WMO = WACHTEN op MAATSCHAPPELIJKE ONRUST

De WMO [Wet Maatschappelijke Ondersteuning] is, terwijl u in uw Oranje babydoll hoogtepunt na hoogtepunt beleefde,  door SS van Rijn door de 1e Kamer gewrongen. En ondanks al de reuring, die er sinds het bekend worden van de plannen tot decentralisatie van gehandicapten-, welzijns-, mantelzorg was, verliep dat door de senaat wringen van de wet zelf eigenlijk soepeltjes. Van Rijn hoefde feitelijk slechts 10 euro per burger, die niet zonder huishoudelijke hulp zou kunnen, op tafel te leggen om de wakkere dames en heren in de senaat in voldoende mate mee te krijgen.
Ik houd mij verre van aan bangmakerij doen door met allerlei nu al zichtbare soms zee aan grote problemen rond de WMO te komen. Mij is gebleken, dat veel gemeentes op hun websites al de nodige informatie, voorzover deze al uitgekristalliseerd is, hebben opgenomen. Het verdient dan ook aanbeveling om op die website van uw gemeente te gaan kijken.
Dat is vooral belangrijk, omdat als kenmerk van die decentralisatie elke individuele gemeente de mogelijkheid heeft [en vooral door VVD bestuurde gemeentes zullen dat op hun specifieke wijze gaan invullen] om zijn eigen WMO-uitvoering te ontwikkelen. Tante Marie in Breda zal dus de kans lopen heel anders behandeld te gaan worden dan Ome Koos in Den Helder. Terwijl ze voorheen beiden identieke hulp en zorg hadden. Die “differentiatie” in beleid maakt het volgens mensen als van Rijn mogelijk “maatwerk” [het nieuwe synoniem voor “slopen wat te duur wordt gevonden”] te leveren.
Want hoe mooi de verhalen ook zijn, die vanuit het kabinet m.b.t. de WMO over ons worden uitgestort, bottom line is natuurlijk wel, dat het om een zoveelste ordinaire bezuinigingsoperatie gaat van eerder 9 nullen dan 6.
En dat is in een tijd, waarin we worden platgewalst met berichten over:
– heren met strakke pakken en harde koppen, die hun wooncorporatie en diens huurders voor miljarden hebben genaaid;
beelzebub– heren in  ook al strakke pakken, die hun baan hielden omdat ook al dit kabinet vond dat wij ze moesten steunen met 9 nullen, waarvan de Beëlzebub Zalm doodleuk vindt, dat zij 20% meer salaris verdienen
een opmerkelijk zuur feit.
Het is niet voor niets, dat van allerlei kanten nadrukkelijk wordt gewaarschuwd voor een opdoemend rampscenario. Dat leidde tot het dringende verzoek van veler kanten om de WMO niet per 1-1-2015 in te voeren, doch minimaal een jaar uit te stellen. Maar dat was tot dovemansoren [gebruikelijk] gericht, want Rutte II had haar bezuinigingsagenda uit te voeren.
Of er daadwerkelijk dat rampscenario gaat komen weet ik niet. Maar dat er veel mis zal gaan staat wel vast; zelfs van Rijn durft dat niet te ontkennen. Maar van Rijn belooft de ontwikkeling “van zeer nabij te gaan monitoren”. Wat zoveel betekent als veel ouwehoeren in het parlement, terwijl buiten mensen letterlijk gaan lijden onder de WMO.
Straks komt bij een zorgbehoevende een gemeenteambtenaar langs om een “keukentafelgesprek”met hem/haar te voeren. Vervolgens vertrekt die ambtenaar weer om 6 weken te gaan broeden op een besluit. En zoals gezegd, een gemeenteamtenaar in Breda heeft de vrijheid om heel anders te broeden op zijn ei dan zijn collega in Den Helder. Je hoeft geen Nijenrode VVD-er te zijn om te kunnen bedenken, dat brokken dan onvermijdelijk zijn. Veel en grote brokken!

Advertenties

18 thoughts on “WMO = WACHTEN op MAATSCHAPPELIJKE ONRUST

 1. Laten we eens proberen de zaken zo scherp mogelijk te stellen. Ik beschouw zorg in elke variëteit als een eerste levensbehoefte. Het is aan de Staat [overheid] om er verantwoordelijkheid voor te dragen, dat alle beschikbare [en dat is iets heel anders dan door listige rekensommetjes als onbetaalbaar aangemerkte] middelen worden ingezet om zorg voor iedereen bereikbaar te doen zijn.
  Dit mag in het huidig tijdsgewricht als onhaalbaar en onbetaalbaar worden gezien, maar nog maar 25 jaar geleden gold dit principe als gegeven.
  De overheid, die in de afgelopen decennia veranderde van een grotendeels op sociale en solidaire gronden gebaseerde fabriek in een kille hal vol managers, die aan vrijwel alles voor ons als gebruiker oncontroleerbare kostenplaatjes ophingen, haar verantwoordelijkheid als Staat t.o.v. haar burgers ter zijde schoof, die overheid introduceerde schaamteloos het begrip “de eigen verantwoordelijkheid van de burger”. Wat in wezen niets anders is als “u betaalt het zelf maar”. En die overheid begon haar geld, dat onverminderd bij de burgers werd weggehaald, aan heel andere zaken als het garanderen van de eerste levensbehoeften te besteden. Megalomane projecten [Europa], welhaast op grootheidswaanzin gebaseerd lijkende maar in werkelijkheid een kwestie van pure handel en global economics zijnde opeisen van een rol in het “bewaken van de veiligheid op eigen en andere continenten”, het in de watten leggen van grootgeldbezitters als voornamelijk multinationals e.d. [Holland als belastingparadijs]
  Het verrassende [of misschien is onthutsende wel een beter woord] is, dat de dienende overheid van pakweg 50 jaar geleden terug veranderde in de heersende overheid, die zij in de decennia daarvoor al was geweest. Zij bracht de juiste verhalen [oorlogsmissies noodzakelijk voor onze rol in de wereld én voor uw eigen veiligheid; Europa onvermijdelijk in deze geglobaliseerde wereld; eigen verantwoordelijk past de mondige burger van de 21e eeuw, etc.], de burger slikte ze zolang zijn creditcard het maar bleef doen. En de overheid ging haar gang. En doet dat nog steeds, omdat zoals zij ons bij voortduring wijsmaakt, er geen weg terug is.
  Geen weg terug meer om de overheid te dwingen om haar primaire taak [het waarborgen van die eerste levensbehoeften van haar burgers] te verrichten? Ik matig me de vrijheid aan om daar compleet anders over te denken. Als de burger [er zijn middelen meer dan genoeg voorhanden] die overheid weer op zijn juiste plaats zet [het vervullen van een dienende in plaats van heersende rol] is het zeker realiseerbaar. En de Nederlandse burger zou zeker niet alleen staan als hij die keuze maakt, want her en der in Europa leeft dezelfde honger naar een dienende overheid. En het mooie is, dat een dienende overheid ook veel beter past bij het grote goed, wat vooral in de Westerse wereld met de mond wordt aangehangen: een democratische samenleving. Ik pleit dus voor “back to basics” , vooral omdat ik vrijwel zeker weet dat veel mensen een veel beter leven zullen hebben. Wat als je eerste levensbehoeften worden gegarandeerd ook niet zo vreemd zal zijn.

  • De rode draad in jouw verhaal, Paul, is dus feitelijk, dat wat ons overkomt we onszelf aandoen door ons ondergeschikt te maken aan de overheid in de gedaante van de 21e eeuw.
   Na wat nadenken herken ik daar veel in. We vreten wat ze ons in letterlijke én figuurlijke zin voorzetten, we doen wat ze willen dat ze doen. We zijn eigenlijk de perfecte speelbal voor de overheid. Waarbij ik het begrip “overheid” uitleg als het collectief aan bestuurders en politici.

 2. Het bewijs is maar weer eens geleverd: trek Bos de broek van politicus aan en hij begint automatisch uit zijn nek te kletsen over “sociaal” en “democratisch” en “solidariteit”.
  Trek hem het 3-delig pak van de bestuursvoorzitter van een Medisch Centrum aan en Bos wordt ineens een cijferneuker, die met een stalen gezicht pleit voor de invoering alhier van de Britse norm voor”qaly’s” [quality-adjusted life year = een gewonnen levensjaar via medische behandeling, wat aan de kwaliteitseisen [?] voldoet]. Ik zie dan een beeld voor me van door een stelsel van tubes schuivende lichamen, die langs een netwerk van scanners gaan en afhankelijk van de uitkomst van die scan linksaf [richting APK Theater voorheen operatiekamer] dan wel rechtsaf [bodydisposal area] gaan.
  En ineens dacht ik aan een soort qaly voor politici en bestuurders. Die zou dan “piav” kunnen heten [possible integrity-adjusted value]. Die zouden we eerst moeten invoeren en een paar jaar moeten testen. En voor lief nemen, dat de meerderheid van hun lichamen de weg rechtsaf [geen meerwaarde, dus ruimen] zullen gaan.

  • Zegt Bos eigenlijk nog iets over onderscheid in qaly’s naar beroepsgroep of opleiding? Woonplaats of muzikale voorkeur? Merk auto of kleur van de ogen? Crimineel verleden of politieke voorkeur?

  • Ik was dermate in mijn eigen verhaal bezig, dat ik nu pas lees over jouw briljante vondst: de “piav”. Schiet dan maar eens niet in de lach 😛 Overigens past die “piav” prima bij de rode draad in mijn eigen verhaal. Doe de overheid aan wat zij ons aandoet en zet haar daarmee op de plaats waar zij hoort!

   • Laat ik maar eens aan herhaling van zetten doen. Omdat we wat ik nu ga zeggen al ettelijke malen hier op tafel brachten.
    Er zijn mensen, die eigen verantwoordelijkheid aanbidden, omdat het een mogelijkheid biedt om te ontsnappen aan de overheid.
    Maar dergelijke mensen, die ik hun mening uiteraard gun, stappen veel te gemakkelijk heen over het feit, dat zelfs in een moderne samenleving anno 2014 er nog hele meutes mensen bestaan, die
    – niet weten hoe aan eigen verantwoordelijkheid invulling te geven
    of
    – er een maatschappelijk ongewenste invulling aan geven.
    In theorie allemaal prachtig, dat geven van eigen verantwoordelijkheid, maar in de praktijk [kijk naar de neo liberale hoogtij jaren] is het vrijwel identiek aan wolven en schapen in dezelfde wei drijven, je vervolgens omdraaien en weglopen. En dat laatste is wat onze heersende overheid, naast ons voortdurend in de gaten houden en onze vrijheden steeds verder beknotten, ook nadrukkelijk heeft gedaan; sterker nog, met de WMO gewoon weer doet. En weer die kutsmoes ophangt van die eigen verantwoordelijkheid [ditmaal verpakt als mantelzorg in een participatiemaatschappij].
    Weinig mensen schijnen te beseffen hoe vreemd het eigenlijk is, dat we een overheid hebben die ons dwingt in een “participatiemij”, maar zelf categorisch weigert te participeren in de rol, die zij zou moeten vervullen: die van dienende overheid
    Om met beeld en geluid te eindigen: bij het zelf schrijven en het lezen van jullie zeer gewaardeerde en hoogwaardige inbreng kreeg het beeld van waar mensen straks via de WMO mogelijk mee te maken krijgen en het gevoel wat ze daarbij zullen krijgen, steeds scherpere contouren. En kwam er vanzelf dit bovendrijven, na toevoeging van audio.

   • Vond de song al eerder erg goed, die stem van Chris Thompson [opgezocht 🙂 ] is vet goed.
    Om het verband te snappen met je verhaal moest ik gaan lezen. En dat heb ik dus maar gedaan 🙂 Een kwartier verder en ik kan alleen maar zeggen dat de song naadloos past !
    NB: je plekkie voor vanavond is al geregeld 😉

   • Als ik het goed gezien heb kun je nadat de clip afgelopen is doorklikken naar het complete album Watch. Meer dan de moeite waard voor een halfuurtje lekker genieten 🙂

 3. Die column van Bos is razendsnel naar de kelder van de VK verhuist. Nog net te vinden, maar totaal niet up to date, dus tot en prul verworden.
  Gauw maar naar het nieuwste hersenspinsel van Youp dus 🙂

 4. Het heeft er inderdaad alles van weg, dat er straks iets gaat gebeuren, wat het kenmerk heeft van een pokerspel [van Rijn heeft immers nauwelijks een idee hoe de decentralisatie in de praktijk gaat uitpakken]. En de inzet van dat pokerspel is het welzijn en ik vrees in sommige gevallen zelfs het leven van medemensen, die zonder die WMO het al moeilijk genoeg hadden. Ik herinner me, dat Willem daar recent hartverscheurend over schreef.

  Even nog een tip: mijd de Volkskrant vandaag. Want daar schrijft je “idool” W. Bos over “qaly’s”. En ik vrees voor een uitbarsting van jouw kant.

 5. Ik had Zalm al gezien, verkleed als een opgedirkte muts. Maar zijn Beëlzebub-vermomming mag er ook zijn. Wanneer komt het boek “Demon Gerrit” uit?

 6. Het klinkt misschien gek, maar ik ben blij dat je in zo’n vroeg stadium al de aandacht vraagt voor de ramp die WMO heet. Je weet hoeveel en -vaak er bij ons over wordt gesproken. En we zijn eigenlijk pas bij het begin van wat er allemaal moet en zal gaan gebeuren. Wie betaalt die ambtenaar en zijn keukentafelgesprek en zijn broedpartij?

 7. De in de wachtkamer staande ellende op een prima manier geschetst, RadaR Ook ik denk, dat er vanaf 1-1-2015 wordt gegokt met de misère van mensen, die al flink in de put zitten. Onacceptabel en weerzinwekkend!!

Nice and easy to work with

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s