BOXTEL EN WAT MUSICI GEVEN GOEDE VOORBEELD

We mopperen en niet zonder reden flink wat af over de labiele, vaak zelfs lethargische houding van de gemiddelde Nederlander. Die in een soort coma lijkt te verkeren en alleen reageert op stupide talentenshows, datingprogramma’s en reality-TV waarin mensen elkaar in zijn meest onbenullige, onterende, domme, schaamteloze vorm bekijken.
En we smeken regelmatig alhier om een verandering, een ommekeer naar een situatie, waarin je mensen weer op hun best kunt ontmoeten.
Wel, er zijn wat voorzichtige signalen die op iets dergelijks kunnen duiden.
Neem de mensen in het Brabantse Boxtel, die in gezamenlijk verzet komen tegen de steeds meer dreigende [proef]boringen naar het vrijwel overal behalve in de ” verdiensector”  als zeer schadelijk aangemerkte methaangas, dat zich in minuscule hoeveelheden verborgen in de bodem bevindt. Kamp mag er dan wel een kwestie van ” landsbelang” , waarschijnlijk beschreven in de al gereed liggende contracten met winstgeile bedrijven uit de grondstoffen- en energiesector, van maken, de mensen in Boxtel hebben er geen boodschap aan. Zij willen hun sigaret niet via de waterkraan hoeven aansteken, zij willen schoon ipv zwart water houden.
Ik vind dat we de Boxtelnaren daar voluit bij moeten steunen.

Neem die musici, die het volledig zat zijn om door ” hun”  tot een multinational uitgegroeide en al jaren dienovereenkomstig gedrag vertonende BUMA/Stemra geknecht en bedrogen te worden waar het de vergoedingen van auteursrechten op muziek betreft.
Zij onderzoeken serieus de mogelijkheid zelf een vorm te vinden om hun auteursrechten te gelde te kunnen maken zonder daarbij de [uiteraard ook] dikke salarissen van managers en bestuursleden te moeten ophoesten. Lees hier hoe de vork in de steel zit.

Zo maar twee ontwikkelingen, waaruit spreekt dat er in Nederland nog mensen rondlopen, die niet alleen verbaal maar ook fysiek van zich afbijten. Een van de weinige ontwikkelingen van dit moment, die ik met genoegen bekijk. En waarvan ik hoop of eigenlijk wel verwacht, dat ze alleen maar zullen toenemen. Want we zullen ontdekken, dat we veel, heel veel zelf kunnen. En meestal goedkoper en beter.

17 thoughts on “BOXTEL EN WAT MUSICI GEVEN GOEDE VOORBEELD

 1. Waar Kamp mee worstelt is natuurlijk ook de vraag wat en wie zal ons welvaartspeil en zekerheid de komende decennia gaan verzorgen.

  Vrij vertaald komt het er op neer dat de huidige zogenaamd milieu-vriendelijke alternatieven (windmolens, zonnepanelen e.d.) niet in staat (zullen) zijn in onze huidige en toekomstige energievraag te voorzien, tel daarbij op de schaamteloze wijze waarop wij en onze voorgangers zijn omgegaan en nog omgaan met de in miljoenen jaren opgebouwde voorraad aan voor ONZE soort geschikte energie zoals geschonken door Moeder Aarde en zie hier zijn en dat van vele soortgelijke figuren bestaande dilemma, want over zeg 10 of 20 jaar willen we wel nog steeds de lamp aandoen, wensen we wel te vervoeren en vervoerd te worden en heeft er niemand zin om tijdens ijzige koude een extra Mart Smeets trui aan te trekken, en met meerdere zomers aankomend als deze zal de behoefte aan bijzonder koude kletsen ook alleen maar meer toenemen.

  Aangezien niet alleen de verworpenen der Aarde maar iedereen niet van plan is om zijn/haar verworvenheden op te gaan geven, want zo egoistisch zijn wij allen als mensjes ook wel weer nietwaar? zal er moeten worden gekozen en dat is enerzijds of Moeder Aarde nog meer en nog sneller naar de kloten helpen, daarbij in de tussentijd hopende op een godswonder voor een alternatief, of via het Atoom en de daarvan afgeleide energievormen in onze nimmer aflatende vraag naar meer en nog meer te voorzien.

  Er zijn natuurlijk ook andere keuzemogelijkheden, zo kunnen we bijvoorbeeld besluiten om middels de inzet van de befaamde Neutronenbommen op bevolkingscentra waar meer dan vijf miljoen van ons mensjes ronddarren te flikkeren en op deze wijze ernstig aan bevolkingsafname te doen, of we kiezen een iets minder ludieke maar desalniettemin verfijnde methodiek en die is bijvoorbeeld het drinkwater voor meer dan 90% van de wereldbevolking chemisch vervuilen zodat zij allen een zacht afscheid meemaken, of middels hetzelfde drinkwater ook die 90% niet vruchtbaar te laten worden middels een iets andere samenstelling van dezelfde soort chemische middelen.

  Voor alternatieven houd ik me net als de rest van de wereld dan ook warm aanbevolen, want een ding is wel zeker en dat is dat als er niets gebeurd het doek gaat vallen linksom of rechtsom.

  • In andere woorden [en wat uitgebreider] zeg je feitelijk wat Optimist ook benoemde, Willem. En zonder daar badinerend over te willen doen, maar het probleem van energie in de toekomst [als: voedsel, water, ruimte, een beetje gezonde lucht] werd al in de jaren 60 als een soort protocol vastgelegd [Verdrag van Rome] en daarna eens in de zoveel jaar via Kyoto-achtige bijeenkomsten herbenoemd.
   Waarmee ik maar wil zeggen, dat Kamp dan wel nadruk op het belang en urgentie kan leggen, maar die zijn eerder veroorzaakt door de onwil en/of onkunde van gezaghebbers om werkelijk tijdig een transformatie in gang te zetten. En wij mensen hebben gewoon gedacht ach, zolang de zon elke dag op komt en weer ondergaat gaat alles prima. En niemand was in staat [politiek noch wetenschap] om ons werkelijk van de urgentie te door dringen.
   Laat ik de onkunde even onbesproken laten en focussen op onwil. Jarenlang hebben de usual suspects vooruitgang in de richting van alternatieve energiebronnen getraineerd en gesaboteerd. Belangrijker was om de olievoorraad/gasvoorraad tot de laatste druppel/bel op te gebruiken, omdat de infrastructuur daar volledig op was ingericht en dus voorhanden was. Waardoor verdienen langs die weg het snelst kon plaatsvinden. En men was zo inhalig, dat er nauwelijks geld werd vrijgemaakt om de ontegenzeggelijk eenvoudigste energiebronnen [wind en vooral zon] aan te boren. Waarbij kosten-baten de bekende meetlat was.
   Het is goed beschouwd toch onvoorstelbaar, dat we een bij wijze van spreken oneindige energiebron ter beschikking hebben [geo-thermische energie laat ik maar even onbesproken] en die energiebron hoofdzakelijk gebruiken om collectief huidkanker te krijgen.
   Als Kamp dus het landsbelang aandraagt [eigenlijk heeft hij het over economisch levensbelang, dus GELD] is de stelling op zich niet onjuist, maar er achter verscholen ligt dat verhaal vol incompetentie en onwil.

   Overigens ter zijde voor zover ik nog voor die situatie zou kunnen komen te staan zou ik er geen moeite mee hebben om mijn botten bij een kampvuur te moeten warmen.: Het is met alle wegen nu eenmaal zo, dat je twee mogelijkheden hebt: of ze lopen dood en mensen die toch rechtdoor blijven speren rijden of tegen een muur te pletter of een ravijn in; of wegen maken een natuurlijke U-turn en voeren je gewoon terug naar je uitgangspunt. Iedereen heeft zijn eigen keuze. Kamp wil via het schaliegas nog even rechtdoor willen rijden en oké, hij rijdt wat mensen dood maar dat moeten we maar op de koop toenemen. Wat mensen uit Boxtel, nou ja kwestie van pure pech. Maar zelfs een koppige keienkop als Kamp weet dat het ravijn er ligt, hij kan het zelfs bijna zien.

   • Keurig volgens schema [zoals Paul aankondigde]. Bijlezen, RadaR, bijlezen, want die vervanger van je heeft stevig aan de weg getimmerd. Natuurlijk blij dat je er weer bent [?], maar ik mag toch hopen dat dit niet meteen het einde van deze heerlijke zomer inluidt? 🙂

  • 2 elkaar prima aanvullende reacties [Willem en RadaR]. Waar W. een redelijk zwart beeld schetst [en geef hem maar eens ongelijk] stelt R. natuurlijk de kernvraag aan de orde: “Waarom is er niet veel eerder gezocht naar wegen om die “oneindige energiebron” te gebruiken?”
   Het sleutelwoord is ook m.i. “gratis”. Met die aanvulling dat gratis moet worden gelezen als bijna zonder kosten. Met name natuurlijk in vergelijking tot de bestaande main sources, olie en gas. Er zijn in de loop der decades enorme bedragen in steeds moeilijker te winnen olie en winbaar gas gestoken. Die moeten wel eerst worden terugverdiend en er moet ook nog “iets” aan worden overgehouden. Dus is er dat verdienmodel overheen gelegd. Eigenlijk heel normaal, want onze wereld draait al decades lang zo.
   Zonne-energie vraagt grosso modo niet meer dan collectors op je dak, wat apparatuur om de energie op maat te zetten en vervolgens kun je in principe een forse periode van “gratis” energie genieten.
   We moeten niet vergeten, dat in het huidig economisch model energie en brandstof “keyplayers” zijn. Zij sturen heel veel in de economische wereld aan. Zij zijn [veel te veel naar mijn mening] de bepalende factoren geworden voor onze welvaart of juist het ontnemen daarvan. Zij zijn daarnaast ook katalysatoren, die oorlog of vrede bepalen. En zij zijn ook nog de meest bepalende factoren op de speelborden van de handelaren in digitale ellende, de beurzen. [ zie komende aanval op Syrië. Olieprijzen [en daarmee gasprijzen] stijgen, beurzen kelderen.]
   “Men” heeft dus alle belang gehad bij het doen stagneren van het zoeken en vinden van andere wegen dan olie en gas als energiebronnen. De desondanks spelende groeiende schaarste loste men op met soms veel soms wat minder kernenergie. Maar Fukishima maakt eens te meer duidelijk welke enorme risico’s daar aan kleven. Om over de krakkemikkige kerncentrales in delen van Europa nog maar niet te spreken.
   Olie en gas moeten gewonnen worden, zonne-energie niet. Probeer je eens voor te stellen wat grootschalige invoering van zonne-energie dus voor gevolgen zal hebben.
   – geen olie & gasbedrijven meer nodig
   – geen energiebedrijven meer nodig [wie wil relatief duur betalen voor energie, die vrijwel gratis zelf te verkrijgen is?]
   – welke aanvaardbare grond heeft de Staat dan nog voor heffingen, waar olie en gas mee overladen zijn?
   – het heersende economische model stort abrupt in elkaar
   En daar zijn we weer terug bij het begin van deze gedachtewisseling.En bij de door Radar gebruikte termen onkunde en onwil.
   “Men” heeft bewust dan wel onbewust niet willen nadenken [er was meer dan genoeg tijd, want al in de jaren 70 van de vorige liepen we te hoop tegen kernenergie] over een ander model. En nu men voor de situatie staat dat er nauwelijks nog keus is zoekt men wel, maar wrang genoeg naar wegen om de levensvatbaarheid van het oude model te rekken. Dus schaliegas: duur [dat zullen we wel merken over een paar jaar], funest voor milieu en mens, maar winstgevend te maken.
   Ik zei in het log niet voor niets, dat de mensen van Boxtel onze onvoorwaardelijke steun verdienen.Zij zijn immers maatman voor wat ons allemaal straks te wachten staat. Want de boortorens komen er aan, sooner or later!

   • Wat was het vroeger eigenlijk simpel, vind je niet? Je haalde, als je het kon betalen, een mud kolen, smeet dat in je kolenhok en kwam zo de winter door. Natuurlijk, ook toen werd regelmatig geklaagd over de kosten, maar er werd niet verder over gediscussieerd. Het was gewoon nodig, zo simpel was het.
    Maar de boel is zo vol geworden, de behoeftes en daarmee gepaard gaande verspilling zo immens, dat het op de “oude manier” niet meer aan te slepen is.
    En inderdaad, de “knappe koppen” hebben al die tijd niets anders kunnen verzinnen dan meer produceren en het uiterst riskante alternatief van kernenergie. En kom nu niet bij mij aan met het drogargument, dat we het allemaal maar op zijn beloop hebben gelaten. Als ik denk aan Kalkar, als ik denk aan de protesten tegen Petten en Borsele dan heb ik een heel andere ervaring.
    Met veel genoegen heb ik de verhalen gelezen over mensen, die in een coöperatief verband op zonne-energie zijn overgegaan. Weer zo’n voorbeeld dat er wel degelijk mensen zijn [zoals die musici in het blog] die het stuur in eigen hand nemen. Als de overheid straks niet meer aan ons zou kunnen verdienen so what? Ze zullen ook nog maar een schijntje van de [ondoorzichtige[ kosten hebben.
    Je noemt Syrië in dit verband, Paul, en als er iets is wat me zorgen baart is het dat wel. Even snel in en uit, indien dat überhaupt mogelijk zou zijn, lost totaal niets op.

   • Je zou eens moeten horen hoe oeverloos er op de radio over wat er in Syrië te gebeuren staat wordt gezwamd. Men trekt alle registers open, de beroepsgroep “analisten” heeft weer een prima paar dagen. 😦

   • Wanneer sturen we die “papieren tijgers” eens met een zakmes en pakje boterhammen naar het echte front? Zodat ze eindelijk eens uit de praktijk zullen kunnen putten. Als zoals Willem preludeert het fout loopt [is ergens een emir of iets dergelijks daar die een granaat naar zijn hoofd kan worden gegooid? ] dan hoop ik oprecht, dat binnen de beroepsgroep analisten [ja ook van Gelder en Derksen en, en,en,en……] het aantal slachtoffers het hoogst zal zijn. Geen neutronenbom, Willem, een analistenbom hebben we nodig!!!

  • Ja ja, er komen leuke tijden aan 😦 Oliecrisis, gascrisis, Midden-Oostencrisis. En dan te weten, dat ik al heel tevreden zou zijn met een kabinetscrisis. Want Rutte weg, dat is het enige wat alle soorten van vertrouwen, die we blijken te hebben [gehad] weer pijlsnel omhoog kunnen laten schieten. Wat dat betreft is het doodzonde dat die neutronenbom niet meer in de handel is 🙂

   Ik ga mijn “verdriet” verzuipen met de nieuwe Startrek. Fictie is het enige wat ons een beetje op de been houdt. Zoals de fictie rond PSV, die een kans zouden hebben. Reality [de enig echte soort] wint het echter altijd. 😉

   • Is dat wat, Jurgen, Startrek ano 2013? Ik heb bange vermoedens, dat het weleens een kruising zou kunnen zijn tussen Oblivion, The Hulk en Iron Man.

   • Ik zal niet zeggen, dat Startrek 2013 beter is dan Oblivion. Minder slecht, dat mag wel 🙂 Ach, hou je van computergames gemixt met de typische Amerikaanse manier van film maken [een emomomentje links en rechts, heldendom boven en onder, een eigenlijk heel slap verhaaltje opgeleukt met inderdaad goede computeranimaties [Kirk die langs een hindernisbaan vol ruimteafval van ruimteschip naar ruimteschip sjeest in space en verdorie zijn helm beschadigd ziet worden door wat rondvliegende spacecenters, Spock die wat heeft met Uruburu [of hoe dat mens ook mag heten] , de boze held is weer veel te sterk maar verliest toch]] dan kom je aan je trekken. Maar ik vind het boek beter 😛

 2. Men zou toch mogen verwachten, dat met de ontwikkelingen in Groningen op het netvlies [ongetwijfeld zal er destijds ook met zekerheid zijn gezegd, dat er geen enkel risico voor de bewoners rond Slochteren waren] men uiterst omzichtig te werk zou gaan met schaliegas. Omdat bewezen daar nog veel grotere risico’s [men spuit water gemengd met chemicaliën in de grond] spelen. En laten we wel zijn: rapporten zeggen tegenwoordig 0,00 meer. Zo wijs zijn we wel geworden in de praktijk inmiddels.

 3. Tegenlicht zond al eerder een docu uit over schaliegas in de US. Dat zou toch voldoende waarschuwing moeten zijn geweest, mag je denken. Maar “landsbelang” 😦
  Dat die artiesten de streken van BUMA zo lang geaccepteerd hebben is voor mij per definitie al onbegrijpelijk. Nijpels was er pas geleden nog “bestuursvoorzitter”. Ze hebben de boel voor een aardig ventje geautomatiseerd. Resultaat? Vul maar in. 🙂

 4. Je weet van geen ophouden 😉 Boxtel is zeker een zaak om in de gaten te houden, Je hoeft maar te googelen op ” schaliegas” en de schrik slaat je om het hart.
  Opnieuw krijgen we te maken met een kwestie waarbij de strijd gaat tussen het welzijn van mensen en geld verdienen/economie. De keuze van Kamp c.q. het kabinet lijkt wel haast zeker.
  Over 30 jaar zien we wel verder, eerst veel poen maken. En de natuur en het milieu? Peanuts!

Nice and easy to work with

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s