DIENSTBAAR? WAT EEN MISBAAR!!!!

In een stuk in de Volkskrant maakt Mark Rutte u en mij wijs, dat hij graag een dienstbaar  Europa wenst. Mocht u zulks wensen en nuttig vinden, hier
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/3184/opinie/article/detail/3652316/2014/05/09/Rutte-Ik-wil-een-Europa-dat-Nederland-dient.dhtml kunt u precies lezen waarom.
Wat u in dit gelukkig redelijk korte stuk niet door Rutte hoort zeggen, is dat hij zijn volledige steun heeft gegeven aan Guy Verhofstadt, de liberaal die de rest van zijn leven de eretitel  Dé Eurofiel der Eurofielen meedraagt.
Mark Rutte zwijgt daarover, omdat zelfs hij snapt dat Eurofielen per se geen dienstbaar Europa willen, maar juist een burger die dienstbaar is aan de liberale natte droom, de Verenigde Staten van Europa.
Mark Rutte doet nauwelijks moeite te verbergen, dat hij slechts één doel voor ogen heeft: zijn partij via een lapje tekst verkopen als onderscheidend van D66 [onbegrijpelijk, dat die partij zich niet als EU66 in de komende verkiezingen begeeft] en de PVV, die nog altijd en zelfs feller dan ooit van Europa af wil.
Mark Rutte doet in de VK gewoon wat hij het liefste doet: met de bijbehorende kop leugens verpakken in verkiezingsretoriek. Dat mag, want iedereen doet dat tenslotte. Maar het zo langzamerhand misselijkmakende is, dat Rutte ook deze keer als vaststaand feit aanneemt, dat wij zijn verhaal als absolute waarheid zullen aannemen.

Als u het Rutte-stuk leest zult u met mij bemerken, dat hij er zijn hand niet voor omdraait om letterlijk wel maar figuurlijk zeker niet aan elkaar te koppelen zaken op te voeren om de optimale hoeveelheid zand in ogen te strooien. Zo schrijft Rutte:
“Er zijn mensen die vinden dat je veel verhevener over Europa moet spreken. Als het ‘Project van de Vrede’. Maar eerlijk gezegd maak ik mij veel grotere zorgen over hoe Europa steeds meer de projectie van onze onvrede lijkt te worden.”
Die koppeling vrede – onvrede oogt heel natuurlijk en Rutte haalt het niet in zijn hoofd om het in dit geval brede onderscheid te benadrukken.
Want in werkelijkheid handelt het uiteraard om 2 totaal verschillende zaken.
Europa als “vredesengel” is een miskraam, die voortkwam uit de ernstig mismaakte baarmoeder van eurofiele politici. Termen als “het licht gaat uit” en “de kans op oorlog wordt groter”en zelfs de abjecte stelling “Europa heeft al decennia gezorgd dat er geen oorlog was” [terwijl de Serven, Kroaten, Montegrijnen en Kossovaren tegelijkertijd nog bezig waren om verse massagraven te openen] kwamen uit monden van aan europa-crack verslaafde politici. Vooral in 2004 en 2005. Daar speelde de burger/kiezer geen enkel rol bij.
In de afgelopen 10 jaar is de gemiddelde burger stapje voor stapje [de harde kern aan dorpsidioten, die nooit zien wat zich recht voor hun neus afspeelt uitgezonderd] gaan in- en doorzien wat het “project Europa”werkelijk was. Een monsterverbond tussen politiek en het grote bedrijfsleven om in Europa een op Amerikaanse leest geschoeide herverdeling van geld en bezit te realiseren. En het moet worden erkend: men is daar met “lof” voor geslaagd.
Wat de burger [en lang niet alleen de Nederlandse] rest is Onvrede met een hoofdletter. Een onvrede, waarvoor die burger nu al jarenlang geen enkel gehoor vindt bij de politiek. Die heeft zich immers met huid en haar verkocht aan multinationals en geldschieters.

Soms hallucineer ik en bevind ik me in een samenleving, die bestaat uit mensen, die snappen wat er met hen wordt uitgehaald. Dan voel ik me bijna gelukkig. Maar elke keer ontwaak ik met een harde klap uit mijn roes.
Want de werkelijkheid is, dat “trekpoppen” als Mark Rutte, bijgestaan door zijn door en door smerige club secondanten [Hans van Baalen om maar iemand te noemen], gewoon hun volstrekt abjecte verhaal kunnen blijven brengen. En dat er nog steeds mensen zijn die dat verhaal als ware het een evangelie omarmen. Terwijl het niets meer dan reetveegpapier is.

Mocht u de zaterdagmorgen nog een beetje humor op prijs stellen. lees dan de column van Youp in het NRC. Youp gebruikt dan vochtig “reetveegpapier” om even humoristisch als ontluisterend te vertellen welke mensen voor u [neen, zeker niet voor mij] het nieuws van de dag vorm geven. Een paar velletjes Page vol erg vieze vlekken en de bijbehorende geur, za’k maar zeggen.
http://www.nrc.nl/youp/2014/05/10/vochtig-toiletpapier/

Advertenties

19 thoughts on “DIENSTBAAR? WAT EEN MISBAAR!!!!

 1. Via het alsnog bekijken van het betreffende programma [heel helder vond ik] werd me nadrukkelijk duidelijk waarom die “ereschuld aan de Polen” aan de orde kwam. De beelden van de Duitsers, die 400.000 Polen afmaken en Warschau in de as leggen, terwijl de Russen van net buiten de stad rustig toekijken zijn niet anders dan verschrikkelijk. Ik heb er bij moeten slikken, dat mogen jullie gerust weten.

 2. Wie de moeite zou hebben genomen om gisteren naar een extra-lange aflevering van De Slag om Europa van de VPRO te kijken, zou keurig hebben uitgelegd gekregen waar de oorspronkelijke basis van het vormen van de EU heeft gelegen en bij wie.
  Geopolitiek en historisch werd keurig uiteengezet hoe stap voor stap vanaf het Verdrag van Potsdam een situatie is geschapen, waarin met Duitsland als een centraal punt een verenigd Europa in gang kon worden gezet.
  Voor de goede verstaander wordt in het programma duidelijk hoe koppig, bijna vastgeroest politici zijn in hun ideeën en geen enkel oog hebben voor mogelijke fouten, laat staan voor alternatieven.
  Mijn mond viel werkelijk open toen ik oude man Wim Kok hoorde zeggen, dat met de big bang in 2004, toen de EU met 10 nieuwe leden in een keer werd uitgebreid, eindelijk de situatie was bereikt waarin Europa [“de familie” noemde Kok het] weer was verenigd.
  Alsof “Europa” een continent is, wat toen onze bol zijn plek in het heelal had gevonden, bewust toen is gevormd en iemand er het label “Europa” aan hing.
  Terwijl Europa niets anders is dan een verzameling getrokken lijntjes, die door het identieke soort aan machtshonger lijdende politici diverse malen zijn uitgegumd en opnieuw getrokken. Zoals ze dat in Afrika en het Midden-Oosten diverse malen deden. En al die lijntjes dienden slechts de belangen van de elite, het volk had maar te volgen of zich laten afslachten [zie de Polen]. En wat de ene elite in eeuw A via het trekken van lijntjes inpikt, pakt een ander elite in eeuw B hen weer af.

  Er bestaat geen Europees volk in de betekenis die de politici van nu er aan geven. Er bestaat een [langs Europese lijntjes afgebakend] volk in de vorm van een verzameling culturen, die in wezen al hun eigen kenmerken hebben. De enige werkelijke overeenkomst is, dat ze eeuwenlang bezig zijn geweest om elkaar af te maken. En dat kunstje waar nodig gewoon weer zullen herhalen.

  • En al die lijntjes dienden slechts de belangen van de elite, het volk had maar te volgen of zich laten afslachten [zie de Polen]

   Je doelt op de ereschuld, die wij aan de Polen hebben, waardoor hun toetreding tot de EU meer in het kader van een “wiedergutmachung” kon worden geplaatst.
   6 miljoen Poolse slachtoffers [waarvan 50% Joodse Polen] , hoe snel zal dat via de EU terugverdiend zijn?

   • Die ereschuld hebben we volgens mensen als Kok aan vrijwel alle voormalige Oostbloklanden. Zodat er een smoes was gevonden voor die big bang in 2004.
    Maar in een kromme manier hadden we ook een “ereschuld” aan de Duitsers. Want na de val van de Muur en de herrijzing van Groot-Duitsland moest er de EU komen om te voorkomen dat de Duitsers en Fransen ooit de 1e Wereldoorlog zouden gaan herhalen.
    En het andere deel van die “ereschuld” aan de Duitsers bestond eruit een “buffer” te vormen tussen de Russische Beer en de Germanen, dus eiste Kohl dat in versneld tempo Polen, Tsjechië en Hongarije bij de EU werden gevoegd.
    De rest van de voormalige EEG [met Nederland voorop] hapte gretig toe en werkte volledig mee aan die big bang in 2004. Men wist dat het met flinke kosten gepaard zou gaan, want de 13 nieuwe leden hadden geen nagel om aan de Oost-Europese kont te krabben.

    Alle verhalen in die periode over economische redenen e.d. waren pure flauwe kul.

 3. Wat ik veel belangrijker vind is, dat de grootste “liegpartijen”, die in het midden van het politieke spectrum ronddobberen, vrijwel allemaal hetzelfde stemgedrag in Brussel blijken te vertonen.CDA, VVD, PvdA, D66, het maakt allemaal geen donder uit.
  Niet zo vreemd eigenlijk, want ze hebben slechts de Europese Fuhrer Duitsland te volgen.
  Alleen thuis mogen Rutte, Pechtold, Samsom en Buma een poppenkast opvoeren, waar het Nederlandse schaap vrolijk blatend instinkt.

 4. Dat Rutte een leugenaar is die zijn partijidealen aan Europese politieke macht en aan financieel-economische conglomeraten heeft verkocht en verkwanseld en als premier verantwoordelijk is voor een Nationaal gezien neo-fascistisch/liberaal regime begint, als ik de laatste peilingen mag geloven, inmiddels ook tot het meest naieve deel van het kiezersvolk door te dringen gezien de schamele 17% wat zegt nog vertrouwen te hebben in deze despoot, om over zijn loopjongens en hofnarren ter linkerzijde maar te zwijgen.

  Des te verbazingwekkender blijft het dan ook dat een partij als de SP er maar niet in slaagt om dit (net als naar mijn mening bij de gemeenteraadsverkiezingen) middels een gerichte en agressieve campagne maximaal te kapitaliseren, maar dat dit wel de Euro lovers partij van Pechtold lukt om te doen terwijl juist deze partij nog veel gevaarlijker is dan Rutte c.s. ooit kunnen zijn want als er ergens wel eens een wolf in schaapskleren is geweest dan is het die brave Alexander wel.

  Daar waar Rutte c.s. steeds openlijker het rechtse liberaal fascisme omarmen kiest Alexander voor de zogenaamde toon der redelijkheid en verzoening, echter zoals uit de lessen die de geschiedenis ons geeft valt te leren zijn juist zij die het mombakkes van de redelijkheid op hebben gezet de allerergste plaag, helaas is die waarheid als een koe nog niet helemaal tot het kiezersvolkje doorgedrongen.en dus is het slechts wachten op de volgende bittere teleurstelling als pauw Alexander zijn echte kleurrijke veren laat zien

  Dat onze twee Vlaamsche vrinden, behalve knettergek, machtsgeile mennekes zijn die volslagen doof en blind zijn voor de meningen van diegenen die zij zeggen te vertegenwoordigen is wel overduidelijk inmiddels, net zo helder zeg maar als dat het volgen van hun waan ideeen zal leiden tot nog meer ellende en afbraak.

  • Je kunt de SP moeilijk verwijten, dat de Nederlandse kiezers vanuit hun calvinistische inslag en door hun onvermogen tot nadenken consequent dezelfde vergissingen maken. Het standpunt van de SP over de EU is voldoende bekend.

  • De SP is bezig geweest om via omzichtig handelen de winst van de gemeenteraadsverkiezingen te vertalen naar concrete collegeposten.
   Want stemmen winnen, dat weten we, is in de slangenkuil van de Nederlandse politiek geen enkele garantie voor dergelijke posten.
   De SP heeft het aantal collegeposten inmiddels van 13 [zo weinig waren het] weten te brengen naar 45. Een toename van zo’n 250%.
   De partij is dus wel degelijk verstandig bezig en dat betaalt uit.

  • Rutte lijkt het eind van zijn houdbaarheidsdatum inmiddels te hebben bereikt. Wat dat betreft, Willem, zou je mogen constateren, dat er toch iets is bereikt. Maar ik ben het volkomen met je eens: Rutte is slechts een deel van het probleem.

   • @RadaR

    Even volledig “off-topic de volgende serie tips

    1) Boss – Helaas maar 2 volledige seizoenen gedraaid jammer want de moeite waard, Amerikaans met Kelsey Grammer(Frasier!!) in overtuigende hoofdrol als Burgervader

    2) Blue Bloods Amerikaanse politie TV serie met o.a. Tom Selleck (magnum p.i.) die nu in zijn vierde seizoen zit en eigenlijk alleen maar beter aan het worden is.

    3) Hinterland een gloednieuwe Britse politieserie of eigenlijk meer uit Wales waar de kwaliteit zoals bijna gebruikelijk vanaf druipt voorlopig alleen te zien op BBC 4 maar zeer zeer veelbelovend, de 1e serie is klaar en de 2e is al toegezegd om te maken word naar alle waarschijnlijkheid door Netflix in de States uitgezonden.

    Veel kijkplezier.

   • Het heeft er alle schijn van, Willem, dat je me een “gem” hebt aangereikt.
    Ik doel op “Hinterland”. Na de eerste [dubbele?] aflevering [The Devil’s Bridge] van die door mij zo gewaardeerde lengte van 1,5 uur te hebben bekeken ben ik diep onder de indruk. Scenery [Wales], atmosfeer [ik herken daar die donkere somberheid van The Killing, vervolmaakt met prachtige landscapebeelden van de ruigheid van Wales], de plot: indrukwekkend!
    En het acteerwerk is topclass: van Harrington, maar ook van zijn overigens voor mij persoonlijk bijzonder prettig ogende Mali Harries als zijn rechterhand.
    Alle lof voor de Britten, die lijken te gaan aantonen, dat de hegemonie op het gebied van detectives toch echt hen toebehoort. Mijn bijzondere dank voor deze tip! De andere twee [ook in dank aanvaard] komen t.z.t. zeker ook aan de beurt.

  • @Optimist & @Jurgen

   Allereerst verwijt ik de SP helemaal niets!! ten tweede feliciteer ik ze van harte en oprecht met zowel het behaalde resultaat als het aantal stemmen laat daar geen enkel misverstand over zijn.

   Mijn mening is slechts (maar dat is nu eenmaal de aard van het beestje) dat ik denk dat met een andere en dus ook wat agressievere aanpak het succes nog veel groter had kunnen zijn, want met voorzichtigheid win je misschien wel wat veldslagen maar never nooit de oorlog!!

   Over oorlog gesproken hoe lang denkt die bruine hemden bende in Brussel met het steeds opnieuw provoceren van Vladimir dat het nog gaat duren voordat deze eindelijk zijn geduld verliest en spijkerhard terug gaat slaan? zo niet militair dan wel met economische tegen maatregelen.

   Als Vlad slim is (en dat kan niemand ontkennen) dan zou ik als ik hem was een week voor de Europese pseudo-verkiezingen als uitermate geschikte datum in mijn agenda omcirkelen om de zogenaamde stabiliteit van het pan Europese pact eens goed te gaan testen.

 5. @ Paul:
  Allereerst even in jouw richting de opmerking, dat in Buitenhof werd bewezen, dat het veel constructiever werkt om niet 2 scherp tegenover elkaar geposteerde mensen aan tafel te zetten [jouw opmerking over de keuze in VK om Wilders en Pechtold een pennenstrijd te laten aangaan, wat nergens anders toe leidt dan standpunten en argumenten tegenover elkaar plaatsen zonder dat er discussie plaatsvindt. Punt is natuurlijk wel, dat lieden als Wilders en Pechtold zich in de gekozen posities in hun element voelen. Maar als redelijk objectief toeschouwer heb je er compleet niets aan].
  Van Rompuy als erkend aanhanger van het Europese project [maar wat mij betreft veel beter aan te horen dan fanaticus Verhofstadt] tegenover Grunberg als kritisch voorstander van Europa bleek meer dan voldoende op te leveren.
  De voor mij opvallendste zaken laat ik even naar kernwoord volgen.

  politiek
  v. R. wees fijntjes op het gegeven, dat elke “Brussels besluit” mede wordt genomen door regeringsleiders van de lidstaten en wordt goedgekeurd door nationale parlementen. Brussel aanspreken is dus in zijn wereld niet correct.
  Waarop G. riposteerde, dat nationale politici een bedenkelijke rol spelen door ‘Brussel” als excuus-Truus te gebruiken. En mij hoor je niet zeggen, dat hij het mis heeft. Als wij als burger in de maling worden genomen dan is dat eerder door onze nationale politici dan door Brussel.
  Noch v. R. noch G. sprak echter van de machtsverhoudingen in Europa. Waar voor mij toch een belangrijke reden te vinden is, dat onze baasjes [de Rutte’s e.d.] in Brussel ja knikken terwijl ze eenmaal thuis zonder een spier te vertrekken een ander verhaal brengen. Waar de kiezer vervolgens om irrelevante redenen [hij praat zo lekker, hij lacht altijd, hij is zo aanraakbaar e.d] vrolijk intrapt.
  veiligheid
  Men lijkt inmiddels in Brussel te hebben ontdekt, dat de huidige jongere generaties veiligheid in de vorm van “70 jaar geen oorlog” weinig tot niets interesseert. Vrede beschouwt men als normaal, het bieden van veiligheid niet meer als een verdienste.
  Het lijkt er dan ook op, dat we in de aankomende tijd veel minder de spookverhalen als in 2005 te horen zullen krijgen, omdat ze hun waarde [het aankweken van angst] lijken te hebben verloren.
  Enigszins verrassend kwam G. met de onheilspellende mening, dat oorlog in Europa nooit tot het verleden zal behoren. Een boodschap aan de jongere generaties mag je zeggen.
  onomkeerbaarheid
  v. R. redeneert [niet vreemd] vanuit de gedachte. dat een federaal Europa c.q. een VSE een vaststaand feit zal zijn. G. denkt daar onder wat nuancering identiek over.
  Toch ontdek ik juist daar de meeste zwakke plekken in het verhaal. ik zal er een paar noemen.
  De EU is erin geslaagd de euro te stabiliseren.
  Zo zulks het geval is, hoe lang geldt die stabiliteit? De kwetsbaarheid van de euro is in de afgelopen periode komen vast te staan. En hoewel er cosmetisch het een en ander is gedaan, wordt door niet de eerste de besten ernstig getwijfeld aan de levensvatbaarheid van de euro. Theoretisch kan binnen 5 jaar een identieke situatie ontstaan als in 2008. En met een financieel systeem en markten, die gewoon op dezelfde wijze functioneren als in 2008 zal een major crash naar alle waarschijnlijkheid identieke gevolgen veroorzaken.
  Wankele stabiliteit dus.
  Wil de Europese burger dan soms terug naar 1958?
  Er spreekt minachting uit deze vraag poneren. De meerderheid van ons heeft geen idee wat 1958 precies inhoudt. Daarnaast is er ook al een meerderheid onder ons, die weet [zie 2005 en 2007] dat het beantwoorden van een Brusselse vraag geen enkele zekerheid biedt, dat het antwoord ook maar enigszins serieus zal worden genomen.
  v. R. gaat hier dan ook vet in de fout.
  Daarnaast wordt de indruk gewekt alsof er niet meer keuzes zouden zijn voor de burger. Er zijn echter sinds 1958 periodiek stappen genomen, die aan de burger zijn verkocht als een verdere vervolmaking van de EEG, voordat in 1992 in Maastricht het euro- en daarmede het EU-verhaal aan de orde kwam. En zelfs toen ook nog op een vakkundig verdekte wijze.
  Er is een zeker substantiële groep burgers, die wanneer de mogelijkheid geboden zou worden, een stap terug naar de EEG-constructie overweegbaar zou vinden.
  Op termijn garandeert de EU [met stabiele euro] weer economische groei en groei in welvaart.
  Los van bestaande twijfels over de stelling van v.R. sec, wordt hier bewust een essentieel punt onbenoemd gelaten. En dat betreft het aangaan van een vrijhandelsverdrag met de USA, de blijkbaar enige manier waarop de EU iets van groei hoopt te kunnen realiseren. Maar aan zo’n vrijhandelsverdrag zitten bossen haken, ogen en angels.
  v. R. biedt [als de EU eerder deed tot de crisis uitbrak] weer een wortel aan, die bij consumptie tot ernstige maagklachten zal leiden.

 6. Straks in Buitenhof een “debat” over Europa tussen Grunberg en van Rompuy..
  Het aantal reacties en de aard daarvan op dat stukje van Rutte in de VK maakt wel duidelijk hoe men over Rutte’s Europese insteek denkt. 😉

 7. Op de VK is ook een pennendiscussie tussen Wilders en Pechtold opgezet.
  Compleet zinloos om mensen van uitersten tegenover elkaar te zetten. Mooiste bewijs daarvan is, dat Wilders niet voor de eerste keer naar Zwitserland wijst als voorbeeld van een welvarend niet-EU-land. En Pechtold vervolgens reageert met de niet in een lidmaatschap maar desondanks in de vorm van een “sterke band” gegoten afhankelijkheid van de Zwitsers.
  Die hele kwestie rond niet-EU-lid Zwitserland zou vrij simpel kunnen worden uitgezocht en vervolgens in concept op Nederland kunnen worden geprojecteerd om te zien of het past.
  Maar de heren weigeren al jaren om echte duidelijkheid over de Zwitserse uitzonderingspositie te geven. En dan is het niet vreemd, dat de burger steeds meer onraad begint te ruiken en dus de argumenten van Eurofielen als Pechtold aan kracht verliezen.
  Een goed onderzoeksjournalistiek team zou de Zwitserse situatie tot in het kleinste detail, dus met medeneming van alle ins en outs, in kaart moeten brengen. Zodat voor eens en altijd de broodnodige duidelijkheid ontstaat.
  Want ondertussen blijven de Zwitsers vreemde Eu-eenden in de bijt, die mensen niet geheel ten onrechte op wellicht verkeerde maar misschien wel juiste gedachten brengen.

 8. Ik heb ook de reacties op het stuk van Rutte even doorgelopen en het is gros is om het zacht te zeggen, niet positief. Dus ik deel Arno’s gevoel, dat hier sprake is van een voltreffer in de eigen pantoffel.
  Youp timmert wat spijkers [zoals dat kreng Yolande] recht op de kneiter. Zo raak, dat je niet ontkomt aan de conclusie “wat zijn we in veel opzichten toch maar een zielig landje met een dito volkje”.

 9. Volgens mij schiet Rutte zich in de eigen voet in dit geval. Want de meerderheid van ons gelooft toch totaal niets [meer] van wat hij allemaal zwamt?

 10. Goed stuk! En een adequaat antwoord op Rutte’s verhaal. Overigens is het niet zo vreemd, dat Rutte “het project Vrede” in relatie tot Europa graag negeert of onderbelicht wil laten. Als Oekraïne één ding duidelijk heeft gemaakt dan is dat wel dat het Europa van de politici als “peacekeeper” schromelijk tekort schiet. En daar praat je als medeverantwoordelijk regeringsleider niet gaarne over.
  En nu ga ik op het gemak eens kijken wat Youp te melden heeft 🙂

Nice and easy to work with

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s