DEMOCRATIE

Al cruisend door reacties op een Brits forum, waar Britse reageerders hun meningen ventileerden over de resultaten van de lokale verkiezingen, die tegelijk met de EP-verkiezingen voor een aantal counties en steden werden gehouden, werd me iets heel duidelijk.
Niet alleen dat het gros van de reacties het niveau, wat je over het algemeen op Nederlandse fora tegenkomt, overstijgt. Maar ook dat heel veel Britten met hetzelfde probleem worstelen als wij op onze manier met regelmaat ook doen. Dat probleem heet “het gebrek aan democratisch gehalte m.b.t. verkiezingen”. Wij zien dat probleem vooral in de EU/Brussel.

Sterker nog: velen van ons gaan dat de aankomende maanden en misschien wel jaren aan den lijve ondervinden, wanneer blijkt, dat de partij waar 22-5 jl. op werd gestemd de bij die verkiezingen gegeven beloftes [weer] niet nakomt. Massa’s kiezers maakten hetzelfde al mee in 2012 met onze vrienden Rutte en vooral Samsom. [Rutte maakte tussen 2012 en nu de achterstand op Samsom inmiddels ruimschoots goed.]
Democratisch gehalte vertalen wij [en de Britten op hun manier ook] in de wijze waarop de stem van het volk [demos] doorklinkt in wat de politiek uiteindelijk doet. Door de jaren heen en de laatste 25 jaar vooral is er een steeds grotere en diepere kloof ontstaan tussen wat onze stemmen zeggen en wat de politieke praktijk blijkt te zijn. Zo groot en diep is die kloof, dat er steeds vaker sprake is van haaks op elkaar staan van stem  en politieke praktijk.
In Engeland en aanpalende delen van het land heeft dat opvallend genoeg met name buiten metropool Londen tot een snel groeiende woede bij de kiezers geleid. De “rural voter” kotst het Engelse kiessysteem inmiddels uit.
Met als gevolg steeds lagere opkomsten bij verkiezingen. Enige gelijkenis met hier berust niet op toeval.
Nu de Britten met die tweetrapsverkiezingen [EP + via een uiterst ingewikkeld systeem, bedoeld om vooral gevestigde partijen te beschermen, verlopende lokale verkiezingen] werden geconfronteerd 22 mei jl. vindt die woede op en afkeer van dat kiessysteem weer zijn uitlaat.
Met als insteek het ervaren gebrek aan democratie in dat systeem.
In Nederland hebben wij ook een groeiende groep burgers, die zich niet gehoord vindt door de politiek. En net als veel Britten op 22 mei deden kozen de Nederlanders al geruime tijd terug voor een alternatief t.o.v. de gevestigde politieke partijen. En zo ontstond de PVV, waar de kiezer in ieder geval kreeg voorgespiegeld, dat zijn stem werd gehoord en meetelde.
Democratie, inderdaad. Nu voel ik er weinig voor om een beschouwing te houden over de vraag of de PVV nu wel of niet democratisch is. Niet dat ik daar geen mening over heb, maar u moet het maar voor uzelf bepalen.
Wel wil ik iets zeggen over de overspannen verwachtigingen, die aan zo’n alternatieve partij en zijn democratisch gehalte worden gekoppeld.
Massa’s mensen voelen zich niet gehoord door partijen als PvdA, VVD, CDA etc. [iets wat ik nadrukkelijk niet bestrijd] en verwachten dat wel bij dat alternatief i.c de PVV [of welke partij u wilt]. En dat gehoord worden vertaalt men vrijwel altijd naar het direct of in ieder geval zo snel mogelijk resultaat daarvan zien. De “vijand” verhoogt de AOW-leeftijd, de “vriend” belooft dat tegen te houden en men wil dat per omgaande ook bevestigd zien. Je zou dat kunnen beschrijven als: onacceptabel gebrek aan democratie bij de een moet plaatsmaken voor directe democratie bij de ander.
U zou inmiddels moeten weten [daarom gebruikte ik dat voorbeeld over die AOW-leeftijd] dat het zo niet werkt in de praktijk. En die “vriend” kwalijk nemen, dat hij het wel belooft getuigt ook niet van een volwassen kijk op de wereld. Want of nu vriend of nu vijand, politieke partijen zijn bereid alles te beloven om uw stem binnen te lepelen. Dat is hier zo, maar zo ontdekte ik al cruisend ook bij de Britten.
DEMOCRATIEEn toen kwam ik een even kernachtige als ware kreet tegen, die op de situatie die ik hier behandel past. En die zich niets aantrekt van de spelregels, die wij voor onze huidige manier van leven hanteren. Niet alles laat zich vangen in de mantra “Ik wil het en ik wil het nu”. En zeker democratie niet. Democratie is niet iets wat je simpelweg aanzet of uitzet. Democratie is een groeiend fenomeen, bijna organisme.  Democratie is niet een gebeurtenis, die de ene keer er is en de volgende keer niet. Democratie is een proces, wat via bepaalde lijnen verloopt en als het meezit zich stapje voor stapje verder ontwikkelt. Als een groot goed. Er bestaat geen “pizza” of “hamburger Democratie”, die je als de trek er is kunt laten bezorgen. Het is een manier van denken en van leven.
Al deze gedachtenkronkels kwamen mijn hoofd binnen zeilen, terwijl ik aan het cruisen was. En daar die o zo simpele maar o zo juiste zinsnede zag staan:  Democracy is a process not an event. Waar burgers zowel als politiek zich bewust van moeten zijn.

Advertenties

13 thoughts on “DEMOCRATIE

 1. Nadat direct op donderdag de exitpolls bekend werden begon het gejuich van de pro-EU clan. En de media voegden zich daar gretig bij. Een dag lang werd alles wat analist leek op TV, radio en in de pers verzocht die “omslag” in het Nederlandse Europa-denken te duiden.
  In de loop van zaterdag bleek bij de media het besef te groeien, dat veel burgers zich verbaasd afvroegen waar al die analisten, waarschijnlijk geïnspireerd door Alexander Pechtold’s euforie, het in hemelsnaam over hadden waar zij concludeerden, dat “het pro-Europagevoel had gewonnen”. Immers, als 2/3 van de kiezers weigert zijn stem uit te brengen zou daar best een ander gevoel dan “pro-Europa” aan ten grondslag kunnen liggen.
  Dus begonnen de media vanaf zaterdag die andere mogelijkheid [pro-Europa heeft helemaal niet gewonnen, slechts democratie heeft geheel in de traditie van dat Europa verloren] uit te benen.
  Waarmee men zich inmiddels 3 dagen werk verschafte zonder echt een merkbare bijdrage te leveren aan een fundamentele discussie in Nederland. En nauwelijks aandacht hoefde te besteden aan wat er inmiddels in het buitenlandse deel van Europa aan het gebeuren was.
  Als naast het soms schrijnende gebrek aan democratisch denken [pijnlijk was hoe vaak Nederlandse eurofiele burgers als mening ventileerden, dat de 63% die niet ging stemmen het recht zouden hebben verspeeld om nog een mening over Europa en de EU te mogen geven. Alsof je alleen Big Macs ongezond mag vinden als je er eerst 20 hebt weggewerkt. Het primitieve denken en redeneren neemt in Nederland steeds grotesker vormen aan! Weer zo’n voordeel van onbeperkte toegang tot de sociale media, vermoed ik] iets duidelijk werd dan is het wel de kwaliteitsarme manier waarop de media zo’n in wezen niet onbelangrijke kwestie als Europese verkiezingen benadert. Wat dat betreft gaan burger en media steeds dichter naar elkaar toegroeien.
  En het belooft weinig goeds voor het moment, waarop de werkelijke uitslagen [vooral Europabreed] bekend zullen zijn.
  Iedereen met een beetje intelligentie zou niet om de conclusie heen moeten kunnen, dat het thuis blijven van een enorme meerderheid van de kiezers [onverschillig de reden] een vele malen duidelijker signaal is dan het feit, dat pakweg 2/3 van een minderheid D66 een klein beetje beter in het zadel heeft geholpen. Dat besef, dat er iets flink mis is met het bij uitstek democratische proces wat stemmen heet, mis ik nadrukkelijk.

  • Ach weet je, Paul, het is allemaal heel herkenbaar en zo kenmerkend voor Nederland en een hardnekkig dom blijvend deel van de Nederlanders. Je zou het kunnen vergelijken met het WK Voetbal. We gaan er met een bij elkaar geraapt zooitje zonder enige ervaring [behoudens “die grote 3”] naar toe en zijn kansloos. Dat weerhoudt die genoemde groep Nederlanders er niet van toch Oranje als titelkandidaat te blijven zien. En de misselijkmakende WK-liedjes van de al even misselijkmakende kwallen te kopen.
   Maar in het onderbewustzijn is er toch iets wat ze nerveus maakt. Waardoor er zo weinig Oranje in het straatbeeld te zien is tot nu toe [Tokkie-stadsdelen even daargelaten] en Appie Heijn steen en been klaagt, omdat-ie met 10.000 WK ballen blijft zitten.
   En dat onderbewustzijn wordt vervolgens overschreeuwd met volle steun van [daar zijn ze weer] de media. Hetzelfde wat Pechtold donderdag deed, toen hij zijn ragebol als de nieuwe Nederlandse parlementaire leider in Europa benoemde. Misschien is dat wel de nieuwe democratie: hard overschreeuwen van de waarheid, die je niet wilt zien.

   • Pechtold [de blaaskaak] kan doen en zeggen wat hij wil. Maar ik voel me op geen enkele manier vertegenwoordigd door mevrouw In ’t Veld 🙂

 2. Je hebt wel gelijk gehad toen je eerder opmerkte, dat de kiezer donderdag de PvdA te weinig pijn heeft gedaan. Men gaat de pijn die wel wordt gevoeld verbijten en de verkering tussen Markje en Diedje blijft gewoon aan. In ons belang, zeiden ze er nog bij 😛

 3. De clip van Lennon doet me ineens iets beseffen. Uiteraard herinner ik me die periode half 70 tot 80, toen Lennon ter plekke tegen de Amerikaanse samenleving schopte. In die tijd vond ik hem eigenlijk maar een lastige vent, een recalcitrante “troublemaker”.
  Nu zo’n 40 jaar later realiseer ik me, dat het best zou kunnen, dat diezelfde Lennon toen al doorzag waar het met de westerse samenleving, aangestuurd vanuit de US, heen begon te gaan.
  Een visionair dus i.p.v. een lastpak.
  Overigens roepen die beelden van de demonstranten een wat ontroerend beeld bij me op. Hoe lang is het inmiddels geleden dat jongeren van die leeftijd sinds de jaren 90 de straat op zijn gegaan? Bijvoorbeeld om voor democratie te pleiten.

 4. Het is natuurlijk niet slechts het langzaam opgebouwde wantrouwen tussen kiezer en politici die de oorzaak is van de spagaat waarin de democratie is beland.

  Het jarenlange credo van de hh politici “veel beloven en weinig geven, doet de gekken in vreugde leven, heeft hierin ook een voorname rol gespeeld, ja en als dan ook nog eens de politieke elite zich steeds meer vervreemd van haar kiezers en de kop in het zand steekt bij grote maatschappelijke misstanden plus lakeien zijn geworden van het grote geld gefourneerd door gewetenloze multinationals, en dan ook nog eens in weerwil van het uitgesproken principe geen openheid maar slechts wat sinister geritsel in donkere achterkamertjes aanbied, dan houd het gauw op met het geloof in democratie.

  Ik denk ook dat het merendeel van de kiezers, “net als ik” aanvoelt dat de politieke elite feitelijk geen ene reet om echte democratie geeft, maar dat wat wij beschouwen als “democratie” slechts als vehikel word gebruikt om nadat te zijn gekozen of benoemd te misbruiken voor hun eigen gewin.

  Helaas heeft dit aanvoelen van de kiezers nog niet geleid tot het inzicht dat de democratie als vorm welbewust de nek word omgedraaid om te worden ingewisseld voor een op fascistische leest geschoeide neo-liberale vorm waarin slechts alle ruimte is voor multinationals en financiële conglomeraten en de arbeiders in de ruimste zin worden beschouwd als niet meer dan een te verwaarlozen productiemiddel.

  Inderdaad is de democratie een voortdurend proces, maar dan wel een proces wat langzaam maar zeker dankzij onze corrupte en misdadige volksvertegenwoordigers de nek word omgedraaid die als het aan die fascistische horde ligt als gebeurtenis slechts nog gaat voorkomen in de annalen van onze geschiedenis.

  • Het neo liberalisme laat zich niet koppelen aan democratie. Democratisch leven om te consumeren en winststreven het belangrijkst te doen zijn gaan niet samen. Neo liberalisme schept namelijk “eigenaren” & “slaven”. En wie Oom Tom heeft gelezen, weet dat slaven weinig democratie mogen verwachten. Zelfs verhandeld c.q. verkocht worden gebeurt ondemocratisch.

  • Inderdaad is de democratie een voortdurend proces, maar dan wel een proces wat langzaam maar zeker dankzij onze corrupte en misdadige volksvertegenwoordigers de nek word omgedraaid

   Proceseigenaar van democratie is niet de politiek, maar nadrukkelijk het volk. Als het de nek wordt omgedraaid is er dus slechts één schuldige en wel dat volk. Het volk verdient niets anders dan van dat proces/project worden afgehaald op basis van incompetentie en ongeschiktheid zo’n groot goed aan te sturen.
   En is het niet altijd zo geweest, dat van incompetentie en ongeschiktheid ge- c.q misbruik wordt gemaakt? De gelegenheid maakt de dief/killer. Het volk gaat dermate slordig met democratie om of is er zo lang nauwelijks in geïnteresseerd geweest, dat die dief/killer freewheelend zijn werk kon doen.
   Het wachten zal vermoed ik zijn op het opkomen van een nieuwe generatie volk, die wel snapt hoe zijn rol te vervullen zonder de democratie daarvoor op te offeren.
   Ik werd de afgelopen dagen kotsmisselijk van de kudde eikels, die maar bleven herhalen, dat we moesten gaan stemmen “omdat het ons democratisch recht is”. Geen van die lullo’s besteedde er een woord aan om duidelijk te maken, dat dat recht pas waarde zal bezitten als de stem van het volk op waarde wordt geschat. In de huidige situatie is dat recht niet meer dan een lege huls.

   • De meeste Nederlanders denken, dat overal en van alles mogen schreeuwen in de sociale media i.c. vrijheid van meningsuiting de definitie van democratie is

 5. Ik heb hem ook al de gele kaart gegeven, O. Maar jouw steun daarin is welkom. Overigens hangt onze “filosoof” [die in dit log wel hele aansprekende zaken zegt over die democratie, vind ik] inmiddels aan de bar. En Lottie heeft beloofd,dat hij daar niet weg mag 😛 Wel zonder dronken te worden 😉

 6. Wat een productietempo 🙂 Die verkiezingen maken nogal wat los bij je. En opnieuw een zeer doorwrocht stuk. Mag ik je adviseren een weekendje vrij te nemen?

Nice and easy to work with

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s