ARMOEDESIGNALEMENT of DEFINITIE VAN DE NEDERLANDSE RUTTE-ZIEKTE

Een woord wat alleen bij Scrabble of Lingo scoort, dat armoedesignalement. Maar tegelijk een woord, wat normaliter slechts werd gebruikt voor landen als Pakistan, Bhutan, EthiopiΓ«, Verweggistan en meer van die landen, die tegen de status achtergebleven gebied aanleunden.
Maar de tijden zijn veranderd en drastisch ook. Sinds de crisis in 2008 worden wij hier ook armer [en een select groepje op hun beurt daar weer rijker van].
CBS en SCP presenteren in gezamenlijkheid al enige tijd dat armoedesignalement, wat in 0Rutte geldbadfeite niets meer of minder dan een toetsing is of Rutte’s joviale “kom op schouders eronder, effe door de zure appel heen bijten” houding en Samsom’s uitlatingen in de sfeer van “Nederland is nog steeds een heel rijk land” wel hout snijden of [zoals ik bij voortduring probeer duidelijk te blijven maken] onder de noemer “gelul in de ruimte van 2 volkomen van de real world los gezongen charlatans” kan worden geplaatst.

Wat cijfers:
in 2011 vervielen 100.000 Nederlanders in armoede. In 2012 gebeurde met 152.000 Nederlanders het zelfde. Een stijging van 52%!!! In 2 jaar kwamen een kwart miljoen Nederlanders in armoede te verkeren. Armoede, dat betekent dat er hooguit geld is voor de eerste levensbehoeften. Kleding, huisraad, verjaarscadeaus, vervoer, sociale activiteiten als sport en vakantie zijn onbetaalbaar geworden. 250.000 Nederlanders voegden zich bij de al bestaande groep van 1.000.000 Nederlanders, die hen al voorgingen. Bijna 8% van ons is arm. Hoe groot het aantal Nederlanders is wat op weg is naar diezelfde status vertellen CBS 0armoedeen SCP er niet bij. Wel werd er een tweet op ons afgestuurd, waarin laconiek [want totaal niet onderbouwd] werd gemeld, dat de groei van armoedeval naar verwachting zal afzwakken. Een tweet, waar je je echt beter van gaat voelen, vindt u ook niet? Afzwakkende groei, dat is net zoiets als afnemende krimp als groei verkopen.
In armoede vervallen is voor iedereen zonder uitzondering een bijzonder onprettige, nee onaangename gewaarwording. Maar zonder overdrijving kunnen vooral ouderen met een klein pensioen [80.000] en kinderen, die in armoede opgroeien [384.000 of 1 op de 10] worden genoemd. Voor de eerste groep worden de laatste levensjaren hard, onverdiend hard. Voor de tweede groep is de dreiging van een kansarm leven of in ieder geval een kansarme start van dat deel van het jonge leven, waar juist hoop op en vertrouwen in een relatief mooie toekomst [allemaal bankdirecteur zouden ze nooit worden] zo heel erg belangrijk is.

Zet je die cijfers [er zijn er meer dan ik oppikte] af tegen de geluiden, die uit de Haagse 0piporiolen komen dan wordt het allemaal wel erg pijnlijk. Als Pipo de Clown u zou vertellen, dat het morgen allemaal veel beter zou gaan zou u hem waarschijnlijk dringend verzoeken om naar Mamalou te moven.
Waarom niet identiek reageren als Mark de Clown met zijn luchtfietsverhalen op de proppen komt? Waarom hem niet dringend verzoeken naar zijn Mama toe te moven? Waarom niet identiek reageren als Diederik de Clown [die man is met zijn kop voor clown geboren, beetje schmink er op en hij kan zo het circus in, liefst zo dicht mogelijk bij de wilde dieren] zijn slap gezwets uitstort, ook over de hoofden van die 1,2 miljoen?

Advertenties

32 thoughts on “ARMOEDESIGNALEMENT of DEFINITIE VAN DE NEDERLANDSE RUTTE-ZIEKTE

 1. Hoe diep en diep triest dit ook allemaal wel niet is er moet en zal altijd iets van hoop moeten zijn want zonder dat kunnen we net zo goed allemaal gelijk ophouden nietwaar.

  Mijn sprankje hoop hoorde ik toevallig op Radio 1 vanochtend langskomen bij Sven Kokkelmans (ik geloof dat die zo heet) of is het Kotsenmaar?? enfin, ik hoorde een Emile R. die schijnbaar gisteren op visite was geweest bij de armen en verdomd het was de 1e keer dat ik echt iets van gemeende boosheid in de man zijn stem hoorde, he he eindelijk dacht ik nog want de man reageerde echt vanuit zijn hart en kon zijn woede amper verbergen en die woede was niet gespeeld.

  Het is niet veel hoop dat geef ik toe maar toch is het goed te horen dat Emile zich wellicht eindelijk eens begint te realiseren dat het niet gaat om beleid of politiek juiste keuzes of om allerlei vage plannen het gaat namelijk om ons!! wij de mensen en nergens anders over, wij zijn degene die boterhammen tellen onder de middag, wij zijn degen die ons belangrijke zorg ontzeggen omdat het te duur is, wij zijn degene die de huur of de hypotheek niet meer kunnen opbrengen, wij zijn degene die het ene gat met het andere gat moeten opvullen ja noem het maar op en helemaal niemand anders dan wij zijn het haasje en dus Emile blijf boos net zolang tot dat zooitje de menselijke waardigheid vertrappende zooitje sociaal-liberale fascisten in de hofgracht is gedonderd.

  Overigens zou ik gelijk een zak over die kop doen en daarna pas gaan verder nadenken wat te doen want die kop daar worden normale weldenkende echt kotsmisselijk van.

  • Ik heb gisteren niet geheel met onverdeeld genoegen naar The Purge zitten kijken en die film bracht me op een idee. Als we nu in Nederland ook “the Annual Purge” instellen, maar dan wel the other way around [niet zoals in de film, waarin de New Founding Fathers dat feest instellen om de burgers 1 dag per jaar de kans te geven hun eigen bloedgroep te zuiveren, wat tot de voorspelbare Amerikaanse uitkomst leidt. Maar wel een dag, waarmee de burgers de politiek de kans biedt haar eigen bloedgroep te zuiveren] zou dat niet sinds lange tijd weer een nieuwe feestdag betekenen, die wel zin en betekenis zou hebben? Het is maar een idee, maar zelf krijg ik daar wel een warm gevoel bij πŸ™‚

   • Niet als je de Purge goed regelt, O. Als het scenario van de film goed wordt gevolgd dan moet er een minimale score aan gezuiverden worden bereikt. πŸ˜€

   • Ik heb het even opgezocht. want to purge is niet een werkwoord wat ik dagelijks gebruik [meer iets voor Kees en zijn Amish :D] . En toen bedacht ik dat het best een goed idee is. Eigenlijk het zelfde idee wat de politiek de afgelopen jaren heeft gebruikt om de middenklasse van dit land te amputeren c.q. elimineren.

   • Heel goed, Leon. Waarom dacht je dat ik de film anders zou hebben uitgekeken? De analogie drong zich zo sterk aan me op dat negeren onmogelijk was.

  • Willem, goed van je dat dit positieve feitje over Roemer even te berde brengt. Kan m.i. niet genoeg gebeuren, want Emile is één van de zeer weinigen waar we het van moeten hebben. Dat is en blijft mijn overtuiging.

   • @P, mocht ik al gaan stemmen dan is de SP inderdaad ook bij mij de favoriet en niet vanwege het feit dat deze partij nu zo zaligmakend is, verre van zelfs is mijn overtuiging, maar meer om de reden dat ik bij die partij nog iets van menselijke warmte proef en een diepgeworteld besef dat we met zijn allen niet op de schandalige wijze dienen om te gaan met onze medemensen en onze vrijheden verkwanselen ten behoeve van de semi-fascistische hordes der EU met in hun voetspoor het alom bekende financieel-economische conglomeraat.

    Lennon zong ooit “Power to the People” het word dan ook eens tijd dat die People zich gaan realiseren dat zij de “Power” inderdaad zijn en nu eens eensgezind alle grote en kleine verschillen in denkwijze opzij schuiven ten behoeve van het grote doel en daarvoor de SP als vehikel gebruiken om de gore smerige en doorrottende bruinkleurige geur die nu vanuit Brussel en den Haag tot ons komt te verdrijven.

    Ik kan alleen maar hopen dat Emile zich realiseert dat het spuien van allerlei algemeenheden daarvoor niet genoeg is, zeggen dat bijvoorbeeld in Gemeenten waar de SP een meerderheid heeft het beleid is veranderd is mijns inzien daarvoor lang niet genoeg, voorbeelden moet die gaan geven en wel uit de harde praktijk, wat is er veranderd in het leven van wie en waarom?? zeg het gewoon maar wie er in de ellende zit en waarom enzovoort enzovoort.

    Laat Emile nou maar eens als eerste beginnen met de politiek weer terug te brengen naar het nivo waar dat op hoort namelijk op het nivo van de menselijke proporties, slaagt hij daarin dan maakt die pas een goede kans althans in mijn visie.

   • het word dan ook eens tijd dat die People zich gaan realiseren dat zij de β€œPower” inderdaad zijn

    Begrijp ik hieruit goed, dat het idee van “The Annual Purge” jou ook niet onsympathiek in de oren klinkt?
    Je brengt trouwens prima onder woorden wat een breder gevoel en de bredere verwachtingen m.b.t Roemer .i.c. de SP bij meerderen van ons is/zijn.
    Een revival van Lennon’s song zou mooi zijn.

   • Dank en respect voor deze prima bijdrage Willem. Ik hoef er niets aan toe te voegen. Het zijn mijn gedachten in jouw woorden. πŸ™‚

   • Waar vind je in 2014 nog een non-conformist van de allure van een Lennon? In Nederland hebben we alleen maar Borsato’s, Acda’s, Meeuwissen. Eerst The Purge en dan zien wat er over blijft πŸ˜€

   • Voordat we straks hier bekend komen te staan als “The Purgers” πŸ˜€ is het van belang om vast te stellen, dat Willem een issue aanroert wat feitelijk als kernpunt voor de steeds maar groeiende groep echte slachtoffers van de niet door hen veroorzaakte crisis geldt. Roemer ic. de SP is met ook al zijn gebreken de enige die de slachtoffers nog rest om op te kunnen hopen. Wie nu nog in de veronderstelling zou verkeren, dat partijen als de VVD, PvdA, D66, GroenLinks of de dwergen in de religieuze politiek een toevlucht kunnen zijn heeft of de instelling passend bij een model-slaaf of komt bij voorkeur aan zijn gerief door over de ruggen en het leed van anderen zijn maatschappelijke positie te verdedigen. Dat zijn mensen, die blijkbaar het verrotte neo-liberale marktsysteem over het sociale mensensysteem prefereren. VVD en PvdA hebben zich ontpopt als partijen, die niet een betere maatschappij met een beter, menselijk systeem nastreven, maar sec hun visie en daarvan afgeleide plannen richten op herstel van het verrotte marktsysteem. En de andere genoemde partijen blijken als oppositie daar hun steun aan te geven. Iedereen die terug wil naar de situatie voor 2008 kan en mag die keus maken. Maar dient dan wel te beseffen, dat zij of in ieder geval een aanzienlijk deel van hen de volgende slachtoffers zijn van het monster, dat werd gereanimeerd. Want die volgende crisis komt er dan ongetwijfeld. Er is ook die andere keus, de keus voor dat systeem waarin mensen weer tellen als mensen, niet als wandelende creditcards. Op dit moment zijn er heel veel Nederlanders, die zich door overheid en politiek niet meer als mens behandeld voelen. Zij voelen zich een nummer, een statistisch getal, een in botten en vlees samengepakte bundel kosten, die Den Haag niet meer wil dragen, terwijl men nota bene op door ons opgebracht geld zit. Voor die mensen kan, nee zal Roemer een spreekbuis zijn, een alternatief moeten bieden. En hoe zuur dat in sommige opzichten ook moge klinken, zijn partij is helaas de enige. Maar een natuurwet zegt, dat alles ergens moet beginnen. Lennon begon zijn kruistocht in de 2e helft van de jaren 70 van de vorige eeuw. Omdat hij bijtijds inzag, dat al het moois en al het veelbelovende, wat in de 10 jaar daarvoor was ontstaan werd aangevreten door het soort mensen, dat 30 jaar later een crisis van ongekende omvang ontketende. De nu levende generaties zijn op 2 momenten in hun leven al slachtoffer gemaakt [jaren 80 + jaren 10]. Van die jaren 80 werd aantoonbaar nauwelijks iets geleerd; de politieke machten bleven in stand, hoewel ook toen al miljarden werden geroofd van de burgers. In de jaren 10 is er die crisis in extremis en weer werden ditmaal tientallen zo niet honderden miljarden geroofd. Niet om het voor ons draagbaar te houden, maar wel om opnieuw dat zelfde verrotte systeem in leven houden. Een volgende crisis [vrijwel een zekerheid] betekent einde verhaal, omdat er dan geen gelegenheid meer zal zijn om ooit nog de woorden ‘Power to the people” zonder schaamte uit te spreken. Als Nederland dat land is met burgers, waarvan stug wordt volgehouden dat er op belangrijke momenten altijd voorop wordt gelopen dan is het de hoogste tijd om dat waar te maken. Verwerpen van een systeem en een samenleving, waarin een mens slechts nog meetelt zolang hij economische waarde [lees: winst] vertegenwoordigt, kan nog. Maar time is running out en de slachtoffers van dat systeem en die samenleving stapelen zich op.

   • Wow!!!! Het beest is los!!! En Willem is degene die het heeft losgemaakt. Wat een prachtig betoog, RadaR. Ademloos gelezen en nog flink onder de indruk. πŸ˜‰

   • Men zou kunnen zeggen “RadaR loopt leeg” maar dat zou geen eer doen aan dit voortreffelijke betoog. Je gebruikt woorden en termen, die Roemer 1 op1 zou kunnen overnemen om eindelijk eens in een gloedvol betoog aan Nederland te laten zien, dat hij wel degelijk “ballen” heeft. πŸ™‚
    Laat er geen twijfel bestaan: 150% met je eens.

   • Sorry voor een paar tekstuele schoonheidsfoutjes; dat gebeurt nu eenmaal als je zoals ik in een flow terecht komt πŸ˜€

   • @ RadaR: als er zo’n ander menselijker systeem zou komen [en wie wil dat niet behalve de compleet vergiftigde 1% en hun 19% volgers? ] wat moet men dan met die 10 miljard mobieltjes? πŸ˜€

   • Dat is een beetje grof, Arno πŸ˜›
    Ik dacht meer aan een minder gevoelige oplossing [je moet van Jeanette niet het onmogelijke verwachten als een mooi groot landelijk georganiseerd “einde-periode-vuur”. En aan het eind een collectieve knokpartij [ik blijf aan The Purge denken] om al het gesmolten goud uit die ondingen πŸ˜€

 2. Zelfs de cijferverdraaiers van het CBS kunnen niet meer om de werkelijkheid heen. Dat is een veeg teken. Maar er is iets goed mis aan het gaan hier en dan treft het niet dat juist nu dat stelletje aartseigenwijze en -domme minkukels dit land besturen. Slecht en dom besturen leidt onvermijdelijk tot bezuren.

 3. Ik schrok me 3 slagen in de rondte bij het zien van Mark in zijn bad. Niet de prettigste gewaarwording, moet ik zeggen. Ik had al last van suizende oren na het geweld van zowel Deep Purple [Willem blijft onze oren teisteren onder het mom van muzikaal opvoeden van de onwetenden πŸ˜€ ] als van Rainbow. Ik raad iedereen aan om heel voorzichtig te zijn met het volumeschuifje.
  Na suizende oren zit ik nu ook met overvloedig tranende ogen.
  Echte tranen komen opwellen in het besef, dat mensen in de periferie van onze samenleving het ongenadig hard voor de kiezen krijgen. Terwijl ik toch meen te weten, dat zij zeker niet de veroorzakers van de zijn 6e jaar ingaande crisis zijn. Wat dat betreft is het we heel cynisch, dat juist de mensen die wel mede aan de wieg van de ellende hebben gestaan [inderdaad, de politici] straf uitdelen aan de onschuldigen. Daar zit niet voor de eerste keer een les in verborgen, die nu toch eindelijk eens moet worden geleerd

 4. Onthutsend dekt de lading niet eens. 1,2 miljoen mensen in armoede, bijna een half miljoen kinderen, die in armoede opgroeien, duizenden ouderen die allerlei strikt noodzakelijke middelen niet meer kunnen betalen. Wat een rapport voor Rutte c.s.!!!
  Probeer eens voor te stellen wat er niet voor nodig is om deze inktzwarte vlek op het blazoen van Nederland , het nog altijd steenrijke Nederland van Samsom en Dijsselbloem, weg te werken. Daar zijn jaren voor nodig, wat zeg ik waarschijnlijk een generatie. Opnieuw dreigt een verloren generatie te ontstaan, die scholing, zorg en een normaal bestaan niet meer kan opbrengen.
  Ik wil niet de zwartkijker uithangen, maar als je beseft dat ook 2014 meer ellende dan goeds te bieden zal hebben zolang Rutte aan het stuur zit, dan wordt klinken op een voorspoedig nieuwjaar slechts een realistische wens voor een select gezelschap in dit land. Nederland lijkt eerst tot een absolute stand still te moeten worden gebracht om langzaam een andere kant dan die van Rutte te kunnen opgaan.

  • Wat een rapport voor Rutte c.s.!!!

   Zeg me dat je niet bedoelt, dat Rutte c.s. moeten blijven zitten met zo’n rapport? Want anders stort je een nog steeds groeiend deel van Nederland in nog diepere ellende.

   • Da’s een goeie, Arno. Een hele goeie!!! Maar ik denk, dat Paul andere gedachten heeft m.b.t. dat beroerde rapport. πŸ™‚

   • Nee nee, dat bedoel ik zeker niet. Ik veronderstelde even, dat jij zou snappen, dat Rutte een “school” doorloopt waar falen [blijven zitten] niet is toegestaan en direct tot verwijdering van die “school” [de Pluche Academy] leidt. πŸ™‚

 5. Die foto van Rutte πŸ™‚ onbetaalbaar. Dagobert Duck Jr. πŸ˜‰
  Zonder te willen overdrijven zijn die cijfers schrikbarend over de armoedeontwikkeling in Nederland. Er is zo veel wat we ook nooit zien, wat waarschijnlijk zo veel mogelijk buiten beeld wordt gehouden. Bijna 400.000 [en straks misschien wel een half miljoen] kinderen die in armoede opgroeien. Er zijn wat mensen als die man in zijn geldbad hierboven, die zich moeten doodschamen. Op zijn minst.

  noot RadaR: al gebeurd, O. πŸ™‚ No problem at all, spaar jij je ogen maar een beetje πŸ™‚

 6. Tja als je als land je triple A verliest kun je moeilijk alleen maar welvarende burgers hebben, denken Rutte c.s. Dus neer met die hap, we moeten terug naar de tijden, dat de burgers tot hun liezen in de blubber stonden om veen te steken.
  Welvaart moet je verdienen. “Neem mij als voorbeeld” zegt Rutte er dan achter. En maatje Samsom staat dan fanatiek te knikken.
  Nog even en de Voedselbank is het hart van de vaderlandse economie.

Nice and easy to work with

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s