FAILLIET!!!!! ALLEEN SCHULDEN, GEEN BATEN.

Als een dergelijk proces zich zou voordoen bij een grootwinkelbedrijf of een populair en hoog aangeschreven restaurant zouden klanten bij bosjes weglopen en nooit meer terugkomen. V&D, wat ook hardware uit de porno-industrie gaat verkopen, weinig klanten zouden daar van gediend zijn.
Uw 4 of 5 sterren restaurant, wat slechts hoofdgerechten gaat serveren waarbij bami- en nasischijven, frikandellen, berenklauwen en meer van dat fraais het hoofdbestanddeel vormen, u zou hun deur voortaan voorbijlopen.
Dergelijke keuzes zouden vrijwel zeker het faillissement voor dergelijke ondernemingen betekenen.
Bedrijven als V&D of restaurants hebben ook hun “bedrijfseer” en worden daarvoor in zekere mate ook gerespecteerd.

Een branche die zich in het geheel niet laat hinderen door wat de klanten acceptabel vinden en waarbinnen het begrip “bedrijfseer” volstrekt onbekend is kennen wij als de politiek.
Al bijna 2 weken speelt zich in Den Haag iets af wat het best kan worden omschreven als een uiterst beroerd geregisseerd en nog slechter geacteerd drama. Het is zelfs zo erg, dat het regie en acteurs hoegenaamd niet meer interesseert of er nog publiek in de zaal zit en wat men van het drama vindt.
[V&D zet de verkoop van porno hardware gewoon door, het restaurant komt met 0snacksonsmakelijke snacks als hoofdgerecht en trekt zich geen fluit aan van de klanten. Om bij het eerder aangedragen voorbeeld te blijven.]
Men lijkt dus te kiezen voor “the suicidal approach” zou je kunnen zeggen.
Maar daar lopen beide situaties echter uiteen. Niet meer kopen en niet meer gaan eten geeft klanten in het eerste voorbeeld het ultieme middel om van hun mening te laten blijken. V&D en restaurant Mon Repas gaan er simpelweg onderdoor. Kruis erover, eigen schuld dikke bult.
Hoe anders ligt dat  in het politieke metier. Daar kan men door grove nalatigheid en dus bot negeren van de klanten zelfmoordneigingen lijken te veinzen , maar in werkelijkheid komt het nooit zo ver. Omdat men zich in die bedrijfstak een positie heeft weten te verwerven, waarbij sterk negatieve reacties van klanten er in het geheel niet toe doen. Die klanten hebben geen enkel middel voorhanden om negatieve meningen door te vertalen naar afdoende acties.
En dat is in feite het meest kromme wat we ons maar kunnen voorstellen. Want waar we V&D bestuurders en die eigenaar van Mon Repas niet zelf hebben gekozen maar wel het middel hebben om onze afkeer te laten blijken, geldt dat niet bij wél zelf gekozen politici.
Want ik mag toch hopen, dat u de farce van de wekelijkse peilingen niet ziet als een afdoende middel. Er is nog nooit daadwerkelijk gebleken, dat tussentijdse peilingen werkelijk tot aantoonbaar ander beleid in die politieke fabriek heeft geleid. Het belangrijkste waarneembare was wel, dat politici alleen maar harder begonnen te liegen. [Samsom, Rutte, Wilders om maar wat praktijkvoorbeelden te noemen].

Wat momenteel duidelijker dan ooit tevoren zichtbaar is mag en kan zonder overdrijving het definitieve faillissement van de politiek en het politieke systeem in Nederland worden genoemd. Wat feiten op een rijtje:
– er zit een kabinet, waarvan ca. 80% van haar “klanten” heeft aangegeven “daar koop ik nooit meer”.
Dat kabinet onderhandelt om te overleven met:
00Pechtold– een partij [D66], die tegen de klantenopinie in haar slaafse aanbidding voor Europa blijft tonen en te pas en te onpas likt naar boven en bijt naar onder. Een partij ook, die het tot haar belangrijkste speerpunt heeft gemaakt om onder de noemer “versnelde flexibilisering arbeidsmarkt” het restje zekerheid, wat werknemers nog hebben momenteel, ook af te pakken. Terwijl nog maar net duidelijk is geworden, dat flexibilisering werknemers tot slaven van de markt maakt. Vraag het mensen in de zorg, vrachtwagenchauffeurs, bouwvakkers, postbestellers enzovoort, enzovoort.
00VdStaay– een partij [SGP], die niet alleen te klein en onbeduidend is voor het tafellaken, maar ook voor het servet.
En de afgelopen jaren [Rutte 1] heeft bewezen, dat haar religieuze grondslag gelijk blijkt aan schijnheiligheid en de duidelijke bereidheid om de ziel van andersdenkenden te verkopen  ten faveure van de eigen kippenneukers in de Bible Belt;
00Slob
– een partij [CU], die eerder als deelnemer in een kabinet al meer dan duidelijk maakte niet over de potentie te beschikken [Middelkoop bij Defensie] die het aantrekken van de grote akkoordenbroek rechtvaardigt en slechts via windvaangedrag en het bidden tot de Allmighty zichzelf in het spotlicht weet te draaien;

00Ojik– een partij [GL], die altijd al een karikatuur van zichzelf was en niet door deskundigheid of sterke programma’s, maar slechts door de “charme” van een in de vergetelheid weggezakte vrouw ooit bijna 10 [!!!] zetels bezat.
Een partij ook, die zich via het Kunduz-akkoord volstrekt belachelijk, maar ook onbetrouwbaar maakte.

Zes partijen, die de meesten van ons nadrukkelijk de strot uit komen, zes partijen ook waarop de kiezer/burger al meerdere malen in verschillende situaties het stempel “uiterst onbetrouwbaar” moest drukken. Juist die zes partijen zijn bezig, volkomen buiten ons gezichtsveld, om onze toekomst te regelen. Via handjeklap, via optel- en aftreksommetjes, via manipulaties en gemarchandeer.
Is er een beter voorbeeld te verzinnen van een volstrekt achterhaald, zichzelf overleefd hebbend en dus vermolmd, geërodeerd en verrot systeem? En men heeft nog het lef dat zelf als het bewijs te noemen van “hoe prima democratie in Nederland functioneert’.
Maak  a.u.b. niet de vergissing aan te nemen, dat partijen die ik niet noemde, omdat ze niet aan tafel  bij Snackbar Rutte zitten, niet onder de strekking van mijn verhaal vallen. Want PVV, SP en vooral CDA tonen zich of zijn geen haar beter.

Advertenties

14 thoughts on “FAILLIET!!!!! ALLEEN SCHULDEN, GEEN BATEN.

 1. Even alle verborgen agenda’s ter zijde geschoven: het is toch opvallend, dat de vier kleintjes [want D66 is in potentie natuurlijk in werkelijkheid ook een kleintje, al doet Alex zijn best om de indruk te wekken, dat hij de enige staatsman van Nederland is] de aandacht volledig naar zich hebben weten toe te trekken. Waar een klein land groot in kan zijn!

 2. Het is, schat ik in, bij de meesten van ons een bekend spel. Het kind wat , door zijn papa en mama gesommeerd om naar zijn bed te gaan, zegt “ik wil dit nog even af kijken” of “mag ik even dit spelletje afmaken?” en andere ontwijkmanoeuvres verzint.
  Met een beetje fantasie kun je zeggen, dat dit ook het spel is, wat oppositie en kabinet inmiddels al weken met elkaar spelen. Niet voor de eerste keer; de afgelopen Rutte-jaren zijn we gewend geraakt aan dit schimmige spel van onderhandelen.
  Zoals het kind uiteindelijk toch in zijn bed belandt, zo zal ook de oppositie [althans dat deel ervan wat ons burgers in die hoedanigheid veinst te vertegenwoordigen] uiteindelijk in haar mandje belanden. Hoogstens zal het kind een klein beetje tijd hebben gewonnen en wellicht de belofte hebben losgekregen, dat morgen …… enfin, vul zelf maar in.
  Op de omschreven wijze ervaar ik de “strijd” tussen de groep-Pechtold en het kabinet. Het is “oude politiek”, die al sinds ik me bewust met die “bedrijfstak” ben gaan bezighouden, wordt bedreven.
  Het is een wereld, in tegenstelling tot vrijwel alles om ons heen, met een stroperigheid [in dubbel opzicht: zowel qua snelheid als qua om de mond smeren] die wel irritatie moet wekken. O.a. omdat de burger er geen enkele actieve rol bij heeft.
  En gisteren werd er een extra-element aan de soep toegevoegd, toen Klaas Knot ons betrok bij zijn gevoelsleven.
  Ik ben eigenlijk alleen nog benieuwd of en zo ja wie er vandaag nog andere nieuwe registers zullen opentrekken, om een soort goed nieuws-show verder in te kleuren. Zodat daarmee voor even argumenten kunnen worden aangedragen om het product waar men in Den Haag tenslotte mee zal komen verkoopbaar te maken.

  • Hebben we niet geleerd de afgelopen jaren, dat elke topman uit de financiële sector slechts om één reden met meningen naar buiten komt en voor het overige als een soort fantoom, waarvan niemand anders weet dan dat hij onafhankelijk dienaar van de Kroon [nee, niet die van Alex] zou zijn, door onze wereld scharrelt?
   Die ene reden [Draghi, Wellink gaven het meerdere malen gewoon toe: we moeten de markten kalmeren, vertrouwen uitstralen] is eigenlijk de strategie, die Powell ook bij Irak toepaste: het voor dat moment gewenste beeld schetsen.
   Het gevoelsleven van Knot zal vrijwel niemand ene fluit interesseren. Zijn woorden waren slechts een Aldi-versie van “I have a dream”.
   De houdbaarheid ervan moet ernstig worden betwijfeld. Natuurlijk, straks in november zal het CPB minder krimp als “groei” publiceren. Zoiets als wat wij doen als we constateren, dat ons netto-inkomen geen 10 maar slechts 8% is afgenomen. Wees eerlijk, dan geven jullie immers ook spontaan een feestje?
   Always look at the bright side of life; en als die bright side er even niet is verzinnen we die toch gewoon. Klaas Knot gaf het goede voorbeeld.

   • Een gevoel van hoop, lichtelijke geamuseerdheid en tevredenheid zo kan ik het best weergeven, O. Laat ik met het laatste beginnen. Het feit, dat er toch nog jonge mensen zijn [jeugd kun je ze nauwelijks noemen, want het ging hoofdzakelijk om 30-ers] met niet een vooral materiële kijk op leven en wereld stemde me blij en tevreden. Het beïnvloed mijn beeld van de jonge generatie positief en ik kan je niet zeggen hoe goed dat me doet. :)Want hoe lang ben ik al niet op zoek naar dergelijke signalen.
    Daaruit vloeit ook die hoop voort,dat het ,als alles heel erg mee zit, toch op termijn nog een beetje de goede kant uit kan gaan. Zolang maar wordt voorkomen, dat deze jonge mensen barstensvol idealen en energie om ze te willen verwezenlijken niet net als generaties voor hen zich laten vermalen door het grote monster: het systeem. Zeker is dat ze zich bewust zijn van het bestaan van dat monster en de vernietigende werking, die het meestal heeft. Daar blijft bij mij zorg over bestaan. Hebben c.q. krijgen ze wel een kans? De tijd zal het leren.
    Geamuseerd werd ik door toch ook die heerlijke naïviteit, die uit sommige verhalen opsteeg. Maar dat hoort er nu eenmaal ook bij. Een glimlach kon ik niet onderdrukken, toen ik één van die mensen met stelligheid hoorde zeggen, dat wat hij en anderen willen en wordt nagestreefd zoveel anders is dan wat andere generaties [de hippies werden genoemd] voor hem hebben geprobeerd. Geamuseerd omdat ik jonge mensen zag, die qua uiterlijk in ieder geval de “hippielook” zeer dicht benaderen. Zelfs zijn opmerking, dat de hippiecultuur veel meer een monocultuur was terwijl zijn generatie veel meer het geheel ziet, kon me niet ontstemmen. Het was of ik een flashback had.
    Klein maar veelzeggend aspect wat me nog opviel: bijna een uur lang zag ik jonge mensen, die geen moment met hun mobieltje of tablet in de weer waren. Misschien is dat wel één van de belangrijkste observaties die ik deed. Het gaf me een gevoel van opluchting 😉

   • Flashback, ja. Dat is het juiste woord. Mooi om naar te kijken, vrijwel het zelfde effect op mij. Wel weinig henna en wierook te bekennen, vond je ook niet? 😉
    Maar goed om zoiets te zien anno 2013!

  • Als Knot de media wilde kietelen dan is hij daar zeker in geslaagd. Als je goed terug luistert wat Knotje zei, dan wordt duidelijk dat hij begon met te zeggen, dat het om zijn “gevoel ” ging. Zoals bij voetbalanalisten, die zeiden dat Ajax een goede kans had tegen Barcelona. Wat ik vooral opvallend vond was, dat daarna Knotje over dat einde van de recessie sprak alsof het een absolute zekerheid was. Wat Knotje dus blijkbaar tot een telepathisch bankdirecteur maakt. Hem wacht dus een grote carrière in de financiële wereld.
   Terwijl, zoals RadaR terecht en passant aanstipt, het in feite niet om groei gaat maar om krimp, die iets lager uitvalt t.o.v. een referteperiode die zich prima leent om het gewenste beeld te verkrijgen.
   Conclusie: Knotje verkoopt [niet geheel onverwacht overigens] sprookjes voor keiharde waarheden. Maar ja, Sinterklaas komt naderbij en ons moet een excuus worden verstrekt om in te slaan. 😉

 3. Zeg het maar, wat zijn we:
  – dom?
  – vergevingsgezind?
  – goedgelovig?
  – te goed van vertrouwen?
  – hopeloze zakkenwassers?

  Deze quick poll wordt u aangeboden door HARRY”S SNACKPALEIS. 😀

 4. Zou je alleen al op de koppen afgaan dan is het meer dan genoeg om te stellen, dat er iets volkomen is misgegaan 🙂
  Overigens hoorde ik Nagel gisteren in Buitenhof een nieuwe “nick” voor de club van Pechtold gebruiken : Draaideur 66. 🙂 Morgen in de 1e Kamer in werking te zien. 🙂

 5. Ik heb ineens trek gekregen in een Berenklauw 😛 Gelukkig komen die dingen niet uit de automaat hier. Dan maar een Twix Light.
  Jij zegt “geen baten”. Waar is al dat geld dan gebleven ???? JSF’s in de vorm van een voorschot?

  NB:
  Bible belt – Barneveld – Kippenneukers : kan ik plaatsen.
  Maar de SGP is ook sterk in Urk. Hoe noem je die dan? 😛

 6. Direct na de eerste keer lezen wist ik het al: je hebt zo ontzettend gelijk, dat het bijna pijn doet. Dat meen ik oprecht! Economisch is Nederland in een situatie verzeild geraakt , die veel weg heeft van een surséance van betaling. Politiek is datzelfde Nederland al veel eerder gefailleerd, alleen hebben we dat op het moment dat het gebeurde via de bekende ontkenningsfase genegeerd. Maar nu is het zo zichtbaar, dat je er niet meer langs kunt kijken. Triest , maar waar.

Nice and easy to work with

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s