LEEG

Het klinkt volstrekt idioot, maar desondanks werd er gisteren uitgebreid over bericht. Na nog geen 2 jaar aan het bewind te zijn geweest, blijkt het kabinet Rutte II al haar via het “kwartetten van Wouter Bos” gekozen taken al gerealiseerd te hebben. “Gerealiseerd” in de betekenis van:
– het met wie maar wil, maar in hoofdzaak toch D66, CU en SGP, sluiten van akkoorden, zodat het voornemen tot wetgeving door de Kamers kon worden gehaald;
– het nauwelijks ontmoeten van enig maatschappelijk verzet van betekenis in relatie tot de voorgenomen wetgeving, die één nadrukkelijke eigenschap gemeen heeft: het gaat om wetgeving, die een duidelijke verslechtering van het restant van de verzorgingsstaat betekent.
Soepel dealen met “de constructieve oppositie” + “geen noemenswaardig verzet” brachten Rutte II na 20 maanden regeren tot de hen zelf zeer verbazende conclusie, dat de “To Do”-agenda inmiddels was leeggelopen.
De eerste reactie op zo’n vreemd fenomeen [een regering, die niets meer te doen heeft, terwijl de problemen in den lande voor het opscheppen liggen?] is “mooi, 2 jaar eerder ophoepelen dan maar!!!”
Maar zo simpel werkt het niet. Een kabinet met veel tijd maar geen agendapunten werkt als elk politiek lichaam. Ze gaat die agendapunten vanuit de losse pols verzinnen. Zo was Rutte erop te betrappen, dat hij als kakbal een voetbalkenner ging uithangen en iets over Oranje’s prestaties ging zeggen. Daarnaast werkt hij aan een expositie van de Ruttebootjemooiste selfies, die hij de afgelopen 20 maanden met groten der aarde maakte [Guus Meeuwis, Racoon, Ieltje, Jort, Geer & Goor, Angela in een roeiboot e.d]. Te sponsoren door Albert Heijn.
Ander voorbeeld was één van de meest geliefde manvrouwen van Nederland, Frau Jetta Klijnsma. Die kwam met een plan om verplichte deelneming aan een pensioenfonds te vervangen door de wettelijke verplichting tot het aanschaffen van een volkse moestuin. En is er die VVD-er die zich bemoeit met de vakantieplanning van bijstandsgerechtigden.
Vooral de laatste 2 smaken smerig, maar zijn desondanks voorspelbaar. Men weet immers, dat het volk vrijwel alles pikt. Speciaal nu de run op Roy Donders kinder juichpakken is geopend.
Normaliter zou je kunnen verwachten, dat het vullen van die lege agenda beide coalitiepartijen + die o zo constructieve oppositie er toe verleidt om plannen in te dienen, die puur de bediening van de eigen achterban zal betreffen. Maar ja, de PvdA waterhoosheeft vrijwel geen achterban meer. Daarom schijnt Samsom vandaag bij de Waddeneilanden te zijn gesignaleerd om dat fenomeen van die waterhozen te bestuderen. Zou tot een spraakmakend energieplan kunnen leiden. [Ik hoop alleen maar dat zo’n waterhoos “slurp” zegt en we vervolgens van Samsom zijn verlost.] En D66 wil hetzelfde als de VVD. En Arie Slob lult meer dan  dat hij wat doet. En Holy Kees verzint alleen maar aardige dingen voor zijn knusse  ‘Bible Belt”.
Dus de resterende periode van Rutte II loopt grote kans net zo te worden als het eerste deel. Kut met peren! Stiekem hoop ik ,dat Rutte c.s., op weg om de triomfen van Oranje in Brazilië mee te maken, zal vliegen met Air Malasya. En dus zal verdwijnen in de  Bermuda Triangle. En we 2 jaar niets anders van hem horen, dan het piepsignaal van de black box. Hallelujah!!!

Advertenties

14 thoughts on “LEEG

 1. Leeg??? Nee hoor de “verborgen” agenda van deze neo-liberale fascistische bende is best nog wel gevuld met vrijheden, verworvenheden, rechten en dingen die tot voor kort in een open samenleving gewoon waren af te schaffen c.q. VERBOTEN te verklaren.

  Niet alleen is en word de verzorgingsstaat die wij tot voor kort bezaten in een razend tempo omgevormd met als enige excuus “geld” daarbij worden alle rechten en verworvenheden die gehandicapten, bejaarden, gepensioneerden, psychiatrische patienten en bijstandsgerechtigden als vuil afwaswater weggespoeld.

  Het is tevens niet meer mogelijk in dit voor kort redelijk vrije land om te zeggen, te maken of te doen wat je wilt zonder toestemming van in het zwart en bruin gehulde geloofsidioten en ambtenaren.

  De vrijheid om te gaan en te staan waar en hoe je maar wil is onmogelijk geworden door alle camera’s die de overheid illegaal inzet zogenaamd ter bescherming van de burger maar feitelijk bedoeld om iedere stap die de staat niet bevalt te registreren, idem worden telefoons illegaal afgetapt zodat men ten alle tijde exact uw positie kan weten.

  Internetvrijheid is en word beperkt wederom met allerlei drogredenen als excuus maar de belangrijkste is natuurlijk dat de staat haar controle aan het verliezen is en was.

  Allerlei persoonlijke vrijheden zijn inmiddels gewoon verboden zoals tegen een boom pissen, met een biertje of jointje op straat lopen, met meerdere mensen tegelijk groepsgewijs ergens gewoon zitten plus dat overal opeens een ausweiss benodigd is van het betyreden van een pishok tot het gewoon zogenaamd vrij reizen aan toe.

  De volstrekt idiote wijze waarop ons soft-drugsbeleid wat altijd succesvol is geweest, in de zin van onder controle houden van doorschuiven naar de hardere varianten, de nek is omgedraaid waarbij bijna 65% van de opsporingscapaciteit van oom Agent word verspild aan de bestrijding van deze zogenaamde uitwassen in plaats van aan echte criminaliteit.

  Een beleid is ingezet waarbij mensen die, net als wij, simpelweg het slachtoffer zijn van de crisis die veroorzaakt is door dezelfde hufters die deze mensen nu willen en zijn aan het vervolgen als grote criminelen in plaats van als mede slachtoffers van de economische waanzin waarin die hufters ons hebben gestort en die daarbij niet schromen om onderbuikgevoelens aan te spreken en in plaats van deze mensen te helpen stoten wij ze conform het ingezette overheidsbeleid af en laten kinderen deporteren naar een onzekere en soms dodelijke toekomst, de volwassen mensen worden beschouwd als illegaal vullis in plaats van als mensen in nood die ook liever thuis waren gebleven als ze daar maar hadden kunnen overleven, wat een goor smerig typhus land zijn we eigenlijk geworden.

  Het smerige gegoochel door de overheid met cijfers waarbij bewust een verkeerd signaal word afgegeven waardoor bijvoorbeeld het aantal werklozen, bijstandsgerechtigden, schuldhulpaanvragen etcetera ineens een gunstiger beeld vertonen dan de harde werkelijkheid.

  Ineens worden steden en dorpen overspoeld met allerlei geuniformeerde i.q. loze gedrochten die de burger behandelen als een idioot en deze toespreken op een manier die enige jaren geleden voldoende was om iemand wegens volledige gestoordheid voor jaren op te laten bergen, het zijn de toekomstige kampbewaarders die de burger wijzen op alles wat deze volgens “big brother” allemaal wel niet fout doet, deze daarvoor streng beboet en daar ook nog plezier in scheppen waardoor dezelfde burger heden ten dage bij alles wat deze doet alleen maar schichtig en wantrouwend om zich heen durft te kijken met constant de vraag in het achterhoofd “doe ik het wel goed??? hoe idioot is dat wel niet eigenlijk.

  De meer dan schandalige wijze waarop multinationals niet alleen belastingtechnisch maar op bijna ieder terrein nu en in de zeer nabije toekomst (denk maar een wat de EU voorstelt op dit gebied) worden en zijn bevoordeeld ten koste van wederom de gewone burger.

  De krankzinnige manier waarop in de grote steden (denk aan Amsterdam en Utrecht) en met allerlei drogredenen omlijst de sector prostitutie de nek is omgedraaid een beleid wat ongetwijfeld navolging krijgt, het jaag de hoeren weg is volstrekt in tegenspraak met wat hier al sinds honderden jaren een normaal iets is geweest.

  De ingezette politiek van zogenaamd ter verantwoording roepen van stelende en frauderende bestuurders en politici die de facto een compleet wassen neus is en slechts voor de buhne is bedoeld, want een arme sloeber die zogenaamd bijstandsfraude pleegt word zwaarder bestraft.

  Ongetwijfeld ben ik nog wel een aantal dingen vergeten maar tot zover lijkt het mij wel wat waardoor het beeld van het frisse, vrije en liberale Nederland langzaam maar zeer zeker in de vergetelheid kan worden neergepleurd.

  Wat rest is de aankomende verschrikking van het 4e Reich we zijn nog maar een paar stappen ervan af namelijk, steeds openlijker komen de bruine hemden uit de coulissen en dat in een periode van slechts een paar jaar, ja we mogen weer trots zijn op ons landje.

  • Meer dan voldoende stof om over te discussiëren, Willem. 🙂 En ik nodig allen uit om hun steentje bij te dragen. Zelf zal ik niet verzaken 😛
   Wat zeg ik? Zal ik de beschietingen [op niemand speciaal, meer ook op de situatie en de ontwikkelingen daarin] maar openen? Door zonder enige nuance [ die nuances gaan er gaandeweg zeker komen] maar weer eens aan te geven, dat de ontwikkelingen van nu en het daaraan te koppelen verwachtingsbeeld van onze toekomst alleen dan mogelijk zijn door de enorme labiliteit van ons allen.
   Ik zit net te kijken naar “Het Filosofisch Kwintet”, waar o.a. de voortstormende robotisering besproken wordt. En de consequenties daarvan voor de gemiddelde mens. Zaken als verdwijnen van menselijk werk, het verkrijgen van inkomen, het leiden van een zinvol, waardevol leven e.a. komen daarbij langs. M.a.w. de ICT-ontwikkelingen dwingen de mens tot actie op korte termijn. En juist dat nemen van actie of het geven van een reactie is één van de grote tekortkomingen van deze tijd. En, zoals al vaak eerder gezegd, is het nauwelijks vreemd te noemen, dat een selecte groep slimme lieden bij het waarnemen van die abjecte labiliteit de ruimte zien en nemen om de ontwikkelingen naar hun [en dus niet die van het algemeen belang] hand te zetten.
   Het bijzondere in mijn eigen situatie is, dat de wereld zoals die zich voor mij persoonlijk presenteert, nauwelijks overeenkomt met het beeld wat Willem ervan geeft. In mijn dagelijks leventje ervaar ik vrijwel niets van al die zorgelijke zaken, die Willem aanroert. Wat per se niet betekent, dat die zaken er niet zijn. Zodra ik mijn eigen wereldje verlaat [en dat gebeurt met regelmaat] worden al die zorgelijke zaken in al hun wreedheid en verschrikkingen zichtbaar. En dwingen me er over te schrijven. Maar, en dat bedoel ik eigenlijk te zeggen, het feit, dat het mij mogelijk blijft [hoe lang nog zal de toekomst uitwijzen] om me als persoon los te maken van de wereld, die anderen mij proberen op te dringen [de middelen waarmee dat gebeurt behoeven nauwelijks benoeming] doet de vraag opkomen, waarom zovele anderen dat niet kunnen.
   Ooit was het gewoon, dat je van mensen mocht en kon verwachten, dat over van alles en nog wat zou worden nagedacht. In die tijd [echt niet zo lang geleden] kon je dan ook verwachten, dat een gesprek [aan de bar, op een verjaardag, bij de HEMA met een moorkop voor je, bij de voetbalclub etc. ] vrijwel altijd meningen opleverde. Gelijke dan wel ongelijke meningen, maar ze waren even logisch als het doortrekken van het closet. Nu heeft minimaal 80% van ons nauwelijks een mening over zeker belangrijke dingen. Die 80% zit in de wereld, die niet hun eigen is maar is voorgekookt voor die relatief enorme groep als geheel. [Ook hier acht ik geven van voorbeelden overbodig. Kijk slechts om je heen en je ziet ze bij bosjes!] .
   In dat licht bezien is Willem’s mening te beschouwen als een “eye-opener”; de makke is echter, dat er in de praktijk maar heel weinig ogen open zullen gaan. Al was het maar, dat die 80% slechts nog denkt in en kennis neemt van zinnen, die de 200 tekens niet overschrijden. En Willem [ikzelf maak me daar ook regelmatig aan schuldig] acht zich [terecht] niet gebonden aan die limiet. En om eerlijk te zijn, een goed onderbouwd verhaal is niet te brengen in 200 tekens. Die limiet leent zich slechts voor het produceren van lucht, al of niet gebakken. En daar barst het in de huidige wereld van 🙂

   • Die limiet leent zich slechts voor het produceren van lucht, al of niet gebakken. En daar barst het in de huidige wereld van 🙂
    Ergo: de explosieve groei van YouTube e.d verklaard!!! Men zegt het niet meer in woorden [omdat die veelal ontbreken] maar in beelden. En die beelden zijn probleemloos te manipuleren. De nieuwe manier van liegen 🙂

  • Je hebt zonder twijfel een punt, Willem. De agenda mag dan wel “leeg” lijken, maar ondertussen zijn er legio zaken [in dan wel buiten beeld] die gewoon doorontwikkelen.
   Ziekenhuizen, die winst mogen gaan maken, pensioengelden [al zo kwetsbaar gebleken] gaan worden belegd in grootschalige overheidsprojecten [waar kostenoverschrijding standaard is], zorg wordt gesplitst in voor de “rijken” en “de armen” [de nieuwe polissen].
   De Big Brother problematiek dateert natuurlijk al van langer her. Het merkwaardige is, dat niemand van de 80% waar RadaR op doelt er een probleem mee lijkt te hebben, dat men hen vrijwel overal in de gaten houdt. De drogreden van “veiligheid”, terwijl in de praktijk nog steeds dezelfde dan wel ergere misdaden dan voor de “camera’s everywhere”-periode plaatsvinden. Men heeft het alziende oog min of meer geaccepteerd als “a part of life”. En denkt er gewoontegetrouw totaal niet over na of er werkelijk sprake is van een gunstige pro/contra balans. In tegendeel zelfs, wat vroeger de snotlap was waar de neus in werd gesnoten is nu qua gebruik dat kleine schermpje geworden, volgepropt met apps. Bij uitstek het middel waarmee men elke minuut bij elke stap in de gaten kan worden gehouden. Ik las laatst, dat Google hard werkt aan soft- & hardware, die ons [t]huis moeten gaan deprivatiseren. En daarmee lopen we het concrete risico het punt te bereiken waar we nooit zouden moeten willen belanden. Het punt, waarop ICT niet langer als middel voor ons als mens fungeert, maar de mens onderdeel wordt van de ICT, die waarschijnlijk in eerste aanleg met “zachte hand” ons zo ver krijgt om te doen wat het programma voorschrijft
   – vergeet niet je tanden te poetsen
   – je hebt je 1,5 uur plat vermaak niet gehad . Hier is The voice of Thailand
   – je hebt overmatig gebruik gemaakt van je beschikbare portie hard core porno. Je gaat deze week verder op rantsoen
   – weg met dat scherm, je hebt nog 10 minuten om je afspraak te halen
   Om maar een idee te geven van de onbeperkte mogelijkheden om ons leven zoveel mogelijk te beperken. 🙂
   In hun groteske naïviteit denken mensen, dat al die middelen worden ontwikkeld om hen het leven gemakkelijk te maken. Terwijl de werkelijkheid is, dat van ieder individu een zo gedetailleerd mogelijk profiel wordt aangelegd. Straks [eigenlijk nu al in forse mate] weet “men”:
   wat je eet
   wat je kijkt
   wat je doet
   waar je bent
   wat je wil
   wat je kan
   hoe je er uit ziet
   wat je denkt
   en waarom
   Jij, Willem, noemt de “men” de nieuwe bruinhemden”. Ik weet niet of die kleur past, maar de intentie die er achter zit, zo wijst heel veel uit, kan haast niet anders dan kloppen, vrees ook ik. En, zoals RadaR ook nu weer in de nodige woorden aangeeft, het kan allemaal omdat de overgrote meerderheid van ons labiliteit en stuitende domheid, gemengd met sterke tendensen naar inhaligheid en verslaafdheid, aan elkaar koppelt.

 2. Ik las eerder deze week, dat het begrotingstekort per eind 1e kwartaal mooi gunstiger uitviel dan aanvankelijk becijferd. Zou het geen aardige klus voor het kabinet zijn om een deel van die meevaller terug te geven aan die groep burgers, die het goed kunnen gebruiken?

 3. Ik geloof het in al die jaren nog niet eerder te hebben meegemaakt, dat een kabinet “klaar” was. Laat staan “klaar halfweg de rit”. Nogal belachelijk verhaal dus.

 4. Rutte heeft het vooral erg druk gehad met zijn rol spelen in de komedie rond de benoeming van Juncker in Brussel. Waardoor de “Brexit” heel dichtbij is gekomen.

  • Het meest verwerpelijke aan de gang van zaken rond Juncker is m.i. dat er een zoveelste bewijs wordt geleverd hoe ondemocratisch Brussel werkt. Want immers geen enkele kiezer binnen de EU heeft zijn stem op de man uitgebracht resp. kunnen uitbrengen. Typisch de marionet-methode.
   Overigens wordt er al sinds het tochtje met de roeiboot wekenlang gedaan waar de regeringsleiders goed in zijn. Buiten elk zicht van de burgers handjeklap spelen, waarmee leiders die alsnog Juncker op “dringend advies van Merkel” steunen, hun hand mogen ophouden voor de gebruikelijke beloning. De arme Cameron kan natuurlijk geen kant op, hij moet wel bij zijn “neen” blijven. Of een “Brexit” dichterbij is gekomen moeten we maar afwachten.

   • Het “vermakelijke” is ook nog, dat iedereen iedereen aan het opnaaien is. Ik lees net over het circuleren van een gerucht als zou Rutte de opvolger van v. Rompuy worden. Ik heb meteen 10 schietgebedjes gedaan, want o wat zou het mooi zijn als Rutte en zijn vriendje voor de komende jaren ophoepelen naar Brussel. 😉

 5. Maar ja, de PvdA heeft vrijwel geen achterban meer
  Als de PvdA achter zich kijkt ziet ze alleen maar een enorme krater, barstensvol loodrechte wanden. En dat bordje “Springen aub”.

 6. Een charter moet te regelen zijn toch? En het mooie van waterhozen is, dat wat ze opslurpen spugen ze honderden kilometers verderop weer uit. Verfomfaaid en al. Samsom zou dus op Nova Zembla vlak voor een groot berenhol kunnen belanden 🙂

Nice and easy to work with

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s