LUCHTBEL? EN DIE PUS DAN???

Niemand is te groot om zichzelf te corrigeren. Het zou een mooi advies aan onze poltici zijn. Je hoeft namelijk niet altijd te liegen om een vergissing, een miscommunicatie, een onvolledigheid  toe te geven. Gewoon doen en ik ga meteen de daad bij het woord voegen.
Na een afwezigheid van een paar weken had ik niet zozeer een Humberto Tan-, Knevel & v.d Brink-, Studio Sportzomer- of Voetbal International- achterstand goed te maken. Want de penetrante geur van gebakken lucht, die daar wordt geproduceerd is immers een dag na hij verscheen alweer vervlogen. Iets wat geen substantie heeft opgraven na een paar weken absentie is onmogelijk.
Wel had ik een leesachterstand goed te maken. Niet alleen veroorzaakt door het werk van mijn prima stand-in , maar natuurlijk ook door wat er in die weken in “papieren” vorm is verschenen. En het wegwerken van die achterstand is er de reden van, dat ik mezelf moet corrigeren. In het vorig log meende ik voldoende argumenten te hebben gevonden om tot de conclusie te komen, dat Nederland een luchtbel is, waarin we allemaal haast doelloos rondstuiteren. Voor een belangrijk deel klopt dat wel en houd ik dat dus overeind. Maar wat me eens te meer duidelijk is geworden, dat die bel niet voor de volle 100% met lucht gevuld blijkt te zijn. Ergens op de bodem bevindt zich een geelgroene vrij dikke substantie, die er ook bijhoort. Wij kennen die substantie als pus of etter; in regel  geproduceerd als er in een lichaam iets niet goed zit. Denk aan een steenpuist en andere dergelijke zweren. Signaal van een ontsteking, waarmee het lichaam aan het vechten is en de nodige witte bloedlichaampjes voor opoffert. De Syrische vrijheidsstrijders van ons lichaam, zou je met een wrange ondertoon kunnen zeggen.
Ons lichaam, onze luchtbel Nederland blijkt,  wordt al sinds het uitbreken van al die crises sinds 2008, ook geteisterd door ontstekingen; vandaar die laag pus in de bodem van de bel. En omdat dat pus in volume alleen maar lijkt toe te nemen en een soortelijk gewicht heeft wat zwaarder is dan de lucht in die bel is het onvermijdelijk, dat die luchtbel niet hoger en hoger klimt maar juist lager en lager zakt. Test u het maar thuis met een ballon, het zal duidelijk worden hoe dat werkt.
Waar komen die ontstekingen en de pus vandaan, vraagt u zich af?
Laat me proberen daar puntsgewijs iets zinnigs over te zeggen.

0DoekleIn de luchtbel huizen ook bestuurders als Doekle Terpstra. En 9 van de 10 bestuurders lijken als belangrijkste taak te zien de boel zo veel mogelijk te belazeren, zo ook Doekle. Zijn pus was vervat in wat emails, waarin hij zijn januskop toonde. Doekle heeft zich inmiddels vrijwillig laten uitknijpen, maar dat is geen garantie dat de ontsteking ook werkelijk weg is. Dus wees niet verrast als er straks weer gewone Doekle-pus opduikt.

In de luchtbel huizen ook bestuurders als van de NS, die ondanks veelvuldig en Fyranadrukkkelijk ontkennen toch bij het bestellen van wat treinen bij een Italiaans pastabedrijf wisten, dat er het nodige mis was. Bestuurders, die desondanks die treinen gewoon over Nederlands spoor lieten rijden, gevuld met niets vermoedende luchtbelbewoners. Dat had wat witte bloedlichaampjes kunnen kosten, maar gelukkig werd dat bijtijds voorkomen.
Er moet een speciaal artsenteam aan te pas komen om te kijken of het pus van die bestuurders uit te knijpen is. Helaas gaat het om onervaren artsen, die ook nog eens graag later bedrijfsarts bij dat bedrijf willen worden.

In de luchtbel huizen ook bestuurders zoals van Alpe D’huzes, die zeggen elke cent aan 0Alp6onderzoek naar kanker te besteden. Maar in de praktijk zichzelf vorstelijk laten belonen voor de meesterlijke wijze, waarop ze andere bewoners van de luchtbel bedriegen. En en passant nog een 2e stichting oprichten [wat 1x lukt kan immers ook 2x?], waar ook al het opgehaalde geld keurig ligt te groeien zonder weer een euro aan kankeronderzoek te besteden. En de luchtbelbewoners blijven trouw het bergje op en af rijden en wijzen met gepaste trots op het geld wat wordt opgehaald. Maar de pus, zij groeit maar door.

Om  het kwartet vol te maken: in de luchtbel huizen ook bestuurders [namens ons nog wel] zoals van Havenschap Groningse Seaport, die jarenlang met de 0Seaportboeken hebben ” gefiddled”  om verborgen te houden, dat men ook mee heeft gedaan aan het ” derivaten gokspel”. In NRC van vandaag wordt daar over bericht.

Ik geef slechts een kwartet voorbeelden, maar het had net zo goed een combinatie van een philharmonisch orkest en alle zangkoren in de luchtbel kunnen zijn. 4 had dus net zo goed 40 of 400 kunnen zijn, geen twijfel over mogelijk.
Zoveel [vooral] bestuurlijk pus ligt er onder in die luchtbel te stinken en rotten.
Daarom ook dat ik mezelf corrigeerde voor de te rooskleurige betiteling van Nederland als een luchtbel. En zie hoe gemakkelijk dat me afging. Voor u voeg ik er nog een waarschuwend advies aan toe: als de luchtbel knapt, uit zichzelf dan wel doorgeprikt, zorg dan wel dat u er niet onder staat. Want die stroom pus, u zou er niet onder bedolven moeten willen worden.

Advertenties

18 thoughts on “LUCHTBEL? EN DIE PUS DAN???

 1. Wel, RadaR, ik hoef helemaal niet lang na te denken over de vraag die je stelde.
  In regel is het zo als je bij een sport- of ontspanningsvereniging de boel bedondert, je wordt verzocht je biezen te pakken [terecht] en als er financiële schade aan de orde is wordt die op je verhaald [weer terecht].
  Maar in Nederland vluchten beroepsbestuurders niet voor niets zo snel mogelijk hoog de bestuurlijke ladder op. Het is immers een garantie voor, hoe bruin je het ook bakt, praktisch genomen immuniteit.
  Die intelligente man bij Grimbergen, die voor zo’n 4,5 ton aan onbetaalbare hypothekenschuld heeft [inderdaad, daar spreekt die intelligentie niet uit] zei het heel helder.
  Bestuurders [publiek maar vooral commercieel] worden exorbitant betaald. Men legitimeert dat door te wijzen op het werk van extreem hoog niveau, wat wordt gedaan. Als dat zo is, waarom moeten er dan10-tallen miljarden gemeenschapsgeld aan hulp in worden gestoken om de enorme blunders die worden gemaakt te repareren???
  In die vraag, die aangeeft dat er nog wel enkele mensen zijn die af en toe nadenken, ligt feitelijk de kiem van de verrotting. Zolang die niet wordt uitgesneden verandert er niets en blijven bestuurders doen wat ze doen, nee erger nog: doen wat ze willen.

  • Je kunt gerust zeggen, dat bestuurders, naast standaard dat exorbitante inkomen [vaak uit meerdere jobs bijeen gegraaid] , zich ook verzekerd weten van wat in de sport “een beschermde status” wordt genoemd. Wat waarschijnlijk een uitvloeisel is van het gegeven, dat de meeste belangrijke [in status en aantal baantjes uitgedrukt] bestuurders rechtstreeks gelinkt zijn aan politieke partijen. Teveel van die boys and girls straffen voor hun knoeierij leidt uiteindelijk tot het zelf straffen van die politieke partij. En zelfverminking, daar doen die lui niet aan. Wel opbouwen van een “we the people” aansprekend en dus op gebakken lucht en pus gebaseerd imago.

  • Jullie zullen mij niet horen zeggen, dat jullie onzin verkopen 😉 Sterker nog: ik denk dat met de termen “immuniteit”[P] en “beschermde status” [Leon] twee spijkers knalhard op de kop worden geslagen. Omdat beiden al geruime tijd gelden zou je dus mogen concluderen, dat ze onderdeel van het systeem uitmaken, waarbinnen bestuurders zich [mogen] bewegen. Voor de heren en dames best prettig manoeuvreren, niet waar? Zolang die rugdekking er is kun je je veel veroorloven. En dat doet men ook door vooral fout op fout te stapelen, waar relatief enorm veel geld/schade mee gemoeid is. Vraag blijft waar die beschermde status, die immuniteit feitelijk uit voortgekomen is. Hebben we te maken met een erfenis uit het verleden, toen mijnheer pastoor,mijnheer de burgemeester, ja zelfs mijnheer de dokter als een erkende autoriteit gold, waar altijd naar geluisterd moest worden, omdat zij het alleen wisten? En is daarom “we the people” in feite nog altijd zo horig [tegenwoordig zou je beter kunnen spreken van “hoerig”] of althans wordt beschouwd dat nog steeds te zijn als in dat verleden? Te dom om voor vol te worden aangezien? Waar stoelt die door de vermeende aristocratie gekozen aanname eigenlijk op? Welk recht dekt die immuniteit?
   Er is best een antwoord op te geven als we kijken naar de redenatie die wordt gebruikt om de absurde salariëring van commerciële maar ook semi-publieke bestuurders te rechtvaardigen. Want die vindt met name de politiek in de stelling, dat beloning marktconform moet zijn. Zo niet, dan loopt alle “kwaliteit” weg. Welke kwaliteit? Die falende, marchanderende en sjoemelende bestuurders waar Nederland van overloopt? En marktconform? Wie bepaalt de markt? Vraag en aanbod!!! En “vraag”, dat zijn “we the people”. Ik hoop dat jullie me een beetje kunnen volgen bij de schets die ik probeer te geven.
   Zo ja, dan zal het geen verrassing moeten zijn, dat mijn conclusie is, dat we vrijwel altijd bij hetzelfde punt terecht komen. “We the people” maken een onmisbaar onderdeel uit van het systeem, waarvan ook die bestuurders en alle randzaken om hen heen onderdeel uitmaken. Die bestuurders gebruiken die positie “uitstekend” om er voordeel uit te halen. Maar “we the people” kijken schaapachtig toe hoe het “haasbiefstukje” onder onze neus wordt weggekaapt en nemen vervolgens blatend genoegen met karbonade en spek[man]lapje. De sukkels!!!

   • Dit gaat allemaal nogal de diepte in of vergis ik me? Natuurlijk, er is reden genoeg om allerlei vragen te stellen en zo nodig zaken aan de kaak te stellen. Wie het ook verzonnen heeft ooit, blijkbaar heeft iedereen zijn rol te vervullen in dat toneelstuk wat wij het leven noemen. De één ervaart die rol als van een drama, de ander als van een blijspel. En er is die derde, die denkt in een thriller te zitten. 🙂 Al die genres hebben in ieder geval 1 ding gemeen: er zijn altijd figuranten nodig. En die rol lijkt te zijn weggelegd voor “we the people”. 99 van de 100 voelen zich [helaas] voor niet meer geschikt. En verdiepen zich totaal niet in de inhoud van het stuk. Ze kijken er naar vanaf hun figurantenplekje. En gaan “onbelast” weer naar huis, waar Linda of Yvon op ze wacht om hen mee te nemen in een volgend toneelstuk. Zo rijgt het zich aaneen, al eeuwen lang. En is men tevreden als men zich happy voelt of ontevreden als men zich niet happy voelt.

   • Maar O. , moet ik hieruit lezen, dat jij vindt dat we “we the people” maar gewoon met rust moeten laten? Wat dus ook zou betekenen in situaties, waarin ze steen en been klagen? Simpel accepteren, dat ze nooit in de benen zullen komen, ondanks dat geklaag? Is een samenleving dan niet rijp voor afsterven? Wat volgens mij als 80% of meer als een afgestompte 1dimensionale zombie door het leven wenst te gaan een feit is. En inderdaad als die “varkens”, waar RadaR eerder over sprak, vreten wat hen wordt toegeworpen.
    Volgens mij zijn we dan niet ver meer van het moment, dat een flinke ruiming voor de deur staat. Want het is toch ook een natuurwet, dat nutteloze dingen altijd op enig moment worden opgeruimd. Om te worden vervangen door iets nieuws, wat in ieder geval in potentie de mogelijkheid heeft om meer dan een figurantenrol te spelen.

 2. Uiteraard kan ik alleen maar meegaan in het plaatje wat Radar zo treffend weer schetst en dat op een wijze die en prettig leest en de nodige onderlagen bezit.

  Wat de goede verstaander (en daar reken ik mezelf echt wel toe) vooral uit dit alles kan lezen en leren is dat “We the People” (inderdaad de eerste woorden van de Amerikaanse Grondwet) voornamelijk bezig zijn om zichzelf te bedonderen.

  Want uiteindelijk wie is er nu feitelijk voor verantwoordelijk dat we al die nitwits hun gang laten gaan?? Wie kiest ervoor om zich door die mannen en vrouwen te laten vertegenwoordigen?
  Wie stemt aldoor zwijgend in zelfs als dat langzame zelfmoord betekend?? Wie laat er dus niet zijn stem horen in een vlammend protest??Wie lopen er achter patjepeers en oplichters blindelings aan?? Wie geeft telkens en telkens weer vertrouwen aan de grootste megalomane gekken die er op deze aardkloot zijn te vinden?? ja ja Wie o Wie???

  Wie zijn zij dan, die wie die van alles en iedereen de schuld geven voor hun eigen brevet van onvermogen , incompetentie, egoisme, luiheid en het bijna totale gebrek om zelf eens na te denken in plaats van op de bank liggende naar dat mens van de Mol te koekeloeren??

  Dat zijn “We the People” en niemand anders!!!

  Iets in mij zegt dat de founding fathers van dat landje aan de overkant van die plas toch iets heel anders bedoelden toen zij die magische woorden opschreven, woorden die de wereld hadden kunnen veranderen, maar helaas ook toen al waren “We the People” ziende blind en horende doof.

  • Ik begrijp inmiddels best, dat er wel consumentenvertrouwen maar geen bestuurdersvertrouwen wordt gemeten. Voor consumentenvertrouwen kun je elke tokkie of halve zool aanschieten en ongeacht wat die zegt gewoon een rapportje opmaken “Consumentenvertrouwen herstelt zich licht”. Geen tokkie of halve zool die dat ooit zal lezen. Maar tokkies en halve zolen hebben een aangeboren afkeer van bestuurders. Die haten die pusverspreiders als de pest.
   Maar probleem is dat die tokkies en halve zolen geen idee hebben wat die bestuurders allemaal uitvoeren. Daar heeft Linda het namelijk nooit over. Bestuurders vallen niet in de categorie “Lina’s platte onderbroekenlol” of “Linda’s niveauloos gebabbel”. Maar omdat die tokkies en halve zolen zoals gezegd een pleurishekel hebben aan bestuurders [een steeds regelmatiger hobby schijnt bijvoorbeeld te zijn om schoolbestuurders op hun bek te slaan of te dreigen dat te zullen doen als Wesley niet naar de school mag waar hij heen wil. Dus zou een CBS’er de fout maken om onze tattoos met neusringen naar bestuurders te vragen dan loopt hij een dikke kans gratis een dikke lip aangemeten te krijgen. Snappie, Willem 😛

   • Wel jammer trouwens, dat ze geen bestuurdersvertrouwen meten. Maar ja, zolang iedereen [inderdaad Willem, “we the people” , de dames en heren hun gang laat gaan kun je niemand in die kringen verwijten, dat ze dan denken het waarschijnlijk dus wel goed te doen. Zo redeneerde die Alp6 man ook.
    En in de Lionsclub en de Rotary zal er best regelmatig worden gebulderd van het lachen. “Eelco: “zeg amice, had jij gedacht dat die jongens met die tattoos en die meiden met die piercing door hun clitoris echt zóóóó’ dom waren?” De Amice: “geen moment aan getwijfeld keirel. Nog even en de tattoos prikken zo’n piercing door hun piemel uhuhuhuhuuh”. Eelco: “verslik je niet keirel uhuhuhuhuhu ….neem nog een komkommersandwich. Trouwens, zo’n piercing door een piemel, dat gebeurd al jaren. Alleen is het nog wachten op een piercing door de hersenen. Maar die zijn zo vurrekte moeilijk te vinden……uhuhuhuhuhu”.

  • Je hebt [helaas] waarschijnlijk gelijk, Willem. Het beste zou dan ongetwijfeld zijn om je maar in alle opzichten te gaan gedragen als “We the people”. Veel minder ergernis, zoals ik ook wel eens tegen onze gastheer zeg. Enig probleem, wat die keuze tegenhoudt is vermoed ik, dat je:
   a. jezelf zou moeten verloochenen
   b. je zeker weet, dat de boel naar de vaantjes gaat.
   Een goede vriendin van me reageert daar altijd identiek op: “naar de vaantjes gaat de boel toch wel”. En helaas heeft zij daar weer gelijk in. 🙂
   Life could be so much more pleasant” en daar geloven wij ook in. Maar daar hoort wel dat andere zinnetje achter “but not in the world we create”.
   We doen het al sinds we rechtop zijn gaan lopen verkeerd, Willem. Waarschijnlijk omdat ons DNA dat verplicht, een andere goede reden voor elke keer weer de verkeerde weg kiezen kan ik niet verzinnen. [Kees v.d Staay uiteraard wel, die zal het God’s wil of God’s straf of God’s opdracht noemen, neem ik zo maar aan. Maar ja, er werd voor de goede afloop wel een hemel bij verzonnen :)]

  • Oprecht meen ik, dat al geruime tijd van mijn kant pogingen worden gedaan om duidelijk te maken welke onwaardige en dus verwerpelijke rol “We the People” [voor de ongeletterden onder ons “het volk”] speelt in het voortdurende proces van verrotting in onze samenleving. Dus, Willem, jouw interpretatie van mijn “pus”-log is om het maar in volkstaal te zeggen is “spot on”.
   Jarenlang is deze generatie Nederlanders gedrild in het “ik-denken” en anders dan normaal heeft men die dril-oefening niet alleen enthousiast gevolgd maar ook cum laude afgesloten.
   Men is a.h.w. professional in het “ik-denken” geworden. En dat komt inmiddels een beetje vervelend uit, omdat voor de meest verstandelijk gehandicapte onder ons wel duidelijk is, dat er echt een crisis is, die zich steeds vaker concreet laat voelen. En met denken “IK zit in een crisis” kom je niet zo gek ver als het om een oplossing gaat. En die intellectueel enigszins beperkte “ik-denker” ontbreekt het aan middelen om voor zichzelf een “way out” te vinden.
   Het merkwaardige is, dat het geen moment bij hem opkomt, dat de kracht zou kunnen zitten in het verenigen. Een paar duizend mensen voor de deur van een grootschalig afslankende zorginstelling, een koppig-eigenwijze bestuurder, een bank, een pensioenfonds en waar het nog allemaal meer continu verkeerd loopt, legt meer gewicht in de schaal dan een enkel individu. Ik zei merkwaardig, omdat die aandrang tot vereniging wel heel sterk aanwezig is als het gaat om “leve de lol”-zaken als TV-programma’s, festivals, volgen van hypes, talentenjachten, etc. Daar is dat over en over hier aangestipte kudde-instinct in volle glorie aanwezig.
   Het enige waarin men zich in die zin heeft aangepast aan de actualiteit is, dat het rennen naar die leve-de-lol gebeurtenissen niet meer als voorheen wordt gedaan vanuit de “kijk mij eens, ik kan me alles permitteren” filosofie; men doet het nu om “even weg te kunnen zijn uit de sores van alledag”. Alles om maar niet te hoeven nadenken, vluchtgedrag in optima forma. Struisvogels in goede tijden, struisvogels in slechte tijden. Maar alsjeblieft, laat me niet hoeven nadenken.
   Optimist verwees mij eerder naar dat programma Hollandse Zaken. Daarin was inderdaad een beeldschoon voorbeeld te zien van wat ik hierboven probeer duidelijk te maken. Bij elkaar zaten:
   – slachtoffers met huizen onder water
   – een hoogleraar Finance & Banking
   – een politicus van in dit geval CDA-huize [de partij die vanuit pure doodsnood zich probeert te profileren als dé partij voor het lijdende volk].
   En het was geen verrassing, dat geen van de 3 partijen de moeite nam om echt naar elkaar te luisteren. Langs elkaar heen praten deed men met passie, overigens zonder het van elkaar te beseffen.
   Wat er had moeten gebeuren [zou het zin moeten hebben gehad] is, dat de slachtoffers de hoogleraar uit de studio hadden moeten gooien vanwege zijn volkomen gebrek aan vermogen om de echte problematiek te willen zien.
   De politicus had me aan zijn stoel moeten vastspijkeren en vertellen wat men van hem verwacht.
   Niets van dat alles, het bleef bij een uitwisseling van ellende [slachtoffers] en onvermogen [hoogleraar en politicus].
   En allen gingen na een uur huns weegs zonder een millimeter te zijn opgeschoten. Omdat men niet in staat was gebleken om echt na te denken over wat er feitelijk aan de hand is. Het bleek slechts een litanie onder leiding van in dit geval Grimbergen, die inderdaad zwaar overdreven reageerde op die ene aanwezige die voorstelde bankiers aan de hoogste boom op te hangen. Grimbergen had niet door, dat dit een uiting van een gevoel was, wat bij heel veel Nederlanders zou moeten bestaan.

   Nog even terug naar de inhoud van het log en de daarin genoemde voorbeelden m.b.t. het rottingsproces in bestuurlijk Nederland. Een simpel verzoek heb ik aan jullie. Stel je nu eens voor dat jij als burger in je eigen kleine wereldje [voetbalclub, tennisclub, hockeyclub of mijn part bridgeclub] hetzelfde zou hebben uitgehaald als Terpstra, als die NS-bestuurders, als die Alp6 kerel, als dat havenschap [what the fuck is een havenschap”?????, hoe zou dan zijn gereageerd en wat zou men met je hebben gedaan?
   Neem gerust je tijd 🙂

   • Mag ik iets simpels antwoorden op die vraag van je? 😉
    Als iemand de rekening bij mij niet betaald, blijft de deur voortaan voor hem of haar gesloten. Is dat niet gewoon de bottom-line? Niet doen wat je geacht wordt of verplicht bent te doen ………. einde voorstelling!
    Geldt overigens ook voor jouw vriend Maurice 😉

 3. Prima aanvulling/rectificatie 😉 van je eerdere verhaal. Heb er op dit moment niet zo veel aan toe te voegen. Maar dat komt vooral omdat ik gefixeerd ben op een onweerlegbaar voorbeeld van de onnoemlijke domheid van mensen, die overal maar hun stupide meningen mogen geven.
  Lees de VK en dan met name de opiniecolumn over Syrië. Mensen zeggen de waanzinnigste dingen, maar nergens is iets van besef te vinden, dat de informatie die zij krijgen in de verste verte niets met de waarheid en de werkelijkheid te maken hebben. Zou zoiets voor de eerste keer aan de orde zijn, ik zou er om kunnen glimlachen. Maar bij de 10.000ste keer wend ik mij af in walging.

 4. Zou er nog iemand zijn, die zich geroepen voelt om de voor het voetlicht gehaalde heren en ook dames te verdedigen. Het zou zo mooi zijn als er iemand opduikt, die de “verdiensten voor de samenleving” gaat aanstippen. Maar merkwaardig genoeg blijft het wat dat betreft vrijwel altijd doodstil. 🙂

 5. Er moet een speciaal artsenteam aan te pas komen om te kijken of het pus van die bestuurders uit te knijpen is. Helaas gaat het om onervaren artsen, die ook nog eens graag later bedrijfsarts bij dat bedrijf willen worden.

  Die parlementaire enquête als een artsenteam omschrijven is als beeldspraak nuttig, maar je doet hen wel teveel eer aan. Ik kan me alleen maar parlementaire enquêtes herinneren, die niet alleen nooit echte schuldigen ontdekten, maar ook via de doofpotconstructie de deur open hield voor dezelfde soort bestuurders om gewoon op de oude voet door te gaan. Het enige wat er soms gebeurde was een soort “reshuffle”, waarbij lichtelijk door mand gevallen Brinkmannen en Nijpels-types gewoon van baantje wisselden. Ik weet niet of dat ook met een soort kwartetten ging. { Annemarie: “Eelco, ik wil van jou uit de serie 200.000 euro de VNG”. Eelco: “Hahaha, heb ik niet. Ed, heb jij uit de serie “Zitten op en spelen met miljarden” het ABP?” Ed: “Godverdomme Eelco, wat flik je me nou?” Eelco: “Loek, mag ik van jou van Zorgverleners Medea?”
  Dat waren nog eens gezellige spelletjesavonden.]

 6. De stank die er van dergelijke heren ,bedrijven en stichtingen afkomt is al geruime tijd onverdraaglijk. Maar Nederland heeft niet alleen nauwelijks ontwikkelde smaakpapillen, ook met het reukorgaan is het nodige mis. Kan toch niet anders want hoe zouden heren als genoemd anders in staat kunnen zijn geweest zo vrijelijk hun onwelriekende smerigheid te produceren?
  Of word je van pus ook blind?

Nice and easy to work with

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s