DE ONBEDOELDE KANS, DIE RUTTE GRATIS [!!!] BIEDT

Is het gewenst of zelfs noodzakelijk om uitgebreid stil te staan bij de “Schoo-“rede” van Rutte? Met die vraag zingend door mijn hoofd kauwde ik mijn ontbijt weg. Wat later met een glaasje voor me ligt die vraag er nog steeds. Rutte is dan wel niet mijn favoriet, maar over zijn verbale “walkabouts” schrijven doe ik met regelmaat en gretig.
Maar dit keer? Ik weet het niet, hoor. Gisterenavond, terwijl een omvangrijk deel van de Nederlanders nog bezig was met het verwerken van de terugkeer van GTST en de Ratelaar op de buis en worstelde met de vraag of ze voor gladjanus Humberto of de fossielen Jeroen en Paul zouden kiezen om een gezellige TV-maandagavond af te sluiten, was ik al bij het luisteren naar de samenvatting van Rutte’s Rede [hier zit onder verwijzing naar een eerder logje een mooie Suske en Wiske in: Ruftende Rutte’s Rede, onthouden dus], gisteravond dus al was ik een beetje in verwarring. Wat had Rutte nu eigenlijk gezegd wat zou moeten blijven plakken?
Uit het feit, dat “de rede” als kwam hij vanuit een jukebox uit het hoofd werd uitgesproken kan gerust worden geconcludeerd, dat:
– de diepgangmeter niet ver zal zijn uitgeschoten, want anders zou Rutte traditioneel iets stoms moeten hebben gezegd;
– de intrinsieke waarde van het verhaal niet al te hoog was, want er was nergens onderbouwing via cijfers, wat gewoonlijk wel het geval is. Het kan natuurlijk zijn, dat de spreker nadrukkelijk wilde voorkomen, dat hij weer een rekenfoutje zou maken van een slordige 50 miljard of iets in de orde van die grootte. En dat zou niet fijn zijn als je in je verhaal ook goed onderwijs meeneemt, niet waar?
Wat rest na wat gepuzzel als wellicht van enig belang is de min of meer slogan “Nederland moet veranderen”. Mark my words, daar gaat de VVD de verkiezingen mee in na de val van ook Rutte II.
Maar tot wie richtte Rutte zich met die slogan? Heel Nederland in al zijn geledingen? Nederland van vlees en bloed? Nederland als abstracte staat?
Bedoelde hij, dat Nederland als neo-liberaal gesticht voor consumeer- en winstverslaafden zou moeten veranderen? Bijvoorbeeld in een staat waar mensen weer boven geld gaan worden gesteld?
Of doelde hij op een verandering ten slechte, waarbij Nederland bereid zou moeten zijn zichzelf helemaal te verkopen aan die markt, waar Rutte c.s. zich zo enthousiast ondergeschikt aan maken? Nederland als werkelijk het Griekenland van West-Europa.
De vraag , die Rutte’s slogan oproept is een essentiële. Zo we moeten veranderen, wie gaat die transformatie aansturen? De politiek, zoals al heel lang het geval is? Mijn mening daarover is even kort als duidelijk: zou ik niet laten gebeuren. Want als we één les kunnen, nee moeten trekken uit de laatste 20 jaar dan moet dat zijn, dat de politiek op vrijwel alle fronten faalt bij het leiden van zo’n transformatieproces.Ze verkopen bedorven fruit als versgeplukte zomerkoninkjes  Politici zijn , naast in grote mate incompetente en onbetrouwbare sujetten, de meest beroerde managers van  veranderingsprocessen die er maar te bedenken zijn. En, naïef of niet, ik kan me nauwelijks voorstellen, dat de Nederlanders na de keiharde les van de afgelopen 20 jaar, die de zwaarste crisis sinds het eerste decennnium van de vorige eeuw bracht, er het volste vertrouwen in hebben dat de politiek het een volgende, komende keer wel goed zal doen. Of vergis ik me in die Nederlanders?
Het zou goed en verstandig zijn om die slogan van Rutte over de noodzaak te veranderen niet als een kennisgeving te beschouwen van wat Den Haag de aankomende jaren van plan is te gaan doen. Wel verstandig zou zijn te kiezen voor de interpretatie, dat ons hiermee de kans wordt geboden om een veranderingsproces op gang te brengen, waarbij WIJ zelf bepalen welke richting het op gaat. Dat politieke partijen, die richtingkeuze van ONS in opdracht van alweer ONS gaan uitwerken tot een vervelling van Nederland, die ons uiteindelijk die nieuwe huid moet opleveren.
Daarbij geldt, zoals in een democratisch land ook hoort, dat WIJ er voor kunnen kiezen de neo-liberale weg van nieuw asfalt te voorzien om voorlopig weer wat jaren soepel door te kunnen scheuren. Zo’n keuze impliceert, dat de VVD met in haar slipstream D66 en PvdA voor ONS dé aangewezen uitvoerders van het te verrichten werk zijn en blijven. Het zou dan niet gaan om een nieuw Nederland, maar slechts om een verbouwd Nederland. Maar dat kan de keuze zijn.
De andere keuze kan zijn voor een socialer Nederland [niet dat zeepbelverhaal van Samsom], waar zoals al gezegd de mens voorop staat, het soort mens wat sociaal zijn en denken prima in overeenstemming weet te brengen met de immer geldende noodzaak om brood op de plank te hebben. Eerlijk verdiend brood, wat daarom des te beter smaakt.
In dat geval is er wel sprake van een echt veranderingsproces en daar gaan zeker ook jaren over heen. Maar het zou een richtingkeuze zijn, die getuigt van moed en durf. Iets compleet anders dan het vluchten in het bestaande, wat cosmetisch kan worden opgelapt, maar wel “oude wijn in nieuwe zakken” zou blijven;  een slechte wijn, die je een geweldige kater oplevert.
Onbewust vermoed ik heeft Rutte ons een opening geboden met zijn verkiezingsslogan. Het is aan ons er in te springen. In maart 2014 heeft u de eerste grote kans om te laten zien of u dat wilt en vooral durft. Zelf durf ik de sprong zonder enige aarzeling aan. Alles beter dan weer neo-liberale wijn in mijn glas. Niet meer schoon te krijgen.

Advertenties

18 thoughts on “DE ONBEDOELDE KANS, DIE RUTTE GRATIS [!!!] BIEDT

 1. Als je de gemiddelde burger vraagt welke kernvoorzieningen nooit in private handen mogen komen [dus het staatsdomein toebehoren] dan komt hij op de proppen met veiligheid, energie en water. [Een groeiende groep zou daar ook weer graag “zorg” aan toevoegen. Wat louter te wijten is aan de complete bende, die men van geprivatiseerde zorg heeft gemaakt].
  Alle 3 kernvoorzieningen zijn uiteraard ook hapjes, die privaat erg gewenst zijn. In Nederland is de energie in gesplitste vorm verdeeld over staat en privaat. Wie heeft er de gevolgen al niet van ondervonden? Forse stijging in aantal en omvang van uitvalsituaties. Die vrijwel zeker bij ongunstige weersomstandigheden opnieuw zullen optreden.
  Veiligheid is [met zijn enorme gebreken en tekortkomingen] nog geheel domein van de staat. Maar ook hier geldt, dat kapers met het Amerikaanse model in de pocket al klaar staan. Alles wat de overheid hoeft te doen is het niveau van wanprestatie te handhaven of liefst op te voeren en men weet, dat de burger om iets anders zal gaan schreeuwen. Er is een teneur zichtbaar, waarbij burgers zelf hun veiligheid proberen te regelen [feitelijk ook een onderdeel van het Amerikaanse model] en zelfs preventief actie ondernemen om meer ongelukken te voorkomen.
  Water [als er een voorziening is die van het allergrootste belang is om te borgen is het deze wel] wordt privaat ook gewoon als een commodity gezien.
  Handelswaar. Waar dus vette winst mee kan worden gemaakt.
  Tot op dit moment is het staatsdomeinschap van water in Nederland “waterdicht” geregeld. Maar dat betekent niet dat de haaien zich laten afschrikken. Een goed bod wordt ook door de om extra-inkomsten schreeuwende Nederlandse overheid welwillend tegemoet getreden. Waarmee ik wil zeggen, dat die borging van deze elementaire levensbehoefte niet per definitie vaststaat.
  Ik draag dit aan in de context van wat RadaR hier eerder over de situatie in Griekenland schreef en voeg daar aan toe, dat ook wij weleens voor de situatie kunnen komen te staan, dat we voor ons bezit water [want het is gewoon van ons, u en mij] zullen moeten vechten.
  En die gedachte vervult mij met zorg als ik kijk hoe de Nederlandse burger in algemeenheid reageert op privatisering van gemeenschapsbezit.
  Inderdaad, het zou kunnen zijn, dat de Grieken deze keer een positieve voorbeeldfunctie voor ons hebben.

  • Volstrekt met je eens, Paul! En het is goed te benoemen wat er nog maar over is van het “staatsdomein”. Zou het niet goed zijn om te onderzoeken of de lasten, die aan ons in rekening worden gebracht voor dat “staatsbeheer” dezelfde neerwaartse trend laten zien als die van het volume van dat “staatsbeheer”? Ik weet op voorhand het antwoord al, maar zo’n onderzoekje kan nooit kwaad.

   • Daar komt geen mens meer achter, Jurgen. Wat rest is slechts de conclusie, dat we steeds meer betalen voor steeds minder. Dat noemen ze “Rijksinflatie”, die uiteraard niet geldt als het op compensatie aankomt voor uitkeringen, pensioenen e.d.

  • Vanavond Tegenlicht “De strijd om het water”. Daar zal ongetwijfeld een realistisch beeld worden geschetst van hoe het er momenteel voorstaat op de “markt van het drinkwater”. Lijkt me goed daar naar te kijken 🙂

   • Je bespaart me het afmaken van een in wording zijnd logje, O. 😉 Dat is het voordeel van meedenkende lezers, groot voordeel. Ik plaats de link http://tegenlicht.vpro.nl/afleveringen/2013-2014/slag-om-drinkwater.html om het belang van jouw tip nog eens te onderstrepen. In het stukje tekst op de Tegenlicht-page valt o.m. te lezen, dat werelds grootste levensmiddelenproducent Nestlé van mening is, dat drinkwater maar op één plek te koop zou mogen zijn: bij de supermarkt! En als Nestlé dat vindt komt dat er in de praktijk meestal ook van. M.a.w. in de wereld waar men de echte beslissingen neemt denkt men al helemaal over drinkwater als een commercieel product. En als je dan ook nog leest hoeveel Nestlé verdient aan de aankoop van grote hoeveelheden water in de USA, simpel door het in flesjes te stoppen en het langs de bekende marketingkanalen te promoten dan mag duidelijk zijn hoe ver men al is en waar men heen wil.

 2. Teken aan de wand is, dat uitgezonderd wat pauwen uit de gelederen van de VVD niemand het nog over die verbale uitspatting van Rutte meer heeft. Vluchtigheid, de man staat daar model voor. Net als zijn club overigens.
  Wat die Grieken betreft, die je even terloops noemt: je hebt vertrouw ik toch wel Tegenlicht gezien. Waarin één ding heel duidelijk werd: ze zijn niet alleen qua politieke kliek het voorbeeld geweest; nu zijn de echte Grieken bezig een ander voorbeeld te geven met de macht van de staat zoveel mogelijk aan banden te leggen. Opmerkelijke initiatieven om buiten de corrupte machine van de staat om de eigen boontjes [ook olijven e,d] te doppen; georganiseerd verzet om te voorkomen dat de staat de nationale watervoorziening verkoopt aan Franse multinational Suez. Hetzelfde Suez, wat al diverse malen is ontmaskerd als ook al zo rot als een mispel.

  • Jazeker heb ik Tegenlicht gezien. Wat vooral duidelijk werd was, dat de kans op een politieke omwenteling steeds groter wordt. Aarzelde een deel van het Griekse electoraat nog bij de laatste verkiezingen om vertrouwen aan Syriza te geven, nu de huidige regering ook slaafs aan Brussel en haar Trojka blijkt en de uitverkoop aan de kwijlend wachtende haaien tracht door te zetten is de woede inmiddels erg groot.
   En het charisma van Alexis Tsipras is dermate groot gebleken, dat hij bij volgende verkiezingen [en die kunnen in Griekenland razendsnel nodig zijn] vrijwel zeker de macht zal grijpen. En Syriza is fervent tegen die uitverkoop van nationaal bezit. De partij steunt ook fors burgerinitiatieven om de watervoorziening veilig te stellen.
   De nuchterheid gebiedt wel op te merken, dat Tsipras en zijn partij werkelijk moeten staan voor wat ze uitdragen. Want zou hij de Griekse Rutte of Samsom blijken te zijn, ik denk dat de ramp voor de Grieken niet te overzien zal zijn.
   BTW: wat Rutte’s rede betreft, ik las net in VK, dat de politiek redacteur van die ooit linkse krant wel degelijk van mening is, dat onze jukebox visie zou hebben. We zijn blijkbaar toe aan herdefiniëring van het begrip “visie” 🙂

  • Goed dat je het nog even aanstipt, ik was door het mooie weer helemaal vergeten onze gastheer er nog naar te vragen. Griekenland of beter gezegd, een deel van de Grieken hebben een voorbeeldfunctie naar Nederland toe. Noem dat maar geen verrassende wending ten goede 😉

 3. Ik spring zonder de geringste twijfel met je mee. Er zijn misschien niet genoeg mensen, maar zeker een fors aantal die de neoliberale maatschappij kotszat zijn. Dan maar met zijn allen op Ameland of zoiets. Want je zou toch compleet gestoord zijn als je het spel van de afgelopen jaren nog een keer zou willen meemaken? Dat zou dicht in de buurt van masochisme komen.
  We wachten maart 2014 af en dan zal duidelijk worden waar het de aankomende jaren naar toe gaat. Koffers pakken of opgelucht het glas heffen. Wordt spannend 😉

 4. Prima gedachtegang!! Rutte heeft inderdaad zonder het te beseffen die opening gegeven. Mijn vermoeden is, dat hij er voetstoots vanuit gaat, dat de burger nooit tot een zinnig idee zal kunnen komen. Dus dat “andere Nederland” moet wel door de “architecten pur sang” worden gebouwd. Wat de zekerheid van op zijn minst een lek dak betekent.
  Wat ik nog wilde zeggen: zo je een steunvordering zocht voor je stelling, dat de zittende politiek onbekwaam en onbetrouwbaar is, dan had je die kunnen vinden in de uitleg van Asscher bij de maatregel om op de kinderbijslag voor het oudste kind te korten. Met droge ogen verklaarde dit sociaalliberaal wonderkind, dat als door de maatregel getroffenen [er werden [niet door Asscher] voorbeelden gegeven, waarin gezinnen met toch al niet een breed inkomen er 2,5% op achteruit gaan door de maatregel] goed zou worden uitgelegd waarom de maatregel nodig is men zeker begrip zal hebben voor de gemaakte keuze.
  Wil je wel geloven, dat ik steeds vaker nekklachten heb, veroorzaakt door dat voortdurend meewarig , mismoedig en misnoegde schudden van het hoofd.

 5. Het schijnt weer de gebruikelijke Ruttiaanse babbel te zijn geweest. Hoop woorden, weinig inhoud. De act van de sprekende pop. Heb niet het gevoel dat er een siddering van genoegen door Nederland is gegaan. Ok, hoogstens omdat GTST weer is begonnen 😦
  We lknap, die positieve slinger die je er nog aan weet te geven. Maar je doet weer wat je eigenlijk al is afgeraden: proberen de Nederlander tot nadenken te bewegen 🙂

Nice and easy to work with

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s