ROUWEN? BIECHTEN? OF BEIDEN?

Het lijkt me belangrijk om zo nadrukkelijk mogelijk te onderstrepen [om misverstanden te voorkomen], dat ik niets heb tegen “een dag van Nationale Rouw”, zoals die voor vandaag is afgekondigd. Zo’n dag was in wezen onvermijdelijk, als je in ogenschouw neemt hoe vakkundig er vanaf die “gitzwarte donderdag 17 juli” naar toe is gewerkt. Stapje voor stapje is gebouwd aan het scheppen van de verplichting om je als individu ondergeschikt te maken aan een collectief rouwen. Natuurlijk, niets is verplicht zegt men, maar vandaag beschouwen als elke dag als een ander, het zou tot gefrons kunnen leiden.
Maar ik vind het prima, waarbij ik wel de opmerking moet plaatsen, dat zij die zich helemaal overgeven aan dat collectief rouwproces wel het besef dienen te hebben waar het werkelijk om gaat. Er zijn 192 Nederlandse levens abrupt tot een einde gebracht. Net als er bijna 20 jaar geleden enkele 100’n levens in Sebrenica abrupt en meedogenloos tot een einde werden gebracht. Net als er deze en vorige eeuw her en der op de wereld miljoenen levens tot een einde werden gebracht. Net als in de geschiedenis van de mensheid ontelbare levens tot een abrupt einde kwamen. Of het nu een genegeerde of zelf uitgevoerde genocide was, het maandenlang leggen van bomtapijten, het verkrijgen  van land of grondstoffen betrof, altijd was [en is er] een reden waarom levens in grote aantallen worden weggerukt.
En altijd [ook nu in geval van de MH17] zij er diverse parallellen te trekken, waarvan er één met kop en schouders boven de rest uittorent: er is in alle gevallen nooit sprake van een externe onbeïnvloedbare oorzaak [natuurramp, komeetinslag e.d.], het blijkt altijd te gaan om door mensen veroorzaakt leed. Al eeuwenlang met de onomkeerbare tendens van steeds groter, verschrikkelijker leed. We doen het zelf of laten het een ander bij ons doen en plakken er, als de impact groot genoeg is, vervolgens een jarenlang rouwproces aan vast, waarvan we [hoe treurig] in de loop der tijd een lekker feessie maken.
Dat doet het gevoel rijzen, dat rouwen in feite niets anders is dan wat vroeger biechten heette. Niet dat we bewust zelf die keuze maken. Nee, we laten ons daartoe bewegen tot het soort mensen, wat in verleden en heden als onze vertegenwoordigers die stroom aan lijken in gang hield en houdt.
WO1, WO2 ………miljoenen slachtoffers en toch kunnen de leiders van het soort, wat als de oorzaak mag worden gezien, probleemloos jaar in jaar uit vooraan staan bij herdenkingen en “dit mag nooit weer voorkomen” uitspreken. Terwijl op dat moment ergens anders in die wereld honderduizenden mensen worden afgeslacht, op meerdere hotspots tegelijk, met wapens, die op beslissing van die herdenkende leiders zijn geleverd.
Ja, rouwen heeft in onze tijd en in handen van deze mens iets onsmakelijks gekregen. Waarbij ik een uitzondering maak voor de mens, die zijn rouwen als een persoonlijke zaak invult. Al dat collectieve gedoe is niet meer dan een populaire [want radio en tv doen gulzig mee] vorm van biechten geworden. Toen je via wat gebedjes weer met een schone lei kon beginnen. Wat er vrijwel altijd op uitdraaide, dat je vrolijk doorging met de oude fouten te maken. Ik vermoed, dat er vandaag flink wat “gebiecht” gaat worden. Voor niet-biechters geldt, dat zij op hun qui vive moeten zijn, want het kan een maand, een jaar of langer duren, maar diezelfde “menselijke” misdragingen komen er gegarandeerd weer aan. Daar helpt geen biechten of rouwen tegen.

It was only one hour ago
It was all so different then
Nothing yet has really sunk in
Looks like it always did
This flesh and bone
Is just the way that we are tied in
But there’s no one home
I grieve, for you
You leave, me
So hard to move on
Still loving what’s gone
They say life carries on
Carries on and on and on and on
The news that truly shocks
Is the empty, empty page
While the final rattle rocks
It’s empty, empty cage
And I can’t handle this

I grieve, for you
You leave, me
Let it out and move on
Missing what’s gone
They say life carries on
They say life carries on and on and on
Life carries on in the people I meet
In everyone that’s out on the street
In all the dogs and cats
In the flies and rats
In the rot and the rust
In the ashes and the dust
Life carries on and on and on and on
Life carries on and on and on
Just the car that we ride in
The home we reside in
The face that we hide in
The way we are tied in
As life carries on and on and on and on
Life carries on and on and on

Did I dream this believe?
Or did I believe this dream?
Now I can find relief
I grieve

Advertenties

15 thoughts on “ROUWEN? BIECHTEN? OF BEIDEN?

 1. Ik hoop, dat lezers van dit log en de commentaren erop in staat zijn in te zien, dat hoewel de kritiek op de Nationale dag van de Rouw niet mals is, er wel degelijk een scheiding dient te worden aangebracht tussen:
  – het universele beginsel, dat weggevallen familieleden en andere naasten het altijd verdienen om over te worden gerouwd
  en
  – de wijze, waarop die rouwbeleving wordt uitgevoerd [geëxploiteerd?]
  Ik weet haast wel zeker, dat er , terugkerend naar de feitelijke als misdaad aan te merken gebeurtenis, nauwelijks een Nederlander [gemiddeld of niet] is, die niet enorm geschokt was. Maar of dat rechtvaardigt om 40 begrafenisauto’s met daarin lichamen maar ook delen daarvan 2 uur lang langs een meute, waarbij je zou mogen verwachten, dat de grootste schok wel zou zijn uitgewerkt na 6 dagen, te sturen, op basis van rationele overwegingen betwijfel ik dat. Ik zie mezelf als een normaal mens. Als zodanig is het voor mij een onweerlegbaar feit, dat ik in beide hierboven geschetste situaties exact weet hoe te handelen.
  Zou ik naaste of familielid zijn dan weet ik wat van mij verwacht mag worden. Zou ik daarentegen een buitenstaander zijn, ik zou mij zeer bescheiden opstellen en zeer zeker niet de behoefte voelen om bij die andere groep, die echt lijdt, te willen horen.
  Werkelijk tot mijn ontsteltenis en soms zelfs schaamte heb ik kunnen ervaren, dat een groot deel van de Nederlanders de afgelopen dagen fanatiek bezig is geweest met dat laatste, het erbij willen horen.
  Jullie hadden het al diverse malen over wat zich op Radio 2 afspeelt sinds 17 juli. Wel, jullie hebben niet overdreven.
  De “rouwenden” uit de buitenstaander-categorie buitelden over elkaar heen. In meerderheid niét om de “echte rouwenden” alle sterkte en kracht toe te wensen [volgens mij was dat ooit wel de goede gewoonte], maar met een tweeledig doel, t.w.:
  – een plaatje aanvragen [waarover jullie al het een en ander zeiden]
  – met een in “leed melken” getrainde DJ een paar minuten praten over hoe sterk men zelf het leed voelde. Tante Annie uit Surhuisterveen of Harrie uit Broek op Waterland [geen enkele relatie met de 192] mocht ons vertellen hoe hij leed onder het leed.
  Je moet heel sterk in je schoenen staan om dan geen gevoel van walging te voelen opkomen!
  Een gevoel overigens wat hoort bij exploitatie van menselijk leed en/of lijden.

  Het ware zo veel smaakvoller, zo veel chiquer geweest, als er simpelweg voor zou zijn gekozen. om de eerste lijns rouwenden zodra het kon hun weggevallen naasten te geven . De 2e lijns, laat ik ze maar de Radio 2- rouwenden noemen, zouden naar een aantal daarvoor geschikte pleinen [als Nederland ergens ervaring mee heeft dan is het wel pleinen] kunnen gestuurd om daar hun eigen gevoelens ten toon te spreiden. En Radio 2 kennende zouden die best voor een optreden van Ilse e.d. hebben willen zorgen. En wie weet zou er op die pleinen wel spontaan het idee zijn geboren [ik onderschat de creativiteit van de 2e lijn rouwende Nederlander niet] om te komen met een Nationaal Condoleance Cadeau [of monument zo u wilt].
  Rutte c.s. kozen niet voor die smaakvoller variant maar voor de exploitatie-variant. Die eigenlijk niet eens onverwacht dat Fortuyn- déjà vu, waar ik eerder al van sprak, deed opkomen.

 2. De VK laat gewoontegetrouw een korte bloemlezing zien van wat opvallende “twitterbewegingen”.
  Morgen zal er dus wel iets komen in de zin van “7 redenen waarom Nederland rouwde als ze deed”.

  • Toch verbazen de Duitsers zich over de Dag van Nationale Rouw, de eerste in tientallen jaren. Zo’n publieke rouwdag past eigenlijk niet bij de rationale Nederlanders, oordeelt Der Spiegel..”. [ergens gelezen]
   Volgens mij hebben de Duitsers de afgelopen jaren niet goed opgelet. Waardoor ze volledig is ontgaan, dat de rationaliteit van de Nederlander is vergroeid met zijn onderbuik!

 3. Het schijnheilige en mijns inzien zeer hypocriete gedrag opgedragen door een regering en regeringsleider waarvan je je in alle ernst mag afvragen met welk recht zij eigenlijk hun muil opendoen, een of andere toespraak door een schertsfiguur uit een sprookjeswereld die mijn fantasie ver te boven gaat, allerlei misplaatste zogenaamd “puur persoonlijke” getuigenissen over de slachtoffers die wel spijkerhard in de openbaarheid werden en worden gegooid, mis en non informatie en speculatieve bullshit door niet ter zake kundige journalisten en overige persratten die doelbewust informatie vervalsen foto’s manipuleren etc. etc.

  Dit gevoegd bij de kennelijk onuitroeibare kwaal die dit volk bezit om alles massaal te doen of het nu is met je porem en allerlei gelul op facebook staan, kritiekloos een WK voetbal te volgen of zoals nu massaal te rouwen om mensen die je niet kent, mensen ook die hun eigen verantwoordelijkheid minachtten en willens en wetens een groot risico hebben genomen.

  Jij noemt dit een farce, ik noem deze hele flauwekul en onzinnigheid een belediging voor de gehele mensheid, moet ik gezamenlijk rouwen met een rotte Argentijnse die het ook maar een seconde heeft verdomd om het woord sorry te laten horen?? met een regering die moeiteloos 19 jarige jongeren naar een zandbak in Afghanistan te sturen en als ze dan dood of invalide terugkomen gewoon negeren en feitelijk tegen deze kinderen zegt krijg gewoon lekker de pest.

  Moet ik rouwen terwijl ik weet wat er overal op deze de o zo kenmerkende geur van rotheid en verval om zich heen hebben hangende wereldbol gebeurt??

  Moet ik rouwen in een land waarin mensen wonen die het allemaal allah prachtig vinden als een terreurbeweging jonge moeders met pasgeboren kinderen op daken neerzet van huizen waarin hun wapens van verschrikking worden gemaakt, en waar mensen wonen die het allemaal een Mozes kriebel gevoel geeft als een zogenaamd democratisch land diezelfde huizen met clusterbommen naar de eeuwige hemel zend inclusief de bewoners????

  Nou sorry hoor maar dat doe ik dus even niet, de enige waar ik aan denk en voor wil rouwen zijn die kleine kinderen en jongvolwassenen die blind vertrouwden op hun makers en als dank daarvoor in stukken gereten op een smerig stuk grond ergens in een van de grootste gribussen van deze wereld eindigden.

  Voor de rest rouw ik voor dit land wat nu definitief heeft besloten om collectief knettergek te zijn en te worden.

  • Ik schetste het globale plaatje zonder details, want ik nam aan dat mijn lezers wel zouden snappen waar ik op doel. Jij gaat er meer detail op in en dat stoort me geenszins, omdat sprake is van aan elkaar complementair zijn van de teksten 🙂
   Ik blijf me gedragen alsof ik in een vrij, denkend land leef [je kunt ongetwijfeld inschatten wat een berg shit ik dagelijks moet weg scheppen om mezelf in die waan te houden] en een mens met een eigen mening ben. En mijn voornemen is, dat “till the end of my days” te blijven doen 😉
   En dat legt me de taak op om elke dag het plaatje, wat “the usual suspects” voor ons tekenen met een bijtend schoonmaakmiddel te verwijderen. Helaas zijn we nog niet zover, dat we dat tekenen kunnen tegenhouden. Daarvoor wordt het van teveel verschillende kanten op ons afgevuurd.
   BTW is er trouwens al bekend wie er gewonnen heeft? Blijft Fortuyn’s uitvaart de grootste of zijn toch de Cadillacs met de stoffelijke resten de winnaar geworden?

   • BTW is er trouwens al bekend wie er gewonnen heeft? Blijft Fortuyn’s uitvaart de grootste of zijn toch de Cadillacs met de stoffelijke resten de winnaar geworden?

    Die “wedstrijd” [ het woord “battle” gebruiken zou wat ongelukkig zijn] is nog lang niet afgelopen. Er komen nog meer stoeten Eindhoven – Hilversum. Nog even wachten dus voor de eindscore.Weet iemand trouwens waarom er niet op bijv. Schiphol of een ander nabijgelegen vliegveld wordt geland? Zou de tocht naar Hilversum aanmerkelijk verkorten.

   • @Jurgen

    Twee redenen kan ik bedenken,

    1e Dat er geen enkele ruimte is en zat in de vertrek en aankomsttijden van de commerciele luchtvaart want ja geld verdienen gaat ook gewoon door.

    2e Dat onze zogenaamde Nationale trots zijnde de luchthaven Schiphol helemaal geen trek had om tussen vertrekkende en aankomende feest/vacantie/whatever vierende passagiers ruimte te maken en geconfronteerd te worden met een treurende en rouwende mensenmassa dat is niet goed voor het zogenaamde “luchtvaartgevoel” nietwaar.

    En dus gekozen voor Eindhoven, simpel vliegveld, ruimte zat voor rouwenden en zogenaamd rouwenden kortom er is ook daar ferm over nagedacht.

    @Radar

    Het is op dit moment een nek aan nek race heb ik begrepen maar de stemburo’s voor Oekraine blijven nog wel even geopend en die van Fortuyn zijn al jaren dicht dus het gaat er nog om spannen.

   • @Willem:
    ik vrees, dat we op dezelfde verklaring zijn uitgekomen. Ik had ook al bedacht, dat de afstand Eindhoven – Hilversum lang genoeg zou zijn om de enthousiaste deelnemers aan de Nationale Konings… oeps, foutje, Rouwdag alle kans en ruimte te bieden om in koor Calm after the storm te zingen. En de lichaamsdelen, ach die liggen immers prima in die kisten, die verdragen nog wel 2 uur langer over de snelweg. En bedenk eens wat een Holland Promotion er aan de orde was. De buitenlandse pers heeft de fraaiste plaatjes kunnen schieten.

 4. Dit kiezelharde [de waarheid is nu eenmaal kiezelhard] stuk, met eindelijk eens een muziekstuk van waarde erbij, kan alleen maar uit één bron afkomstig zijn.
  Ik hoorde vanochtend op de radio iemand, die ervan overtuigd was een mooi rouwliedje te hebben gevonden: “Why” van Annie Lennox. Waarschijnlijk wist hij [of had het opgezocht], dat ‘why” Engels is voor “waarom”. En dat woord doet het goed op Twitter. Hij had er waarschijnlijk geen idee van, dat Annie zingt over een gestrande relatie, wat toch heel iets anders is dan een neergeschoten passagiersvliegtuig. Maar niets kan de collectieve rouwpret drukken, dus de DJ vond het prachtig en draaide het liedje meteen.
  Eigenlijk zit ik te wachten op een Braabse keuterboer die “Kedeng Kedeng” aanvraagt, omdat hij in de veronderstelling verkeert dat het om het geluid gaat van een lijnvliegtuig.
  My God, wat een verademing is het dan om Gabriel zijn rouw te horen uiten. Pakt je bij je strot, of je wilt of niet.
  Nog even terug naar de tekst. Je hebt natuurlijk volstrekt gelijk als je zegt, dat in zijn totaal bezien het een grote farce is. De boeven die het doen, al deden of binnenkort zullen doen, staan vooraan bij de herdenkingen.
  Soms verlang je bijna naar zo’n komeetinslag, waarmee we het goede voorbeeld van de dino’s volgen. Want ondanks alle sprookjes, die worden opgehangen, lijkt het er steeds meer op, dat het nooit “menselijker” zal worden.

  • Eigenlijk zit ik te wachten op een Braabse keuterboer die “Kedeng Kedeng” aanvraagt, omdat hij in de veronderstelling verkeert dat het om het geluid gaat van een lijnvliegtuig.
   Ik weet niet of het past, maar om dit soort beslist niet uitgesloten treurigheid, verpakt in een typisch Leon-jasje moet ik toch echt wel lachen.
   En onverwachte dingen daargelaten ga ik deze Nationale Rouwdag op mijn eigen wijze invullen. Wat waarschijnlijk neer gaat komen op kalm, ingetogen e.d.

  • Ik hoorde vanochtend op de radio iemand, die ervan overtuigd was een mooi rouwliedje te hebben gevonden: “Why” van Annie Lennox.
   Toevallig hebben wij de CD “Diva” van Annie even gedraaid bij het “dejeuner en soleil” [wat blijft dat nummer “Cold” toch ijzersterk]

   maar ook de opener “Why” werd met meer dan normale aandacht beluisterd. En inderdaad, ik kon eigenlijk maar één zin in de tekst vinden, die als een mogelijk verband met de rouwgolf kon worden gezien.
   Ergens zingt Annie een beetje boos “why don’t you keep your big mouth shut”. Wat toch alleen kan verwijzen naar van Baalen en Verhofstadt en hun flamboyante optreden destijds in Kiev.
   Zou die aanvrager dat bedoeld hebben ? 🙂

   • Lennox ‘Diva” is haar beste solowerk, wat mij betreft. Opvolger “Medusa” werd een album vol covers, zeker boven het niveau van “the crap” die er dit jaar van diverse belten werd gehaald.
    Ik denk echter wel, dat Lennox niet verguld zal zijn als ze hoort , dat haar zwijmelliedje door jou wordt gekoppeld aan de Hollandse vetnek en de Belgische nekzwetser. 🙂

Nice and easy to work with

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s