DE LUCHTBALLON-METHODE

Het gevoel van Jurgen, zoals hij dat enige dagen terug beschreef in zijn spontane bijdrage “Mourning star”, blijkt hem niet te hebben bedrogen. Via via werd ik er gisteren op geattendeerd, dat de moeder in kwestie inmiddels is toegetreden tot het selecte gezelschap van 1Vandaag sidekicks. Het is werkelijk verbazend, waar mensen tegenwoordig een mening over willen hebben en ook willen én kunnen geven, voor een camera.
Voor het grootste deel ging haar koffietafelpraatje langs me heen; ik spitste mijn oren echter toen ze reageerde op de actuele problemen met de bereikbaarheid van de rampplek. De moeder, die nationale bekendheid kreeg door haar oproep “Putin, geef me mijn kinderen terug” had nu iets anders te melden. “Als het levensgevaarlijk is om mijn kind[eren] daar weg te krijgen, dan moet hij daar maar blijven.”
Of hier mogelijk een rol speelt, dat 1Vandaag al heeft toegezegd, dat zodra de situatie ter plekke het mogelijk maakt een reportage wordt gemaakt van een bezoek van de moeder “on the spot” , ik weet het echt niet. Maar ik herinner me beelden van een Australisch echtpaar wat zo maar ineens opdook, net als een toevallige camera, om naar hun dochter te zoeken [!]. Met alle media aandacht vandien.
hotline1Even opvallend is, dat die moeder vrijwel naadloos de methode Rutte toepaste. Ik noem dat het tot bijna knappen opblazen van een luchtballon, die vervolgens stukje voor stukje begint leeg te lopen. Ik heb wel een willekeurig aantal voorbeelden van de methode Rutte:
– de repratriëring van alle stoffelijke overschotten had hoogste prioriteit;
– de mogelijkheden voor een militaire missie worden serieus onderzocht;
– 40 marechaussees + rampdeskundigen worden naar Oekraine gestuurd en dienen vrijelijk toegang te krijgen tot de rampplek.
Rutte meldde dat via zijn “bijpraatsessies”met het volk en baseerde zijn mededelingen op zijn continue telefoonnades met de “hot shots” her en der op de wereld.
De realiteit zo’n 2 weken na de ramp [“aanslag” blijft voorlopig nog een vies woord] is, dat het aantal bijpraatsessies met het volk drastisch is afgenomen. Niet moeilijk te raden waarom. Verrassend is ook, dat Rutte nog steeds niet in persoon in Kiev is opgedoken. Alles blijft per telefoon lopen. Of aan Dikkertje Dap Timmermans hotline2overgelaten. En:
– de repratriëring van alle stoffelijke overschotten nog niet is gelukt. En met de dag lijkt de kans daarop kleiner;
– een militaire missie even snel werd afgeblazen als hij in Mark’s hoofd was opgekomen;
– de marechaussees in Donetz zijn al 4 dagen bezig met fitness, koffie drinken en de Playstation. Af en toe maken ze een ritje om al rap te worden tegengehouden en teruggestuurd naar het keurig ingerichte commandocentrum. Terwijl Rutte toch minstens 6x de toezegging van zijn Oekrainsche evenknie had gekregen, dat toegang tot de rampplek zou worden gegarandeerd.
De luchtballon van Rutte, hij lijkt zo langzamerhand leeg te raken en onze premier heeft geen idee meer wat te verzinnen om er weer lucht in te krijgen.

Heeft Rutte het dan slecht gedaan als het om crisimanagement gaat? Moeilijk om daar een oordeel over te geven. Zijn luchtballon gaf het volk bijvoorbeeld hoop [terugkeer slachtoffers]; maar tegelijk ook verwachtingen, die veel te hoog gegrepen bleken.
Zijn [of was het Big Ivo’s] idee voor de dag van nationale rouw was een schot in de roos bij een groot deel van Nederland. Saamhorigheid, eendracht, groot zijn in het lijden en de rouw is juist wat de Nederlander nodig heeft om de komkommertijd door te komen. We zagen een heropleving van het bermtoerisme, we werden vergast op een in gepaste uitvoering gebracht real life-drama docu. En dat meerdere dagen na elkaar!
Alles werd uit de kast gehaald om de aandacht af te leiden van wat er rond de rampplek gebeurde. Of juist niet gebeurde.
Big Ivo zou  niet de trouwste secondant zijn als hij niet wegen zoekt om Mark aan nieuwe lucht voor zijn ballon te helpen. Ivo hanteert het standpunt, dat je mensen [goede of slechte tijden] altijd moet geven, waar ze zich het best bij voelen en het best in zijn. Dus is zijn nieuwste idee om een officiële herdenking voor de slachtoffers van van de ramp/aanslag in te voeren. Waarbij de essentiële vraag zou moeten zijn: gaat het om de herdenking van 195 dode landgenoten sec of moet het een herdenking zijn van 195 landgenoten, die slachtoffer werden van een aanslag, die te duiden is als een oorlogsmisdaad?
foonVraag is of Rutte wel tijd zal hebben om zich over die gevoelige kwestie te buigen. Berichten circuleren steeds sterker, dat zijn tante Angela [bijna een 2e moeder voor hem] Mark als opvolger voor v. Rompuy wil hebben in Brussel. En dat managen vergt heel erg veel bellen.

Advertenties

18 thoughts on “DE LUCHTBALLON-METHODE

 1. Wie na 2000+ jaar heerschappij van de mens serieus zingt, dat er “peace” moet/zal komen verdient het meewarig bekeken te worden. Al heeft het liedje nog zo’n lekker souldeuntje. “Peace” is typisch zo’n uitvinding van de mens zelf om zijn geweten te sussen. “Peace”? T-Rex en zijn soortgenoten zullen er nooit over nagedacht hebben. Die pakten wat ze pakken konden 🙂
  Zelfs nog verder terug, toen de Aarde zich nog aan het vormen was en er weinig tot niets rondkroop, kun je moeilijk spreken van “a peaceful place to be”. Vele eeuwen na dat alles verpletterende begin hebben “storytellers” c.q geboren leugenaars dat begin als een paradijs beschreven. Wat het natuurlijk nooit kan zijn geweest. Maar dat weerhield de mens er niet van om er eeuwenlang in te geloven. Als compensatie voor de ellende die hij veroorzaakt[e].
  Zelfs anno nu wordt “peace”nog net zo vaak misbruikt als voorheen. Terwijl het in feite een woord is, wat het altijd onhaalbare uitdrukt.
  Pete Sinfield [tekstdichter van King Crimsom] schreef eind jaren 60 een soort 2-luik met dat woord “peace” als thema. Sinfield sprak van “peace” als een verschijnsel wat aan het begin der tijden [uiteraard zonder toen die betiteling te hebben] kan hebben bestaan in een soort vorm, die wij nu als”peace” betitelen.
  I am the ocean
  Lit by the flame
  I am the mountain
  Peace is my name
  I am the river
  Touched by the wind
  I am the story
  I never end
  Water, vuur, aarde en lucht zijn de actors, die samen “peace” als een begin, als een soort aanbod aan wie of wat er komen gaat, vertegenwoordigen.
  Het andere deel van het 2-luik gebruikt Sinfield om aan te geven, dat “peace” of welke naam je het bijbehorende verschijnsel ook zou willen geven, ook het eind zal zijn van onszelf en de wereld die wij schiepen.
  Peace is a word
  Of the sea and the wind
  Peace is a bird who sings
  As you smile
  Peace is the love
  Of a foe as a friend
  Peace is the love you bring
  To a child
  Hier beschrijft Sinfield de fictie, die wij in stand houden. Dit is de manier waarop een soort “peace” zou kunnen worden gerealiseerd.
  Searching for me
  You look everywhere
  Except beside you
  Searching for you
  You look everywhere
  But not inside you
  Om in het volgende couplet meteen te constateren, dat wij niet in staat zijn om echt te zoeken naar wat er te vinden is.
  Peace is a stream
  From the heart of a man
  Peace is a man, whose breath
  Is the dawn
  Peace is a dawn
  On a day without end
  Peace is the end, like death
  Of the war
  Tenslotte wijst Sinfield ons op de 2 keuzes die we hebben: “peace” als einde of de dood! Ruim 40 jaar nadat Sinfield zijn proza ophoestte maken we nog steeds de verkeerde keuze. Make Love, but let’s not ignore War! Daar veranderen “lalala”-achtige peacesongs totaal niets aan.
  Allezeggend over de huidige “state of mind” was wat ik Frans Timmermans deze week hoorde zeggen in reactie op de volkse verontwaardiging over wat er allemaal in Oekraïne gebeurt.
  “Wij leven in één van de veiligste landen in de wereld [noot: tactisch sterke opmerking als er net een vliegtuig met ca 200 landgenoten uit de lucht is geschoten] en beseffen niet, dat het in andere delen van de wereld totaal anders ligt.”
  Waarmee Bolle Franske feitelijk gewoon zei, dat wij eigenlijk maar enorme bofkonten zijn! En dat onveilig de standaard is. Of om het in Sinfield’s woorden te vatten:
  War is the end, like death
  Of the peace

  • @radar

   Er zullen figuren zijn die je reactie als zijnde cynisch zullen betitelen daar hoor ik echter absoluut niet bij, ik noem het eerder intelligent en bijzonder realistisch.

   De profetische woorden van Sinfield zijn een eye opener voor alle niet door staatspropaganda verblinde ogen.

   Hulde en bravo………

 2. Kijkend naar het crisismanagement van Rutte kun je vaststellen, dat het aanvankelijk is gebeurd vanuit de 2 posities, waarin Nederland door externe factoren terecht was gekomen. Allereerst was Nederland slachtoffer, daarnaast was er een Nederland dat om rechtvaardigheid riep, vooral die eerste dagen na 17 juli 2014.
  Rutte heeft, wellicht daartoe geadviseerd en/of door de media gedwongen, beide posities opgenomen in zijn crisismanagement.
  Aan de ene kant legde hij alle nadruk op de repatriëring, aan de andere kant sprak hij van “al moet de laatste steen boven”.
  Uiteraard sprak die aanpak aan, want het was precies wat “het volk” wilde horen. Dat in die fase de realiteitszin bij dat volk nauwelijks aanwezig was lijkt gezien de situatie van dat moment verklaarbaar.
  Rutte werd geprezen om zijn ‘ferme” aanpak.
  De eerste barstjes in het beeld rond onze PM verschenen, toen hij te vaak bleef spreken van de “intense telefoongesprekken”. Want na enige tijd begonnen mensen zich af te vragen wat die intense telefoongesprekken nu werkelijk opleverden. Het leek er op weinig tot niets. Zeker niet in de richting van een onderzoek naar oorzaak en schuld.
  Het kan als een briljante move worden gezien, dat de “focus” vooral op de slachtofferrol van Nederland werd gericht. De repatriëring slaagde [deels], razensnel werd een dag van Nationale rouw opgezet. En Nederland was 4 dagen in de ban van een real life drama docu [ik ondersteun die benaming zonder aarzeling].
  En na afloop daarvan was de roep om rechtvaardigheid dan nog wel te horen, maar veel minder dan voor die dag van nationale rouw.
  Wellicht steeg het succes Rutte c.s. ietwat naar het hoofd. Wat hiervan zij, besloten werd dat Nederland als rechtstaat ook tot grote dingen in staat kon zijn of althans die indruk kon wekken. En verschenen de marechaussees, de bijbehorende eisenpakketten, en zelfs de bereidheid om het voortouw te nemen bij een militaire missie in het rampgebied [nota bene deel van een oorlogsgebied!].
  Vanaf dat moment is er nog maar weinig positiefs te melden. Waar de luchtballon van de slachtofferrol volledig aan zijn doel beantwoordde, knapte die van “Nederland op zoek naar rechtvaardigheid” vrijwel meteen.
  Wat er zich de afgelopen week rond zowel missie als het zenden van marechaussees en hun verblijf in Donetz heeft afgespeeld is het bewijs van Rutte’s, maar ook Timmermans’ machteloosheid en onbeduidendheid ten top. Wellicht maakt dat Rutte zeer geschikt voor het baantje wat zijn Duitse matrone voor hem op het oog heeft. Zelf ben ik de mening toegedaan, dat onze “crisismanager” er heel goed aan heeft gedaan om zich muisstil te gaan houden. Want wie heeft er nu nog behoefte aan nog meer luchtballonnen en breefings over “intense telefoongesprekken”. Rutte ging wel naar Soitsji om Putin de hand te schudden; toen was er immers iets te verdienen? Rutte ging niet naar Putin om vis-a-vis dat intense gesprek met hem te hebben. Misschien zegt dat wel meer dan voldoende over “uw crisismanager’?

  • Rutte komt er niet goed bij je vanaf. Paul. En terecht, want ook ik vind dat er te vaak flink is geknoeid. Het brandt langzaam op allemaal,; Nederland zal langzamerhand wel toe zijn aan een volgende massale hype. Tenzij Ivo’s Nationale Herdenking dat voorblijft natuurlijk.

 3. Rutte is niet slechts een luchtballon, de man is stapel krankjorum en hoort subiet in een eenzame cel ergens in een godvergeten inrichting ter hoogte van Nieuwe Beerta of vergelijkbare plek levenslang te worden opgeborgen.

  Laten wij eens kijken hoe en wat ook alweer…

  1) De stoffelijke overschotten

  Niemand van alle doorgedraaide gestoorde gekken in dit land die zich ook maar 1 seconde heeft afgevraagd waarom die zogenaamde separatisten volgens Rutte c.s. ook nog eens respectloos zo snel als maar mogelijk was de verspreide lichaamsdelen, als ware zij de lottoballen van alle ballen verzamelen, bij elkaar graaiden.

  Niemand van al die lichten in het Haagse die bedacht dat het klimaat aldaar weleens de reden kan zijn (wat het dus ook was) helemaal niemand die zich afvroeg wat er met de lichaamsdelen gebeuren zou als zij meer dan een paar dagen aldaar in de open lucht zouden blijven liggen, welnu het antwoord laat zich raden namelijk verrotting tot de zoveelste graad en onherkenbare uit elkaar vallende lichaamsdelen waren dan het resultaat geweest, om nog maar te zwijgen over de vele soorten honden, wolven etc. etc, wat daar loopt rond te lopen en die nu dus dankzij die smerige separatisten, die hielenlikkers van satan Vlad I een feestmaal zijn misgelopen.

  2) een Militaire missie

  Als ooit er een “mission impossible” is geweest dan is het wel dit krankzinnige idee geweest.

  Het Nederlandse legertje beschikt exact over twee soorten “special forces” zijnde van het korps Commando’s en die jongelui van het Korps Mariniers, nou wil het geval dat deze meer dan uitstekend zijn opgeleid, geen kwaad woord daarover, alleen nu net niet voor zo een missie als die idioot Rutte en hofnar Timmermandinges voor hun gestoorde oog zagen.

  Dan beschikken wij (jawohl herr Rutte!!) over de trots van de natie zijnde de luchtmobiele brigade, en u raad het zeker al?? ook die zijn daar niet voor getraind nog opgeleid, en dat is los van de zeer practische vraag hoe ze daar hadden moeten komen en vooral ook waarmee.

  Als je weet dat wij maar een hercules hebben voor troepentransport, chinook helicopters die net als de Apaches merendeels aan de grond staan wegens gebrek aan onderdelen en onderhoud, en het zwaarste pantservoertuigje wat wij bezitten is zelfs voor meer dan 30 jarige ouwe meuk die VLad I ooit glimlachend aan de Oekraine heeft verkocht. c.q. geschonken als zijnde tanks, geen enkele maar dan ook echt geen enkele partij, ook mist onze vaderlandsche trots allerlei andere militaire hulpstukken die voor zo een missie nogal nodig zijn, denk eens aan logistiek bijvoorbeeld.

  Verder hebben we nog drie lekke boten en een paar dekschuiten in Den Helder liggen die hadden nee die hadden we moeten sturen natuurlijk!!

  Hoppa jongens en meisjes van stavast en van dinges de Ruyter hijs de zeilen en vaar richting de grootste en modernste vloot die je daar maar kunt vinden dat is na Turkije gewoon doorvaren naar een schiereiland genaamd “de Krim” alwaar er helemaal geen echte oorlogsbodems liggen welnee joh ben je gek is allemaal show.

  O dan hebben we nog onze veelgeroemde luchtafweer welnu kijk eens in Volkel zou ik zeggen en ziet wat daar aan de hand is met die fijne F 16 en andere meuk. meer dan tweederde staat aan de grond wegens (herhaling van zetten) gebrek aan onderhoud en onderdelen en een schrijnend gebrek aan vakbekwaam personeel, en wat zegt schootteefje Hennis dan??? lang leve de bezuinigingen op defensie hoera, hoera, hoera!!

  Zoals u ziet was de militaire optie een overweging waard woehahahahahahahahahahahaha

  3) de Deskundigen

  Uiteraard stuurt halve zool Rutte de Marechaussees zou ik ook doen als ik hem was, aangezien het gewone korps een lager opsporingspercentage heeft dan de meeste derde wereldlanden plus dat de jongens van de Marechaussee bij toeval nog een redelijke opleiding krijgen en daar niet zoveel percentueel is wegbezuinigd als bij andere korpsen (alhoewel of dat nu echt toeval is mag je je gerust gaan afvragen wetende dat de primaire en eerste taak van de Marechaussee is de bescherming van alle leden van het Koninklijk Huis en hunner bezittingen) en verder kijk eens een keer uit het raam en zie ons politiekorps eens ronddarren en ach, dat zooitje stumpers kan je toch onmogelijk naar de Oekraine sturen.

  Het gekke is weer wel dat de meeste forensische diensten uitstekend functioneren maar hoewel je toch zou denken dat je die nodig zou hebben is er voor zover ik er ben achter gekomen echt helemaal niemand uit die hoek afkomstig in Kiev of onderweg daartoe, wat nogal logisch is want deze mensen weten namelijk uitstekend waar ze naar moeten zoeken en vooral ook zijn zij niet vooringenomen.

  Eerst stuurt die doorgedraaide imbeciel van een Rutte zijn holtorrenmaatje van Balen en die sprekende slijmpudding Verhofstad naar een podium om oorlogszuchtige taal uit te gaan braken , en dan gaan die die fijne echte democraten in Kiev ook echt oorlogje spelen is het weer niet goed, kom op Rutte make up your mind, maar ja dat kan die niet want zijn mind is blank en om een mind up te maken heb je er wel minimaal 1 voor nodig en dat nu ontbreekt bij onze zoals altijd immer geadoreerde en innig geliefde grote roerganger de gouwleider der gouwleiders, de enige man waar zelfs Joseph Goebbels wat van had kunnen leren Premier Marcus Adolf Mussirutteler.

  • Voor ik het vergeet want ja misschien leest Markie wel mee hier wat te luisteren en te lezen mafketel!!

   WE GOT TO HAVE PEACE

   We got have peace
   To keep the world alive
   And war to cease

   We got to have joy
   True in our hearts
   With strength we can’t destroy

   People hear us
   Through our voice the world knows
   There’s no choice

   We’re begging, save the children
   The little ones
   Who just don’t understand

   Give them a chance
   To breed their young
   And help purify the land

   People hear us
   (People hear us)
   Through our voice the world knows
   There’s no choice

   And the people in our neighborhood
   They would if they only could
   Meet and shake the other’s hand
   Work together for the good of the land

   Give us all an equal chance
   It could be such a sweet romance
   And the soldiers who are dead and gone
   If only we could bring back one

   He’d say, “We got to have peace
   To keep the world alive
   And war to cease”

   We got to have joy
   True in our hearts
   With strength we can’t destroy

   People hear us
   (People hear us)
   Through our voice the world knows
   There’s no choice

   And the people in our neighborhood
   They would if they only could
   Meet and shake the other’s hand
   Work together for the good of the land

   Give us all an equal chance
   It could be such a sweet romance
   And the soldiers who are dead and gone
   If only we could bring back one

   He’d say we got to have peace
   We got to have peace
   Let the world know

   Peace, peace, peace
   We got to have peace

   People hear us
   Through our voice the world knows
   There’s no choice

   Save the children, save the children
   Save the children

   And the people in the neighborhood
   They would if they only could
   Meet and shake the other’s hand
   Work together for the good of the land

   Give us all an equal chance
   It could be such a sweet romance
   And the soldiers who are dead and gone
   If only we could bring back one

   Say we got to have peace
   Got to have peace

   Let the people sing it
   Peace, peace, peace
   We got to have peace

   I say peace, peace, peace
   Ah, we got to have peace
   Peace, peace, peace
   Ah, we got to have peace

   • Typisch een liedje wat Rutte zou kunnen aanspreken. Lekker souldeuntje en een tekst zonder scherpe kantjes. Persoonlijk zou ik het meer gewaardeerd hebben als Mayfield een liedje had gemaakt, waarin hij behandelt waarom er nooit “peace” is en ook nooit zal zijn. Mnder vrijblijvend dan 150 x het woord “peace” herhalen.

   • Het klinkt inderdaad opbeurend en dat zal wel te maken hebben met de tijd waarin het werd opgenomen. Mayfield ’s protégé M. Jackson pakte het in de jaren 90 anders aan met Earth song. Ook een sprookje, maar wel met minder “la-la-la”-achtige trekjes. 🙂

  • Niemand zal zeggen, dat je mening aan duidelijkheid schort. Willem vindt Rutte dus geen goede crisismanager en gebruikt daarvoor de luchtballon-argumenten van RadaR, die op een manier worden uitgewerkt, die op detailkennis duidt.
   Het lijkt me voor de hand te liggen, dat slechts weinig Nederlanders op een dergelijk detailniveau over de nasleep van de ramp/aanslag nadenken.Dat proef je bijvoorbeeld uit forumdiscussies e.d. Rutte heeft gekozen voor het spelen van een spel voor de bühne, waarmee hij , zonder dat onomstotelijk vaststaat wat zijn bedoelingen daarmee zijn geweest [koketteren met je eigen tekortkomingen als leider en natie is immers allesbehalve slim?] een veel te grote broek heeft aangetrokken, die zijn verschijning geen goed heeft gedaan. De al dagen geldende radiostilte tussen crisismanager en zijn volk duidt erop, dat Rutte probeert die te grote broek te dumpen. Wat het geheel er zeker niet sterker op maakt.
   Overigens begint zich steeds meer af te tekenen, dat de kans dat ooit bekend zal worden hoe de schuldvraag werkelijk ligt m.b.t. de aanslag kleiner en kleiner wordt. Men zal dus wel werken aan een compromis, waarin een voor alle partijen acceptabele “chain of events” zal worden aangedragen.
   En de wereld doet een plas en de chaos blijft wat hij was.

   • Het totale gebrek aan realiteitszin bij dit volk en zijner leiders is om eens een mooie frase te gebruiken werkelijk stuitend te noemen.

    Wat denken Rutte en zijn uit natte winden bestaande volgers nu eigenlijk dat omdat de Amerikanen zeggen “hard bewijs” te hebben Obama en in zijn kielzog het Amerikaans militair-industriele complex, waar ook Obama meer dan alleen lippendienst aan schuldig is, nu ineens al hun technologische kennis op de tafel gaan gooien en daarmee aan Vlad I kenbaar maken dat die nog geen dinky-toy in het Kremlin over een tafel kan laten rijden zonder dat Big Brother Amerika het niet alleen weet maar ook nog eens kan zien??

    Dan ben je niet alleen maar naief als je dat geloof aanhangt maar feitelijk knetter gestoord want dat goede vrinden zal never nooit gebeuren want in tegenstelling tot hofnar Rutte is Obama namelijk nog niet helemaal knettergek.

    Die heeft gewoon zijn chinees telraampje gepakt en is gaan uitrekenen wat de voordelen en de nadelen zijn van dat “harde bewijs” te leveren en de uitkomst van die som lijkt mij wel overduidelijk.

    Steeds vaker komen er nu eindelijk ook berichten naar buiten over die zogenaamde gruwelijkheden die de lokale bevolking en in hun kielzog die verderfelijke separatisten hebben uitgehaald met de resten en bezittingen van de passagiers, ach ja die kannibalen en neanderthalers aldaar hadden o.a. geplunderd terwijl wat er feitelijk gebeurde is dat door pure onwetendheid gewone simpele boeren bezittingen zoals koffers e.d. juist van die plek afhaalden
    en ze afgaven aan de lokale autoriteiten uit pure bezorgdheid en om juist diefstal te voorkomen niet wetende dat ze daarmee eventueel een onderzoek zouden bemoeilijken.

    Vandaar dat dan ook alles wat is aangeleverd ook keurig op lijstjes is opgeschreven en nog steeds in een paar wagons op verder onderzoek/transport wacht ja dat is dus wat respectloze separatistische neanderthalers doen nietwaar.

   • Wat dat laatste deel [rapen bezittingen e.d.] betreft moet uiteraard met alle beschikbare vingers naar de nationale media worden gewezen. De bevolking daar werd in beeld gebracht als Neanderthalers. En daar is dat verhaal van ringen die van lijken werden afgehaald. We zagen rambo’s spullen in vrachtauto’s gooien. En daar vertelden de media de meest passende walgelijke verhalen bij. Volstrekt oncontroleerbaar voor het al in shock verkerende volk.
    Dat volk heeft nooit kunnen vatten wat het is om met een oorlogsgebied te maken te maken te hebben. En de media én Rutte c.s.maakten dat verkeerde beeld alleen maar erger door bij dat volk de indruk te wekken er wel even wat marechaussee naartoe te sturen om de boel te regelen. Of desnoods een militaire missie. En toen schrok Rutte zo van zichzelf, dat onmiddellijk een begin werd gemaakt met de terugtrekkende bewegingen. Wat is uitgemond in o.a. al bijna een week Play Station spelende marechaussees. En een muis piept harder dan Rutte op dit moment. En Timmermans zwemt in de airmiles 😉

 4. Of hier mogelijk een rol speelt, dat 1Vandaag al heeft toegezegd, dat zodra de situatie ter plekke het mogelijk maakt een reportage wordt gemaakt van een bezoek van de moeder “on the spot” , ik weet het echt niet.

  Een terechte gedachtegang wat mij betreft. De tijd is immers allang voorbij, dat we de media konden vertrouwen! Achter alles zit tegenwoordig een bijbedoeling, alles heeft een dubbele bodem. En het wordt vakkundig geregisseerd. Zou je 20 jaar geleden iets in deze zin hebben gesuggereerd, ik zou het van de hand hebben gewezen. Nu accepteer ik het als realiteit. Naïef ben ik inmiddels al jaren niet meer.
  Overigens is ook nu de metafoor van de luchtballon [ ik meen dat je die wel meer in verband met Rutte hebt gebruikt] alleszins passend.
  En ook vandaag moeten de marechaussees met de Play station spelen.

 5. Je hebt m.i. gelijk als je stelt dat de balans qua echte resultaten niet in Rutte’s voordeel werkt. En de verwachting moet zijn, dat er de aankomende weken en maanden nauwelijks echte resultaten zullen bijkomen. Rutte heeft wel het volk bediend door op de voor vele mensen aansprekende [maar net zo goed voor vele anderen minder aansprekende] wijze een algemene rouw docu te presenteren.
  Maar of dat nu een reden voor tevredenheid moet zijn?
  Rutte zal lang “de altijd bellende en weinig bereikende crisismanager” blijven. Het is ook niet niks om je aandacht te moeten verdelen over het aansturen van een rouwproces van je volk en het vervullen van de opdracht van je Duitse tante. 🙂

 6. Ik zag die “mourning star” toevallig op de buis verschijnen en dacht meteen “dat wil RadaR niet missen” 🙂 . En wat blijkt? Je krijgt zo maar een plotwending op een presenteerblaadje 😉

Nice and easy to work with

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s