DE D VAN DUBIEUS

Nieuws van de afgelopen dagen [want mogelijk met vergaande gevolgen] is voor mij zonder twijfel het bericht, dat de curatoren in het DSB-faillissement via de gerechtelijke weg een [schade]claim van zeer forse omvang gaan deponeren bij De Nederlandsche Bank. De grond voor deze miljoenenclaim is het als volkomen falend geduide toezicht van DNB op de speelgoedwinkel van Ome Dirk.
Dat bericht van die claim is in meerdere opzichten en voor meerdere partijen  belangrijk.
– de slachtoffers van Ome Dirk’s woekerpraktijken [in de afgelopen jaren zijn de beelden daarvan met regelmaat ons gepasseerd] hebben wellicht alsnog een mogelijkheid om iets van hun geld en schade te trachten te verhalen;
– er zullen weinig burgers zijn, die DNB als een rots in de branding tegen de wizards in de financiële wereld en het financiële systeem als geheel beschouwen. Daarvoor is de naar buiten gekomen informatie over de rol van DNB in de IceSave- en ABN/Fortis-zaken duidelijk en onthutsend genoeg geweest. En daarnaast kun je je afvragen waar DNB was toen de Rabo-bank als onderdeel van een gretige groep internationale banken besloten om met de Libor- en Euriborrente te gaan rommelen. Het is kortom voor banken en bankiers prettig werken onder een toezichthouder als DNB;
– DNB is een koninkrijk binnen de bananenrepubliek, waar u en ik in leven. Het kan geen enkel kwaad, dat er eens met fors geschut op dat bastion gaat worden geschoten in de vorm van een claim op basis van [vermeend] falen.

Ik nam dan ook met genoegen kennis van het besluit van de curatoren van DSB om die claim bij de rechtbank aan te gaan kaarten. Het levert namelijk altijd “winst” op. Want zelfs als die claim wordt verworpen komt er zonder twijfel meer duidelijkheid over de rol van DNB in de zaak-DSB. Meer duidelijkheid over de wijze waarop het toezicht werd uitgeoefend.

Eerder sprak ik van mogelijk verregaande gevolgen, voortvloeiend uit de behandeling en de afloop van die claim. Daarbij doelde ik op het volgende.
DNB is ook de toezichthouder op de pensioenfondsen in Nederland. En zoals er met De Scheringa Bank iets compleet mis is gegaan, zo is er ook bij de pensioenfondsen wel het een en ander misgelopen in de laatste 5+ jaren. En wie weet opent de claim-zaak van de DSB-curatoren wegen om iets dergelijks ook vanuit de wereld van de pensioenverzekerden te overwegen, mochten de curatoren in het gelijk worden gesteld.
De mogelijkheid op zich is al zeker een overweging waard. Omdat zoveel mogelijk duidelijkheid over de rol van DNB bij het ontstaan van het pensioendeficit een zeer betekenisvolle zaak zou zijn.
Mijn advies aldus is goed te volgen hoe de claim van de curatoren gaat aflopen.

Advertenties

27 thoughts on “DE D VAN DUBIEUS

 1. Mag ik zo vrij zijn jullie te adviseren om naar de eerste 20 minuten van P&W van gisteren te kijken? Arnoud Boot en Peter-Paul de Vries [de beleggingsjunkie] waren uitgenodigd om op 3 stellingen te reageren:
  1. Banken zijn anno 2013 gezond
  2. Het toezicht op banken is effectief en toereikend
  3. ABN moet naar de beurs
  Leerzaam wat de heren er over zeggen. En eyeopeners vooral ook. 🙂

  • Ik heb je advies opgevolgd, O., maar het brengt me niet tot een echt inhoudelijke reactie. Wat me wel triggerde was het gedrag van beide mannen aan tafel. Al vrij snel was het voor mij onvermijdelijk te constateren, dat beide heren inmiddels al enige tijd weer volledig in het zelfde zadel zitten als voor 2008. Toen en ook nu weer praten, gesticuleren en non-verbaliseren de mannen weer als “the masters”, zowel qua kennis als qua zwaarte.
   Het beste wordt het voorgaande bewezen door het feit, dat men nu zelfs met als vanouds autoriteit, zelfvertrouwen, dedain en overwicht zonder problemen kan praten over alles wat naar de mening van de neutrale toeschouwer zo ontzettend mis is [nog steeds] in de financiële sector. In 2008 was men doodsbang in dergelijke gesprekken te participeren, omdat men toen nog vreesde door de burger aan het kruis te worden gespijkerd. Van die angst is hoegenaamd niets meer over, beide heren maakten zeer goed duidelijk, dat het wat hen betreft weer business as usual is.
   Het publiek bij P&W moest soms zelfs grinniken om het verhaal van beide heren. Een ontluisterende constatering. Want beide mannen zijn nog steeds de knechten van dat altijd nog bestaande kwaad.

  • Ik heb zojuist dat stukje P&W bekeken. Laat ik allereerst zeggen, dat ik Paul’s scherpe observatie, dat de “bange econoom van 2008” niet meer bestaat en weer soepeltjes is vervangen door “het lulletje de burger/belastingbetaler” volledig onderschrijf. Zo’n de Vies en in mindere mate Boot en hun vakbroeders hebben zich weer geheel hersteld van 5 jaar geleden en hebben niet alleen qua attitude maar ook qua inhoud weer exact dezelfde praatjes als voor de crisis. Sprekend voorbeeld [er waren er meer maar deze kies ik maar] was de manier waarover de heren, maar vooral de Vries sprak over het te lijden verlies voor de belastingbetaler aangaande de op handen zijnde verkoop van ABN. Soepeltjes rekende hij ons even voor de we per belastingbetaler “maar 200 euro kwijt zijn” aan de ABN-redding. Geen woord meer over de bakerpraatjes destijds, waarin met stelligheid door die geflipte ex-politicus, die nu zo vrolijk door het bestuurdersbaantjes circuit fladdert, werd beweerd, dat de belastingbetaler geen schade zo lijden aan die redding, nee dat er zelfs van “een goede deal” sprake was. Ook de beide presentatoren snurkten rustig verder. Niemand ondernam een poging om de Vries op het belachelijke van zijn opmerking te wijzen. Want die kosten voor de belastingbetaler liggen fors hoger dan sec die 200 euro.
   Je mag gerust concluderen, dat het gilde der economen, die wij als burger t/m 2009 zo vast in de tang hadden, zich eenmaal bewust van het onbenul en de lafheid bij die burger de rug weer heeft gerecht en zich inmiddels weer net zo superieur achten alsof er niets is gebeurd. En weet je: op één punt is ook niets gebeurd. Want ik daag je uit één van die destijds falende heren te noemen, die daadwerkelijk gevolgen van 2008 heeft ondervonden. Die rol is weggelegd voor de burger. Voor dat keffertje, wat wel blaft maar niet bijt. En dus al lang niet meer serieus wordt genomen.

   • Je bent bewonderenswaardig wakker 😛 En nog fel/boos ook. En weer zijn die knappe universiteitsjongens de reden.
    Geniet nou toch lekker van je prachtige site [complimenten ook van de collegaatjes voor de muziek] en laat die andere boel op zijn minst voor een paar weken gewoon de boel. 😉

   • Ik zou nog verder willen gaan, O. Het financieel systeem is bewust ontwikkeld om geteisem alle ruimte te bieden. Eigenlijk is het daarom niet eens verwonderlijk, dat alle boards voor 99,9% bestaan uit dat geteisem.En nadrukkelijk heb ik het dan niet alleen over bankiers, laat dat duidelijk zijn. 😉

   • Geteisem is mijns inzien nog vrij mild uitgedrukt, echter bedenk goed dat er ook bij ons maar slechts een uiterst dun laagje bevind wat algemeen beschouwd als “beschaving” word gekenmerkt maar dat onder dat o zo dunne laagje de neanderthaler ieder moment tevoorschijn kan worden getoverd.

   • 😛 De eerste schreden in de wereld van de popmuziek van Lol Creme! Blijft lollig. En wat je zegt klopt als een bus. Ik zou er voor de goede orde nog wel aan willen toevoegen, dat voor het geteisem waar we het net over hadden geldt, dat ze één even gevaarlijke als walgelijke eigenschap altijd behouden, al gaan ze 40x op hun platte bek: je hoeft maar even niet op te letten en ze lopen over je heen en vertrappen wat ze maar kunnen.

   • Neanderthal man herinner ik me, was een hit in Nederland toch destijds, Kongos zegt me niets, maar klinkt wel lekker. Het blijft altijd aardig om te zien hoe jullie een onderwerp aan muziek weten te koppelen. 🙂

 2. Wie zo naïef was te veronderstellen, dat we het met de banken wel gehad hadden als het om ellende gaat mag de Rabo-kwestie weer als een wake up call [dat is iets anders dan een “margin call”} beschouwen. Vooral de verklaring “we wisten van niets” van de top is ronduit ontluisterend. Maar ze komen er strafrechtelijk waarschijnlijk gewoon mee weg; het “old boys netwerk”, weet je wel. Politici en magistraten zitten immers her en der in allerlei Raden van Commissarissen c.q Raden van Toezicht. En het gezegde is immers “ons dekt ons” en niet “ons nekt ons”.

  • Zou je niet kunnen zeggen, dat “De Prooi” een weliswaar gepopulariseerd maar toch redelijk waarheidsgetrouw beeld schets van onze bankbaronnen. “Je bent jager of prooi”. Kortom. je eet of wordt gegeten. En wij, consumeerverslaafde sulletjes, zijn de afgelopen 20 neo-liberale jaren terwijl we zelf dachten [koopjes]jagers te zijn simpel prooi van de aan onstilbare honger lijdende banken geweest.
   Ik heb gisteren om mijn gemak nog eens vrijwel alles wat hier op dit podium over het bankwezen is geschreven in de afgelopen jaren nagelezen. En ik kon heel veel van het bekende “vinkje” voorzien.

  • Het ligt er maar aan hoe je het leest, Jurgen. “Ons [wij, bankbaronnen] nekt ons [wij, de sulletjes]”.
   Overigens deel ik Leon’s haast smeekbede “wanneer gaat wie eindelijk eens door het lint?” Wij, de sulletjes van nu, waren immers ooit ook jagers?

  • Reken maar, dat we het helemaal nog niet “gehad” hebben met de banken, hier en ook elders in de EU. In het kader van de EU-bankenunie gaat de ECB binnenkort beginnen met een zoveelste “stresstest”. En net als alle andere keren wordt er weer bij gezegd, dat het deze keer een echte “tough test” gaat worden. Die test is nodig om [zo zegt men] er achter te komen welke ongelooflijke rotzooi er anno 2013/14 nog steeds op de balansen van banken staat. Eerste opmerking mag zijn “weten ze dat nu nog steeds niet? Na 5 jaar crisis en dus 5 jaar ouwehoeren en potten vullen met geld van de burgers? Na honderden miljarden in bodemloze putten gooien weten ze nog niet welke troep de burger sponsort?” Die “stresstest” is in wezen niets anders dan een omtrekkende beweging om te kunnen bepalen hoeveel geld er uit die potten moet worden gehaald. En dat zal niet weinig zijn. Dus Blondie kan gaan warmlopen, want tussen nu en een jaar staan Rutte en Dijsselbloem in de Kamer uit te leggen hoe onvermijdelijk en voor onze economie belangrijk het is om weer voor een stapeltje miljarden aan garanties af te geven om de rotzooischade bij EU-banken te kunnen vergoeden. En de hedgefunds en andersoortige major investeerders zullen zich weer de krampen lachen. En wij? Ach, wij zijn blij dat The Voice ook in 2014 gewoon doorgaat.

   • Nou, met mijn opmerking over de publicaties hier van de afgelopen jaren over dit onderwerp nog vers in gedachten denk ik, Leon, dat RadaR een “real case scenario” schetst.

 3. Ja, die Rabo-toestand is toch ook om niet te geloven. 6 jaar[!!!] hebben geile geldwolven de boel zitten tillen en niemand wist zogenaamd wat. 774 miljoen boete en men doet er relatief gezien lekker luchtig over. OK, Moerland heeft de eer aan zijn zelf gehouden. Maar bonussen worden niet teruggevorderd, maar voorlopig “opgeschort”. Wat een bevuild nest is die bankwereld toch. En toch blijven er eikels volhouden, dat het “nooit meer zal gebeuren”. Neen, dat begrijp ik als de heren allemaal consequent de andere, verkeerde kant op blijven kijken.
  Ik blijf volhouden: het kan alleen maar beter worden als het hele leger geldwolven [trouwens, daar valt die Jansen-Steur ook onder, die verduisteren van 88.000 euro doodleuk verklaarde met “de behoefte om ruim te kunnen leven”] achter een heel groot slot en een nog grotere grendel worden gezet.
  Wanneer gaat er iemand door het lint?. Er lopen immers nog steeds genoeg “Volkerts” rond?

  • Je bent echt boos, niet Leon? Kan ik me voorstellen, want het houdt maar niet op met die geldwolven. En die 774 miljoen, dat verdienen ze best wel weer terug. Al moeten ze het van de ruggen van hun rekeninghouders schrapen. 😦

 4. Nou ik dacht dat de “claim” om honderden en niet tientallen miljoenen ging, niet dat het ene reet uitmaakt overigens want wij i.c. de belastingbetaler zullen eventuele toegewezen claims moeten ophoesten aangezien de Nederlandsche. (Oplichters) Bank zelf onvoldoende kapitaal heeft om dit te doen.

  Wat ook leuk kan worden hieraan is behoudens de pensioenfondsen ook de rol van b.v. die enge glibberige badmuts die volgaarne de saxofoon bespeeld zijnde ex-minister Zalm en die nu als een soort van moderne messias de ABN/AMRO volledig naar de afgrond aan het leiden is.

  Het is slechts te hopen dat deze moedige curator niet zwichten gaat voor wat zo fraai een minnelijke en ter finale kwijting aangeboden schikking heet, maar dat deze zijn rug recht houd en all the way gaat en de beerput eens echt opentrekt.

  • want wij i.c. de belastingbetaler zullen eventuele toegewezen claims moeten ophoesten aangezien de Nederlandsche. (Oplichters) Bank zelf onvoldoende kapitaal heeft om dit te doen.

   Dat maakt het juist zo aardig, Willem. Als die claim, die inderdaad nu in de 100’n miljoenen kan lopen, wordt toegewezen zou er de nodige reuring over kunnen [lees: moeten] ontstaan. En kan het net de druppel doen zijn, die met in het achterhoofd het al treurig presteren van toen Wellinks koninkrijk de boel flink onder vuur doet komen. Maar als gezegd, het meeste verwacht ik uit de mogelijkheid, dat de beerput weer eens flink opengaat. En dat de belastingbetaler zijn ultieme verlies in de ogen kijkt: het betalen voor een wanprestatie van de “bank der banken”: de Centrale Bank. Er zullen best wel weer wat politieke flapdrollen aan het warm lopen zijn, want die ruiken een tweede PE met alweer manke Nout in de hoofdrol.

 5. Het bericht over de claim kwam eind vorige week langs in de media. Sindsdien absolute zenderstilte, terwijl je toch zou mogen verwachten dat er de nodige opwinding zou zijn. Want het zou weleens om een claim kunnen gaan van tientallen miljoenen. En curator Schimmelpenninck maakt op mij niet de indruk van een man, die maar wat in het rond schiet.
  Heel terecht dat je even aandacht voor dit nieuwsfeit vraagt. 🙂

Nice and easy to work with

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s