LODEWIJK ASSCHER: CHARLATAN EN MOSTERDVERKOPER

“Daarom moeten wij, vooral degenen die zich in Europa tot centrum-links rekenen, nog eens heel goed nadenken over hoe we dat verkeer van werknemers zo kunnen regelen dat alle burgers in Europa er baat bij hebben, en niet alleen de hoogopgeleide professionals.”

Bovenstaande woorden zijn een letterlijk citaat uit een betoog van Lodewijk Asscher, het PvdA-“wonderkind” zonder wonderen [behoeft geen verdere introductie me dunkt] en David Goodhart, Brits publicist en auteur van het boek The British Dream.
En die woorden riepen bij mij in herinnering een log van de hand van RadaR van enige jaren geleden [helaas niet meer reproduceerbaar, want dat werd elders geplaatst]. Daarin werd in scherpe lijnen geschetst, met de situatie rond Nederland instromende Polen als uitgangspunt, welke concrete risico’s aan het vrije verkeer van burgers in het toen nog immer uitdijende EU-Europa verbonden waren. En ervoor pleitte, dat het vaste voornemen van het toenmalige kabinet [het nummer weet ik niet meer, maar het was een Balkenende-monster met de VVD] om de grenzen verder open te gooien voor vooral Oostbloklanders nog eens heel nadrukkelijk tegen het licht diende te worden gehouden.

En “O ironie” moet de verzuchting zijn bij het lezen van het betoog van beide heren, die zichzelf nog steeds schaamteloos als linksdenkende mensen portretteren.
Dat laatste maakt mij bijna woedend; want elk weldenkend en zinnig mens beseft, dat Labour na Blair net zo links is als mijn met 2 rechterhanden geboren verre neef. En dat de PvdA na Wouter Bos haar toekomst zag in “sociaal liberalisme” [wat dat ook moge zijn] en elke verwantschap met die kleur rood heeft verloren. Die rode roos van ooit ligt al geruime tijd verwelkt en al bij het afval. De groenbak overigens.

Het is ronduit schrijnend en beschamend de heren in hun betoog te zien opsommen wat velen van ons met het boerenverstand al jaren geleden zagen aankomen. Een paar voorbeelden/citaten:
– in 2000 werkte slechts 0,1% van alle Europese burgers in een ander Europees land. In 2004 openden Zweden, Ierland [noot; waar ze hard werkten aan het scheppen van een enorme luchtbel, die inmiddels is ontploft] en de UK hun grenzen. Dat had, met name in het Verenigd Koninkrijk, een behoorlijk dramatisch effect: in de zes jaar daarna arriveerden er ongeveer 1,5 miljoen mensen vanuit OB-landen.
Sinds 2011 hebben ook de andere EU-landen hun deuren geopend, waardoor er een aanzienlijke stroom arbeidskrachten uit Midden- en Oost-Europa naar landen als Duitsland en Nederland op gang is gekomen.
– met de toetreding van de Midden- en Oost-Europese landen tot de EU kwam er een groep landen bij – samen goed voor ongeveer 80 miljoen mensen – met een inkomen per hoofd van de bevolking dat op ongeveer een kwart van dat van de rijkere EU-landen lag.
Er stroomden vooral laagopgeleide arbeidskrachten bij die rijkere EU-landen binnen. “Dat heeft een ontregelend effect gehad op een deel van de armere en minder hoogopgeleide burgers in de rijkere EU-landen, zoals het Verenigd Koninkrijk en Nederland. Die moeten nu concurreren met mensen die veel lagere lonen gewend zijn en geen ervaring hebben met de mogelijkheden die onze welvaartsstaat werknemers te bieden heeft.” Noot: vooral dat laatste is ronduit een curieuze opmerking, want hebben we inmiddels niet ondervonden hoe onze Oost-Europese EU-broeders perfect in staat zijn gebleken zich een weg te vinden in dat doolhof aan mogelijkheden?
– “In het Verenigd Koninkrijk is ongeveer 20 procent van alle laaggeschoolde arbeiders niet binnen de landsgrenzen geboren en in bepaalde lage lonen-sectoren, zoals de dienstverlening en de voedselindustrie, werken overwegend mensen uit de armere EU-landen. In Nederland is zo’n 12 procent van alle werknemers in de land- en tuinbouw en 7 procent in de zakelijke dienstverlening afkomstig uit Midden- en Oost-Europa.”

En zo gaan de schrijvers nog even door met benoemen van alle pseudo-verrassende en ongewenste ontwikkelingen als voortvloeisel van de “Open the Gates”-strategie van hun eigen clubje politici. Alsof ze er zelf zijn achter gekomen.
Terwijl juist één conclusie, die we veel te vaak moeten trekken als het om het Europa van de EU gaat, zich opdringt::
Er is lang niet voor de eerste keer flagrant geblunderd, ingegeven door de aangeboren eigenwijsheid en het stuitende suprioriteitsgevoel, die de moderne politicus zo kenmerken. In die context is het nauwelijks opmerkelijk te noemen, dat zij, die de enorrne blunder begingen en dus verantwoordelijk zijn voor alle gevolgen ervan, de al even flagrante brutaliteit hebben om nu met een verhaal te komen waarin men niet alleen de blunder onderkent en herkent, maar ook te pleiten voor herbezinning. Ik herhaal nog maar eens:
“Daarom moeten wij, vooral degenen die zich in Europa tot centrum-links rekenen, nog eens heel goed nadenken over hoe we dat verkeer van werknemers zo kunnen regelen dat alle burgers in Europa er baat bij hebben, en niet alleen de hoogopgeleide professionals.”
Dat heet gewoon een zoveelste put dempen, nadat het voorlaatste kalf zojuist verdronken is. Iets anders kan én wil ik er niet van maken.
Mijn laatste gedachte [vat hem niet letterlijk op] bij dit alles is “Asschers to Asschers, dust to dust”. Boy Wonder van de “centrum-linksen” blijkt de zoveelste charlatan. Waar weinigen van ons nog op zitten te wachten.
Mosterd moet hij gaan verkopen, vooral de soort die zo goed smaakt na de maaltijd.

Advertenties

27 thoughts on “LODEWIJK ASSCHER: CHARLATAN EN MOSTERDVERKOPER

 1. Als je niet beter wist [nou ja, wat heet beter weten!] dan zou je denken dat er een soort complot is geboren met de bedoeling om ons, zo goedgelovige en naar fun-nieuws hunkerende Hollanders eens stevig op te beuren. CBS ziet minder negativiteit [men weet zelf alleen niet hoe een model tot zo’n uitkomst kan leiden] en ECB , ook met zo’n blackboxmodel waar doorgaans de derivaten uit worden geboren, menen dat onze huizen 14% meer waard zijn dan wij denken.
  En niet te vergeten Rutte gaat als dienaar van zijn werkelijke bazen naar Indonesië op handelsmissie [gelukkig weet ik hoeveel listige vulkanen daar liggen, dus daar moeten we maar hoop uit putten].
  Voelen jullie je ook een stuk beter? RadaR neemt er vast een biertje op, geen twijfel mogelijk 😀

  • Nu noem je ook wat op. De ECB! Die hebben de afgelopen jaren zoveel bij elkaar gelogen, dat je zelfs met alle fatsoen niet kunt voorstellen, dat er nog iemand is buiten de financiële sector die enig geloof hecht aan een geluid wat uit die richting komt. Ik in ieder geval niet. 😦

 2. Ik ben nog steeds aan het bijkomen, want eerst viel mijn mond wijd open, toen barste ik in een huilerig soort lachen uit, waardoor ik me ook nog eens verslikte.
  Het maakt niet meer uit, Leon, wat die gnoom in Nieuwsuur zwamde, het is totaal irrelevant wat Asscher weer heeft zitten smoezen.
  Het CBS heeft ze beiden volledig afgetroefd inmiddels door te melden, dat de consument iets minder somber zou zijn en dus het consumentenvertrouwen iets minder negatief zou zijn. Ik verslikte me op het moment dat die droogkloot, die elke maand even zijn GTST-act op de buis mag doen, verklaarde waarom.
  “Er zijn de afgelopen weken wat positievere geluiden uit Frankrijk, Duitsland en andere EU-landen gekomen, waardoor de Nederlandse burger iets minder negatief is geworden”.
  Moet je je voorstellen: Miep en Lou uit Volendam, Harm en Bonkje uit Assen, Suske en Wiske uit Brabant, Maxime en Camielleke [laten we vooral onze homoseksuele medemens niet vergeten!] uit Lemboerg volgen de ontwikkelingen, ja zelfs de economische ontwikkelingen in Europa!!!!! Ik verslik me bijna weer.
  Dat CBS gaat steeds meer lijken op die Stat-robots bij v/h Eredivisie Live, Je weet wel, die dumbasses die voortdurend van die “statistieken” op het scherm toveren als “ADO won geen enkele wedstrijd waarin het niet scoorde”.
  Hef die CBS-club toch in godsnaam op, yaggghh!
  O, wat ben ik blij weer terug in dit volstrekt belachelijke land te zijn.

  • Ik kan niet anders dan glimlachen bij de rake wijze waarop je dat CBS-verhaal [inderdaad de gebruikelijke onzin, waar statistici zo in uitblinken] typeert, Jurgen.
   Het CBS zou bestaansrecht kunnen blijven hebben, maar is wel hard toe aan een opfris- en afstofbeurt. Want men is inmiddels zo voorspelbaar in vooral zijn toelichtingen en verklaringen, dat een beetje burger dat zelf wel kan uitknobbelen. OK, behalve Miep en Lou, Harm en Bonkje 😀 , Suske en Wiske en die andere twee.

  • Zag het itempje ook op 7. Al ontelbare malen gaf het CBS [en iedereen die ze napraat] aan, dat het consumentenvertrouwen a. gebaseerd is het beeld van de burger van de economie b. een sterke indicator is van de koopbereidheid van de burger.
   En wat zegt die droogkloot, na eerst dat minder sombere beeld [we staan nog op -33 😉 ] te hebben gelinkt aan Europese cijfers? “De koopbereidheid bij de burger neemt echter niet toe”. !
   Ik ondersteun je suggestie: dump die club en wel meteen. Statistische zwamneuzen heb ik minimaal dezelfde afkeer van als van kabouter Koopmans-types.

 3. Los even van het discussiepunt [ik ga daar morgen verder op in], ik weet niet of jullie zojuist Nieuwsuur hebben gezien met een itempje over het gevecht van [als voorbeeld] een Nederlands schildersbedrijf tegen de Poolse concurrentie.
  Aan tafel verscheen die tuinkabouter Koopmans, die samen met Mariëlle T de problematiek van de afdracht van loonbelasting en premies besprak. Ook zo’n punt wat de politiek “vergeten” heeft dicht te spijkeren voor de grenzen open gingen. Het stupide geval wil, dat het Rijk daar zelf ook verlies bij lijdt. maar ach, er is altijd nog de weg van extra-bezuinigen ten laste van de schapen, die hier zijn gebleven, nietwaar?
  Maar wat bijzonder opvallend was, dat de tuinkabouter een voorbeeld gaf, dat zo kwalijk en slecht getimed was, dat hij niet wist hoe snel hij er overheen moest zwammen. Mariëlle viel het eerst op, maar liet zich alsnog door die zwamneus van de wijs brengen; minpuntje voor Mariëlle.
  Dat voorbeeld betrof een bezoek, wat de inmiddels tot wn. burgemeester van het schone Limburgse Stein opgeklommen tuinkabouter had afgelegd bij een grote werkgever in zijn regio. Hij verklaarde daar te hebben gehoord, dat als er 10 sollicitanten op een vacature verschijnen het zo is, dat ingeval van 10 Polen er 9 aan de eisen voldoen. [waarschijnlijk genoegen nemen met 50% van het normaal geldende salaris]. Komen er 10 Nederlandse sollicitanten, dan voldoet er slechts 1 aan de eisen. Aldus de tuinkabouter. Vrijwel onmiddellijk zag je de schrik in zijn ogen, want het eikeltje besefte ineens wat zijn woorden impliceerden. De gemiddelde Nederlander is minder opgeleid dan de gemiddelde Pool, althans zover het de in geding zijnde functie betreft. En dat past niet in al die andere zwamverhalen over en bakken met geld die zijn gestoken in “Nederland Kennisland”.
  Ik zei al: hij lulde er razendsnel overheen. Voor de gein zouden jullie het even moeten terugkijken.

  • Wees gerust, Leon. Ik weet dat Koopman ook enorm uit zijn nekje kan zwammen, maar dit keer moet hij het toch afleggen. Tegen Asscher nota bene; ja, hij was er weer bij Knevel en vertelde een verhaal over MOE-problematiek, waarvoor onthutsend niet meer bruikbaar is. Hoe kun je in hemelsnaam nog vertrouwen hebben in lieden als dit?

  • Ik hoef het niet terug te kijken, want ook ik zag het live 🙂
   Mariëlle reageerde meteen op dat voorbeeld van Koopmans met “Oh, maar dan hebben we dus blijkbaar een heel ander probleem?”
   En inderdaad, Koopmans [ik vind die man de geboren minkukel] begon in razend tempo allerlei andere zaken aan te roeren en toen haakte Mariëlle helaas af.

 4. Even Off topic: De liefde tussen Diederikje en Markje blijkt wel heel diep te zijn. Samsom’s huwelijk is er ,zo hoorde ik net, inmiddels het slachtoffer van geworden.

 5. Als je al begint met Lodewijk te heten dan heb je natuurlijk al meteen een enorme achterstand en zul je in je leven niet al te vaak serieus worden genomen iets waar Asscher in deze politieke zelfmoord uithaal wederom een bewijs voor levert.

  Bij aanvang van dit rampenplan wat onder de noemer kabinet dit land alweer veel te lang geselt stelde ik al dat het een politieke meesterzet was van Diederikje om Lodewijkje zo dicht mogelijk aan de iele borst te drukken immers door Lodewijkje te benoemen verloor deze voormalige kroonprins ogenblikkelijk zijn morele gezag en politieke macht waardoor er zoals nu weer blijkt niets meer dan een politiek gezien ernstig “dood vogeltje” van over blijft.

  Asscher doet me ook steeds meer en meer denken aan die getalenteerde voetballer die wekelijks bij zijn amateurclub tot de grote uitblinkers behoort en die al jaren hooghartig ieder aanbod van een betalende profclub afwijst onder de noemer van zogenaamde clubliefde.

  Tot dat de dag kwam dat “they made him an offer he can’t refuse” langskwam en ook hij zwichtte voor het grote geld en zijn hoogstaande morele principes voor knalharde pegunia aan de kant schoof om al na enkele invalbeurten te merken dat hij schromelijk tekort kwam voor zelfs het allerlaagste nivo der betalende clubs.

  Dit zogenaamde door Lodewijkje geschreven morele appel, waarvan de inhoud ieder weldenkend mens over zijn nek van laat gaan, is dan ook niet meer dan een soort van laatste oprisping van iemand die weet dat hij op het politieke schaakbord allang al door Koning Samsonlight naar de rand van het bord is gemanouvreerd en nu nog slechts lijdzaam kan afwachten wanneer hij van die rand afvalt.

  Wat de goede man heeft bezield om juist nu met deze oprisping te komen is mij een raadsel, maar dat deze charlatan hiermee zichzelf volledig belachelijk en daarmee als politicus zichzelf heeft uitgeschakeld mag toch wel overduidelijk zijn.

  • Dat is een interessante vraag die je daar stelt Leon. Misschien is het antwoord erop te vinden als je objectief probeert vast te stellen wie uiteindelijk de benefits van de arbeidsmigratie heeft/hebben gehad.
   Lijkt me prima om eens over te te praten. Paul is de meest aangewezen persoon om ook daar de aftrap te doen, vind je niet? 🙂

  • De hint is duidelijk, dus zal ik proberen iets bruikbaars te poneren.
   Het is feitelijk “quite simple really”.
   De volgende partijen maken onderdeel uit van en zijn “geraakt” door dat destijds inderdaad op te kleine schaal fel bestreden besluit om de grenzen voor de zogenaamde MOE-werknemers te openen:
   a. de politiek in haar EU-outfit;
   b. werkgevers;
   c. Nederlandse werknemers [die steeds meer “werkzoekenden” moeten worden genoemd];
   d. de MOE-arbeidsmigranten;
   e. de Nederlandse burgers.
   Van elk van hen kan vrij eenvoudig worden vastgesteld welke “benefits” of [de andere kant van die medaille, waar de EU in innige samenwerking met de nationale politiek elke keer weer zo handig in is om het bestaan er van te ontwijken] schade zij hebben geïncasseerd.
   Mijn verzoek terug aan jullie: maak maar eens per benoemde partij duidelijk hoe zij dat proces zijn ingegaan [insteek] en waar dat toe heeft geleid.

   • De werkgevers , als ik die als eerste bij de kop mag vatten, m.n. die in de categorie GROOT tot MASSIEF, mogen we gerust aan de kant van de “gelukkigen” plaatsen. Het beschikbaar krijgen van spotgoedkope arbeidskrachten voor echt productiewerk was en is nog steeds een ideaal middel om de onstilbare honger naar winstmaximalisatie te bevredigen. En ook nog eens arbeidskrachten binnenhalen, die niet gehinderd worden door enig besef van de Nederlandse “arbeidsethiek” en voor wie het begrip CAO waarschijnlijk klinkt als een SOA moet handenwrijvend en kraaiend van plezier zijn ervaren.

   • Wat mij betreft perfect verwoord, O. Verdere discussie lijkt mij waar het werkgevers betreft nauwelijks nog noodzakelijk 🙂
    De werkgevers zagen een kans voor open doel om de “macht” van de Nederlandse “arbeider” voor eens en voor altijd te breken. En grepen die kans, hen geboden door de politiek én de rustig verder snurkende Nederlandse burger t/m de middenklasse toe, met beide handen aan.

   • Één ding is in ieder geval zeker in mijn perceptie: de enige partij die de grote werkgevers de vrijheid kon geven om alle bestaande regels bij het groot vuil te zetten was zonder enige twijfel DE POLITIEK. Denk slechts aan de hardnekkigheid, waarmee men bleef vasthouden aan de “flexibele werknemer” en het daarvoor benodigde slopen van het ontslagrecht. Een stokpaardje van de VVD [de partij die toch pretendeert de EU op een afstand te willen houden, maar wel de hen prima uitkomende Brusselse wetgeving omarmt], wat moeiteloos door haar bijwagen D66 en vervolgens ook de PvdA aan de borst werd gekoesterd. In de wetenschap dat van enig gecoördineerd verzet bij de werknemers geen sprake was ging men als de bekende blinde stier in de porseleinwinkel door.
    Waarmee wat mij betreft ook de rol van de politiek probleemloos kan worden beschreven beschouwd. Wat men deed [de grenzen opengooien] was ronduit bewust en als onderdanig dienaar van de grote werkgevers.
    Men had simpel lak aan de gevolgen voor veel sectoren, m.n. de daarin werkzame mensen. De loonkosten moesten omlaag. Lukt het niet linksom dan maar rechtsom.
    In die wetenschap heb ik er geen moeite mee om Asscher als een king size huichelaar te typeren.

   • Tot nu toe kan ik me helemaal vinden in wat jullie te berde brengen. We hebben m.i. “het monsterverbond” [politiek en werkgevers] prima in beeld.
    Nu graag wat aandacht voor de “de slachtoffers”. Ik plaats dat tussen aanhalingstekens, omdat er voor een meerderheid ook termen hadden kunnen worden gebruikt als ‘inhalige struisvogels” [mij gebeurt het niet, wellicht zijn er onder 500.000 werklozen die in de afgelopen paar jaar er zijn bij gekomen sommigen, die zich dat nog herinneren gedacht te hebben] of “ezels by default”. Oude schoenen weggooien voor je [goede] nieuwe hebt wordt al eeuwenlang als ronduit stupide aangemerkt.
    Ik ben benieuwd waar jullie verder nog mee komen aandragen; vooral ben ik benieuwd naar een mogelijk positief effect op wie dan ook [excl de werkgevers, want daar heeft O. al meer dan afdoende dingen over gezegd.

 6. De gewoonlijk zo rustige Paul maakt zich kwaad en toont zich daarmee een vol waardig vervanger van onze spreekbuis. {Je moest eens weten hoe hij aan de bar debatterend en discussiërend wordt gemist. Scheelt mij ook aardig wat omzet trouwens 😛 ]
  Jaag jezelf niet over de kop, Paul 😉 .

 7. Ik denk dat ik weet aan welk logje van RadaR je refereert, Paul. En tot mijn eigen verrassing weet ik ook de titel nog voor een stuk: hij had iets met de dubbele betekenis van het woord “pool” te maken. :). Maar goed, jouw logje legt ook de vinger op de zere plek. Asscher speelt de onschuld; eigenlijk wordt het eens tijd dat we laten merken dat we dit soort toneelstukjes al zeer lang fiks doorprikken. Het is ook feitelijk te gek voor woorden. Eerst maken ze er tegen de zin van veel branches in Nederland een puinhoop van. En vervolgens komt men ons vertellen, wat een puinhoop het is geworden en waarom. Asscher hoort inderdaad ook bij dat slag politici, wat er van blijft uitgaan dat wij doof, blind en debiel zijn.Daar word ik nog het meest nijdig om. 😦

 8. Asscher klinkt als de slager, die na jarenlang paardenvlees voor rund te hebben verkocht en er vet aan verdiend heeft en nu pleit voor herbezinning, omdat er teveel klanten ziek en dus boos worden. Schaamteloos gehuichel aldus en je boosheid daarover is meer dan terecht. Ik zie in gedachten iemand goedkeurend glimlachen, Paul 🙂

 9. In jubelstemming gelezen, Paul. De rustige, weloverwogen reaguurder Paul blijkt als blogger in zeker opzicht ook de handrem er af te kunnen halen. Hulde daarvoor!
  Het behoeft geen verdere toelichting, dat ik het in alle opzichten eens ben met wat je zegt. Wat Asschser doet roept een diep gevoel van plaatsvervangende schaamte bij mij op.

Nice and easy to work with

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s