DE DIKKE EN DE KALE FLIKKEN HET GEWOON WEER!!

Eigenlijk is het gewoon lachwekkend. Dat ze het gewoon weer flikken, bedoel ik. Speelden Rutte en Samsom in 2012 het speciaal voor minder slimme en minder opgeleide kiezers ontwikkelde spelletje “Hij is vies en ik ben lekker, stem op mij” , koud een paar maanden later ontdekten we, dat beide heren feitelijk dol op lekker vies bleken te zijn en daarom in elkaars armen waren gevallen. Waarbij arrogant werd aangenomen, dat de wederzijdse achterbannen dat ook wel zouden doen.
Wel, beide partijen weten bij benadering weer hoe groot de omvang van hun werkelijke achterbannen is, nu zo’n 50 kamerzetels aan meelopende onderontwikkelden na 1,5 jaar afzien ontdekt hebben dat ze “vies” bij de neus zijn genomen. 25 zetels VVD [wat mij betreft nog altijd 10 teveel], omdat er nu eenmaal zoveel rechtse ballen in Nederland  worden getolereerd blijkbaar.
12 [!!] zetels PvdA, omdat er ook nog steeds idioten bestaan, die, al noemt de partij zich sociaal liberaal of zelfs sociaal -reformatorisch of sociaal-frauduleus, het allemaal niets uit maakt. De PvdA blijft hun partij. Eens dacht ik dan quasi gekscherend “veel plezier ermee” , maar die tijd is echt wel over.
Nu denk ik eerder in termen van “zielepoten” en “losers”.

Maar wat flikken ze gewoon weer vraagt u zich wellicht af. Kijk eerst even naar het 0SpekSam“koningskoppel” Samsom en v.d. Speklapje in volle glorie. Echte winnaars, vindt u ook niet? Die kale rechts zou je zo een paar euro geven om een masker te kopen. Ik kan die lachende knar niet meer zien.
Die dikke links zou je zo een participatiebaantje bij de Gemeentereiniging willen geven. Hem vuilnis laten ophalen i.p.v. vuilnis te spuien. Want dat doen de dikke en de kale namelijk, net als in 2012.
“PvdA-partijvoorzitter Hans Spekman heeft zaterdag op het congres van zijn partij in Breda uitgehaald naar VVD en D66, twee partijen waarmee de sociaal-democraten landelijk samenwerken. Maar in de gemeenten verwacht Spekman weinig heil van deze twee partijen.”
En:
“Volgens Spekman maken de PVV en de Leefbaar-partijen onderscheid tussen mensen op grond van hun afkomst, maar VVD en D66 op grond van hun portemonnee en postcode omdat bijvoorbeeld door bezuinigingen op sociale woningbouw weer meer arme en rijkere wijken in een stad ontstaan.”
De dikke heeft gewoon het gore lef om ons te vertellen, dat er per saldo maar één partij is waar we lokaal op kunnen vertrouwen. En inderdaad,  dat is de PvdA. En dat is, zo weten we bijna allemaal inmiddels , enorm lachwekkend.
Veelbetekenend is daarnaast, dat de dikke en de kale zo wild als maar kan om zich heen blijken te schoppen om maar gehoord te kunnen worden.
“Dat is zeker niet vreemd”, aldus weer Spekman, “want op nationaal niveau samenwerken kan heel goed, ondanks lokaal immense verschillen”.
Klinkt als de man, die zijn vrouw lief heeft zolang zij in de keuken zuurkool met worst staat te stampen, maar die niets meer van haar moet hebben zodra de slaapkamer in zicht komt. Politiek is dat probleemloos mogelijk, vinden de dikke en de kale. “Echt waar” voegt Spekman er nog aan toe.”Geloof me nou toch”.

Advertenties

20 thoughts on “DE DIKKE EN DE KALE FLIKKEN HET GEWOON WEER!!

 1. @Willem
  Goed punt, Willem, dat van de verheffing van de arbeider. Verheffing kan op verschilllende wijzen [materieel, intellecueel] plaatsvinden. Ik herinner me nog levendig, dat ik door die verheffing mensen om me heen zag veranderen van arbeider tot werkende middenklasser, waar in het geheel niets op tegen was.
  Maar ik zag veel van die mensen ook veranderen van vaste PvdA-stemmers [arbeider] in D66- en zelfs VVD-gedachtegoed aanhangers [middenklasser].
  Het is waarschijnlijk in die periode geweest, dat mij de schellen van de ogen vielen en mij duidelijk werd hoe simpel de burger/kiezer te manipuleren is. En hoe graag die burger zich ook wil laten manipuleren als er maar een beloning tegenover staat.
  Het is ook daar, dat de PvdA in mijn ogen haar historische blunder heeft gemaakt. In plaats van er voor te zorgen, dat materiële verheffing niet gepaard zou gaan met een omslag in het denken waardoor het risico van weglopen van de kiezer concreet werd, gebruikte de partij het onzin begrip “Nieuwe Nederlander” om zelf de “Nieuwe PvdA” te gaan worden.
  Bij die inzet op de politieke roulettetafel, daar ligt de oorsprong van de massieve fouten die de partrij daarna maakte. Leidend tot een Kok, die de socialistische veren officieel aflegde, vervolgens leidend tot een PvdA anno nu, die in grote mate een waterige mix is geworden van de oorspronkelijke VVD en de VVD 2.0, beter bekend als D66.
  Die “nieuwe Nederlander” bestaat namelijk niet en heeft ook nooit een poging gedaan om te willen ontstaan. De Nederlander is en blijft een horige, een slaaf, die als hij de kans krijgt altijd zal kiezen voor een partij of een man of vrouw, die hem het meeste belooft. Daarvoor wil de Nederlander probleemloos en moeiteloos zichzelf van alles en nog wat wijs maken om het verhaal, waar hij in wil geloven zo waar mogelijk te doen lijken.
  Het gebeurde in het “verheffingstijdperk” toen PvdA-stemmers door hun nieuw verworven welvaart gebruikten om zich pseudo-VVD-er te gaan voelen.
  Het gebeurt nu weer, waar velen zich ineens aangetrokken voelen tot VVD 2.0 en Alexander Pechtold zich ineens in een grote populariteit mag verheugen.
  De horige, slaafse korte termijn denkende Nederlander volhardt in het maken van immer dezelfde fouten, net als de politiek overigens.
  De PvdA maakte haar enorme blunder al decennia geleden en is zo’n 25 jaar bezig geweest die blunder te cultiveren. Tot op dit moment ziet de partij zichzelf als de sociaal-liberale stroming in Nederland; het viel mij echter wel op, dat mensen als Samsom en Ascher recent de term “sociaal-democraten” weer vaker gaan gebruiken. Dat is ook nodig om zich voor even [gedurende de komende 2 verkiezingen] te kunnen onderscheiden van VVD en D66. Jezelf nu nog steeds als een VVD 3.0 profileren [wat de partij feitelijk gewoon nog is] zou zeer onverstandig zijn en waarschijnlijk als een soort zelfmoordactie gelden.
  Die herherherprofilering van de PvdA is ook nodig om die aanvallen op VVD en D66 ook maar enigszins geloofwaardig te maken. Men toont de kiezer simpelweg één van de vele maskers, die de PvdA in voorraad heeft liggen.
  Niet voor niets is hier op deze plek al met regelmaat de term “ontmaskering” gebruikt. Of de kiezer neemt die ontmaskering van de Partij met de Vele Gezichten voor zijn rekening óf straks in juni gooit de partij zelf haar masker af en wordt alles gewoon weer zoals het was. Ik hoop op het eerste.

  • Tja, Paul, de Nederlander [nieuw of niet] mag dan wel calvinistisch bloed door de aderen hebben stromen, als een politieke partij, of het nu de VVD, PVV,CDA, PvdA of D66 is, hem een lekkere vette worst voorhoudt, verandert hij soepeltjes in een opportunist. 🙂
   Overigens een helder vervolg op het al even heldere betoog van Willem.

 2. Hoewel de “grote leiders” van de partij zaterdag in Breda hun uiterste best deden om zoveel mogelijk [zelf]vertrouwen uit te stralen kan niet anders worden geconstateerd, dat de PvdA inderdaad die kat in het nauw is en dus de daarbij behorende vreemde sprongen maakt. Ondanks dat men het zelf categorisch blijft ontkennen wijst veel zo niet alles erop, dat de partij 2 desastreuze verkiezingen wacht. En het moment waarop dat effectief zal gebeuren komt snel naderbij.
  Nu kiest men voor [Jurgen wijst daar terecht op] de gekende strategie om tegen partijen waar men straks maar al te graag mee in de diverse colleges wil plaatsnemen [zoals D66] aan te schoppen. Zelfs officiële partner VVD wordt niet gevrijwaard. Maar dat verhaal kennen we al van 2012, dus daar kan met schouderophalen naar worden gekeken.

  • Partij in verwarring is wat mij betreft de juiste betiteling van de PvdA. Men ziet het onvermijdelijke op zich afkomen: op lokaal niveau is de kans realistisch, dat hetzelfde zal gebeuren als wat jaren geleden met het CDA gebeurde. Destijds volstrekt terecht, maar ook nu met de ooit pseudo-socialisten.
   De politiek in brede zin weigert te veranderen, weigert de met de mond beleden betrouwbaarheid en transparantie in praktijk om te zetten.
   Een tweede voorheen pijler in ons politieke bestel gaat instorten. En zelfs de grootste optimist vindt geen aanknopingspunten om de collaps nog te kunnen ontkennen.
   Na het CDA zal de PvdA moeten gaan leren leven met de status van qua omvang middenpartij [20 zetels max vaak zelfs minder]. En bij mij wint het vermoeden aan kracht, dat ongeacht welke nieuwe aangeklede aap de partij nog naar voren denkt te kunnen schuiven de Nederlander voorlopig niet meer of misschien wel nooit meer zal trappen in de val, zoals die in 2012 vakkundig werd gezet.
   De PvdA ontleent veel van haar macht aan haar sterke positie in grote steden Amsterdam en Rotterdam. Het is meer dan mogelijk, dat daar na maart niets meer van over is. Dat D66 respectievelijk Leefbaar die plek zullen gaan innemen.
   Wat de PvdA dan nog rest is het bolwerk Groningen, maar ook daar zal door de halfslachtige manier waarop met de gaswinningsproblematiek is omgegaan, schade aan in dit geval het PvdA-huis moeten worden verwacht.
   En mocht er inderdaad onafhankelijk onderzoek gaan worden ingesteld naar de manier waarop de overheid én vooral de politiek met die gaswinning is omgegaan [economie en geld voor mensen en gezondheid], dan zal ongetwijfeld die rol van de PvdA in een nog bedenkelijker daglicht komen te staan.
   Die cumulatie van problemen [slechte beslissingen in het verleden, keihard breken van beloften in het heden] gecombineerd met een sterk wantrouwen bij veel kiezers m.b.t. de integriteit en betrouwbaarheid [denk aan de JSF-draai] zijn meer dan genoeg geschut om de PvdA de bunker in te jagen. Het feit, dat men geen idee heeft hoe zich uit de nesten te werken betekent, dat men voortdurend onder vuur zal blijven liggen.
   Er is niemand die ook maar het minste idee heeft hoe uit die penibele situatie te komen anders dan naar het beproefde middel van al weer die leugen te grijpen.
   De aanvallen op D66 en VVD [hoe graag ik die normaal gesproken ook zie] zijn eenvoudig door te prikken als schijnaanvallen, niet bedoeld om de confrontatie met die partijen te zoeken maar slechts bedoeld om de kiezer die indruk te geven.
   Zoals in 2012 Samsom en Rutte zelfs al voor de feitelijke verkiezingen het raamwerk van hun samenwerking al in elkaar hadden gezet, zo geldt ook nu, dat alle mogelijke uitkomsten van de gemeenteraadsverkiezingen in m.n. de genoemde grote steden reeds in scenario’s zijn uitgewerkt. Waarschijnlijk zijn er reeds de eerste oriënterende gesprekken geweest tussen D66 en PvdA op welke wijze straks de macht in Amsterdam kan worden gedeeld. Waar de kiezer gewoontegetrouw compleet niets over hoort. De kiezer krijgt Spekman, die voor de camera’s zijn schijnaanvallen doet.
   Die compleet verziekte werkwijze in de wereld van de politiek is nu eenmaal usance. De kiezer het bos insturen, maar wel voor de camera’s stug volhouden, dat je die kiezer dat bos instuurt met de meest lovenswaardige intenties.
   Zoals het acné-meisje voor de spiegel zichzelf wijst maakt, dat ze beeldschoon is, zo gelooft na jarenlang de “de kiezer is dom”-strategie te hebben toegepast, ook de politiek zelf volledig in haar eigen lovenswaardige intenties.
   Dat het telkenmale anders uitpakt en partijen, zoals VVD en PvdA in 2012, de winst opstrijken en de kiezer de verliezer blijkt te zijn, dat is slechts collateral damage.
   Wel, deze keer wijst alles erop, dat de damage bij de PvdA zal gaan optreden.
   En ik kan er niets aan doen ……..but I love it!!!!!!

   • Je bent er weer eens goed voor gaan zitten op deze maandag. 🙂 Ik hoop, dat het waar is, dat het volkomen uitgeholde en louter op zichzelf gefocuste [even een Soitsji-woord er tussendoor 😉 ] politieke bolwerk naar zijn eind aan het gaan is. Van mij mag het in ieder geval.

   • De teloorgang van deze partij heeft zij alleen maar aan zichzelf te danken en aan niemand anders.

    Het begon al in de jaren zeventig van de vorige eeuw waarin steeds meer afstand werd genomen van de traditionele waarden van deze partij en zij hun oude achterban steeds meer van zich vervreemde en verloochende zelfs zover dat zij deze traditionele achterban in de armen van Wilders c.s. jaagde, waarbij de stille (en vooral zachtjes uitgesproken) hoop op groei en voortbestaan werd gevestigd op de “nieuwe” Nederlander en weliswaar ging dit een tijd goed, (zie de resultaten in grote steden) totdat het moment kwam dat zelfs de “nieuwe: Nederlander in de gaten begon te krijgen dat zelfs ene Wilders sociaal-economisch hun partij links aan het inhalen is en was, tel daarbij op dat men nu al tientallen jaren lang steeds minder jeugd aanspreekt, simpelweg omdat men de vertaalslag die de nieuwe media met zich meebracht niet konden of wilden maken en voila, down the drain they went.

    Buiten deze hoofdzaken zijn er ook nog een talloos vele totaal onbekwame bestuurders op gemeentelijk, provinciaal en landelijk nivo geweest die met hun megalomane gedrag en de daarmee schijnbaar samenhangende graai en steel cultuur onherstelbare schade hebben toegebracht aan deze partij en onvoldoende hebben beseft dat zij samen een gezwel vormden welk alleen maar groter en oncontroleerbaarder is geworden.

    Op enig moment is het zelfs voor de traditierijke (mede)Nederlander gewoon genoeg en ik mag hopen (en doe dat ook van harte) dat dat moment dus nu nakende is en dat deze partij tot op het bot word vernederd en geminimaliseerd., waarbij ik zelfs 1 zetel nog teveel vind voor deze meer dan onbetrouwbare sujetten.

   • Nou @Jurgen ik denk dat slechts de VVD/Groen Links en enkele CDA/PVV figuren zich misschien kunnen meten aan de megalomane wijze van graaiend besturen, het maakt het des te triester daar zij van die PvdA zichzelf geheel en al onterecht een soort van morele superioriteit aanmeten ten opzichte van andersdenkenden.

    Je hoeft slechts het nieuws maar te volgen om te weten welke catastrofale fouten en eigenlijk pure diefstal een bijzonder groot aantal van die asociale criminele club op hun geweten hebben.

    Dit gevoegd bij hun totale minachting voor de kiezer, het verraad aan diezelfde kiezer en de in mijn optiek totaal gestoorde manier waarop de leiding van die club meent te moeten opereren, de fascistoide wijze waarop men meent zich te profileren als leden van een regering, om maar te zwijgen over de meeste genomen maatregelen die rechtstreeks indruisen tegen waar die club in naam voor staat, het is alles bij elkaar meer dan genoeg geweest en de hoogste tijd dat deze club nieuwe fascisten het veld ruimt om daarna voor hun wandaden gerechtelijk te worden vervolgd.

 3. Wie gisteren in Buitenhof het debat tussen de weer uit zijn as herrezen Eerdmans en de PvdA-wethouder voor slinkse zaken in Rotterdam heeft gekeken, zal hebben geconstateerd, dat lokale politiek bedrijven gewoon een kopie is geworden van wat op het hogere plan wordt gedaan. Wat dat betreft kletst Spekman gewoon uit zijn dikke nek dus.

 4. Het is eigenlijk enorm triest en veelzeggend tegelijk, dat ze niets anders meer weten te verzinnen dan hetzelfde trucje herhalen. Zegt veel zo niet alles over hoe ze over de kiezers denken, vind je niet?

 5. Als ik die foto zo zie kan ik niets anders zien dan een moderne Hermann Goring en Heinrich Himmler de enige die ontbreekt is hun afgod en wel de Reichsfuhrer der Neo-Liberaal-fascisten.

  Voor die arme stakkers die nog op een van die twee partijen gaan of willen stemmen zou ik willen zeggen, ach Heer heb meelij zij weten niet beter want zij zijn blijven steken in een periode dat men dacht dat er snelwegen in het oosten werden aangelegd om het herrenvolk in volkswagens de ruimte en wegen te geven en men zuidelijk daarvan meende dat onder ene Duce de treinen vast ook op tijd gingen reden, dus heb meelij o Heer, maar vergeef ze het echter nooit!!

 6. Een kat in het nauw maakt de bekende vreemde sprongen. Volgens mij is hier sprake van een dergelijke mate van wanhoop, dat de oerdrift tot lijfsbehoud elke schijn van enig verstandelijk vermogen heeft gekild. Ik geloof niet , dat daar iemand bij zijn volle verstand nog zal intrappen.

Nice and easy to work with

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s