ONDERTUSSEN IN DE ECHTE WERELD

Het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Daarom, terwijl het langverwachte verschijnen messivan waarschijnlijk dé ster van het WK, King Lionel, eindelijk realiteit werd [een beetje dunnetjes, ondanks een goede goal heb ik begrepen], vroeg ik me af of men in dit land nog wel zou weten wat zich “ondertussen in de echte wereld” afspeelt.
Als mijn [subjectieve] ervaringen kloppen, dan leveren de audio-visuele media nauwelijks een serieus aandeel in het bieden van de mogelijkheid om voeling te houden met die “echte wereld”.
Na een aantal uitzendingen van de eerder al als Oranjeriolen aangeduide programma’s te hebben bekeken [toetsing heet dat] is wel duidelijk, dat die echte wereld volkomen ondergesneeuwd raakt bij de niet-aflatende stroom “nieuws” over het WK. Je zou kunnen zeggen, dat de normvervaging in de nieuwsverstrekking weer keihard heeft toegeslagen. Voorbeelden? In “Zomerochtend”, op een tenenkrommende manier gepresenteerd door de immer breder groeiende Astrid en de al even tenenkrommend simpele Sjoerd, flitsen in een ultra-hoog tempo beelden langs van moordpartijen van ISIS in Irak, branden in den lande e.d., waarna de hoofdmoot van de tijd wordt besteed aan het tonen van tweets + foto’s van “stars in Brasil”, het tonen van sfeerbeelden in den lande, gemaakt door een al of niet kale vliegende reporter, het stellen van de stereotype stupide vragen aan een studiogast. In “Studio Brasil”, met Hugo Borst vrijwel borstbrasilconstant in lotushouding, beschrijft de enigszins onderkoeld overkomende Henri een praatje voor de vaak met Wilfred en Matthijs over hun inmiddels lang ter ziele zijnde sportprogramma als ware het een hoogstandje in de sportjournalistiek. Terwijl elke zin, die wordt uitgesproken onmiddellijk wordt onderbroken door sfeerbeelden rechtstreeks uit Brasil,  waar Tommie dag na dag een trosje trainende Oranjespelers nauwlettend in de gaten houdt om spannende dingen te ontdekken. En Kees Jansma, uiteraard in samenspraak met Lowie, om de paar dagen via loting een speler aanwijst, die zich duidelijk waarneembaar anders moet gedragen dan de groep. Beetje met het been trekken, niet sjokken maar fietsen, een vieze mop vertellen aan de fysio terwijl Tommie meteen aanslaat en aan de op een bank hangende heren in Nederland rapporteert, dat er iets niet goed lijkt te zitten. Met Blind ditmaal, want die was bij loting aangewezen. Waarna op de bank de heren 10 minuten gaan filosoferen over de “ingrijpende gevolgen” van een geblesseerde Blind.
En vervolgens via Tommie beelden binnenkomen van diezelfde Blind, die in een “persconferentie” meldt, dat er geen reden tot zorg is.
hamstersEn dat geheel aan oeverloos en normloos gebabbel voor gevorderden wordt ook nog eens rijkelijk bestrooid met STER-blokken, soms speciaal voor de gelegenheid gemaakt, die dat kleine deel van de hersenen van de kijker wat nog normaal functioneert de finale spoelbeurt [koop een nieuwe TV, haal een juichpet, spaar hamsters] geven.
U mag gerust weten, dat ik er niet uit ben hoe ik me moet opstellen naar mensen, die uit een soort “beroepsvervorming” dat normvervagende voedsel elke dag tot zich nemen. Moet ik ze bewonderen om hun uithoudingsvermogen? Of beklagen om hun verslaafdheid aan de afstomping? Heeft

Wat "mugshots" vanuit de werkelijkheid. 2 spelers van de club NZa.

Wat “mugshots” vanuit de werkelijkheid. 2 spelers van de club NZa.

het zin om “de echte wereld”[ die staat immers niet stil, al wil men ons graag anders doen geloven] onder hun aandacht te brengen? De professionele media denken in ieder geval van niet. Zelf denk ik er nog even over na. Onder het genot van een Westmalle.

ABN18-6-2014 Een bericht over een eigen werkelijkheid in de bankenwereld.  ABN/AMRO, u weet wel, die bank die “van ons” zou zijn, heeft m.i.v. begin 2014 het vaste salaris van het management direct onder de top verhoogd met 20%. Dat vond men nodig, omdat straks over een paar jaar de bonussen worden begrensd tot “maar” 20% van het jaarsalaris. En daar komen die managers uiteraard nooit mee uit.Dat begrijpt u!
Heet van de naald wat reacties vanuit de politiek: “De PvdA vindt dat een ‘onwenselijk en verkeerd signaal’, de SP noemt het onacceptabel en volgens GroenLinks is de bank blijven hangen in de jaren 90. Het CDA, dat de verhoging een ‘buitengewoon slecht signaal’ noemt, wil zo snel mogelijk een Kamerdebat met minister Dijsselbloem.”
U mist reacties van de VVD en D66??? Ik ook.
Mochten er onder u zijn, die de behoefte voelen om Gerrit Zalm een flipperkast over zijn hoofd te trekken, u kunt zich aanmelden bij de Burgerbeweging “In je mand , Gerrit”.

Advertenties

31 thoughts on “ONDERTUSSEN IN DE ECHTE WERELD

 1. Jeroentje Kapoentje zegt het volgende:
  “Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën vindt dat de directie van ABN Amro de bevoegdheid heeft om de salarissen van managers bij de bank te verhogen. ‘Dit is op zichzelf een verantwoordelijkheid van de ABN-directie. Ze kunnen dit doen als ze zich maar aan de wet houden’, zei Dijsselbloem, die vorige week een wetsvoorstel indiende dat bonussen in de financiële sector maximeert op 20 procent. Die wet moet nog in de Kamer worden besproken. ‘Dan zal de Kamer aangeven of ze vinden dat dit een goede en passende vertaling is’, zegt Dijsselbloem.

  Hij had ‘enige compensatie’ in het vast salaris wel verwacht als gevolg van het bonusplafond. Met de maximering worden ‘perverse prikkels’ voor bankmedewerkers in elk geval wel weggehaald. Ook dat is een belangrijk doel van de nieuwe wet. Bonussen konden in het verleden tot 100 procent gaan bij ABN, dus op dat punt wordt er volgens hem met het plafond nog ‘veel winst’ gemaakt.”
  Vooral die laatste zin is al en vingerwijzing welke kant dit zal op gaan. Jeroen ziet genoeg winst, dus waarom die arme bankiers, die voorbeelden van maatschappelijke betrokkenheid, ook niet wat winst gunnen. ?

  • Omdat al die Jannen, die Leon opsomt, nada zullen merken van die “winst” genoemd door Jeroentje, terwijl de bankiers bij ABN die winst al een half jaar op hun bankrekening zien verschijnen. En dat de aankomende jaren alleen maar meer zullen zien worden. Jeroen is een slappe piemel. 😦

 2. Ik heb een geruststellende mededeling voor je 🙂
  Er wordt in breed politiek verband gewerkt aan een ABN-gelijksoortige oplossing voor Jan met de Pet, Jan de Arbeider, Jan Lul, Jan Modaal, Jan de Steuntrekker en alle gelijksoortige Jannen van Nederland.
  Die oplossing zal er uit bestaan, dat met terugwerkende kracht tot 1-1-2014 alle kortingen op:
  – ww-uitkeringen
  – bijstandsuitkeringen
  – pensioenuitkeringen
  – aow-uitkeringen
  worden geschrapt.
  Zoals de banken in hebben gezien, dat het verhogen van die salarissen van het management nodig is om de kwaliteit te waarborgen [“doe je het niet, ze lopen echt weg” aldus Gerrit] , zo ziet de politiek in dat het schrappen van al die kortingen strikt noodzakelijk is om de kwaliteit aan kiezers te garanderen. Is dat geen goed nieuws???????
  O, voor ik het vergeet: die mantelzorgkorting gaat ook niet door definitief. Wordt vervangen door een mantelkorting, wat simpelweg inhoudt, dat we iets kortere jassen moeten gaan dragen. Jetta krijgt wel geen standbeeld, maar de verwachting is, dat ze wel zal gaan worden opgezet.

   • Ik dacht dat je wel een “opbeurdertje” kon gebruiken. 🙂 Heb je je kruippak al aan? Ik mag als kangoeroe komen 😀

  • Ik las net, dat de regeringspartijen VVD/PvdA het niet zinvol vinden om over deze typische bankentruc te debatteren met Dijsselbloem. Tenzij Gerrit Zalm echt die flipperkast om zijn oren getrokken krijgt denk ik, dat dit gewoon weer dood bloedt.
   En hebben de bankiers straks een gemaximeerde bonus [20%] maar een jaarsalaris, wat 50% hoger ligt dan nu. Kwestie van marktconform moeten betalen!
   Ik zeg zo langzamerhand: opzouten met die banken, laat ze allemaal maar op de Kaaiman of in de US gaan zitten. Want wie echt nog denkt, dat er werkelijk iets zal veranderen is wel heel naïef.

 3. Los van de declaratieperikelen geldt, dat de NZa van de basis af [invoering 2006] een gemankeerde instelling/toezichthouder is geworden. En ook hier moet met een forse vinger richting de politiek worden gewezen. Die koos in 2006 voor privatisering en marktwerking in de zorg, stelde een [zoals in de verstreken jaren gebleken] volstrekt onwerkbaar boekje met spelregels op, die er in belangrijkste mate op waren gericht om privatisering en marktwerking geen strobreed in de weg te leggen. Vervolgens werd de NZa verzonnen om die onwerkbare spelregels te handhaven via toezicht. En na 2006 heeft de politiek het alleen maar chaotischer gemaakt door een continue proces van aanpassing, schrappen, toevoegen van de spelregels. Daar toezicht op houden op een wijze, die aan de normen voldoet was/is schier onmogelijk.
  Het had dan ook in de rede gelegen aan de NZa om meteen aan te geven, dat zij zich niet in staat achtte haar taken op de vereiste wijze te verrichten.
  Het is overigens wel zeer triest, dat er de zelfdoding van een NZa-medewerker voor nodig is geweest om deze zoveelste gierput open te trekken.

  • “Spelregels” maak je normaliter om het doel van het “spel” mogelijk te maken. En aan dat spel behoort iedereen, die het wil spelen, zijn “plezier” te kunnen beleven.
   Toen de politiek in de beginjaren van het vorig decennium de tijd rijp achtte om “het spel” in de markt te zetten, werd er [bewust of niet] slechts een deel van de spelers op de benodigde manier bediend.
   Als ik onze plek als betalers en consumenten van de geprivatiseerde en vermarkte zorg bezie dan dringt zich de volgende vergelijking op.
   Wij waren [ en zijn min of meer nog steeds] de speler aan een monopoliebord, die:
   – nooit langs af gaat
   – alleen de kleine straten mogen kopen [Ons Dorp e.d.]. Kalverstraat of Coolsingel komen wij niet voor in aanmerking
   – elke spelregelwijziging in ons nadeel maar heeft te pikken
   – alleen maar kale huur mogen vragen
   De andere spelers [politiek, toezichthouders en zorgproducenten] vormen een hechte combine, komen nooit op Ga naar de gevangenis, vangen een vette bonus bij het passeren van AF, hebben de mogelijkheden de spelregels naar hun hand te zetten en bouwen hotel na hotel.
   In mijn jeugd speelde ik vaak monopolie en ik durf te zeggen altijd eerlijk. Als één van de medespelers de boel probeerde te bedonderen dan was het spel over.
   Wat nu is gebeurd [met medewerking van alle partijen incl. de NZa] is vele malen erger dan de boel bedonderen. En toch zitten wij tot mijn stomme verbazing nog steeds als speler aan het bord. En geloven blijkbaar in de goede trouw van hen, die de spelregels steeds maar weer in ons nadeel veranderen.

   • Ik neem aan, dat je bedoelt “door zelf niet goed op te letten in 2006 hebben we de ellende over onszelf afgeroepen”?

   • Precies! Hoewel het verzet, de waarschuwingen e.d. substantieel was rond 2006, heeft de “domme meerderheid”, die standaard in van alles en nog wat stinkt, besloten dat we allemaal met vermarkte zorg moesten leven. En anno 2014 [dus met enige vertraging, dat nog wel] zijn we bijna bij het vanaf het begin door de politiek en andere belanghebbenden nagestreefde doel: bijna alle macht bij de verzekeraars. En is er werkelijk iemand die zich afvraagt hoe het toch kan dat zekere partijen tussen 2006 en nu reeds bergen hebben verdiend en wij zijn achtergebleven met een relatief hoge premie en een uitgeklede zorg? Ik betwijfel het!! Want zij die zich dat zouden kunnen afvragen hebben andere dingen aan hun hoofd. Zorgbehoeftigen de rond hen weg gesloopte zorg; zorgmedewerkers hun reeds verloren baan of de binnenkort via de ontslaggolf van 50.000 -100.000 te verliezen baan.
    Als ik niet oppas word ik boos!! Maar “gelukkig” speelt Nederland vanavond tegen de Aussies en dat kan weer een heerlijk feest worden. 😦

   • Dan moet het je geruststellen te weten, Sjaantje, dat de SP bij toetreding tot de Amsterdamse coalitie heeft afgedwongen, dat verdere plannen tot marktwerking in de zorg in de hoofdstad zijn geschrapt. 🙂
    Amsterdam zou weleens een testcase voor de toekomst kunnen blijken te worden. Tenzij die domme meerderheid landelijk geil blijft op de VVD.
    Overigens zijn er meerdere partijen die “hun billen hebben gebrand” aan de vermarkting van de zorg. De NVa is er daar een van net als sommige megalomane ziekenhuizen, maar wat dacht je van de PvdA, die hoe vaak ze zelf ook roept voor sociaal en sterk te staan, haar kont dermate heeft gebrand [overigens aan meer dan aan die zorg], dat ze waarschijnlijk nooit meer behoorlijk zal kunnen zitten.

 4. Als je me misselijk wilt krijgen moet je vooral dergelijke koppen tonen. Ik haat dergelijke zelfgenoegzame academisch mismaakte koppen werkelijk als de pest. 😦

 5. Mugshots …..verdomd, dat zijn het. 🙂 Beide heren hebben het inmiddels verstandig geacht om maar terzijde te stappen. En Schippers? Die huurt weer een externe accountant [KPMG?] in om tegen een ton euro even een rapportje op te stellen, waaruit blijkt, dat er niets gebleken is van “belangenverstrengeling”. En dat terwijl bij de ingangen van Nederland borden kunnen worden opgehangen met de tekst “U bent nu beland bij de BV Belangenverstrengeling”.

  NB: wees wel op tijd voor de première van de Rode Duivels!!! San maakt “pot au feu” 😉

 6. Met het verhoor van de “heren” de Vries en Greven in de Vestia-zaak werd gisteren een volgende bevestiging gegeven met welk soort aasgieren we te maken hebben gehad. De “heren” geven nu ruiterlijk toe, dat de enigen, die wisten hoe de derivatenberg van zo’n 23 miljard [!!!] waar Vestia gretig in hapte werkte, bankiers uit Londen waren. City-bankiers die er tot 2011 aan bleven verdienen, City-bankiers die niet door de PEC gehoord kunnen worden.
  Wat ook niet voor de eerste keer werd bevestigd is hoe beroerd [veel erger dan iemand van ons zou kunnen vermoeden] het toezicht in dit land geregeld is [geweest]. Politiek, DNB, overheid …… ze stonden erbij en keken er naar. En bleven de potten met goud aan het eind van de regenboog zien. Terwijl het in werkelijkheid poelen met drijfzand waren.
  Zowel Greven als de Vries zijn verwikkeld in een strafzaak. Gezien de betrokkenheid van City-banken zowel als grote Nederlandse banken mag de kans klein worden geacht, dat Justitie er ooit uit zal gaan komen. De Vries en Greven lopen op zijn hoogst het risico, lijkt mij, om voor kleine vergrijpen aangesproken te gaan worden.

  • Als er iets zich leent voor een docu a la Inside Job The Dutch treat dan is dat wel de zaak Vestia. Ik ben donders benieuwd of er een onderzoeksjournalist is, die een uitdaging als deze durft aan te vatten. Laat hem er dan maar een serie van maken, ik regel dan wel dat “Ik Vertrek” het komend seizoen komt te vervallen.

 7. En dat geheel aan oeverloos en normloos gebabbel voor gevorderden wordt ook nog eens rijkelijk bestrooid met STER-blokken, soms speciaal voor de gelegenheid gemaakt
  Goed beschouwd steekt het weer “prima” in elkaar. De programma’s worden met gemeenschapsgeld gemaakt. Er kan vervolgens extra geld worden gegenereerd via die STER-blokken, die alleen maar zoveel opleveren omdat wij er naar kijken. En de kosten van die STER-blokken verhalen de bedrijven weer via de prijzen op ons. We betalen alles helemaal zelf en wat wil het geval: we zijn er helemaal gek op!! 🙂 Wat zeg ik: WE LOVE IT!!!!!!

 8. Naar mijn idee is de gemiddelde burger nauwelijks geïnteresseerd geweest in het feit, dat vorige week Staal voor de PEC is verschenen. Zijn verschijning, die wat mij betreft gerust een eye opener kon worden genoemd voor zover het het verkrijgen van een beeld van het soort mens, waar we in het geval Staal mee te maken hebben betrof, laat de Nederlander blijkbaar koud. Ik voel daar toch wel de nodige teleurstelling bij. En vermoed dan ook, dat “ondertussen in de echte wereld” ver achter het feestje in Brasil aanloopt.

  • Kom op nou, Paul! Staal verscheen donderdag 12 juni voor de PEC. Ergo, 1 dag voor dé wedstrijd. De dag waarop de media aan de spoedpoep leden, veroorzaakt door die wedstrijd. Spanje – Nederland was toch veel belangrijker dan het verhaal van een man, die een corporatie voor miljarden in het pak stak en waar Vestia-huurders maar ook andere huurders voor mogen opdraaien???
   Net als dat de “aftermath” van DÉ WEDSTRIJD veel belangrijker was dan je druk te maken over de hoge pief bij de Nationale Zorgautoriteit, die zijn buitenlandse spreekbeurten [aardig zakcentje] laat betalen door grote farmabedrijven, die hij en zijn “autoriteit” ook nog eens onder toezicht dienen te houden.

   • Net als altijd heeft Nederland als straks de dagen weer gaan korten een grote informatieachterstand weg te werken. Zo groot, dat de meesten er nooit aan beginnen. Die volstaan met kankeren in het najaar, ook zo’n vaste gewoonte.

   • Geen moment heb ik honger naar informatie over de knie van Blind, de lies van RVP en al dat gereutel meer. Ik gluur een paar keer per dag op de site van de NPS. Tussen al de onzin daar, die je gewoon kunt overslaan, is altijd interessante info en beeldmateriaal te vinden. Daarvoor hoef je geen avond lang naar Hugo Borst c.s. te kijken of naar Astrid en Sjoerd. En het blijft nuttig jezelf regelmatig te blijven afvragen “Wat wil ik eigenlijk weten over een wedstrijd?”

   • @Arno: de opstelling lijkt me wel handig. ca. 5 minuten voor het begin van de wedstrijd is dan wel vroeg genoeg 🙂

  • RadaR zegt het toch al Paul. Nederland had het veel te druk met het inslaan van kruippakken, juichpetten, hamsters en nieuwe TV’s. En het CBS stimuleert dat op haar beurt weer door te melden, dat de Nederlandse consument weer meer uitgeeft. Dus, om het in de Pink Floyd-sfeer van de laatste dagen te houden: [Time to] Run like Hell [to the shop] 😉 ]

   Run, run, run, run, run, run, run, run
   Run, run, run, run, run, run, run, run.
   You better make your face up in
   Your favorite disguise.
   With your button down lips and your
   Roller blind eyes.
   With your empty smile
   And your hungry heart.
   Feel the bile rising from your guilty past.
   With your nerves in tatters
   When the conch shell shatters
   And the hammers batter
   Down your door.
   You’d better run.

   Run, run, run, run, run, run, run, run,
   Run, run, run, run, run, run, run, run.
   You better run all day
   And run all night.
   Keep your dirty feelings
   Deep inside.
   And if you’re taking your girlfriend
   Out tonight
   You’d better park the car
   Well out of sight.
   ‘Cause if they catch you in the back seat
   Trying to pick her locks,
   They’re gonna send you back to mother
   In a cardboard box.
   You better run.

 9. Ook wij laten ons niet gek maken. Als er animo is kan een wedstrijd worden bekeken. Maar dat geldt niet voor al het gezwam er omheen.
  Zwammen, dat weet je, doen we liever zelf hier ter plekke, onder het genot van wat lekkers 😛

  NB Waar blijft je laatste Gilmour?

 10. Messi niet gezien. Het werkt prima om keuzes te maken uit wedstrijden die echt belangrijk zijn. 🙂 Vanavond Duitsland – Portugal, morgen België-Algerije en woensdag Socceroos- Oranje.
  Doseren is de boodschap. En vooral zo weinig mogelijk kijken naar het geruis er omheen. Allemaal poppenkast om de meute bezig te houden. 🙂

 11. Hahahaha ……. ik heb net ook een half uur [want langer duurt het programma eigenlijk niet] naar “Zomerochtend” gekeken. En herken zo ontzettend wat jij schrijft. Bijvoorbeeld die “kale reporter” bij het pontje in A’dam om de stemming te peilen. En om een econoom te laten uitleggen wat de effecten van het succes [we hebben toch pas 1 wedstrijd gewonnen of heb ik iets gemist?] op onze economie zijn.
  En ja, dat koppel Astrid-Sjoerd is tenenkrommend. ’s Avonds kijk ik nergens naar wat met het WK te maken heeft. Maar ik geloof jouw mening meteen. 🙂
  Voor een paar weken kan men weer wegvluchten in de virtuele wereld. Dat geeft de mensen de vastigheid waar ze naar zoeken. Even geen gezeur over komende massa-ontslagen in de thuis- en ouderenzorg.

  • Heeft die kale vliegende reporter trouwens ook aan die econoom gevraagd welke economische schade het gevolg is van die groeiende groep Nederlanders, die als een kick off van het succes van Oranje geld uitgeven aan de geneugten van het Braziliaanse leven?

   • Yolantje heeft ons geleerd, dat een kindhoertje 5 euro kost. Dus in eerste instantie valt die schade wel mee. Pas later, als de SOA’s de kop opsteken, dan wordt de echte schade pas duidelijk. Hou maar rekening met een stijgende zorgpremie in 2015 😉

Nice and easy to work with

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s