NICO KOMT ER AAN!!!! CODE ROOD!!!

Sinterklaas wordt al decennia inmiddels gehypet. Vooral als de ideale consumeerdrug. Sinterklaas is het GHP voor de consumeermens van de afgelopen 20-30 jaar. En het heeft heel lang gewerkt,  dat misbruiken van de “goedheiligman” als marketingstrategie. En wie weet, misschien werkt het ook nu wel weer. Die papieren groei van de economie [0,1% maar liefst] + de daaraan gekoppelde slogan “we zijn uit de recessie” zouden juist net dat duwtje kunnen zijn, wat Nederland nodig heeft om de remmen los te gooien. En de verantwoording er voor te vinden in het “in januari zien we wel’.
0stoombootBegrijp me niet verkeerd, ik gun iedereen, zelfs Rutte en Samsom, een passend Sinterklaas-feest. [Ik moet toegeven, ik heb even met de gedachte gespeeld, dat waar ze van de hulppieten van D66 niet de zak hebben gekregen maar zelfs steviger in het zadel zijn geholpen, het mooi zou zijn als zij in de zak van Sinterklaas zouden belanden en linea recta op de boot zouden worden gezet. Richting bijvoorbeeld de zuidelijke IJszee, waar een ijsberg ter grootte van Singapore zich heeft losgemaakt van Antarctica. ]
Maar ik dwaal af [u zou de gelukzalige uitdrukking op mijn gezicht eens moeten zien na die 0ijsbergzin over die ijsberg]. Laten we terugkeren naar dat hypen. Want daar is dat nieuwe fenomeen opgekomen over de kleur van Piet. U merkt, ik spreek al niet meer van Zwarte Piet. Ook aan mij is de hype niet voorbij gegaan.
Die hype kreeg er wat mij betreft een nieuwe dimensie bij door een bericht wat ik vanochtend opving. Er werd gezegd, dat de politie meer alert zal zijn bij de intocht van Nico dit weekend. Want de activisten [zeg maar de Schwarze Armee Fraktion] liggen op de loer om die intocht te verstoren. Nu is de praktijk, dat Nico op zo’n 150 plekken tegelijk aan intochten doet. Dus politie? Welnee zeg, commando’s zijn nodig om te voorkomen, dat Nico en zijn hulptroepen mogelijk gevaar zouden lopen. Zandzakken en patriots langs al de routes, die alle Nico’s gaan nemen. Mijter? Niks mijter, helm en flakjacks zijn vereist.
En ouders zullen ongetwijfeld een sms-je ontvangen, waarin hen op het hart wordt gedrukt hun kinderen vooral toch veel Nico-liedjes te laten zingen. Omdat naar buiten toe de indruk moet worden gewekt, dat het een feestelijk gebeuren is als altijd.
Nederland viert weer een gehypt feest. Het is zelfs mogelijk, dat die kwal van een Eubank een Nicolaas-symphonie schrijft , uit te voeren door  …..  juist.
Al wat er nodig is het de Mozart van onze tijd te vragen. Iets voor Matthijs wellicht?

Advertenties

20 thoughts on “NICO KOMT ER AAN!!!! CODE ROOD!!!

 1. Ik mag toch aannemen, dat je inmiddels zult hebben gelezen hoe Youp in de NRC jouw Nico-threat in extremis heeft uitgewerkt tot een even hilarische als schaamtegevoel opwekkende column ?

 2. Verdeel en heers, wat is er mooier dan de aandacht af te leiden van de werkelijke problemen in dit kouwe kikkerlandje dan deze volstrekt hersenloze en volledig zinloze discussie over een soort van houten Klaas die als zijnde Klaas feitelijk is opgebouwd uit een beetje realiteit en voornamelijk fantasy.

  De lessen van Machiavelli en Joseph Goebbels zijn door het dynamische neo-fascistische duo Prutte en Samsonlight meer dan uitstekend gevolgd ook in deze non-discussie.

  Dat inmiddels dit land voor de absolute minima in dit land, zijnde de honderdduizenden van een (bijstand)uitkering afhankelijke mensen, slavenarbeid en dwangarbeid aan het herinvoeren is waarbij alle persoonlijke vrijheden met een slavisch handgebaar terzijde worden geworpen is vergeleken met de zinloze Klaasdiscussie uiteraard volledig onbelangrijk.

  Wat men wil is de invoering van de plicht voor uitkeringsgerechtigden tot het doen van VERPLICHT vrijwilligerswerk indien men niet kan of wil dan zal op straffe van maximaal 3 maanden de bijstand worden gestopt of gekort, idem voor het niet voldoen aan wat dan omschreven word als kledingvoorschriften en uiterlijke verschijningsvorm tijdens het verplichte solliciteren.

  Dat dit voorstel, “nota bene afkomstig van de zogenaamde sociaal-democratische PvdAsocialen”, welk voorstel als je er heel erg goed over nadenkt een voorbode is voor een inktzwarte periode, verder gaat dan de behandeling van dwangarbeiders in Nazi Duitsland of de manier waarop de allergrootste toenmalige plantagehouders in Mississippi met slaven omgingen is overduidelijk want zowel de Nazi’s als de slavenhouders zorgden ervoor dat hoe slaven en dwangarbeiders ook verder werden behandeld er in ieder geval iets te vreten werd gegeven aan hun slaven en dwangarbeiders.

  We leven nu in een land waarin het dus normaal gaat worden om mensen te criminaliseren, ze van hun vreten en armoedebestaan te beroven en deze mensen ook nog dwangarbeid te laten verrichten.

  Ja, dan snapt iedere zak hooi wel dat een discussie over een ‘zwarte piet” veel belangwekkender is nietwaar??

  Ik weet wel aan wie ik die “zwarte piet bokaal” ga geven en neen ik opteer niet voor boven op die ijsberg maar meer voor invriezen in die ijsberg en daarna tentoonstellen als grove waarschuwing voor toekomstige generaties en ik denk dat ik voortaan maar het woordje “neo” weglaat bij de omschrijving van dat rabiaat smerige fascistische duo!!

  • De Friezen schijnt een dergelijke maatregel wel aan te spreken, getuige het feit, dat de PvdA het daar prima deed afgelopen week. Die houden blijkbaar wel van mensen met een even onberispelijke als walgelijke Samsom-look. En mevrouw Kleinsma, onder wiens paraplu deze maatregel is ontstaan, die zo uit De Negerhut van Oom Tom zou kunnen zijn gehaald, is dan wel op het oog een begrijpende meevoelende wat zielige tante, maar in werkelijkheid is zij van de tucht, gelijk een moeder-overste in het strengste klooster.

  • De enige verklaring voor deze maatregelen, die zoals Willem aangeeft ons terugbrengen naar een tijd waarin we nooit meer zouden moeten verkeren [en politici ons ook ettelijke malen de keiharde belofte deden, dat we er nooit meer zouden komen] die ik kan verzinnen is, dat het kabinet een achterdeur heeft gevonden om de te verwachten stroom MOE-migranten [Roemenen, Bulgaren e.d] via een dam tegen te houden. Want laten we elkaar niet voor de mal houden: die nieuwe stroom zal niet alleen een nieuwe aanval op de werkgelegenheid voor Nederlandse “Europeanen” betekenen, maar zoals de praktijk al jaren aanwijst ook een toestroom van omvang naar de bijstand met zich meebrengen.
   Let wel, dit is slechts een mogelijke verklaring voor de maatregelen, zeker geen billijking er van. Waar die toestroom van den beginne al een volstrekt uit de hand gelopen voorbeeld is van de niet alleen ondemocratisch tot stand gekomen maar ook onuitvoerbare en dus waanzinnige afspraken en overeenkomsten, die onze politici op EU-niveau hebben gemaakt en zijn aangegaan, zou het kunnen zijn dat men nu tracht de fouten uit die tijd enigszins te corrigeren.
   Dat klinkt als een positieve uitleg van die nieuwe maatregelen , maar is dat zeker niet en wel om het volgende. De oorspronkelijke afspraken e.d. op EU-niveau hebben al enorme schade toegebracht, vooral aan de eigen burgers. Denk aan het verlies van werkgelegenheid, denk aan de voortgaande kaalslag van de sociale voorzieningen.
   De veronderstelde correctie van de gigantische flaters van de politieke elite zou dan in mijn verklaring ervan inderdaad bedoeld kunnen zijn om die toestroom van MOE-ers in te dammen, maar gaat zonder twijfel ook en opnieuw de eigen burgers raken. Want niet aan de standaard [qua gedrag en kleding en welbespraaktheid] voldoende Friezen e.d. zullen evenzo 3 maanden droog worden gezet.
   De Nederlandse burger, in ieder geval zij aan de onderkant van die misselijkmakende piramide, wordt dus dubbel slachtoffer. 1x van als flagrante blunders ,waar men in betere tijden bestuurders voor in het schandblok of erger zette, aan te merken EU-afspraken. En de 2e keer door de correctie van die blunders.
   Maar denk niet, dat die burgers nu ineens allemaal anti-EU gaan stemmen. Want Rutte blijft een leuke knul en Samsom doet het zo lekker in zijn nieuw pak en die onder de boenwas zittende kale harses.

   • Allemaal aan het Pelle-kapsel dus en het mondwater. En sparen voor een mooi pak. Want anders grijpt Manke Nellie je bij je ballen en snijdt ze af. Zijn mensen vergeten , dat de eerste klap een euro-daalder waard is? Laten we zo’n schandblok voor Manke Nellie neerzetten. Op haar fietsroute, zo dat ze het ding elke dag ziet staan. En snapt, dat wij haar voorkeur voor kloostertucht delen. 🙂

   • Goede poging, RadaR, waarmee je wel eens zeer dicht bij de echte verklaring voor deze draconische maatregelen zou kunnen komen.
    Over all dringt zich natuurlijk weer die steeds maar terugkerende vraag op: hoe ver reikt het incasseringsvermogen van die o zo grote groep Nederlanders nog?
    Je zou bijna geneigd zijn je bewondering uit te spreken bij zo’n enorm vermogen tot incasseren. Ware het niet dat zo’n “gave” veel eerder blijk geeft van lafheid of het ontbreken van moed om te zeggen “tot hier en niet verder”. Wat dat betreft zijn we een schande aan het worden voor onze voorvaderen.

   • Je neemt nooit een blad voor de mond en dus ook nu niet. En ik ben daar gelukkig mee, omdat niet iedereen is gegeven dingen zo duidelijk te benoemen. Er zit echter ook een risico aan. De passant die dit leest zal er wellicht een verkapt “PVV-standpunt” in herkennen. Maar ook ik besef, dat niet alles wat Wilders zegt onzin is 🙂 De onzin is meer te vinden in de wijze waarop hij meent oplossingen te kunnen bieden.
    Dat gezegd hebbend, de in de maak zijnde maatregelen m.b.t. de bijstand gaan ook mij veel te ver. Ik zie het als een bewijs, dat de overheid wegloopt voor de verantwoordelijkheid voor een probleem, waar zijzelf de hoofdschuldige voor is. En wegkijkers én weglopers zijn niet mijn favoriete gezelschap.
    In de afgelopen ca. 2 jaar heb jij mij weer bewust gemaakt van wat echt belangrijk is in groter verband. Dat bewustzijn heeft lang een slapend bestaan geleid. Tel daarbij op de ongezouten wijze waarop Willem de scherpe randen van het bestaan in de huidige tijd schetst en ik ben [naar eigen normen] scherper dan ooit. 🙂
    En heb er daarom steeds minder moeite mee om mijn diepe afkeer van de tegenwoordige politiek uit te spreken.
    Maar nu ga ik Lottie’s advies volgen en muziek kijken/luisteren. 🙂

 3. Al wat er nodig is het de Mozart van onze tijd te vragen. Iets voor Matthijs wellicht

  Wolfgang Amadeus Eubank heeft vast nog wel een passend deuntje ergens liggen.

 4. Grinnikend zuchten, dat moest ik bij lezing van dit log. Grinniken om de toon en woordkeus, zuchten om het onderwerp. Of beter nog: de veroorzakers van het onderwerp. Het zouden de media weer eens niet zijn 🙂
  Kun je je nog herinneren, dat we het hadden over het zich steeds meer opdringende gevoel dat we in een periode zijn terecht gekomen, die je het beste als “het is op” kunt omschrijven? Een gevoel wat de jeugd gelukkig blijft bespaard, omdat zij nog de indruk zouden kunnen hebben, dat er veel nieuws om hen heen gebeurt. Maar het kan toch geen toeval zijn, dat leeftijdsgenoten als wij zijn wij beiden al langer het gevoel hebben, dat er in hoofdzaak nog dingen gebeuren, nieuws wordt geproduceerd, rages of zoals het nu heet hypes ontstaan, die we inmiddels niet één, niet vijftig. maar meer dan honderd keer eerder langs hebben zien komen.
  Ik heb me wel eens afgevraagd of onze ouders op hogere leeftijd wellicht een zelfde gevoel zullen hebben gehad als ze keken naar waar wij voor warm liepen. Het antwoord daarop heb ik niet voorhanden helaas.
  Maar stel je eens voor, dat het antwoord bevestigend moet luiden; dan is er des te meer reden tot zuchten 🙂 Want dan dringt zich een in sommige opzichten benauwende gedachte op en wel de volgende. De wereld om ons heen is vooral de laatste 50 jaar in razend tempo veranderd, hoofdzakelijk op materieel gebied. Veranderd ten goede maar zeker ook ten slechte.
  Maar ondanks al die veranderingen doet de mens zelf nog steeds dezelfde dingen, gedraagt die mens zich nog steeds hetzelfde. Of het nu het dienstmeisje uit 1920 of het los gevochten vrouwtje is uit 2010, er wordt achter van alles aangelopen wat hen door alweer dezelfde voeders wordt voorgekauwd. Was het begin vorige eeuw de religieus gestemde krant, die schreef dat voorbehoedsmiddelen niet mochten worden gebruikt, nu is het weer de krant, ditmaal vergezeld van en ondersteund door het geestdodende medium bij uitstek, de televisie, die een strijd begon tegen nota bene Zwarte Piet. En men holt er achteraan, men twittert er over, gilt op Facebook wat er maar bij ze opkomt. Je moest eens weten hoeveel en vooral hoe lang er op de radio over een dergelijk kulonderwerp wordt gezemeld. Elke “materiedeskundige” kruipt onder zijn steen vandaan en krijgt alle gelegenheid om zijn volstrekt niets voorstellende verhaal te doen.
  Al eerder vertelde ik je, dat ik daar een soort angst in herken. “O God, laat het alstublieft niet stil worden, laat iemand iets zeggen, maakt niet uit waarover”; iets dergelijks begrijp je. Want zou het stil worden dan komt de werkelijkheid zo oorverdovend hard binnen.
  Ik leg hierboven de link tussen generaties. Maar daarmee ben ik er nog niet.
  Een van de in mijn ogen meest verontrustende ontwikkelingen van de huidige tijd is wel, dat waar eerdere generaties pas op latere leeftijd dat “het is op” gevoel kregen zo’n gevoel nu op duidelijk jongere leeftijd de kop opsteekt. Overduidelijk wat mij betreft een onvermijdelijk gevolg van het steeds sneller leven, wat men doet. Men jaagt elkaar bijna over de kop. Daar zijn legio voorbeelden van te noemen, ik vertrouw erop dat je dat zelf prima kunt.
  Jonger dat gevoel krijgen, dat je eigenlijk alle soorten films al hebt gezien, alle games wel hebt gespeeld, alle muziek wel hebt gehoord etc. etc. kan funest zijn. En in die context is het volstrekt onbegrijpelijk en tegelijk verwerpelijk, dat de media gewoon doorgaan met die snelheid op te voeren. Door zo nodig nieuws en hypes te verzinnen. Door nieuws als het ware al te brengen, voordat het überhaupt nieuws is. Als voorbeeld geldt de periodieke hysterie rond nog te verschijnen verslavingsmiddelen no. 1 de telefoon. Weinigen denken nog na, het enige wat ze beseffen is “ik moet dat ding hebben en wel nu”. En gaan als volstrekte verslaafden in een rij staan.
  Een lange omweg, sorry, maar uiteindelijk kom ik toch terug bij waar het hier mee begon: de Sinterklaas-intocht. Ik durf er een goede whisky onder te verwedden, dat er mensen zullen zijn die die intocht nu als een mogelijk risico zullen zien. Een zeer kleine minderheid zal wellicht besluiten niet te gaan. Maar een zeer grote meerderheid zal er een adrenaline-rush van krijgen en het niet willen missen. En waar praten we over: een al eeuwenlang inmiddels bestaand feest vooral bedoeld voor [jonge] ouders met jonge kinderen.
  Waarvan de media een soort crimesoap hebben gemaakt.
  Vooruit, een laatste zucht nog.

  • We gaan het hier de komende tijd nog uitvoerig over hebben, Paul. Laat ik op dit moment volstaan met aan te geven dat je het op een manier stelt, die volledig strookt met mijn zienswijze. Het wrange is echter, dat er erg veel mensen zijn en blijven, die in hun eigen bekrompen wereldje het heel anders ervaren en zich derhalve zullen afvragen “waar gaat dit over?”. Terwijl het antwoord toch zo voor de hand ligt: of je bent je bewust van het feit, dat je deel uit maakt van een groter geheel en ziet dus “the bigger picture” of je neemt genoegen met je rondwentelen in je eigen kleine wereldje en denkt “jeetje, wat heb ik het toch goed”. Dat ondertussen de wereld om je heen kreunt en steunt onder wat er allemaal voor rottigheid plaatsvindt valt buiten je horizon en dus bestaat het niet. Enfin, laat ik het hier maar bij laten 🙂

 5. Jij hebt over het GHB voor de consumeermens. Gisteren was Zembla gewijd aan de verwoestende werking van dat spul. Misschien geen passend onderwerp op deze dag, maar desondanks toch het advies eens naar die uitzending te kijken. Het heeft in alles weg van pure horror, van weer zo’n weerzinwekkend gevolg van onze moderne samenleving 😦

  Het verhaal over de intocht van Sinterklaas klopt en is heerlijk neergepend. Volgens de laatste berichten ontkent de politie nu, dat er sprake zou zijn van extra-oplettendheid. Nou ja, dat zal dan wel weer bedoeld zijn om die Schwarze Armee Fraktion [:D] in slaap te brengen. Als ik de verre neef van de Sint was dan zou ik me goed voorbereiden op mijn aandeel in het ledigen van de consumeerhonger van Nederland. Want die neef heeft dan wel geen Piet, maar wel een rendier of wat.

   • Done!! 🙂 Voor de goede orde: je hebt natuurlijk gelijk dat het om “B” ipv “P” gaat. Niet verder vertellen , maar hier is opzet in het spel. Ik probeer mezelf aan te leren gevoelige termen en onderwerpen zodanig weer te geven, dat ze voor de lezer herkenbaar blijven, maar voor die clubs die alles lezen en screenen niet tot een rood alarmlampje aanleiding geven. Een soort huis-tuin en keuken coderen zeg maar. 😀 Voor je het weet bellen er een paar van die zwarte jassen aan. En ik heb toevallig wel VIM Afvoerontstopper in huis. Was vorige week toevallig in de aanbieding bij Albert.
    BTW Zembla heb ik gezien vanochtend bij een [net als Lot elders benoemd]wazig tot me genomen ontbijt. Een hel voor ouders, ontegenzeggelijk. En niet voor de eerste keer een grootschalig falen van Jeugdzorg e.d.

  • Zou zo maar kunnen, Jeanette. Maar ik ga alleen maar kijken als Rutte en Samsom er echt op staan, krijsend om hulp 😀 Het minste wat ik dan kan doen is even naar ze zwaaien en een spandoek ophouden met de tekst “Steady she goes; you’re doing fine” 😉

 6. Je zou dit kunnen zien als een bewijs uit het ongerijmde van de stelling van de Teeven’s van Nederland, dat het hier steeds veiliger wordt. Zelfs de Schwarze Armee Fraktion zijn we te vlug af 🙂 Overigens , weer met veel humor geschreven dit stuk 😉

  • Leuk gevonden, die stelling en dat bewijs, P. Maar zou je het niet net zo goed kunnen omkeren? Want is het gegeven, dat de intocht van Nico extra waakzaamheid van onze Hermandad noodzakelijk maakt niet ook een bewijs, dat het blijkbaar steeds onveiliger wordt in ons dierbaar vaderland?????

Nice and easy to work with

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s