SPRONGEN VAN DE RODE KAT IN HET NAUW

Het lijkt wel of er een niet aflatende stroom kritiek [soms bikkelhard] over de PvdA blijft uitstromen. En ik ben eerlijk: ik kan daar geen traan over laten.
Meer dan de helft van de PvdA-stemmers van 2012, wat met terugwerkende kracht een inktzwart jaar voor Samsom c.s. lijkt te zijn geworden, geeft aan de partij de rug toe te keren. Dat zou zo’n 20 zetels betekenen. En dreigend verlies vanuit andere gelederen van het electoraat schroeft dat komende echec tot apocalyptische hoogten op.
Tegen die niet te stoppen stroom in zijn er natuurlijk PvdA-ers , die proberen alvast op papier het tij te keren.  Door er op te wijzen, dat de PvdA voorafgaand aan die verkiezingen 2012 ook in een kansloze situatie verkeerde. Introductie van het plastic artikel Samsom in de verkiezingsrace bleek om naar is gebleken volstrekt onjuiste gronden de redding van de partij te zijn.
Die groep schrijvende PvdA-ers spreidt het soort naïef optimisme ten toon, die doet denken aan de wanhoop, die een man staande voor een vuurpeloton moet voelen. Een identiek soort bewegingen herken je bij [nu nog] kamerleden van de PvdA-fractie. Neem ene Bouwmeester, die dingen mag zeggen over de zorg. Velen onder ons hebben met woede vernomen van de miljardenwinsten, die zorgverzekeraars weigeren om in de vorm van een premieverlaging terug te geven aan de verzekerden.
Met als door de coalitiepartijen gesteunde verklaring, dat de verzekeraars terecht zo hoog mogelijke buffers aanleggen.
En dan verschijnt ineens die Bouwmeester in beeld, die komt vertellen, dat wat de PvdA betreft zo’n 4-5 miljard uit die buffers kunnen worden gehaald. Mochten de verzekeraars niet meewerken dan is de PvdA van plan een en ander in wettelijke vorm te regelen. Een puntgaaf voorbeeld van het komen tot inkeer, ingegeven door electorale paniek. En eens te meer het bewijs, dat onder hoge druk vrijwel alles vloeibaar wordt.
De hoop, dat via profilering van de eigen partij en haar ware, inmiddels zwaar beschadigde uitgangspunten, de val tijdig kan worden gestopt doet haast kinderlijk aan. Vooral omdat men 3 majeure zaken bewust onbenoemd laat.
a. de PvdA vertrouwt er blijkbaar op, dat de kiezer straks een identieke draai [lees: enorme fout] zal maken als hij pal voor de verkiezingen 2012 deed. Veel wijst erop, dat dit vertrouwen op niets is gebouwd;
b. het is de PvdA, die bij de decentralisatie van de zorg de hoofdrol heeft gegrepen in de persoon van Martin van Rijn. Na een aanvankelijk schuchtere aanloopperiode is het protest vanuit de burger 3 maanden voor de decentralisatie inmidddels fors aangezwollen en richt zich vanuit die hoofdrolpositie van van Rijn voornamelijk op de PvdA. Minister Schippers [VVD] blijft als eindverantwoordelijke vreemd genoeg vrijwel buiten schot;
c. de PvdA heeft in 2012 op volkomen absurde gronden Jetta Klijnsma een plaats in het kabinet gegund, die ongetwijfeld als het “sociale gezicht” van de partij dienst moest doen. Klijnsma werd naast van Rijn gezet als staatsecretaris SZ en kreeg “de pensioenregelingen” en “de bijstand” als taakgebieden.
In de afgelopen 2 jaar is de aanstellling van Klijnsma een schot in de eigen beide voeten van de PvdA gebleken. “Moedertje Jetta” bleek al snel zo uit te zijn op een glansrol in het sociaal-liberale kabinet, dat de burger in haar een stasi-achtige persoonlijkheid begon te herkennen. Met haar bekende [ en inmiddels even weerzinwekkende als huiveringwekkende] flemende stemgeluid heeft zij vooral op het gebied van de bijstandsregeling de meest kille en a-sociale wijzigingen tot wetten weten te transformeren. Nederland [het VVD-legioen uitgezonderd] geloofde zijn oren niet, reden waarom daadkrachtig, georganiseerd verzet tegen Klijnsma’s aanpassingen niet van de grond is gekomen.
Klijnsma werkt momenteel aan mutaties in de pensioenregelingen. Het verkrijgen van een beeld van waar dat op gaat uitdraaien is mogelijk door de aflevering van maandag 29-09 jl. van TROS Radar te bekijken. Daarin worden namelijk de effecten voor de drie belangrijkste groepen, t.w jongeren t/m 30 jaar, de groep t/m 50 jaar en de gepensioneerden, helder uit de doeken gedaan. Om een tipje van de sluier op te lichten: alle groepen staan na de aanpassingen van Klijnsma forse koopkrachtverliezen te wachten. Die gepensioneerden meteen zullen ondervinden, voor beide andere groepen blijven die koopkrachtverliezen nog in het vat zitten. Hoofdoorzaak: door de verplichte dekkingsgraad voor pensioenfondsen van 105% naar 110% te brengen wordt indexatie van de lopende én toekomstige pensioenen vrijwel zeker een fata morgana. En koopkrachtverliezen van 10-20% in de aankomende jaren een zekerheid. De verwachting is, dat Klijnsma binnen enkele maanden met haar aanpassingsvoorstellen gaat komen.
Zo er nog een restje begrip voor Klijnsma’s aanpak [ het is tenslotte nog steeds crisis] bij mij bestond, dan heeft Jetta dat afgelopen dinsdag wel verspeeld. In het NCRV [of heet die omroep tegenwoordig PO7?] programma “Altijd wat Monitor” werd verslag gedaan van de resultaten t.a.v. het naar de arbeidsmarkt terugbrengen van moeilijk reïntegreerbare “gevallen”, bij de Gemeenten meestal aangeduid als “de Kaartenbakkers”. Ook hier kan ik alleen maar aanbevelen dat programma van 30-9 terug te kijken.
Kort samengevat bleken die resultaten er op neer te komen, dat inderdaad een aantal langdurig werkzoekenden en bijstandsgerechtigden voor een bepaalde periode aan werk [de woorden passend en zinvol laat ik hier graag onbesproken] konden worden geholpen. Lokale overheden gebruiken daarvoor het zogenaamde aanbestedingsproces en koppelen daar de voorwaarde aan, dat bedrijven [meestal in de kleinere groepen], die werk aanbesteed krijgen verplicht zijn een aantal “kaartenbakkers” voor bepaalde tijd in dienst te nemen. En geloof het of niet, dat kan er op uitdraaien, dat een klein hoveniersbedrijfje een ex-bakker en een ex-stratenmaker krijgt “aangeboden”.
Dat is op zich al erg vervelend, maar in de praktijk, zo bleek, is het vaak nog erger. Zo’n klein bedrijfje heeft niet de kapitaalkrachtigheid om meer personeel aan te houden dan voor voorradig werk nodig is. Wat tot gevolg kan hebben [en vaak ook heeft] dat het eigen personeel moet wijken voor die verplicht af te nemen “kaartenbakkers”. Op de arbeidsmarkt noemt men dat wel het “verdringingseffect”. Door de lokale overheden opgelegd en met een grote kans, dat het met een hoge frequentie meerdere malen optreedt.  [Volgende aanbesteding – weer verplichting kaartenbakkers aan te nemen – weer ontslag bestaand personeel ….. een soort everturning wheel]

Klijnsma werd door “Altijd wat Monitor”naar haar mening gevraagd over dat “verdringingseffect” en waar de “winst” ligt als er om 2 kaartenbakkers aan het werk te krijgen 2 werkenden werkloos worden.
Jetta koos de aanval. “Gaat u me nu zeggen, dat volgens u mensen die al jaren buiten het arbeidsproces zijn gehouden niet de kans mag worden geboden om aan dat arbeidsproces te gaan deelnemen?”
De interviewer was perplex. Maar wist nog net te mompelen “niet als dat werkenden hun baan kost. Of vindt u van wel?”

Zelf was ik net zo perplex van Klijnsma’s  van grote visie getuigende repliek. Met zo’n “Feldwebel” op Sociale zaken is een keiharde nederlaag bij komende verkiezingen en de teloorgang van je partij gewoon een gegeven. Het is dat het “verdringingseffect”feitelijk niets ander is dan administratieve handel in mensen en in menselijke ellende waar ik me onwel bij voel, want anders had ik Jetta’s laatste woorden met een grimlach beloond. Zo’n grimlach, die betekent “jij komt nog aan de beurt, tante”.

Advertenties

21 gedachten over “SPRONGEN VAN DE RODE KAT IN HET NAUW

 1. Het grootste deel van de afvallers bij de PvdA en de SP keert zich naar ome Geert en het meer radicalere gedeelte beweegt zich naar de PvdD van Thieme zover is wel duidelijk.</i]

  Week 39 Ipsos:
  PVV 25 [ +2]
  SP 18 [-2]
  PVDD 5 [+1]
  PvdA 15 [-]

  16-09-14 NIPO:
  PVV 27
  SP 20
  PVDD 3
  PvdA 11

  25-09-14 Synovate:
  PVV 25
  SP 18
  PVDD 5
  PvdA 15

  5-10-14 de Hondt:
  PVV 23
  SP 19
  PVDD 5
  PvdA 12
  Ik heb de peilingen van de laatste weken en van de 4 belangrijkste peilers eens op een rijtje gezet. En wat blijkt dan, Willem:
  – er is geen sprake van het door jou genoemde effect tussen PVV en SP;
  – Blondie maakt wel een sprong t.a.v. 2012 maar piekt zeker niet
  – SP bij alle peilers in de plus
  – geen spectaculaire overloop naar PVDD
  – PvdA overal knal naar beneden
  Is er dan die giga overloop naar D66? Die club scoort tussen 20 en 24, een verdubbeling t.o.v.2012, maar in het geheel bezien niet echt een superverschuiving. Ergo, wat m.n. in het oog springt is die diepe knieval van de PvdA, waarvan de tendens ook nog eens verder dalend is.
  Het valt dus allemaal wel mee wat er binnen de politieke arena gebeurt. Niet zo vreemd ook, want de SP heeft inmiddels een core aanhang, die tussen 15 -20 zetels verkeert.

  Wat wel grappig is te kijken naar een mogelijke coalitie op basis van deze peilcijfers. Daar gaan we 🙂
  VVD + D66+CDA+CU+SGP = 80 zetels
  VVD+ PVV = 51 zetels
  D66+ CDA+ SP+ PVDD + GL = 74 zetels
  Eigenlijk houdt het al heel snel op. Mede omdat uitgangspunt is, dat de PvdA na de 3e nederlaag op rij voor de oppositie kiest.

  • @ Jurgen:
   Uit die cijferbrij kun je maar 1 conclusie trekken: wanneer de PvdA inderdaad de te verwachten diepe val gaat maken [en wie twijfelt daar nog aan?] zet het proces van verdere versnippering van het politieke landschap verder door. En wordt het alleen maar moeilijker om een beetje stabiele coalitie op poten te zetten.
   @Willem: overigens geloof ik in het geheel niet in zo’n dominante rol van de PVV, zoals jij die lijkt te voorspellen.

 2. Overigens is het in mijn optiek wel opvallend dat als we peilingen als leidraad mogen noemen die razende gek van een Buma en zijn clubje jezuieten en andere kruizenlikkers bezig is aan een fraaie comeback op het politieke toneel ongeveer net zo snel als dat die PvdAsocialen op het punt van verdwijnen staat.

  Bijna net zo opvallend is het dat de SP tot nu toe nog steeds geen garen weet te spinnen uit exact dezelfde politieke situatie.

  Enkele zetels peiling winst ten opzichte van 2012 kan ik nou niet bepaald een groot succes noemen, en dat ondanks het meer dan schrijnende a-sociale fascistische geuren verspreidende huidige kabinetsbeleid wat sinds 2012 dit land en zijn bewoners op een akelige wijze teistert.

  De keuze in augustus voor de zogenaamde “beschaafde” inwoners van de schilderswijk word en is steeds meer onbegrijpelijker helemaal in het licht van alle recente publicaties over wat daar in die wijk (en daar echt niet alleen!!) aan de hand is, men kon dat weten en wist dat ook en toch werd gekozen voor een confronterende politiek ten aanzien van de natuurlijke achterban.

  De tweede blunder is natuurlijk het zwakke optreden rond de presentatie van de begroting en de sprookjesparade van die geld verspillende sprookjesfiguur idioot die men hier Koning wenst te noemen en de daarbij behorende beschouwingen.

  En dan hebben we nu dan de afwijkende opstelling ten aanzien van het bommen gooien op IS en aanverwante koppensnellers, daarvan kun je wel zeggen dat deze opstelling en de daarbij behorende redenatie hout snijd (en dat doet het heus wel) maar tegelijkertijd kun je je afvragen of deze opstelling in deze tijd met de sentimenten die spelen nu wel zo een verstandige is.

  Het gekke is dan ook nog eens dat als er eens iets uitgebreid te vieren valt de SP daarvan niet weet te profiteren en daarmee doel ik op het feit dat de SP door het zogenaamde onderzoek van Plasgootje en zijn kornuiten de partij is waar de meeste giften aan worden gedaan, voornamelijk veroorzaakt door de “verplichte” afdracht van bestuurders, raadsleden, tweede kamerfractie etc.
  een mooier moment om te laten zien wat voor goeds je allemaal als partij doet voor die centen is er bijna niet en toch word en is daar publicitair gezien niets tot weinig mee gedaan.

  En dan natuurlijk het leiderschap, waarbij het heus niet alleen maar Emile is waar de pijlen op worden en zijn gericht, maar wat te denken van een Harry van Bommel die weliswaar zeer bekwaam en bijzonder kundig is ten aanzien van een zeer breed scala aan onderwerpen, maar waarvan je ook mag zeggen dat er de laatste jaren steeds meer sleet op is gekomen en zijn blunders en publieke optredens nou ook niet altijd de schoonheidsprijs verdienen.

  Hoewel ik inmiddels zelf ben overgestapt kwa politieke voorkeur van de SP naar de PVDD(overigens hebben die wel inmiddels meer dan een verdubbeling in zetels volgens de laatste peilingen!!) blijf ik dat zonde en een gemiste kans van de SP vinden.

  Helt lijkt mij dat de SP dan ook ernstig bij zichzelf te rade moet gaan om niet op hetzelfde glijdende pad als de PvdA terecht te gaan komen zowel voor wat betreft het leiderschap als voor de politieke kleur en richting die men wil opgaan want de huidige keuzes leiden zoals blijkt tot hooguit een consolidatie en zoals men weet is gelijk blijven feitelijk een achteruitgang en met 15 zetels nu en een schamele 17 in de peilingen lijkt mij een discussie binnen die partij een onvermijdelijke en hoognodig ook.

  Ik ben en blijf ervan overtuigd dat de SP mits er andere personele en politiek keuzes zouden worden gemaakt een meer dan verdubbeling van haar zetelaanhang zou kunnen bewerkstelligen maar daarvoor zijn wel “cojones” nodig en een terugkeer naar de actie roots, er is geen behoefte aan nog een figuur a la Roemer die vrijwel naadloos is in te wisselen kwa gedrag, uitingen en opstelling bij de rest van dat fijne politieke establishment en zich ook alleen maar uitspreekt over de zogenaamde “grote’ beleidsvraagstukken, iets waar de huidige kiezer zijn buik overigens meer dan vol van heeft, er is veel meer behoefte aan een soort olifant die als een razende roeland door die hele porseleinen poppenkast van datzelfde establishment heen rost eentje die wel oog heeft voor klein leed en dat ook op niet mis te verstane wijze benoemd.

  Het zou een historische gemiste kans zijn voor de SP als zij hierin niet zouden slagen juist omdat ook ik weet dat zij bijna het enige alternatief zijn voor het wrede onmenselijke beleid waar onze fascistische overheid de mensen mee geselt de laatste jaren maar laat dan ook eens zien wat echt sociaal is laat ook eens horen waarin men wel het verschil maakt en doe dat anders dan nu want de boodschap komt dus gewoon niet over blijkt wel uit de peilingen en dat is een pijnlijke constatering die me best wel aan mijn hart gaat, juist omdat deze partij een verschil kan maken maar het lijkt verdomme wel of men bang is of zich schaamt voor haar eigen verleden en voor de prestaties die de leden die in die zogenaamde modder staan verrichten.

  En dat laatste is nu exact hetzelfde als waaraan de PvdAso’s aan ten onder aan het gaan is.

  Zo en dan nu even een fraai melancholiek muziekje als “schrale” troost….

  ,

  • Ik kreeg vanavond mee, dat de PvdA na eerst de verdoemde wetten mee door de kamers te hebben gejaagd, zich van af nu activistischer gaat opstellen tegen diezelfde wetten. Spekman bracht dat in de wereld vandaag. Ik moet er even iets langer over nadenken, want mijn gevoel zegt me dat er iets niet helemaal klopt in dit verhaal. Ik kom er nog wel op terug. 🙂

   • Ik geloofde ook mijn oren niet toen ik Spekman in Nieuwsuur zijn verhaal hoorde doen. Volgens mij trok Mariëlle T. een mooie vergelijking toen ze zei, dat de PvdA zich gedraagt als de pyromaan, die eerst een gigantische brand heeft aangestoken en vervolgens met een piepklein emmertje aanbiedt om te helpen blussen.
    Wat mij ook heel erg opviel was, dat Spekman het voortdurend had over “onzekerheid en ongerustheid” bij de kiezer en geen enkele keer woorden als boosheid en woede gebruikte. Ook een manier om jezelf in slaap te sussen, maar de klap zal er niet minder om zijn.
    De eerste geluiden over opvallende verschillen over kosten en bijdragen van burgers tussen gemeenten zijn al naar buiten gebracht. Een afstand van 50 km [Lochem – Winterswijk] blijkt al bepalend te zijn of men niet of wel thuiszorg vergoed blijft krijgen.
    OT: jij noemt Valkyrie en dat is toevallig, want wij hebben pas geleden voor de eerste keer naar Der Untergang gekeken. Een film, die wel even bij je blijft hangen.

  • Probeer het ook eens van de andere kant te bekijken , Willem. Ondanks de gecombineerde aanval van coalitiepartijen “plus” en te verwachten media op Roemer heeft de SP op haar congres zonder de minste strubbeling de gelederen gesloten en is de positie van Roemer nog net zo sterk als voor de APV.
   Ik roep ook 2012 even in je herinnering, toen de SP in de peilingen steeg naar 35 zetels. Wat leidde tot een identieke gecombineerde aanval op Roemer als we recent meemaakten.
   Persoonlijk juich ik het toe, dat 6 maanden voor de verkiezingen voor Provinciale Staten het forse verlies van de PvdA niet alleen steeds duidelijker vorm aanneemt, maar zich in dit stadium voorlopig vertaalt naar winst voor diverse andere partijen, zoals D66, CU, PVV, PVVD en SP.
   Het dwingt de PvdA er namelijk toe om straks haar pijlen op die meerdere partijen te richten en niet alleen op de SP.
   Mijn overtuiging is, dat de maanden januari en februari cruciaal zullen zijn, omdat dan de ellende veroorzaakt door de zorgdecentralisatie in zijn volle omvang zichtbaar zal worden. En Spekman mag onder het mom van een “activistischer opstelling” van zijn partij de suggestie wekken, dat zijn partij die ellende meteen zal oplossen, maar we weten dat dit het soort grootspraak is wat nooit zal kunnen worden waargemaakt. En daarnaast heb ik er vertrouwen in, dat de SP met portefeuillespecialist Leijten voorop, voldoende bagage heeft om op dat moment kiezers voldoende perspectief te bieden om hun stem te winnen. Laat de peilingen voorlopig maar blijven zoals ze zijn. Ze beantwoorden prima aan hun doel, namelijk de PvdA steeds harder laten zweten. 🙂

   • Die neo-NSDAP moet niet “zweten” maar tot de enkels worden afgefakkeld en de ruggengraat gebroken dat zou momenteel het enige doel moeten zijn van “Roemer c.s.” indachtig al die keren dat die gore nep-socialisten bij de SP hebben proberen te doen.

    Het is daar (en bij CDA & D66) dat de winst politiek gezien kan worden gehaald en niet bij de idioten die op de steeds meer op pure fascisten lijkende andere regeringspartij stemmen of dat van plan zijn te gaan doen.

    En nogmaals en het spijt me zeer maar dat gebeurd dus momenteel niet en dat zo zal de toekomst uitwijzen is (en echt niet alleen in mijn ogen) een historische vergissing van de SP.

    Waar men over spreekt is over het geschutter, geblunder van, en de weinig tot niets charisma bezittende Roemer, en dat kost de SP momenteel doodeenvoudig minimaal 15 a 20 zetels.

    Waar men wel op wacht is een daadkrachtige, zijn tanden laten ziende desnoods grof van zich afbijtende leider die feilloos het krankzinnige en moorddadige beleid van dat zooitje ratten punt voor punt naar en in de beerput flikkert.

    Een leider die desnoods via persoonlijke aanvallen overduidelijk weet te maken met wat voor een moordlustige fascisten nu echt te maken hebben, die duidelijk maakt dat het niet alleen anders kan maar dat het ook anders moet omdat we anders net zo goed wel kunnen stoppen met het proberen een soort van beschaafde samenleving op te bouwen.

    Ik vind Emile een prima peer en ongetwijfeld is die lief voor zijn vrouw en houd die van lieveheer beestjes maar ik zie in hem nou eenmaal niet die persoon die zowel het sociaal-menselijke gezicht van de SP voor het voetlicht weet te brengen en tegelijk zijn politieke tegenstanders vernedert en van het binnenhof af schopt.

    Blijft de SP zich afkeren van haar oude principes en idealen dan zal zelfs het halen van het huidige zetelaantal een helse klus worden maar dan is het te laat om welk tij dan ook te keren.

    Wat is dat toch voor een ingedut zwak zooitje tegenwoordig bij die SP?? waar blijven die acties die oproepen tot burgerlijke ongehoorzaamheid?? waar zijn nu die flyers die met praktijk voorbeelden duidelijk maken wat een ieder zelf kan doen om zand in de raderen van iedere vorm van gezag te flikkeren, waar blijft de oproep tot schijt hebben aan ieder vorm van gezag zoals door die natuurlijke klasse vijand die vieze Neo-liberale fascisten en hun wormvormige aanhangsels onder de leiding van die kale neet die trouwens steeds meer op Mussolini begint te lijken, middels staatsterreur aan iedereen word opgelegd.

    Waar blijft de oproep tot massaal protest, waar zijn nu die oude republikeinse idealen gebleven?? waarom weigert niet ieder lid van de SP trouw te zweren aan een operettefiguur en te weigeren deze onder ogen te komen en gewoon te behandelen als de volop rovende, profiterende zak stront die deze kwijlebal daadwerkelijk is??

    Waarom worden er niet massaal bezettingen georganiseerd door leden en sympathisanten van de SP van al die verpleeg/verzorging tehuizen die nu bij bosjes worden gesloten??

    Wat is dat voor een slap zooitje om binnen gemeente en andere besturen onder het vlagje van consensus in te stemmen met de meest afgrijselijke maatregelen gericht tegen nota bene het eigen volk!!!

    De tijden van lekker lullen en zakken vullen zijn voorbij het is namelijk een sociale oorlog niks meer of minder dan dat, en pas op het moment dat de SP zich dat realiseert kunnen zij groot worden en eerder echt niet.

    Of is het nu zo dat ook de SP is bezweken en zichzelf heeft overgegeven alleen maar voor de lieve vrede en het hebben van macht?? nou fuck you met die vrede en die macht zou ik zeggen, als dat zoals nu ten koste gaat van je eigen idealen dan verliest alles zijn morele waarde.

    Roemer is voor mij een piepend muisje terwijl er behoefte is aan een echte rat.

    Ruim een week voor mijn 11e jaardag gooide ik al verfbommen naar dat andere symbool uit die hele operetteklucht toen dat mens trouwde met die duistere duitse Nazi Claus om slechts een paar jaar latere lid te worden van de “rode jeugd” dus ik weet uit ervaring dat je je idealen pas kunt bereiken na keiharde strijd en meedoen met het zogenaamde beschaafde establishment is nog steeds niet de juiste weg voor sociale veranderingen, nooit mag je vergeten dat je politieke tegenstander(s) meedogenloos is dus onderschat deze dan en dus ook nooit en in mijn optiek is dit nu wat Roemer c.s. exact aan het doen zijn onderschatting en te weinig keiharde strijd.

   • Maar Willem, wat jij van de SP i.c. Roemer verwacht heeft de laatste 50 jaar niet bestaan in de Nederlandse politiek. Jij gaat terug naar de tijd van de Arie v.d Ploeg’s en dergelijke. Sterker nog: De Bende van Oss!!
    Zelfs Jan Marijnissen [het hele prille begin toen hij nog metaal bewerken erbij deed] voldeed niet aan het profiel wat jij nu als het verlangde neerzet.
    Hoe vreemd zouden Roemer c.s overkomen in de huidige tijd, waarin 95% van de politici tot de orde der technocraten behoort. Neem Blondie, die regelmatig te keer gaat op de manier die jij voor staat. Blondie bereikt daarmee ook niets, toch?
    Ik ga met je mee als je stelt, dat Emile best wat meer pit mag tonen. Maar, en dat weet je donders goed, dat heeft alles te maken met de persoonlijkheid van de man. En om die persoonlijkheid geweld aan te gaan doen louter en alleen om de PvdA pijn te doen, dat lijkt mij een betwistbare keuze.
    Blijkbaar projecteer je de labiele gesteldheid van de Nederlandse kiezer 1 op 1 op de SP en Roemer.
    Neen, ik vind dat-ie lekker gaat met de SP, vooral omdat alles in de richting wijst van het overnemen van de rol als grootste socialistische partij zonder daarbij te hoeven kiezen voor het parlementair schofferen van wie dan ook .

   • @Radar

    En omdat iets decennialang niet is gebeurd zou dat een reden moeten zijn om het niet alsnog te laten gebeuren??

    Dat nu is wel een bijzonder vreemde redenatie.

    Niet zo vreemd als die redenatie lijkt, Willem. Je zou je kunnen afvragen WAAROM er inmiddels 30 jaar niet in groepsverband met verf is gegooid. Inderdaad, omdat het KLIMAAT er niet naar was en nog steeds niet is. En dan zou je als het type politiek leider, waar jij zo [begrijpelijk] voor pleit in de situatie komen, waarbij je je keiharde verhaal brengt in kleine zaaltjes met een paar hardliners. Van dergelijke leiders hebben we ook al de nodige voorbeelden gehad.

    En dus zeg jij daarmee dat ‘we” maar genoegen moeten nemen met de huidige rol en de positie van de SP ook als dat betekend dat de SP daarmee haar oude en naar mijn mening nog steeds meer dan relevante uitgangspunten en idealen opgeeft.

    Je haalt ome Geert aan en dat mag, maar mag ik je dan ook even wijzen op het feit dat Geert wel aan het groeien is en inmiddels bijna het dubbele aantal zetels in de peilingen bezit dan de SP??

    En wat is nu het doel van de SP dan?? alleen maar om de grootste te hebben van het zogenaamd socialistische deel van Nederland of was het nu de bedoeling een wat eerlijker en vooral meer menselijker samenleving te maken??

    En omdat de meerderheid van onze hh Politici uit technocraten bestaat moet dus de SP daar maar in meegaan?? onder het motto zeker van “if you can’t beat them join them” nou sorry hoor maar als dat het is dan kun je gelijk wel ophouden, want dan ben je dus net zo erg zo niet erger dan degene die men zegt te bestrijden.

    Nog steeds is er een mijn inziens best wel breed gedragen geloof dat met de SP er wellicht een andere meer menselijke wind zal gaan waaien maar dat geloof zo blijkt ook uit de peilingen is wel aan het afkalven.

    Het grootste deel van de afvallers bij de PvdA en de SP keert zich naar ome Geert en het meer radicalere gedeelte beweegt zich naar de PvdD van Thieme zover is wel duidelijk.

    Ondanks dat dus de SP een bijzonder groot gedeelte van haar potentieel aan kiezers momenteel aan het verliezen is beschikt deze partij dus nog wel over een breed gedragen sympathie voor hetgeen zij zegt te staan.

    Dit gevoegd bij de goede organisatiegraad van het SP kader en haar leden is dan ook de reden dat ik vind dat het nu tijd is voor het beklimmen der barricaden en dat vereist een geheel ander leiderschap.

    Zonder echte strijd zal er namelijk nooit wat worden gewonnen en het is nu wel zo een beetje tijd om dat zooitje pluchezitters te verdrijven en deze fascistische overheid op haar knieen te dwingen.

    De SP heeft nu nog de kans en de mogelijkheden om hiervan het startpunt te zijn en te worden en ik zou het ongelooflijk stom vinden indien en als zij de historische vergissing zouden maken zich van haar natuurlijke achterban af te keren door te kiezen voor waar al die zogenaamd politiek correcte partijen voor hebben gekozen, doet de SP de keuze van politiek correct zijn wel dan is dat haar teloorgang.

    Juist de SP zou nu een voortrekkersrol moeten gaan innemen en kiezen voor de keiharde confrontatie en zich weer meer moeten laten gelden als de van oudsher zijnde revolutionaire actiepartij want wie zou anders zou die rol moeten gaan vervullen??

    01-01-2015 nadert snel en als de voortekenen niet bedriegen gaat dit land en haar bevolking kennismaken met een ontmenselijking die een modern beschaafd land onwaardig is en dan nog zou de SP volharden in de falende consensus politiek van de laatste jaren?? ja wie is er nu eigenlijk gek hier??

    Wat heeft de SP tot nu toe dan echt bereikt met haar schuren tegen de macht?? en het voldoen aan het “technocratische” profiel wat zo in de mode schijnt te zijn??

    Geen 35/40 zetels in de peilingen in ieder geval maar wel een langzaam afkalvende aanhang in dezelfde peilingen en dan nog persisteren in de huidige uit angst opgebouwde rol van het “redelijk’ alternatief zijnde??

    Klap na klap en vernedering na vernedering heeft de SP van de PvdA moeten ondergaan en dan nog moet er een soort van medelijden of mededogen zijn bij een club wiens primaire doel het wel lijkt de SP te vernietigen, niks daarvan spijkerhard optreden tegen dat zooitje criminelen en anders niet want vergis je niet de PvdA zou namelijk wel meedogenloos zijn en no mercy kennen als de SP in de hoek zou zitten waar nu klappen vallen.

   • Die neo-NSDAP moet niet “zweten” maar tot de enkels worden afgefakkeld en de ruggengraat gebroken dat zou momenteel het enige doel moeten zijn van “Roemer c.s.” indachtig al die keren dat die gore nep-socialisten bij de SP hebben proberen te doen.
    Die taak ligt á priori bij de kiezer, nietwaar?
    …….. een historische vergissing van de SP.
    Het zal nog maar moeten blijken of de huidige opstelling van de SP zo’n historische vergissing zal blijken. Voorshands ga ik er van uit,dat de partij gewoon haar winst pakt, die de situatie in de vorm van kansen biedt.
    Waar men wel op wacht is een daadkrachtige, zijn tanden laten ziende desnoods grof van zich afbijtende leider die feilloos het krankzinnige en moorddadige beleid van dat zooitje ratten punt voor punt naar en in de beerput flikkert.

    In wezen heb je het over “bloed aan de paal”, een strategie die zoals ik al eerder zei veel meer bij Blondie past. En die Blondie is zelf maar al te graag bereid [denk aan de befaamde AOW-draai om Rutte 1 mogelijk te maken] om , zodra de debiele achterban genaaid is, dat bloed zelf snel van die paal te verwijderen.
    Tijdens de behandeling van o.a. de Zorgkwestie heeft de SP de tanden laten zien. En t/m februari zal men dat ook blijven doen in het belang van een gunstige uitslag bij de PS.
    Ik hecht veel meer waarde aan een SP, die verontruste en boze kiezers de munitie aanlevert om de historische electorale vergissing van 2012 uit te wissen via een prima argumentatie en mobilisatie van specifieke doel- en slachtoffergroepen in de samenleving. Het produceren van rood vlees voor in de arena is de taak van partijen, waarbij de argumentatie ontbreekt.

    Het resterende deel van je bijdrage is feitelijk niet anders dan een grote aanklacht tegen de SP en Roemer, waarbij je er niet voor terugschrikt de verantwoordelijkheid voor allerlei problemen naar believen te schuiven op het bordje, wat je het beste uitkomt.
    Mijn wenkbrauwen gaan omhoog als ik lees, dat je de opmars van de SP in de lokale colleges betitelt als het meewerken aan “sloopactiviteiten” van andere partijen. Ik kan daar “slechts” tegenover stellen, dat de constatering dat de SP inmiddels ook in de lokale politiek een factor is geworden waar rekening mee moet worden gehouden, eerder applaus dan kritiek heeft losgemaakt. En ik hoef jou niet te vertellen, dat ook de lokale politiek voornamelijk op consensus leunt. Mee kunnen doen en dan als grondhouding je kont tegen de krib gooien levert weinig op.
    Rutte is een clown, Samsom een gluiperd, Pechtold een slijmbal, Slob een jezuïet, v.d. Staay een Urker Amish, Wilders een kruising tussen een rat en een brulaap …………… dit gezelschap overziend kan ik eigenlijk wel leven met de typering van Roemer als piepend muisje [wat is er gebeurd met de goedmoedige beer uit Boxtel???]

   • laten we eerst en vooral even 1 ding heel erg helder stellen en dat is dat ik absoluut niet de bedoeling heb om de SP in een kwaad daglicht te zetten of af te branden.

    Ik zou juist zeggen in tegendeel.

    Wat ik ben is gewoon bezorgd omdat ik overal om mij heen hoor en zie de ontevredenheid en de angst bij juist die specifieke doelgroep(en) die in mijn ogen het beste af zouden zijn bij een krachtige en sterke SP die vanuit kracht daadwerkelijk dingen kan veranderen, en laten we wel zijn dat is meer dan hoognodig, en niet vanuit politieke afhankelijkheid omdat er zo nodig weer een compromis moet worden gesloten en zo haar uitgangspunten ziet verwateren waardoor er weinig tot niets overblijft van de eigen identiteit.

    En naar mijn mening worden juist die doelgroepen die nu verspreid hun ontevreden stemmen uitbrengen of zelfs maar helemaal niet meer gaan stemmen onvoldoende aangesproken door de huidige koers van de SP.

    En daar waar deze huidige koers goed schijnt te zijn voor een 15 a 20 zetels denk ik zelf dat met een koerswijziging dit aantal meer dan verdubbeld zou kunnen gaan worden en dus vind ik het jammer dat men deze kans laat schieten, zo vaak komen er echt niet van dit soort kansen voorbij.

    Nu kan en mag men “zoals jij doet” best achterover leunen en tevreden toezien dat de SP in meer of mindere mate bestuurlijk een factor is geworden waar men wel of niet rekening mee wenst te houden en kiezen voor de zogenaamd “geleidelijke” weg alleen strookt dat nu eenmaal niet met mijn karakter, en of je dan zo tevreden moet zijn van het applaus wat je krijgt is ook iets waar ik dan mijn vragen bij zou zetten, want wat zegt dat en wat is dat nu echt waard??

    Uiteindelijk kun je iedereen dus ook een politieke partij het graf in prijzen nietwaar.

    Ik zou juist niet tevreden zijn en dat ben ik dan ook niet omdat ik denk dat er veel meer is te halen dan er nu gebeurd of eventueel staat te gebeuren.

    Je hebt het over “bloed aan de paal” nou dat klopt want ik ruik het bloed van de huidige (neo) fascistische hordes die nu zogenaamd onze regering,bestuurders en (semi) overheid vormen en daarmee samen te werken hoe goed dan ook bedoeld stuit mij nu eenmaal tegen de borst, ik prefereer dan liever de confrontatie dan om samen te werken met slechts in naam zogenaamd democratische partijen.

    Liever een horzel die continu soms gemene en harde prikken uitdeelt dan een goedmoedige lobbezak van een beer die af en toe een warme aai krijgt omdat die zo lief blijft meedoen met de rest van het zooitje.

    Strikt genomen willen we hetzelfde alleen denken we geheel anders over de weg daar naar toe en dat mag en het is ook goed en meer dan uitstekend om daarover van gedachten te wisselen.

    Dus van een “aanklacht” mijnerzijds is dan ook geen sprake.

    Alleen regeren is vooruitzien en nogmaals het is niet voor niks dat de partij van Thieme c.s zo onstuimig aan het groeien is en het is ook niet voor niks dat de huidige SP feitelijk alleen maar consolideert.

    Het is misschien ook wel eens goed om te bedenken dat de afbraak van het sociale stelsel plaatsvind onder de in Nederland zo geroemde vlag van consensus maar dat het bereiken van dat sociale stelsel plaats vond na vaak jarenlange bittere en keiharde strijd waarbij confrontatie zowel doel als middel was.

    Kort en goed er zijn vele wegen naar Rome die allen geplaveid zijn met soms enorme obstakels en daar waar jij liever om de obstakels heen gaat of deze met zachte hand verplaats pak ik dus gelijk de sloophamer en ga deze zonder nadenken of scrupels ogenblikkelijk te lijf en meer verschil is er niet want Rome blijft het uiteindelijke doel.

    Overigens het feit dat ik tegenwoordig mijn politieke heil zoek bij Thieme c.s. i.p.v. de SP heeft eerder te maken met een ideologisch en principieel standpunt dan met wat anders en wil ook absoluut niet zeggen dat ik dus daarom de SP alle slechts toewens integendeel zelfs.

    .

 3. Ik heb ongebruikelijk veel “kijkuren”moeten maken om de zaken, die je in dit log aan de orde stelt, te kunnen bijbenen 🙂 Vreemd toeval dat in één week 3 gevallen van onderzoeksjournalistiek zo nadrukkelijk voor het voetlicht kwamen. Met als toetje Ascher, die ineens de aanstormende robotisering aan de orde stelt en de effecten daarvan op de werkgelegenheid. Maar over dat laatste kunnen we het separaat nog wel hebben.
  TROS RADAR deed een verdienstelijke poging om de gevolgen van op til zijnde aanpassingen in de pensioenen voor de gemiddelde Nederlander [de TROS-kijker is immers die gemiddelde Nederlander nu?] uit te leggen. Men zal daar ondanks alles slechts gedeeltelijk in zijn geslaagd. Omdat het pensioengebouw nu eenmaal een doolhof is, waar de leek wel in moet verdwalen.
  Voorbeeld van miscommunicatie in de hand werkende informatie betrof het feit, dat de groep ouderen procentueel het minst van hun inkomen voor pensioen zou hebben betaald, maar door rendementen van in de huidige tijd sprookjesachtige hoogte toch een goed pensioen hebben opgebouwd , althans tot het moment dat de boel in het vorig decennium begon in te storten en de tovenaars achter de bestuurstafels het FTK [financieel toetsingskader] verzonnen om de weg naar beneden te plaveien. Men had bij Radar met absolute bedragen moeten werken, maar deed dat om vergelijkingen tussen de verschillende groepen te kunnen maken niet.
  Feit is, dat Radar de kwestie veel beter aanpakte dan Grimbergen van Omroep Max normaliter doet, want laatstgenoemde appelleert te vaak aan onderbuikgevoelens.
  Interessant was het mij onbekende Altijd Wat Monitor. De kwestie van de “verdringing” speelt natuurlijk al vanaf het moment, dat Klijnsma aan de bijstand is gaan rommelen. We verkeren nu eenmaal nog steeds in de situatie, dat geforceerd werk “veroveren” voor de één in de meeste gevallen verlies van werk voor de ander betekent. Omdat er ondanks alle [holle] beloftes van het kabinet aan de onderkant van de arbeidsmarkt veel te weinig nieuwe banen worden geschapen. Dat doet me denken aan 2012, toen de inmiddels inderdaad fors onder vuur liggende Samsom zich samen met Rutte aan den volke presenteerde als “bruggenbouwers”. Ze vertelden het er toen niet bij, dat de burger die de brug op zou lopen geen uitgestoken hand zou wachten, maar een concurrent in de persoon van een medeburger, wiens hoofddoel was hem van die brug in het koude water te gooien. Met volledige instemming van Samsom en Rutte.
  De reactie van Klijnsma op de “verdringings”vraag was niet alleen beneden alle peil, maar bewees ten overvloede nog maar eens, dat ook de politiek geen [acceptabele] oplossing heeft voor dat verdringingsprobleem. Men liegt het liever weg of gebruikt oneigenlijke argumenten.
  Mijn laatste stop was bij Zembla, waarin ICT- in casu hernieuwde aanbestedingsfraude werd behandeld. Met Ordina in een kwalijke hoofdrol. Een volgende branche [ICT] die in navolging van accountants, banken, corporaties de weg naar snel rijk worden via uitgestrooid gemeenschapsgeld en ambtenaren van bedenkelijk allooi hadden ontdekt.
  Ik las, dat Blok [Wonen] inmiddels heeft laten weten een onderzoek te laten instellen. En ondertussen is de VVD’s eigen gehaktbal Elias met zijn tijdelijke PE ICT bezig en heeft al diverse Ordinia-mensen e.a. voor zich gehad. Overigens zonder dat daar iets opmerkelijks uit is gekomen.
  Goed dat er dus Zembla is, want daarmee lijkt het “damagecontrol” gedrag vanuit de politiek te worden doorbroken.

 4. Twee kijkadviezen, waarvan ik er 1 direct kan afstrepen, want TROS Radar heb ik gezien. Het werd helder verteld, waar men onze pensioenen heen wil hebben. Als algemeen beeld kwam naar voren, dat van al de sprookjes, die de verzekerden tot aan de eerste tekenen van de crises zijn verteld, vrij weinig overeind zal blijven. Alle “UPO’s” van voor pakweg 2008 daar kan de fik in. Waardeloos papier geworden.
  Opvallend vond ik wel, dat waar we al 2 betrokken partijen kenden [jonge + oudere generaties], die driftig wat de pensioenproblematiek betreft tegen elkaar worden uitgespeeld, Radar nadrukkelijk aandacht vroeg voor die 3e partij, die in de plannen van de PvdA-heks het zwaarst in de pensioenspaarpot getroffen zal worden: de 50-ers!!
  Als ik het goed op het netvlies heb dan gaat voor de onderscheiden groepen het volgende gelden:
  – jongere generatie 30 jaar en jonger
  op dit moment nog weinig opbouw + indexatieverlies + ruime mogelijkheid [geen zekerheid!!] om verlies in toekomst goed te maken + pensioenleeftijd naar 70+
  – oudere generatie i.c. pensionado’s van nu
  ruime [max 40 jaar] opbouw + al geleden indexatieverlies en kortingsoperaties met direct koopkrachteffect + tot aan 2030 door indexatieverlies daling pensioenen i.c. koopkracht van 10 – 20% – géén mogelijkheid om daling koopkracht te compenseren
  – 50-ers
  medium opbouw + indexatieverlies + zeer beperkte mogelijkheid [geen zekerheid!!] om verlies in toekomst [deels] goed te maken + pensioenleeftijd naar 67 of hoger
  Dit overziend zou ik zeggen tegen de jongere generatie: op de barricades en dwing af, dat je bevrijd wordt van de ketens van de verplichte deelneming aan je pensioenfonds. De zekerheid, wat lang de grootste kracht van de fondsen is geweest, is gebleken op drijfzand te rusten. Regel je eigen pensioen zoals je dat zelf wil.
  Ik besef terdege, dat daarmee de solidariteit uit het pensioengebouw wordt gesneden, maar ach, wie maalt er nog om solidariteit in de huidige tijd en onder het huidige bestuur?
  Vandaag op naar kijkopdracht 2 en ik vrees het ergste. Vooral na de uitzending van Zembla gisteren over Ordina,die gewoon de bouwfraude van de jaren 90 op de ICT bij de overheid hebben geprojecteerd 😦 Maar daar zul je best, vloekend en tierend, naar hebben gekeken.

  • Wij hadden hier in de wijk gisterenavond onze eerste “night of fear” sinds Rutte ons mee laat doen in de jacht op IS. Halfweg Zembla, het zal 21.00 uur geweest zijn, viel in de wijk alle stroom uit.
   En dan zie je hoe buurtsamenwerking prima kan werken. Meteen uitkijk naar mogelijk invliegende jumbojets, patrouilles op de strategische straathoeken om kamelen tegen te houden en speciaal getrainde honden werden met flinke kaarsen in hun kont de straat op gestuurd. Alleen de berm zure bommen konden nog niet worden geplaatst, want we wachten nog op levering.
   2 spannende uren later floepte alles weer aan, dus ik heb de helft van Zembla gemist. En dat ga ik vandaag goed maken 🙂 Ben wel benieuwd of Annemarie Jorritsma ook met deze alternatieve bouwfraude iets te maken heeft gehad. 😉

   • Gadverdamme, net als ik dacht van een prettig (werk)weekend te kunnen gaan genieten laat die de naam vallen van dat walgelijk vette compleet hersenloze hangbuikzwijn uit Almere, je word bedankt!!

   • Jorritsma zal zeker een neef of nicht in de ICT hebben zitten. De tentakels van dat mens bestrijken half Nederland. Ik heb pas nog een paar van die dingen weggehakt. Ze verstikten mijn planten 🙂
    Vandaag wordt in de VK voor het eerst bescheiden maar openlijk gezinspeeld op het verschijnen van haarscheuren in het beton van de coalitie. M.n. de verzwakking van Samsom’s positie en een toenemende profileringsdrang bij leden van de PvdA-fractie alarmeren de VVD.
    Het lijkt erop, dat alle hoop nog lang niet verdwenen is 🙂 Als we als walgende kiezers volhouden en waar de PvdA mee komt tussen nu en maart ’15 zien voor wat het is [een lege huls, een electoraal [s]lijmmiddel] kan het doel bereikt worden.
    BTW: welke honden gebruiken jullie? Onze wijkfanaten denken aan Bassets , want daar kunnen extra lange kaarsen in.
    @Willem: even vinger in de keel en je bent weer het mannetje. 😉

   • Als dit soort prachtige muziek je antwoord is op bepaald fysiek ongenoegen veroorzaakt door het noemen bij naam van bepaalde personages dan word die bittere pil wel op een bijzonder fraaie wijze omgezet in een overheerlijk menu.

 5. Tante Jetta is niet jouw suikertante en zal het ook nooit worden. Dat heb je inmiddels meer dan voldoende aangetoond 🙂
  Mooi rustpuntje van Dire Straits trouwens 😉

 6. Onvermijdelijk, onstopbaar en haast snakkend rent de PvdA nu toch echt op haar absolute einde af. “Team Samsom”, zo las ik, wordt lastig verlaten door de lieden, die 2 jaar geleden die leugen bouwden. Opvolging, die hoop op een wederopstanding zou moeten geven, is er ook niet. Het gruis, wat jaren heeft moeten wachten om de macht te komen, brengt de partij definitief op de knieën.En er draaien heel veel helden uit het verleden zich om in hun graf!

 7. Wat deze neo-NSDAP ook nog allemaal gaat doen, bedenken, verzinnen of desnoods in blinde paniek allerlei poppetjes verwisselend, het is allemaal “too little and too late” men stevent daar godlof af op een rol in de marge.

  Uiteraard heeft men dat volledig aan zichzelf te danken, niet alleen door de heersende graai en beschermcultuur, maar ook door een beleid wat niets maar dan ook echt helemaal niets met iets van sociaal te maken heeft gehad.

  Verder hebben zij de natuurlijke achterban dusdanig van zich vervreemd dat zelfs de meest fanatieke paasheuvelaanhangers zich vol walging en schaamte af hebben gewend van dat perfide corrupte zooitje. uiteraard dachten de partij mogols dat dit straffeloos kon geschieden immers zij meenden met de komst van miljoenen allochtonen nieuw stemvee te hebben gekregen, helaas heeft men zich daarbij, (ondanks het decennialang douceurtjes gevend en vooral pamperen en alle foute dingen ontkennend) snoeihard in den eigen voeten geschoten nu is gebleken dat deze achterban eerst en vooral de Islam dient en pas daarna bereid is over iets als de neo-NSDAP na te denken c.q. hun stem aan te geven.

  Het is slechts hopen dat een volgende regering deze misselijkmakende sujetten en dan met name Samsonlight, Timmerdinges en dat frigide wormvormige aanhangsel wat zich achter een rollator weleens wenst te verplaatsen, voor de onafhankelijke rechter brengt wegens onbehoorlijk bestuur en misdrijven tegen de menselijkheid.

  In feite zou die hele partij ontbonden moeten worden verklaard en iedere bestuurder daarvan preventief worden opgesloten en al hun wereldlijke bezittingen alvast geconfisceerd, totdat exact ieders rol in de heersende graai en beschermcultuur duidelijk is geworden.

  Zeg maar een soort tweede Neurenberg dat zou dit land namelijk veel goeds brengen daar ben ik
  echt wel van overtuigd.

Nice and easy to work with

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s