DIE ZIEKE PVDA

Niet alleen over de WK Voetbal wordt veel onzin geschreven. Terwijl het grootste deel van Nederland hoofdzakelijk in oranje denkt [tompoucen, kruippakken, hamburgers en schnitzels] maakt de politieke journalistiek van de gelegenheid gebruik om haar licht te laten schijnen over de politieke situatie in Nederland.
2 Topics springen er daarbij uit:
– een soort samenvatting van de situatie na een kleine 2 jaar Rutte II. Dat levert bloemrijke taal op onder al even opvallende titels als “Rutte: de van Gaal van de Nederlandse politiek – het ziet er niet uit, maar het resultaat is er” en “Rutte II: van bijna niks naar bijna klaar”;
– de thermometer wordt gestoken in de kont van de Partij van de Arbeid, omdat er een ontsteking wordt vermoed, gezien de temperatuursverhoging.

Over Rutte ga ik het niet hebben. Tot op dit moment mag ik nog altijd hopen, dat hij besluit de finale van het WK, zo die wordt bereikt, te bezoeken. Elders heb ik al aangegeven, dat ik daaraan de hoop koppel, dat de Bermuda triangle daar aanleiding in zal zien ons van zijn bestaan te overtuigen.
Als onderwerp kies ik liever “de zieke man” van de Nederlandse politiek, de PvdA. Die term “ziek” gebruik ik niet onverantwoord. De partij, die na grootscheeps kiezersbedrog een monsterverbond sloot met de VVD, is ook daadwerkelijk ziek. Dit voorjaar werden twee ongekende verkiezingsnederlagen geleden, de 3e nederlaag [Provinciale Staten voorjaar 2015] kondigt zich al duidelijk aan. Nog maar een week geleden werd in de media melding gemaakt van openlijke onvrede binnen de PvdA-gelederen. Men was van mening, dat er sprake was een verontrustende identiteitscrisis, die de partij steeds samsomverder verwijderde van wat ooit haar natuurlijke achterban was.  Diederik Samsom, samen met Klijnsma in mijn ogen de verpersoonlijking van de oorzaak van de inmiddels vrijwel onoverbrugbare verwijdering van het merendeel van de oorspronkelijke achterban en het daarmee gepaard gaande enorme virtuele zetelverlies [van 38 naar inmiddels net 12], reageerde zoals van een verwend ADHD jongetje kon worden verwacht: hij werd boos. Introspectie is nu eenmaal niet de sterkste eigenschap van narcisten.
Het was dezelfde Samsom, die al maanden geleden aangaf de overtuiging te hebben, dat de achterban onvoldoende begreep wat hij en zijn club allemaal voor elkaar brachten. Volkomen gebrek aan her- en erkenning dus van de inmiddels ook uit eigen partijgelederen opgekomen kritiek. Volgens Samsom lag het gewoon aan die domme PvdA-stemmer.
VonderdunkPseudo partij-ideoloog en fanatisch PvdA-aanhanger door dik en dun Von der Dunk [VDD] publiceert met regelmaat in de Volkskrant. In toenemende mate is zijn partij daarbij het onderwerp.
Zijn meest recente publikatie “Wat de PvdA nu nodig heeft is lef” getuigt van een onverholen optimisme m.b.t. een revival van de PvdA. “Lef” zou daarvoor de sleutel zijn. Opmerkelijk is, dat VDD dat “lef” vooral aanwezig acht bij Lodewijk Asscher. Opmerkelijk, omdat hij daarmee Asscher ten tonele voert als de nieuwe leider [le nouveau Wouter Bos] van die uit zijn as te herrijzen PvdA. Waarbij VDD meteen Samsom bij het groot vuil zet.
En dat kun je gerust zien als een bevestiging van de chaos en daarbij behorende onrust binnen zijn partij.
Als overigens die thermometer van eerder in de kont van de boze en teleurgestelde PvdA-kiezers wordt gestoken, dan is de conclusie onvermijdelijk, dat de oplossing van VDD weinig tot geen steun krijgt.
knakroosWat weer doet veronderstellen, dat voor die zieke PvdA naar een medicijn wordt gezocht, wat er niet is. Misschien is het daarom wel een goed idee om al te gaan werken aan een mooi R.I.P PvdA bordje. Met natuurlijk die afbeelding van een [geknakte en uitgebloeide] rode roos erop.

Advertenties

21 thoughts on “DIE ZIEKE PVDA

 1. Ik weet niet of er sprake is van enig oorzakelijk verband, maar sinds de publikatie van dit blog over de zieke PvdA verschenen al:
  – een pleidooi van niemand minder van Ella Vogelaar richting PvdA om te kiezen voor optrekken met de SP en GL;
  – een zogenaamde visionaire column van de voorzitter van de Jonge Socialisten, waarin [overigens volkomen ten overvloede] wordt erkend, dat de partij het vertrouwen van haar achterban heeft verspeeld en nogal waterige voorstellen worden geformuleerd om dat vertrouwen te herwinnen.
  Tel daarbij op de recente columns van VDD over de PvdA en het lijkt er sterk op , dat de VK alle ruimte wil bieden aan de partij om haar [ex]-kiezers te paaien.

  • Volgens mij vult de PvdA de recesperiode op, P. En dat doet ze door , net zo onbeschaamd als in 2012, de potentiële achterban met een verhaal vol lucht en leugens te misleiden.
   Ik heb beide publicaties gelezen. Die van Vogelaar lijkt op het oog redelijk en voorstelbaar. “Bella” Ella pleit voor warmere relaties met SP en GL. Daar zou iets voor te zeggen zijn als de PvdA op het identieke politieke domein [linksachtig] zou bewegen. Maar Ella zwijgt over het feit, dat 2 jaar Rutte II, naast een hoop andere moeilijk verteerbare zaken, vooral heeft bewezen, dat de PvdA een sociaal liberale partij is. En dat verandert niet door uit doodsnood tegen links aan te gaan schurken.
   Daarnaast: de ervaring heeft geleerd dat de PvdA als verkiezingen naderen wel meer het “linkse masker” opzet met de bedoeling stemmen weg te halen bij “kleiner Links”. Om vervolgens na de verkiezingen dat “kleinere Links” [waartoe thans eerder de PvdA zelf behoort dan de SP] op de stoep te zetten. SP zeker en GL waarschijnlijk ook stinken niet meer in dat trucje van de “Rosenkavaliers”.
   Dat verhaal van die voorzitter van Bruggen van de jonge socialisten is pure propaganda en lijkt mij die al eerder genoemde lucht. Het is kenmerkend voor de PvdA dat zij desondanks denkt met “lucht” haar doel te kunnen bereiken: het herwinnen van het fors geslonken zo niet verdwenen vertrouwen van haar voorheen achterban.

   • Als je het gros van de reacties op beide publicaties leest dan word jouw mening niet alleen door mij maar door velen gedeeld 🙂

   • De PvdA speelt een verloren wedstrijd, maar weigert dat te beseffen. Ik vind het wel jammer, dat de VVD buiten schot lijkt te blijven. Wat toch betekent, dat er een vaste groep mensen van enige omvang blijkt te zijn, die zich prima in het VVD-beleid kan vinden. Onder onze vrienden zitten ze echter niet!
    Wat de SP betreft, mijn overtuiging is, dat Roemer alleen op zijn eigen voorwaarden wellicht zou nadenken over iets met de PvdA. Emile en de zijnen hebben hun lesje wel geleerd en hebben heel goed door, dat de kans er nu is om de positie van de PvdA als belangrijkste vertegenwoordiger van de linksdenkende burger over te nemen.

 2. @RadaR: ferm en niet mis te verstaan betoog. En dan noem je niet eens in relatie tot de PE Wooncorporaties:
  – de stroom gouden handdrukken [zie krant vandaag over Rochdale], die door de politiek nauwelijks bestreden “God in Frankrijk” attitude van RvT’s, RvC’s, bestuurders van corporaties als gewoongoed werden beschouwd;
  – [meer betrekking op dit log over de zieke PvdA] de absolute wanvertoning, die gescheiden van elkaar Bos en Vogelaar voor de PEC gaven.
  Vandaag worden de hoorzittingen afgesloten. Helaas zal, net als in eerdere enquêtes, het maanden gaan duren voor er een concept-rapport ligt. Met als gevolg dat de belangstelling voor de uitkomst al snel zal verflauwen. Persoonlijk heb ik regelmatig met interesse naar de verhoren gekeken. Geen verloren tijd, wel een zoveelste bevestiging van hoe Nederland bestuurlijk, politiek, maar ook al scharrelend en grenzen opzoekend in elkaar steekt.

  • Na het verhoor van die “moron” Marnix Norder weet inmiddels ook elke Hagenaar van 0 tot 102, dat Vestia hen ruim 200 euro per persoon heeft gekost.
   En uiteraard wist Norder dat het niet goed ging met Vestia, maar hij hield dat stil uit vrees voor nog grotere brokken.
   Norder heeft de boel dus prima afgestemd met minister Jan Hein Donner, die op zijn beurt de 2e Kamer niet informeerde over het debacle.
   Naast die 100 miljoen verlies voor de Gemeente Den Haag heeft diezelfde gemeente ook nog eens 80 miljoen uitgetrokken om de wijk Zuid-West [in mijn jeugd veel doorgebracht daar in Bouwlust, toen een prachtige wijk met moderne woningen en veel groen en ruimte] een beetje op orde te houden.
   Wanneer wordt er eindelijk eens iemand [die Norder voldoet aan alle voorwaarden] in het schandblok gezet. Want net als ik moeten er toch steeds meer mensen zijn, die de aandrang om met rotte eieren en tomaten te gaan gooien maar voelen groeien.

   • Je wees ons zelf in je eerdere uitvoerige reactie op het feit, dat er een steeds duidelijker verwevenheid bestaat tussen overheid, banken e.d.. Norder’s verklaring maakt duidelijk, dat het qua overheid zowel om de nationale als de lokale overheid blijkt te gaan. En laten we wel zijn: het kan geen toeval zijn, dat de lokale bestuurder Norder exact dezelfde doofpottechniek toepaste als de nationale bestuurder Donner deed. 😉

   • Nieuwsgierig naar de smsjes tussen Donner en Norder, P? 🙂
    [Grappig trouwens, de namen van de heren zijn vrijwel elkaars anagram]

 3. Dé blunder van Samsom van de afgelopen maanden is natuurlijk wel geweest, dat hij het gebrek aan sympathie voor “het harde werken” van de PvdA toeschreef aan het ontbreken van de gave bij de kiezer in te zien hoeveel “goeds” zijn partij wel niet deed. Een volstrekt debiele, inderdaad door ADHD ingegeven, reactie van Samsom.

  NB: Gelijk de gelegenheid aangegrepen om je “de lijntjes trekkende” verhaal over de PE Wooncorporaties te lezen. Mijn waardering is groot!
  En ik ben het helemaal met je eens: mensen als Zalm, Donner, Bos en andere soortgelijke types verdienen geen onschendbaarheid, maar een gang naar de strafrechter!
  Al heel lang is er geen sprake meer van een lijn tussen politiek en democratie. De afgelopen 20 jaar doet de politiek in meerderheid juist niet, wat de demos verlangt. Je kunt Samsom verwijten, dat hij de [sociaal] democratie te grabbel heeft gegooid [evenals inderdaad het verleden van zijn partij], maar een identiek verwijt kun je vrijwel alle andere politieke partijen ook maken 🙂
  Misschien is dat feit wel te duiden , als de oplossing van de “elite” op het probleem wat ontstond na de moord op Fortuyn. Terugkijkend op die 12 jaar dringt zich steeds vaker het gevoel op, dat dat gevoel wel eens juist zou kunnen zijn.

 4. Wie de afgelopen dagen goed heeft opgelet heeft een “prachtig” verhelderend beeld gekregen van hoe de wereld boven onze hoofden draait. Dat beeld werd verschaft door de PE Wooncorporaties en de daarin een hoofdrol vertolkende Vestia-zaak. Puntsgewijs:
  – de derivaten van Vestia werden voornamelijk en zeer gretig door ABN/AMRO verkocht aan de monopoliespelers van Vestia. Het leverde Vestia een schuld op [volgens de schuldigen van 2 miljard, in werkelijkheid bijna 3 miljard]. Toen die derivaten ellende moest worden afgekocht werd daar geld van gezamenlijk corporaties, dus de huurders, voor gebruikt. Want ABN/AMRO weigerde categorisch mee te betalen;
  – minister Jan Hein Donner lichtte de 2e kamer niet in over die enorme schuld bij Vestia. Reden zou zijn geweest de vrees, dat die schuld nog hoger zou gaan oplopen [!!!!!!];
  – minister Spies kreeg de opdracht om een oplossing te vinden voor Vestia. Vrijwel meteen kreeg zij een “not amused” Gerrit Zalm [ABN/AMRO] aan de lijn, die haar duidelijk te verstaan gaf wat hij van haar verwachtte.
  Wat uit het vorenstaande spreekt is, dat in die wereld boven ons hoofd wetten en regels met voeten kunnen worden getreden. Dat persoonlijke [op het niveau van individu dan wel onderneming[bank]] belangen veel zwaarder wegen dan het dienen van het algemeen belang. Dat de rol van de burger in dit “machtsspel” [als huurder, belastingbetaler, koper, hypotheekgever, pensioentrekker of welke andere hoedanigheid dan ook] altijd neerkomt op het afdekken van de financiële missers en malversaties van hen, die boven hen zijn gesteld.
  Politiek, bankiers en handelaars in flitskapitaal en/of derivaten hebben lang een innig verweven web gevormd [helaas bestaan er situaties waarin die verwevenheid er nog steeds is, hopelijk zal de toekomst dat gaan uitwijzen]. De één deed het, de ander wist dat de één het deed en conformeerde zich daaraan, en een derde partij dekte het geheel keurig af. Het trio had immers de zekerheid, dat er grote burgerpotten met geld stonden, die eventuele schade moeiteloos konden dekken.
  Ik kom met deze op het oog “sidestep”, omdat ik daarmee wil aantonen, dat zowel de VVD [in de persoon van Zalm], het CDA [de zielige Spies, maar ook de juridisch misvormde Donner] én de PvdA [Bos via de overname van ABN en de keuze voor Zalm als CEO] bij het Vestia-debacle nauw betrokken zijn geweest. VVD, CDA, PvdA ………zeg maar gerust het complete politieke spectrum van Nederland. De geur van verrotting zit dus overal.
  En toen Samsom aantrad in zijn nieuwe glimpak [wellicht wel door Roy Donders ontworpen] wist hij van de hoed en de rand. Want aantreden als partijleider zonder over de ins and outs van dergelijke dossiers te beschikken, dat mag gerust als uitgesloten worden aangemerkt.
  Toch heeft Samsom vanaf 2012 feitelijk niets anders gedaan dan zich concentreren op het brengen van zijn “sociaal sterker” verhaal. Nooit heeft hij iets laten blijken, wat ons mogelijk rond het dossier “wooncorporaties” te wachten stond. Samsom ging akkoord met de woonheffing, die via een omweg via de huren bij de burgers wordt opgehaald.
  Alleen al deze constatering is genoeg [laten we Klijnsma’s activiteiten a.u.b. maar buiten dit verhaal houden] om vast te stellen, dat een partij met een dergelijke leider niet alleen haar eigen verleden heeft besmeurd, maar daadwerkelijk haar recht op voortbestaan heeft verspeeld. Mocht één van jullie de behoefte voelen een soortgelijke conclusie te verbinden aan VVD en CDA, of wellicht wel 90% van onze politieke partijen, ik zal jullie daar niet van weerhouden.
  Ik hoop, dat er op een of andere manier een beweging in Nederland ontstaat, die niet zal rusten voordat zij heeft bereikt, dat de lieden [ongeacht herkomst] die hun rol hebben gespeeld in het Vestia-debacle resp. het afdekken daarvan hun straf niet zullen ontlopen. Een “straf”, die Samsom en zijn partij ook verdienen op grond van het te grabbel gooien van het grote goed, wat sociaal democratie heet.

  • En toen Samsom aantrad in zijn nieuwe glimpak [wellicht wel door Roy Donders ontworpen]

   Dom van Samsom dat hij er destijds geen glim juichpet [met haar natuurlijk] bij heeft aangeschaft 🙂

 5. Uiteraard steunt de VVD de mede vazal Asscher, immers de man doet niets anders dan de VVD in de reet te kruipen met als laatste “wapenfeit” het door Asscher aangekondigde wettelijke verbod op contante uitbetaling van loon/salaris.

  Deze op het oog zo redelijke aankondiging die verkocht word onder het mom van de zogenaamde uitbuiting van e.u. slaven door werkgevers te stoppen is het zoveelste bewijs welke fascistische koers er eigenlijk gevaren word.

  Ga allen maar eens heel goed nadenken over wat er nu eigenlijk exact daarmee word en is voorgesteld!! want wat gaat dit nu feitelijk echt betekenen??

  Het heeft lang geduurd maar het schijnt nu inderdaad definitief het einde te gaan worden van de PvdA als politieke partij van enige betekenis.

  Eerlijkheid gebied te zeggen dat niet alles aan rampspoed te wijten is aan Samsonlight, dat zou ook teveel eer zijn voor deze hilarische buikspreekpop van de nieuwe bruine orde, de partij krijgt feitelijk nu de rekening gepresenteerd voor decennialang haar achterban en kiezer te minachten dat kon zij ook makkelijk gezien het enorme prestige wat deze partij altijd heeft gehad als de partij van Drees en de bevlogen den Uyl die beiden de arbeidersklasse het paradijs voorschotelden alleen is de partij vergeten dat prestige en krediet ook ooit ophouden en dat is nu aan het gebeuren, eindelijk zou ik zo zeggen.

  Als er iets is wat deze partij van ijdeltuiten, egoisten, profiteurs, semi-fascisten en absolute nitwits nooit in de gaten heeft gehad en zelf nu dus ook nog steeds niet, is dat het beeld van de partij voor de werkende mensen oftewel de arbeiders al jaren aan erosie onderhevig is en ze feitelijk alleen maar parasiteerden op de successen uit en van het verleden, en als er iets waar is dan is het wel dat successen uit het verleden geen garantie zijn voor de toekomst.

  • Eerlijkheid gebied te zeggen dat niet alles aan rampspoed te wijten is aan Samsonlight

   Een correcte opmerking. Het kwaad of zo je wilt de ziektekiemen zijn eind jaren 80 gecultiveerd door Wim Kok. Toen deze zich verbond aan Tony Blair’s “Nieuwe weg” . Toen werd het opportuun om ideologische veren af te schudden. En het PvdA-kader onder leiding van Kok deed dat zonder enige aarzeling. We weten allemaal wat er toen volgde: vraatzucht nam het commando over in Nederland.

   • Wim Kok is toch die inmiddels oude enigszins seniele man, die via het verzamelen van commissariaten bij bedrijven, die hij als vakbondsman en latere PvdA-leider bestreed, zijn eigen oude dag van een gouden randje voorziet?

   • Klopt! Wim Kok is de Hollandse Tony Blair. Britten kotsen van Blair, wij doen dat van Kok.

  • Maar het is toch moeilijk vol te houden, dat Samsom zich van de nieuwe leer van zijn partij heeft afgekeerd? Juist het etiket “sociaal liberaal”, wat men zich in de Wim Kok -periode uiteindelijk opplakte, is de bron van het samengaan van VVD en PvdA in één kabinet. Er was geen nieuw paars, maar een neo liberaal kabinet geboren. En Samsom heeft de agenda daarvan onder de leugenachtige noemer “Sociaal sterker” enthousiast uitgevoerd. En wat is erger, de architect of de uitvoerder?

 6. Ik volg al enige tijd niet meer wat zich rond de PvdA afspeelt. Om de simpele reden, dat ik alle interesse in die club wel heb verloren. Die keer dat ik er toevallig iets over hoor is het niets goeds.
  Deze PvdA, van de Samsom’s en Klijnsma’s mag van mij gerust een stille dood sterven 😦

 7. De PvdA heeft een naam hoog te houden voortijdig te breken. Dus dat wetende lijkt het mij verstandig om dat te doen voor de PS. De rit uitzitten met de VVD zal op geen enkele wijze winst opleveren. Eerder het tegendeel!

 8. Het heeft er van weg, dat men langzamerhand in die PvdA de messen aan het slijpen is. Een 3e verkiezingsnederlaag straks bij de PS kan het kabinet qua steun in de 1e Kamer in een onwerkbare positie brengen. En dan kunnen we de poppen weleens aan het dansen krijgen. Samsom lijkt doof voor de kritiek, lijkt zijn koers gewoon vast te denken te houden. Een misvatting.
  Overigens vind ik de column van VDD verre van sterk.

Nice and easy to work with

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s