SNEL TOETSEN [5]

Het CDA, wat in het Burgerforum-debat nog maar eens duidelijk laat blijken niets te voelen voor een referendum voor de burger. Het CDA ,wat geschrokken beseft dat zo’n standpunt niet lekker valt bij een groot deel van die burgers. En zich haast een volgend konijn uit de hoge hoed te toveren, door zich ineens voorstander van de gekozen burgemeester te verklaren.
Draaien, draaien, tot de kiezer compleet duizelig is.

De PvdA stuurt Samsom naar Groningen om die stuurse, verontwaardigde Noorderlingen met een vlotte babbel pseudo gerust te stellen. Het werkt 14 dagen, maar dan komen de nog altijd boze Groningers alsnog met een schriftelijke eis om waar te maken, wat Samsom al babbelend toezegde.
Samsom reageert als door een mug gestoken en verklaart, dat hij “zijn ministers [????] aan het werk heeft gezet”. Er moet een “allesomvattend plan” worden ontworpen om “Groningen te revitaliseren”.
Vertragen, vertragen, in ieder geval tot na 19 maart.

Terwijl Frau Klijnsma driftig blijft rolstoelen door de gangen van de parlementsgebouwen, voortdurend de indruk wekkend, dat zij nog steeds volledig snapt wat precies die nieuwe bijstandswet gaat inhouden zijn anderen er inmiddels ook van overtuigd, dat we met een echte heks te maken hebben. Zij knabbelen driftig aan het huisje van Jetta. Amish Kees regelde, dat bijstandsmoeders met kinderen van 5 jaar en jonger niet verplicht worden te soliciteren. EU66’s Alex de Grote wil dat echter wel, die gaat dus “om te compenseren” een stukje koek van Jetta’s huisje slopen, wat Amish Kees juist wilde bewaren.
En inmiddels wordt er hardop gefluisterd, dat Jetta’s nieuwe bijstandswet een half jaar later zal ingaan dan was beoogd. Uitstel wat vermoed ik nodig is om het door de “gedogers” gestolen snoepgoed te vervangen, zodat het huisje van heks Jetta overeind blijft staan.
Wat waarschijnlijk betekent, dat burgers met een voorkeur voor CDA,PVV, SP, GL en 50+ hun borst nat kunnen maken. Oppassen dus.
Rommelen, rotzooien, aanklooien tot de veilige haven van het 2e halfjaar is bereikt en vervolgens de zweep erover.

Merel van Vroonhoven is benoemd tot de nieuwe voorzitter van de AFM. Merel is nog maar net weggemoffeld bij de NS, waar zij bestuurder was. Zij was verantwoordelijk voor het FYRA-project.
“Zowel ervaring met bestuursfuncties in de private [ING] als de semi-publieke sector [NS], dus een prima keus” waren de woorden van Dijsselbloem.
Frans Weekers kan gerust zijn; het komt allemaal goed.

Advertenties

14 gedachten over “SNEL TOETSEN [5]

 1. @O: het is een kwestie van blindelings een net uitgooien, O. en altijd raak 🙂

  @Arno: Rutte II verschilt nauwelijks van zijn voorganger, dat klopt. Andere poppetjes, zelfde kunstjes. Dus zou het best kunnen, dat er steeds grotere barsten ontstaan in de verhouding tussen de twee clowns.
  Het is allemaal het voorspelbare en dus oervervelende toneelspel. Zoals Hilhorst [PvdA], die als wethouder in Amsterdam gromt en blaft tegen de VVD aldaar. Even zielige als bedroevend geacteerde poging tot profilering, bedoeld om kiezerszieltjes te winnen. Na 19 maart is dat als sneeuw voor de zon verdwenen.

  Ik heb gisteren gelukkig het spelletje hoedje wip, wat in Ahoy onder de vakkundige leiding van Nederlands eigen Miss Mon Cherie Chantal J. voor de populairste opoe van Nederland werd opgevoerd [dat mens gun ik overigens haar feestjes, zoals ik dat mijn eigen opoe zaliger ook deed] mogen missen. Door uit te wijken naar een special op Nieuwsuur over de Gemeenteraadsverkiezingen. Het betrof de situatie in het land van het grijszwart eikenhout, Limbabwe. Met de nadruk op Roermond, het koninkrijk van Jos de Eerste.
  Er werden beelden getoond van flyerende vertegenwoordigers van VVD, CDA en PvdA. Die hadden één ding gemeen [even hun aangeboren lulligheid, die werkelijk stuitend was daargelaten]: ieder van hen was overtuigd, dat er zou worden gewonnen. Uitleggen dat zulks niet kon was zinloos, dus deed de reporter dat ook maar niet.
  Wat me vooral opviel [ik heb inmiddels begrepen, dat er ook mensen zijn die het identieke gevoel kregen bij het kijken naar dat hoedje wip in Ahoy] en mij welhaast een plaatsvervangend schaamtegevoel bezorgde was hoe “de lul op de straat” reageerde als zo’n flyerende muts ze aansprak om de gebruikelijke riedel af te draaien. Op een voor mij volstrekt verbijsterende wijze zag je, dat die “lullen op straat” zichzelf blijkbaar ineens heel belangrijk gingen voelen. Er werd geglunderd alsof ze net een koninklijke onderscheiding was uitgereikt i.p.v. een flyertje, wat in werkelijkheid nergens anders voor geschikt was dan de reet mee af te vegen. Ik heb daar werkelijk met open mond naar zitten kijken.
  En het beeld van in dit geval de Limbabwianen verder naar beneden bijgesteld.

  @Willem: die dialoogtafel voor Groningen, dat is toch eigenlijk hetzelfde als de “Alderstafel”, waar Jurgen het over heeft . Overigens Jurgen, het wordt je ditmaal nog vergeven, maar weet dat het noemen van de naam Alders [die je overigens prima typeert als die kruising tussen De Dunne en die fret] mij doorgaans een soort Hulk-effect doet ondergaan. Dus voorlopig maar niet meer doen 😉

  • Besef je wel, RadaR, dat het hoedje wippende volk én die glunderende “lullen op straat” bedoeld zijn ons uiteindelijke bestemming te worden??? 😛 Er wordt een continue poging gedaan ons voor de bijl te laten gaan. Sommigen van ons sneuvelen al voor hun 30e. Anderen houden het langer vol en leggen het hoofd te ruste op hun 50e of 60e. Maar het blijft de bedoeling dat we allemaal dat pad afleggen van “denkend mens” naar volwaardig lid van dat klootjesvolk, wat braaf meedoet aan dat hoedje wippen. Er zullen altijd feestjes als dat “Hup Bea” zijn, altijd bonbons als Chantal zijn, net zo lang tot je zo afgestompt bent dat je erbij aanschuift en als een robot dat hoedje van je lege schedel licht. En glundert als je een flyer van een politieke muts in de handen gedrukt krijgt. 😉

   • Twee dingen, Jurgen, zou ik graag willen opmerken. Allereerst hoop ik, dat voor het moment zover is ik de kans zal krijgen één van die flyerende mutsen een enorme peer op zijn neus te geven. Tweedens, ik vertrouw erop, dat mijn “selfdestruct-mechanisme” zal voorkomen, dat ik daadwerkelijk dat pad wat jij schetst tot het eind zal hoeven afleggen. En als reserve heb ik altijd nog de mogelijkheid volkomen gestoord te worden. Dan kan ik hoedje wippen zonder het zelf te weten 😉 Je merkt, ik zie het allemaal niet zo donker in 😛

   • Iets zegt me dat je al langer met die mogelijkheid tot verplicht aanschuiven bij het klootjesvolk [al of niet in Ahoy] rekening hebt gehouden 😛
    Overigens zou ik qua volgorde kiezen voor eerst gestoord worden en dan die peer op de neus van zo’n flyerbabe geven. Scheelt in de strafmaat 😛

 2. Typisch zo’n geval van de op volle toeren draaiende baantjes-gun-machine, waar de politiek op teert. Een aantal liefst grijzende buikige mannen en vrouwen, die tegen prettige beloningen worden belast met een onderzoek naar een probleem, waar iedereen al lang van weet wat de oplossing is.
  Groningen wordt nooit een “2e Randstad” [ hoewel ik ze dat best gun]. De provincie heeft zich laten leegzuigen door het soort bestuurders van het parasitaire soort als inderdaad Kamminga, Wallage, Wiegel etc. Ik herinner me ineens die man, die mij altijd deed denken aan een kruising tussen Stan Laurel en een fret. Lees even mee:
  ” Alders was PvdA-Kamerlid, minister en bestuurder.[1] Hij ontwikkelde zich via zelfstudie. Hij was in de Tweede Kamer spoedig een vooraanstaand lid van de PvdA-fractie. Hij was woordvoerder voor onder meer ambtenarenzaken en later secretaris van de PvdA-fractie en vertrouweling van Wim Kok. Alders kwam als minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu in het kabinet-Lubbers III met nota’s over de ruimtelijke ordening (Vinex) en het milieubeleid (NMP-plus). Hij stapte na zijn ministerschap over naar een internationale functie.

  Alders was van 1996 tot 2007 Commissaris van de Koningin in de provincie Groningen.[2] Op 1 september 2007 werd hij opgevolgd door Max van den Berg. Sinds 1 oktober 2007 is Alders de nieuwe bestuursvoorzitter van EnergieNed.[3][4] Hij is ook voorzitter van de Raad van Toezicht van het Universitair Medisch Centrum Groningen.

  Alders kwam in opspraak door zijn vele goed betaalde nevenfuncties. In 2005 kwam Alders in het nieuws, omdat hij van alle commissarissen van de Koningin de hoogste inkomsten uit nevenfuncties had. Dat was het gevolg van onderzoek van een landelijk weekblad. Alders is commissaris in Groningen. Hij incasseerde bij het Pensioenfonds Gezondheid, Geestelijke en Maatschappelijke Belangen (PGGM) 48.000 euro en bij Gasunie ruim 17.000 euro per jaar. Alders slaagt erin – voor zover bekend als enige – om zijn inkomen als voormalig commissaris van de Koningin bijna te verdubbelen met neveninkomsten. Commissarissen verdienen een ministerssalaris: 122.000 euro per jaar. Maar Alders verdiende jaarlijks minstens 212.689 euro. Waarbij aangetekend moet worden dat Alders’ inkomsten uit drie van zijn acht betaalde nevenfuncties niet konden worden achterhaald.

  In 2008 was Hans Alders voorzitter van de Alderstafel, waaruit een advies volgde over de geluidshinder van Luchthaven Schiphol. Op 14 oktober 2008 wordt door het ministerie van LNV bekendgemaakt dat Hans Alders de voorzitter wordt van de Taskforce Biodiversiteit en Natuurlijke Hulpbronnen. Deze taskforce is bedoeld om het kabinet suggesties te doen voor het behoud en duurzaam gebruik van biodiversiteit op de langere termijn.”

  Heerlijk mannetje, vinden jullie niet? Maar de Groningers vonden het prima. En dus worden ze nu geacht Wallage en Kamminga prima te vinden. Er komt vast een heel mooi rapport uit, waar minimaal 50% van de Groningers de ballen van zullen begrijpen. Maar ze moeten niet zeuren: Samsom heeft immers woord gehouden. Tegen de tijd, dat er een rapport ligt heeft Diederik weer een andere outfit gekocht en maakt zijn kiezers wijs dat hij een echte sociaal democraat is.

  • Nou inderdaad Jurgen die Alders is er ook een uit de misselijkmakende kring der PvdAsocialen een ook al verschrikkelijk sujet wiens enige verdienste (zo je daar al van mag spreken) is dat hij zelfstandig weet te ademen.

   Dat was toch en is nog steeds die parvenu uit Nimwegen toch, met die o zo bedrieglijke zachte G en dat vreselijke snorretje die hij uit een land ten oosten gelegen had geimporteerd.

   Het ergste is nog wel dat dit soort ranzige kakkerlakken nog van mening is dat zij een enorme bijdrage hebben geleverd aan dit land en zijn samenleving terwijl zij de facto niets meer of minder zijn en waren dan een verzameling oplichters en profiteurs, je vraagt je wel eens af hoe of deze mensen in de spiegel kijken voor zo ver als ze dat al doen.

 3. Dat het CDA van mordicus tegen plotsklaps voor een gekozen Burgemeester is is nog te verklaren door het simpele feit dat zij als partij inmiddels dusdanig is gekrompen dat in de almaar draaiende carrousel van benoemde Burgervaders en moeders zij er steeds bekaaider afkomen.

  Wetende dat zeker in zuidelijke streken het CDA op plaatselijk nivo dankzij tientallen jaren van nepotisme, corruptie en vriendjespolitiek zij nog wel een machtsbasis bezit is deze draai van het heilige roomsche rijk bijzonder verklaarbaar, mach en macht meer is het niet.

  Zowel Rutte als Samson mogen wat Gruningen aangaat tevreden zijn, jaha want er komt een zogenaamde dialoogtafel ja ja en wel onder leiding van de eerder al veroordeelde Jan Kamminga (lid van de fascistische organisatie VV en D.) immers veroordeeld vanwege zijn aandeel in een fraudezaak uit 2001 in 2008 door rechtbank Utrecht en natuurlijk weer een voormalig lid van de PvdArmzaligen en wel net zo een beroepsopvreter en profiteur van gemeenschapsgelden t.w. Sjaakie Wal(ging)lage.

  1.4 miljard gemeenschapsgeld en de tafel vreet daarvan alvast 620.000 op daarvan ach ja onze vrindjes moeten ook gevoed worden nietwaar, wat zouden ze beiden overhouden aan dit mooie dialoogje??

  Na jarenlange baantjes te hebben gehad in de publieke sector als wethouder, burgervader, fractieleider, staatssecretaris is hij nu hoogleraar bij de UNI Gruningen en voorzitter van de Raad van Openbaar bestuur, ook was hij commissaris bij o.a. POST NL in 2012 in de publiciteit vanwege de extreem hoge bonussen toe te wijzen aan de directie van TNT en dat terwijl duizenden postbezorgers hun baan verloren en TNT van betrouwbaar bedrijf was afgezakt naar een zooitje puin.

  Opvallend in alle keuzes van Meneer Wal(ging)lage is dat hij dus echt nog nooit een fatsoenlijke baan in het bedrijfsleven heeft gehad, alleen maar de gemeenschapskassen geplunderd en niets maar don ook echt niets ooit is gedaan wat de geschiedenis kan overleven, een bijzonder walgelijke door en door verrotte profiteur en corrupte klootzak die nu miljonair is en zich nog socialist durft te noemen ook, wat een uitermate kotsopwekkende figuur.

  Ook Kamminga kan moeiteloos mee in de opsomming immers een meer corrupte commissaris van de koningin (in dit geval Gelderland) is er amper te vinden, een van zijn vele bijbaantjes is o.a. toezichthouder bij Phillip Morris ( ja de tabaksgigant) samen met o.a. Mevrouw Asscher-Vonk en inderdaad dat is de Mutti van onze vriend Lodewijk en zo is die cirkel dus ook weer rond en laat die namen maar bezinken en hun werk doen in de hersenen.

  Maar hoe je het wend en keert het is te hopen voor die Gruningers dat ze beseffen genaaid te gaan worden door “the Usual Suspects” en wat voor smerig spelletje er weer word gespeeld.

  Natuurlijk zitten aan de tafel nog een paar oplichters en uitvreters bijvoorbeeld Bart van de Leemput maffiabaas van de NAM familie en de ook al meevretende uit de goedgevulde ruif Burgervader van Loppersum enen Albert Roodenburg plus natuurlijk allerlei andere vertegenwoordigers van waterschappen, woningcorperaties, maatschappelijke groeperingen kortom de buit is al verdeeld met dank aan het Rijksministerie der Economische Profiteurs o.l.v. “mein kampf” o neen dat is natuurlijk Henk Kampf.

  .

  • en wij de belastingbetaler mogen weer opdraaien voor dit feestje van deze smerig ratten in kostuum terwijl de gewone Jan met de Gruningse pet met niets dan mooie woorden en zeer vage beloften achterblijft.

   Maar er is ook goed nieuws ja ja daar waar Aldel door jammerlijk falen onder andere van onze overheid naar de klote is gegaan heeft men deze week precies naast deze teloor gegane fabriek een hele echte Milieumaffia vriendelijke energiecentrale geopend hoera hoera.

   Eigenaar is formeel Eneco en die gaat met houtsnippers 120.000 huishoudens van energie voorzien, het rare is dan weer wel dat onze overheid daar voor minimaal 75% aan mede participeert middels ontheffingen en subsidies, hoe bedoeld u met twee maten meten?? of is onze Hendricus Kampf een baantje in het vooruitzicht gesteld??

   En was het ook niet zo dat Aldel failliet is gegaan door te hoge energieprijzen?? vast en zeker geen houtliefhebbers geweest die mensen van Aldel.

 4. Het is op zijn Hollands gezegd “een zooitje”. Je zou bijna denken, dat we het neerstorten van Rutte II gefaseerd zien gebeuren. Of is dat wishful thinking?

Nice and easy to work with

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s