HOE NU VERDER EUROPA??????

Nu de expansiedrift van Brussel, in stand gehouden ondanks sterke en veelvuldige protesten van de burgers in de oorspronkelijke 17 lidstaten, door Rusland nadrukkelijk een halt is toegeroepen, is de vraag actueel “hoe nu verder?”.
Brussel [lees de Raad van Regeringsleiders] heeft vanaf het moment, dat de detente intrad, haar grijpgrage klauwen vooral naar het oosten uitgestrekt.
Voornaamste basis daarvoor was het feit, dat het Europa van Brussel zichzelf profileerde als in hoofdzaak een economische macht van betekenis.
Geen militaire macht, zoals bleek in de Balkanoorlog waar vooral de Amerikaanse steun het opknippen van voormalig Joegoslavië in een aantal mini-staatjes mogelijk maakte en de Brusselse familie deed groeien  tot 27.
In 2014 is het de Russische beer, die het “genoeg is genoeg” heeft laten horen.  De timing voor die houding is perfect gekozen, want anno 2014 is het Europa van  Brussel geen economische macht in de letterlijke betekenis van het woord meer. Poetin heeft volledig door waarom Europa toch zo krampachtig de schijn van “strenge sancties” probeert op te houden. En ondertussen gebeurt er gewoon niets.
Het Europa van Brussel is ook geen militaire macht, die serieus zou moeten worden genomen. Niet alleen Rusland, maar ook Ukraine zelf beseft dat inmiddels. Europa is een muis, die brult als een leeuw.
0 europa
Brussel is een vlekje, in de houdgreep tussen Moskou en Washington. En de Ukraine is de medaille voor de winnaar. In Kiev moet men inmiddels toch wel met zeer gemengde gevoelens terugdenken aan die 2 clowns [van Baalen en Verhofstad], die zo’n maand geleden hun holle retoriek kwamen verkondigen.

Het Europa van 2014 is een verzameling landen, waarvan het merendeel van de burgers de diepe wonden van de crisis van 2008 – heden likken.
De vlucht naar voren in de vorm van die al genoemde expansiedrift is voor decennia niet meer mogelijk, als we naar het oosten kijken.
En de andere drie windstreken bieden niet werkelijk uitzicht. Slechts in het zuiden hangt de mist van Turkije. Maar met de huidige houding van Erdogan in gedachten vallen in die richting weinig mooie dingen te verwachten. Alsof toetreding van Turkije tot de Europese familie überhaupt als iets moois zou mogen worden gezien.

Hoe nu verder, Europa/Brussel????? Misschien is het een uitgelezen moment om de leugen van een Verenigd Europa [als wereldmacht] voor eens en altijd door te prikken?
Voor de korte termijn heb ik wel wat zaken, die zonder Obama en Poetin te regelen zijn. Zoals:
– de idiote Straatsburg – Brussel navelstreng doorknippen
– het europarlement op een cursus “democratie in de praktijk” sturen voor de komende 10 jaar
– de eigen nationale parlementen weer een volwassen takenpakket geven.

0 guy verhofEn wie weet gaan we het  meemaken, dat uiteindelijk Brussel niet meer zal zijn geworden dan een tempelachtig museum, waar gratis een expositie kan worden bezocht met als onderwerp de E.E.G. plus, die werkelijkheid is geworden. Een expositie over het waanidee van een Verenigde Staten van Europa zal dan reeds zijn weggemoffeld.
Begrijp me niet verkeerd: Guy Verhofstadt mag zijn standbeeld als “supereurofiel” best krijgen. Zolang dat standbeeld dan maar op Nova Zembla wordt geplaatst.

Advertenties

32 thoughts on “HOE NU VERDER EUROPA??????

 1. Er was gisteren een vermakelijke discussie tussen Klaver [Groen Links en dus overtuigd Europa adept] en ondernemer de Vlieger [al eens eerder bij P&W aan tafel geweest] over de pro’s en con’s van de EU.
  Het was tekenend hoe gemakkelijk Klaver over het referendum 2005 en de uitslag daarvan heen kletste. Wat betreft Straatsbourg gold idem dito. [De Fransen willen het nu eenmaal]
  Eigenlijk is het de eerste keer, dat er iets merkbaar was van de op handen zijnde Europese verkiezingen, want tot nu toe is het doodstil.

  • Twee dingen, O.
   Ik ontving gisteren een mail van het Burgerforum, waaruit blijkt dat men met dezelfde voortvarendheid en inzet als voorheen doorgaat met het ontwikkelen van initiatieven om de burger bij Europa als aandachtspunt te houden.
   [3,2 miljoen kijkers naar de Passion-soap is wat dat betreft geen positief punt].
   Het Burgerforum zal, zodra het parlement zich weer dreigt te laten inpakken met het weer overdragen van soevereiniteit aan Brussel, meteen starten met het verzamelen van handtekeningen, nodig om een referendum van de grond te krijgen.

   Tweede punt: als ik het goed heb begrepen wordt het startschot voor de campagne voor de E-verkiezingen op 1 mei a.s. gegeven via een TV-debat. Tot die tijd wordt de burger rustig in coma gehouden

   • Ik heb sterk het gevoel, RadaR, dat die 3,2 miljoen The Passion-uren nadrukkelijk prefereerden boven een half uur naar Zembla kijken, waarin werd gemeld, dat in de echte wereld niet Jezus wordt gekruisigd door het handen wassen van Jack van Gelder, maar de zorgbehoeftige wordt vastgespijkerd door de zorgverzekeraars en de hun ogen stevig dicht knijpende instanties, die in het leven zijn geroepen om toezicht op de verzekeraars te houden maar van toeten noch blazen weten.
    Zeker even terugkijken die Zembla-aflevering, want dan kun je je kennis over het DIS [het verklede EPD] naar boven halen én leer je een instantie kennen als de Stichting Benchmark GGZ [eigendom van en gefinancierd door de
    zorgverzekeraars] die de meest smerige privacy schendende trucs uithalen om private gegevens van patiënten te krijgen.
    Jaren geleden hadden we het al over de situatie, waarin een verzekeraar vergoeding van zorg gaat weigeren, omdat je 3 ipv 2 koppen koffie drinkt en daar te vaak een gevulde koek bij neemt.
    Wel, al binnen 8 jaar na de invoering van de geprivatiseerde zorg zijn de verzekeraars vrijwel zo ver. De juiste mensen zitten op de juiste stoelen bij de NZA en het Verbond van Zorgverzekeraars, het wachten is alleen op het moment waarop artsen en psychologen/psychiaters de moed opgeven en niet langer de privacyregels t.b.v. hun patiënten bewaken.

    Wat zwaardere stof dan Jan Lullus met een kunststof kruis langs hijgende Groningers te zien lopen, nietwaar?

   • @Jeanette: ik beloof je, dat ik de Zembla-uitzending alsnog ga bekijken. Ondanks dat ik het sterke gevoel krijg daar niet vrolijk van te zullen worden. 🙂

   • @Jeanette: zolang de argeloze burger maar blijft toestaan, dat via allerlei wegen gegevens van hem/haar worden opgeslagen blijft het een fluitje van een cent om enorme databases met die gegevens te vullen. En databases koppelen is een logische volgende stap. ik vermoed dat de doorsnee Nederlander denkt, dat het opslaan van zijn gegevens louter gebeurt om hem/haar met allerlei leuke dingetjes te verwennen [aanbiedingen, apps, spelletjes, je onzin op sociale media spuien etc.]. Terwijl het hoofddoel uiteraard gewoon is het verkrijgen van een zeer gedetailleerd profiel van die Nederlander, zodat die kan worden uitgesloten van zaken, die de aanbieder [verzekeraar] geld kunnen kosten.
    Want laten we a.u.b. niet vergeten, dat we ondanks 6 jaar crisis nog steeds in een neo liberale wereld leven, waar het de hoofdtaak voor een ieder is zoveel mogelijk aan de ander te verdienen.
    De privacybewaking in Nederland is dan ook niets anders dan een grote farce. Big business doet gewoon wat ze wil en het door de overheid ingestelde toezicht is niets anders dan een schande.
    Mijn verzoek aan Nederland is dienaangaande even simpel als onhaalbaar: gooi om te beginnen je smartphone , al was maar voorlopig voor een maand, aan de kant en neem de tijd om te kijken hoe daar op gereageerd gaat worden.
    Ik kan de Nederlander gerust stellen: zonder smartphone is er prima te leven, zo blijkt mij elke dag opnieuw.

   • @Jeanette

    In de volledig gestoorde belevingswereld van het corporatisme is dit niet meer dan normaal, o ligt het EPD te gevoelig qua naamsbeleving?? welnu dan noemen we het toch gewoon Ziekenhuis informatie systeem en verdomd de slechts in het bezit zijnde van meer dan verweekte hersencellen meerderheid van het domme klootjesvolk trapt er weer in.

    Zo wil de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) zonder toestemming van patiënten toch inzage in hun patiëntendossier krijgen, zo laten de artsenfederatie KNMG en de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) weten.

    Het is te raden welke instanties er nog meer gebruik van gaan maken als dit doorgaat.

    En zo is weer de conclusie gerechtvaardigd dat wij slechts een doelgroep zijn waaraan grof geld kan worden verdiend door deze zogenaamde eindbazen!!

    Aan de andere kant is het natuurlijk wel zo dat als de hersendode schapenbevolking “the Passion” prefereert boven zich daadwerkelijk te informeren over wat er aan het gebeuren is en staat te gebeuren zij ook niet veel beter verdienen dan genaaid te worden tot in de eeuwigheid en amen.

    Het zou wel eens leuk zijn om te achterhalen welke politieke kleur die zogenaamde eindbazen bezitten, het zou mij niet verbazen als de meerderheid behoort tot die afgrijselijke bende hufters der PvdArmoe, die niet schromen om hun voormalige grote roerganger ” a la een uitgerangeerde voetballer in de woestijn doet” nog meer poen te laten pakken bij een chinese bank, en een staats secretaris in de persoon van Klijnsma bezitten die sneaky een jaren oud voorstel van de bruinhemden uit Venlo er door heen weet te jagen, wat dat aangaat verwacht ik nog vele benoemingen in de top van de zorgpyramide van leden van deze partij aangezien hun mentaliteit naadloos aansluit bij wat daar schijnbaar usance is.

    Lies. Lies, Lies,

   • Het is je dus niet ontgaan, dat Willem Kok in de voetsporen van Wout Nelllink zijn zakken verder gaat vullen in China? Weet je dat ik dacht, dat Kok alleen nog in beweging was te krijgen door hem op te pompen, ik wist niet beter of hij was schijndood.
    Overigens zou het nog niet eens zo gek zijn als er meer, veel meer van die PvdArmoe-kopstukken naar China zouden vertrekken. Hoe verder weg hoe beter. En ik las net, dat 1/5 deel van China’s grondgebied ernstig vervuild is dus de kans dat Kok c.s. daar nog een ernstige ziekte oplopen is ook aanwezig.

   • @Leon
    Wellicht een idee om eens een bami gewoon met sambal in de lucht te werpen bij de lokale chinees met de vraag hoe (on)welwillend de gewone chinezen zouden staan tegenover het briljante idee de gehele en volledige PvdArmoe naar het meest vervuilde gebied te transporteren, misschien dat die neo-fascistische kliek van Rutte c.s. ook gelijk mee kan, kunnen ze daar fijn hun eigen ideale sieg heil samenleving maken om daar gezellig samen in te participeren, dan is er wellicht eindelijk ook ruimte voor die ene beer om deze samenleving weer tot normale proporties terug te brengen.

 2. De kwestie Ukraine is het best te omschrijven als een “potje armpje drukken” tussen Moskou en Washington. En tussen die 2 gespierde armen zit het rauwe ei Europa.
  Ik heb het vermoeden, dat Poetin de afgelopen jaren meer dan genoeg heeft gekregen van de merkwaardige creaturen [van Rompuy, Barroso, Verhofstadt en meer van die vleugellamme heren], waar hij namens Europa mee te maken heeft gekregen.
  Poetin heeft de Krim gebruikt om aan te te tonen, dat Europa een “reus” op lemen voeten is. Terecht noem je de retoriek van Verhofstadt, wat alleen maar als gevolg heeft gehad, dat men in Kiev begrijpt dat bouwen op de steun van Europa een riskante hobby blijkt te zijn.
  Europa heeft op wereldschaal gezichtsverlies geleden.

  Vandaag staat er die conferentie in Genève op de rol. Op voorhand is de algemene verwachting daarvan zeer laag.
  Het is bijna pathetisch hoe nationale politici de nadruk leggen op de duidelijk voelbare effecten die de economische sancties van Europa zouden hebben op de Russische economie. Terwijl nog maar kort geleden het de onvermijdelijke Frans Timmermans was, die kwam vertellen, dat échte Europese sancties niet alleen Rusland maar vooral ook Europa zelf zouden treffen.
  Kortom, men kletst maar wat en dat over de hoofden van Ukrainers heen.
  We hebben wat mij betreft te maken met weer zo’n variant van politiek bedrijven, waar de burger vooral de gevolgen van gaat voelen.

  Wat de suggesties van je richting Brussel betreft, het zou mooi zijn als deze door grote groepen Europese burgers zouden worden ondersteund.

  • Europa zal waarschijnlijk eerst hard aan haar defensieapparaat gaan spijkeren, Paul. Wat dat betreft kan men Poetin dankbaar zijn. Mensen even aan “oorlog” laten ruiken is doorgaans genoeg om verhoging van defensiebudgetten geaccepteerd te krijgen. Nog even en Hennis loopt in een legerbroek en heeft haar helm [naast haar witte handschoentjes] op het nachtkastje liggen. “Veligheid” is in meerdere opzichten een zeer bruikbaar “magic word”.
   Over een paar jaar zal Europa kunnen bogen op een “afschrikkingsmacht” van omvang en kunnen mensen zich weer veilig voelen. Dat er desondanks toch meer doden gaan vallen wordt niet door mogelijke oorlogen veroorzaakt, maar simpelweg door de zwakkeren uit onze samenleving, die de broodnodige zorg niet meer kunnen krijgen. De balans blijft keurig in overwicht, alleen het soort slachtoffers wordt anders. Geen jonge mensen, die in een ver oord het loodje leggen of psychisch volledig “deranged” terugkeren, maar in plaats daarvan ouderen en zwakkeren.
   Zo combineer je vernieuwing van je defensie met de herinrichting van je samenleving.

   • Dat word weer lachen en wel net als ten tijde van de koude oorlog, weet u het nog??

    Onze jongens en die van de NAVO zaten gezellig in allerlei speeltuinen ergens op de Noord-Duitse vlakten te wachten tot de russen zouden komen en mochten zij komen dan zouden die jongens de eerste klappen opvangen zodat gedurende die tijd al de reserve zowel in troepen als in materieel gereed konden worden gemaakt om de russen tot staan te brengen.

    Zo weet ik zelf nog heel goed dat ik als Huzaar der 1e klasse, zijnde boordschutter van een M 113 C(ommando) & V(erkenning), ingedeeld bij het 11e zelfstandige verkenning eskadron tijdens mijn tijd onder de koningin haar wapenrok de beschikking had over 45 seconden exact oftewel dat was de tijd die men had berekend dat ik kon overleven nadat de eerste russen waren vertrokken en de 1e confrontaties achter de rug waren.

    Deze voorwaar briljante strategie was uitgedokterd in het Amerikaanse Pentagon door de meest briljante militaire koppen die er maar waren (rochel, rochel) en hadden als basis de superieure kwaliteit van ons “zijnde NAVO” materiaal oftewel vertaald, wij hadden tanks die 10 keer schoten en dan ook 10 keer raak en de russen hadden tanks die 10 keer schoten waarvan 1 keer raak althans dat was de kerngedachte plus dat wij omdat ons materiaal comfortabeler was langer konden strijden dan onze sovjet tegenstanders.oftewel de russen hadden de hoeveelheid maar wij de technische suprematie zo werd ons verteld.

    Helaas voor onze vakbekwame generaals en strategische wizzkids kwam enige jaren terug in de openbaarheid hoe de russen diverse malen hadden gedacht om binnen 24 uur aan de Rotterdamse haven te staan mochten zij daartoe op enige tijd de behoefte voelen.

    En wat bleek?? niet de hoeveelheid materiaal en ook niet de techniek of comfort was en zou doorslaggevend zijn, als de russen waren gestart hadden zij niet eerder hun barakken verlaten dan pas nadat er met een fors aantal tactische kernwapens een enorme slachting had plaatsgevonden onder de zogenaamde verdedigers en hen reserve’s en er aldus een nieuw soort snelweg van Moskou tot Rotterdam was geopend.

    De russen hadden gekozen voor deze strategie om een paar simpele redenen waarvan de 1e was een enorme besparing op hun eigen leger en ten tweede omdat zij als eerste het tactische kernwapen zouden gebruiken er door hun vanuit werd gegaan dat zowel de NAVO als Amerika dusdanig in vertwijfeling zouden komen dat voordat zij van de schrik waren bekomen de nieuwe realiteit al aan aanvang had genomen.

    Met deze nieuwe soort van “Blitzkrieg” hadden onze briljante koppen echter nooit rekening gehouden zodat je zou kunnen zeggen dat we gedurende tientallen jaren doodeenvoudig “mazzel” hebben gehad alhoewel we er wel een paar keer zeer dichtbij waren dat het geluk zich tegen ons keerde want zo bleek uit de stukken hebben de russen sowieso minimaal 2 maal ernstig overwogen de aanval te openen eind jaren zeventig echter pas NA agressie van ofwel de NAVO of de USA.

    Verder word ook veel te vaak vergeten dat de Russen in zijn algemeenheid pas reageren als ze worden aangevallen of zich in het nauw gedreven voelen zo leren onze geschiedenisboekjes.

    Voeg daarbij dat het militaire apparaat der EU de laatste jaren als zogenaamd “staand” leger ernstig is verzwakt door de ombouw naar een soort van snelle politie/leger interventiemacht en het is tijd om onze positie eens ernstig te gaan heroverwegen.

    De ware kracht van Europa zou pas zijn om te tonen aan de Russen wars te zijn van de holle Amerikaanse oorlogsretoriek en Vlad de 1e gewoon eens op te bellen met de vraag of en zo ja hoe wij hem eventueel zouden kunnen helpen met een oplossing voor o.a. de Oekraine indachtig het gezegde “een goede buur is beter als een verre vriend” en laten we wel zijn onze Amerikaanse vrienden hebben de laatste decennia nou niet echt uitgeblonken in het brengen van de zogenaamde wereldvrede nog in bedenken van een strategie die iemand vooruit helpt.

    Mevrouw Hennis moet verder maar niet vergeten dat de Russische beer weliswaar vaak slaapt maar dat als die wakker word het niet alleen maar bij grommen blijft maar er ook vaak word gebeten en dat laatste nog stevig ook, laat haar maar beginnen als 1e ter wereld om het zogenaamde nog bestaande Nederlandse legertje om te bouwen naar een echt vredeskorps alle andere wegen zijn zinloos en leiden immers tot niets want..

    Ohhh, war, I despise
    Because it means destruction
    Of innocent lives

    En ome Bruce brengt die boodschap met gevoel…..goed luisteren HENNIS!!!

    ..

   • Allereerst mijn welgemeende complimenten voor dit verhaal, Willem, waar je zichtbaar echt voor bent gaan zitten.
    Ik heb het sterke vermoeden, dat ik niet de enige van mijn generatie ben die geen enkel benul heeft van hoe het in die door jou geschetste tijd er aan toe ging. Wat dat betreft vul je denk ik een gat. “Wij” kennen oorlog immers voornamelijk van televisiebeelden en videogames?

    Een nadrukkelijk verschil tussen “de beer” en ‘de ezel” [US] is in de huidige tijd vooral, dat waar de beer gehecht is aan een fors leger, zowel materieel als personeel, de ezel steeds meer lijkt te kiezen voor vanuit thuis de onwelgevallige gebieden in de diverse zandbakken met gebruik van scherm en joystick te ontdoen van [soms volkomen ten onrechte] als gespuis aangemerkte inboorlingen.
    En is het niet zo dat Nederland ook 4[!!!] drones gaat aanschaffen? We lijken uit te gaan komen bij 2 totaal aan elkaar tegengestelde wijzen van oorlogvoering:
    de beer laat rupsbanden rollen voor total war als dat nodig is, het westen is veel meer geïnteresseerd in het minimaliseren van het verlies aan manschappen [Irak en Afghanistan hebben “de ezel” al genoeg gekost, de redneck heeft geen trek meer; Nederland verkeert nog in shock van de Karremans-horror] en kiest dus voor de videogame. En de “soldaat”, die onder werktijd een stuk of 50 inboorlingen de vergetelheid in heeft gedroned, gaat om 5 uur gewoon naar vrouw en kinderen om de king size steak te eten en te horen hoe de schooldag is verlopen.
    Dirty war [de beer] tegenover “a day at the drone office” , daar hoor ik Springsteen trouwens helemaal niet over 😛

   • Nederland koopt wel drones, Jurgen, maar zonder wapensysteem [voorlopig]. Wij gluren graag, het vuren laten we aan anderen over 😉

    Jeetje, Willem, jij verhaalt van de “good old days”. Toen Nederland nog tanks had. 😀 Huzaar nog wel ….met bijbehorende muts?

  • Inderdaad @Leon zo een mooie zwarte met St Joris en de Dragon embleem woehahahaha sterker nog den helm mochten wij allen gebruiken om in te pissen aldus onze toenmalige commandant een of andere zwaar besnorde figuur met de rang van Ritmeester, kostte me twee dagen toen ik de brave borst om een sigarenbandje vroeg !!

  • @Paul: Vandaag staat er die conferentie in Genève op de rol. Op voorhand is de algemene verwachting daarvan zeer laag.

   Hoewel er gisteren voor de bühne nogal positief werd gedaan over de uitkomst van Genève lees ik nu al in de krant, dat de Russische separatisten niet van plan zijn om mee te werken. Dat overleg blijkt dus nu al een farce.

 3. weet je wat ik me zat af te vragen? Waarom gaan Fatneck Jack, Bo van Verdorvens en al die andere Hollandse sterren van het formaat van Baalen niet The Passion in Donetsk opvoeren?
  Het verhaal lijkt me meer dan passend en het kwaliteitsgehalte is vrijwel gelijk aan die van het Ukrainse leger.

  • Eerst Groningen, Arno. En dat is niet voor niets gekozen. Men heeft speciaal de tekst voor Jezus [die ene J] aangepast. In Den Haag zei die vorig jaar nog “ik ruik onraad” in relatie tot Judas. In Groningen gaat de J echter zeggen “ik ruik gas”. 🙂

   • Die EO-regisseur [alweer zo’n ijdeltuit, die zichzelf erg groot vindt zo bleek gisteren bij DWDD] schijnt te overwegen alsnog een onderdeel in te voegen, waarbij Groningen wordt getroffen door een aardbeving.

   • 😀 Fat Jack vermomd als de zuster van Sitting bull, geweldig!!!
    En die ene J ……. ik zou hem niet wakker maken 😉

   • Dit is voor zover mijn geheugen reikt de eerste keer, dat de jaren 60 uitvoering van Chicken Shack [met de geweldige vocalen van Christine Perfect in haar pré-Fleetwwod Mac jaren] van I’d rather go blind op zijn minst wordt geëvenaard,
    Petje af voor miss Hart en het niet te vergeten subtiele gitaarspel van Jeff Beck.
    De clip is sowieso een parel, want hoewel op weg naar 100 jaar blijft Sweet home Chicago sprankelen als nooit tevoren.
    Ik heb hiervan genoten, dus mijn dank.

 4. Hoe eerder die Gideon stal gevuld met minimaal 80% fascisten uit elkaar dondert hoe beter.

  De EU is het zoveelste bewijs dat politieke keuzes, anders dan gedaan op vrijwillige basis, nooit zullen werken of stand houden en hoe fanatiek men ook nog zal blijven proberen die keuzes desnoods gedwongen af te dwingen uiteindelijk zal ook de dictatuur van de EU falen net als zovele andere dictaturen in de geschiedenis al deden.

  De goedkope retoriek die aangaande de Oekraine uit Brussel komt doet sterk denken aan de laatste dagen van het derde Rijk waar ook glorieuze overwinningen werden gemeld terwijl de russen al bij Adolf in de voortuin stonden.

  Alsof Vlad de 1e een oorlog zou willen over de Oekraine, nou als die dat al wil gaat die ten eerste niet op toestemming van Brussel of Washington zitten wachten en ten tweede (niet geheel onbelangrijk overigens) had die dat al veel eerder kunnen doen, immers ruim een half jaar terug stonden er 150 a 200 duizend russen aan de grens aldaar en nu amper een kwart!!, dat enkele feit zegt eigenlijk al genoeg.

  Wat het fascistische EU regime eigenlijk nu aan het doen is is een van de oudste trucs uit het politieke boek, creeer of richt je pijlen op een bestaande of fictieve zogenaamde vijand(in dit geval Vlad de 1e) om zodoende de aandacht af te leiden van de werkelijke problematiek zoals het gegeven dat de EU nog steeds geen antwoord heeft gevonden op haar interne crisis en nog vele andere problemen waar het regime mee aan het worstelen is, kortom een prima afleidingstactiek.

  Het vervelende alleen van deze gekozen strategie is dat die alleen werkt als de gekozen vijand inderdaad slechts fictief is of beduidend zwakker en wel zoveel zwakker dat deze nooit een bedreiging zou kunnen vormen, helaas heeft het fascistische EU regime ook hierin weer gefaald en de situatie volledig verkeerd ingeschat want je kan veel zeggen van Vlad de 1e maar niet dat deze fictief is of veel zwakker is, integendeel zelfs!!

  Overigens vermoed ik dat Vlad de 1e er niet al teveel problemen mee heeft indien wij de hele politieke top van de EU naar ZIJN Nova-Zembla te sturen of een andere plek in zijn Tsaardom waar ze in de permafrost kunnen worden opgeslagen.

  • een ding is zeker, Willem, de Ukraine is een uitgelezen gelegenheid voor allerlei nerds om uit hun stoffige donkere kamertjes te komen en ons met meest waanzinnige analyses en voorspellingen van de ontwikkelingen te martelen.
   Wat mij betreft moet er onmiddellijk een wet worden aangenomen, zodat die hele bende nerds in een militaire outfit + geweertje wordt gehesen en als waarnemer aan het front in Oost-Ukraine wordt gestationeerd. Om de broodnodige praktijkervaring op te doen 🙂

   Nog een ander ding is, dat de media tijdens de Kiev-oproer fase de HH Verhofstadt en van Baalen breed in beeld brachten en ons lieten mee kwijlen met de Verhofstadt-retoriek.
   Inmiddels heeft men door op het plein te hebben gestaan in de hoedanigheid van “het lulletje lampenkatoen uit Brussel”. Ondanks dat er alle reden voor is om nog eens te laten zien welk een mooi voorbeeld van holle retoriek het optreden van de clowns feitelijk is geweest, mijden de media angstvallig om die beelden, toch een meer dan fraai voorbeeld van het Europa 2014 [lucht en nog eens lucht met een onaangenaam geurtje] nog eens terug te halen. Men zeikt liever maar door over de Deurne-thriller.
   Verhofstadt en van Baalen zijn inderdaad 2 clowns gebleken en van het soort, waarvan je hoopt, dat ze per ongeluk tussen de wilde dieren gaan terecht komen.

 5. Aha ,met het been recht vooruit starten we met de Europese verkiezingen :P. Helemaal ongelijk kan ik je niet geven, want Europa toont zich [crisis 2008-heden; Ukraine om maar iets te noemen] een onbetrouwbaar en laf vehikel.
  Verhofstadt op Nova Zembla akkoord, maar dan wel de man in levende lijve en niet een standbeeld.

 6. Wat mij betreft overtreft dit verhaal in duidelijkheid het gezwam van de Clingendael-expert gisteren bij P&W. Wat die man op uitnodiging zat uit te kramen was een dieptepunt in de wereld van de analyse.
  Knap gevonden, dat takenpakket voor “Brussel”. Vooral democratie verdient alle aandacht; ik schat in dat ze daar meer dan 10 jaar zoet mee kunnen zijn.
  Tja, en die farce van Straatsburg …… het blijft ongelooflijk.

 7. Goed en helder stuk. De stukken op het schaakbord zijn herschikt. Globalisering heet nu op ons continent voorlopig weer “Ruslandisering”. Klinkt beroerd, maar niet eens beroerder als “Europarisering”.
  De gewijzigde situatie zal voorlopig wel gehandhaafd blijven. En wie weet schuift Poetin zijn colonnes de aankomende tijd nog wel verder naar het Westen. Hert Oude Russische Rijk van de 20e eeuw bevatte immers ook de Balkan. En ook daar zullen best nog wel mensen wonen, die een of andere band met Moedertje Rusland hebben.

Nice and easy to work with

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s