TWEE ZWEVERIGE VERGELIJKINGEN

Een beetje wazig, ietwat zweverig. Zo zou je mijn geestestoestand bij het beginnen aan deze zonnige zaterdag kunnen omschrijven. Om misverstanden te voorkomen haast ik me te zeggen, dat die toestand alles te maken had met het feit, dat ik gisteravond naar “Gravity ” heb zitten kijken. Het filmisch spektakel waarin Sandra Bullock en George Clooney bizarre avonturen in de ruimte beleven. Verder zeg ik daar niets over, gewoon gaan kijken is mijn advies.

Nu die zweverigheid met behulp van een paar koppen koffie is verdreven rijst het beeld van Jetta Klijnsma en Jeroen Dijsselbloem weer voor me op. Een schrikbeeld om precies te zijn, wat alles te maken heeft met het feit, dat ik al dagen met een vergelijking in mijn hoofd rondloop, die weigert om te vertrekken. En dan is de enige oplossing het via een blog van me afschrijven.
Een beproefd middel. Daar gaan de dus maar.

0KlijnsmaJetta hoorde ik op de haar eigen kloosterzusterbloedwijn manier uitleggen, dat het toch toelaatbaar en logisch is om van mensen, die een bijstandsuitkering genieten een tegenprestatie te verwachten. Dus academici nutteloos straatvuil laten zoeken, het moet kunnen.
Jetta legde ook uit, dat het in haar wereld prima was om mensen met zo’n bijstandsuitkering, die zich niet volgens haar normen gedroegen of er anders uit zagen [3x bidden per dag, niet aan seks denken, een kapsel als een Franciskaner monnik], te straffen door die uitkering 3 maanden in te houden.
Jetta, het werd al meer verkondigd, is van de harde leer. Toen een reactie was “maar u bent toch een PvdA-er?” kwam er een hartstochtelijk “Ja, nou en of” als antwoord,

1dijsselJeroen Dijsselbloem is ook zo’n PvdA’er,  waarvan wel steeds meer mensen zich afvragen hoe lang het nog duurt voor hij de Duitse nationaliteit aanvraagt.
Wat weer het gevolg is van zijn status als “pleegkind van Angela Merkel”.
Het venijnige strakke mondje heeft Jeroen al aangeleerd valt me elke keer meer op.
Jeroen hoorde ik over die “schat van een Sipko”, die inmiddels ex-Rabo topman, die door de boeren van Nederland is weggestuurd. Sipko Schat is keurig gekleed over het algemeen. Wat de man in mijn ogen tegen heeft is zijn kop, maar meer nog dat hij in het belang van een groter goed de boel enorm heeft belazerd. Enfin, u moet wel heel erg wereldvreemd zijn [verslaafd aan  The Voice  of Geile Geer& Goor of Rampenacties] als u van Sipko’s strapatzen niets heeft meegekregen.
Dijsselbloem verscheen aan de mensheid om het over dat ontslag te hebben. Of, om preciezer te zijn, over de ontslagvergoeding van Sipko. 5 miljoen had RTL uitgerekend en Jeroen vond dat ‘niet realistisch en dus niet correct”. Hij zei er zoals gewoonlijk niet bij wat wel correct zou zijn, want “daar ga ik niet over”.

Die vergelijking nu. U kunt kiezen uit 2 mogelijkheden .t.w.:
– de PvdA-non Jetta vs de PvdA-ontwijker Jeroen
– die boef van een bijstandstrekker, die zijn haar niet keurig kamt en niet flost vs de “god” Sipko Schat, die zijn bank en indirect dus ook de rekeninghouders opscheept met een boete van 794.000.000.
Bij de eerste vergelijking is de vraag “Wie verdient er een enorm schop onder haar of zijn hol?”  “Beiden” wordt als antwoord geaccepteerd.
Bij de 2e vergelijking leg ik u de vraag voor “Wie is de echte boef en wie verdient er straf”?

Advertenties

16 thoughts on “TWEE ZWEVERIGE VERGELIJKINGEN

 1. Dat deze twee exponenten van een zich steeds meer als repressief totalitaire neigingen bezittend als neo-fascistisch presenterend regime opwerpen durven te toeteren dat zij zelfs na de voorgenomen invoering van slaven en dwangarbeid plus een absolute verkrachting van ieders rechtvaardigheidsgevoel als zijnde “sociaal” zich durven te afficheren is behoudens de grootste gotspe van de laatste jaren een meer dan immense belediging voor niet alleen de weldenkende burger maar is tevens en helaas ook een teken van de bijzonder deplorabele staat waarin dit land zich nu bevind.

  Het antwoord op de prangende vraag waarom er nog steeds niets gebeurd ondanks alle weerzinwekkende maatregelen is mijns inzien gelegen in de geschiedenis.

  Een land wat in de 2e wereldoorlog de meeste collaborateurs heeft gehad en waar procentueel gezien er geen enkel bezet land was waar zoveel joden zijn verraden nog waar er zoveel vrijwilligers voor de SS aangemeld zijn geweest tevens een land wat zelfs heden ten dage zijn oorlogsmisdaden begaan in de gordel van smaragd ontkent en een land waarin veteranen van voormalig Joegoslavie, Libanon en nu dus Afghanistan in meer of mindere mate aan hun lot worden overgelaten du moment dat Defensie meent dat geestelijke nazorg of lichamelijke verzorging teveel geld en moeite gaat kosten is een land waar meer fout zit dan zo op het eerste gezicht lijkt.

  Zelfs nu nu de datum van 1 januari met rasse schreden nadert een datum die de meeste bejaarden in de honderden diverse verzorgingstehuizen die dicht zullen gaan zonder dat er zeer vele bewoners weten waar en hoe ze naar toe zullen gaan en die ongetwijfeld zal gaan leiden tot een explosie van bedenkelijke sterfgevallen die ongetwijfeld in mooie statistieken verhuld zullen worden, maar zelfs nu er dus honderden zo niet duizenden moedwillig de dood in worden gejaagd door dit rigide smerige regime weigert die Nederlander van zijn luie reet te komen, welnee want of een of andere lul van een gozer nu 125000 of tig miljoen heeft gewonnen is natuurlijk veel belangrijker te weten dan je ook maar iets aantrekken van het lot en het leed van al die ouderen die als vee worden verplaatst waarschijnlijk collectief en onder toezicht van de neo-NSB zijnde de stadstoezichthouders en ordehandhavingspersonen en hoe die klapharken ook allemaal genoemd willen en mogen worden en vergeef me maar ik zie langzaam beelden opduiken van kampementen en veewagens en figuren die de deuren nog even een harde trap na gaven om zeker te weten dat die echt niet meer open kon.

  Dit volkje bestaat merendeels uit luie en laffe slechts interesse tonend voor hun eigen welvaart als slachtvee ronddolende mensen die nog te stom zijn om te beseffen wat er nu eigenlijk in de werkelijke wereld gebeurd en begint in mijn optiek steeds meer een land te worden waarvan ik steeds meer moeite mee heb om deel van uit te maken.

  Het enige waarin deze twee in mijn ogen zijnde misdadigers nog te herkennen zijn als mensen is de kleur van hun kleding maar die begint toch echt wel langzaam maar heel zeker vaalbruin te worden maar zelfs dat kan de Nederlander niet verontrusten.

  • Het blijkt dus gewoon genetisch bepaald, begrijp ik uit jouw relaas. En dat zou wel eens een logische verklaring kunnen zijn. Het is alleen wel jammer, dat er binnen dat laffe volkje een laag is, die naast lafheid ook de gave heeft om daar op de voor hen meest lucratieve wijze van te profiteren.

  • Je hebt m.i. deels gelijk, Leon. Het heeft met de genen te maken. Maar als ik Willem goed begrijp spreekt hij over het feit, dan het vooral om de “angstgenen” zou gaan. En daar heeft hij wel een punt. Er is die oude uitdrukking “de mens lijdt het meest onder het lijden dat hij vreest”. Wel, er zijn op dit moment mensen, die:
   – bang zijn hun baan te verliezen
   – bang zijn dat ze hun huis niet meer kunnen betalen
   – bang zjjn dat hun pensioen nog verder zal worden gestolen
   of
   – bang zijn dat hen overkomt wat anderen door heel Nederland overkomt
   En zo groot hun mond is op Facebook, Twitter en al die andere sociale vergaarbakken, zo klein is hun hartje in de realiteit. Angst kan zich op 2 manieren vertalen: in woede en daaropvolgend in verzet tegen plannen, die een bedreigend karakter hebben. Maar ook in het gedrag wat Willem zo bloemrijk beschrijft en waarvan inderdaad in de recente geschiedenis genoeg sprekende voorbeelden van te vinden zijn. Het zgn. “wezelgedrag” met daaraan gekoppeld “heulgedrag”.
   Ik denk, dat Nederland en de Nederlanders voorjaar 2014 het ware gezicht zal moeten laten zien. Blijft men bij het oude dan is mijn overtuiging, dat dit land minstens met één generatie opgescheept blijft zitten, waar niet veel van moet worden verwacht. De komende maanden zullen het ons leren.

   • Ik zou die laatste opmerking graag willen bestrijden, Paul, maar ik vind er geen steekhoudende argumenten voor. Er zijn nog steeds mensen, die vinden dat wat we nu hebben, ondanks de crises en alle ellende als gevolg daarvan, het beste is wat we kunnen krijgen. Vraag je die mensen “waarom???” dan wordt het erg stil. En als je antwoord krijgt is het net of je Pechtold of één van zijn vakgenoten hoort. Daar heb je je wezels en heulers. Het barst er van 🙂

 2. Probeer het allemaal maar eens uit te leggen. In ieder geval doe jij er een verdienstelijke poging toe.
  Er is een ding, wat je nog onbesproken laat wat je op zijn minst toch ook als curieus kunt aanmerken. De overheid heeft zelf als eerste geschikt met de Rabobank voor ik meen iets van 10 miljoen [ik kan me vergissen overigens in het bedrag], waarmee diezelfde overheid afzag van vervolging van de verantwoordelijken voor dat Libor-schandaal. Er kunnen legitieme redenen zijn geweest waarom werd geschikt. Ik kan ze niet verzinnen, maar Opstelten vindt altijd wel iets om voor de camera te brommen.
  Dat schikken krijgt echter een vreemd geurtje als je beseft, dat diezelfde overheid ditmaal bij monde van de al genoemde Dijsselbloem in de openbaarheid bracht, dat zij bij de Rabobank wel heeft aangedrongen op [strafrechtelijke] vervolging van de betrokken personen, maar dat het initiatief van de bank zelf moest uitgaan.
  Een vreemd toneelstuk, wat haast lijkt te vragen om De Prooi 2. De vraag is wie gaat het boek schrijven? Of zou Smits al bezig zijn?

  • Paul, je draait het restje geloof wat we nog hadden nu echt de nek om 😛
   Jammer dat je niet hier bent anders hadden we samen onze teleurstelling kunnen weg drinken. Je malt staat al op de bar 😉

   • @Jurgen
    je kent de uitdrukking: “drank maakt meer kapot dan je lief is”. Waarschijnlijk is dat ook de belangrijkste reden, dat het in Nederland zo in ruime mate beschikbaar blijft zijn 😉
    Zou ik dat restje werkelijk bij je hebben willen wegnemen dan zou ik ook iets over The Iron Lady met het o zo sociale stemgeluid hebben gezegd. Dat ik zulks niet deed laat je de kans in haar nog wel geloof te hebben. Wat ik overigens, als je dat wilt weten, ten stelligste afraad.
    Mevrouw Klijnsma doet mij denken aan de oma, die met die stereotiepe omfloerste stem haar kleinkind in het kolenhok stopt.

   • Wees gerust, Paul. Klijnsma is mijn type niet. En zal dat minimale restje geloof nooit krijgen. Een wortel kan ze krijgen, want ik zie ineens een konijn in dat mens. Je weet wel, zo’n dier wat voortdurend overal aan knaagt. Zoals Klijnsma aan de bijstand en de pensioenen.

 3. Weet je wat ook nog een punt is met die Sipko? Het staat vrijwel vast, dat die 794.000.000 niet de complete schade zal zijn. Allereerst is er die afkoopsom aan de Nederlandse Staat, waar Sipko’s mogelijke gevangenisstraf [men noemt het vervolging, omdat dan ook de suggestie nog kan worden gewekt, dat die vervolging niets zou opleveren. En vervolgens die afkoopsom als “winst” kan presenteren. Ze zijn echt van elk fatsoen weg, die lui.] mee werd afgekocht.
  Tweedens: dit handelt over de Libor-fraude. Maar er is ook nog de Euribor-fraude.
  Derdens: wat te denken van de imagoschade voor de Rabobank? Als ik bij mijn baas iets zou flikken wat maar 1 promille van de schade van Sipko en zijn kornuitjes zou opleveren ligt mijn jas al buiten en komt de politie er achter aan.

  • OK, zinvolle aanvulling, Jurgen, want je hebt uiteraard gelijk. Wat derdens betreft: je weet toch dat in dit soort gevallen niet de omvang maar sec de overtreding of het misdrijf de strafmaat bepaalt in dit land. Als Beppie van de hoek 2.000 euro ten onrechte aan uitkering genoten heeft krijgt ze relatief dezelfde duw als wanneer een bankier een paar miljard verduisterd [als die bankier tenminste niet een deal met Justitie maakt, wat Beppie zelfs al zet ze haar charmes in nooit voor elkaar krijgt.] Die valt dan onder de Klijnsma doctrine. Mensen als Sipko vallen onder hun eigen doctrine: met geld koop ja alles [af]
   Waar we hier wel erg sterk in zijn is de “juiste verhouding” tussen overtreding of misdrijf en de strafmaat te bepalen. Dat maakt het mogelijk, zoals Leon ook aanroert, dat wel hier geboren kinderen het land worden uitgezet of in de gevangenis terecht komen, maar een bankier als Schat die dans moeiteloos ontspringt. That’s called neo-liberal justice 😦

 4. Waar de trekpoppen van de PvdA [de fractie] bezig is het voor de verkiezingen nodige beeld te verzinnen [zie voorgaand log] is de echte PvdA [het kabinetsmaldeel] op het gemak bezig groep na groep tot aan modaal onder de sloophamer te leggen. Klijnsma, ik verdraag dat mens niet meer. Haar fysieke verschijning is nog tot daar aan toe, maar die eeuwige inderdaad sacrale toon en uitdrukking van haar zijn me teveel van het slechte.
  Ik heb Dijsselbloem niet gezien of gehoord over Sipko S. , maar eerlijk gezegd verbaast zijn opstelling me in het geheel niet.

 5. Tja, ik herhaal het maar weer: op deze wijze bij elkaar gebracht kan er toch geen zinnig mens zijn die nog enig vertrouwen heeft in [laat ik het woord maar gebruiken] “rechtvaardigheid”.
  Waar ligt de grens toch aan dat incasseringsvermogen van wat toch nog steeds mensen, wat zeg ik, Nederlanders zijn?
  Ik heb dit met verontwaardiging gelezen; niet om de manier waarop je het brengt, maar gewoon om het bijna weerzinwekkende beeld wat er uit spreekt van onze politici en dergelijken.

 6. Volgens mij is los van de antwoorden op die vergelijkingsvragen [die inderdaad voor de hand zouden moeten liggen, maar in het Nederland van nu weet je het nooit. Straks staat er een beweging op tegen de “verkettering van bankiers”] de beste oplossing de volgende.
  Pak Schat alles af [“uitkleedregeling” die voor criminelen al bestaat] en jaag hem de bijstand in. Verplicht hem naar R’dam te verhuizen. En binnen de kortste keren loopt Sip O’Schat legel colablikjes te scoren. Het hoeft helemaal niet zo moeilijk te zijn. Gewoon Teeven en zijn baas, Joris Zet de Boel Opstelten met pek en veren naar Pampus jagen 😀

 7. Eerste reactie: brrrrrrr, wat een koppen. Een mens zou er slecht van slapen. 🙂 Dan die vergelijkingen maar. De antwoorden lijken me nogal voor de hand te liggen. Laat ik er daarom iets anders over zeggen.
  Jetta De Kille Non koos de criteria zo zorgvuldig, opdat mensen als Schat er nooit onder zullen kunnen vallen.
  Jeroen de Ontwijker zorgt op zijn manier er voor, dat mensen als Schat nooit in de positie kunnen komen, dat het scheermes van Jetta in zicht zou komen.
  En wij? Wij zorgen er voor, dat onze woede nooit zal leiden tot effectieve daden. Wij grommen en grauwen in onze stoel en Schat onderhandelt ondertussen welgemoed over zijn OV.
  O, laat ik niet vergeten nog even iets te zeggen over Teeven. Die man is de perfecte exponent van het huidige juridische systeem in Nederland. Waarbij men het belangrijker vindt kinderen het land uit te zetten dan mensen die de gemeenschap [lees: belastingbetaler] naaien voor een bedrag, wat inmiddels reusachtige proporties heeft aangenomen, strafrechtelijk aan te pakken. Integendeel, die mensen mogen strafvervolging afkopen.
  Soms denk ik “ik spuug erop”, maar what’s the use? Die lui zitten al zo onder de smerigheid dat ze die klodder van mij niets eens opmerken.

  En nu stap ik even over naar “de andere kamer” om iets over de muziek te zeggen. 😉

Nice and easy to work with

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s