BOS MAAKT MET GOEDVINDEN DE JONG VAN ZOMERGASTEN EEN POPPENKASTVOORSTELLING

Het voornemen was, beste Leon, om iets te maken over “Bos bij Zomergasten”. Als aanvulling op het eerdere verhaal voorafgaand aan dat blijkbaar toch voor sommigen onder ons nog steeds grootse gebeuren.
Maar helaas het gaat er niet van komen en [dubbel helaas] het is voor de volle 100% aan Bos zelf te wijten dat ik van mijn verhaal heb afgezien.
Ik zal dat even kort toelichten.
Allereerst blijkt Bos niet geheel onverwacht geen kind te hebben aan de Jong. Die luistert naar Bos alsof hem een vreselijk spannend jongensboek wordt voorgelezen. In het stuk wat ik meekeek kwam de Jong geen enkele keer tot adequate vragen, hoezeer die ook voor de hand lagen.
Bos is nog altijd de handige, ietwat sluwe dus ook gladde jongen van uit zijn politieke jaren. Je mag dus wel aannemen dat het de aard van het beestje is.
Een handige maar tegelijk alleszeggende manoeuvre was om juist de film Margin Call [voortreffelijke film overigens met Kevin Spacey en Jeromy Irons, die ook door RadaR al hier werd aangeraden] te gebruiken om ons, onnozele halzen, duidelijk proberen te maken hoe “ongelooflijk ingewikkeld” die financiële sector wel niet was [Bos poogde opzettelijk bij ons de indruk te wekken dat zulks nu niet meer zo is. Geweldige “communicator”, die man; zijn bazen zullen er met genoegen naar hebben gekeken. En zijn aanbidders ook natuurlijk.]
Bos gebruikte dus fictie, een film!!!, om ons voor te  lichten. Zoiets als sexuele voorlichting geven met behulp van Turks Fruit.
Waarom gebruikte hij niet de ook bij miljoenen mensen bekende film Inside Job, die een reconstructie van de werkelijkheid geeft? Omdat daar de toen nog voorzitter IMF Strauss-Kahn in voorkomt? En Christine Lagarde? Twee van origine politici.
0zomergastenTerwijl ik op het punt stond het scherm op zwart te zetten ving ik nog net iets op wat me deed wachten. Bos had het over de schuldvraag. Wie schetst mijn verontwaardiging [neen, geen verbazing, want verbazen doen mensen als Bos me al heel lang niet meer; zij vertegenwoordigen het soort mensen, wat niet alleen de schaamte, maar ook de leugenachtigheid voorbij zijn.] toen Bos, terwijl de Jong hijgend aan zijn lippen hing, sans gêne de schuld bij ons [burgers en consumenten] legde. Wij wilden teveel, daar kwam het op neer. Bos zei nog net niet dat het neo-liberalisme niet door Reagan, Thatcher, Clinton, Blair, Kok en Bos zelf werd gepredikt, maar dat wij het hadden afgedwongen.
Het kostte me enige moeite maar het lukte me mijn rust te bewaren. En in de wetenschap, dat Bos bij Zomergasten op een identieke manier zou eindigen met alweer een film, alweer fictie, waarmee Bos ongetwijfeld aan ons zal gaan uitleggen hoe verdraaid ingewikkeld de politiek in elkaar zit [Primary Colours, waarin Travolta feitelijk Bill Clinton speelt] en onder welke immense druk politici staan, in die wetenschap besloot ik dat ik meer dan genoeg had gezien. Want ook voor mij geldt, dat poppenkast hooguit een half uurtje leuk is. En geen minuut langer, want dan komt de ergernisfactor om de hoek kijken.
Dus is het hoog tijd voor een flinke “malt”; om de smaak van deze uiteindelijk toch gewoon een schertsfiguur gebleken “ideale schoonzoon” weg te spoelen.

Advertenties

19 thoughts on “BOS MAAKT MET GOEDVINDEN DE JONG VAN ZOMERGASTEN EEN POPPENKASTVOORSTELLING

 1. Zelf had ik na het hele Bos-spektakel bekeken te hebben nog een aantal voor mij opvallende constateringen gedaan. Maar ik ben teruggekomen op het voornemen om daar uitgebreid aandacht aan te besteden. Het is wel mooi zo met Bos, vinden jullie ook niet?
  Daarom in staccatovorm die kanttekeningen. Het staat jullie vrij er op te reageren of niet 🙂

  Bos noemde Margin Call de beste film over de crisis. M.i. wordt die “beste” film nu pas gemaakt, waar steeds meer mensen de gevolgen van die crisis ondervinden.

  Bos over banken: er zou een merkbare verandering in mentaliteit bij vooral bestuurders van banken aan de orde zijn. Zou Wouter dat ontlenen aan de bereidheid van de heren om een “eed” af te leggen?
  Bos vindt ook, dat “simpeler maken” van de financiële sector [kleinere banken, splitsen banken] de oplossing kan zijn. Desgevraagd vindt Bos niks van de ABN-zaak. Met geen woord [uiteraard ook niet van de Jong] wordt gesproken over de Libor- en Euribor-schandalen.

  Beetje schrijnend is wel, dat Bos vrijwel alleen fictie in de vorm van films [Margin call, Primary Colours, TV-serie Westwing] aandraagt om ons duidelijk te maken hoe het metier in elkaar zou steken. [Borgen ontbrak gelukkig]. Hij geeft daarmee aan, dat hij nog steeds prima op de hoogte is van wat de kijker/volger/aanbidder raakt.

  Het verhaal over Fortuyn is niet anders dan een langdradige uitleg over hoe wij het beste bespeeld kunnen worden. En Bos geniet daar merkbaar van.

  Bos komt met Fischer aandragen om zijn punt over Europa te maken. Geen woord over het ontnemen van een 2e referendum [over Verdrag van Lissabon], wederom schiet ook de Jong geweldig tekort.

  Bos vereffent nog een rekening met het CDA via het aansnijden van het onderwerp spinnen. Dankbaar tool daarbij is de gedoogconstructie van Rutte 1 met de PVV. Gelukkig bleef ons de saluerende feldwebel Eurlings bespaard.

  Wat nog restte was het zorgvuldig uitgekozen “ontroermoment” [verhaal over Piet Dankert en diens zoon].

  En toen kwam eindelijk Paul Weller met het al voorspelde “My ever changing moods”.

  Ik stel voor de naam Wouter Bos voor de komende 5 jaar te laten rusten. Op te bergen onder de categorie “schertsfiguren”.

  • Ben het volledig met je eindadvies eens, Paul. En vul dat nog aan met de opmerking, dat Wilfried de Jong Zomergasten 2013 de allure van een theekransje heeft gegeven. Veel vragen en toch niks vragen, veel praten en vooral weinig inhoudelijks zeggen. Ik verlang terug naar de tijd van mensen als een Joop van Tijn 🙂

 2. Er zijn met regelmaat momenten, waarop ik geen touw aan mensen kan vastknopen 🙂 Uiteraard was Bos’ in zomergasten ook bij de grote bladen op hun fora onderwerp van gesprek. En mijn stellige indruk is, dat er een meerderheid is, die weinig nog met Bos op hebben. Maar dan is er die ook toch redelijk omvangrijke minderheid. Sporadisch zie je daarbij mensen, die Bos op zijn inhoud verdedigen. En dat is uiteraard prima. Maar veel en veel meer betreft het mensen, die Bos’ oprechtheid, gevoeligheid [hij noemde dat zelf “de korrel in de keel, zoals Travolta dat zo goed kon”] en betrouwbare, nette en aardige uitstraling zo fantastisch vonden. En dan zakte me de moed in de schoenen. Want is het niet zo, dat juist dergelijke mensen, die persoon met in dit geval politieke inhoud verwarren, het mogelijk maken dat de Bossen, de Rutte’s van deze wereld altijd toch die kans krijgen om hun trucjes te kunnen blijven uithalen? [zucht}

  • Onuitroeibaar zijn ze, O. En het erge is, dat ze ook in verschillende variaties bestaan. Je hebt mensen [zoals jij noemt] die de persoon verheerlijken [psychologen kunnen je uitleggen, dat het vaak te maken heeft met het povere leventje, wat dergelijke mensen [helaas] zelf moeten leiden] en daarmee blindelings ook wat hij doet. Maar je hebt een identiek soort mensen die het “the other way around” doen. Die vinden wat hun met een aan fanatisme grenzende bewondering [men pleegt dat ook wel “lange afstand stalken” te noemen] aanbeden “held” doet zo fantastisch, dat dat 1 op 1 betekent dat hij/zij wel een held[in], een geweldig mens moet zijn. Mensen zijn heel inventief om voor zichzelf een situatie te scheppen, waarbij ze zichzelf in de waan brengen dat een beetje “holy light” van hun held op hen afstraalt. Complex dier hoor, die mens. Soms meedogenloos, soms zielig en af en toe allebei.

   • Mooi, diep antwoord, Jurgen. En je slaat er die enorme spijker mee op de kop. Het heeft allemaal te maken met “het eigen oninteressante leventje” of “de meestal volstrekt incorrecte aanname van de eigen oninteressante persoonlijkheid en/of prestaties”. 😦

 3. En wij zijn dermate verdorven, aldus Bos, dat bij het maken van keuzes de belegger en consument in ons het altijd winnen en de werknemer en burger het dus altijd verliezen. Uiterst ergerlijke generalisering van deze man, die ik hem hoogst kwalijk neem.

  Dit is bij mij ook flink in het verkeerde keelgat geschoten. Waar haalt Bos de ronduit smerige arrogantie vandaan om dit op TV te durven zeggen? Hij scheert alles en iedereen [van stratenmaker tot schoonmaker, van winkelbediende tot inpakster, van postbezorger tot metselaar] over een kam. Het is werkelijk ongehoord en zonder precedent.

 4. Ik heb het inmiddels gezien en aangehoord, dat deel waarin Bos vanuit Margin Call de schuldvraag formuleert en beantwoordt. En ik ben inderdaad erg boos geworden.
  Eerst geeft B. aan, dat de financiële sector dermate gecompliceerd was geworden [“de jongens waren te slim …….zijn te slim”] dat het onmogelijk was voor toezichthouders het nog te kunnen snappen. Waarmee hij meteen zijn kliek van enige schuld ontslaat [maar , en dat zegt Bos niet, wel gewoon continueerden met het nemen van beslissingen of het uitvoeren van door anderen doorgeseinde bevelen].
  Vervolgens somt meneer moeiteloos op wat “wij” [consumenten, beleggers, werknemers en burgers, maar ook vakbonden haalt hij erbij] allemaal fout zouden hebben gedaan. We willen rendement op alles en nog wat en het hoogste!
  Deze Bos is een jojo, een ideale schoonzoon, die alle schuld in de schoenen schuift van de ander. Verwerpelijk!!! 😦

  • Maak je vooral niet te druk, want dat is deze vlot pratende, soepel verdraaiende en moeiteloos liegende “jojo” echt niet waard, P.
   Zijn protestante achtergrond kwam ook nog naar boven, toen hij ” onze” ziel erbij haalde. Of eigenlijk ons als viervoudig gespleten persoonlijkheden omschreef. Wij zijn belegger, consument,werknemer en burger in een persoon. En wij zijn dermate verdorven, aldus Bos, dat bij het maken van keuzes de belegger en consument in ons het altijd winnen en de werknemer en burger het dus altijd verliezen. Uiterst ergerlijke generalisering van deze man, die ik hem hoogst kwalijk neem.

   • En weet je wat? Wouter Bos heeft naar eigen zeggen al die trekjes, die ons tot afroeper van rampen maken, juist niet!!! Het werd geloof ik al eerder gezegd: wanneer wordt er een standbeeld voor deze man [met een selectief geheugen en een nogal vertrokken beeld van de werkelijkheid] neergezet??

   • O, maar dat standbeeld gaat er zeker komen. Men zoekt nog wat sponsoren [KPMG misschien?] en men kibbelt nog over de plek waar het zou moeten komen te staan. Voor de deur van Balkenende? Voor de deur van zijn heimelijke liefde Femke Holsemaar? Of toch op het You’ll never walk alone-plein voor de Kuip? Het belooft heel spannend te worden! 🙂

 5. Twee deerniswekkende en irritatie oproepende schertsfiguren bij elkander gepleurd in een studio kan niets anders dan walgelijke en afzichtelijke televisie brengen en zie dat is dan ook geschied.

  Aan de ene kant een hypocriete huichelaar uit de bovenste regionen en dan aan de andere zijde een riant uit de staatsruif mee vretende pseudojournalist.

  Het is het ultieme bewijs dat niet alleen de politiek vol zit met corrupte misbaksels en hufters maar dat ook de waarlijk onafhankelijke journalistiek een zachte dood is gestorven.

  Het is dan wellicht logisch om als (pseudo) journalist uiterste voorzichtigheid te betrachten tegen de hand die je voed maar mij vervult het met walging.

  Ooit heb ik Bos een mail gestuurd met daarin een 10 tal vragen die als uitgangspunt konden dienen voor een openbare discussie op een tijd en plaats naar zijn keuze helaas durfde dit misbaksel dat niet aan hetgeen alles zegt over ’s mans aard en karakter.

  Meneer de Jong die zijn ongetwijfeld riante salaris uit publieke gelden krijgt gefourneerd dient zich maar weer rap te begeven onder de vrij eendimensionale beleving in de wereld van de (top)sport en te constateren dat de soort journalistiek die nodig is om kwallen als Bos tot de enkels af te branden voor hem te hoog is gegrepen.

 6. Lekker, Lot, die muziek 😉 Die Sade is nauwelijks veranderd in 30 jaar. Nog steeds een snoepje.
  Wat Primary Colours betreft, er zit zo’n heerlijk confronterende scene in. Toen ik de film voor het eerst zag dacht ik het al en nu weer. Als Stanton die zaal vol Joodse oudjes toespreekt en ze lijmt met precies de dingen, die ze graag willen horen. “Kijk”. dacht ik “daar zit het Nederlandse stemvee in extremis”. 😛

 7. Hoe en door wie was onduidelijk maar ineens dook ook hier de naam Wouter Bos op. Het eerste wat men deed was de hand op het glas leggen om te voorkomen dat het bier onmiddellijk dood zou slaan 😀 En toen de vraag op tafel kwam aan welke muziek Bos doet denken zeiden de mannen

  en de vrouwen

  That wraps it all up, don’t it ? 😉

 8. Toch nog een berichtje uit de whiskykamer 🙂 Je kunt van Bos zeggen wat je wilt, maar weet het volk op de juiste erogene zones te raken. 2x Hollywood en daar tussendoor de gebruikelijke soepelgladde babbel met Wilfriedje met zijn duim in zijn mond zoet luisterend. Als je goed luisterde hoorde je hem af en toe zijn adem inhouden van de spanning. Poppenkastgasten ….inderdaad de exacte aanduiding voor dit programma. 😦

 9. We kunnen dus gerust constateren, Paul, dat Bos er in een klein half uur in is geslaagd de verwachtingen die jij in deel 1 aan ons meegaf volledig waar te maken. Ik denk dat ik dat stuk waar jij aan refereert zelf ook maar eens ga terugkijken. Ik wil het hem zelf horen zeggen om daarna waarschijnlijk heel boos te worden. 🙂

Nice and easy to work with

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s