SNELTOETSEN [1]

“Evenzo vast staat, dat het eerste kwartaal 2014 bol zal gaan staan van de positieve nieuwtjes over de economie, werkgelegenheid, zorgkosten, export, koopkracht etc. Omdat er 2x verkiezingen aankomen. Om even de herinnering aan te scherpen: verkiezingen worden per definitie voorafgegaan door zogenaamde “kietel de kiezer – momenten”. En  als de kiezer maar vaak genoeg wordt gekieteld [zie 2012] en politieke leiders er voor zorgen er op hun verkiezingsbest uit te zien, dan gaat diezelfde kiezer vanzelf lachen. Want lachen, daar heb je geen hersens voor nodig, zo weet men.”

Met bovenstaande woorden sloot ik min of meer een eerder log af om een voorzichtige voorspelling te doen over wat er o.a. in het huidige kwartaal van het nieuwe jaar over ons zou gaan worden uitgestort. Omdat het een zeer korte termijn voorspelling betreft is het prima mogelijk om al vrijwel direct te meten hoe het met de relevantie van die voorspelling verloopt.
Tussen allerlei andere bedrijven door zal ik met regelmaat daarom een toetsing uitvoeren en de resultaten daarvan publiceren. Te beginnen met vandaag.

Salarisstrookjesmythe.

Veel aandacht was er de eerste week voor het bericht, dat de werknemers in  Nederland in januari 2014 een hoger netto-bedrag zullen aantreffen op hun strookje. Zij hebben dus straks wat meer geld om uit te geven. Let wel, er wordt specifiek over werknemers gesproken. Dus niet over uitkeringsgerechtigden, pensioengerechtigden, zzp’ers , AOW-ers e.d.
Om misverstanden te voorkomen: ik gun die werknemers hun mazzeltje van harte. Maar kom er niet onderuit er toch ook op te wijzen. dat een hele grote groep Nederlanders er dus niets bij krijgt.  Het kabinet noemt dat “het belonen van werken”. Dus t.a.v. al die niet-werknemers kun je dus spreken van “het bestraffen van niet werken”.  En van het bewust aanbrengen of vergroten van een kloof tussen twee groepen in Nederland.
Nu gebiedt de nuchterheid mij er op te wijzen, dat een netto hoger bedrag op het salarisstrookje niet automatisch inhoudt, dat er ook meer geld beschikbaar komt om vrijelijk te besteden. Per 1-1 zijn er ook een aantal maatregelen in werking getreden, waardoor een aantal normale bestedingen meer gaan kosten. Zoals de BTW en accijnzenverhoging, zoals de verhoging van het eigen woning forfait.  Er [b]lijkt dus meer sprake van een compensatie, die meerkosten gedeeltelijk zullen afvangen.
Werknemers krijgen die compensatie, allle andere Nederlanders, waarvoor die meerkosten ook gelden, niet.
We kunnen ons nieuwsgierig afvragen, welke kleur van de kiezerspopulatie zich bediend dan wel extra-gepakt zal voelen.

Politiek gereutel.

Nog maar zojuist hoorde ik een PvdA-kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam het gebruikelijke gereutel uitbraken. Hij gaf aan:
– alle vertrouwen te hebben in een positief resultaat voor zijn partij. Gevraagd naar het waarom, want peilingen laten een compleet ander beeld zien, kwam er vlot het stereotiepe antwoord: “omdat de Amsterdamse kiezer zal inzien, dat het de PvdA is, die verantwoordelijkheid durft te nemen”.
De man hanteert dus de beproefde formule van het stoicijns blijven herhalen van de partijleugen, omdat hij brutaalweg aanneemt, dat de Amsterdammer hem ook deze keer graag zal willen geloven. Enig overdreven optimisme meen ik hier toch wel te bespeuren.
Maar de woordkeuze is ontegenzeggelijk slim. Immers, verantwoordelijkheid nemen heeft een ietwat positieve lading, want het kan een uitdrukking zijn van moed en durf.
Zou de man de waarheid hebben gezegd “omdat de Amsterdamse kiezer zal inzien, dat het de PvdA is, die [mede]verantwoordelijk is voor het slopen van Nederland”, hij zou moeilijk overeind hebben kunnen houden dat zulks een aanvaardbare verklaring zou zijn voor een positief resultaat straks.

Politiek gereutel [2].

In de zelfde [radio]uitzending kwamen uiteraard de Europese verkiezingen ook aan de orde. Het wekt nauwelijks bevreemding, dat die aangehaalde PvdA-er vlotjes opdreunde, ook daar met veel vertrouwen naar toe te leven, want “de PvdA gaat voor een sociaal Europa”. Geen van zijn gesprekspartners noch de gespreksleider zei het, dus daarom doe ik het maar hier: als dat socialer Europa het mikpunt is, waarom bewandelt de PvdA dan al sinds 2005 een compleet andere, tegengestelde route door volledig mee te werken aan een verdere uitbouw van een neoliberaal Europa? Zou de man in kwestie, nu nog onder aan de politieke carrièreladder maar ongetwijfeld hongerig naar meer, serieus denken, dat hij ons kan wijsmaken dat een neoliberaal Europa hetzelfde is als dat sociaal Europa, waar zijn partij voor staat?
Zo ja, dan rest slechts één vraag: van welke planeet zou hij afkomstig zijn???

 

Advertenties

14 thoughts on “SNELTOETSEN [1]

 1. Al gehoord? Er is enig onrust ontstaan vanwege het feit, dat steeds minder “idealisten” er voor voelen om zich kandidaat voor de gemeenteraad te stellen.

  • Zou daar een of ander verband kunnen zijn met het feit, dat:
   a. de vergoeding te laag wordt gevonden;
   b. het creatief declareren door de relatief vele gevallen die tot vervolging o.i.d. hebben geleid minder gemakkelijk is geworden.
   Of willen de betrokken mensen dit jaar eindelijk eens keer naar The Voice of Geer en Goor kunnen kijken zonder die stapel papier aan door te nemen raadsstukken op hun schoot?? 😉

 2. Onderschat je tegenstander(s) nooit is het devies de komende tijd en dus kun je het knettergekke aartsdomme gereutel van een lid der volledig losgeslagen PvdAsocialen wel negeren maar dat zou een klassieke fout zijn die al te vaak is gemaakt.

  Wel vraag ik me af hoelang en waarom eigenlijk Emile nog in de coulissen blijft, is het stilte voor de storm of is het soms een gebrek aan (politieke) moed??

  • Negeren is in dit geval niets anders dan vooraf al weten welk verhaal afgedraaid gaat worden, Willem. Negeren is zeker niet bedoeld als onderschatten. Ik suggereer dan ook zeker niet aan onze gastheer om de PvdA-inbreng onbesproken te laten. En gezien de ruime aandacht, die de partij nu al krijgt bij “toets 1” verwacht ook niet dat RadaR het compleet negeren van de PvdA als voornemen heeft 🙂

  • Ach, Willem, of het nu om een mens gaat of een partij, als je ze lang genoeg kent onderschat je ze niet meer. Zie mijn negeren maar als niet meer serieus nemen. Wat me er niet van zal weerhouden om waar mogelijk de “januskop” van de partij en hen, die namens haar spreken, onder het voetlicht te brengen. 🙂
   Je opmerking over Emile c.s. makes sense. De stilte zou wel eens alles te maken kunnen hebben met de les, die in 2012 is geleerd: niet te vroeg pieken. 😉 Roemer zal niet een 2e keer de fout maken om zich door de media in de val te laten lokken, door hem eerst tot “keizer” uit te roepen om vervolgens genadeloos en sprekend genoeg voor de kudde zijn beeld aan gruzelementen te slaan. Zoiets laat je je geen 2e keer overkomen. Rustig buiten de schijnwerpers blijven en bouwen. Zonder een poot extra uit te steken groeit de populatie kiezers virtueel tot bevredigend niveau. Roemer laat nu anderen [Pechtold] de kans om hun fouten te maken.

 3. Wat Europa betreft zouden we ons voorlopig moeten focussen op de stresstest van de Europese banken en de daarna volgende effectieve invoering van de bankenunie. Over beide zaken hoor ik verdacht weinig. Terwijl het niet denkbeeldig is, dat de Europese belastingbetaler voor de komende 15 jaar weer voor flinke risico’s zal komen te staan.

  • Over 15 jaar, in 2028, worden alle onder de Bankenunie vallende Europese banken geacht “genoeg vet op de botten te hebben” om calamiteiten zelf individueel of in gezamenlijkheid op te vangen en zij zelf dus voor de kosten/schade kunnen en moeten opdraaien.
   Ergo: tot 2028 ligt een dergelijk risico gewoon nog bij de Europese belastingbetaler.
   Er zijn in Europa nog aardig wat banken, die het een en ander aan sprookjes [vooral waar het vastgoed betreft] in hun boeken hebben staan.
   Het is op dit moment een open vraag of de ECB via die stresstest die sprookjes boven tafel wil gaan brengen. Hoe raar dat ook moge klinken. Vergeet niet, dat er al eerdere stresstesten zijn gedaan, die nooit tot schrikbarende uitkomsten leidden, terwijl iedere deskundige ook toen al wist van het bestaan van die “sprookjes”.
   Komen die sprookjes nu wel boven tafel, dan volgt er een forse afwaardering van assetsvalues. Waarmee die banken nog armer worden dan ze al zijn en een “bloedtransfusie” zullen moeten krijgen. Die via het EMS of rechtstreeks via de gezamenlijke Eurolanden [zelfde bron maar andere route] zal moeten worden verstrekt. En die miljarden komen dus van???

 4. Er werd inderdaad op Radio 1 al flink wat afgekletst over de straks komende verkiezingen. De uitzending waaraan jij refereert heb ik ook meegekregen, hoewel ik lang niet altijd intensief heb mee geluisterd.
  Wel spitste ik mijn oren toen aan de orde kwam de onrust, die bij de JOVD [de broedkamer van de nieuwe Rutte’s en Zijlstra’s] is ontstaan over de steun die Rutte geeft aan eurofiel par excellence Guy Verhofstadt, die gaat voor de baan van Barosso. Vooral Verhofstadt’s onverbloemde voorkeur voor en streven naar een federaal Europa [VSE] jaagt de JOVD in de gordijnen. Niet omdat men hem met hem oneens zou zijn, maar meer omdat de kiezer juist steeds duidelijker zijn afkeer van dat Europa begint te tonen.
  Steun van Rutte voor Guy de Grote zou wel eens een negatieve invloed kunnen hebben op het VVD-verkiezingsresultaat.
  Ik heb zo het idee, dat dit punt in de aankomende weken met regelmaat zal opduiken.

  Het hoogdravende geklets van dat PvdA-ertje heb ik langs me heen laten gaan. Wat de Pvda waar dan ook van vindt is ,zo meen ik, straks van geen enkel belang meer 🙂

  Goed idee dat snel toetsen. Gewoon mee doorgaan.

  • Rutte krijgt volgende zondag in Buitenhof een uur lang de kans om ons onder begeleiding van de gebruikelijke gulle lach uit te leggen, dat hij als VVD-er Verhofstadt dan wel gaarne steunt, maar dat hij as premier dat in geen geval doet 🙂
   Ik zou maar kijken, want ons staat weer een optreden te wachten van een gespleten [uiteraard politieke] persoonlijkheid.

   @RadaR: ik zit op hetzelfde spoor als Paul. Elke PvdA-er lekker laten kletsen. Oude koffie en die smaakt nergens naar.

   • En zou het werkelijk de moeite waard zijn om een uur lang naar een opsomming van halve waarheden en hele leugens te gaan luisteren? Ik heb absoluut mijn twijfels!

   • Zie het maar als een mogelijkheid om niet voor de eerste keer te ervaren hoe een politicus van het Rutte-ras ons een rad voor de ogen zal draaien. 😉
    Wie weet dringt hij er nu op aan om als collectief allemaal die nieuwe stofzuiger aan te schaffen 😀

Nice and easy to work with

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s