EEN WANDELING OVER “DE FRED” EN DE SPANNING DIE STIJGT

Een zeker niet onaantrekkelijk deel van “mijn stad” heeft pal voor de NSS begint het uiterlijk van een concentratiekamp gekregen. Overal in en om het World Forum, maar ook op de Scheveningse boulevard staan zelfs met de satelliet zichtbare hekken.  En in de wetenschap, dat 13.000 politiemensen, 4.000 “troops” en 3.000 marechaussee mensen worden ingezet om te voorkomen, dat iemand te dicht in de buurt van die hekken komt, zou je zelfs kunnen zeggen, dat Mark Rutte voor één keer, al is het dan maar voor een paar dagen, een belofte nakomt: hij schept werkgelegenheid.
Aan de rand van het afgegrendelde gebied bevindt zich een parel van dat gegoede deel van Den Haag met de verzamelnaam Statenkwartier: de Frederik Hendriklaan, winkelstraat met allure.
0 de fredWaar men zich ernstige zorgen maakte over het verlies van klandizie door tijdelijke onbereikbaarheid i.v.m. de hekkenterreur.
Het wekte bij mij dan ook geen enkele verbazing te horen, dat diezelfde Mark Rutte een statiebezoekje had gebracht aan “de Fred”. Mark ziet immers in een verkeersongeluk nog mogelijkheden om er economische voordelen uit te peuren, dus ook uit de overlast voor die florerende winkelstraat en haar winkeliers.
Omdat met het ingaan van de lente het weer een gang over de Scheveningse Boulevard en langs die aldaar geplaatste interneringshekken volstrekt onaantrekkelijk heeft gemaakt koos ik voor een wandeling over “de Fred” om te snuiven naar mogelijke geurtjes, die Rutte daar had achtergelaten.En die waren niet moeilijk te vinden. Op de hem bekende druistige, met veel smileys doorspekte manier had Mark het ene na het andere idee bij die winkeliers achtergelaten. Zo bleek bij de lunchroom op advies van Rutte de salade Nicoise te zijn vervangen door de Nagasaki salad. In de snackbar verkoopt men maandag en dinsdag niet de ham- maar de Hiroshimaburger en speelt men met het idee om Oma’s gehaktballen [echt goed, ik neem er steevast 2 mee naar huis] voor even om te dopen in Granny’s Nukes. Patatje oorlog blijft gewoon patatje oorlog.

Op de weg terug in de bus, die mij een prachtige omleidingsroute voorschotelde, waar de chauffeuse [blommige Haagse huismoeder, die nog moest wennen aan die route en dus prompt 7x verkeerd reed] voor het nodige vermaak zorgde door het PVV-strijdlied te zingen, merkte ik op, dat er wel heel veel hoofden gebogen en gefixeerd op het gebruikelijke schermpje waren gericht. Mijn onschuldige vraag aan mijn buurman, een schichtig uit zijn ogen kijkende slungel van Haagse origine, “zoek je naar het laatste nieuws over “Geeuurt””, werd beantwoord met een verdwaasde blik en een gemompeld “oud nieuws, man”. Na enige aarzeling, waarvan ik aannam dat die voortkwam uit de afweging of het wel de moeite waard zou zijn mij bij te praten mompelde hij, terwijl zijn tot dan duffe blik veranderde in iets wat op opwinding leek, “we zoeken of er al een selfie is van Obama. En als dat er nog niet is wil ik weten wat mijn “vrienden” denken waar hij zijn selfie zal maken”.
Ik vertrok geen spier. “Tja” zei ik “mogelijkheden te over, hè? Wordt het op de vliegtuigtrap? Of zittend in “The Beast”? Of op de plee in Noordwijk? Of misschien toch in het Rijksmuseum in Mokum, onder het luisteren naar de Pechtold onder de intellectuelen van Nederland Joost Zwagerman, die uitlegt waarom Rembrandt op die Nachtwacht toch koos voor het afbeelden van ook die Kapitein COCK?”.
Ik stapte uit, hem achterlatend in totale verwarring, panisch zijn duim over zijn toetsen bewegend.
Ontegenzeggelijk stijgt de spanning.Ik ga morgen maar eens kijken naar die patriot in Noordwijk.

Advertenties

17 thoughts on “EEN WANDELING OVER “DE FRED” EN DE SPANNING DIE STIJGT

 1. Ik vraag me werkelijk af wat voor een merkwaardig mannetje die Franske “Poep” Timmermans toch is. Binnen een kwartier meldde hij op Facebook de “historische” woorden van Paus Barack bij het zetten van voet op het stukje klein Amerika, wat een deel van Nederland 2 dagen is.
  “I love your country” en ik dacht meteen “You ain’t seen nothing yet”:)
  Maar wat zou Franske “Poep” hebben gedacht dat wij meenden, dat Obama zou hebben gezegd? “What the Fuck, where am I? What is this hellhole”?

  • Franske “Poep” aast op de positie van Eurocommissaris voor Overbodige Zaken, Arno 🙂 Hij bezit alle vereiste kwalificaties, vooral verbaal en sociaal-mediaal.

 2. Strikt genomen is wat er nu in het “Haagse” gebeurd niets anders dan een staatsgreep immers grote delen van het land staan nu feitelijk onder directe militaire controle van “putschleider” Rutte met de hulp van diverse vreemde mogendheden die als bezettende macht fungeren, de grondwet is niet meer geldig en alle individuele rechten van burgers in de directe en indirecte omgeving en verder in grote delen van dit land zijn voorlopig opgeschort en worden geschonden, er is een verbod op demonstreren alsmede een zeer ernstige beperking van de individuele bewegingsvrijheid, en alle democratisch gekozen instellingen alsmede het juridische systeem staan onder direct toezicht van de junta, tevens is toezicht en controle door het parlement niet meer mogelijk en zijn zij als wetgevend en controlerend orgaan doodeenvoudig kaltgestellt.

  Ook is het nu zo dat grote delen van dit land nu bezet zijn door vreemde mogendheden en hun militairen/politie/beveiligers.

  Verder is per decreet besloten dat iedere vorm van geweld tegen de eigen bevolking is toegestaan mits men het maar onder de noemer anti-terrorisme laat vallen.

  Tevens kan en mag iedere burger zonder enige aanklacht en/of juridische bijstand worden aangehouden en vastgezet, aangezien de grondwet is opgeschort heeft de junta daartoe dan ook alle mogelijkheden.

  Bij het niet opvolgen van bevelen van de politionele en militaire machthebbers zijn zij gerechtigd door “putschleider” Rutte iedere vorm van zelfs de meest excessieve en extreme vorm van geweld te gebruiken, indien en als daartoe word besloten is door de junta gegarandeerd dat er geen enkele vervolging zal plaatsvinden, dis is ook geldig indien dit word toepast door vertegenwoordigers van de vreemde mogendheden die nu als bezettende macht functioneren..

  Dit is de echte situatie in het Nederland van maart 2014 opdat wij niet vergeten!!!

  • Je hebt formeel volkomen gelijk, denk ik Willem. Maar ik ga er voorshands van uit, dat als iedereen gewoon normaal doet [zelfs in Amsterdam kon vanochtend gewoon iemand worden doodgeschoten hoorde ik zojuist] er, uitgezonderd in RadaR’s inderdaad fraai ogende “Fred” en zijn directe omgeving, niet al teveel zal zijn te merken van de “putsch” van Rutte. En als ik de commentaren op de buis goed heb begrepen ligt de nadruk wat de interesses betreft vooral op city marketing t.b.v Den Haag en A’dam.

   • @Leon L.O.L.!!!!

    @P
    Mag ik je er zeer subtiel wel even op wijzen dat voor zover mij bekend dit de allereerste keer in den Vaderlandsche geschiedenis is waarin zulke rigide maatregelen zijn genomen??

    Het gegeven dat de “Junta” de feitelijke ongehoorde stand van zaken verhult met mooie verkoopplaatjes laat onverlet dat we nu feitelijk in een dictatuur leven ook al zij het zo men zegt maar voor een paar dagen.

    Ben ik nu zo onrealistisch als ik tevens opmerk dat deze “staatsgreep” een mooie vingeroefening is in het geval van de even zekere als onvermijdelijke nieuwe instorting van ons financieele systeem met nog veel meer implicaties als gevolg voor Europa en dus ook ons dan de huidige crisis waarbij grootscheepse rellen waaronder zelfs voedselrellen niet langer uitgesloten kunnen worden geacht en de “staat” nu dus weet dat men zonder al te veel problemen met “ijzeren vuist” kan reageren.

    Houd ook in het achterhoofd de gedachte vast dat Vladim de 1e vast niet al te happy is met de toenadering tussen China en de E.U. / V.S. op vooral economisch gebied iets wat zich deze dagen aan het ontvouwen is in het “Haagse”, waarbij deze Vladim de 1e zich wel eens buitengesloten zou kunnen gaan voelen en zoals men weet “een kat genaamd Vladim de 1e in het nauw maakt soms rare sprongen” bedenk daarbij ook dat er in en aan de westkant van het russische rijk meerdere gebieden a la de Krim zijn die volgens Vladim de 1e bij zijn tsarendom behoren, dit gevoegd bij de nog steeds niet definitief opgeloste grensconflicten aan de Russisch/Chinese grens, conflicten overigens die in het Westen zijn en worden beschouwd als incidenten en gebagataliseerd terwijl Russische en Chinese bronnen en publicaties spreken over diverse veldslagen eind jaren ’60 begin jaren ’70 met aanzienlijk meer slachtoffers dan men in het westen aanneemt waarbij een “all-out” oorlog maar net is voorkomen.

    Dit alles maakt de Russische beer natuurlijk niet alleen pislink maar deze beseft wederom dat niemand is te vertrouwen en zij er alleen voorstaan iets wat deze beer een tamelijk onvoorspelbaar gedrag laat vertonen.

    Het zou dus goed zijn om de komende tijd in de gaten te houden waar de Russische oligarchen/maffia hun geldstromen heen leiden en welke onvermijdelijke economische korte en middellange termijn strafacties Vladim de 1e gaat voorstellen c.q. uitvoeren omdat deze de E.U. en V.S. in een nieuwe en nog veel diepere crisis kunnen gaan storten met alle gevolgen die daar het gevolg van kunnen zijn en dus ook voor dit landje waarvan de huidige machthebbers nu in ieder geval van weten dat een politieke en militaire putsch makkelijker is uit te voeren dan ooit werd gedacht of verwacht..

   • Nogmaals, je hebt formeel gelijk, dat herhaal ik graag. En dat je in je vervolgreactie het beeld verder verbreedt leidt bij mij niet tot zwaarwegende protesten. Echter, ik bekijk de situatie [wellicht wat simpel] puur vanuit het feit, dat een deel van Den Haag en [zoals vanochtend voor het eerst werd bericht] ook een deel van Nederland blijkbaar geen eigen grondgebied zijn gedurende 2 dagen.
    Jouw redenering volgende, zou Rutte een oefening houden om ingeval van calamiteiten een dergelijk grondgebied opnieuw te onteigenen, dan zou ik onder één stringente voorwaarde daar geen moeite mee hebben. Die voorwaarde is eenvoudig, dat hij en zijn volgers zich op dat onteigende gebied terugtrekken en nooit meer wat van zich laten horen. 🙂
    Voor de goede orde: de zorg over de Rusland/Putin-variant deel ik met je.

 3. Zou Rutte trouwens voor het “amusement” en om al die wereld”lijders” aan het echte Nederland van Rutte te laten ruiken De Toppers laten aanrukken? 😉

  • Tja, als Rutte het zijn taak beschouwt om die club kennis te laten maken met moderne cultuur uit Nederland ……ik denk, dat het dan onvermijdelijk is. Als hij slim is, dan haalt hij er die 2 vogeltjes bij, die straks op het Eurovisiedinges optreden. Om alvast wat punten te regelen, Jeanette.
   @jurgen: feitelijk valt nog mee, G7,1. Ik had G7,01 verwacht 🙂
   $Leon: tot nu toe heb ik alleen wat meer sirenes dan normaal waargenomen. Maar we blijven scherp 🙂
   &Lottie: ik heb sinds kort Coupe de SuperNova. Heeft me een kapitaal gekost. dus ik wilde het voorlopig maar zo laten 😉

 4. Onze premier mag eerst de deur open houden voor de G7. Rutte heeft nog gevraagd of het voor deze keer niet als G7,1 in de media mocht worden gebracht, maar de reactie was “zorg jij nou maar voor koffie, thee en red bull”.

 5. Eigenlijk ben ik wel benieuwd of er nog drones komen langs vliegen 😉 Jij, RadaR, moet als het goed is wel die F16’s zien of horen langskomen. En als je toch naar Noordwijk gaat liggen er ook mooie bootjes te bezichtigen als het goed is. Kun je ook selfies voor maken [bootfies?]

  @Lot: aha, dus zo heet dat nieuwe kapsel van je 😛

 6. Er was even sprake van, dat die snackbar het patatje oorlog in 3 ondersoorten zou gaan splitsen: patatje burgeroorlog [inhakend op de PVV-perikelen], patatje conventionele oorlog en patatje apocalyps 😉

 7. Wat me opvalt is, dat je helemaal niet spreekt of laat doorklinken hoe leuk je dat wandelingetje over de winkelstraat vond 😀 Dat is weleens anders geweest toch?
  Dat daargelaten, je weet me elke keer weer te verbazen hoe je de juiste woorden en toonzetting weet te vinden om zo’n dagje winkelen tot heerlijk leesvoer om te vormen. En hoe Haags …. die HTM-chauffeuse, heerlijk om te lezen. 😉

Nice and easy to work with

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s