HET GERUSTSTELLENDE GEVOEL VAN 2014

Zoeken naar verbanden is iets wat ik graag doe. Verbanden helpen om dingen, die op het eerste gezicht moeilijk te vatten zijn, te verklaren. Van het leggen van verbanden gaat ook heel vaak een geruststellende werking uit.
Beiden merkte ik niet voor de eerste keer, toen ik naar een plausibele verklaring zocht voor het feit, dat een aanzienlijk deel [geen meerderheid] van de Nederlanders het nog steeds ziet zitten met Mark Rutte. Met regelmaat kom ik mensen tegen, die enthousiast blijven beweren, dat het bezuinigings- annex sloopbeleid van Rutte II voor Nederland dé manier is om er bovenop te komen. Voor de onderbouwing van die mening wordt in 99,9% van de gevallen vrolijk na gepapagaaid wat er uit de Haagse krochten komt.
Geloven in Rutte komt dus over het algemeen neer op niets anders dan zijn leer én zijn persoon verheerlijken. En vooral niet zelf nadenken.
Kerstgroet
Zoeken naar een verband, een analogie is geen al te zware klus. Ligt min of meer voor de hand zelfs.
Het eerste decennium van die ooit als Nieuwe Gouden Eeuw omschreven 21e eeuw werd Nederland “geleid” door CDA-er Jan-Peter Balkenende. Hij en zijn partij profiteerden electoraal handig van de moord op Fortuyn. De woedende aanhangers van El Pim, die verrassenderwijs toen wel de straat opgingen, richtten hun kanonnen op de elite in de gedaante van PvdA en VVD. Wat er toen volgde is al vaker en veel uitgebreider beschreven.
Binnen 6 maanden was het die nog maar zo kort verketterde elite [Gerrit Zalm] probleemloos gelukt om de “troepen van Fortuyn” uit Den Haag te verwijderen en werd het weer business as usual. Een premier [Balkenende] en een kabinet [CDA-VVD-D66] vanuit de elite.
En het gepeupel, waar de elite het even echt dun door de broek van liep, werd meewarig nagewezen. “Ach, kijk ze nou toch; ze leggen weer bloemetjes en poppetjes en zetten weer mooie kaarsjes neer bij het graf”.
En Balkenende kon aan de slag. Nee, ik ga het niet hebben over de letterlijke uitglijders als dat ontbijt in Washington of dat skateboard gedoe. Het wordt tijd om de analogie met Rutte in beeld te brengen. Puntsgewiijs en overzichtelijk. En op hoofdpunten, want anders wordt de lijst veel te lang.
[B. is Balkenende, R. is Rutte]

B. huurde Rita Verdonk [al net zo’n gevallen ster als wijlen-Fortuyn inmiddels] om de ontmenselijking en dé-socialisering van Nederland ter hand te nemen.
R. ging een kort kabinetje bij Wilders in de leer en heeft inmiddels zijn Teeven en Opstelten om het proces verder af te maken.
B. werd de man van “eerst het zuur en daarna het nooit verkregen zoet”.
R. is de man van het “hakken en zagen en de nooit uitbetaalde 1.000 euro voor iedereen”.
B. nam de burgers de VUT en het prépensioen af. R. steelt in principe 5 jaar AOW en staat op het punt om stevig in de pensioenpotten te graaien.
B. maakte ons onderdeel van de Irak- en Afghanistan-oorlogen. R. verkocht ons een oorlog in Afghanistan als een politiemissie en uit angst dat we ons gaan vervelen volgt de Mali-missie.
B. veegde zijn gereformeerde billetjes af met de referendumuitslag Europese Grondwet en tekende namens ons het Verdrag van Lissabon. R. verkondigt aan iedereen die het wil horen, dat er geen soevereiniteit aan Brussel wordt overgedragen. Om vervolgens zonder uitzondering mee te gaan met elke Brusselse eis om pootjes te blijven geven.

Vijf hoofdpunten, waarbij je bij gescheiden beoordeling per persoon/premier al kunt concluderen, dat het niet de besten zijn. Onbetrouwbare sujetten [om het maar niet in Tokkie-taal te zeggen] is zonder overdrijving een terecht oordeel. Maar dat is niet eens het punt wat ik wil maken.
Ik sprak eerder van de verklarende en geruststellende werking, die uitgaat van het leggen van verbanden.
Dat verklarende element zit wat mij betreft heel duidelijk in het feit, dat de Nederlander er geen enkel probleem in ziet om keer op keer dezelfde [electorale] fout te blijven maken. Poppetje Balkenende was versleten, een nieuw poppetje uit de identieke serie met dezelfde kunstjes werd in zijn plaats aangeschaft.
Als klapje op het vuurpijltje werd de partij, die net 10 jaar geleden voor haar politieke kopstukken bunkers moest laten bouwen [de PvdA], als partner voor dat nieuw poppetje aangewezen.
Het kan met te weinig herseninhoud te maken hebben, vergeetachtigheid, extreme vergevingsgezindheid. Feit is wel, dat op dit moment veel Nederlanders langzaam [het moet vooral niet te snel gaan] door beginnen te krijgen, dat ze zichzelf weer in het pak hebben laten steken. En dus houd ik het maar op te weinig herseninhoud. Want zelfs die ezel stoot zich niet 2 keer aan dezelfde  politieke club. De Nederlander doet het al voor de 8e of 9e keer.  Guiness Book of Records werk dus.
Rest het geruststellende aspect. En dat zit in mijn beleving in het volgende.
Door dat verschijnsel van het hardnekkig immer dezelfde fout[en] blijven maken kost het nauwelijks enige inspanning om de [nabije]  toekomst te voorspellen. Verleden en heden [of we onszelf nu wijs maken of niet dat er ongewisheid in het spel zou zijn] bepalen het morgen, de toekomst. De ontzagwekkende groei in kuddegedrag maakt voorspellen tot een bezigheid, die bijna met speels gemak  kan worden verricht.
Een paar tastbare voorbeelden? Begin december stond al vast dat Serious Request nog groter zou zijn als voorgaande jaren. Deze week staat al vast wat de nieuwe no.1 in Nederland zal zijn. Al maanden staat vast, dat Boer zoekt vrouw nog meer  kijkers zou halen. Enfin de lijst met voor velen van u heel herkenbare voorbeelden is eindeloos.
Evenzo vast staat, dat het eerste kwartaal 2014 bol zal gaan staan van de positieve nieuwtjes over de economie, werkgelegenheid, zorgkosten, export, koopkracht etc. Omdat er 2x verkiezingen aankomen. Om even de herinnering aan te scherpen: verkiezingen worden per definitie voorafgegaan door zogenaamde “kietel de kiezer – momenten”. En  als de kiezer maar vaak genoeg wordt gekieteld [zie 2012] en politieke leiders er voor zorgen er op hun verkiezingsbest uit te zien, dan gaat diezelfde kiezer vanzelf lachen. Want lachen, daar heb je geen hersens voor nodig, zo weet men.
Ergo, het 1e kwartaal 2014 wordt ondanks bijna 3 miljoen Nederlanders onder de armoedegrens en 9 miljoen hersenlozen, een positief kwartaal. En dus gaat de Nederlander positief gestemd de verkiezingen in. En dat is een heel geruststellend gevoel. Want we weten inmiddels welke prachtige resultaten een positief gestemde Nederlandse kiezer oplevert. Klagen, janken, dreinen, daar hebben we het hele 2e halfjaar 2014 nog voor.

Advertenties

19 thoughts on “HET GERUSTSTELLENDE GEVOEL VAN 2014

 1. Het is inderdaad een meer dan prachtig en zeer verhelderend blog om over de reactie op P. nog maar te zwijgen want zelfs de lamme en de blinde kunnen hierin zien hoe veel en hoe vaak zij al niet genaaid zijn in allerlei opzichten, echter er dient opgemerkt te worden dat de lamme en de blinde dit helemaal niet zo erg vinden immers zij blijven daarin volharden en ze schijnen het denk ik nog lekker te vinden ook anders heb ik ook geen verklaring voor dat wanstaltige kuddegedrag.

  Wat ik mis is dat dit laatste kabinet nog een stapje verder gaat dan de overige en de vorige, men sloopt niet alleen alle verworvenheden, economie en moraliteit er is ook een meer dan duidelijke tendens naar een soort van fascistische staatsvorm waarin Big Brother alles bepalende aan het worden is voor zover het dat nu al niet is, en waarin de fascistische fatsoensrakkers vrij spel gaan krijgen.

  Zowel collectief als individueel worden alle rechten verkwanseld en opzij gezet indien dit niet word gestopt voorzie ik al in de loop van de volgende jaren “en in mijn meest realistische buien al volgend jaar” een golf van politieke arrestaties die uiteraard onder een andere naam gestalte zullen krijgen idem voor partijen als de SP waar ook een heksenjacht op zal worden uitgevoerd..

  Hoeveel zetels de SP ook zal verwerven in het echt bij de nakende gemeenteraadsverkiezingen of virtueel indien er tegelijk 2e kamer verkiezingen zouden zijn men zal op ieder en alle terreinen tegenwerking gaan krijgen en het aantal persoonlijke aanvallen en schandalen zullen stijgen want als de huidige elite 1 ding niet wil is het wel dat de SP een echte machtsfactor word.

  Daar waar een ieder er welhaast van overtuigd is dat men de PVV als gevaar ziet is dat niet zo want Wilders c.s. kunnen iets makkelijker aan de leiband lopen en zijn eerder in te kapselen.

  Niet alleen is men nu bezig met de oprichting van het duizendjarige EU Rijk ook is men nog veel sneller dan ieder beseft bezig alle individualiteit te slopen en tot nu toe zo gewone vrijheden aan banden te leggen.

  Als men alleen al ziet wat er de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden op het gebied van overheidsbemoeienis met de individuele rechten van een ieder, zie de regel en wetgeving op bijvoorbeeld de gebieden van jeugdzorg/rechtspraak/opvoeding/universiteit/ etcetera.

  Te vaak word er aan voorbij gelopen wat er daadwerkelijk allemaal aan het veranderen is niet meer de familie heeft de opvoed taak maar de overheid, de gang naar een eerlijke rechtspraak word en is voor de individuele burger steeds onmogelijker, de eisen gesteld aan scholen en studenten beginnen krankzinnig te worden en alleen maar gericht om iedere vorm van oppositie of weerstand te breken, vrijheden op straat worden en zijn steeds meer ingeperkt, nog 1 druk verwijderd is men van de knop dat de overheid bepaald wat en hoe men informatie verkrijgt op het Internet, kortom de bruine neoliberale/socialistische maatschappijvorm komt iedere dag, ieder uur en iedere seconde dat wij allen deze smerige elite aan de macht laten steeds dichterbij als een orkaan die je bijna niet meer kan ontlopen.

  Maar het ergste van alles is de selectie die men nu al wil gaan toepassen op mensen of dat nu is vanwege de leeftijd, de gezondheid of het afhankelijk zijn van uitkering(en) er is daarin geen enkel verschil tussen wat Ome Adolf beoogde en wat dit huidige zooitje criminelen aan het doen is.

  Overigens alvast een ieder een bijzonder goed en heel fijn uiteinde en heel veel voorspoed, wijsheid, bijzonder veel gezondheid en geluk in het komende stormachtige jaar.

  • Ik zie geen enkele aanleiding om je op welk gebied tegen te spreken, Willem. Sterker nog, als je me toestaat voeg ik jouw bijdrage als onderdeel toe aan dat “document”, wat dit log dankzij de bijdragen is geworden. Met dit document als basis zal ik de aankomende 4-5 maanden zonder “zachte handschoen” mijn pogingen blijven doen om , al is het maar een klein deeltje van die kudde, uit haar lethargische houding te krijgen.
   Een vingerwijzing m.b.t. hoe Nederland 2014 zal zijn kunnen we al vrij snel waarnemen. Als “gifmenger” de Mol met zijn nieuwste project om het kuddegedrag nog verder op te schroeven gaat komen: Big Brothers Utopia. Faalt dat dan is er een beetje hoop. Schuift de kudde hijgend aan dan ga ik een bloemetje leggen op het graf van George Orwell en trek de deur daarna achter me dicht.

  • Deze column schreef Rutger Bregman vandaag in de VK. Ik geef hem onverkort [en hopelijk leesbaar] weer.

   column Niemand kan nu nog ontkennen dat vernedering tot de kern van de sociale zekerheid is gaan behoren, vindt columnist Rutger Bregman.
   Maar dat de obsessie met werk tot communistische taferelen leidt waarin bijstandsgerechtigden worden gedwongen nietjes uit paperassen te halen, het aantal bladzijden te tellen en dat nog eens drie keer te controleren?

   Dit is de tijd om Orwell te lezen. Natuurlijk, omdat privacy is gereduceerd tot een historische relikwie. Maar ook om een andere, misschien nog belangrijkere reden. Afgelopen dinsdag stond ze nog op de voorpagina van de Volkskrant: de opkomst van de participatiedictatuur.

   George Orwell, een van de grootste schrijvers van de twintigste eeuw, leefde jaren in armoede. Hij schreef er een schitterend boek over: Down and Out in Paris and London (1933). ‘Het eerste wat je ontdekt is de eigenaardige laagheid van armoede’, schreef hij. ‘Je dacht dat het simpel zou zijn, maar het is extreem complex. Je dacht dat het verschrikkelijk zou zijn, maar het is slechts miserabel en saai.’

   Orwell vertelde over de talloze fouten die hij maakte in zijn geldstress. Hij beschreef de dagen dat hij maar gewoon in bed bleef liggen, omdat hij nergens zin in had. Hij wees op de essentie van armoede: ‘het vernietigt de toekomst’, omdat alleen het overleven in het hier en nu nog rest. En hij verwonderde zich erover hoe ‘mensen aannemen dat ze het recht hebben tegen je te preken zodra je inkomen onder een bepaald niveau is beland.’

   Gepest
   Het is weer zover. Dat mensen in de bijstand systematisch worden gepest door de gemeente wisten we wel. Dat het kabinet niets begrijpt van de oorzaken en remedies van armoede – ook dat was bekend. Maar dat de obsessie met werk tot communistische taferelen leidt waarin bijstandsgerechtigden worden gedwongen nietjes uit paperassen te halen, het aantal bladzijden te tellen en dat nog eens drie keer te controleren? Niemand kan nu nog ontkennen dat vernedering tot de kern van de sociale zekerheid is gaan behoren.

   We lazen dinsdag over de Amsterdamse Dienst Werk en Inkomen (DWI), die uitkeringsgerechtigden dwingt water naar de zee te dragen. Correctie: naar de plantenbakken. ‘De planten verzopen, letterlijk, zo veel water moesten we ze geven’, vertelde Benjamin van Crevel (53). ‘Elke week waren er plantenbakken leeg omdat de vorige planten dood waren.’ Zulke taferelen zouden leiden tot ‘werknemersvaardigheden’ zoals ‘gezag aanvaarden’ en ‘je aan afspraken houden’. Sterker nog, volgens DWI is dit ‘een opstap naar een (droom)baan’.

   Onder het bijstandsregime van Jetta Klijnsma wordt de armoede nog dieper

   Waar we in werkelijkheid mee te maken hebben, is de criminalisering van de bijstand. ‘Het onderscheid tussen criminelen met een taakstraf en bijstandsgerechtigden dreigt te vervagen’, reageerde hoogleraar sociale zekerheid Gijsbert Vonk. Vanaf 1 juli worden alle bijstandsgerechtigden gedwongen een ‘tegenprestatie’ te leveren voor hun uitkering. Ook interactie met collega’s is verplicht. Een vrouw at haar boterhammen liever alleen in de pauze en kreeg bijna een strafkorting van 30 procent.

   Dwangprogramma’s
   In de eerste negen maanden van 2013 legde DWI al 1.274 strafkortingen op. Allemaal voor de eigen bestwil, zegt de dienst, want 32 uur per week schoenen poetsen, planten verzuipen of nietjes tellen zou ‘de kortst mogelijke weg’ naar werk zijn. De wetenschap zegt het tegenovergestelde. Onlangs verscheen er nog een metastudie naar het effect van honderdtwintig van dit soort dwangprogramma’s. Wat blijkt: ze hebben geen enkel effect. Sterker nog, wie bijna fulltime blaadjes moet blazen, heeft minder tijd voor opvoeding, zelfzorg, opleiding, de boekhouding en het zoeken naar echt werk. Onder het bijstandsregime van Jetta Klijnsma wordt de armoede nog dieper.

   Helaas was het geen Kafka, dinsdag op de voorpagina, maar uitstekende journalistiek over een bittere realiteit. Peuken oprapen die je werkmeesters net voor je hebben neergegooid, het kantoor poetsen van je chef, ook al is het gisteren nog gedaan, een verzuimbriefje halen als je te laat bent – alsof je in de brugklas zit. DWI wil zo een ‘werksfeer’ simuleren. Nuttig werk is verboden, want dat leidt tot verdringing van betaalde werknemers. De bijstandsgerechtigden wordt gevraagd te doen alsof ze echt werk hebben. Wie daar niet in gelooft, kan rekenen op een strafkorting.

   Dan denk ik aan dat andere boek van Orwell: Nineteen Eighty-Four. ‘We zijn niet tevreden met gehoorzaamheid alleen, zelfs niet met totale onderwerping’, sneert O’Brien, een ambtenaar van de Gedachtenpolitie. ‘Als je je eindelijk aan ons overgeeft, dan moet dat uit vrije wil zijn.’ Het gaat er niet om dat bijstandsgerechtigden worden gestraft, het gaat erom dat ze geloven in de rechtvaardigheid van die straf. Dat het goed is voor hun eigenwaarde. Dat twee plus twee vijf is.

   Rutger Bregman is historicus en columnist voor de Volkskrant.

   • Aha, jij hebt hem ook gelezen, P. Veelzeggend, dat Bregman, net als RadaR doet in zijn reactie op Willem’s bijdrage, Orwell ter tafel voert. Veelzeggend, maar uiteraard ook volstrekt terecht. Ik begin het duistere vermoeden te krijgen, dat de komende verkiezingen [vooral de Europese] weleens rumoerig zouden kunnen gaan verlopen. En niet alleen in Nederland.
    Mocht het nog niet duidelijk zijn: ook ik vind, dat het kabinet weg moet. Niet, zo geef ik ruiterlijk toe, omdat ik persoonlijk buitensporig wordt getroffen door haar beleid, maar omdat het een onmenselijk beleid is. Uitgevoerd door een soort “Gestapo-achtige” groep technocraten, die Nederland in haar eeuwig onbenul zelf aan de macht heeft geholpen. Fouten, al zijn ze nog zo monsterachtig groot, zijn er om hersteld te worden. En al bestaat er niet altijd een soepele manier om die correctie uit te voeren, toch is hij nodig. 2014 kan daar de kans toe geven. Men hoeft hem alleen maar te grijpen. 1 jaar minder met de luie kont en dikke pens voor de buis hangen, dat moet zelfs de Nederlander kunnen opbrengen om Rutte de laan uit te sturen.
    Anders wordt Orwell’s meesterwerk inderdaad nieuwe bijbel en wetboek tegelijk. En voor wie dat niet mocht weten: Orwell schreef 1984 niet in de hoop dat het uit zou komen. Hij was daar doodsbang voor.

   • Er ging is compleet mis, terwijl ik aan het typen was. Kun jij, RadaR, even ingrijpen? De reactie op P’s citaat van Bregman’s artikel is namelijk van mijn hand 🙂

   • Heb de column ook op VK nog eens gelezen met daarbij het grote aantal reacties. Als die representatief zijn voor hoe het Nederlandse rund over allerlei zaken denkt, dan blijkt:
    – een groep A houdt halsstarrig vol, dat bijstandstrekkers per definitie untermenschen zijn, die eigenlijk nergens goed voor zijn en in collectief verband een uitkering bij elkaar sprokkelen, waar de middeninkomens nog niet aan toe komen. Men smijt met dubieuze cijfers of het niets is om de eigen “argumenten” te staven.
    – een groep B, die tevergeefs groep A van hun vooringenomenheid en verblindheid probeert te overtuigen;
    – een groep C [de meerderheid], die woedend is op zowel PvdA [vooral Kleinsma] als VVD.
    Uit de laatste feit zou je kunnen opmaken, dat “weg met dit kabinet” een haalbare kaart moet kunnen zijn.
    Er is echter één groot MAAR! Hoe ze ook met elkaar in de clinch gaan, het lukte de drie groepen niet te verbergen, dat ze 1 eigenschap gemeen hebben: allen zijn kuddedieren, die als de Dal 2000 is afgelopen en er wat vingers zijn kwijtgespeeld via de viering van de komst van 2014 [god mag weten wat er eigenlijk aan te vieren is; ik zuip me alleen maar 2 dagen lam om even te vergeten, dat het hele misselijkmakende spel weer van voren af aan begint] met hun vette koppen weer voor de beeldbuis schuiven om hun spirituele voer tot zich te nemen.
    En zo zal 2 januari al aanvoelen alsof het 8 april 2012 is. Rumoerige verkiezingen zegt Paul. Zou zeker kunnen, maar in Nederland? Daar stemt men op poppetjes, liefst met de stoel omgekeerd. Daar vloekt en tiert men in de sociale media, for fun of om anoniem het hart te kunnen luchten. Argumentatieloos, hersenloos, doelloos.
    En blijft men zich vasthouden aan het beeld, wat de media voor hen scheppen. Waarheidsvinding, daar doet men al jaren niet meer aan.

 2. Zonder de “feestdagen-stop” te willen verstoren, ik werd alsnog verleid tot het reageren op dit “eindejaarslog”.
  Beide Kerstdagen [het was alsof de duvel er mee speelde] zag ik op TV een llim resp. een aflevering van Andere Tijden, waarin een in het eerste geval gedramatiseerd en het tweede geval 100% waarheidsgetrouw beeld van de Nederlander van die tijd werd geschetst.
  En omdat die Nederlander het is, die zeker niet gechargeerd in dit blog wordt neergezet als een kuddedier, dat alleen voor voedsel en/of vermaak in beweging is te krijgen, drong zich onmiddellijk de vergelijking op.
  De film betrof het verhaal over “De bende van Oss”, gebaseerd op authentieke gebeurtenissen. De katholieke Ossenaren stichtten in de jaren voor WOII wat je een soort vrijstaat kunt noemen, waarbij afkeer en zelfs haat van de protestante Hollanders een hoofdrol speelde. Oss kreeg te maken met politionele acties, in gang gezet door het toenmalige kabinet Colijn.
  Het draaide uit op het soort fiasco, waarbij het ontbreken van winnaars een gegeven is. Het kabinet Colijn viel er zelfs door.
  Andere Tijden behandelde de jaren 80, ook een crisisperiode dus en goed te vergelijken met de huidige. Met één essentieel verschil: burgers hadden veel minder bezit [van een bubble op de huizenmarkt had nog niemand gehoord] dan in de huidige crisis het geval was.
  Analogie met nu is, dat ook toen een jonge “politieke ster” aantrad: Ruud Lubbers. Die ook met het herinrichten van Nederland begon. Sociale voorzieningen inperken, graaien in een pensioenpot [ABP in dit geval] en Nederland vrijwel geluidloos leiden naar het Europa van Kohl via het Verdrag van Maastricht.
  Je kunt dus naast Balkenende en Rutte gerust Lubbers plaatsen, een keus van Nederland die het identieke pad volgde als zijn latere opvolgers deden c.q. doen.
  Waarmee je stelling, dat de Nederlander steevast en hardnekkig dezelfde foute keuzes blijft maken alleen maar aan waarde wint. Zoals hij straks waarschijnlijk weer bewezen zal worden als Wilders’ positie geprobeerd wordt te versterken.
  De jaren 80 kenmerkten zich [het grote verschil met nu] door grootschalig verzet in vele geledingen van de samenleving. Zelfs politie en brandweer lieten onverbloemd horen en merken, wat men van de politiek en haar plannen vond.
  In de huidige tijd staan een ex-ijsboer van Italiaanse komaf en zijn vriendjes op om hun “protest” te vatten in een koningslied. En het volk viert feest.
  Beatrix zal daar onthutst naar hebben gekeken en moet gedacht hebben “wat deden wij verkeerd in de jaren 80?”.

  Met mijn betoog probeer ik vooral duidelijk te maken, dat er niet eens zo gek lang geleden een Nederlander heeft bestaan, die nog wel het mantra “genoeg is genoeg” aanhing.
  En dat heeft de grote “denkers” op de gedachte gebracht, dat er een Nederlander moest worden ontwikkeld, die dat andere mantra “het zal nooit genoeg zijn” in het bloed kreeg ingespoten. En zo ontstond de egocentrische, egoïstische en narcistische Nederlander van de 21e eeuw. Geen vrijstaat, maar solostaatjes. Geen protest, maar een onstilbare honger als hoofdeigenschappen..

  • Misschien is het een verzachtende omstandigheid, dat de Nederlander niet zo gek veel soorten heeft om uit te kiezen. CDA, PvdA, VVD …. het is allemaal uit hetzelfde rotte hout gesneden.

   • Praktisch gezien heb je waarschijnlijk gelijk, P. Als je de laatste 4 belangrijkste mannen, die hun naam aan kabinetten gaven op een rij zet dan krijg je het volgende beeld van hun activiteiten:

    Lubbers sloopte met de VVD als partner én daarna de PvdA als volgende partner een eerste deel van de sociale voorzieningen.
    Lubbers met de PvdA als partner tekende in 1990 het Schengen-verdrag [nu weer actueel door de Bulgaren & Roemenen-kwestie] en accordeerde in 1992 het Verdrag van Maastricht [EMU komt tot stand].

    Kok I met de VVD als partner zorgt voor privatisering van de Ziektewet. De euro wordt voorbereid.
    Kok II met VVD en D66 komen met een “tijdelijk raadgevend referendum”.

    Balkenende I met VVD en LPF levert niets noemenswaardig op anders dan het een kabinet werd waar Nederland zich nog lang voor zou moeten schamen.
    Balkenende II met VVD en D66 start in periode van recessie, sloopt de WAO verder en verhardt de eisen voor recht op uitkering Werk en bijstand [voorheen Bijstand]. Ingreep prepensioen wordt door grootschalige protesten afgeblazen.
    Tijdens het Nederlands voorzitterschap van de EU komt op 29 oktober 2004 het ontwerp tot stand van een Grondwettelijk Verdrag (Europese Grondwet) voor de EU. Tijdens een op basis van een initiatiefwet gehouden referendum wordt dit ontwerp op 1 juni 2005 afgewezen. Het kabinet had zich sterk gemaakt voor aanvaarding. Hierna wordt de Europese Grondwet ‘dood’ verklaard.
    Balkenende III is een demissionair kabinet van CDA-VVD, wat formeel lopende zaken doet en geen besluiten neemt over nieuw beleid.
    Balkenende IV [CDA-PvdA-CU] zette zich in voor een alternatieve Europese Grondwet, daarmee de burger het bos in sturend [later geëffectueerd in VVLissabon]. Voorstel verhoging AOW-leeftijd tot 67 in 2025 strandt door val kabinet in 2010. Dit kabinet smijt met miljarden om de gevolgen van de crisis te beperken.

    Uit dit overzicht kunnen een aantal harde feiten naar voren worden gehaald; harde feiten, die desondanks zonder enige valse schaamte door betrokken politici worden ontkend. Volg me even.
    Sinds 1982 is Nederland geregeerd door:
    CDA-premier : 12 [Lubbers] + 8 [Balkenende] = 20 jaar
    PvdA-premier: 8 jaar [Kok]
    VVD-premier: 3 jaar en lopend [Rutte].
    Maken we een zelfde verdeling maar dan naar aan kabinetten deelnemende partijen dan komt het volgende beeld naar voren:
    CDA: 8 kabinetten en 22 jaar
    VVD: 9 kabinetten en 23 jaar [counting]
    PvdA: 5 kabinetten en 17 jaar [counting]
    D66: 3 kabinetten en 11 jaar
    CU: 1 kabinet en 3 jaar.
    Waarmee het sprookje, dat de VVD te pas en te onpas ophangt over haar bescheiden rol bij zaken, die de burger in die 30 jaar troffen, doorgeprikt blijkt.
    In slechts 2 van de 11 kabinetten in de afgelopen 34 jaar nam de VVD niet deel. Het is dan ook zeer ongeloofwaardig, wanneer men stelt, dat bij alle besluitvorming [zowel m.b.t de sloop van de sociale voorzieningen, de privatisering als m.b.t. Europa] een zijdelingse, bescheiden rol zou zijn gespeeld. In 23 van de in totaal 32 jaar meeregeren en dan een bescheiden rol spelen: dat past niet alleen niet bij het karakter van de VVD, maar zou op een schandalig soort luibakken duiden. Kortom: volstrekte onzin dus.

    Op het oog lijkt het kunnen kiezen uit premiers vanuit 3 verschillende politieke stromingen niet te stroken met de weinig keus-stelling.
    Maar als je beziet waaraan die 11 verschillende kabinetten in die 32 jaar in hoofdzaak hebben gewerkt [sloop sociale voorzieningen, sloop AOW, volledige participatie in het europa-project met het negeren van het referendum uit 2005 als absolute dieptepunt] dan kom je tot de onvermijdelijke conclusie, dat hoewel het om in naam 3 totaal verschillende en qua bediening totaal verschillende kiezers lijkt te gaan, men collectief op de belangrijkste hoofdlijnen op dezelfde koers zit. Al meer dan 30 jaar.
    Dus is de vaststelling, dat de kiezer toestaat dat hem verrekt weinig keus wordt geboden probleemloos overeind te houden. En zolang die kiezer de wassen neus van de pseudo-keuze blijft accepteren verandert er ook de komende 30 jaar helemaal niets. En gaat de staande politiek, zeker als zij is van haar monopolie, gewoon door met wat zij al decennia doet. Mooie verkiezingsprogramma’s schrijven, mooie babbels ophangen.
    De enige die daarin verandering kan brengen is de kiezer.

   • Als je dat prachtige [qua werk] overzicht van jou leest wordt alles er een stuk duidelijker op, RadaR. Vrolijker stemt het mij echter niet. Maar dat was zeker ook niet de bedoeling? Het log wordt er als “document” voor de komende verkiezingen wel waardevoller mee, dat staat vast.

 3. Even zachies 😀 San slaapt nog en als ze wakker wordt dan weet je het wel. “Opschieten, opschieten, want “Va en Mem” verwachten ons om 11 uur voor de Johannes de Doper – koffietafel ;)”. Heerlijk die Kerstdagen!!

  Kort over dat eeuwige zelfde fout-syndroom van de Nederlander. Vergeet niet dat wij vrijwel allemaal komen uit voorouders, die 40 jaar of langer naar dezelfde camping gingen en waarschijnlijk doen de kinderen iets soortgelijks. Die “eeuwige fout” is zoals je zelf ook aangeeft één van de kenmerken van het kuddegedrag, waaraan een quasi gevoel van veiligheid, bescherming en participatie wordt ontleend.
  Het ontslaat mensen van de taak om na te denken. Motto is: wat de meeste mensen doen is automatisch de beste keuze. En dat verklaart waarom Serious Puking, de Adéle Top 2000, Boer zoekt Hoer enzovoort enzovoort enzovoort zo populair zijn. Het zijn allemaal dezelfde campings 😉

  Ik hoor geluid in de badkamer. Fijne 1e Kerstdag voor allen en ik zie de meesten [?] op een familieloze 2e Kerstdag. 🙂

 4. Zeg me, dat je niet echt denkt dat 2013 wordt gevolgd een 2014, waarin niets verandert. Laten we daar zelf iets aan doen!! The Voice afschaffen, Yvon Jaspers in een werkkamp opsluiten, Gekke Gieltje een dwangbuis aantrekken ….. het maakt niet uit, als we maar wat doen:) Ik begin door met de hand op het hart te beloven, dat ik niet op Rutte of Samsom of Wilders of Buma of Amish Kees of die andere zije sok Slob en zeker niet op Pechtold zal stemmen. Wie volgt?
  NB: Kerstborrel vanaf 16.00 uur morgen 🙂

 5. Benauwend …. wat zeg ik: angstaanjagend, die veelheid aan overeenkomsten tussen B. en R. Bewondering voor de vergevingsgezindheid bij de hersenlozen is wel op zijn plaats vind ik. Hoewel dat meteen de verplichting meebrengt om die hersenlozen uit te leggen wat vergevingsgezindheid is. En dat kan best nog wel een flinke klus worden, want als je merkt hoe jongeren met ouderen omspringen ….. Enfin, we gaan aan de rollade 😉 en Top 888. En mocht RadaR Love toch weer op 1 staan, het zij je bij voorbaat vergeven 😀

 6. Je kunt een halfjaar met reces. Want dit spijkers op vele koppen slaande epos kun je rustig tot juli 2014 laten staan. Gewoon af en toe wat afvinken, dat is alles.

Nice and easy to work with

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s