ALGEMEEN BESCHOUWD

Door de buitentemperatuur was het prima te doen en dus zaten we daar, met onze achtersten in het gras. Beetje dromerig kijkend naar de nog steeds bloeiende campanula’s en vinca. De geur van lavendel streek langs onze neusvleugels. Een campanulagevoel alsof de Provence nog voor één keer zijn adem over die poldertuin liet gaan. De koffie had al gesmaakt als een “grande tasse au lait” en ik betreurde, dat er Pernod ontbrak. Maar ja, wie rekent er ook op zo’n septemberavond als gisteren, op de dag waarop het Circus Van de Leugen zich 13 uur in het zweet debatteert?
Slechts één keer was dat dromerige gevoel en de daarbij behorende loomheid tot dat moment geweld aangedaan Dat was toen vanaf het tuinterras niet “Merde” klonk, maar gewoon “zakkenwasser”. Boilesen maakte een van zijn gebruikelijke capriolen, waarmee Ajax op een 0-1 achterstand kwam te staan. Maar omdat zulks volkomen met de verwachting strookte haalde ik mijn schouders op.
Duisternis en het “optrekken” van de kouwe grond maakten, dat we rond half 10 ook het terras opzochten. Waar we drie kwartier niet al te hoogstaand, maar wel heel vermakelijk CL-voetbal zagen, iets wat helemaal paste bij de “quality-evening”, die we beleefden.
“Algemeen beschouwd” was de 1-1 dik verdiend. De opperbeste stemming, die daarvan het gevolg was, dreigde heel even verstoord te worden, toen vanuit wat tuinen verderop “Dit is een nacht” opklonk. Kennelijk werden daar voorbereidingen getroffen voor komende schermutselingen.  Op onze gezichten verscheen die guitige trek, die al jaren dezelfde 4 woorden uitstraalt: “Effe poepie laten ruiken?”
different shades of blueEven later werd Bolle Guus tot niets gereduceerd via “Different shades of blue” en kreeg de septemberdag zijn afsluiting die hij meer dan verdiende.
Als het goed is wacht er vandaag nog zo’n septemberdag en ik kan ieder van u slechts aanraden daar zoveel mogelijk van te profiteren. Ikzelf,nog naluimend van gisteren, heb mijn eerste plezierige activiteit voor vandaag al gekozen. Om half elf begint Mark de Staatsman aan zijn aandeel leugens en loze beloften. Ik zal dan op scherp staan; zodra de woorden “mevrouw de voorzitter” klinken wordt de tronie van Mark van mijn scherm verwijderd en zal er een zucht van opluchting klinken. Want wie zit er “algemeen beschouwd” te wachten op “Different shades of trash”?

Advertenties

20 gedachten over “ALGEMEEN BESCHOUWD

 1. Marcia Luyten maakte in het gesprek met Samsom overduidelijk welk trucje Rutte bij de beschouwingen uithaalde en waar hij Roemer mee verraste. In die zin verraste, dat Roemer met stomheid geslagen moet zijn geweest om zoveel ongehoorde brutaliteit.
  Het was Bill Clinton, die zijn volk waar dat uitkwam geëmotioneerd toevoegde “I feel your pain”. Rutte kopieerde dat op zijn manier door in zijn 1e termijn te stellen, dat hij zich ten volle bewust was hoeveel specifieke groepen door de bezuinigingen van zijn kabinet te lijden hebben gehad. Om vervolgens welgemoed zijn bedoelde verhaal af te steken, waarin geen spoor van compensatie te vinden was.
  En het is het voorrecht van de leider om zijn volk en zijn volgers te vertellen dat hij hen pijn heeft gedaan en zal blijven doen. Hij wordt er zelfs om bewonderd.

 2. Vriend Pechtold werd 1 uur na de “wedstrijd” uitgeroepen tot beste debater. Door wie? Door jou? Door mij? Door één van de anderen?
  Welnee, door een klein groepje journalisten, waarna hij meteen bij Pauw zijn “klasse” [ik noem dat bij voorkeur de emmer snot waar hij in rond hangt] mocht komen vieren. Allemaal perfect getimed, want ondertussen hadden de kranten [vooral de VK onderscheidde zich weer eens, die bijna liberale krant inmiddels] het nog steeds over Roemer’s “falen” in zijn eerste termijn en had men zelfs “kritiek uit eigen gelederen” ergens opgediept.
  Er wordt wat afgestuurd tegenwoordig en het treft daarbij dat een groeiende groep kiezers zich graag laat sturen. Even de “peil-app” aantikken en snel op de bovenste popster klikken. Kan zonder na te denken.

 3. Persoonlijk vind ik het vrij onthutsend om te zien en te lezen dat ook hier op een vrij milde toon over die beer zonder tanden Emile en zijn partij word en is gesproken.

  Laten we wel zijn, voor de zoveelste maal is “in mijn optiek althans” gebleken dat de man niet beschikt over de natuurlijke gave van het spontaan reageren, gezonde agressie, plus inzicht en/of de echte overtuiging dat slechts een meer dan radicale omwenteling dit landje nog een hoop op een redelijke samenleving en dus toekomst geeft.

  Wat we zagen “en dat is niet voor het eerst de laatste jaren” is een partijleider gesteund door een partij. die het ook schijnbaar aan de echte moed ontbreekt, die bang lijkt om de o zo gewenste radicale omwentelingen en hervormingen, die zowel onze staatsinrichting alsmede het huidige slechts tot totale vernietiging van menselijke waarden alsmede natuurlijke hulpbronnen leidende economische systeem, die zo meer dan broodnodig zijn voor het voetlicht te brengen.

  Het is net alsof de laatste jaren zowel bij de partijleiding als bij die partij zelf het echte elan en de echte moed ontbreekt om uitgaande van eigen kracht frontaal en met alle inzet de aanval te openen niet alleen op het mensonwaardige beleid van de laatste jaren maar ook op die afgrijselijke huichelaars van de NSDAP beter bekend als de ratten der PvdA.

  Nee, ook nu weer blijkt zowel uit gedrag, opstelling en jawel ook de zogenaamde tegenbegroting de angst voor een keuze die echt recht zou doen aan de ooit zo geroemde principes en uitgangspunten van de SP, wat overblijft is slechts een soort van spruitjesschotel inclusief het daarbij horende odeur, waarin nergens echt radicaal voor een maatschappelijke en/of economische ommezwaai word of is gekozen maar waarin vooral de kleur grijs overheerst.

  Is men soms verlamd door het succes van de laatste jaren?? is men soms ineens bang om die schijnbaar o zo belangrijke (grijze) zwevende kiezer tegen zich in harnas te jagen?? van waar komt dat toch die schijnbare angst om als een ouderwetse olifant dwars door die smerige porselein en poppenkast heen te denderen, toon eens een keer je cojones zou ik zeggen.

  Want in plaats van het gebrul van woeste leeuwen hoor ik slecht wat vaag gepiep van bange muisjes en wat vaag geluid van struisvogels die hun koppen diep onder het zand hebben begraven.

  ik ben ervan overtuigd dat dit land en de meeste daarin wonende inwoners meer dan genoeg hebben van al die grijsheid en al dat softe compromisgelul, en ik denk zeker te weten dat de keuze van de SP om ook te gaan behoren tot het zogenaamde (politieke) establishment, en dus voor grijsheid en compromisgelul, ze uiteindelijk zal gaan opbreken en sterker nog als een soort van PvdA 2.0 zal doen eindigen.

  Zet de maskers dus maar af en ga nou eindelijk eens een keer de echte klasse strijd aan!!!!

  • Exact een jaar geleden, nadat de SP met Wilders’ motie van wantrouwen bij de opening van de APV 2014 meestemde, kwamen de hersenlozen, vakkundig aangestuurd door de media, boos aangerend: “De SP gedroeg zich als PVV-light”.
   Nu distantieert Roemer zich van de PVV [terecht en zuiver], maar de coalitie “plus” had de volgende aanval al klaar staan: de SP had geen tegenbegroting! In nauwe samenwerking werd de aanval ingezet door De Kwebbelaar van D66 en de IJzeren Hein van de VVD. En de media deden ook hun subjectieve duit in het zakje.
   Die Tegenbegrotingen in algemene zin [onafhankelijk van wie ze indient] zijn in de huidige coalitieconstructie niet meer dan reetveegpapier, ongeacht welke partij[en] ze indienen. Er wordt niets mee gedaan. [zie CDA]
   En als je beseft, dat de SP-tegenbegrotingen [doorberekend of niet] jaar in jaar uit, hoe secuur en realistisch ook opgezet, hautain terzijde worden geschoven dan is het voor zelfs een objectieve toeschouwer te begrijpen, dat er een moment komt, waarop de SP zegt: “We hebben alles keurig op orde, maar die Tegenbegroting laten we maar zitten deze keer. Want we hebben het druk genoeg met luisteren naar verontruste, woedende zorgmedewerkers en zorgbehoeftigen. En het CPB wilde toch al niet doorrekenen, so what’s the use?”.
   [Overigens kun je die Tegenbegroting op de SP-site gewoon bekijken en dan zul je zien, dat de SP er zich niet gemakkelijk van heeft afgemaakt!]
   Jij, Willem, begint je betoog met het gebruiken van het woord “onthutsend” in onze richting, waarmee je onze reactie op Roemer’s optreden kwalificeert. Je goed recht, en verklaarbaar omdat je naar mijn mening in dezelfde val trapt, waarin velen zijn getrapt. Je beschrijft ook expliciet die kwalificaties van Roemer’s optreden.
   Laat ik daar in jouw richting dan het woord teleurstellend tegenover zetten. Omdat je je blijkbaar ook keurig door de media hebt laten sturen. Zoals velen met jou.
   Punt is namelijk, dat niet de nadruk op de verdediging van Roemer [beheerst, timide als je Wilders als referentie gebruikt] dient te worden gelegd, maar op de gecombineerde aanval van Pechtold en Zijlstra.
   9 van de 10 kijkers zullen niet beseft hebben, dat de aanleiding voor die aanval een farce, een stuk reetveegpapier genaamd “tegenbegroting” was. Veel meer was men gefascineerd door een spel van goed geregisseerde aanval en een niet met rood vlees gooiende verdediging.
   Men had [jij ook blijkbaar, gezien je slotzin] liever een Roemer á la Wilders gezien, en dat terwijl nog maar een jaar geleden juist diezelfde kwijlende kijkers Roemer de Wilders-aanpak [MvW] verweet!
   Je hoort mij niet met stelligheid verkondigen, dat Emile de enig juiste reactie koos, maar zeker ook niet de volledig onjuiste. Zoals goed gebruik is in ons parlement koos “de kliek” de SP tot prooi en ik weet niet hoe het bij jouw landde, maar ik zag een rustige, beschaafde Roemer zijn inbreng afmaken en het spreekgestoelte verlaten.
   En terwijl het effect van de gecombineerde aanval alweer weggeëbd is, kan Roemer probleemloos blijven aandragen wat hij in 1e termijn ook al deed: “Nederland, kijk naar uw zorgbehoeftigen, naar uw ouderen, naar alle andere slachtoffers van Rutte 2”.
   En dat hoor ik liever dan woest geschreeuw van een volkomen losgebroken beer 🙂

   • Dat de huidige huichelaars en hofnarren die momenteel het pluche met hun welgevormde en vol met corrupt en overbodig vet gevulde reet vervuilen en daarbij schijt hebben aan alles en iedereen, dat is een feit waar ieder weldenkend mens het wel eens kan zijn.

    Net zoals jouw terechte conclusie dat niet zo zeer Roemer c.s. maar dat veel meer slijmbal Pechdinges en zijn kompanen in het kwaad aangevoerd door Zijlstra hun afzichtelijke mombakkes op de diverse hakblokken terecht hadden moeten komen.

    Toch blijft bij mij teleurstelling over het optreden van Roemer c.s. overheersen
    en neen ook van mij hoeft hij geen Wilders II te spelen of te acteren. liever niet zelfs, maar de haast machteloze en krachteloze opstelling die nu is getoond is weer van een hele andere orde.

    Mijns inzien is er namelijk wel een derde keuze alleen dan dien je wel echt overtuigd te zijn van je ziens en denkwijze en dat nu mis ik, die echte overtuiging, het echte geloof in je gelijk en de manier van tegen dingen aan te kijken, dus zie je een partij en een optreden waarin in mijn mijn ogen het schisma tussen enerzijds je als een spijkerharde actiepartij op te stellen met duidelijke principes en anderzijds een zogenaamde softe en vooral zogenaamd beschaafde volledig aan het beeld van de politieke mores beantwoordende partij en leider te zijn.

    Het beeld dus van een soort Jekyll and Hyde is dus wat ik zie en wat je verder ook van Wilders kan en mag zeggen feit is wel dat er een aanzienlijk aantal punten te benoemen zijn waarin zowel zijn club als de SP elkaar in zouden kunnen vinden dat dit voornamelijk door de opstelling van de SP niet gebeurd is vind ik een meer dan gemiste kans, helemaal als je je bedenkt dat feitelijk beide partijen in dezelfde kiezersvijver zitten te vissen.

    De spreuk “de vijand van mijn vijand is mijn vriend” is er niet voor niets tenslotte en waar ik vroeger nog wel eens de gedachte en misschien de hoop koesterde dat een coalitie van SP en VVD de perfectie zou kunnen benaderen is dat beeld wel veranderd voornamelijk vanwege de spijkerharde neo-fascistische keuzes die de club van Rotte Rutte op haar conto heeft geschreven. zo zou samenwerking met de PVV op punten niet zo slecht kunnen zijn als dat men vooraf denkt.

    Het is voor de SP dan ook tijd om daadwerkelijk een keuze te maken of je gaat echt uit van eigen kracht en macht en dus een keuze voor ook een andere veel meer compromisloze opstelling zowel in de politiek als media als in uitvoering
    en dus voor de radicale actiepartij of je stelt je puur pragmatisch op, waarbij aan de SP de keuze is en zal worden overgelaten.

    De huidige koers is mijn overtuiging is een doodlopende weg, daarvoor hoef je slechts naar de peilingen te kijken en je oren open te doen, het is natuurlijk niet voor niks dat veel van de voormalige PvdA stemmer massaal naar Pechtold en straks wellicht ook nog naar de PVV aan het overlopen zijn.

   • De huidige koers is mijn overtuiging is een doodlopende weg, daarvoor hoef je slechts naar de peilingen te kijken en je oren open te doen, het is natuurlijk niet voor niks dat veel van de voormalige PvdA stemmer massaal naar Pechtold en straks wellicht ook nog naar de PVV aan het overlopen zijn.

    Wat nauwelijks iets met ideologische keuzes en keuzes op inhoud te maken heeft, maar alles met keuze voor een poppetje. En daar valt bij de schapenkudde van de huidige tijd absoluut niets meer aan te doen. Wat mij betreft hoeft Roemer zich niet te laten ombouwen 🙂

 4. Wat zich meer en meer gaat wreken is, dat er een kabinet is dat zonder enige daadwerkelijke oppositie door het politieke leven gaat. Het restje [SP,PVV, PVDD en af en toe CDA] kan onvoldoende gewicht in de schaal brengen.
  Het zou uiterst merkwaardig zijn geweest als de plannen voor 2015 niet ongeschonden uit het debat zouden zijn gekomen. De enige manier om de opgeworpen blokkade, die het parlement van zijn ziel heeft beroofd, te slechten leidt, zoals Jurgen elders al opmerkt, via de kiezer; die de krappe meerderheid in de 1e Kamer kan verwijderen.
  Maar gevreesd moet worden of althans rekening gehouden worden met het feit, dat de kiezer de klap die hij de PvdA mogelijk toebrengt zal vertalen naar een beloning van D66. En dan ontstaat de bekende “lood om oud ijzer”variant.
  De opdracht voor de kiezer c.q. de redding voor grote groepen burgers ligt erin te zorgen, dat VVD,PvdA,D66,CU,SGP en CDA gezamenlijk geen 38 zetels in de Senaat mogen halen. Een duivelse opdracht, want hij impliceert, dat SP+PVV+PVDD+50Plus die minimaal 38 zetels wel moeten halen. En in een dergelijke uitslag gaan ongewenste neveneffecten schuil.
  Het is niet zo vreemd, dat Rutte zich 2 dagen erg sterk heeft gevoeld.

  • Ik voel wat je bedoelt met die neveneffecten, Paul. Maar daarom is het ook zo mooi van de PvdA, dat ons een handreiking wordt gedaan ruim voor de PS-verkiezingen.
   Vanaf januari kan elke gedupeerde groep binnen onze samenleving aan den lijven gaan ondervinden:
   – wat in werkelijkheid de directe gevolgen zijn van de decentralisatie van de zorg naar de gemeenten;
   – hoe de koopkrachtplaatjes in 2015 in werkelijkheid gaan uitpakken. Rutte’s macro verhalen of Nibud’s micro horror.
   Bijna 3 maanden lang wordt die gedupeerde groepen munitie aangeleverd, men hoeft slechts na te gaan hoe vaak het om scherpe munitie dan wel losse flodders blijkt te gaan.
   Om vervolgens in maart bij de PS zelf met scherp te gaan schieten via het stembiljet.

  • Klopt! De kiezer kan bij wijze van uitzondering zijn keus bepalen op basis van actueel toetsen van Rutte’s macro-tabellen en puntenwolken aan de micro-werkelijkheid. Het zou zeker mooi zijn als één van de echte oppositiepartijen zich opwerpt als verzamelaar van de resultaten. En ik adviseer hen daarbij dezelfde even belegen als nog steeds prima werkende strategie te kiezen als het kabinet hanteert: resultaten niet eerder dan 3 dagen voor de stembusgang in de media brengen, zodat reageren wordt bemoeilijkt.
   Lijkt me een mooie taak voor Roemer, want die heeft, zo las ik net, imagogewijs het een en ander goed te maken.;

   • De tegenbegrotingen van echte oppositiepartijen als GL werden door Rutte allen op dezelfde manier bejegend. Complimenten voor het vele werk, maar we doen er niets mee!
    In die zin is het vreemd, dat het ontbreken van een SP-tegenbegroting leidde tot een collectieve aanval op Roemer. Tijdvulling en papierverspilling, dat zijn die mooie Powerpointdocumentjes.
    Akkoord, Roemer koos een compleet verkeerde verdedigingslinie, maar so what? Het werd alleen maar duidelijker, dat Emile niet lijdt aan haantjesgedrag. Die haantjes [ een kale en en kwebbelaar] zaten zoals gewoonlijk in andere hokken.
    Maar de media vinden het prachtig: toch nog even lekker op de man en op de partij spelen.

 5. Algemeen beschouwd word dit volkje willens en wetens voor de zoveelste keer niet alleen in de zeik genomen door roverhoofdman Rutte en zijn paladijnen, maar laat dit volkje zich ook braaf uiterst zorgvuldig wederom een rad voor de ogen draaien.

  Het is al eens eerder gestipuleerd, ieder volk krijgt de leiders die het verdient!!

  Overigens heb ik ter bescherming van mijn geestelijk en lichamelijk welzijn maar eens niet gekeken of geluisterd naar onze fijne nieuwe le Roi-Soleil en zijn fascistische eega.

  • Dus jij hebt niet gezien, Willem, dat Maxima na 5 minuten naar Walex te hebben geluisterd een gezicht trok alsof ze hoognodig de eerder genoten brunch meteen langs natuurlijke weg in het Haagse riool wilde dumpen?

   • Ik loop al helemaal leeg alleen al bij de gedachte aan die smerige dief en oplichter, wiens gore familie al 200 jaar liegt, bedriegt plus hun zakken op meer dan a-sociale wijze loopt te vullen, naast me zou zitten laat staan dat ik die zonnekoning spelende roverhoofdman nog zou moeten aanhoren ook.

    Geloof me dat zou pas echt een ernstige storing in het rioleringssysteem gaan betekenen van onze hofstad.

 6. Rutte draaide ook weer het bekende verhaal af over de groei in inkomen bij ouderen over de afgelopen 15 jaar, in vergelijking tot andere groepen.
  Het inkomen van ouderen [+20%] en de groei van het vermogen van ouderen [4x] zou daarbij bijzonder positief afsteken.
  Niemand van de oppositie was in staat daar een passende reactie op te geven. Terwijl die toch zo voor de hand lag. De crux zit hem namelijk er in, dat Rutte altijd met macrocijfers werkt en geen absolute maar relatieve cijfers gebruikt.
  20% koopkrachtgroei [aangenomen, dat het zou kloppen, wat ouderen zelf kunnen nagaan] van een AOW-uitkering [10.000 euro] levert 2.000 euro in 15 jaar op.
  5% koopkrachtgroei van een salaris van 40.000 euro levert ook 2.000 euro in 15 jaar op.
  Door de relatieve % te gebruiken wordt de suggestie van een enorme ongelijkheid gewekt. Op die manier bouwt Rutte zijn “case” en de onmachtige oppositie is niet in staat dat verhaal voor iedereen helder te ontmantelen.
  Volgens mij is er geen andere manier dan via 100’n praktijkvoorbeelden m.b.t. oudereninkomens aan te tonen wat de werkelijkheid is en die tegenover Rutte’s macrocijfers te zetten. Schone taak voor Roemer, Krol e.d. Feit is, dat de oudere van Rutte niets hoeft te verwachten, niets dan krokodillentranen en gefingeerde cijfers.

  • Het zijn zoals altijd de “kleine dingen” waaraan je de politicus herkent. Toen Roemer gisteren het voorbeeld gaf van de alleenstaande bijstandsmoeder, die door de koopkrachtmaatregelen voor 2015 op jaarbasis 317 euro erop achteruit gaat, pakte Rutte zijn papier met het tabelletje erop er bij en zei, dat het niet klopte volgens het kabinet. En daar stond Roemer met zijn Nibud-berekeningen.
   Toen Krol over die oma vertelde, die het geld niet meer heeft om een verjaarscadeau voor haar kleinkind te kopen kwam Rutte met dat “omdat ze niet van de bijzondere bijstand gebruik maakt”.
   Voor Rutte c.s. is iedereen die onder de VVD-inkomensgrens leeft een stip in een puntendiagram, een puntje in een wolk. Dat is zijn realiteit. Verschrikkelijk eigenlijk.

 7. Rutte begon als reactie op “armoede onder ouderen” aan te geven te weten, dat die ouderen [net als andere groepen in de samenleving] de nodige pijn moeten lijden onder de bezuinigingen van zijn kabinet.
  Vervolgens stelde hij doodleuk, dat ouderen vaak zelf de oorzaak van de terugval in inkomen zijn, omdat ze geen gebruik maken van bijzondere bijstand. Waarmee hij onverbloemd liet weten zich totaal niet te kunnen verplaatsen in het gevoelsleven van die ouderen.

 8. Met Rutte als opperhoofd en Pechtold als medicijnman van de neppositie is het Teflon-gehalte inmiddels zo groot geworden, dat de echte oppositie volledig kansloos is. Men komt er gewoon niet onder.
  “The Coalition of Teflon” kan je alleen maar raken als je er schuurpapier overheen haalt. Grof schuurpapier om precies te zijn.
  En met de oppositie van nu in gedachten komt meer en meer vast te staan, dat het schuurpapier van de kwade kiezers zal moeten komen. Dus tot maart ’15 is het uitzitten, verdragen en ondergaan. Een halfjaar ook om de kwade, boze, verontwaardigde, verontruste, teleurgestelde burgers te mobiliseren en te verbinden in dat ene streven: via de PS-verkiezingen dit kabinet en haar supertrio Pechtold, Slob en Amish Kees weg te sturen.

 9. Niets ten nadele van de prima prestatie van Ajax. Maar ze zullen nu toch niet denken, dat ze werkelijk een kans maken om de poule door te komen? Want die beroerde 1e helft is meer representatief dan die tamelijk uitzonderlijke 2e helft. Het zal knap moeilijk worden om op Cyprus een goed resultaat weg te halen. Als je Moisander, Viergever en Boilesen bekijkt dan is er genoeg te vrezen.

Nice and easy to work with

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s