TORRENT TERREUR

Op Europees niveau zijn deze week 2 opvallende zaken aan de orde geweest, die de gemiddelde burger [ook de Nederlandse] direct raken.

1. Opslag datagegevens door overheid.
Het Europese Hof heeft nadrukkelijke grenzen gesteld aan zowel de hoeveelheid als de duur, waarin de overheid datagegevens van en over de burger mag bewaren.
Hoewel tegen deze aanwijzing, richtlijn of uitspraak geen beroep mogelijk is neemt de regering desondanks ruim de tijd om e.e.a. te gaan bestuderen en implicaties op de praktijk van alle dag in beeld te krijgen.
In de tussentijd gaat het opslaan van datagegevens gewoon door.

2. Het downloaden van met auteursrecht beveiligde muziek – en beelddragers moet in Nederland worden verboden.
In  dit geval acht de regering nadere bestudering niet noodzakelijk, het verbod werd meteen van kracht. Los van de handhavingsproblematiek is het wellicht goed om even de 0 torrentsbelangrijkste gevolgen van de overigens wereldwijd heersende downloadwoede de revu te laten passeren.
Het belangrijkste argument voor een verbod is van financiële aard. DL levert artiesten [muziek] en acteurs en producenten [films] enorme schade op.
Men gaat er botweg van uit, dat downloaders niet kopen [een bewezen onjuist uitgangspunt], waar zij dat zonder de DL-mogelijkheid wel zouden hebben gedaan. Ergo: financiële schade.

Zonder uitputtend te willen zijn kan ik daar 2 voor meerdere mensen valide argumenten tegenover stellen.
a. de DL-optie opent voor de consument de mogelijkheid kosteloos te onderzoeken of wat hem in eerste instantie aanspreekt ook werkelijk de moeite waard is. Maar al te vaak blijkt in de praktijk, dat een vakkundig in elkaar gestoken trailer van een film of juichende recensie in de media van een album of film in werkelijkheid een produkt van matige of mindere kwaliteit betreft. In die zin is de DL-optie als een bescherming te zien. Trailers en recensies zijn maar al te vaak niets anders dan een advertentie; en wij allemaal weten dat een advertentie een gelegaliseerde vorm van liegen is, die we ook in andere branches veelvuldig tegenkomen.
b. de DL-optie kan ook een aan de hierboven omschreven mogelijkheid tegengestelde consequentie hebben. Via DL worden namelijk ook prachtige werkjes ontdekt, die volledig buiten de machtige machine van de commercie om zijn gemaakt. Albums van compleet onbekende artiesten, films van onafhankelijke filmmakers zijn prima te vinden.

Door downloaden te verbieden wordt de zoveelste poging gedaan de consument in het gareel te dwingen. Een gareel wat inhoudt, dat alleen muziek en beelddragers mogen worden afgenomen van de steeds machtiger bazen in de wereld van de amusementsindustrie. Zij en zij alleen gaan straks bepalen, wat de consument aan muziek en films kan bekijken. Tegen betaling uiteraard. Wat in concreto neerkomt op een nog verdere verpulping van dat amusement.

Overigens, wat die financiële schade betreft kan ik nog aan het eerder vermelde toevoegen, dat het om een relatief begrip gaat.  Schade is in dit geval geen verlies, maar ,zoals het een goede multinational betaamt, minder winst.
Daarnaast mag niet worden vergeten, dat artiesten en acteurs [vooral de steeds harder groeiende groep “idolen”] in de afgelopen “downloadjaren” alleen maar meer zijn gaan 0 torrentverdienen. Waar je in de jaren 90 nog voor 25 gulden naar een pop- of rockconcert kon gaan, is de prijs van een concert van zelfs de grootste pulp het meervoudige in euro’s.
En hoewel de prijs van een bioscoopkaartje redelijker ontwikkelingen doormaakte is de honorering voor “helden en heldinnen van het witte doek” ook al astronomische trekjes gaan vertonen. Producenten maken in hoofdzaak nog films, waarin computeranimaties 75% van het werk vormen, dus ook daar zijn de productiekosten merkbaar lager geworden.
Met die financiële schade valt het dus wel mee, vooral omdat er vanaf het moment dat downloaden mogelijk werd al compenserende maatregelen [heffingen e.d.] zijn genomen.

Het downloadverbod gooit een deur in het slot, waardoor de zich al gek verdienende amusementsindustrie nog meer greep op de markt en de consument zal krijgen.
Het downloadverbod beoogt niet en zal dus ook niet het gevolg hebben, dat de consument meer of op zijn minst dezelfde vrije keus zal hebben uit het aanbod.

Als ik daar nog één postief punt uit kan peuren dan is het, dat er zowel op muziek- als filmgebied zoveel rotzooi wordt geproduceerd, wat niet meer downloaden om te proeven bijna een soort bevrijding doet lijken.

9 thoughts on “TORRENT TERREUR

 1. De achterbak van mijn vehikel wordt regelmatig vol gedownload met boodschappen van Appie e.d. Uploaden doe ik die boodschappen [en dan vooral die via een flesje binnenkomen] alleen maar richting mijzelf en mij erg dierbare mensen. Dus wat mij betreft mogen ze komen handhaven 🙂 Kunnen ze gelijk de lege flesjes meenemen.

 2. Het is alleszeggend, dat we met de honderden miljarden waarmee banken overeind zijn gehouden, failliete landen zijn gered en we ons sociale stelsel+ pensioenen hebben laten slopen blijkbaar niet eens het recht hebben gekocht om het voorbeeld van bestuurders van financiële instellingen en publieke instellingen te volgen en lekker ons vermaak bij elkaar te mogen graaien.

  • Dit is typisch zo’n geval, Leon, waarin een plicht [dokken voor de banken] niet hand in hand gaat met een recht. Graaien is alleen voor de professioneel getrainden onder ons.

 3. Behalve en behoudens het zogenoemde morele dilemma waarop onze immer geliefde neo-fascistische regime zonder verdere discussie of whatever dan ook slechts het bordje “VERBOTEN” kan plakken, let wel in mijn optiek is er geen enkel moreel of ander dilemma in deze aanwezig, immers de punten die jij aanstipt zijn al ruimschoots voldoende om dat argument met een forse zwieper van tafel te mieteren, speelt er op de obscure achtergrond iets mee wat nog veel gevaarlijker is dan menigeen nu denkt of beseft.

  Sinds de diverse (overigens hoe merkwaardig meestal degene die als democratisch worden genoemd!!!)overheden erachter zijn gekomen dat het internet niet alleen maar vol met sociale media is gegooid, waarin trots word medegedeeld dat baby Abdullah al drie keer een luier vol heeft gedaan en dat Tante Sjaan van 84 bij de Hunkemoller een paars lingeriesetje heeft aangeschaft en meer van dergelijke wetenswaardigheden all over the globe, maar dat het internet ook gebruikt kan worden door bepaalde zoals dat zo fraai heet subversieve groepen en er ook zo maar allerlei informatie boven water kan en is gekomen enzovoort enzovoort zijn die overheden al bezig om van alles te verzinnen om directe informatievoorziening de frele nek om te draaien.

  Want ja lieve mensen door werknemers opgenomen filmpjes over de enorme schade die bijvoorbeeld de Shell aan de aardkloot toebrengt, of de gevolgen van de genetische manipulatie van zaden en de gevolgen daarvan voor de eenvoudige Jan de Boeren(lul) in midden amerika, of in het geheim opgenomen gesprekken van onze de wereld in een onvoorstelbare houdgreep houdende financiele genieen enzovoort.

  Of wat te denken van al die kritisch politieke semi-documentaires waarin de meer dan oppervlakkig levende geest kan horen en zien wat er zich daadwerkelijk achter allerlei fraai opgebouwde facades bevind.

  Dit zogenaamde moreel juiste downloadverbod is dan ook niets meer of minder dan een eerste aanzet tot afschaffing van de vrijheid van nieuwsgaring en dus feitelijk de vrijheid van meningsuiting want dat is het echte doel van die fascistische bende in de EU en de USA.

  Zodat bedrijven als Monsanto en Shell weer net als voor de dagen van het Internet zonder enige ruchtbaarheid hun vernietigende werk kunnen blijven voortzetten en de h.h. politici eindelijk hun ware smerige fascistische aard kunnen laten zien want niemand weet dan meer wat ze doen of uitvreten op hun Neurenbergse partijdagen.

  Bedenk goed dat het gedrukte geschreven woord inmiddels op sterven na dood is en er dus straks nog maar 1 druk op de electronische snelweg nodig is om Hitler’s boekverbranding te laten verbleken tot het afscheuren van 1 toiletpapiervelletje en weg zijn alle digitale nieuwsvoorzieningen en weg zijn alle het regime onwelvallige boeken en kritische beschouwingen en dus alle ruimte voor de nieuwe lichting fascistische horden die slechts hun broodheren van het financieel/economische conglomeraat dienen..

  Dat is het echte en zeer realistische gevaar van deze ogenschijnlijk zo futiel lijkende maatregel!! en zeg dan niet meer “Wir haben es nicht gewusst” want dat hebben er al meer en ook al veel eerder gezegd!!!.en ik hoef toch niet uit te leggen wat er toen gebeurde???

  • Bedenk goed dat het gedrukte geschreven woord inmiddels op sterven na dood is

   Ik begrijp en ben het in wezen eens met wat je bedoelt te zeggen. Want ik lees “het waardevolle gedrukte geschreven woord”. Ik plaats deze opmerking, omdat er natuurlijk in de praktijk een berg geschreven woorden verschijnen. Die alleen niet onder waardevol mogen worden genoemd. Denk aan al de vuilnis, die sporters en vooral voetballers door ghostwriters in boekvorm laten gieten.
   Nog maar even en de situatie is bereikt, dat de Nederlander:
   – alleen bagger bekijkt
   – alleen modder beluistert
   – alleen stront leest
   In die zin is het nauwelijks onverwacht te noemen, dat “het regime” vindt, dat het ook zinloos is om de Nederlander nog waardevolle informatie via internet te laten verkrijgen. Facebook en Twitter c.s zijn meer dan genoeg.

   • Je drukt het nogal kernachtig uit, maar ik ben het desondanks met je eens. Net zo goed ik het eens ben met de luide waarschuwing, die Willem laat horen.
    Denk even terug aan half jaren 90 van de vorige eeuw, toen we internet leerden kennen als een enorme poel aan informatie, door vrijwel niets of niemand belemmerd. Niet het internet is er in de jaren daarna de oorzaak van geweest dat er een enorme groei aan regulering is ontstaan. Daar zijn in mijn ogen slechts de volgende 2 zaken de oorzaak van:
    1. de voortdurende introductie van nieuwe technologie, die vrijwel altijd ongelooflijke lekken vertoonde en het verkeren op internet vanzelf een riskante bezigheid werd. [Hadden we maar nooit het cookie geaccepteerd] Denk aan het recente “Heartbleed”-probleem.
    2. de overheid is in plaats van facilitator [elke Nederlander een zo gemakkelijk mogelijke toegang tot het WWW garanderen] een enorm blok aan het been van de regelmatige surfer geworden. Men zou voor de lol de regulering anno 2000 eens moeten vergelijken met die anno 2014. Je schrikt je mottig, vermoed ik.

    Niet voor de eerste keer pleit ik er voor om de verplichte kost [zie de opsomming van Leon] die de overheid in innige samenwerking met de commercie ons door de strot duwt simpelweg niet te vreten. Dat blijft de enige manier om een verandering ten goede [in het voordeel van de consument] te bewerkstelligen.
    Kies je eigen muziek ipv je als een mak schaap naar Spotify e.d. te laten leiden.
    Kijk je eigen voorkeur aan series ipv je over te leveren aan Netfix e.d
    Lees echte boeken ipv de ramsj die tegenwoordig voor boeken doorgaat.
    Niet alleen blijf je daarmee jezelf ipv een schaap in de enorme kudde, die hetzelfde gras vreet. Je dwingt ook overheid en commercie meer rekening te houden met verschil in smaak. En verschil is juist wat je mens maakt en niet het zijn van één van velen, gehoorzaam etend uit de trog die je wordt voorgezet

   • Mooi appèl aan waarschijnlijk te veel dicht geslibde oren, RadaR. Doet me denken aan Koot en Bie, die ooit “Zoek jezelf” zongen. 🙂

 4. De handhaving van het verbod wordt een schier onmogelijke klus. En denk eens aan artiesten en bands, die op hun eigen site stukjes dan wel hele songs ter beluistering aanbieden? Vaak zelfs een song voor download aanbieden om hun nieuwe album te pushen.
  Ik moet het allemaal nog zien; ben het wel met je eens, dat de maatregel als belangrijkste consequentie heeft dat we in de armen van Spotify e.d worden gedreven. En per definitie hou ik er niet van als vee ergens in gedreven te worden. 😦

 5. Het verrast me niet dat je een apart logje aan dit onderwerp wijdt. 🙂 De enige ervaring die ik heb met downloaden heb ik via mijn dochter en kleindochter. De laatste is nogal vaak op i-tunes en toen ze begon voor 99 cent muziek te “kopen” heeft mijn dochter onmiddellijk ingegrepen. Niet omdat ze sec muziek wilde hebben, maar veel meer omdat muziek van nu zo’n onvoorstelbare korte houdbaarheidsduur heeft. En dan lijkt 99 cent weinig, maar in een maand tijd kan dat zo maar oplopen tot 25 euro als je niet oppast. En dan heb je nog die apps, die regelmatig ook wat geld kosten.
  Als je er goed over nadenkt is het hele auteursrecht een verouderd gegeven. Het maakt het mogelijk, dat je iets verkoopt zonder het eigendomschap te verliezen. Ik zie de slager al, die me een varkenshaasje verkoopt met een auteursrechtlabel erop.

Nice and easy to work with

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s