HET PROJECTIE-VERTROUWEN

Er bestaan vele soorten projecties. Teveel eigenlijk om op te noemen. Want het stikt werkelijk van de instanties,  die aan projecties doen. Vooral sinds “Brussel” op volle toeren is gaan draaien. Men heeft daar dus echt wat te doen gevonden.
0projektorIk wil het even hebben over 2 specifieke soorten projecties. Om  te beginnen de zogenaamde langetermijn-projecties. Dat zijn projecties,  waarbij de nerds die bekend staan onder de beroepsgroep “statistici” beide ogen open hebben, zodat ze meer kunnen zien. En een groter spreadsheet gebruiken, omdat er meer kolommen met cijfertjes nodig zijn.
De nerds kijken wat verder in de toekomst of, zo u wilt wat dieper in het koffiedik. Op basis van hen opgelegde parameters slaan ze aan het goochelen en komen dan met [de gewenste] uitkomsten.
Die vervolgens één eigenschap gemeen hebben: ze komen nooit uit, er klopt geen hol van. Maar op het moment, dat die projecties worden gepresenteerd voldoen ze prima aan hun opdracht. Iedere bestuurder of politicus doet net alsof hij ze gelooft en kan op die basis 0nerdweer even vooruit. Maar zelfs langetermijn-projecties worden vrijwel altijd door de tijd ingehaald. Toen ons werd voorspeld, dat 2013/2014 de crisis voorbij zou zijn en betere tijden dus gloorden geloofde iedereen dat. Omdat zulks in de begeleidende tekst werd vermeld. “Er wordt nadrukkelijk geadviseerd te doen alsof u het gelooft”. Zoiets schijnt er gestaan te hebben.
En als eenmaal het moment van het ingehaald worden door de tijd daar is, dan wordt geadviseerd “gebruik de tool voortschrijdend inzicht”.
U voelt hem wel, denk ik; het gaat allemaal om pure onzin, luchtfietserij of zelfs bewust bedrog.
Een mooi bewijs daarvan werd recent geleverd via die andere projectie-variant, die van de korte termijn.
0spreadsheetNog geen 4 maanden geleden meldden OESO [die liegen op globaal niveau], IMF [liegen globaal maar ook continentaal], DNB [liegt altijd en overal] en CPB [die komen van de planeet ExVeritas] allemaal [het leek wel een afspraak 🙂 ], dat de Nederlandse economie in 2014 ca.. 0,5% of iets daarboven zou groeien. Klaas Knot voegde er nog aan toe, dat hij een heel apart gevoel had gekregen.
De volgende 4 maanden kenmerkten zich [lang niet voor de eerste keer] in trapsgewijs neerwaarts bijstellen van die verwachtingen. Het zou nauwelijks vreemd zijn als je je zou afvragen wat de zin is van dat telkens weer produceren van niet kloppende of misschien wel onjuiste cijfers. Het minste zou mogen zijn, dat je concludeert dat die lui maar wat aanklooien. Of zichzelf verwennen met een smakelijk brokje rekenwerk voor “Jan met de korte achternaam”. Maar zou je iets verder denken dan is de logische verklaring vrij eenvoudig te vinden. Probeert u het gerust.
De OESO meldde nog maar net, dat die economische groei in 2014 [projectie medio 2013: 0,7%] er toch niet in blijkt te zitten. Ieder bedrijf wat met die eerdere projectie in de hand dus welgemoed een mooier 2014 meende tegemoet te zien en daarop anticipeerde krijgt dus een domper te verwerken.
Maar de kolonne aan rekenaars en projectiemakers geeft het niet op. Haar grote verscheidenheid in de kolonne biedt alle gelegenheid om op haar beurt te anticiperen. En kijk, welke putje gaat vandaag open ….. het CBS.
Met een stalen gezicht wordt ons verteld, dat we ineens veel meer vertrouwen als consument blijken te hebben in wat er komen gaat en dus ook in 2014.
Wat zo’n “rampenactie” en de voorbeiding erop + het zien en voor een enkeling het aan de lijn krijgen van een BNér niet voor effect op ons blijkt te hebben.
OESO zegt “verwacht maar niets” CBS zegt “veel meer vertrouwen” Waar is toch die correlatie? Ik kan hem niet vinden. Logen ze eerst in grote gezamenlijkheid, nu blijken ze te liegen in verscheidenheid.  Het moet toch niet gekker worden?
0trustEn zeg eens, bent u het geweest, die tegen het CBS heeft gezegd, dat u veel meer vertrouwen heeft? U misschien? Jij dan? Wel, ik ben het niet geweest, het CBS vraagt mij nooit wat. Waarschijnlijk komt dat omdat ik hun kortetermijn-projecties nooit geloof. Simpelweg omdat ik ze niet vertrouw.

Advertenties

25 thoughts on “HET PROJECTIE-VERTROUWEN

  • De naam is Knot, Leon, geen Knol 😛 Het is al erg genoeg zo, vind je niet?
   Persoonlijk denk ik, dat hij hard werkt aan een volgend gevoel. Zal wel een slapende voet worden denk ik 😀

  • En wat nu als ik de kop van die man precies bij een Knol vind passen? En daarbij komt nog: hebben jullie ooit van een Knot gehoord, die opeens een gevoel krijgt wat hij met ons moet delen? Nou dan 😛

   OT: RadaR, Dream Theater kan nu wel weg, we hebben het 3x beluisterd en het blijft verdorie even goed. 😉

 1. Ik mis door de muziek nogal wat, zoals deze diepgaande discussie over het CBS en haar ook wat mij betreft steeds ongeloofwaardiger wordende “projecties”. Het is inderdaad verbazingwekkend hoe men het liegen en verdraaien en manipuleren steeds zichtbaarder tot de belangrijkste graadmeter van onze economie heeft gemaakt.
  En dus rest geen andere optie om met liegen door te gaan, zelfs al moet dat openlijk en voor elk zinnig denkend mens duidelijk herkenbaar.
  Paul lijkt me hiermee de spijker op de kop te slaan. Men zit gevangen in zijn leugens. En gold dat alleen maar voor de overheid/politiek, dan was het al erg genoeg. Maar iedereen in het bedrijfsleven zowel als de publieke sector doet er aan mee. Het is een soort kanker, wat zich een weg in onze maatschappij heeft gevreten. Ik word daar af en toe echt niet goed van 😦 En het woekert maar door.

 2. Het CBS is inderdaad niet meer uit de krant te slaan tegenwoordig. En was nu alles even duidelijk en eenduidig wat ze ons proberen wijs te maken, dan zou je nog het gevoel krijgen met “professionals” te doen te hebben. Maar nu bestaat het gevoel dat ze maar wat doen, als het maar de gewenste richting aanwijst. Ook ik herinner me tijden, waarin je CBS-rapportages kon herkennen aan saaiheid , gedegenheid en vooral prudentie. Onder de nieuwe jonge baas lijkt er een andere wind te waaien [neen heren….. niet de Koooooyman-wind :D] en die andere wind voert vervuilde lucht aan.

  • Exact, P. Helemaal mee eens. En in goede tijden maar wat aanklooien, ach een kniesoor die daar op let. Maar in tijden als de huidige is het bijna ridicuul.

   NB: ook al een Jaap-kenner, merk ik 🙂

 3. Hoe ik er ook naar kijk, ik kom niet anders dan tot de conclusie, dat hier een “kleine regiefout” aan de orde moet zijn.
  Want hoe valt anders te verklaren, dat je als overheidsinstantie nota bene 2 dagen na het bericht van de OESO over de als sneeuw voor de zon verdwenen geraamde >0,5 % economische groei voor 2014 met de publicatie komt over “een sterk gegroeid vertrouwen van de consument”? Het is werkelijk van een stupiditeit, die zo kenmerkend is voor de overheid anno nu. Men is blijkbaar zo gewend geraakt aan het verdraaien van feiten en het gemak waarmee dat tot voor kort werd geslikt door de burger, dat men denkt er vrolijk mee door te kunnen blijven gaan.
  Ik ben zeker geen fanatieke tegenstander van de overheid in het algemeen, maar de wijze zoals zij zich vanaf het concreet uitbreken van de crisis alhier heeft gemanifesteerd en nog steeds doet is alle reden om daar grote vraagtekens bij te zetten.
  Iedereen weet of zou behoren te weten [RadaR stelt het in vragende zin bedekt aan de lezer aan de orde] dat het sinds al heel lang een “goede gewoonte” is om de leugens aan elkaar te plakken om het [zelf geschapen] monster, de financiële markten, tevreden te stellen, zodat heel veel geld voortdurend van A naar B naar C en terug kon blijven worden geschoven. We hebben daardoor jarenlang onze economie en welvaart kunnen financieren. Zolang de leugens maar stevig en waterdicht in elkaar werden gestoken.
  Maar hoewel steeds meer burgers inmiddels beseffen, dat de tijd van liegen en elkaar bedotten ruimschoots over is, blijkt de overheid nog lang niet zo ver.
  Hoe vaak werd hier in allerlei blogs niet betoogd hoe ridicuul en onverantwoord in de glorietijd van Rutte I de verhalen van de Jager niet waren? Die man heeft in de 2 jaar dat hij in functie was vrijwel alleen maar leugens opgehangen. Allemaal om duistere doelen te dienen en al even duistere “meesters” te dienen. Elke goede onderzoeksjournalist kan volstaan alles wat de Jager destijds in de Kamer en/of voor de camera verklaarde [over Griekenland, over het ESM, over mogelijke schade voor Nederland en ga zo maar door] te toetsen aan de actuele situatie. Het beeld zal onthutsend zijn.
  Veelzeggend aan het bericht van vandaag uit de CBS-koker is, dat men niet eens de moeite neemt om de voor iedereen overduidelijke tegenstelling i.r.t. het OESO-bericht te verklaren.
  En ja, terecht wijst RadaR er ook op, dat hem nooit iets wordt gevraagd over zijn vertrouwen. Mij overigens ook niet. En geen van de mensen in mijn kennissenkring. Aan wie vraagt dat CBS eigenlijk wel iets? De inwoners van Bloemendaal? De BN-ers misschien?
  Als het CBS-bericht louter en alleen bedoeld is om u en mij naar de winkels te krijgen om fors Sinterklaasinkopen te doen dan is er simpelweg sprake van misleiding. Want vergeet niet: eind januari is datzelfde CBS de eerste om te melden hoe beroerd we er [ineens weer] voorstaan. Het wordt echt hoog tijd dat de overheid [niet alleen op dit terrein weer eens de fairplay-optie kiest.
  In plaats van ons enthousiast te blijven bedotten.

  • Aan wie vraagt dat CBS eigenlijk wel iets? De inwoners van Bloemendaal? De BN-ers misschien?

   Het CBS stelt vragen aan digitale “mensen”, die in hun spreadsheets zijn ingebouwd, Paul. Hoe anders krijg je het meest wenselijke antwoord en daaraan gekoppeld de meest wenselijke uitkomst? Al die digitale mensen heten of Jansen of de Vries of de Boer. Want echt creatief zijn CBS-ers nooit geweest. 🙂

   Sterk betoog overigens. Veel duidelijker kun je het in samenhang met het blog niet stellen, denk ik. 🙂

  • Allereerst applaudisseer ik graag voor dit stukje keiharde waarheid, Paul. Dit is materiaal naar mijn hart. 🙂

   “Huishoudens blijven terughoudend met geld uitgeven. In september werd 2,1 procent minder besteed aan goederen en diensten dan in dezelfde maand een jaar eerder.

   Consumenten geven al ruim twee jaar onafgebroken minder uit.
   Aan duurzame goederen werd in september 6,1 procent minder uitgegeven. Consumenten gaven vooral minder uit aan artikelen voor de inrichting van de woning en huishoudelijke apparaten. Ze kochten ook minder nieuwe auto’s dan een jaar eerder. De consumptie van voedings- en genotmiddelen nam af met 3,1 procent. De bestedingen aan diensten waren 0,4 procent lager.”

   Het bovenstaande las ik net in de VK. Ik kan dit goed plaatsen, want het strookt in brede zin met hoe ik het zelf en mensen in mijn omgeving ervaren. Opvallend is vooral, dat:
   – er opnieuw niets terug te vinden is over een verklaring m.b.t. de OESO-prognoses
   – er geen enkele verklaring en/of reden wordt gegeven waarom gisteren ineens van een groeiend consumentenvertrouwen werd gesproken. Wat hierboven wordt vermeld duidt daar ook helemaal niet op
   – bovenstaande is verpakt in een artikel wat kopt met “Werkloosheid in oktober met 0,1% gedaald”. Dat past dan weer wel bij het eerdere bericht over dat mogelijke groeiende vertrouwen. Nu ben ik zeker geen expert, maar ik weet wel meer dan genoeg van statistiek om te moge stellen, dat stijgingen of dalingen van een gemeten populatie met 0,1% in 99 van de 100 gevallen volledig verwaarloosbaar [om maar niet te spreken van bewust geforceerd] zijn. Ik deel je verontwaardiging over het in een steeds hoger tempo manipuleren van cijfers volledig. Steeds vaker vraag ik me af welke koekenbakkers er tegenwoordig op krantenredacties rondlopen. Een ding is in ieder geval zeker: zij zijn eenvoudig in het ootje te nemen en dus te gebruiken om wat steeds meer op propaganda begint te lijken in de krant op te nemen.

   • Het zijn geen koekenbakkers maar slechts meelopers en uitvoerders van de propagandamachine van onze geliefde overheid, immers ook daar bij de zogenaamde onafhankelijke pers is inmiddels wel duidelijk geworden dat door de steeds vaker en harder dalende oplagecijfers Hoofdredacteuren en uitgevers onvermijdelijk gedwongen door de veranderende markt niets anders meer zal resten dan het aanvragen van de onvermijdelijke staatssteun, en zoals het gezegd luid “wiens brood men eet wiens woord men spreekt”.

    Waar dit toe leid kan men al jaren aanschouwen op de vaderlandse treurbuis waar leugens, bedrog, verspreiden van valse informatie, en manipulatie van het kijkerspubliek allang al schering en inslag is en ook steeds openlijker gepraktiseerd word door de profiteurs van de staatsruif die omroepmedewerkers nu eenmaal zijn.

    Eerlijk gezegd begrijp ik dan ook niet zo goed alle ontstane ophef over de cijferfetisjisten immers wat zijn zij anders dan een soort van veredelde subsidieontvangers?? de hand die je voed ga je toch niet afbijten??, of had men soms een objectief geluid gehoord van hen wiens salaris door diezelfde overheid als die zij zouden moeten controleren en desnoods kritiseren word betaald??

    Men wijst o zo graag naar figuren als een Berlusconi wanneer het gaat over het controleren van de media, het mag toch echter inmiddels ook wel voor de grootste twijfelaars overduidelijk zijn dat met name onze regering de lessen van de propagandamachine onder Goebbels niet alleen ter harte heeft genomen maar deze methodieken ook hard aan het verfijnen en verbeteren is.

    Het is natuurlijk niet voor niets dat men de allerlaatste horde die er nu nog is tussen relatieve vrijheid en de invoering van een fascistische totalitaire staat via de meest krankzinnige waanzinnige totaal kromme maatregelen die men maar kan bedenken en uitvoert de nu nog heersende relatieve vrijheid van het Internet op alle mogelijke en onmogelijke manieren probeert te breken, de overige media zitten allang al in de tas.

    Maar ja van een overheid die het niet alleen toestaat maar zelfs bejubeld als de ene burger de andere burger verlinkt omdat diezelfde overheid schijnbaar niet bij machte is ondanks haar omvangrijke repressieapparaat aan haar taken te voldoen kun je ook weinig tot niets anders van verwachten.

   • Even daar gelaten, dat wat je verder zegt over de kant waar de overheid ons op lijkt te duwen [ik bestrijd dat niet, laat dat helder zijn] is mijn reactie en zoals ik las RadaR’s aanvulling daarop niet a priori gericht tegen de informatie uit in dit geval de CBS-keuken. Uiteraard, die wordt niet serieus genomen en derhalve als manipulatie aangemerkt. Maar meer nog dan dat punt wordt getracht duidelijk te maken, dat die manipulatie vrijwel in alle gevallen succes heeft. In doorsnee zijn mensen nu eenmaal eerder bereid een leuke leugen dan een onprettige waarheid te aanvaarden. Dat weet de overheid bijzonder goed, net zo goed dat zij weet, dat zij nooit op het verspreiden van die leugens zal worden aangesproken. Omdat mensen ook nog eens bereid zijn de volgende leugen te accepteren, de leugen waarmee wordt verklaard waarom de eerste leugen, verpakt als serieuze rapportage o.i.d. niet is uitgekomen. Het is juist die keten, die eens moet worden doorbroken. Waarbij ik [en ook Radar naar ik weet[ besef, dat het een gekend gegeven is, dat wanneer je liegen te ver doordrijft er geen mogelijkheid meer is om daar op een “softe” wijze van terug te keren. En dus rest geen andere optie om met liegen door te gaan, zelfs al moet dat openlijk en voor elk zinnig denkend mens duidelijk herkenbaar.

   • Het is juist daarom @Paul dat ik probeer aan te geven dat om die keten van volstrekte leugens en complete wartaal die onder andere het CBS produceert te doorbreken het weinig tot geen zin heeft om je energie te steken in de boodschapper van die leugen (in dit specifieke geval het CBS maar je mag invullen wie je maar wil) immers die blijft dat toch wel doen, maar dat het veel belangrijker is om de gebruikte methode en de toegepaste machinaties van de opdrachtgever van deze boodschapper te doorgronden en te bestrijden.

    Het is nl de opdrachtgever i.c. dus de overheid die het proces regisseert en de boodschapper zoals hier het CBS fungeert daarbij als niets meer of minder dan als een vervangbare loopjongen die alleen maar doet wat er word gevraagd.

    Het CBS springt desgevraagd gewoon linksom of rechtsom, maar de achterliggende vraag moet dan ook zijn waarom zij die opdracht krijgen om dus soms linksom en soms rechtsom te slaan.

    “Als je een leugen maar vaak genoeg herhaalt, zal de bevolking die gaan geloven” zo sprak Goebbels al lang geleden!!!!!!

   • Er wordt momenteel zo veel geschreven hier, dat ik het op dit moment niet kan vinden waar het werd gezegd. Maar het staat helder op mijn netvlies. Radar omschreef de relatie tussen het kabinet en het CBS heel duidelijk; het CBS wacht rustig af tot er een sms-je binnenkomt uit Den Haag met alleen een steekwoord erin [AUTOVERKOPEN of WERKGELEGENHEID werden als voorbeelden gebruikt.] Ik herinner me dat zo goed [waar schreef hij dat verdorie nou toch?] omdat hij nog een 3e voorbeeld noemde van zo’n sms-je: DROPLUL!!! WAT MAAK JE ME NOU!!??!!. Dat slaat op het fictieve geval dat het CBS per ongeluk de waarheid zou spreken.
    Waarom haal ik dat nu aan? Wel, om inhakend op Willem’s laatste reactie aan te geven, dat wel degelijk op een onverbloemde manier wordt duidelijk gemaakt wie er echt aan de cijfertouwtjes trekt. Ik weet, het onderwijs giert kwalitatief achteruit in Nederland, maar desondanks zullen toch nog wel een paar mensen snappen hoe het echt zit?

 4. Terecht dat er zo onverbloemd vraagtekens worden gezet bij die onophoudelijke [incorrecte] projecties. Men houdt ons inderdaad voor erg dom blijkbaar en ziet zelf niet in hoe sterk die waardeloze ramingen aan inflatie onderhevig zijn.
  BTw mij is ook niets gevraagd door het CBS 🙂

 5. Het CBS was tot niet zo lang geleden een stoffige ambtenaren nerd club. Als je daar binnen kwam had je het gevoel 50 jaar terug in de tijd te gaan. Er werd destijds erg omzichtig omgegaan met het presenteren van cijfers. Zelfs over het befaamde “mandje”, waar overigen op den duur ook geen reet meer van klopte, werd maanden gezemeld.
  Nu heeft de club een jongere baas en die kent zijn rol. Die er voornamelijk uit bestaat dag in dag uit te wachten op een sms’je uit Den Haag. De ene keer staat in dat sms’je “AUTOVERKOPEN!!!”, de andere keer “WERKGELEGENHEID”. [ een enkele keer is het berichtje wat langer: “DROPLUL!!WAT MAAK JE ME NOU???”].Deze keer stond er “CONSUMENTENVERTROUWEN”.

Nice and easy to work with

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s