten en nog steeds bezitten] uit die verzameling “Bloemen van Nederland”, die na bewezen , overduidelijke malversaties in de gevangenis is beland om daar een paar jaar over zijn zonden na te denken. Mocht u er wel één weten dan hoor ik dat graag. [Sjoerd Kuipers [SNS] zal het niet zijn].

Ik kom op het vorenstaande om de volgende reden. Vanaf vandaag doen zich maar liefst 3 [DRIE] nieuwe mogelijkheden voor om wat leden uit dat keurkorps “Bloemen van Nederland” in het spinhuis te doen belanden. Laat me ze even heel kort met u doornemen.
1. de parlementaire enquete “Wooncorporaties”.
Wie naast die onafzienbare horde realityshows de afgelopen jaren het nieuws nog een beetje heeft gevolgd zal namen als Rochdale, Woonbron en Vestia zijn tegengekomen. 1vinexEr zijn er meer dan genoemde drie, maar die spannen vooral de kroon als “vermarkte”, ooit semi-publieke organisaties. Met elk een narcistische hedonistische autist aan de leiding. De één reed in een bolide van een half miljoen, de ander kocht de SS Rotterdam en weer een ander bezorgde zijn corporatie een miljardenverlies.
Onder leiding van v. Vliet [die dikke PVV-er die liever VVD-er zou zijn] gaat de PE-commissie graven in die stinkende hoop, die is achtergelaten door die autisten. En waar u en ik elk ons deel van de prijs voor betalen in de vorm van huurverhoging of schier onbetaalbare huurwoning.
2. het faillissement van thuiszorg kolos Meavita.
Daar kan ik kort over zijn. In het log waar ik eerder hierboven naar linkte heb ik de kernpunten van “het dossier Meavita” al benoemd. Wilt u meer details weten dan kunt u bij Nieuwsuur terecht.
0HermansVandaag en morgen behandelt de Ondernemingskamer [geen rechtbank] een aanklacht wegens wanbestuur tegen één van dé baantjesverzamelaars van Nederland, Loek Hermans. Indien die klacht wordt toegewezen zou de logische volgende stap moeten zijn een strafrechtelijk proces tegen diezelfde Hermans. Want de 80 miljoen schade en de uit het faillissement voorkomende schade én de persoonlijke schade van personeel [verlies van baan en inkomen] zal Hermans nooit hoeven voldoen. Het hek om hem heen is daarvoor hoog genoeg. Maar strafrechtelijk liggen er wel degelijk mogelijkheden.
3. het immer voortwoekerende Libor-schandaal bij de Rabobank.
Na een boete van 790 miljoen vanuit de US en nog geen 100 miljoen vanuit Nederland [in die periode werd de naam Sipko Schat trending topic] leek de kous af voor die bank. 0 lommerdMaar dat is niet zo. Diverse banken hebben in die “mooie jaren” van de “bonusincentives” een deel van klein ondernemend Nederland volgepropt met de zgn. rente-swaps, behorend tot het mooie maar tegelijk dodelijk ras van de derivaten. [Een woord, wat we sinds Inside Job en de grootschalige bankensteun aan o.a. ING niet veel meer hoorden]. En via bewust selectieve voorlichting van de zijde van de banken is klein ondernemend Nederland er flink ingestonken. Die rente-swaps, verkocht als een bescherming tegen onverwachte stijging van de rente op gesloten leningen, blijken op zich gezonde bedrijven tienduizenden euro’s aan boetes te hebben gekost. Omdat de rente op hun leningen onder dat van de swaprente dook, wat naar inmiddels is gebleken is veroorzaakt door het manipuleren van die rente door de banken [Libor resp. Euribor].
Eigenaardig, niet? De sector, waarvan Dijsselbloem blijft vohouden dat zij bestaat o.a. om ondernemingen van geld te voorzien en zo de motor van de economie tot het gewenste toerental op te voeren, diezelfde sector heeft, overigens nauwelijks verrassend,  ondernemend Nederland niet alleen genaaid maar ook als belangrijk onderdeel van het verdienmodel …..neen, graaimodel gebruikt.
Veel ondernemers ten lande hebben inmiddels ontdekt hoe ze zijn genaaid. En hebben zich verenigd in een collectief en inmiddels een klacht bij de rechtbank ingediend. Het is zeer interessant te  volgen hoe dat verder gaat verlopen.

Tot slot nog dit. Ik ben geen dromer, eerder een realist. En dat doet me beseffen [de ons kent ons cultuur in dit corrupte landje kennende], dat in de aangevoerde 3 gevallen de kans groot is, dat er wel een financiële en geen  strafrechtelijke oplossing zal volgen.
Het is daarom dat ik voorstel, dat elke uitkeringsfraudeur bij wet geregeld zal worden ontslagen van elke vorm van rechtsvervolging. Gelijke monniken etc. Waarom wel Hermien of Gerrit dubbel pakken [terugbetalen én zitten] als Loek, Sipko en dat zooitje andere laaielichters per definitie de dans ontspringen.
Maar ergens in een klein hoekje schemert wel degelijk de hoop, dat de Staal’n en Hermans’ van deze wereld toch hun straf niet zullen ontlopen. Al was het maar om te voorkomen, dat we straks zelf het schandblok of het vierendelen weer moeten invoeren via een burgerinitiatief.

JEROEN ROEPTOETER

Het hoge woord is eruit. Het was Mister Euro, de door Bolkestijn als geschikte opvolger van Barroso in Buitenhof naar voren geschoven Dijsselbloem in eigen persoon, die dat hoge woord eruit perste: de economische CRISIS is VOORBIJ.
Het is werkelijk grenzenloos tot hoever men tegenwoordig gaat als er verkiezingen op stapel staan.
Is de crisis voorbij? Voor wie dan precies, Jeroentje?
– voor die bijna 800.000 werklozen, die met het verliezen of het niet vinden van een baan met een inkomen moeten rondkomen, wat hen nu juist in die crisissituatie heeft gebracht?
– voor jeugdigen, die als ze één of meerdere  parttime-baantjes vinden daar alleen terecht kunnen tegen niet een jeugdloon, maar een minimumjeugdloon?
– voor die velen gepensioneerden, die hun pensioen onthoofd zagen worden en ook al een inkomen overhielden, waarvan je alleen in crisis wilt kunnen rondkomen?
– voor de ook al niet kleine groep onder ons, die in zware crisis verkeert bij slechts de gedachte aan de zorgslooppartij, die hen in 2015 wacht?
Zijn in die centra van die tientallen steden al die winkels vandaag weer open gegaan, Jeroen?

Wat een retoriek, van jouw kant dan welteverstaan!
Al peins ik me suf, ik kan werkelijk geen concreet voorbeeld vinden waaruit kan worden opgemaakt, dat jullie, kabinet en politiek, die crisis  tot stadium passé hebben gedwongen.
Sinds 2009 verloor Nederland 15-20% van haar economie aan de crisis. Wat jullie slechts hebben gedaan is eenzelfde percentage van onze welvaart afzagen via bikkelhare negatieve inkomenspolitiek. En nu, in 2014, komen berichten, dat met de Euro-economie ook de Nederlandse economie weer gaat groeien. Met zo’n 1,2% nog wel [is de voorspelling]. Dat betekent, dat we minimaal 15 jaar of meer nodig zullen hebben om ons verlies weg te werken. Pas wanneer dat lukt zijn we “uit de crisis”.
A propos, hoe lang duurt het voor een volgende flinke crisis [in de vorm van een luchtbel o.i.d.] zich aankondigt, Jeroen? Als dat korter dan binnen 15 jaar gebeurt dan blijven we dus onafgebroken in crisis.
Ik begrijp het misverstand wel; je verwart ons burgers met de banken. Die zijn per definitie al uit de crisis, zelfs als ze er middenin zitten. Anno 2014 zijn die banken uit de crisis, want de bankenunie is in de maak. Dan wordt too big too fail vanzelf too big for a crisis.

Advies mijnerzijds: schei uit met het roeptoeteren van dingen, waarvan vrij eenvoudig zijn vast te stellen, dat ze uit die roeptoeter komen. Hou ons burgers eens wat meer in “the equation”. Burgers, je weet wel, veelal mensen, waar die partij van jou jarenlang van heeft gepretendeerd [tot op de dag van vandaag] dat ze jullie belangrijkste doelgroep zijn.
Ik had je uitlatingen nog een beetje kunnen plaatsen als die had geslagen op Ieltje en Weelon, die met de ongetwijfeld door het CPB in nauwe samenwerking met de TROS opgestelde voorspelling. de halve finale gaan halen. Maar wees je er van bewust, dat het 6 mei is, 16 dagen voor de Europese Verkiezingen. En die 16 dagen mag je scharen onder de noemer “The Calm before the Storm”.

HET UTOPIA VAN DE NEDERLANDER

Het is alsof de duvel er mee speelt: schreef ik net een dag geleden over een nieuwe lijst met VVD-namen, die de aantekening [potentieel] rechtbankgeval achter zich krijgen en daarmee de oude lijst van de laatste pakweg 10 jaar gaan vervangen, lees ik verdraaid nog 0schultzaan toe dat VVD’s eigen Miss Piggy Melanie Schultz als minister van Infrastructuur voor een tweede keer in betrekkelijk korte tijd een verdacht geurtje rond haarzelf en haar man Haro [VVD-taal voor Hero] heeft doen ontstaan. Haro is een zakenman uit de betere VVD-school. Hij doet iets met waterturbines en heeft grote plannen. En voor grote plannen heb je groot geld nodig. Haro heeft het zo weten te regelen, dat zijn  Miss Piggy in 2012 bij het uitdelen van kabinetsposten de post van Infrastructuur kon binnenhalen. Op dat ministerie staan namelijk de grote geldpotten, waar Haro i.c. het bedrijf waarin hij een fors aandeel heeft [Tocardo] graag zou willen graaien. Via het indienen van wat subsidieaanvragen. Haro vraagt Piggy om poen, wat kan er fout gaan? Een soort vestzak-broekzak constructie, werkt al jaren prima.
Nu de pers achter deze set up is gekomen haast Piggy zich om ons te laten weten, dat zij niet zelf die subsidieaanvraag zal beoordelen. Dat laat ze over aan haar rechterhand, het PvdA-dwaallicht Mansveld, die we nog kennen van haar eminente optreden rond de Fyra-klucht.
Het heeft wel iets weg van die Moerland van de Rabo, die sommige zaken  ook meer iets voor Sipko Schat vond, bedenk ik me.

Langzamerhand begin ik me toch echt af te vragen wanneer de Nederlander een keer echt wakker zal schieten. Als je op een rij zet wat er alleen al deze week boven water kwam aan op zijn minst bedenkelijke zaken [SNS, Rabo, strafzaken of seponeringen rond politici en bestuurders] en als je daarbij optelt, dat straks in juni de Meavita-zaak voor de rechter gaat komen [Meavita kan het best kort worden samengevat als het volkomen naar de 0Hermansknoppen helpen van een zorginstelling  door grootheidswaanzin en narcisme van bestuurders, waarbij namen opduiken als van v.d. Meeberg, Moraal én [kijk kijk] VVD-tycoon Loek Hermans [ zie Nieuwsuur-item over Meavita  http://nieuwsuur.nl/onderwerp/479708-meavitatop-opereerde-riskant-en-ongeloofwaardig.html  ], waar opnieuw de vraag  op tafel komt waar >100 miljoen is gebleven en wie verantwoordelijk is voor het failliet gaan van Meavita en het verlies van de baan voor duizenden zorgmedewerkers.
Of pak het bij herhaling voorkomende geklungel van Frans Weekers [hé, ook VVD] met zijn toeslagen, die hij wel blindelings aan een bosje Bulgaren geeft, maar vervolgens aan Nederlanderse burgers ten onrechte niet verstrekt [lopende een “onderzoek”].
0UtopiaIk ben per se geen activist en ben ook niet van plan dat te worden. Maar toch kijk ik met bewondering naar die Oekrainers en denk dan “had een Hollander maar 5% van het lef van zo’n oud-Rus.” Maar Hollanders zitten liever thuis achter de laptop anonieme mailtjes te sturen. Hollanders verdienen blijkbaar wat ze aan stront over zich heen krijgen en halen. Misschien gedijt de Hollander wel het beste in die omgeving, die steeds meer gaat stinken. Misschien is een VVD-Nederland wel zijn Utopia.

RECHTSPRAAK EN RECHTGELUL

Er is een VVD-er veroordeeld!  Offermans heet-ie en hij had wat met van Rey. En als de naam van Rey opduikt begint het onaangenaam te ruiken.
0rodefoonZou dit het begin zijn van een nieuwe golf VVD-ers, die voor de bijl gaan? Zoals van Rey zelf, zoals die piechem uit Noord Holland die ook al voor de rechter staat.
Het werd trouwens de hoogste tijd, want dat lijstje wat al langer op het net circuleert van VVD-ers met een vlekje [of vlek] is wel aan vernieuwing toe.
En daar lijkt hard aan te worden gewerkt.
Open en eerlijk, één van de VVD slogans.  “Open” dat zegt alles over de stand, waarin de broekzakken van de pseudo-liberale bolknakzuigers standaard verkeren. “Gooi maar vol”.
Eerlijk, daar fluistert elke VVD-er guitig achter “maar dat duurt heel lang, veel te lang”.

De meeste “meesmuil” boerde bij me op. toen ik las dat Jeroen Dijsselbloem een kop in de Volkskrant bleek te hebben verdiend met “Dijsselbloem: fiasco SNS zou nu niet meer Boy Wondergebeuren”. Makkelijk lullen, dacht ik allereerst, want het is tenslotte al gebeurd, eikel! Toen ik het artikel in VK doorlas, bleek me dat in de kop “denk ik” was weggevallen [of bewust weggelaten].
Jeroen is dus helemaal niet zo zeker van zijn zaak. Wat wel vaststaat inmiddels, dat er bijna 4 miljard belastinggeld in SNS is gepompt omdat het illustere duo Bos en Wellink [de eerste als verantwoordelijk minister, de laatste als baas van dé toezichthouder DNB] er zo’n fraaie puinhoop van hadden gemaakt. Verkeerde inschattingen, slecht opletten, toezicht houden  met een blinddoek voor, het iilustere koppel Wouter en Wout zat nergens mee.
Als één conclusie wel mag worden getrokken dan is dat de eerste paar jaar dat we in de bankenellende zaten men het nog nodig vond om de vele flaters en blunders en wat dies meer zij, vakkundig af te dekken. Wellicht uit angst voor de publieke opinie? Wie zal het zeggen? Maar nu men inmiddels heeft ervaren hoe ver het incasseringsvermogen van alle meest indirecte slachtoffers [de directe slachtoffers zitten namelijk met hun kont middenin dat manke financiële systeem en weten uitstekend de weg [ zo nodig naar de rechter] om de schade te verhalen of te beperken] blijkt te gaan, voelt men veel minder terughoudendheid en gooit men druppelsgewijs wat in het openbaar.
Want wie pakt Wouter of Nout nog aan en hoe? Weet u het?

En denk nu niet dat Dijsselbloem wel de “boy wonder” is, die velen van ons ooit in Wouter Bos zagen. Want onze Jeroen werkt er aan mee of kijkt minstens glimlachend toe terwijl de Rabobank voor 70 miljoen t.b.v de staat strafvervolging in de Libor-affaire afkoopt.
Met in het achterhoofd dat een kwart van de boete van 774 miljoen euro via een speciaal voor dergelijke bedrijven in stand gehouden belastingregel fiscaal kan aftrekken. Voor die 70 miljoen boete betaalt de staat i.c. betalen wij het sommetje van 175 miljoen via die aftrek aan de Rabo terug. Kijk, zo maak je verlies winstgevend.

SIPKO DE SCHATGRAVER

Ik maakte het zelf een keer mee. Nee, niet als slachtoffer, maar toeschouwer. Een collega van me [toffe peer trouwens] bleek zijn functie als inkoper wat al te creatief in te vullen en dat ging uiteindelijk opvallen. Details doen er niet zo veel toe, feit is dat het resulteerde in ontslag op staande voet, in het vakjargon bekend als oneervol ontslag.
Iets doet me vermoeden, dat oneervol ontslag niet alleen een uitstervend begrip is geworden, maar dat als een situatie daaroe leidt ook heel selectief en in soms heel merkwaardige vormen wordt toegepast.
Neem me nu niet kwalijk, maar als ik lees van een geval waarin een hoge jongen linea recta verantwoordelijk is voor een enorm fraudeschandaal, waarmee miljarden gemoeid zijn en dat na niet langer kunnen bedekken zijn werkgever een boete oplevert van 900 miljoen, dan zou je toch denken “hier hebben we eindelijk weer eens een fraai oneervol ontslag geval”.
Ja toch? Want laten we eerlijk zijn, als u een laptop van uw werkgever jat ter waarde van een paar duizend euro is de kans bij ontdekking levensgroot dat uw jas al buiten op straat ligt. Alleen nog even een doos inpakken en wieberen.
Maar zo niet die hoge jongen waar ik het eerder over had. Die moet twee maanden nadat het schandaal in de openbaarheid kwam wel alsnog vertrekken, maar wel met alle zakken in zijn ongetwijfeld exclusieve kleding uitpuilend van de mooie groene eurobiljetten. Bijna 900.000 euro krijgt hij als “strafvergoeding” mee.

Zelfs Jelle Brandt Corstius, die in de SNS-zaak nog stoer om een verkettering van ene Sjoerdje van Keulen vroeg en er daarmee in slaagde om Nederland minstens twee dagen woedend te krijgen, zwijgt in het geval wat ik eerder schetste. Ofwel hij is volledig met stomheid geslagen ofwel Jelle heeft de moed inmiddels ook opgegeven. Ik zeg “ook” omdat vrijwel niemand in dit even vredige als debiele en schaamteloze landje tekenen van op zijn minst verontwaardiging heeft laten zien of horen.
[“Sipko. blijf nog maar even zitten, straks regelen we je vertrek. Over een paar weken zijn die schreeuwende zultkoppen al lang weer afgeleid, komt goed” moet zo ongeveer de afspraak zijn geweest].

Sipko Schat, die Rabojongen, heeft dus feitelijk een geheel nieuwe invulling
gegeven aan het begrip “oneervol ontslag”. Hulde voor Sipko dus.