EVEN OVER WAT CENTJES

Tot vervelens toe blijft de politiek er maar inhameren, dat wij teveel kosten aan zorg genereren. Cijferneukers hebben al de prognose gebracht, dat binnen afzienbare tijd de magische grens van 100 miljard [het bedrag slaat terug op alle zorgkosten, zoals die ook uit de AWBZ worden gefinancierd] zou kunnen worden overschreden.
Ik zal de laatste zijn, die de formidabele hoogte van die zorgkosten bestrijd. Wel degelijk doe ik dat waar het de reden ervan betreft.
Kosten pleeg je als verstandig beheerder van financiële middelen normaliter omlaag te brengen door een scala aan maatregelen. Die allemaal gemeen hebben dat ze daadwerkelijk tot die beoogde daling leiden.
In de praktijk loopt dat niet geheel verrassend echter anders. Kosten verlagen kun je ook gebruiken om “de winst op zorg” [ik word elke keer onpasselijk als ik die combinatie  neerschrijf; winst op zorg is voor mij hetzelfde als winst op andermans ellende] te optimaliseren of op zijn minst te verveelvoudigen.
vgzVGZ [4,2 miljoen verzekerden] is zo’n zorgverzekeraar en zeker niet de enige of laatste, die erin is geslaagd de verder exploderende zorgkosten hand in hand te laten gaan met meer winst. 510 miljoen in 2013, 3x zoveel als in 2012. Daarvan, zo beweert men, is 290 miljoen aan verzekerden teruggegeven middels premieverlaging; 210 miljoen is in de eigen pot gegaan met het label “versterken financiële positie onderneming”.
Het “grappige” is, dat VGZ als coöperatie geen winstoogmerk heeft!!! Maar toch is er extra geld nodig, bijvoorbeeld om vertrekkend bestuurder Rob Hillebrand boven op zijn “normale” beloning van 472.000 euro een vertrekpremie mee te geven van 330.000 euro. En dat allemaal volgens de speciale “Balkenende-norm” voor bestuurders van zorgverzekeraars.

800.000 euro voor Hillebrand, niets in verhouding tot die miljarden van onze zorgkosten. Maar Hillebrand is niet de enige, die zich mag koesteren in dat heerlijkje “beloningszonnetje”.
En de 210 miljoen, die in dat potje verdwijnt, dat tikt al wel aardig aan.
Maar VGZ is maar een druppel op de gloeiende plaat. Zoals er waarschijnlijk tientallen, zo niet meer, van dergelijke drupppels zijn.

Neem nu het Radboud Ziekenhuis uit Nijmegen. Daar werd het voor bij elkaar [inclusief opleidingskosten personeel] voor zo’n 6 miljoen aangeschafte Amerikaanse EPIC-systeem in huis gehaald en via de “big bang” gedachte ingevoerd. EPIC zou je kunnen betitelen als een verkapt EPD of EDS. Over de voor sommige zorgbehoeftigen schrikbarende gevolgen daarvan deed Zembla al eerder verslag. U kunt dat terugkijken.
6 miljoen, toch weer een bedrag wat aantikt.

overheidMaar de kroon spant natuurlijk de partij, die voor allerlei zaken, dus ook de zorg, de besluiten voor ons neemt: de overheid.  In het kader van het project “De Slager Keurt Zijn Eigen Bedorven Vlees” onderzoekt een commmissie onder leiding van deskundige bij uitstek Tom “Billie” Elias hoe het toch komt, dat ICT-projecten bij de overheid al sinds de introductie van de Atari altijd mislukken. Wat een gemiddelde jaarlijkse verspilling aan gemeenschapsgeld van 4 miljard [erg conservatieve schatting] met zich brengt.
Ja ja, now we’re talking. Het gaat om miljarden!! Elias

Het geld ligt en zit overal en wordt aan veel, maar liefst zo weinig mogelijk aan zorg besteedt.  Het is even waar als triest. En het meest trieste is nog wel, dat al die geldsmijters; -wegsluizers en -verspillers de zorgbehoeftigen vertellen, dat “het” zo niet langer kan doorgaan. Alsof wij dit niet begrijpen!!! Alleen de definitie van dat “het”, daar verschillen de meningen over.

Advertenties

19 thoughts on “EVEN OVER WAT CENTJES

 1. Altijd lachen als je de geschiedenis erop naslaat, zo waren de totale uitgaven voor Volksgezondheid in `1973 en 1974 respectievelijk 432 miljoen guldens in ’73 en stegen deze naar 518 miljoen guldens in ’74.

  In 2014 zijn de totale uitgaven voor dezelfde Volksgezondheid gestegen naar een armzalige 67.8 miljard Euro’s netto.

  Natuurlijk is dit een vrij grove berekening, immers er schijnt (zeggen ze in het haagse) nu veel meer onder de noemer Volksgezondheid te vallen dan in ’73 of ’74 maar zelfs als we dat nu eens meenemen en omdat we niet op honderd miljoen meer of minder kijken nemen we anderhalf miljard gulden bij de miljoenen die er al stonden en dan komen we uit op 1.932 miljard guldens in “73 en een kleine 2.018 miljard guldens in “74.

  Wat dan rest is een beeld, (welke overigens op alle andere terreinen van de overheid toepasbaar is) wat zelfs als zaken als bijvoorbeeld stijgende ouderdom, inflatie, bevolkingstoename etc. worden meegenomen in de cijfers van een enorme toename van de kosten die slechts op een manier kunnen worden verklaard.

  Onze roverheid is nu eenmaal bestaande uit incompetente, hersenloze zelfzuchtige moraalloze en vooral compleet knettergek zijnde idioten.

  Want wat is er nu nog meer zo grappig aan deze cijfers en wat deze voor verhaal vertellen??

  Toen kregen we zelfs meer netto aan zorg tegen minder kosten dan nu het geval is en dat is toch wel erg leuk nietwaar.

  Onze overheid is dus niets anders dan systematisch dit land aan het leegplukken zich geen ene malle moer aantrekkend van wat haar wezenlijke taak zou moeten zijn namelijk het (ver)zorgen van haar onderdanen en weet slechts 1 antwoord namelijk belastingen te verhogen omdat men simpel genoeg te stom is om de kosten in de hand te houden ook omdat men geen eens het besef heeft welke kosten dat dat zouden kunnen zijn.

  Zo zijn er diverse onderzoeken geweest in de zorg onder andere van onze vrinden van de SP waaruit bleek dat slechts 40% van de kosten en dus uitgaven in de zorg het gevolg zijn van overheadkosten, het is niet voor te stellen maar in dit zogenaamde moderne beschaafde land zijn er mensen in functies bij bijvoorbeeld de gezondheidsraad die ongecontroleerd over tientallen miljarden aan verspillingen mogen en kunnen beslissen zonder enige controle voor of achteraf.

  Even wat meer lachen, toevallig was ik van de week in het alhier al genoemde fraaie Radboud ziekenhuis met een patiente van 41 jaar die slechts al 2,5 jaar van scan naar Neuroloog naar pijnkliniek in diverse ziekenhuizen en klinieken aan het gaan is oftewel het befaamde kastje naar de muur.

  Inmiddels is deze dame alles kwijt, huis, partner, zelfstandige onderneming maar hey who gives a flying fuck als je specialist bent nietwaar, en woont weer bij haar ook al alleenstaande en zorgbehoevende moeder en dat doet zij in de huiskamer liggende in een ziekenhuisbed welke zij zelf heeft moeten kopen want dat werd niet vergoed omdat haar ziekte niet bekend was!!!

  Inmiddels weet deze dame al anderhalf jaar wat de oorzaken zijn van haar helse pijnen waardoor zij 99,9% van haar tijd liggend moet doorbrengen omdat zij niet kan lopen en of zitten en liggend moet worden vervoerd dit dankzij een zeer kundige fysio maar ja voor een operatie is toestemming nodig van een neuroloog en dus is het rennen van het de ene naar de andere en allen zijn tot dusver zo geleerd en van zichzelf overtuigd dat zij de conclusie van de Fysio allen tot op de dag van vandaag naast zich neerleggen, want ja waarom zouden we een patiente helpen nietwaar, ze ligt toch lekker rustig bij haar moeder wat wil een mens nou nog meer??

  Enfin, zo kwam de mooie dag in het fraaie Radboud alwaar vijf weken van tevoren een afspraak was gemaakt met een daar residerende neurologe, deze afspraak is in die vijf weken twee maal door haarzelf en 1 maal door haar husiartts toen hij haar dossier opstuurde naar het Radboud bevestigd, sterker zelfs het secretariaat belde in de week voorafgaande aan de afspraak om deze nogmaals te bevestigen.

  En zo lag deze dame te wachten op een tuin ligstoel (uiteraard ook niet vergoed) in de wachtkamer tot het hare majesteit de neurologe behaagde deze patiente binnen te roepen, en verdomd daar was het moment en dus strompelde de patiente op haar krukken zo goed en zo kwaad als het ging het heiligdom binnen om voor het altaar te stoppen.

  Eenmaal binnen gaf de patiente haar naam en reden van haar bezoek en afspraak en wat schetste ieders verbazing?? inderdaad de betreffende neurologe wist van niets en zei alleen maar pislink en niet al te vrolijk wie of zij was, wat ze nu eigenlijk had en wat ze in het Radboud kwam doen eigenlijk en dan ook nog op een verkeerd uur want dit was een inloopspreekuur en geen afspraken uur!!

  Sterker de neurologe had haar dossier niet gelezen of had ook maar een idee waar het over zou moeten gaan!!, het rare was dan weer wel dat uiteindelijk het desbetreffende secretariaat het dossier wel in bezit had en dus kon na de nodige ellende en wachttijd alsnog een nieuwe afspraak worden gemaakt.

  En nee dit gaat dus niet over het bezoek aan een kwakzalver in de middeleeuwen, dit gaat over de zorg in Nederland anno 2014!!

  Overigens raad ik toiletbezoek af want als je in de centrale hal voorbij de koffiecorner linksaf de gang ingaat richting “het” restaurant” dan treft u ongeveer 50 meter voorbij de ingang van dat restaurant ter linkerzijde het 1e toilet wat als zodanig staat aangeschreven in de gang een toilet aan waarvan ik niet een kan beginnen om te omschrijven hoe godvergeten goor en smerig dat was, denk aan gaten in de grond in bv India of Frankrijk maal de factor miljard en u heeft enig idee waar ik op doel en dat is dan een Hospitaal in Nederland 2014!!!

  • Mensonterend is de term die mij te binnen schiet bij het lezen van jouw praktijkverhaal, Willem. En we weten allemaal, denk ik, dat dit verhaal niet op zichzelf staat. Wat overigens geen verzachtende omstandigheid bedoelt te zijn.
   Er zijn legio zaken aan te dragen, die de explosieve stijging [daar heb ik t.a.v. 2013 straks nog een “opbeurende” opmerking over] verklaren.
   – verbreding van het “zorgveld”
   toen ik jong was kon jeugdzorg als een minimale “branche” worden betiteld, nu is het een industrie waar hele beroepsgroepen én bedrijven op draaien. Idem geldt voor geestelijke gezondheidszorg;
   – de Zorg is niet alleen meer een nationaal Ziekenfonds, ziekenhuizen met artsen en verpleegsters. De Zorg is “dankzij” de privatisering en de daarmee gepaard gaande neo liberale gesel een bedrijfstak als elke andere geworden [gelukkig heeft de bijbehorende mentaliteit nog altijd niet alle de veelal uit een roeping voor de gezondheidzorg gekozen mensen tot hoofdzakelijk aan efficiency, effectiviteit en met name kosten denkende geldmachines gemaakt. Dat “voorrecht”is vooral voorbehouden aan artsen, chirurgen e.d.]. Met bestuurders en managementlagen, die enorme bedragen aan zorgbudgetten onttrekken. En die specifiek de nadruk leggen op cijfertjes in tabellen, de menselijke maat is hen min of meer vreemd.
   In die zin is het wel verheugend, dat bij de enige echte zorgverleners [doktoren en ondersteunend personeel] een bewustzijn lijkt te groeien, dat de mens/de zorgbehoeftige veel meer bij behandelingsprocessen betrokken moet worden. Een ontwikkeling, die nog in zijn kinderschoenen staat, maar tot enig optimisme aanleiding geeft;
   – de ombouw naar een geprivatiseerde zorg [waar ik om diverse redenen nog altijd een fervent tegenstander van blijf] is niet geheel verrassend op een meer dan schandalig slechte wijze door de politiek aangestuurd. Het aantal blunders vanaf 2006 is niet meer te tellen. Enorme hoeveelheden geld zijn verspild en verloren gegaan. Wat gezien de prestaties van de overheid op het geboied van ICT nauwelijks verwondering wekt. Eerder grote woede en verontwaardiging.
   De overheid introduceert dergelijke grootschalige veranderingen als bijvoorbeeld in de zorg vrijwel altijd met dezelfde argumenten:
   – onvermijdelijk
   – onomkeerbaar
   – op den duur goedkoper en beter.
   Evenzovele malen is de financier van het hele circus, de burger c.q. belastingbetaler er de dupe van. Evenzovele malen slaagt de top in zo’n branche als de zorg erin, dat zij flink verdient aan het enorme gestuntel van politiek en overheid.

   En we zijn er nog niet, want de private markt [de zorgverzekeraars] heeft nog lang niet de macht die ze willen hebben. Als het neo liberale kankergezwel niet wordt gestopt wacht ons en vooral volgende generaties:
   – een zorg gedomineerd door internationale zorgaanbieders. Een markt van bijna 100 miljard [zorgkosten 2013: 94 miljard] is verdraaid interessant. De Monsanto’s van deze wereld zorgen er wel voor, dat we vaak genoeg ziek zullen worden, dus er is sprake van een op zijn minst stabiele, zo niet groeiende markt.
   – een energie- en water- en voedselvoorziening, gedomineerd door grote internationale bedrijven.
   Omdat zo lang wij als burgers de deuren niet dichtgooien onze overheid en de politiek gewoon doorgaan met het uitleveren van al wat geld genereert aan die “vrije” markten. Daartoe gestimuleerd door de gedachte aan die ene “staat”: Europa. One state, one fits all.
   Het ironische is, dat het erop lijkt, dat het blinde streven van de politiek maar op één manier kan worden verstoord: de nog steeds groeiende stroom immigranten richting Europa en ook Nederland. Want die verstoren niet alleen het beeld, maar vooral ook alle verdienmodellen, die bij het neo liberale marktdenken horen.
   Het is geen toeval, dat de maatregelen van neo liberale politici tegen die immigrantenstroom steeds onmenselijker worden. Hun “goddelijke streven”, hun ideaalbeeld wordt er enorm door bedreigd.

   • Knap hoe je een schrijnend voorbeeld van de zorg anno 2014 weet te leiden tot waar het in wezen om gaat: de Nieuwe Weg die zoals inmiddels vaststaat voor velen van ons de destructieve en dus verkeerde weg is. Het neo liberaal Europa is eigenlijk al dood, het weigert het alleen zelf toe te geven en kuiert dus rustig verder, overal slachtoffers achterlatend.
    Ik lees net dat Rutte de tegenvallende krimp in het 1e kwartaal volledig toeschrijft aan de zachte winter. Wat me doet vermoeden, dat men hard zal gaan werken aan het beïnvloeden van het weer. Neo liberaal weer ……. zou dat kunnen, denk je?
    En ik lees, dat Wijffels als voorheen toonaangevend CDA-er op 22 mei op D66 gaat stemmen. Typische ex-bankier, die ziet waar het meest te halen valt.
    D66 is, volgens Wijffels, de partij, die onverbloemd uitspreekt, dat we in een wereld leven, waarin alles met alles is verbonden. Zou hij inmiddels ook internet hebben?

   • @Jurgen:
    De kans is groot, dat Rutte de krimp in het 2e kwartaal zal wijten aan de uitschakeling van Oranje in de groepsfase WK. Desondanks krijgt Louis natuurlijk wel gewoon zijn lintje. 🙂

   • Levert het ombouwen van Radio 1 tot “Radio Brasil” [hoe komen ze erop, briljant] geen economische groei op dan?

   • Neen, dat levert slechts hoofdpijn op 🙂
    Ik snap trouwens niet waarom Radio 1 in aanloop naar de EU-verkiezingen niet is omgedoopt in Radio Europa. Een misser van de eerste orde.

 2. VGZ beroept zich op het uitgekauwde argument, dat de salarisafspraken en bijkomende douceurtjes dateren van voor de “maatregelen” van de overheid.

  Het valt me trouwens mee, dat je in het rijtje niet KPMG of de hele accountantskliek hebt meegenomen. Want die hebben de afgelopen 20 jaar het nodige uitgehaald, maar wisten zich compleet gedekt door een verjaringstermijn van max. 3 jaar.
  Het is en blijft alles zeggend, dat er tot op de dag van vandaag nog geen enkele ritselende accountant in het strafrechtelijk proces is beland. Zij blijken over dezelfde onschendbaarheid te beschikken als bankiers. Niet onlogisch overigens gezien de hechte banden tussen beide branches.

  De overheid en automatisering …….als het niet zo droevig was zou je er haast om lachen.

  • De overheid heeft vanaf den beginne achtergelopen met invoering van ICT, Paul. Waar het bedrijfsleven in de jaren 80 al relatief forse stappen zette, sliep de ambtenarij rustig verder.
   Maar niet onvermeld mag blijven, dat naast die ambtenarij ook de politiek in breedste zin [kabinet + kamers] een zeer trieste rol spelen, die per definitie tot enorme kosten leiden. Ik noem de wijze, waarop debatten plaatsvinden, het onzinnige aantal kamervragen, amendementen e.d. Maar laat ik dat verder maar negeren. Nog veel desastreuzer is [niet alleen vanuit ICT-opzicht] de kwaliteit en daarmee samenhangend de automatisering van wetgeving, die uiteindelijk tot stand komt. Het hangt meestal als een lappendeken aan elkaar en wordt in regel gaande het proces van automatisering ook nog eens op basis van “voortschrijdend inzicht” aangepast. Daar valt zelfs voor een colonne whizzkids [die bij de overheid overigens vrijwel ontbreken] niet tegenaan te automatiseren.
   We kennen allemaal de ellende bij de fiscus rond de brij aan toeslagen, gevolg van idiote wetgeving van even idiote politici.
   En ik kan nu al op een blaadje geven, dat de hele zorgdecentralisatie en de Kleinsma-wetgeving rond de bijstand aan alle voorwaarden voldoen om straks voor nieuwe ICT-ellende te gaan zorgen. Want de gemeenten zijn qua ICT-kwaliteit nauwelijks beter dan de landelijke overheid.
   Dus kijk niet vreemd op als straks over een paar jaar door de heren politici wordt geconstateerd, dat hoewel veel burgers minder of geheel geen uitkeringsrecht of recht op zorg meer hebben de beoogde besparing toch niet gehaald blijkt te zijn.
   Tenzij men, zoals wel vaker het geval is, die kosten [laten we dat maar uitvoering en handhaving noemen] op een vakkundige wijze weet weg te moffelen. En wegmoffelen, daar blinkt de politiek nu toevallig wel in uit.

   • Dat was nog eens tijd! Die jaren 80, waar al de sociale fondsen [toen hadden we nog een sociaal stelsel] elk eind van het jaar wachtten tot de politiek het voor elkaar had om de premies te integreren in loonpolitiek. En elk eind van dat jaar was het vervolgens een compleet gekkenhuis om die ICT-systemen op tijd aangepast te krijgen, zodat er op tijd een premieaanslag kon worden geproduceerd.
    Wat hebben we toen gevloekt op die inderdaad idioten uit Den Haag!

   • Zeker, Paul.!! Toen al begreep de gemiddelde politicus al helemaal niets van ICT-consequenties en daaraan verbonden kosten. En men is vervolgens de volgende 30 jaar op die voet vrolijk doorgegaan. Schandalig eigenlijk, maar niemand deed er iets aan. Wat waarschijnlijk ook voor die commissie van Billie Turf zal gelden. 😦

 3. Moeders houd uwer dochters binnen!!!!

  Ton Elias is in town, eindelijk zou je zeggen!!! want het werd tijd dat deze verfijnde bourgondier, deze vleesgeworden hoop der natie, dit lichtend voorbeeld van gezond leven en warm pleitbezorger voor alle dieeten, deze prachtige volle blom der natie, ons enige nog resterend politiek zwaargewicht in de politieke arena, de man die het digitale record heeft van het herkennen der juiste mayonaiseproducten, ook wel beschouwd als het meer gezegende deel van zijn tweelingbroertje Spekman,, dat dus deze wandelende reclame voor speklappen en vette jus zijn briljante ook al zware oogleden laat rusten op een onderdeel van onze overheid waar hij meer dan wie dan ook uitermate voor geschikt is.

  Ik zou zeggen we kunnen eindelijk conform het gedachtegoed van Colijn rustig gaan slapen nu we weten dat de digitale overheid in de mollige klauwen van Tonnetje Rond als spekvet gaat spetteren en knallen gefeliciteerd Ton!!

 4. Regelmatig is die reclame op TV te zien over “huislijk geweld”. Je weet wel, met dat deuntje “het houdt nooit op…….. niet vanzelf”. Welnu, deuntje en boodschap zijn 1 op 1 projecteerbaar op dat zakken vullen van bestuurders.

 5. En dat allemaal volgens de speciale “Balkenende-norm” voor bestuurders van zorgverzekeraars.

  Die speciale B-norm was er, is er en blijft er gewoon, ondanks al de pseudo-maatregelen die vriend Dijsselbloem lijkt te hebben genomen. Er is er maar één de baas!

Nice and easy to work with

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s