BLIJE VERONTWAARDIGING

Deze mix van zichtbaar tegenstrijdige emoties [er zijn meer mensen dan ik op een enorme manier van in de war geraakt] kan zich voordoen op elke willekeurige dag. En ontstaat, zoals gisteren, doordat een paljas komt vertellen, dat er iets is gebeurd. Die paljas [later kom ik nog op hem terug] is zo arrogant er van uit te gaan, dat zijn simpele mededeling voor u en mij genoeg is om gerustgesteld de Senseo een  flinke gier te geven [ 0 clooneyer zijn er onder u, die dan even de ogen stiekem sluiten en zich inbeelden een stem “George Glooney is inside” te horen blerren] en ons op de bank uit te spreiden en al nippend aan onze galsteen bevorderende bak pleur te wachten op de trailer van de nieuwe serie “Holland bakt er geen reet van”.
Ik onderscheid me van die groep, wat me niet beter maakt dan een ander haast ik me toe te voegen; u mocht mij ook als een arrogante kwast gaan zien. Voor je het weet heb je een door Philips vakkundig gecoachte groep Senseo-twitteraars aan je kont hangen.
Voor mij is het namelijk niet genoeg een in dit geval paljas te horen zeggen dat er iets is gebeurd; ik wil ook weten HOE het is gebeurd. Een erfenis van mijn schoolopleiding, is mij ooit uitgelegd.

Punt is nu, dat het WAT en het HOE steeds vaker in de huidige tijd volkomen tegengestelde gevoelens oproepen. Laat ik u een sprekend voorbeeld geven.
Toen in 2012 de PvdA een even prachtige als onverwachte verkiezingsoverwinning binnenhaalde stemde mij dat oprecht blij; omdat het betekende dat een volgend kabinet met PVV-deelname uitgesloten werd.
Als ik nu terugkijk HOE de PvdA die overwinning binnenhaalde [samen te vatten als “door op niet eerder vertoonde wijze een pakket aan leugens te verkopen”] rijst de verontwaardiging direct de pan uit.

Gisteren was er dus weer zo’n tegenstrijdige emoties – proces [vergeef me de keuze van dat woord, maar alles schijnt tegenwoordig “proces” te moeten heten], toen Diederik Samsom [u had vast wel al geraden dat hij de paljas was waar ik het over had] kwam 0 blauwoogmelden, dat de strafbaarstelling van illegaliteit van de baan was. U weet wellicht wel: dat ontwerp van wet, waar die stoere homp vlees met nog steeds dat blauwe oog bij de naam van Teeven al wekenlang van meldt, dat hij er keihard aan werkte, omdat het om VVD-zoet ging. En VVD-zoet is voor 3/4 van Nederland dan wel zuur, maar daar had Teeven geen boodschap aan.
Even speelde ik met de gedachte, dat Samsom zich de vent had getoond die geen mens in hem ziet [eerder een zeeuwse babbelaar] en dat het blauwe oog van Teeven daar het bewijs van was. Maar nee, Diederik is al bang voor de schnauzer van zijn Tante Dolly, dus dat klopte niet.
Een 1 april grap kon het ook niet zijn, want Samsom valt in de categorie humorloos. zoals veel vleesgeworden chatboxen.
Samsom legde het uit. Hij gebruikte daarvoor de metafoor, die ook zo’n belangrijke rol bij het verkiezingsprogramma 2012 speelde: BOUWEN [aan een sterk en sociaal Nederland]. Had ik het hiervoor over de galstenen van de Senseo, Samsom voegde daar zijn eigen stenen aan toe om het voornemen tot strafbaarstelling van illegaliteit te omschrijven. Zo was er een enorme steen die op de maag lag. En een ook al forse maar vooral zware molensteen, die om de nek van de PvdA-fractie zou hangen. Wat ontbrak was nog een steen in de vorm van een hart, maar daar schijnt vooral Jetta Kleinsma mee gezegend te zijn.
Tot op dat moment was dat lulverhaal van Samsom geen reden om mijn blijheid om het doorspoelen  van Teevens VVD-zoet te temperen.
Maar toen kwam de schurfterige aap uit de smoezelige mouw en draaide zich onmiddellijk voor mijn ogen een film af.  Met daarin de volgende beelden:
– een steeds meer op een soort extreme versie van een Tante Agaath [hangende mondhoeken, kille ogen, nare nasale stem: als kind pakte ik nooit iets van mijn Agaath aan] 0 RutDijslijkende Dijsselbloem, die voor de camera meldde, dat er ondanks de mooie economische cijfers [verzonnen cijfers zijn meestal de mooiste] absoluut geen ruimte was voor lastenverlichting;
– Mark Rutte in gesprek met de smurfin van de NOS [geef dat kind toch een extra kussen onder haar kont] en vertelt, dat de mensen nu echt niet moeten denken dat de schatkist lekker gevuld is. “Nee”.aldus Mark, “in die kist ligt een briefje waarop staat hoeveel schuld wij hebben [noot: let op het gebruik van het woord “wij”] “en over die schuld moet fors rente worden betaald”.
En terwijl ik die beelden voor mij zag vertelde Samsom doodleuk, dat hij de VVD voor haar medewerking, namens ons nota bene, een bonus van 500 miljoen had gegeven. Bonuscultuur bij de overheid … gekker kunnen we het niet maken.

En ja toen was er toch die verontwaardiging. De PvdA had het lot van ilegalen opnieuw verkocht. Eerst door via de dooddoener “afspraak is afspraak” haar eigen achterban te verloochenen en in te stemmen met strafbaarstelling. En nu door haar keutel weer in te trekken en daar 500 miljoen, sec gericht op de VVD-achterban, voor te betalen uit een pot, waarvan men tegen niet VVD-ers staalhard zegt dat hij leeg is. Nederlandse politiek in optima forma!!

Mijn blijheid om het van tafel halen van dat wetsvoornemen blijft. Maar daar is de verontwaardiging naast gekomen.
Niet elk middel heiligt elk doel. De PvdA heeft dat ook na 19 maart nog niet begrepen. 0 lommerdLaten we het ze nog maar eens duidelijk maken bij de Europese Verkiezingen. Want je moet er toch niet aan denken, dat een partij met dergelijke rubber knieën, versteende organen en disfunctionele hersenen met daarbij een enorme plaat beton voor de kop de kans zou krijgen een belangrijke rol te gaan spelen bij het bewaken van onze belangen in Brussel.
De PvdA is immers niet meer dan louche lommerd, waar alles te koop en te verkopen is.

Advertenties

13 thoughts on “BLIJE VERONTWAARDIGING

 1. Op dit moment voel ik me niet geroepen mijn mening over Samsom, de PvdA en dit kabinet te wijzigen t.ov. de mening, die ik hier al eerder aandroeg.
  Wat nu m.b.t de illegaliteitproblematiek weer gebeurd is, kan ik niet anders zien als een bevestiging van wat we al wisten: het Binnenhof is niet langer de zetel van een regering, maar de dependance van een handelshuis. Bij opbod wordt niet Nederland [want dat heeft men al aan Brussel verkocht] maar onze maatschappij stukje bij beetje verhandeld.
  Af en toe komt er iets wat steeds meer weg krijgt van een weermannetje naar buiten en die draait een bandje af, bedoeld om de annalen van de geschiedenis te vullen.
  En het zure is, dat we zelf de hoofdsponsors van dit volstrekt abjecte handelshuis zijn. En al heel lang. Er is dus geen rem op die handelsgeest.

  Met Willem ben ik van mening, dat illegaliteit in werkelijkheid niet bestaat. Het is een verzinsel gerelateerd aan andere verzinsels. Allemaal afkomstig van de enige superintelligentie op deze Aarde, de mens. Ooit begon de mens met zetten van paaltjes of het leggen van keien op bepaalde plekken Het begin van alle ellende, die we kennen als grenzen. Stond je aan de goede kant van de kei of het paaltje dan mocht je erbij horen. Stond je aan de andere kant dan had je pech gehad.
  En de grootheidswaanzin van de mens bracht hem er probleemloos toe steeds meer en vaker en op meerdere plekken die paaltjes en keien te gaan neerleggen. Wat er volgde is voorspelbaar: ruzie. Want die volgt onherroepelijk uit alles wat mensen doen. Een natuurwet.
  Uiteindelijk [en tot op de dag van vandaag: zie Oekraïne] werden paaltjes en keien lijnen op landkaarten, nodig omdat er aan verdiend kon worden.
  Wat dat betreft is het een eyeopener om kaarten uit verschillende periodes in de tijd eens te bekijken.
  Wat resteert is het voor mij onweerlegbare feit, dat er net als miljoenen jaren geleden altijd nog steeds maar één bol is en nergens een [niet door de mens verzonnen] reglement bestaat hoe die bol verdeeld moet worden. Die bol en alles wat er op leeft horen onverbrekelijk en zonder onderscheid bij elkaar.
  Het trachten lijn te brengen in al die beschikbare ruimte [en in de moderne tijd in al die beschikbare grondstoffen] zou alleen dan zin hebben als dat vanuit een beginsel van pure zuiverheid zou zijn gebeurd. Helaas is de mens niet tot pure zuiverheid in staat. Zo heeft de geschiedenis al ontelbare malen bewezen en [welk een toeval] zo bewezen Samsom en zijn kliek gisteren nog.
  En zo bepaalt macht, naast bijna alle andere dingen, ook wat illegaliteit is en bewerkt de horigen zodanig, dat zij zulks klakkeloos accepteren. Illegaliteit is al heel lang een geaccepteerd begrip. Gefundeerd op een verzinsel, vervolgens omgezet in wetten. Alleen helemaal opnieuw beginnen en een volkomen autonome Supercomputer de boel laten regelen zou wellicht [zeg ik met enige twijfel] een heel kleine kans op het bereiken van iets beters geven.
  En wie weet, misschien draait het na nog een eeuw mismanagement door de mens [zijn ongeschiktheid voor zijn taak als “custodian” is een logisch gevolg van zijn natuurlijke imperfectie als kleine schakel in een veel groter geheel, hoewel de mens er inmiddels van overtuigd is dat alles om hem draait] wel op die last resort oplossing uit. Intussen blijft het ploeteren en behelpen, met de bijbehorende enorme schade van dien die over en over.weer wordt veroorzaakt

  Vergeef me even deze sidestep; net als jij heb ik zoals bekend af en toe momenten dat er iets komt uitrollen 🙂

  Laatste opmerking: ik ondersteun je oproep om de PvdA bij de E-verkiezingen een volgende schrobbering te geven. Een hernieuwde poging om door die immens dikke huid en dikke schedels heen te komen kan nooit kwaad, me dunkt.

  • Af en toe komt er iets wat steeds meer weg krijgt van een weermannetje naar buiten en die draait een bandje af, bedoeld om de annalen van de geschiedenis te vullen.

   Heel treffend uitgedrukt, Paul. Jouw betoog over “the custodian” ga ik nog eens rustig herlezen. Fascinating stuff 😉

   • Het verheugt me dat ik er in ben geslaagd enig enthousiasme bij je te weeg te brengen. Want ik ben zo vrij dit maar als zodanig te interpreteren.

  • Stond je aan de andere kant dan had je pech gehad.

   Doet me denken aan de Georgiër, waar Jelle B.C tijdens zijn reis tegenaan liep. Die ging ’s avonds naar bed in Georgië. werd de volgende ochtend wakker en merkte dat zijn moestuin inmiddels in Rusland lag. Putin had wat met lijntjes zitten rommelen en paaltjes neergezet.

 2. Aangezien ik ‘wellicht naïef” de gedachte koester dat de gehele wereld van ons allemaal is en het dus een ieder vrij zou moeten zijn zich waar dan ook te vestigen en te verblijven is dus deze gehele vraagstelling en discussie aangaande legaal/illegaal mijns inzien volledig overbodig aangezien iedereen dus gewoon legaal op deze wereld verblijft.

  RadaR: je staat niet alleen in die “naïeve” gedachte, zo blijkt, Willem. En als je mensen zo ver weet te krijgen om er ook eens echt over na te denken, wed ik dat er meer gelijkdenkenden opdoemen. 😉

  Hoever de PvdArrogantie al niet van het padje is afgedwaald is wederom stuitend duidelijk geworden, weg zijn de woorden “gelijkheid”, “solidariteit” “rechtvaardigheid” om te worden ingeruild samen met een paar judaspenningen voor een zogenaamde Pyrrusoverwinning.

  RadaR: Was het dat maar. Ik ben ervan overtuigd, dat die partij helemaal nada heeft gewonnen. En als je de reacties her en der leest wordt dat onderstreept. In de VK heeft Sheila Sitalsing een meer dan leesbaar opiniestuk over de nieuwe PvdA-strategie geschreven. Zou je moeten lezen.

  En terwijl het rapaille op de partijburelen de champagnekurken laat ontploffen en de gestaalde kaders van deze partij zich buigen over de vraag hoe deze pyrrusoverwinning maximaal electoraal uit te kunnen buiten is het meest trieste van alles dat er feitelijk geen ene malle moer veranderd.

  Nog steeds zijn illegalen illegaal en hebben geen enkel recht op welke voorziening dan ook en kunnen dus ook nog steeds met of zonder politiek showproces gedeporteerd worden en alle “verworvenheden voor de verworpenen der Aarde” waar deze voormalige socialistische partij nog steeds o zo graag mee koketteert gaan dus nog steeds aan deze groep voorbij.

  Het enige wat echt duidelijk aan het worden, “gelukkig ook voor steeds meer kiezers”, is dat deze PvdAsocialen steeds openlijker zich openbaart als de “wolf in schaapskleren” die zij feitelijk ook zijn met leden en een leiding die werkelijk alles zullen en willen doen inclusief het verloochenen van eigen principes om de macht en hun baantjescarrousel te behouden en wel ten koste van vele onschuldigen legaal of illegaal.

 3. Dominique v.d. Heijden is pas begonnen, dus ze moet nog groeien 🙂 Kan best nog een volwaardige tegenpool voor Rutte worden. Of misschien weet ze het zo te regelen, dat zodra Nederland van Rutte is verlost een nieuwe premier in de vorm van een smurf in het Torentje komt.

 4. Ik heb nogal wat bedenktijd gegeven aan alweer een move van dit kabinet, waarvan ik als je de zaken keurig op een rij zet en dus ook de recente voorgeschiedenis meeneemt [en je kwijt je als gebruikelijk keurig van die taak] werkelijk helemaal niets begrijp.
  Natuurlijk, de uitkomst t.a.v. de strafbaarstelling is gewoon positief. Er was ooit een tijd, dat partijen van belang [en de PvdA was er ooit zo één] in staat waren om een scenario te verzinnen, waarbij je als kiezer op zijn minst het gevoel had dat zo’n partij ook werkelijk degene was, die de positieve uitkomst op zijn conto mocht schrijven.
  Maar al geruime tijd en speciaal bij dit kabinet krijgen we vrijwel continu het beeld voorgeschoteld van een paar koopmannen, die vertellen dat ze handjeklap hebben gespeeld. Is dit misschien de verdere in vulling van het spelletje, wat Wouter Bos heeft geïntroduceerd, het kwartetten?
  Rutte en Dijsselbloem hebben gewoon lopen liegen, Samsom komt dat , paljas als hij inmiddels is, gewoon vertellen.
  Verwacht de PvdA hier electoraal voordeel uit te halen? De VVD ook?

  • Er is maar één ding wat beide partijen, neen zelfs de gehele politiek van ons kiezers verwacht, P. Wat ons verteld wordt slikken voor zoete koek en vooral niet nadenken. Het is de heren echt niet ontgaan dat de combinatie kiezer – denken al geruime tijd aan erosie onderhevig is en men speelt daar niet zonder genoegen steeds sterker op in.
   Ook ik vraag me af waarom de PvdA niet gewoon gezegd heeft “Teeven, onmiddellijk kappen met die gein anders schuiven wij wat zuurs up your ass”.
   Angst voor een VVD, die volgens de Wouter Bos-spelregels zou eisen om compensatie, lijkt me nauwelijks realistisch. Immers een “bekijk het maar” van de PvdA zou de VVD zeker niet haar eigen Rutte 2 hebben doen killen.

   • Jammer, dat je stopte waar je bent gestopt, Leon. Want je was er bijna 😀
    Wat nog ontbreekt is de conclusie, dat het antwoord op je vraag dus alleen maar kan zijn, dat het verhaal van Samsom om het geheel heen het toneelspel is, wat we inmiddels zo goed kennen van dit inmiddels een wel heel grote schande zijnde kabinet. Of op zijn Hollands ‘gelul in de ruimte”.
    Het had zoveel netter geweest als Samsom via een tweet melding had gemaakt van het vervallen van het onwelriekende plan en verder zijn bek had gehouden. 😉

Nice and easy to work with

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s