SOMS ZIT HET MEE, SOMS HEEL ERG TEGEN

Ik was toch wel benieuwd welk deel  van het Sinterklaasinkopen-budget wij zouden afstaan om de Filipijnen te helpen. Eerder, toen de actie nog in de maak was en allerlei lieden in hoge staat van opwinding daarvan melding kwamen maken [toen al werd duidelijk, dat er weer een jamboree van BN-ertjes ging plaatsvinden] hoorde ik een deskundige [ik meen een hoogleraar Rampenacties] desgevraagd zeggen, dat naar zijn inschatting het succes van de Haïti-actie niet zou worden gehaald, maar dat de Syrie actie ruim zou gaan worden overtroffen.
Een man die denkt in ruime marges, zo concludeerde ik. Meer dan 5 miljoen [Syrië] maar minder dan120 miljoen [Haiti]. Deze man zou ongetwijfeld altijd gelijk hebben, zo word je erkend deskundige.
Dus was ik nieuwsgierig en onderbrak ik mijn bezigheden 2 keer om even naar dat prachtige landschap van al die BN-ers te kijken om te horen hoe de zaken er voor stonden. En toen bleek maar weer hoe het een mens [mij in dit geval] tegen kan zitten. Want 2x klonk een stem, die mij als door een poedel gebeten deed reageren. “De mensuh benne helemaal geen gieruuuh” klonk er de eerste keer. “Ik had net een mennn, die 20.000 euro gaf. Mennn, zauveel hep ik bijna  nie op me rekenng staun” klonk er de tweede keer.
My luck: 2x de kop en het geluid van het sprekende paard Britt Huppelupup.
En ik wist het: dat beeld en geluid zou me achtervolgen tot ik het van me afgeschreven zou hebben. Bij deze dus.

18,5 + 4 blijkt het geworden te zijn. Binnen de marges van die hoogleraar Rampenacties dus. Pluim voor die man, volgende keer weer uitnodigen.
En nu aan de actualiteitenprogrmma’s de opdracht om teams samen te stellen om ter plekke te gaan kijken wat er met dat geld gaat gebeuren. Want zo scherp zijn we inmiddels wel geworden en niet ten onrechte.
Want als schepsels als dat sprekende paard Britt geld uit je zak kloppen dan is het oppassen geblazen.

Advertenties

29 thoughts on “SOMS ZIT HET MEE, SOMS HEEL ERG TEGEN

 1. Ja het aangeleerde schuldgevoel afkopen met een paar zilverlingen is aan ons Nederlanders wel besteed maar wat zal ik verder zeuren??

  Tenslotte is er iets van rond de 20 miljoen binnen geharkt meen ik te begrijpen nou dan zijn in ieder geval de tamelijk riante salarissen van de om hun verregaande zogenaamde altruisme bekend staande directies der diverse hulporganisaties weer voor tot de volgende ramp gegarandeerd en dat is ook waar waard nietwaar.

  Zo ben ik ook razend benieuwd naar de telefoonverslagen van al die fijne onbaatzuchtig meewerkende schijnbaar als bekend staand gesignaleerde Nederlanders die met nauwelijks verborgen opwinding vanochtend als galeislaven de telefoonlijnen van hun diverse managers hebben gegeseld om antwoord te krijgen op de prangende vraag of hun nobele optreden al geleid heeft tot een explosie in de aanvragen voor optredens/presentaties/ander gelul in het o zo lucratieve schnabbelcircuit.

  En uiteraard zal de geliefde president van dat fraaie land wat tot voor kort slechts bekend stond als internationale bruidenleverancier om de hulp aan de getroffenen te bespoedigen geheel en al belangen loos via zijn prive-secretaris een zwitsers bankrekeningnummer hebben doorgegeven aan al die helpende en vooral stortende organisaties en overheden.

  Mocht er ondanks die bankrekening toch nog wat door de fijnzinnige mazen van het perfect geweeft zijnde geld-net door druppelen dan zullen ongetwijfeld de totaal niet om hun corruptie bekend staande lokale machthebbers voor een eerlijke verdeling zorg dragen en dat tot ieders volle tevredenheid.

  Vanochtend op de BBC hoorde ik een overlevende en inderdaad dankzij de riante giften en grote aantallen goederen die er inmiddels zijn aangekomen had deze ondanks explosieve prijsverhogingen voor eenvoudige producten die wel tot 1000% duurder waren dan als voor de ramp nog geen eurocent gezien en had slechts een baaltje rijst van 2.5 kg van de gulle gevers mogen ontvangen.

  Vandaag uw oog gaarne naar de Sardijnse samenleving van wie naar het schijnt hun eiland onder hun voeten het afvoerputje ingaat zelfs in Rome zullen ze geen droge voetjes houden en dus is er volgens de immer overspannen italiaantjes sprake van een Nationale ramp van ongekende omvang, ik heb alvast even gekeken en volgens mij is er donderdag avond ook al weer niets op de treurbuis dus is die bij uitstek geschikt voor de actie “Help de Sardijn, dat vind die fijn”, gevolgd door de actie “Laat het Rome niet overkomen” mijn bankrekening die ik net heb geopend in Zwitserland staat belangeloos geheel en al tot uw stortingsbeschikking.

  • Heerlijke [met het gebruikelijke stalen randje] eigen versie van het “festijn” van gisteren, Willem. EN zeg het nou niet te hard, want anders komen die vervolgacties er ook nog van. Ik wilde nog 5 euro overhouden om een flesje eau de cologne voor Zus te kopen voor onder de boom 🙂

   • Wat nu??

    Een Nederlander die denkt voor het einde dit jaar de somma van 5 euro over te houden en ook nog eens niet behorende tot de klasse der politieke en financiele elite!!!

    Je zult wel begrijpen dat deze vrijwillige bekentenis door de paladijnen en paljassen van het Ministerie der uitbuiting & uitzuiging reden is voor een zwaar onderzoek naar hoe het mogelijk is nog wat euro-florijnen in de zak te hebben
    en ik raad je dan ook aan om directe emigratie te overwegen want de staat der Nederlanden zal dusdanig subversief gedrag niet tolereren en dus grote kans dat je op de lijst komt te staan van staatsgevaarlijke individuen die betrokken zijn bij staatsondermijnende extremistische activiteiten, vlucht nu het nog kan !!!

    Inderdaad ben ik mordicus tegen het soort van Nationale bedeldagen zoals die we maandag weer hebben gezien en ik moet ook altijd charmant breed grijnzen om die arme verdwaasde zieltjes die dan zeggen “het is beter om iets te doen dan niets te doen”.

    Welnu als er 1 ding overduidelijk is geworden de laatste 30 a 40 jaar dan is het wel dat dat zogenaamde “iets” doen voor 99% tot niets heeft geleid met als meest recente schrijnende voorbeelden “Pakistan” “Tsunami” en “Haiti”.

    Feit is dat van al die miljarden aan hulpgoederen en geld slechts een te verwaarlozen fractie daadwerkelijk is aangewend en aangekomen bij diegene die het hardste zijn getroffen, het geld is meestentijds besteed aan het verder optuigen en in stand houden van de zogenaamde hulpverlenende instanties en aan corrupte regime’s plus hun lokale zetbazen en de goederen zijn meestal direct in handen gekomen van allerlei lokale machthebberjes en groepen die hiermee direct een lucratieve zwarte markt mee konden opzetten.

    Grof gezegd zou je dus voorzichtigjes kunnen en mogen concluderen dat het zogenaamde “iets” doen eigenlijk tot niets anders heeft geleid dan instandhouding van corrupte en onbekwame regime’s en een situatie heeft doen ontstaan die meestentijds nog slechter is voor de lokale bevolking dan de situatie was voor de over hun heen gewalste ramp(en).

    Ondanks deze wetenschap blijven wij maar persisteren in het “iets” doen mede ingegeven door een vals schuldgevoel en ook gebaseerd op bedenkelijke morele gronden.

    Zou “niets” doen nu zoveel slechter zijn ?? behalve voor onze vlug gekwetste zieltjes en laakbare morele gronden denk ik namelijk van niet.

    De mens is een taai en weerbaar wezen die hoe arm of afhankelijk ook altijd wel een uitweg of oplossing ziet, vind of maakt en dat is dus ook en nog in veel grotere mate van toepassing op mensen die getroffen zijn door bijvoorbeeld natuurlijke rampen.

    Het geven van in het geheel niet onbaatzuchtig gegeven hulp hoe gering dan ook vermoord in alle aspecten dat wat de mens uniek maakt namelijk zijn overlevingsdrift en aanpassingsvermogen.

    Wil dit zeggen dat we dan maar iedereen in zijn eigen sop moeten laten gaarkoken??

    Neen natuurlijk niet maar waar we als zijnde de zogenaamde hulpgevers vanaf moeten is niet alleen de bedenkelijke gronden waarop wij menen hulp te moeten verlenen maar ons ook dienen te realiseren dat inderdaad “niets” doen meestentijds weleens veel beter kan uitpakken en als we dan besluiten tot hulp dan zullen we toch echt eerst deze hulpverlening anders dienen te structureren want in de huidige vorm is deze onhoudbaar en leid tot helemaal niets.

   • Een ramp heeft ook een economische kant, Willem. En je weet, al sinds een aantal jaren draait vrijwel elk soort leven [of het nu in de zee, op het land of in de lucht voorkomt] om economie. En dus geldt dat wat er al met dat leven gebeurt [olifanten uitroeien om ivoorhandel in stand te houden, zeeën leegvissen om onze letterlijke honger te stillen, ganzen vergassen omdat ze ons [economisch luchtverkeer verstoren enz enz] in een economische waarde wordt uitgedrukt. Waar wij, onnozelaars, ons gedwee laten wijs maken, dat we inderdaad zwaar getroffen MENSEN helpen door via een BN-ers feestje miljoenen te doneren, is wat we doen niet anders dan offeren aan het monster economie. Zodra er genoeg geld is opgehaald om het interessant te maken gaan “deskundigen” om de tafel zitten om te bepalen hoe dat geld volgens de economische spelregels het best kan worden besteed. Terwijl er honderdduizenden mensen zitten te schreeuwen om concrete hulp in de vorm van water en voedsel. Natuurlijk worden er op het oog forse voedseltransporten in gang gezet en beelden daarvan worden met nadruk ook aan ons getoond.
    Maar ondertussen blijft het overgrote deel van het bijeengebrachte geld in beheer van die “deskundigen”, die de tijd nemen om te bepalen hoe “investering” van dat geld via lediging van hier en daar wat nood zo rendabel [=economisch] mogelijk kan worden uitgevoerd.
    Bedrijven van buiten komen invliegen om plannen te presenteren voor aan te leggen wegen, droog te pompen land, te bouwen huizen en gebouwen. En dat gebeurt niet gratis.
    Als alles meezit heeft het getroffen land een aantal jaren na de ramp een relatief prima infrastructuur, een eerste vereiste om het economisch rendabel[er] te maken en de toegang ertoe voor de bedrijven, die eerst als “helper” binnenkwamen, zo goed mogelijk te maken.
    En het uiterst zure daarbij is, dat waar bedrijven weer een nieuwe bron hebben te pakken gekregen om winst te blijven genereren de mensen waar het a priori om ging, de echte slachtoffers van de ramp, binnen een paar jaar weer in dezelfde krakkemikkige hutjes leven als voor de ramp. Waar wij slechts bij wijze van hoge uitzondering iets van zien of horen. Wat we wel te zien krijgen is dat immer groeiende leger aan leeghoofden, wat als “ambassadeur” van een hulporganisatie om de zoveel tijd naar “rampgebieden” afreist om zwarte baby’s vast te houden voor de camera of te laten zien dat een kind een prikje krijgt.
    Het schijnt niemand op te vallen, dat je die “ambassadeurs” letterlijk nooit ziet als de catastrofe nog vers is. Dat kan ook niet, want dan zitten ze namelijk aan de telefoon om ons te bespelen.

   • Wel meegaan met je tijd, Willem 😀 “5 euro overhouden” staat uiteraard voor 5 euro minder schuld hebben 😉
    Overigens wel een nagelharde ontmaskering van het spel, wat rampenactie 3.0 heet. Wat ook geldt voor Paul’s visie op dat fraais. Vooral zijn opmerkingen over de “ambassadeurs” [volgens mij is er geen BN-er meer die niet een of ander “ambassadeurschap” vervult, desnoods richten ze er zelf een stichting voor op] snijdt hout, wat zeg ik , dikke planken. Maar de Nederlandse ezel is weer flink aan zijn staart getrokken en heeft weer poen gepoept. En slaapt nu weer verder.
    En droomt waarschijnlijk van een volgende rampenactie, dan moet het lukken om Marco Borsato, Britt Huppelepup of een ander idool wel aan de telefoon te krijgen voor 20 euro.

   • Ik ben er inmiddels ook wel enige tijd van overtuigd, dat alles waar geld bij betrokken automatisch het werkwoord “verdienen” en het zelfstandig naamwoord “economie” onmiddellijk opduiken. Dus heb ik best vrede met de omschrijving, die jullie aan het begrip “rampenactie” ophangen. Maar desondanks wil ik toch een lans breken voor die relatief kleine groep echte hulpverleners, die inderdaad vakkundig buiten beeld blijven omdat het gevuld moet worden met “zwaar betrokken en ontroerde” BN- ers. [De Carolien Tensens van deze wereld, laat ik ze zo maar noemen.]
    Die echte onbaatzuchtige mensen, die hun leven besteden aan goed doen en vaak met lede ogen moeten toezien hoe “de professionals” hun spel spelen.

  • Natuurlijk heb je volledig en volkomen gelijk waarde optimist om het levenslicht vooral wel te laten schijnen op zij die daadwerkelijk vanuit hun roeping of overtuiging in een uur meer goed hebben gedaan en doen dan die hele rampzalige verzameling professionals met in hun kielzog die andere verzameling nog te stom zijnde om recht vooruit te kijken afgrijselijke soort bekende Nederlanders.

   Natuurlijk zijn die er, onder andere die pastoor(s) die op een godvergeten plek ergens in de jungle een voor hun komst als bijzonder achterlijk beschouwde inheemse bevolking bij de hand nemen om deze tot volwaardige mensen die kunnen lezen en begrijpen uit te laten groeien zonder daarbij God’s woord als enige waarheid te verkondigen maar zij vooral naar de mens kijken, het is deze soort hulpverleners die het meer dan verdienen alle denkbare mogelijke en onmogelijke steun te krijgen.

   Helaas laten wij ons liever in de luren leggen door een volgevreten patjepeeër die met een salaris van tegen de twee ton als bijvoorbeeld directeur van Warchild, maar je kan ze at random uitkiezen, zo begaan is met het lot van die arme tere zieltjes die o zo dringend hulp nodig hebben.

   @Paul Je hebt met dit stuk natuurlijk volkomen gelijk, het is om dood en doodziek van te worden en we blijven het maar pikken!!!

   • Je kunt ook tegenwoordig niet met goed fatsoen en in volle onschuld verslag doen een ongewenste ontmoeting met een sprekend paard, zonder dat heren los gaan 😛
    Zonder dollen: petje af voor de m.i. enige juiste wijze, waarop jullie [Paul en Willem] jullie licht laten schijnen over de “goede doelen industrie + al haar maag omkerende uitwassen”. Ware het niet dat ik al erg boos ben geworden op de nerds van het CBS en het sprekende paard inmiddels weer uit mijn systeem heb weten te krijgen, ik zou zo maar weer boos kunnen zijn geworden. Maar ik laat die eer nu aan jullie. En O. krijgt uiteraard een eervolle vermelding, want het benoemen van de mensen, die wel ons respect verdienen …..prima!!

 2. Tjoektjoek heeft haar keutel inmiddels weer ingetrokken, las ik. Ze is zich inderdaad een bult geschrokken. Maar [en misschien denk ik slecht, maar ik ben ook gewoon slecht 😀 ] ze heeft wel de publiciteit gehaald. Nu nog samen met de Nationale Dreindrol Borsato een single maken voor de Filipijnen [waar zit die Eubank toch???? 😛 ] en ze zitten right on target.

  Trouwens waar is Ali Baba? Heeft die een hekel aan Filipino’s?

  • Keutel …. hmmm, hoe krijg ik mijn gedachten weer op een aantrekkelijker spoor? 😀
   Jij vraagt waar Beuuuuuuubank zit, ik was persoonlijk eigenlijk nog heel benieuwd naar de manier waarop Koning Joop zijn toges tussen de deur heeft weten te wringen bij dit spektakel.

   • Er beginnen nu namen te vallen, die mijn november neerslachtigheid sterk negatief beïnvloeden. Ongetwijfeld zit half Nederland te facebooken over hoe leuk het zou zijn [even kotsen, sorry] als er een
    Filipino-lied zou komen. En de keutel van Trijntje, dat werkt ook al niet soepel bij mij 😀

 3. Ik heb werkelijk even de tranen uit mijn ogen moeten vegen vanhet lachen. Tjonge, is dit goed voor een mens?
  Mag ik me met betrekking tot het echte onderwerp beperken tot de opmerking, dat ik vertederd werd door al die acties, die spontaan door kinderen werden opgezet?
  Wat de volwassenen bij dat soort gelegenheid doen heeft vrijwel altijd een dubbele agenda. M.n. doel ik op die weerzinwekkende BN-ers.

 4. Die Britt is het soort plaag, waar ik me meestal ver van hou. Maar er lopen meer domme vrouwen rond onder het BN-ers gilde. Vanochtend opende VK o.a. met het bericht, dat tjoektjoek Oosterhuis maar liefst 200.000 euro zou geven voor de Filipijnen. Wat blijkt? Het ietwat dommige vrouwke had op haar Facebookpagina geplaatst, dat ze voor iedere ” like” [volgens mij de drug van de huidige tijd zo langzamerhand, daarom vind ik jouw mededeling daarover op je site zo sterk 🙂 ] 1 euro aan de actie zou geven. Ze is zich mottig geschrokken, want er kwamen 200.000 likes.
  Om je rot te lachen zo triest is dit. ;(

 5. Het sprekende paard is het ultieme bewijs, dat Nederland ook een land met onbegrensde mogelijkheden is. Waar je met een negatief IQ toch prima een goed belegde boterham kunt verdienen. Lachuh, gieruuuuhhhh, brulluuuh. Had ze trouwens het zelfde zadel als vorige keer op haar rug? 🙂

 6. Ik heb er nauwelijks iets van gezien. We hadden de traditionele lootjes-trekken-avond. Wat mij betreft laat die opbrengst [die overigens weer laat zien, dat Nederland ook een goed kantje heeft] duidelijk zien wat de situatie van veel Nederlanders momenteel is. IK denk, dat in een normale situatie de opbrengst moeiteloos het dubbele zou zijn geweest.

 7. Het was natuurlijk een misser van formaat om ook Borsato in dat het foonteam op te nemen. Gezien zijn recente geschiedenis. Maar ik begrijp het wel: die man is geboren met een traan in zijn stem en een zee van tranen in zijn ogen.

Nice and easy to work with

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s