DE GROTE LIJNEN VAN DE VRIJHEID BLIJHEID LEER

Misschien is domineren een te sterk aangezette woordkeus, maar het is zeker niet overdreven te zeggen, dat berichten m.b.t. de over 3 maanden plaatsvindende transitie c.q. decentralisatie c.q. monsterbezuiniging op de zorg de media steeds meer beginnen te beheersen.
Niet zo vreemd natuurlijk, want al maanden wordt er door onafhankelijke deskundigen, pubieke en commerciële partijen gewaarschuwd voor een dreigende naderende chaos vanaf januari 2015. En nu ook de verantwoordelijke politiek via de Algemene beschouwingen de “nieuwe zorg” duidelijker dan voorheen heeft geschetst is er een situatie aan het ontstaan, waarin de directe slachtoffers van straks meer en meer er in slagen om de gevolgen helder op het netvlies te krijgen.
Met als gevolg, dat de onrust, verontwaardiging en het verzet [eindelijk] echte vorm beginnen aan te nemen. Vooral omdat uit veel blijkt, dat Martin van Rijn en zijn ambtenaren en adviesorganen niet de zorgvuldigheid  in acht lijken te hebben genomen, die bij een onderwerp als de zorg vereist is.
Wie maandag de nieuwsrubrieken volgde zal met mij hebben kunnen constateren, dat er bij meerdere deelgebieden grote gaten dreigen te ontstaan, die voor specifieke groepen verregaande gevolgen zullen hebben.
zorgZZPMijn indruk is, dat van Rijn c.s. de grote deelgebieden, zoals jeugdzorg, ouderenzorg, langdurige zorg, thuiszorg e.d. best in het vizier hebben, maar om duistere redenen niet of onvoldoende hebben onderkend dat zich binnen al die deelgebieden meerdere subdeelgebieden bevinden met ook hun eigen kenmerken en behoeften en zorgbehoeftigen [zie ZZP-ers, die niet langer toestemming hebben om terminale zorg te verstrekken, want de fiscus, hoe vreemd het wellicht zal klinken de ideale Cerberus voor de VVD, weerhoudt de zorgZZP-er om te doen wat als hoogst noodzakelijk moet worden beschouwd: terminale zorg verlenen aan MENSEN in de allerlaatste fase van hun leven].
Zo werd inmiddels ook onthutsend duidelijk, dat de Jeugdzorg nieuwe stijl een krakend vehikel wordt als er niet tijdig aanvullende plannen komen. Over de problemen t.a.v. de thuiszorg werd eerder al genoeg kritiek gespuid.
Ik vertel nieuws noch onwaarheid als ik zeg, dat sinds jaar en dag de VVD de partij is, die het “in grote lijnen” denken aanhangt en praktiseert. Het past perfect bij de liberale leer, die vrijheid blijheid predikt en er niet tegen op ziet om tegenstanders van die leer afhankelijk van de situatie met snoepjes te verleiden [ hypotheekaftrek] dan wel met de Zijlstrazweep te dwingen [sloop sociale stelsel] de route van “vrijheid blijheid” te volgen.
In dat opzicht past de even laconieke als schofterige uitlating van de kilste Fries van Nederland, Halfje Zijlstra [moge hij bij de eerstvolgende 11 Stedentocht in een wak rijden, waar hij nooit meer uit komt], perfect in het plaatje. Zijlstra liet weten te beseffen, dat er bij en na de zorgtransitie per 1-1-2015 best “het een en ander mis zal gaan”. Maar, zo zei hij daar meteen bij, “dan lossen we dat gewoon op”. En voor een systeemdenker [het spiegelbeeld van de MENSdenker] als Halfje betekent dat vrijwel altijd, dat wat wórdt gemist blijkbaar ook gemist kán worden. Want dat systeem laat er immers geen ruimte voor toe? MENSEN willen nu eenmaal altijd maar meer, maar zo werkt het niet in de VVD-wereld van vrijheid en blijheid. En je moet de VVD nageven, dat zij [veel beter en slimmer dan welke andere politieke partij ook, hoewel D66 het ook begint te leren als VVD “light”] door de decenia heen altijd de juiste mensen in voorraad hadden en hebben, die het verhaal op de meest succesvolle manier [voor de partij, zeker niet voor de samenleving] kunnen brengen. Nu is dat Rutte, hij werd voorafgegaan door “iconen” als Wiegel, Bolkestein en Zalm. En inmiddels is in de media Halfje Zijlstra tot opvolger van Rutte gebombardeerd. Dus als de kiezer het wil [en uiteraard wil hij dat, zo wijzen cijfers uit] kan hij nog 25 jaar door blijven genieten van het “grote lijnen denken” van de VVD.
En onderhand zal er best wel een instantie worden gevonden, die ondertussen keurig tabelletjes vult met aantallen slachtoffers van de vrijheid-blijheid leer.
Zoals een andere “hard liner” van de VVD, Fredje Teeven, het een na het ander onzinnig voorstel verzint om het gevangeniswezen te ontmantelen en daarmee klaar te maken voor privatisering, zo mag niet worden uitgesloten, dat Halfje Zijlstra, kijkend naar de tabellen met groeiende aantallen slachtoffers van zijn vrijheid blijheid leer, op pijphet idee komt te laten onderzoeken of de uitvaartbranche aan een transmissie kan worden onderworpen, waardoor zij de groeiende markt op de meest winstgevende wijze zal kunnen bedienen. En de mantra kan probleemloos hetzelfde blijven: “er gaan dingen mis, maar die lossen we dan gewoon op”. En de VVD-pijp zal meer rook spuwen dan ooit te voren.

Advertenties

11 gedachten over “DE GROTE LIJNEN VAN DE VRIJHEID BLIJHEID LEER

  • Van 800.000 AWBZ-klanten naar 280.000 WLZ-klanten. Doet je je toch afvragen waar die 520.000 overblijvers terecht gaan kunnen. En of ze dezelfde “rechten” houden als ze hadden. En bijna 70% minder AWBZ-klanten, wat levert dat aan minder kosten op? In het verlengde daarvan: hoeveel van die minder-kosten vloeien terug naar de burger? Zoveel vragen, zo weinig antwoorden.

 1. De bravoure van Zijlstra [ “dan lossen we het gewoon op”] is op zijn minst als misplaatst te duiden. Dit kabinet heeft in 2 jaar feitelijk nog niets opgelost, althans niet op een wijze, waarmee de burger tevreden kon zijn. [Of zou men teren op de “voortreffelijke regie” van Rutte bij de vliegramp?]. Zijlstra’s uitlatingen hebben veel weg van iemand, die niet werkelijk voeling heeft met de praktijk van alle dag voor veel Nederlanders. En dan is een reactie als werd gegeven eigenlijk de enige die voorhanden is en dus van een sterk gratuite karakter.
  Bij mij wekt Zijlstra in ieder geval nauwelijks vertrouwen op.
  Het enige “goede nieuws” rond de zorg is, dat er inmiddels een CAO voor de 450.000 medewerkers is afgesloten, die op een lichte wijziging ten goede wijst. Salarisronde 2% en fatsoenlijker arbeidscontracten. Een stukje menselijke maat lijkt terug, maar dat gebeurt wel meer onverwacht als er aan de horizon verkiezingen gloren.

  • Die nieuwe CAO is een stapje in de betere richting, maar ik zou nog niet van een lichtpuntje willen spreken. Wat heel erg wringt is, dat de 2 coalitiepartijen duidelijk tegengestelde belangen hebben en zich in de vreemdste bochten wringen om naar buiten toe eenheid uit te stralen.
   De VVD wil kost wat kost op 1-1 starten met gedecentraliseerde zorg. Ze heeft daarbij het grote voordeel, dat de kiezer de daaraan klevende problemen [en die zijn legio] de partij nauwelijks lijkt aan te rekenen.
   Hoe anders ligt dat bij de PvdA! Die krijgt de hele lading shit over zich heen en probeert wanhopig de indruk te wekken er alles aan te willen doen om op dit moment al overduidelijke blunders [ik noemde ze al in het blog] te corrigeren. Desnoods via tijdelijke lapmiddelen.
   En daar bijten VVD en PvdA elkaar. Waar dat met het dichterbij komen van 1-1 op gaat uitdraaien is een vraagteken. Voor mij staat wel vast, dat het domste wat de PvdA kan doen is proberen zich uit de problemen te liegen. De geloofwaardigheid van Samsom c.s. is inmiddels zo diep weggezonken, dat elk initiatief vanuit die partij met meer dan gewone achterdocht wordt beschouwd. En de PS-verkiezingen liggen op de loer.

   • Rutte lijkt zich alleen maar druk te maken over wat er IS, wat er komt en de gevolgen ervan interesseren hem niet zo erg. Ik zat even over die 6 F16’s na te denken. En bedacht me dat we, als er één wordt neergeschoten, we ons dan niet hoeven te blijven afvragen wie dat zal hebben gedaan, toch? Vraag blijft wel of er dan ook een stille tocht komt en of er dan 1 lijkwagen over de route Eindhoven – Hilversum zal kruipen, rechtstreeks te bekijken via NPO1. O, en natuurlijk ben ik dan ook heel benieuwd met wie Rutte dan “intense telefoongesprekken” zal gaan voeren. 😦

 2. Uitgaande van de situatie zoals die op dit moment is begrijp ik totaal niets van de wijze, waarop de PvdA in dit “probleemdossier” staat. Naarmate 1-1 dichterbij komt zal het verzet alleen maar sterker en harder worden.
  En zelfs Halfje schijnt door te hebben, dat het nooit direct goed kan gaan [inderdaad, wel als je een systeemdenker en een bezuinigingsjunk bent als deze kille technocraat].
  Maar voor de PvdA geldt, dat de zorgtransmissie de ideale weg lijkt te worden naar een enorme oorvijg in maart bij de PS.

  • Wat ik vooral van betekenis vind is, dat de Consumentenbond [waar zijn de bonden??????] wijst op de absurde winst, die Zorgverzekeraars niet alleen maken, maar ook nog eens opzij leggen. Als de Zorgverzekeraars zich aan de wettelijke norm [4 miljard] zouden houden, zou er 5,5 miljard kunnen terugvloeien om de premie fors te verlagen. Maar Schippers kijkt er naar en doet niks.

   • Dat geld [5,5 miljard] is voor vertrekpremies, bonussen en de bouw van nieuwe behandelkolossen, die wij kenden als ziekenhuizen. Even reserveren maar dus, denkt “Schippertje mag ik overvaren”.

 3. Het kabinet zou er verstandig aan doen om alsnog van haar eigen [heidens] geloof af te stappen. En te kiezen voor een zekere mate van fasering om de steeds realistischer dreiging van “ongelukken” in te dammen.
  Maar of men dat inziet?
  En inderdaad, Roemer c.s. kunnen alvast beginnen om het verzet en de afkeer vanuit diverse zorgwerkvelden te kanaliseren tot één groot algemeen verzet. De munitie ligt voor het oprapen inmiddels.

 4. Er lijkt inderdaad iets te zijn ontwaakt wat op verzet lijkt. Ik denk dat het wachten is op de behandeling van de begroting voor Volksgezondheid. Je zou dan op zijn minst mogen verwachten, dat de SP [Roemer, maar zeker ook Leyten] het nodige kabaal gaan schoppen.

Nice and easy to work with

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s