HET ENIGE MIDDEL: ANGST

Beargumenteren waarom het zaakje bij ABN/AMRO stinkt zonder weerga heeft nauwelijks zin. Het vindt toch geen plek waar het kan landen. Ik herinner me 2008 toen in Londen bankiers angstig door de straten van de City schoten, doodsbang als ze waren voor de volkswoede. Al weer jaren inmiddels is die angst weer veranderd in arrogantie en hoogmoed, ja zelfs verachting. “Mijn jongens hebben recht op +20%” zegt Gerrit.
“Maar we pakken ze wel straks hun bonus af”zegt Jeroen. Zijn wij echt zulke enorme lulletjes, dat bankiers en politici ons op die manier het bos in kunnen/mogen sturen? Zo ja, laten we dan stoppen met kankeren op misstanden als deze. Want het leidt immers nergens toe dan slechts groeiende frustatie. Zo neen, laten wij dan, omdat de Jeroentjes het verdommen, zelf de Gerrits van deze wereld weer angst aanjagen. Een andere oplossing is er vrees ik niet. Iedereen die de afgelopen jaren de zaken een beetje heeft gevolgd kan zonder probleem beredeneren waarom de doorsnee bankier [en de doorsnee politicus] gewoon weer doen wat ze tot en met 2006 deden. De angst is weg, bleek ongegrond, dus kwam het narcisme weer boven en werd weer standaard gedrag.
Waar wij, soms stomverbaasde toeschouwers om zo veel arrogantie, soms razende toekijkers bij zo veel gebrek aan empathie, in welvaart zo’n 15 jaar achteruit zijn gegaan, behoeven we “slechts” 6 jaar terug te gaan om dat gevoel van enorme woede van toen weer op te roepen; een woede, die bankiers en aan hun bedrijfstak gerelateerde economen, actuarieel rekenaars en blackbox-kunstenaars deed  verschrompelen tot angstige excuses prevelende losers.
In die 6 jaar is het velen van ons alleen maar slechter gegaan. Teruggang in inkomen, verlies van baan etc. Daarnaast werd  ons geld ook nog eens gebruikt om banken als die ABN/AMRO te redden, terwijl wij als burgers part noch deel hadden gehad aan de noodsituatie, waarin die banken terecht waren gekomen.
We hebben in die periode van 6 jaar de massieve fout gemaakt ons terug te trekken op ons eigen eilandje van persoonlijke misère. Voorstelbaar, maar desondanks fout! Want ondertussen werkten bankiers en hun volgelingen, gesponsord  door de politiek, naarstig aan plannen om de situatie zo snel mogelijk terug  te brengen naar wat tot 2006 gemeengoed was. Een situatie, waarin bonussen, wanstaltige salarissen, derivaten en vrij toegang tot de gemeenschapsgelden [zo gul door de politiek beschikbaar gesteld] even gewoon waren als voor ons het pinnen van 50 euro.

Dus moeten we die fout van de afgelopen jaren herstellen. Bankiers [en hun knechten] moeten simpelweg weer angstig worden gemaakt. Zo angstig, dat ze het niet meer in hun hoofd halen om , als ware het iets als kopen van een paar nieuwe schoenen, te melden, dat hun topmanagement 20% meer salaris krijgt. Omdat de bonussen worden afgetopt. Omdat ze het nog niet begrepen blijken te hebben zal ze te verstaan moeten worden gegeven, dat “de bonus” voorgoed tot de verleden tijd behoort. En dat via de rede, via argumentatie doen is, zo is gebleken, volstrekt zinloos. Het enige wat werkt is het aanjagen van Angst. In plaats van elkaar op straat op de bek te slaan of voor de kop te trappen [zie 15-jarig maatschappelijk en geestelijk volkomen ontspoord meisje] zou de focus of zo u wilt de “mindset” moeten zijn gericht op het in het gareel dwingen van de werkelijke onverbeterlijke lieden, die in de bankwereld figureren.
Natuurlijk is er de keus om niet voor die even rigoreuze als beproefde methode te kiezen. Dat staat iedereen vrij. Maar in dat geval doe ik een dringend beroep op u om te stoppen met het klagen over en kankeren op bankiers. En u gewoon te schikken in de rol, die diezelfde bankiers voor u en mij, maar ook voor onze kinderen hebben uitgetekend: de slaaf zijn van de Gerrit Zalm’s van deze én de toekomstige wereld.

Advertenties

15 thoughts on “HET ENIGE MIDDEL: ANGST

 1. Tijdens het WK Voetbal nota bene wordt hier toch flink de diepte in gegaan 🙂 Zal ik jullie eens iets vertellen? Al lezend bekroop mij het verlangen naar “vroeger” , de tijd waarin we aannamen, dat sommige beroepen [dokter, notaris, bankier, politicus e.d] werden vervuld door mensen van hoog aanzien, met integriteit. We moesten dat wel aannemen, omdat we gewoon niet beter wisten en niemand ons het tegendeel vertelde. Denk terug aan nieuws uit de jaren 70-80 van de vorige eeuw , wat een oase van rust was dat niet ? 🙂
  Nu leven we in een tijd, waarin nog steeds een meerderheid van de mensen geen flauw benul heeft van het soort mensen, wat die hoogwaardige beroepen vervult. Het grote verschil is, dat men het nu als men wil wel zou kunnen weten, maar zich er bewust van afsluit. Enerzijds omdat men het niet aankan, anderzijds omdat men “kiest for the good life”, waarin alles prachtig en lollig is, waarin leed en ongeluk slechts anderen treft. Waar best wel naar gekeken wil worden, zolang Gerard Joling daarna maar wel Rio komt braken.
  En ja, het klopt wat RadaR zegt: men brengt pas geluid voort [liefst over de meest banale onderwerpen en langs digitale weg] als erom gevraagd wordt.
  Vandaar dus dat verlangen naar “vroeger”, toen de bankier nog gewoon “mijnheer de bankier” was. Toen was veel zo niet alles een stuk eenvoudiger. 😉

 2. Misschien is het goed om de zaken wat ABNAMRO betreft even op een rij te zetten. Wellicht kan de objectieve lezer dan beter inschatten waar de woede, die uit je blog spreekt vandaan komt. Puntsgewijs:
  1 ABNAMRO moest door het Fortis-fiasco met tientallen miljarden gemeenschapsgeld [niet alleen nodig voor het loskopen [ruim 17 miljard] maar ook voor het naar de buitenwacht toe de bank als levensvatbaar voor de markten het benodigde gezicht geven + het afdekken van de rotte appels in de portefeuille van de bank] worden gered;
  2 de “deal ” van Bos en Wellink impliceerde, dat Gerrit Zalm aan het hoofd kwam te staan met de opdracht de bank in veilig vaarwater te brengen.
  Zalm was de man, die op zijn minst een vreemd luchtje om zich heen had hangen i.v.m. zijn betrokkenheid bij DSB. Dat maakt het voor de objectieve buitenstaander aannemelijk, dat Zalm’s aanstelling bij ABN eerder vanuit een soort rehabilitatie [widergutmachung] zal hebben plaatsgevonden dan om zijn grote verdiensten als bankier.
  3 zodra ABN/AMRO weer “gezond” zou zijn verklaard moest de Staat van de bank af. Via een toekomstige beursgang om precies te zijn. Bos had ten tijde van de overgang publiekelijk gegarandeerd, dat de gedwongen overname van ABN/AMRO de burger niets zou kosten. De verkoop zou dus op zijn minst die tientallen miljarden moeten opleveren, die er aan gemeenschapsgeld werd ingestoken. Geen aannames, allemaal feiten gebaseerd op uitlatingen van Bos c.s.

  Ad 1 en 3.
  Er wordt voornamelijk buiten ons beeld gewerkt [gefaseerd] aan de verkoop van de bank. Berichten duiden althans in die richting. Al vrij snel kwam naar buiten, dat de kans vrijwel uitgesloten was, dat een break even -verkoopsprijs zou worden gehaald. Ergo, Bos garantie blijkt dus een lege dop te zijn, hij zadelt de gemeenschap op met een schade van miljarden.
  Ergo 2: Gerrit Zalm is dus niet in zijn opdracht geslaagd.
  2x grootscheeps falen door lieden, waarvan de één nog steeds aan het hoofd van “onze onrendabele” staat en de ander sinds zijn vlucht uit de politiek aan een lucratieve maatschappelijke carrière heeft kunnen bouwen. Alleen deze feiten al zijn voldoende om een gevoel van verontwaardiging te doen ontstaan.

  Ad 2.
  uitgaande van een door de DSB-affaire besmette Zalm en de niet-gelukte rehabilitatie van Zalm via netjes oplossen van ons aller ABN-probleem kan de stelling worden hard gemaakt, dat Zalm feitelijk slechts bescheidenheid past. Hij mag dan wel de lang niet overal breed gedragen titel “beste MvF” hebben verkregen, dat doet niks af aan het mislukken van de door Bos aan de burger gepresenteerde ABN-opdracht.
  In dier voege is het inderdaad onvoorstelbaar hoe bankdirecteur Zalm zich naar de belastingbetaler opstelt. Waar hem enige onderdanigheid past confronteert hij die belastingbetaler met een stuitende arrogantie. Door ons niet te raadplegen, maar zelfstandig die beloningstruc t.b.v het management van de bank uit te halen.
  Volgens mij pikken wij zoiets doorgaans niet in het dagelijks leven, waarom zouden we dit nu wel moeten pikken? Arrogantie, hoogmoed en onbeschaamdheid hebben Zalm [en in zijn voetspoor de een compleet wezenloze verklaring ophangende Dijsselbloem] de vrijbrief gegeven om te doen wat ze hebben gedaan. En het heeft er alles van weg, dat die goedsul van een burger het gewoon gaat slikken.

  Conclusie: ik begrijp RadaR’s woede volkomen en desgewenst kan ik die ook delen.
  En die woede poets je niet weg door een rekening bij een andere bank af te sluiten.

   • Van “Buck dich” vond ik alleen een ongecensureerde clip en dat wilde ik jullie op de zondagmorgen niet aan doen 🙂

   • Terwijl “Buck dich” zo mooi Tillman laat zien als de bankier. Die zijn “Kunde im Arsch fickt” en daarna het publiek [in de ogen van de bankier ons dus] onder “spritzt und uriniert”.
    Maar [zwaar op de maag zeg, die oranje poes] het getuigt van goede smaak, dat je koos voor Asche. 🙂 Vielen dank!
    Deze had overigen ook gemogen 😉

  • RadaR zit net te genieten van een “oranje tom pouce” [2 euro 4 stuks bij appie 🙂 met hamster 😀 ] “Asche” en “Bucken” houden hem momenteel geheel niet bezig 😀

 3. Ik zou al tevreden zijn als er weer eens een grootschalige onvrede of desnoods woede zou ontstaan over schaamteloos gedrag van het soort mensen, wat we allemaal blindelings kunnen aanwijzen. Want na 2008 zijn we met zijn allen weggezakt in een vorm van vitten, mopperen e.d. , die in de praktijk helemaal nergens toe leidt. Ik sluit zeker niet uit, dat er wel een manier is om de “heren” hun megalomane en nog altijd “greedy” gedrag af te leren. En met RadaR ben ik het eens, dat zoals we het nu aanpakken het zeker niet gaat werken. Er moet een andere manier zijn.
  Hebben jullie nog meegekregen, wat Klijnsma zich heeft laten ontvallen? We moeten een moestuintje nemen om ons toekomstig pensioen zeker te stellen!?!?!? Creatieve geesten hebben dat al omgetoverd in “het aalmoestuintje van Klijnsma”. Is deze zet van die harde PvdA-tante niet een bewijs, dat complete gekte in combinatie met schaamteloosheid overal in de “top” van onze samenleving floreert? Wie roept Klijnsma echt ter verantwoording? Het zal wel bij 10 minuten mopperen in het vragenuurtje blijven. 😦

  • Frau Klijnsma kan nu echt haar pakje van de Stasi aan gaan trekken. Die is werkelijk helemaal van het padje af geraakt. Een sieraad voor de PvdA dus!

 4. In plaats van elkaar op straat op de bek te slaan of voor de kop te trappen [zie 15-jarig maatschappelijk en geestelijk volkomen ontspoord meisje] zou de focus of zo u wilt de “mindset” moeten zijn gericht op het in het gareel dwingen van de werkelijke onverbeterlijke lieden, die in de bankwereld figureren.

  Een hele rake link!!!! Ik ben het met je eens, dat hoe je het ook wendt of keert, beleefd vragen of die graaiers eindelijk eens willen stoppen met het zoeken naar nieuwe redenen om de zakken extra te vullen een bij voorbaat verloren zaak is. En als het niet goedschiks kan …..

 5. De volgende twee fraaie engelstalige spreuken komen ineens bij mij op en wel deze,

  1) “put your money wher your mouth is”

  2) “if you can’t beat them, join them

  Het heeft namelijk geen enkele zin om als een horde wilde doorgedraaide burgers nu de banken te gaan bestormen en het management met pek en veren behangen de straten over te jagen.

  Veel slimmer is om het systeem van binnenuit naar de klote te helpen en dat kan maar op een manier en die is niet alleen maar blijven roepen dat het zo slecht is en dat het allemaal een stelletje volgevreten goorlappen zijn (waar overigens geen woord niet van klopt!!) maar ook dus wat te doen en wel te beginnen met je zelf.

  En dus raad ik een ieder aan zijn bankzaken voortaan onder te brengen bij andere banken dan de huidige en dan neem en noem ik als voorbeeld de ethische bank “Triodos” waar best ook wel wat op aan te merken is, maar die in grote lijnen toch wel een geheel andere minder op zelfverrijking van de topbestuurders koers volgen.

  Nog beter is om net als wat ik heb gedaan mee te werken aan de oprichting van een nieuwe bank met een heldere en zeer transparante filosofie en dat initiatief bestaat en is bekend onder de naam “de Financiele Cooperatie”.

  Hier volgen de twee links ”

  Triodos :http://www.triodos.nl/nl/particulieren/

  Financiele Cooperatie i.o. : https://www.dfc.coop/

  Veel wijsheid bij uw keuze……

  • Iedereen maakt zijn eigen keuzes, Willem. En ik respecteer de jouwe. Maar zelf denk ik, dat het overstappen naar een andere bank, zoals in de afgelopen tijd is bewezen, nauwelijks enig effect ressorteert. Peanuts dus. OK, je kunt voor jezelf het gevoel hebben je te hebben bevrijd van dat zooitje, maar is dat in werkelijkheid ook wel zo? In het verlengde daarvan: het systeem van binnenuit naar de “klote” helpen heeft evenzo een geringe kans van slagen, zolang er wordt gekozen voor het nemen van actie tegen dat systeem. Ik denk, dat RadaR probeert duidelijk te maken, dat niet het systeem het doel zou moeten zijn maar de mensen achter dat systeem. Zou je er [utopisch gedacht] in slagen het systeem neer te halen, dan is er binnen de kortste keren een ander, met dezelfde lieden aan de touwtjes.
   Ik kan wel meevoelen met de gedachte van RadaR. De enige keer, dat het “de heren” dun door de broek liep was vlak na 2008. Zo erg als in Londen was het hier nooit [om bekende oorzaken], maar tussen 2 reality shows door was men hier ook heel boos.
   Daarna zijn gek genoeg wij de angstige partij geworden, omdat we ook vakkundig door de usual suspects ter zake werden gevoed.
   En van onze periode van angst heeft men handig gebruik gemaakt om de macht weer in de juiste positie te duwen.
   “Put your money were your mouth is”; tja, klinkt een beetje wrang. Alsof je zegt “je schreeuwt wel, maar ……” ik en de anderen weten wel beter 🙂
   De oproep om angst [geen verderf zo begrijp ik] te zaaien vind ik logisch en realistisch. Mensen, die niet op het juiste pad lopen, bang maken heeft vaker tot succes geleid.

   • @Jurgen

    Een van de grootste lessen uit de geschiedenis is wel dat “mensen” vervangbaar zijn binnen ieder “fout/goed systeem” zonder dat dit enig effect sorteert.

    In concreto betekend dit dus heel erg simpel dat verontwaardiging/boosheid/woede/kwaadheid enzovoort allemaal heel begrijpelijke emoties zijn en ook zeer zeker in het kader van het hier besproken bankensysteem, maar het zijn en blijven emoties die concreet niets oplossen.

    De farao’s, de Chinese keizers, de communistische partijleiders etc. etc. en dus ook de bankmanagers en directeuren hebben allen 1 ding gemeen en die is dat zo lang het “systeem” functioneert zij allen als persoon inwisselbaar zijn en waren

    Pas op het moment dat welk “systeem” dan ook of door invloeden van buitenaf of door interne strubbelingen van binnenuit begint te wankelen pas dan is er verandering mogelijk..

    De grootste valkuil waar een dictator in kan vallen is wanneer hij/zij gaat geloven dat de persoon van de dictator en de functie van dictator hetzelfde zijn en op het moment dat zoiets gebeurd heeft deze dan gelijk zijn eigen ondergang getekend.

    De huidige top van het bankwezen “all over the world” gedraagt zich weliswaar als dictators maar maken nog steeds niet dezelfde fouten als de klassieke dictators zouden maken en dus verandert er vanuit dat perspectief gezien niets, behalve dat personen worden ingewisseld, maar ja of je nu door Jantje of Klaasje word genaaid dat maakt verder weinig uit nietwaar, want genaaid word je dan toch.

    En dus zo lang als het “systeem” het maar word toegestaan te blijven functioneren zal datzelfde “systeem” er dus dus ook voor zorgen dat er aan de top kwa functioneren niets zal veranderen zodat behalve dat aan de top de ene aap Jaap heet en de andere Piet het “heilige systeem” overeind zal blijven staan.

    Kijk nu eens heel simpel naar de top van de banken zeg 10 jaar geleden en nu wat zie je dan?? slechts andere namen in de directie en bestuurskamers maar verder is er niets veranderd behalve dan dat het “systeem” gewaarschuwd als het dus is nu nog veel verfijnder te werk gaat en nog veel erger is geworden in haar ondoorzichtigheid.

    Van het grootste gedeelte van onze in naam democratische maar de facto als fascisten opererende politici hoef je echt geen antwoord of oplossing te verwachten zoveel is wel zeker, ook zal het weinig tot niets uitmaken hoeveel hordes schreeuwende en boze burgers en onderdanen op straat van hun boosheid blijk geven zo lang als zij zich maar blijven conformeren aan hetzelfde idiote “systeem” waartegen zij te hoop lopen.

    De conclusie is dan ook meer dan gerechtvaardigd dat veranderingen van het huidige “systeem” door invloeden van buitenaf niet zullen gaan gebeuren waardoor er slechts nog 1 optie open staat en die is verandering van binnen uit het “systeem”.

    Nu kunnen we natuurlijk met zijn allen de komende decennia braaf gaan zitten wachten totdat er een mentaliteitsverandering binnen het huidige “systeem” zal komen maar de realiteit gebied te zeggen dat zoiets wel een illusie zal blijken te zijn en zal en zul je de verandering van binnenuit op een andere manier moeten aanpakken.

    En dus in plaats van ongelooflijk kwaad zijnde als een soort kip zonder kop rond te rennen en fijntjes stoeptegels door de ramen van de financiele instellingen te smijten (schade die we overigens zelf weer betalen d.m.v. tariefsverhogingen) kun je beter voor een andere meer rationele tactiek kiezen naar mijn mening.

    De top zal namelijk pas echt bang gaan worden als hun positie daadwerkelijk in gevaar komt en dat gaat pas gebeuren als wij allen massaal er voor zouden kiezen de traditionele instellingen links of rechts te laten liggen en inderdaad over te stappen naar bijvoorbeeld de door mij al benoemde banken die wel daadwerkelijk een andere filosofie en bedrijfscultuur hanteren zodat zij van “luis in de pels” kunnen transformeren tot een macht en kracht die daadwerkelijk het “huidige systeem” van binnen uit kapot kunnen laten gaan en zo een einde te maken aan een cultuur van graaien en vernietiging van zowel morele waarden als van de grondstoffen van Moeder Aarde.

    Willen we namelijk ook maar iets veranderen dan zullen wij dat zelf moeten doen want een feit is en blijft dat zowel het huidige politieke systeem als ons op drijfzand gebaseerde economische systeem dat echt niet vanuit zichzelf zullen gaan doen en dus zullen wij ze wel moeten dwingen tot verandering.

    Doe je dat niet en blijf je je dus conformeren aan het huidige “systeem” dan steun je dus direct en indirect ook de Monsanto’s, Shell’s en Dupont’s van deze wereld en dat is iets wat niemand zou moeten willen.

    PS.
    De opwarming van Moeder Aarde heeft godlof niet alleen maar milieunadelen,
    neen goddank zijn er economische voordelen aan verbonden bijvoorbeeld het volgende.

    Dankzij de opwarming van de Aarde en het daarmee gepaard gaande effect van smelten van de poolkappen is het economisch rendabel aan het worden om de naar verwachting gigantische olievoorraden onder deze poolkappen te bereiken, een samenwerking van diverse grote olieboeren zal ondersteund door een consortium va diverse grote banken hier nader onderzoek naar gaan doen.

    Dus we gaan niet alleen maar verzuipen maar doen dat wel rijdende in ons autootje

    Welke effecten het boren en leeghalen van en naar deze nieuwe goudmijnen zal gaan hebben op onze planeet vermeld het juichende bericht niet!!!

    Ach ja, de mens wikt maar de bank beschikt!!!

    .

   • Ik heb het betoog van Willem aandachtig gelezen. En wil hem graag complimenteren met dat betoog. Buiten kijf staat, dat de hele ellende hem aan zijn hart gaat. Waar ik mee blijf zitten is het gevoel, dat hier het overbekende probleem van “de kip en het ei” wordt beschreven.Naar mijn beleving was er niet eerst “het systeem” en toen “de bankier”, maar was de volgorde omgekeerd.
    En dus, maar ik kan het mis hebben, als je de “mensen” uitschakelt zal het systeem vanzelf gaan haperen. Ik bedoel maar, de supermarkt kan alles nog zo keurig in de schappen zetten, als er niemand bij de werkende kassa zit of geen controle op de shoppers is, loopt men gratis met de boodschappen weg. Prima werkend systeem, maar het voldoet niet meer aan zijn doel omdat de factor mens wordt uitgeschakeld. Idem voor de handel in aandelen e.d. Het systeem kan eeuwig blijven functioneren, maar wordt zinloos als die factor mens wordt verwijderd. En dus implo- of explodeert dat systeem vanzelf.Onvermijdelijk. Terwijl, zoals Paul meen ik ontvouwde, het aanvallen van het systeem dan wel op het oog leuke resultaten kan opleveren [zie de vele hack pogingen], maar voornamelijk veel ongemak voor ons klanten oplevert. En een update of aanpassing van dat systeem al op de plank ligt. Resultaat: tijdelijk ongemak, geen blijvende verbetering, eerder verslechtering [zie wat de banken inmiddels allemaal van hun klanten eisen [IBAN etc.]]

    OT: na de 2e aflevering gisteren bevalt “Dicte” me inmiddels prima 🙂

   • Ik deel dat compliment richting Willem en voeg daar dank aan toe. Maar voeg daar meteen een idem compliment richting O. aan toe. Zeer helder verhaal, waar nauwelijks iets tussen te krijgen is.
    “Kip of ei”, je hebt gelijk, O. Natuurlijk staat vast, dat wanneer je beide entiteiten [systeem en mens/bankier] separaat van elkaar bekijkt, dat de mens er eerst was en dat systeem ontwikkelde.
    Anders ligt het als je het begrip “systeem” definieert als een combinatie van die twee entiteiten, die samen doen draaien wat er draait. Dat is een definitie die feitelijk is toegesneden op de situatie, die we in dit tijdsgewricht kennen. We maken allemaal [vaak onbewust, soms tegen wil en dank] onderdeel uit van het grote vrijwel allesoverheersende systeem. Dat zou onvermijdelijk blijken als een groep mensen hun normale bezigheden op een dag of een paar dagen in detail zouden bijhouden en vervolgens met elkaar zouden vergelijken. Het geven van voorbeelden [TV kijken, boeken lezen, een oranje kruippak aantrekken, kopen tot we er bij neervallen enzovoort] is nauwelijks nodig, me dunkt.
    Dat “all over systeem” [noem het globalisering voor mijn part, ik noem het de via algehele afstomping vorming van de gewenste kudde] tot doelwit maken zou qua impact hetzelfde zijn als een soort WO3 ontketenen. Wat kan, maar niet de gewenste optie voor velen is. 🙂
    Ongewenst gedrag van mensen bestrijden door voor een aanval op hun systematiek van handelen te kiezen [de “geweldloze” variant via het kiezen van negeren en passeren] kan uiteraard, maar ik blijf van mening, dat het resultaat daarvan slechts gering zal zijn. Zo gering zelfs, dat eigenlijk nauwelijks de moeite waard is om een poging te wagen. Willem haalt dictators aan: vrijwel in alle gevallen konden dergelijke figuren pas worden gestopt, nadat ze “fysiek” waren afgezet resp.verdreven. Het is de eeuwige vloek van het volk, dat vervolgens een ander werd gekozen die op zijn manier hetzelfde deed wat zijn voorganger de kop kostte.
    Laat ik even teruggaan naar de werkelijke aanleiding tot dit log en mijn standpunt ter zake. Die megalomane 20% salarisverhoging.
    Als er vandaag net zoveel mensen als er wat weken terug hun digitale stem uitbrachten op Nylon en Ieltje [laten we het op een miljoen houden] of op die “vagina met baard uit Oostenrijk”, een protest zouden laten horen rond die ABN-kwestie, dan zou er iets worden bereikt. Geen protest tegen het “systeem”, maar tegen Gerrit de postduif en Jeroentje Kapoentje. Tegen een [onder] soort mensen dus.
    Maar onderdeel uitmaken van dat “all over systeem” betekent, dat er slechts prikkels bestaan bij de kudde om geluid te maken, als erom wordt gevraagd. Dat is een veel groter manco en dát systeem attaqueren is in de huidige wereld gelijk aan het bestrijden van de windmolens van Don Quichot. Alles op zijn tijd dus, er moet iets overblijven voor volgende generaties 🙂

Nice and easy to work with

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s